Shri Nirmala Devi Puja, Bir Gurunun görevleri

Ganapatipule (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

 

Shri Nirmala Devi Puja, “Bir Gurunun yükümlülükleri”, Ganapatipule, (Hindistan), 03 Ocak 1987.

Bu gün Ayın (gökyüzündeki ay) üçüncü  günü. Ay’ın üçüncü  günü Tritiya’dır ve bu bakireler için özel bir gündür.  Kundalini bākire olan arzudur. Bākiredir çünkü henüz kendisini ifade etmemiştir. Ve diğer yandan bākireler Nabhi’nin üçüncü merkezinde, Guru’nun shaktileri olarak belirirler. Bizim ana Gurular olarak itibar ettiğimiz on tane Gurumuz var. Hepsinin de, ya kız kardeş ya da  kız evlatı şeklinde shaktileri olmuştur. İncil’de, Eski Ahit’te denilmiştir ki, gelecek olan bir bakireden doğacaktır. Sonrasında Yahudiler, İsa’yı kabul etmediler ve orada  “bakire diye yazmıyor,  kız diye” yazıyor, diye karşı çıktılar.

Sanskrit dilinde, “kız” ve “bākire” kelimelerinin karşılığı, tek bir kelimedir. O zamanlar, bu günlerde olduğu gibi, 80 yaşında kızlarımız yoktu. Yani, bir kadının bākireliği, onun henüz evlenmemiş bir kız olduğu veya onun şimdiye dek kocası ile tanışmamış bir kız olduğu anlamına gelir. Başkalarını aydınlanmaya götürecek olan bir Guru için bu, kendisinin guru prensibinin gücü olan saflığın, özüdür. Guru şunu bilmelidir ki, onun gücü, kendisi saf olan bir gücün, lekesiz (bākire)  gücü olarak kullanılacaktır. Bu gücü bir Guru, sıradan bir insanın kullanabileceği şekilde kullanamaz. Bu yüzden de, kızlarla da olsa oğlanlarla da, müritleri ile olan ilişkisi, mutlak bir saflık içinde olmalıdır. Saflık öyle bir limit içinde olmalıdır ki, Guru müritlerinden hiç bir şey kabul etmemelidir.

Bunun hakkında, birçok aziz tarafından pek çok şey yazılmıştır, özellikle de Maharashtra’da.  Kabirdas ve Nanaka, müritleri veya shishya’ları (gurunun öğrencisi) ile aç gözlülük veya şehvet şeklinde olsun, onlar açıkça böylesi ilişkileri olan kimseler aleyhlerinde konuşmuşlardır. Onlara rakshasa’lar adını vermişlerdir. Bu günde aynı şekilde, Sahaja Yoga içinde, lider oldukları farz edilenler, Gurular, şunu hatırlamalılar ki, onların müritleri ile olan ilişkileri tam bir saflık ve el değmemişlik içinde olmalıdır.

Eski günlerde bu sorun değildi,  onlar guru olarak gücünü kendi zevkleri için kullanan bir kişinin karşılaşabileceği cezaları bilmiyorlardı ama bu gün, bu zamanda… (Anne, Marathi olarak, bazı çocuklara rahatsız etmemelerini söylüyor), bu son yargı günlerinde meydana gelebilecek olan bir cezalandırma, çok ciddi olabilir ve bir Anne olarak Ben hepinizi uyarmalıyım, kendi merkezlerini kuranları veya lider olarak Guru haline gelenleri uyarmalıyım, kendi içinizde çok bağımsız bir akla ve keskin bir anlayışa sahip olmalısınız. Parayı kötü kullanamazsınız. Parayı suiistimal edemezsiniz, kolektiviteyi ait olan hiç bir şeyi kendiniz için kullanamazsınız. Ne de her hangi bir kimseyi kendi şehvetinizi tatmin etmek için kullana bilirsiniz. Böyle bir zayıflığınız varsa, bir süre için Sahaja Yoga’dan ayrılmanız daha iyi olur, iyi olduğunuz zaman geri gelin. Sahaja Yoga’da saf olmayan kişilere yer yok. Su katılmadık şekilde, saflığa ibadet edilecektir.

Söylediğimiz gibi, Batı’da Anneye karşı işlenen günah var ama doğuda ve özellikle de Hindistan’da,  para söz konusu olduğu zaman, insanlar olabildikleri kadar dürüst olmaları gerektiğini bilmiyorlar. Tuzağa düşüyorlar, baştan çıkaran şeylere kapılıyorlar ve sonra çok ciddi bir ceza ile karşılaşıyorlar, bu Benden dolayı değil, Kadir-i Mutlak Tanrının gazabı nedeni ile oluyor çünkü bizim yaptığımız bu şey, Tanrı’nın işidir ve olabilecek en kötü şey de, bizlerin güç arayışında olmamızdır. Eğer bu iki şey değilse, Sahaja Yoga’da biz güç aramaya başlarız. Onlar için, burası kendi alanları gibi olur ve kendi güçlerini başkaları üzerinde kullanmaya, bunda hak iddia etmeye başlarlar. Bu mümkün değildir, bu işe yaramayacaktır. Sadece kendilerini veya egolarını tatmin etmek için, başkalarına baskı yapmaya çalışacak olanlar çok acı çekeceklerdir.

Dördüncü tiptekiler, kendi şartlanmalarını Sahaja Yoga’ya taşımaya çalışanlardır. Mesela Hindu olan birisi gibi, deyin ki o oruç tutuyor, onlar pek çok gün oruç tutarlar, Ben kimin oruç tuttuğunu bilmiyorum. Yani o kişi bir Cumartesi günü oruç tutuyor ve insanlara der ki, bakın şimdi, ben cumartesileri oruç tutmalıyım çünkü nihayetinde her gün oruç tutuyorum veyahut şöyle bir şartlanması olan bir kişi, eğer ben bir yabancı isem, sadece bir yabancı ile evlenmeyi isterim veya eğer ben bir Hintli isem, bir Hintli ile evleneceğim. Eğer bir lider bütün bu şartlanmaları ileri sürüyor ve Anne böyle söyledi diyorsa, o kişi iki misli cezalandırılacaktır. Bizler, saf, gerçek bir evrenselliğin Gerçek dinine mensubuz. Bu sahteliklerin hiç birisi bizi bağlayamaz. Biz İngiliz’iz, biz Hintliyiz veya bizler x,y,z yiz şeklinde çok fazla şartlanmış durumda olmamız, anlamadığımız çok önemli süptil şeylerden birisi. Sizler insansınız ve Tanrı tek bir dünya yarattı. Bütün bu şeyleri, O meydana getirmedi. Bütün bu suni şeyler insan yapımıdır. Sizler tek bir Anneden doğdunuz ve bu yapay tabiatın sınırlamalarına sahip olamayan yogilersiniz.

Bir Guru olduğunu iddia eden herkes şunu anlamalıdır ki, kişi kendini herhangi bir şekilde dünyevi, modası geçmiş saçma sapan fikirlerle bağlayamaz. Liderler ne yaparlarsa , yavaş yavaş takipleri tarafından izleneceklerdir. Bu yüzden liderler ideal bir örnek yaşam sürdürmelidirler. Çok baskıcı, çok hükmedici veya çok öfkeli olan bir lider, aynı tabiatta olan liderler yaratacaktır. Çok fazla şartlanması olan bir diğeri, şartlanmış takipçiler meydana getirecektir ve belki de Ben onlarla hiç bir ilişkim olmadığını fark edebilirim. Bu yüzden de, biz Gurular şeklinde bir papazlar sınıfı istemiyoruz. Papazlar, Gurulardan farklıdırlar. İnsanların Tanrı’nın yasalarını kendi üstlerine almalarını ve onları kendi amaçları için kullanmalarını istemiyoruz.

Bu gün, Guruların günü çünkü üçüncü gün, Nabhi’nin üçüncü çakrasıdır. Bizim sahip olduğumuzun aynısı, Mahalaksmini’nin başlangıç noktasıdır. Siz Lakshmi tattwa’yı bitirdikten sonra, Mahalakshmi enerjisi çalışmaya başlar. Eğer Gurular hala Lakshmi Tattwa ile meşgulseler, özverinin bir anlamı yoktur, bağımsız olmanın anlamı yoktur, onlara lider diyemeyiz. Mahalakshmi özlemlerimizin, arzularımızın süptil formudur, en süptil olanı, özetidir.  Çünkü biz ilk olarak, fiziksel, zihinsel, duygusal olarak güç ararız ve nihayetinde başkalarına baskı yapmak için spiritüel güçlerimizin de olmasını isteriz. Sahaja Yoga’ya tüm güçlerinizi eritmek için geldiniz. O kadar güçsüz bir hale geldiniz ki, Kadir-i Mutlak Tanrının bütün güçleri size doğru çalışmaya başladı. Varsayalım bu enstrümanın, (konuşmakta olduğu mikrofonu işaret ederek) bazı güçleri var, Ben onu idare edemem. Oraya buraya gidecektir. Bu yüzden de kişi, Mahalakshmi ’ye ibadet etmek için şunu hatırlamalıdır ki, bütün güçlerinizi eritmeli/ yok etmelisiniz. Bu teslimiyettir, bu onların dediği gibi, “İslam’ın” olduğu şeydir ama bunlar insanlar için sadece kelimelerdir. Teslimiyet insanların için anlaması çok zor bir şeydir. Onlar “ben teslim olamam” diye düşünürler. Teslim etmeniz gereken şey nedir, bu egonuz ve şartlanmalarınızdan başka bir şey değildir. Bütün bu şeyleri sizlere anlatıyorum ama eğer bunları bir papağan gibi ezberlerseniz,  tekrarlayabilirsiniz. Sizi takip edecek olanlar üzerinde bunun bir etkisi olmayacaktır. Kendi hayatınızda bu güzelliği, bu kompozitörü, bu ilgiyi, bu özeni, bu sevgiyi göstermediğiniz sürece, hiç kimse bir papağanı dinlemeyecektir. Anlam pratiklerden gelmelidir, kaidelerden değil. Diğer spiritüel bildirilerden çok farklı olan Sahaja Yoga işte budur. Bu yüzden dikkatli olun! Faziletleriniz nedeni ile Sahaja Yogiler olarak seçildiniz ve bu nedenle kendinize saygı gösterin.

Tanrı sizleri kutsasın!

 

MUCH LONGER PART IN MARATHI STILL NEEDS TRANSCRIBING