Shri Ganesha Puja öncesi konuşma

Lanersbach (Austria)

Feedback
Share

Shri Ganesha Puja öncesi konuşma, Lanersbach (Avusturya),  26 Ağustos 1990

Bugün hepimiz burada, bizim Sanskritçe Astra dediğimiz Avusturya’da toplandık. Astra Tanrısal silahlar anlamına gelir. Ve Avusturya’ya vereceğim en büyük itibar şudur: İslam, Hıristiyan ya da Hindu olsun, bu ülkede çalışan herhangi bir türden köktendincilik bulamazsınız. Bu çok, çok, çok nadir bir şeydir. Rusya’dan İngiltere’ye kadar her yerde süptil bir köktendincilik olduğunu görüyorsunuz. Ve bu ülkenin kendisinde köktendincilik olmaması gibi bir özelliği var. Ve ırkçılığı  da, yine burada hiç hissetmiyorsunuz. Her ülkede ırkçılık olduğunu hissettim. Elbette, Rusya’da yok ama farklı. Yani bu ülke çok açık fikirli bir ülke gibi görünüyor ve belki de bu onların çok güzel bir doğal tabiata sahip olmalarından dolayıdır. Bu güzel doğa içinde onlar, tabiatın tadını çıkarmak istiyorlar, bunun içinse sizin açık bir kalbe sahip olmanız gerekir ya da belki tam tersidir, doğa onların kalplerini açmış olsa gerek.

Yani, bu yerin bir özelliği var: Ve Ben, bu bir sürü ülkeden gelenlerin, bütün bu yolu kat edip burada bulunmalarından dolayı çok mutluyum, Amerika’dan, Avustralya’dan, Hindistan’dan bile, bu kadar uzak ülkelerden bu kutlama için burada toplandınız ve dün bunu gerçekten kendimiz gördük,  bu ülkenin üzerine yağan lütfu kendi gözlerimizle gördük çünkü bu ülke bunu hak ediyor. Arkasında köktendincilik olan her ülkenin, bu modern zamanlarda batması gerekecektir. Her tür köktendincilik çağdışıdır ve hayatta kalamaz. Onlar toplumsal evriminin dışında fırlatılıp atılacaklardır. Yani, kişi kendisini her şeye açmalıdır. Dahası, Sahaja Yoga büyük dinlerin hepsini ve tüm büyük enkarnasyonları, peygamberleri ve azizleri ihtiva eder.

Yahudilerin Musa’ya saygı duydukları kadar İsa’ya saygı duymaları gibi, Müslümanların Muhammed Sahab’a saygı duydukları kadar Musa’ya saygı duymaları, Hinduların Shri Rama’ya saygı duydukları kadar Muhammed Sahab’a saygı duymaları gibi, biz hepsine eş derecede saygı gösteriyoruz. Bizdeki bu türden karşılıklı saygı, körü körüne bir inançla değil, Sahaja Yoga sayesinde anlayarak, merkezi sinir sistemimiz dediğimiz şey üzerinde Tanrısal  gücü hissedebiliriz, tüm varlığımız bir bilgisayar gibi çalışır ve biz hepsi hakkındaki gerçeğin ne olduğunu bilebiliriz. Ve işte bu şekilde, aydınlanmamız sayesinde, bu ışık altında, biz tüm bu insanlara aynı şekilde eş derecede ibadet ediyoruz. Ama  temel dayanaklara gitmeye başladığında, herkes mahvediyor, herkesin adı utanç verici sayılıyor ve bütün bu harika insanlar, bir tür sorun çıkaran olarak görülüyorlar. Yani, bugünün özelliği şudur, kafamızda herhangi bir köktendinci fikir varsa, bizim her şeyden önce onu dışarı atmamız gerekir. Bir bakıma, modern zamanlarda olan şey, yanlış, kötü ve yıkıcı olan herşeyin açığa çıkmasıdır. Ve bugün bize gösterilen bütün her şey, çok açıktır.

Bunun o kadar net bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz ki, dünyanın birleşmesine, dünyanın birliğine ve birbirimiz için sevgi duymaya karşı olan bu insanlar, sadece açığa çıkıyorlar. Yani bizim esas  gücümüz sevgimizdir ve bu sevgi çok etkilidir, çok müşfik, çok şefkatli ve çok güzeldir, bu hissedilmeli ve neşe duyulmalıdır.

Yani, çok kısa bir süre için buradayım ama geri geleceğim çünkü orada Beni başarısız kılmak istiyorlar ama bir süre sonra,  sizlerle konuşmak için burada olacağım ve umarım bu güzel yerin tadını çıkarırsınız.

Orada ayarladılar mı? Diğer yeri ayarladılar mı, tamam mı? Şimdi gidebilir miyiz? Onlara sorun. Eğer isterlerse, Ben gidip, sonra buraya gelebilirim, bu sayede burada daha uzun süre kalabilirim .. O yüzden önce onlar gitsinler, Ben onlara katılacağım. Yine de biraz daha gelmesi gereken var, değil mi? Onlar hepsinin henüz gelmediğine inanıyorlar. Daha fazla sayıda mı insan bekliyoruz? Fransızlar yok. Fransızlar mı? Çok azı geldi. Yaklaşık 800 kişi bekliyorlar.