Ruh (Location Unknown)

Ruh, 01 Ocak 1977. İçimizde sahip olduğumuz en kıymetli şey, ruhunun değeri ölçülemez, ve bu yüzden sonsuz değerli bir şey olarak adlandırılır çünkü o uçsuz bucaksızdır. Bunu ölçemezsiniz. Şimdi, Her Şeye Gücü Yeten Tanrı, Ona Sat-Chit-Anand’dır diyoruz. Sat, gerçek demektir.  İnsan terminolojisi içinde anladığımız gerçek, görecelidir. Ama Benim size anlattığım yer, tüm ilişkilerin başladığı yer, mutlaktır. Bir örnekle, bunu nasıl anlayacağınızı size anlatacağım. Bu Dünya’nın okyanusları, nehirleri ve her türden şeyi var. Su diyebileceğiniz şeyler, ama dünya, hepsini sarıyor. Eğer Toprak Ana, orada olmasaydı bunların hiçbiri var olamazdı. Yani Toprak Ana’nın, kendisinde var olan her şeyin desteği olduğunu söyleyebiliriz. Bizi sarıyor. Atomlarda O, var. Büyük dağlarda O var, çünkü elementler, bu dünyanın bir parçasıdır. Aynı şekilde Yüce Tanrı, O’nun Sat kısmı, hakikattir, yaratılmış ve yaratılmamış her şeyin direğidir. Anlamaya çalıştığınız şey için başka bir örnek. Nasıl ki O, Sat’dır, purusha’dır [ruh, kişi, öz], yaratılışın kendisinde fiilen yer almayan, ama bir katalizör olan Tanrı’dır. Örnek şöyle olabilir, bütün işi ben yapıyorum. Her şeyi ben yapıyorum, ama elimde de bir ışık var. Işık olmadan hiçbir şey yapamam. Işık, işimin desteğidir, ama ışık, hiçbir şekilde yaptığım şeyle ilgili olarak hiçbir şey yapmıyor. Aynı şekilde, Tanrı da bir ışık gibi sadece şahittir. Ama O’nun bir diğer niteliği de chitta’sıdır. O’nun dikkatidir. Bu harekete geçirildiğinde, Sanskritçe’de çok güzel bir kelime vardır, “sphuran” yani, nabız atışı gibi atar. Bu nabız attığında, onun dikkati nabız gibi attığı zaman dikkati sayesinde yaratmaya başlar. Ve O bizim, Anand dediğimiz üçüncü bir niteliğe sahiptir. Anand, Onun algısıyla yaratımdan duyduğu neşedir. Read More …