Evliliklerden önce Sahaja Yogilerle konuşma

Melbourne (Australia)

Feedback
Share

Evlilikler öncesi Sahaja Yogilerle konuşma, Kew Ashram, Melbourne (Avusturalya), 15 Mart 1985.

Evlilikleri yarın akşamüstü yapmaya karar verdik, yani kaç var, kaç kişi evlenecek? Bana bu kişilerin listesini verebilir misiniz? Evet. Yani pek çok kişi evleniyor. Şimdi, yarın,  zamanımız çok kısa olduğu için, elimizde olduğu kadar, yarın sabah buraya gelecekler ve onların hepsi uyuyor olacak, bütün gelinler ve damatlar, bilemiyorum….

Dokuzunuz, yani halihazırda yedi gelen var. Tamam, kaç kız, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuzuncu nerede? Kim? Sydney, tamam. Yani bizde dokuz tane var. Bu yüzden de,  ne diyordum, sizde olması lazım, kendiniz seçin, bir adamın bir erkek kardeşinin olması gerek, daha genç, daha gençlerden birisi, küçük oğlanlardan bir tanesi olabilir veya evlenmemiş bir adam. Sonra da çiçek kız olan, kızlarınız olmalı. Tamam. Sonra da bir tane amcanız olmalı, sizin, orada bazı amcalar bulunmalı. Yani bu sizin ihtiyaç duyduğumuz akraba, kızların anne ve babasının olması lazım ve oğlanında ya amca ya da annesinin olması lazım, ikisinden birisi. Tamam. Konuyu takip ediyor musunuz? Yani dokuzunuz dışında kalanlar, en azından sizler, şimdi kimi seçeceğinize karar vermelisiniz ve oğlanlar, küçük olanlar kadının erkek kardeşleri olacaklar, yani sen karının erkek kardeşlerini seç ve kızlarda, çiçek kız olacaklar. Gelin bir şey daha yapmalı, oda nedime, onlar gelinle ilgilenecek olan biraz daha büyük bir kız olmalı. Meseleyi anladınız mı?

Yani kaç kişi beraber? Aynı. Bana, Ben bunun dışındayım. Her bir kız, çiçek kızlar, genel manada olmalı, çiçek kızların böyle herhangi bir kıza ait olmasına gerek yok ama onun bir kız kardeşe ihtiyacı var, daha genç olan bir kız kardeş. Evet, evet, en azından bir baba veya bir anane, ikisinden biri. En azından, en azından. Tamam. İşte sizin seçtiğiniz bu.

Yani, şimdi program şöyle, yarın bütün oğlanların ve bütün kızların saat beş gibi gelmeleri lazım ve onlara haldi yapılacak. Bildiğiniz gibi bu on dakika kadar bir zaman alacak. Bundan sonra kızlar banyo için gidecekler. Sonra da oğlanlara haldi yapılacak. Bundan sonra da, oğlanlar gidecekler ve banyolarını yapacaklar ve yakındaki bu yere gidecekler, ne diyorsunuz oraya? Motel, siz oradasınız. Yani oğlanlar oraya gidecekler. Biz yaklaşık şeyde bitireceğiz, haldiden oraya gitmeye kadar her şeyi ve tören alayı şeklinde, her ne ise o – onları aşağıya getirmek için arabalarınızın olması lazım, hep birlikte saat yedide burada olmalısınız.

Bu yüzden kızlar saat altı buçuk gibi hazır olmalılar. Altı buçukta hazır olmalılar. Bir buçuk saat içinde Gauri Puja yapacaklar. Bu sırada oğlanlar gelir, yani kızlar onları karşılamak için orada olurlar. Bunu öyle koyabiliriz, kızlar bundan daha erken bunu yapacaklar. Yani kızlar önceden hazır olacaklar, zamanları var, saat beş gibi, onlar gelirler, bunu yapın, on dakika, banyolarını yaparlar, şudur, budur ve sonra da hazırlanmaya başlarlar. Hazır olmalılar, de ki saat beş buçukta. Bir saat içinde bunu bitirirler. Yani hazırlanmak için her neye ihtiyacınız varsa,  onu yanınızda tutun ve banyonuzu bitirir bitirmez hazırlanmaya başlayın. Yani deyin ki saat yedi gibi hazırsınız. Oğlanlar bu nedenle buraya, yediyi beş geçe veya bunun gibi bir şeyde gelmeliler. Kızlar sıraya girmiş olacaklar, oğlanlar gelecek ve onlara garlandları verilecek. Sonra da baba veya anne ve yahut kızınkilerin her ikisi de gidecek ve aarti yapacaklar ve oğlanı içeriye davet edecekler. Sonra da onlara garland takılacak. İlk önce kıza garland takılmalı ve sonra da oğlana garland takılmalı. Tamam. Kızlar harekete geçtiğinde, bütün çiçek kızlar, çiçeklerle birlikte hazır olmalı ve yola çiçek dökmeliler. Ve hepsi bir hizada duracaklar ve küçük oğlanlar, erkek kardeşleri ile birlikte olmalılar, erkek kardeşler olarak aynı zamanda kız ile birlikte ayakta duracaklar, yani küçük oğlanlar ve kız kardeşler hepsi ileri doğru yürüyecekler. Ama anne ve baba şimdi ateşe gidecekler ve garland takılana dek orada oturacaklar ve oğlanın arkasından gelebilir ve onları ateşe götürebilirler. Tamam. Doğru mu?

Sonra da seremoniyi yapacağız ve seremoniden sonra Benim pişirdiğim pirinci yiyeceğiz. Bizim pilav dediğimiz şeyi, Benim Sydney’dekiler için pişirdiğim ama bunu Melbourne için yapmadım, bu yüzden de yapmak istiyorum. Tamam. Sonra ertesi gün, sabah puja yapacağız. Çok uzun bir puja değil çünkü havan yapmayacağız, bu nedenle puja saat on birden, saat bire kadar yapılacak. Sonra da kalan pilav yenecek, yani rahatsız olmanıza gerek yok… Sonra hazırlanmanız gerek, saat yedi de buraya workshop için geleceğiz. Soru var mı?

Evet, takılar bakın, bütün bu takılar aslında verildi, kızlar bunu yaptıkları sırada, kızlar alırlar, kız yıkanmasını ve bütün şeyleri tamamlar ve hazırlanır, banyo yaptığı zaman, başka bir sari giyer ve dışarı çıkar, herkesin oturduğu odaya girer ve onlarda oğlanın tarafından bu takıları ona verirler. Yani birileri, anne veya başka biri, belki de bunun annesi veya babası, gelmeli ve bu takıları kıza vermelidir. Tamam. Takılar verildiği zaman, onlar giderler ve kızlar tamamen giyinmeye başlarlar. Onlar gider ve oğlanların giyindiği yerin yakınında olurlar ve yediyi beş geçe buraya varırlar. Bu şekilde yapın. Tamam. Başka ne var? Umarım kıyafetleriniz ve şey için her şeyiniz var. O iyi bir iş çıkardı, çok hızlıydı ve hediyeler, onları aldınız mı? Gelin ve damat için. Yarın sabah, Ben bir şeyler almaya, hediye almaya gitmeyi düşünüyorum.

Şimdi size söylemem gereken bir şey daha var. Yapabilecek olan herkes. Bana çocukların listesini vermelisiniz ve onların yaş gruplarını. Deyin ki, on altıdan aşağı.  On altıdan on dörde, sonra on dörtten on ikiye, bunun gibi. Bizde bunun gibi bir yaş grupları var. Tamam. Yarın sabah, eğer birileri bu akşam Bana verebilirse, çok müteşekkir olacağım ve küçük bebekleri de.

Hediyeler almalıyız. Başka soru var mı? İyi olan neyse, siz onu bulacaksınız. Modi orada, bunu o yapacak. Tamam. Yani yapın bunu. En fazla bir saatlik bir seremoni olacak. Ben hala Modi ile bunları yapmalıyım, bütün bu şeyleri  yapmalıyım. Şimdi evlenmeyen diğer insanlar, oğlanlarla birlikte kaçmamalılar ama herhangi bir tören alayı olmayacak. Herhangi bir alay düzenleyecek miyiz? Tamam.

Yani oğlanlar buraya vardığı zaman yapabileceğimiz tek şey, sadece içeriye girmek, onlar sadece yolun içine girebilirler, bu tür bir şey yapabiliriz. Küçük bir tören alayı.  Kapıdan, buraya ama siz burada bir at olmak zorunda kalacaksınız. Ama bir araba içinde gelebilirsiniz, aşağı yürümeyin. Tamam. Evet. Oğlanların kıyafetleri ve bütün her şeyleri verilecek, bu akşam mı? Yoksa yarın mı? Gittikleri zaman, haldi yaptıkları zaman onlara veremezsiniz ama banyoyu yaptıktan sonra, sizden alabilirler. Yani banyo yaptıktan sonra yapacağınız şey bu, onlar sizden alabilirler. Ama haldi ile oynarlarken, bu tür bir şey olmaz. Hayır, hayır, banyo yapmalılar, burada, accha, (tamam, iyi), tek bir şey yapın, giyeceğiniz bir tür kıyafet getirin, yüzünüzü silin ve kıyafetinizi giyin. Bunu orada mı yapmak istiyorsunuz, burada banyo yapmak. Bu daha iyi bir fikir. Öğreneceksiniz. Yüzünüzü sildiğiniz sürece ve gelin. Duyarlı bakın. Yapabileceğiniz bir şey kendinizi çarşafla örtmektir.  Şey gibi yürümek…

Yarın güzel bir zaman olacak ama umarım müziği ve bütün bu şeyleri yarın sabah başlatırsınız. Müzik- o sırada birileri bundan mesul olmalı. Çok miktarda müziğe ihtiyacımız var. Yani shennai ve bütün bu şeyleri sabah başlatmalıyız. Şimdi haldi ne olacak? Sizde mehendi (kına) var, mehendiniz var mı? Var. Kızlar için bunun, bu akşamdan yapılması lazım. Birilerinin bunu bu akşam veya yarın sabah yapması lazım. Yani siz bir şeyler yapın, bu akşamdan yapın ve sonra yarın da tekrar, gelecek olanlar için, onlara yarın yapabiliriz.

Onlar uyumaya gitmeden önce bunu yapmalısınız. Onlar gelir gelmez hepsini bitirin ve dinlenme yapılabilir. Bu, bu gece yapılabilir. Çocuklar gerçekten heyecanlandılar. Evlilikleri görmediniz ama onlar atların üstünde geldiler. Burada atlar yok, olsaydı onları at üzerinde getirmeliydik. Bir keresinde elli dört çiftimiz vardı, düşünebiliyor musunuz, yüz sekiz. On altı iyi bir fikir, şimdi sadece on altı. Aşan bir şey yok. Ah? On beş, tamam.

Şimdi müsadenizi alabilir miyim?