Bir Toz Zerresi olmak

(India)

BİR TOZ ZERRESİ OLMAK

Ben rüzgarla uçan,

bir toz zerresi gibi olmak istiyorum.

O zerre gidip bir kralın başına da konabilir

veya gidip birisinin ayağı üzerine de düşebilir

yada uçup küçücük bir çiçeğin üzerinde de durabilir,

Gidip, her yere oturabilir

Ama ben,

Koku olan, besleyip, aydınlatan

Bir toz zerresi olmak istiyorum.

Shri Mataji Nirmala Devi, yedi yaşındayken yazmıştır ve Dhulia, Hindistan’da O’nun aktardığı şekliyle aktarılmıştır, 14 Ocak 1983