Hamsa Çakra Puja Vancouver (Canada)

Hamsa Çakra Puja, Vancouver (Kanada), 13 Eylül 1992. Bugün Hamsa çakraya ibadet edeceğiz. Bu güne dek, her zaman bir Deity’e ibadet ediyorduk ve bu sizin Hamsa merkezine ikinci kez ibadet edişiniz. Biliyorsunuz, bu çakra iki kaşın arasına yerleştirilmiştir ve iki göz ise, sağ ve sol kanalı temsil ederler. Yani bu merkeze gözlerimiz, kulaklarımız, burnumuz, dilimiz, dişlerimiz ve boynumuz tarafından rehberlik edilir. Burası çok önemli bir merkezdir, çünkü on altı yaprakla, bu on altı yaprakla ilgilenmek zorunda kalan Vishuddhi, bütün bu kulak, burun, boğaz ve içimizde bulunan farklı, farklı organlara bakar ve onun ayrıca Viraat ile de iletişim kurması gerekir. Yani onun, Hamsa Çakranın bu merkezinden geçmesi gerekir. Hamsa Çakra, farkındalığımızdaki hayırlılığı ifade eden çok önemli bir merkezdir. Bunun anlamı şudur, eğer bu merkez tetikte ve uyanıksa, neyin hayırlı olup ve neyin hayırlı olmadığını derhal biliyoruz, ya da buna şöyle diyebiliriz, bizler Tanrısal ayırt ediciliği elde ederiz. İnsanların iyi ve kötü, yıkıcı ve yapıcı arasında ayırt edicilik sahibi olmalarının, onların genetiğin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Temelde bu orada olmalıdır ama dışarıdan koşullanmaları ve egoyu toplayan bütün bu organlar tarafından, onu kolayca bozabiliriz. İşte bu yüzden, bu merkez çok savunmasızdır. Diğer merkezler, bu merkezin bağlı olduğu kadar dışarısı çok fazla bağlantıda değildirler. Bu çakra, bütün bu organlardan tüm bilgilerini alır. Mesela şimdi sahip olduğumuz gözler. Gözler çok önemlidir, çünkü derler ki, göz Ruhun penceresidir. Ve Kundalini yükseldiği ve Ruh parlamaya başladığında, gözbebeğinde bir büyüme olduğunu sizler gördünüz ve siz masum bir çocuk gibi bakarsınız, gözlerinizde bir parıltı vardır. Fakat gözlerimizle sürekli olarak Read More …