Samarpan, Teslimiyet

Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai (India)

1977-01-08 Samarpan India Hindi Pasq, 8' Chapters: Talk in English, Talk in HindiDownload subtitles: EN,TR (2)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Samarpan: (Teslimiyet), Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai (Hindistan), 03.01.1977

[English Transcript]

Bu eylemsizliktir. Biz bunun nasıl yapmalıyız dediğinizde, o zaman bunun Sahaj olmadığını düşünüyoruz. Ben hiçbir şey yapmıyorum diyerek geri dönemezsiniz. Nasıl diyerek, her zaman ileri gidiyorsunuz, ileri gidiyorsunuz,?

[Hindi to English Translation]

Nasıl yapılır? Nasıl ileriye gidilir? Bu olayın bilince doğru gerçekleştiğini kabul etmekle ve bunun gerçekleşmesini bu bilincin kendisi yapar. Bizler herhangi bir çaba göstermeye çalışmayı tamamen bırakmalıyız. Bizler bu Akarma’da olduğumuz zaman ancak bu bilinç gerçekleşir. Bu da, sizin tamamen hiçbir şey yapmanıza gerek olmadığı anlamına gelir. Bu insanoğlu için oldukça zor bir iştir. Eğer başka hiçbir şey yoksa, insan düşünmeye devam eder. Ancak bu olay gerçekleştiği zaman, düşünceler de durur çünkü şu ana kadar hangi günlük spiritüel uygulamayı takip etmiş olursanız olun, şu veya bu eylemi yapmalısınız ve tüm bu eylemler sizi dışarıya taşıyacaktır. Sahaja Yoga içeride gerçekleşen bir olaydır. İnsanlar nasıl teslim olacaklarını sordukları zaman, bu çok açıktır, sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur, siz teslim oldunuz. İnsanoğlu bugüne kadar hiçbir zaman bu yönde bu hızla yürümemişti. Yani bu onun için yeni bir şeydir ve onun hiçbir şey yapmasına gerek kalmayacak yeni bir yoldur. Olaylar kendi kendine gerçekleşir. Çünkü o kişi  çok şey yapmıştır ve kendi iç dünyasından çok uzaklaşmıştır ve bu yüzden böyle bir insanı içeriye/kendi içine  çekmek çok zordur. İşte bu nedenle bazılarının Kundalini’si bir anda uyanır, bazılarının ise uyanmış Kundalini’si bile tekrar aşağıya düşer. Hiçbir şey yapılmamalıdır, bu teslim olmaktır. Bu noktaya ulaştığınızda hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur. Hiçbir şey söylemediğiniz yerde, siz düşüncesizsinizdir ama bunun da yapılması gerekir. Bunu da bir insan yapmalıdır. O halde işi yapacak olana bırakın. Hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur.

Siz sadece bırakın. Yeni birisi gelip, biz ne yapmalıyız diye sorarsa, avuçlarınızı Bana doğru açmaktır. Ellerinizi bu şekilde açık tutun, bu gerçekleşecektir. Bu olayın gerçekleşmediği kişiler için, buradaki kişiler daha sonra size yardımcı olacaklardır. Bugün burada çok sayıda Sahaja Yogi var ve onların her biri kendi aydınlanmasını aldı. Sadece bu da değil, onlar Kundalini bilimi hakkında çok derin bir bilgiye de sahipler. Burada oturanların her biri Kundalini biliminde uzmandır ve binlerce insanın Kundalinisni  sadece parmaklarının hareketlerini kullanarak yükseltebilirler ve sadece bu da değil, aynı zamanda onların aydınlanma almasını da sağlayabilirler. O zaman (insanlar için) neden bunu yapmıyorlar diye sorabilirsiniz. Bunun nedeni insanların Sahaja Yoga’ya çok kolay bir şekilde gelmemeleridir. Para vermesine gerek olmadığı, hiçbir şey yapmasına gerek olmadığı, sadece sessizce oturmasının gerektiğinin söylendiği bir yere gelmek, bir insan için bu çok zordur ama (hayat içinde dibe) batmaya başladıkları zaman gelirler. İşte bu nedenle Sahaja Yoga çok hızlı çalışamaz çünkü Sahaja Yoga’da bazı şeylerden vazgeçmeniz gerekir. Bu, bizim bir şey yapmamız gerektiği, bir şey hakkında düşünmemiz gerektiği veya kafamızın üzerinde durmamız gerektiği veya biraz Dravidi Pranayam (Hatha yoga) yapmamız gerektiği veya bazı kitaplar okumamız gerektiği veya bazı metinleri ezberlememiz gerektiği, bazı mantralar söylememiz gerektiği anlamına gelir, bütün bunların hepsini sadece bırakın. Daha sonra aydınlanmanızı aldıktan sonra, siz hak etmeye başlarsınız. O zaman yapılması gereken ne varsa bu yalnızca Akarma olur, yalnızca eylemsizlik eyleme geçer. karma ….. arabaya dönüşür.  Peki nasıl? Kendiniz görün. Olması gereken olacak, olmaması gereken de olmayacaktır. Bunda hiçbir zorlama yoktur, hiçbir tartışma yoktur.

Bunun kim için olması gerekiyorsa, o olacaktır, kim için olması gerekmiyorsa, o olmayacaktır. Eğer birisinin çakralarında tıkanıklık varsa, bu oradadır. Bu çıkarılabilir ama tartışılamaz. İnsanların çeşitli sorunları var, mesela bunu biz yapmadık diyorlar. Eğer blokajlar varsa,  vardır. Bunlar temizlenmelidir. Artık kendi bencilliğiniza bakın, özünüzün anlamını bilin. Bunun bana faydası yok, bunun sadece tam olarak size faydası var. Tüm bu faydalardan yalnızca siz yararlanacaksınız. Bunu anlayın ve avuçlarınızı bu şekilde açın. Olay gerçekleştiğinde ilk olarak kundalini yükselir ve Agnya çakrayı geçer. Bu olduğu zaman, düşüncesiz olursunuz. Buna ‘Samadhi’ (Sama/Aydınlanmış – ‘Dhi’/Farkındalık / Bilinç) demeliyiz. Ancak Samadhi bilinçsiz olmanız, transa geçmeniz anlamına gelmez, ‘Hayır’. O sırada tamamen bilinçli ve farkındasınızdır. Tamamen uyanıksınız ama aynı zamanda düşüncesiz ve sessizsiniz. Ama her şeyi dinliyorsunuz ve içinizde egonuzdan ya da süperegonuzdan kaynaklanan hiçbir düşünce yok. Huzur ve mutluluk içindesiniz. Ve Kundalini Fontanel kemiğinizi delip geçtiğinde, Shankaracharya’nın bahsettiği bu vibrasyonlar içinizde akmaya başlar.

Çok basittir. Bu konuda hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur. Nasıl ki yanan bir mum bir anda diğerini yakar ve lambayı sonlu olandan sonsuzluğa taşıyorsa, bu da aynı şekilde olur. Bunda zekanın hiçbir rolü yoktur. Herkes ellerini bu şekilde tutsun ve rahatça otursun. Henüz aydınlanmasını almamış olanlar bir süre gözlerini açık tutmalılar. Yerde otururken sorun yaşıyorsanız, sandalyeye oturabilirsiniz, sorun değil. Rahat oturuyor musun? Eğer bir kişinin elleri titriyorsa gözlerinizi açık tutun, değilse gözlerinizi kapalı tutun. Gözler kapalıyken bile göz kapakları hareket ediyorsa gözlerinizi açabilirsiniz. Yüzücü olanlar size önce yüzmeyi öğreteceklerdir. O yüzden huzur içinde oturmaya devam edin. Ellerinizi ve ayaklarınızı hareket ettirmeyin. Gelip size öğreteceklerdir. ( NET DEĞİL ) Gözlerinizi kapatın. Gözlerini kapatın, gözlerini kapatın. Gözleriniz hareket ediyor mu? Sizin gurunuz var mı?