Sahaja Yogilerle konuşma: Can ve Ruh Volterra (Italy)

CAN VE RUH, 25.07.1986, Volterra, İtalya Bu kitabın kapağında bulunan fotoğraf, bu konuşma yapıldığı sırada Volterra’daki restorantda çekilmiştir. Çakralar Shri Mataji’nin bardağında yansıdılar. Bu konuşmanın başı kaydedilmemiştir, Shri Mataji Can ve Ruhun arasındaki ilişkiyi belirlemektedir. Kendisi ışık, su ve bardak benzetmesini kullanmaktadır. Görüşme ilerledikçe, ışığın Ruh, bardağın vücut, ışığı aksettiren suyun da Can olduğunu anlıyoruz. Shri Mataji:..  Sonra ışık onun üzerine düşer. Bu, (bardak) vücuttur. Bütün 5 Kosha, 5 auradır ve vardırlar. Bu 5 Kosha, 5 element tarafından yönetilirler, onların da aslı ana, asli elementlerdir… Gregoire:… Beş elementin aslı Sanskritçe de Atma olarak bildiğimiz, Can ve Ruhun birleşimimidir, yoksa yalnızca Ruh mu? Shri Mataji: Jivatma Can, Atma ise Ruh anlamındadır. Gregoire: O zaman Jivatma bireyselleşmiş, bir kişiye özgü Ruh mu oluyor? Shri Mataji:Hayır, hayır! Jivatma bu beş elementi içeren Candır. Bu beş element sana kendi kimliğini , karakterini, kendi özelliklerini verir. Bu, asli elementlerin içinizdeki yerleşme şekillerine göre olur. İşte bu asli sebepler çakraları etkilerler ve çakralar kanalı ile de birbirlerini, kütlesel boyutta etkilerler. Böylece gittikçe daha saydam bir ortama geçilir. En saydamı Ruh ise, daha az saydamı Can, en az saydam olanı çakralar, kütlesel olanı da vücuttur. Gregoire: O zaman İngiltere, İtalya üzerine mi yansıyor? (Anne daha önce bir seferinde, İngiltere’nin bu dünyanın Ruhu, İtalya’nın ise Canı olduğunu anlatmıştı.) Shri Mataji:Evet Can.. Bunun için bütün sanat dalları İtalya’dan gelişmiştir. Böylece Can Avrupa’daki bütün elementlerin aslıdır. Ve İngiltere yansımadır. Ve İngiltere, İtalya üzerine yansıma durumundadır. Warren: Bakın, bardağın içindeki su ışığı yansıtıyor. İngiltere ışık olup, su durumunda olan İtalya üzerine Read More …