Nabhi Çakra

(India)

1977-02-01 Nabhi Chakra, 14' Download subtitles: EN,PL,RU,TR,ZH-HANS,ZH-HANTView subtitles:
Download video (standard quality): Transcribe/Translate oTranscribe

Feedback
Share

Nabhi Çakra. Şubat 1977.   (Ocak -Mart 1977).

Bu konuşma Hindistan’da Batılı Yogilerin ilk Hindistan turu sırasında yapılmıştır. Nerede yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir.

Nabhi çakra, her insanın ağırlık merkezindedir. Eğer orada değilse, bu onda biraz problem olacağı anlamına gelir, sizler için bu, onu doğru yere getirmektir. Pek çoğunuzun bundan dolayı sıkıntı çektiği bir tür problem var, belki de ilaçlar nedeni ile veya belki de sinir problemleri, savaş nedeni ile veya belki de beslenmenizdeki bir tür bir şok. Örneğin savaş sırasında, insanlar değerlerini kaybettiler çünkü onlar Tanrıya olan inançlarını kaybettiler. İffete inanan kadınlar, acımasızca saldırıya uğradılar. Çok dindar insanlar zulüm gördüler, aileler parçalandı, pek çok adam öldürüldü ve çocuklar, kadınlar ve yaşlı insanlar dağıldılar. Çok korkunç bir güvensizlik atmosferi bütün uluslara boyun eğdirdi. Sonra da,  insanların paramparça edildiği bu toplama kampları geldi çünkü insanoğulları çok hassas enstrümanlardır.  Onlar imrenilesi yaratıklardır, en yüksek olanlardır ve madde olan bombalarla onlara hükmedildi. Böylece, insandaki Ruh,yavaş yavaş yok oldu.   İnsanlar sevgiye, doğruluğa olan inançlarını kaybettiler.

Sonra da güvenliğin yeni bir modeli inşa edildi. Bir sonuç olarak bunu endüstri devrimi izledi ve yapay bir neşe duygusu, güvenlik duygusu, sevgi duygusu toplum tarafında kabul edildi. İnsanoğlunun özgürlüğü ile yaptığı şey, işte budur çünkü savaş insan tarafından yaratıldı, bu Tanrının yaptığı şey değildir. Ancak bununla birlikte, arayışta olan çok büyük ruhlar, bu dünya üzerinde doğdular. Onlar, materyalizm gibi bu tür yapay güvenliklerin ötesini aramaya başladılar. Arayanların, onları organize edecek ve onları doğru yola sevk edecek uygun liderleri olmadı. Bu yüzden de hatalar yaptılar ve bir engel oluşturdular. Yani, insan farkındalığının engellerinden ayrı olarak, daha pek çok başka engel eklendi. [Shri Mataji kendi kendine: Evet] Sahaja Yoga’yı onlar için zor bir süreç haline getiren pek çok engel eklenmişti.

Savaşta yer alan ülkeler, sadece gelişmiş ülkeler oldu. Bir reaksiyon olarak, hayır, bu bir reaksiyondur, gerçekte savaşta yer alanlar sadece gelişmiş insanlardı ve katılmayanlarda gelişmemiş olanlardır. Yani bir tarafta aramaya çalışan ülkelerimiz var çünkü onlar aşırı gelişmişler çünkü onlar varlıklılar ama onların arayışçıları, duygu karşıtlıkları nedeni ile demir attıkları yeri kaybettiler. Tamam mı? Diğer ülkeler ise henüz gelişmemişler ama orada bulunan  arayanlar, hala parada bir şeyler arıyorlar. Bu noktada Sahaja Yoga keşfedildi. Bu, kendi bilinç dışınızı, her yeri kaplayan, düşünen, organize eden ve planlayan Tanrının gücünü hissettiğiniz ve daha önceden size vaat edilmiş olan, insanlık bilincinin Tanrı ile birleşmesinin kurulduğu aşamaydı. Sadece Sahaja’nın Kundalini Yoga’sı sayesinde, Sahaja Kundalini Yoga, sadece Sahaja Kundalini Yoga sayesinde, insanoğlu evrimleşecektir ama evrimleşecek olanlar, dharmalarına bozulmamış bir şekilde sahip olmalılar.