Navaratri’nin 7. Günü

Pune (India)

Navaratri’nin 7. günü. (SAPTAMI). Pune  (Hindistan), 17 Ekim 1988.

Devi’nin Kendisi adına konuştuğu ‘Devi Atharva Sheersha’nın dizeleri okunur. Shri Mataji arada açıklar ve anlatır:

 • Birine neşe verdiğiniz zaman, neşenin kaynağı neşenin ötesinde olmalı.
 • Ben bilgiyi verenim.
 • Atma’nın ışığı olmadan, Ruh’un ışığı olmadan nasıl birşey bilebilirsiniz?
 • Görüyorsunuz, kaynak doğmamıştır, doğabilir çünkü o ölümsüzdür, o yüzden doğmamıştır. Ölümsüzlük oradadır – mutlaktır, ama ondan sonra mutlak doğabilir.
 • Neden aydınlanma alınmasın? O olmadan Devi Puja yapmanın ne yararı var? ‘Atma’ bilgisi olmadan herhangi bir Puja yaparsanız, bunun ne yararı olur? Tanrısal Kutsamaları almazsınız. Bu binlerce yıl önce söylendi zaten.
 • ‘Vaikhari’ konuştuğumuz güçlerdir.
 • Söylediğiniz Tanrı’nın her ismi için, sorun, siz bu musunuz?

Çünkü tüm bu insanların Shakti’si tüm bunların esasıdır. Çünkü Ben o Shakti’yim, bu yüzden vibrasyonları alıyorsunuz. Herhangi birinin ismini isteyin, hatta azizlerin, rishilerin, maharishilerin. Onların hepsi Benim. İşte bu yüzden. İşte bu noktayı ispat etmeye çalışıyorlar.

 • Beeja Mantra ‘Vaikhari’ demektir. Vaikhari konuşma gücüdür. Konuşma gücü aydınlanma gücüne sahip olan insanlar tarafından mantra haline sokulmuştur. Şimdi, öyleyse, onlar ilerlemek için, diyelim onlar merkezlerini geliştirmek istiyorlar, veya sol veya sağlarını geliştirmek istiyorlar. Beeja mantralarını söylemeleri gerekir. Eğer beeja mantralarını söylerlerse – o bölge beeja’yı elde eder. Öyleyse ‘beeja’ filizlenmeli ve büyümelidir. Bu nedenle, atılan ilk adım ‘beeja mantra’yı söylemektir ve sonra da değişik çakraların değişik mantraları söylenmelidir. Öyleyse, ilki ‘beeja’dır ve sonrası ağaçtır. Dolayısıyla, herşeyden önce ‘beeja’yı biliyorsanız, onu söyleyerek kendi içinize bir ‘beeja’ ekebilirsiniz ve sonra da tüm diğerlerini söylemeye başlarsınız. İşte böyle onu büyütürsünüz.

“Sanskrit” kelimesi Kundalini’nin hareketinden meydana gelmiştir, Kundalini bir ses çıkardığı zaman, hepsi büyük azizler tarafından kaydedildi ve işte böyle her Çakra sesli ve sessiz harfleri, kendilerindeki alt-pleksus’lerın sayılarına ki siz bunlara taçyaprak diyebilirsiniz, göre elde ettiler ve bunların tümü Sanskrit dilinin alfabesini oluşturdu.

Sanskrit Kutsal Yapılmıştır

Bu dil kusallaştırılmıştır. Önce tek bir dil vardı, ondan 2 dil doğdu, biri latin diğeri de kutsallaştırılan Sanskrit. Bu Sanskrit dili Azizlerden gelmektedir. Onlar tüm bunları duymuşlar ve bunu yapmışlardır ve bu “Vaikhari”nin enerjisidir. Şimdi, alfabe var, “Vaikhari” var. Enerji var ve sizin çalgıyı söyleme yolunuz bu olmalıdır, ama bunu Tanrısal bir şekilde çalıştırabilmek için, onu bir mantra haline sokmalısınız. Onu bir mantra yapmak için, yapmak istediğiniz herhangi bir mantra, öncelikle ‘beeja Mantra’yı bilmelisiniz. Diyelim, Kundalininizi yükseltmek istiyorsunuz, o zaman beeja mantra ‘reem’dir ve ‘reem’den ‘Om Twameva, Sakshat Shri Reem’e gitmelisiniz. Ondan sonra orada olan tüm deytilerin mantralarını söylemelisiniz.

 • Siz hepiniz şimdi ‘Vidyavaan’ oldunuz.
 • Şimdi, ‘vidya’nın içinize nasıl yavaşça nüfuz ettiğini anlamaya çalışın. Elinde bir sopa ile oturan herhangi bir öğretmen veya başka biri ile değil. Bütün’vidya’ içeriden ve dışarıdan ortaya çıkarılır. Ne söylüyorsam vibrasyonlarınız ile mutabık olabilirsiniz. Yani bu ellerinize gider. Ben söylediğim için kabul etmezsiniz ama bu böyle olur ve işte bu yüzden onu kabul edersiniz. Diyelim, ben bu sudur diyorum, öyleyse ne, suyu içersiniz ve susuzluğunuzu giderip gidermediğini görürsünüz. Ancak o zaman bunun su olduğuna inanırsınız, aksi halde inanmazsınız. Bu da aynı şekildedir, –
 • Biz ‘Swayama – Siddha’larız.
 • “Ra” Radha enerjisidir. Enerjiyi destekleyen Radha’dır. O Mahalaxmi’dir işte bu yüzden O Kundalini’yi destekler.
 • “Eee” ebedi Anne’dir, ve “Ra” Kundalini olan enerjidir.

Öyleyse “Reem” sizin “Ra” olan “Mahalaxmi Tattwa”dan geçen enerjinizdir. Enerjinin Ebedi varlığa doğru geçtiğini görürsünüz.  Öyleyse “Reem”, işte bu yüzden yogiler – çünkü onlar sadece bağlantıya inanıyorlar. Yogiler yogaya inanıyorlar ve o nedenle enerjiyi ve aynı zamanda Ebedi Anne’yi gözetmeleri gerekir. Bu çok önemlidir çünkü enerji ancak bu şekilde orada olabilir – Kundalini kadar Ebedi Anne de. Ondörtbin yıl önce, tüm bunları yazmışlardı ve yazdıkları gerçektir ve siz şimdi bunu biliyorsunuz. Bu kitabı okuduğunuz zaman (Devi Saptashati), anlayacaksınız.

 • “Chitta Swaroopini”. Sağ taraf Mahasaraswati’dir. O zaman “Sattva Roopini” Mahalaxmi, “Ananda Roopini” Mahakali’dir ve sizler tüm bunları biliyorsunuz.

(Brahma’nın bilgisini elde etmek için, daima Sana meditasyon yaparız.)

Bu olmaksızın siz onu elde ettiniz, hatta meditasyon bile yapmadan aydınlanmanızı aldınız. Şimdi meditasyon yapmalısınız. Bunun için ne yapmalı bilmiyorum.

Şahit konumunda sıfır olursunuz. Şahit konumunda sizin “Ben”iniz diye birşey kalmaz. Sadece görürsünüz ve oradaki “Shoonya”dır. Öyleyse, siz “Shoonya” konumunda iken orada olan Shakti Odur. Siz “Nirvichara”dasınız, binlerce kişi buna sahip. Onlar şimdi buldular, öyleyse bunu biliyorlar. Ben Kudalinizin geçip geçmediğini de biliyorum. Dolayısıyla bilmeyebilseniz bile, Ben bunun yapılmış olduğunu söyleyeceğim. Öyleyse O, sizin tüm konumlarınızı bilmektedir. Bütün tasarı, diyebilirsiniz ki, bir kompüter gibidir: Öylesine güzel yapılmıştır ki, olmakta olan herşeyi kaydeder ve anında, tıpkı şu anda sizinle konuştuğum gibi, birden bir kişi oturur. Derim ki; “Hanh”! ve dikkat de orada olur. Size konuşuyorum, dikkat orada, ki Kudalini anında yükselir. İşte bu kadar.