Bir Toz Zerresi olmak (India)

BİR TOZ ZERRESİ OLMAK

Ben rüzgarla uçan,

bir toz zerresi gibi olmak istiyorum.

O zerre gidip bir kralın başına da konabilir

veya gidip birisinin ayağı üzerine de düşebilir

yada uçup küçücük bir çiçeğin üzerinde de durabilir,

Gidip, her yere oturabilir

Ama ben,

Koku olan, besleyip, aydınlatan

Bir toz zerresi olmak istiyorum.

Shri Mataji Nirmala Devi, yedi yaşındayken yazmıştır ve Dhulia, Hindistan’da O’nun aktardığı şekliyle aktarılmıştır, 14 Ocak 1983 […]

Shri Saraswati Puja, Yaratıcılığın temeli Sevgidir Dhule (India)

Shri Saraswati Puja,
Dhulia (Hindistan), Sankranti günü, 14 Ocak 1983.

Her tür yaratıcı eylem sevgiyle gerçekleşir. Raulbai’nin (eski bir Sahaja Yogini)Benim için nasıl bir
sevgisi olduğunu görüyorsunuz ve hepinizin burada güzel bir şey yaratmak için yeni
fikirleri var. Ve sevgi arttıkça, yaratıcılığınız da gelişecektir. Yani
Saraswati’nin bütün yaratıcılığının temeli, sevgidir. Eğer sevgi yoksa
yaratıcılık olmaz. Eğer bakarsanız daha derin anlamda bile bu böyledir. Bütün
bu bilimsel şeyleri yaratan insanlar, kendileri için değil, kitleler için duydukları
sevgiden dolayı bunu yapmışlardır. […]