Easter Puja ve Havan, Lord Jesus’un yaradılışı London (England)

Easter Puja, “Lord Jesus’un (İsa’nın) Yaratılışı”. Nightingale Lane Ashram, Londra (İngiltere), 11 Nisan 1982. Bu gün, çok, çok önemli bir meselenin meydana geldiği günü kutluyoruz, kesinlikle en önemli konu diyebiliriz buna, bu gün böylesine büyük bir olayın gerçekleştiği gündür. Bu, bu şekilde gerçekleşmeliydi çünkü her şey bir bakıma bu kadar müsamahasızdı. Son konuşmalarımda, İsa’nın cennetlerde ilk yaratılan olduğunu söylemiştim. Devi Bhagvat’da (Büyük Tanrıça’ya (Devī) tapınılan ve Hinduizm’in, Śāktizm mezhebinin kutsal metni) eğer okuduysanız, İsa, Mahavishnu olarak yaratılmıştı ve çok açık bir şekilde, Onun ilk olarak bir yumurta şeklinde yaratıldığı belirtilmiştir.  Bu, belki de 14,000 yıl önce yazılmış olan bu kitapta yazılmıştır. İsa’yı kehanet eden bir kitaptır ve işte bu yüzden Batı’da, özellikle Easter’da (Paskalya’da), arkadaşlar birbirlerine bir yumurta verirler. Yani, ilk varlık bu dünyaya bir yumurta olarak geldi ve bu İsa idi ve yumurtanın bir kısmı bu halde bırakıldı ve geri kalanı ise Kutsal Ruh tarafından, Mahalaksmi tarafından, kendisinden İsa’yı yaratmak için kullanıldı. Bu eski kitapta, İsa’ya, Mahavishnu adı verilmişti ve bu isim Vishnu’nun daha yüce olan formu anlamına gelir. Fakat aslında Vishnu Babadır ve İsa, Kutsal Ruh tarafından yaratılmış olan Oğul’dur. Konuşmamdan sonra, eğer sizde kitap varsa, Onun ne zaman yaratıldığına ve nasıl yaratıldığına dair olan metni okumak isterim. O Babası için ağladı ve bir keresinde çarmıh üzerinde de ağladı, yıllarca ağladı ve sonra İsa, Mahavishnu konumunda, “senin pozisyonun benimkinden daha yüksek olacak ve sen, evrenin desteği anlamına gelen “adhara” olacaksın” diyen babası tarafından kutsanmıştı. İşte O bu şekilde mooladhara’dan, adhara oldu. Bu göksel ‘vaikuntha’ konumunda yapıldı. Sonra, diyebilirsiniz Read More …