Christmas Puja, Tanımak

Ganapatipule (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Christmas puja. Ganapatipule (Hindistan), 27 Aralık 1994.

Mutlu Noeller ve önümüzdeki yıl için bütün kutsamalar.

Bu gün çok uzun bir puja yapmayacağız ama İsa’nın yaşamından anlamamız gereken belli bazı şeyler var. İsa, sırf spiritüelliğin her şart altında ve her problemli durumda yaşayabileceğimi göstermek için çok fakir koşullar altında doğmuştu. Ve kendi aşiretinden çok fazla muhalefet gördü. O Yahudi bir ailede doğdu ve o zamanlar Yahudiler Onu kabul etmeyeceklerdi ama öldürmediler de. Herhangi bir yasa hükmü sayesinde çok sayıda kişi öldürülebilir. Yargıç, Onun öldürülmesini emreden kişi aslında Romalı bir yargıçtı.

Onun hayatını takip etmek çok zordur, çünkü O kesinlikle Tanrısal bir kişiydi, kesinlikle. İşte bu yüzden O, kurallar ve düzenlemeler şeklinde Hıristiyanlara her ne aktardıysa, bunların takip etmesi gerçekten çok zor, çok zordur. Çok az sayıda kişinin bile Onun yaşamını hayatını takip edebileceğini sanmıyorum. Bu çok zordur çünkü herhangi bir şekilde eğer gözlerinizle zina yaparsanız, gözlerinizi oymanızın daha iyi olacağını söyledi. Eğer onlarla herhangi bir suç işlerseniz,  elinizi kesin. Onun için, suç dahi çok süptil bir şeydi. Eğer birisi sizin sağ yanağınızı tokatlarsa, siz sol yanağınızı çevirin. Bu türden zor bir şeyi takip etmek, çok, çok güç bir şeydi, imkânsızdı. Ve O ayrıca, başkalarının değil bunu sizin yapmanız gerektiğini söyledi. O kadar kısa bir süre yaşadı ki. Hindistan’ı ziyaret etti ve burada kaldı. Bununla ilgili bir kitap okudum ve Purana’larda, buna çok şaşırmıştım, belki de yazarın anlamadığı Sanskrit dilinde çok net bir şekilde yazılmıştı,  Shalivanha, Benim atalarım O’nunla tanıştılar ve O’na senin adın ne? dediler. O’da, “Benim adım İsa Mesih” dedi. Ben bu ülkeye geldim çünkü benim ülkem melecha’larla dolu. Melecha, Mal – ich anlamına gelir, bunlar sadece pisliği toplama eğiliminde olanlardır. Shalivanha Ona, “Ama senin burada ne işin var? Kendi ülkene geri dön ve onlara “Nirmala Param Tatwam” (Yüce Gerçeği)öğret, dedi.

Çok şaşırtıcı bir şekilde; O çok net bir şekilde bu kelimeleri kullandı. Yani her şey Sanskritçede olarak basılmıştı. Belki de yazar, Sanskrit dilinde bunun ne olduğunu asla anlamadı. Ve sonra, “Bu – Sen sadece gidip onları düzeltebilir ve onları temizleyebilirsin”, dedi. Ama şuna bakın, O iyi olanı yapmaya çalıştı ve insanlar onu çarmıha gerdiler. Şimdi, Hıristiyan dinine bakarsanız, bu konuda ne diyeceğinizi bilemezsiniz. Onlar her zaman Sahaja Yoga’ya karşı çıktılar ve İsa’nın “Ben size Kutsal Ruh’u göndereceğim” demesini, asla anlamaya çalışmadılar. Bunun yanısıra, Hıristiyan şartlanmalarından gelen bazı Sahaja Yogiler de, buna yapışıp kalıyorlar. Bundan böyle yok artık. İsa Mesih yok. Elbette, Onun bu Dünya’ya gelmesinin ve bize yardım etmesinin çok önemli olduğunu kabul ediyoruz. Üzerinde olduğunuz adımları, siz daha yüksek bir konuma çıkmak için bu adımı terk etmelisiniz. Bu, İsa’ya ibadet etmemeniz gerektiği anlamına gelmez. İbadet etmelisiniz, ancak O sizi Sahaja Yogaya hazırlayan kişi iken, bazı insanların buna yapışıp kalmayı sevmeleri, bunun yolu bu değil. Onun hayatından neyi aktarabileceğinizi bilemiyorum. O, en büyük Sahaja Yogi idi, ama Onun, insanoğullarının sahip olması zor olan pek çok gücü vardı. Ama Onun fedakârlığı, ayarlamaları, kendisine söylenenleri kabul etmesi, O kabul etti.

Annesine duyduğu sevgi ve O haçın üzerinde iken, “Anneye bakın!” dedi, O sadece “Anneye bakın” dedi. Her neyse, her kitap için olduğu gibi, İncil’in İsa’yı tamamen temsil etmediğini de bilmeliyiz. Yani, sorunlar var ve her dinde olduğu gibi, insanlar kendi doğru yollarından sapmış durumdalar ve Tanrısal olan, bu dinleri başlatanların isimlerini kirletiyorlar. Bu Hıristiyan milletlerde de oldu, onlar İsa’nın söylediklerinin tam tersini yapıyorlar sadece. Bizler için, kişi Onun bu Dünya’ya Agnya çakramızı açmak için geldiğini anlamalıdır, ki bu çok zor bir şeydir. Sahasrara, Agnya kadar zor değildir. Sahasrara üzerinde oturduğu bu Agnya çakra, çok dar bir çakradır. Ve O, “Kendirinizi affetmelisiniz ve başkalarını affetmelisiniz”, dedi. Bu, Agnya çakrasının mantrasıdır. Bu Beejakshara’da (Bija mantra), biz buna “Ham Sham” diyoruz. Sham başkalarını affetmektir. Ham kendini affetmektir. Bunlar Agnya çakrayı açmak için kullanılan iki tane Beejakshara’dır. Agnya çakrayı açmak için yapılacak en iyi şey, düşüncesiz farkındalığa girmektir. Düşüncesiz farkındalık içinde olarak, Agnya çakra açılabilir.

Ama Agnya, eğer kapalıysa, bu çok tehlikeli olabilir, çok tehlikeli ve bu size zarar verebilir veyahut başkalarına zarar verebilir. Bazen, posses olmuş (ele geçirilmiş) insanlar da, bu possesi Agnya çakralarına alırlar ve içlerindeki bu korkunç güçlerin, kötü güçlerin değişimine göre hareket etmeye başlarlar. Sonuç olarak, bu kötü güçler onu ele geçirirler ve biz, böyle bir insanın neden bu şekilde davrandığını bilmeyiz. Şimdi, onların Amerika’da çok fazla araştırma yaptıklarını biliyoruz, bu genleri araştırdıklarını. Asla üzerinde konuşmadıkları birçok şey hakkında konuşuyorlar. Buna rağmen, tüm bütün bu berbat ve korkunç hastalıklar intikamla geri geliyor. Bunun neden olduğunu anlamıyorlar. Bütün bu araştırmalarla, bütün bu çalışmalarla insanlar çok hastalanıyorlar ve bu şeylerin neden olduğunu anlamak, onların anlayışının ötesindedir. Esas şey şu ki, sizler spiritüelliğin koruması altında, ahlakın koruması altında, İlahi Yasaların koruması altında olmalısınız. Eğer bu korumanın altında değilseniz, herhangi bir şeye yakalanabilirsiniz. Özellikle Amerika’nın, din söz konusu olduğu zaman, gerçekten de depresyon sonucu şiddetli bir öldürme isteği şeklinde beliren bir ruhsal bunalım içinde olduğunu düşünüyorum. Onların her türden dinleri var, hatta şeytan dinleri, cadılık dinleri bile var. Her tür dine sahipler. Bilimde çok fazla ilerlemelerine rağmen, sürekli olarak terör içinde yaşıyorlar. İlk olarak, kişi şunu kabul etmek zorundadır, çok derin bir temel yapıya sahip olan ahlak,  İsa’nın bize öğrettiği şeydir, çok derin.

O, “Siz zina yapan gözlere sahip olmayacaksınız” dedi. Gözlerde bile zina olmamalıdır. Bir kadına bakıyorsunuz, tamam, eğer siz o kadına ikinci bir kez bakarsanız, o zaman zina yapıyorsunuz. Ahlaklı bir kişilik düşüncesiyle ilgili olarak, O böylesine katı kurallar koydu. Şimdi, siz Sahaja Yogiler olduğunuz için, zaten oldukça donanımlısınız, oldukça donanımlısınız ve Onun ilkelerini diğer insanların yapabileceğinden daha kolay şekilde takip edebiliyorsunuz. Ama yine de, size söylemem gereken bazı şeyler var, İsa’nın “Bana karşı yapılan her şeyi tolere edeceğim, ama Kutsal Ruh’a karşı hiçbir şeyi tolere etmeyeceğim” demesi gibi. Bunu söylenmesi çok dikkat çekici bir şeydir. O, Affetme Okyanusudur ve orada, “Ben her şeyi tolere edeceğim ama Kutsal Ruh’a karşı olan hiçbir şeyi etmeyeceğim” diyor. Pek çok şey oluyor, insanları şaşırtan pek çok şey oluyor. Mesela, sadece burada, Ganapatipule’de, Sahaja Yoga’ya bir çeşit muhalefet gösteren garip bir adam vardı. Ve o Mamlatdar adı verilen köy adamını ele geçirdi, bu onun bir memur olduğu anlamına geliyor ve bu ikisi bir araya gelip, bizi rahatsız etmeye başladılar. Gelmemizden sadece on gün önce, bu Mamlatdar açığa alındı. Kimse anlayamadı. Birdenbire o kişi nasıl açığa alındı? Nasıl? Ne oldu? Bu şekilde – bu İsa’dır, bu O’nun işidir, Ganesha’nın işidir. Sol ve sağ, birçok insan – Ben, bununla ilgilenmedim. Ben, hiç kimsenin yok edilmesini istemiyorum.

Fakat onlar, Sahaja Yoganın yoluna çıkan herkesi yok etmeye çalışanlar ve bu işlerin nasıl olduğu ve bunun nasıl çalıştığı çok şaşırtıcıdır. Dolayısıyla, bizler hiç bir şekilde korkmamalıyız, eğer insanlar bize karşı çıkarsa, onlar her şeyi yapmaya çalışırlar. Birdenbire, bir çözüm bulunacak ve siz buna hayret edeceksiniz. Öyle çok şey oluyor ve bu her yerde oluyor ki, insanlardan gelen ve Rab İsa Mesih’in bize nasıl yardım ettiğini anlatan pek çok mektup var. Ben onlara bir şey söylemek zorunda değilim, onlar işlerini çok iyi biliyorlar. Fakat Sahaja Yogiler olarak, bizim davranış kurallarımız ne olmalı? “Acharsahita” (davranış kuralları)dedikleri şey çok önemlidir. Bugünün modern Sahaja Yogasındaki ilk şey şu ki, siz Beni tanımanız gerektiğini bilmelisiniz. Bu çok önemlidir. Çok alçakgönüllü bir şekilde söylemeliyim ki – siz Beni tanımalısınız ve Bana saygı duymalı, Beni sevmelisiniz. Eğer bu sözlerle, eğer size açıklayabilirsem, sizin ikili bir hayatınız olamaz. Sevgi göstermez ve diğer taraftan Beni rahatsız etmeye çalışırsınız.

İlk şey şu ki, şu ana kadar kitlesel bir aydınlanma olmadı, kitlesel aydınlanma yok ve kitlesel aydınlanma olmadığı zaman, eğer onlar bu enkarnasyonları tanımazlarsa insanları suçlayamayız, çünkü aydınlana olmadan, nasıl tanıyabilirler ki?  Ama kitlesel aydınlanmadan sonra, eğer siz tanımıyorsanız, o zaman bu ciddi bir şeydir. Sahip olduğunuz daha önceki saçma sapan şeylere bağımlı olmamalısınız. Aynı şekilde, bazılarında olduğu gibi, Hindular var, eğer Ben onlara şu anda tüm bu tapınakları, bu orucu ve bütün bu saçmalıkları bitirmelerini söylersem, onlar bundan hoşlanmazlar. Yapmam gerek. Şimdi, sizler aziz oldunuz. Azizler için kast yoktur, toplum yok, ırk yoktur. Her neyse, siz herhangi birisine bundan bahsedin, bundan hoşlanmıyorlar. Eğer bunu Jain’lere söylerseniz, onlar bundan hoşlanmazlar. Budistlere söylerseniz onlar bundan hoşlanmazlar. Sadece atalarının, onların atalarının, onlarında atalarının şimdiye dek uygulamış olduğu eski usule bağlı kalmak istiyorlar. Yani tanımanın anlamı, sizin Beni sadece Adi Shakti olarak tanımanız anlamına gelmez, tanıma; hayatınızın her yerinde Benim sizinle olduğumu bilmeniz gerektiği anlamına gelir. Disiplinli olmak Sahaja Yoga’da otomatik olarak olmalıdır. Ben size disiplinden bahsetmek zorunda değilim, ama bazen bu işe yaramaz, o zamanda Ben size bunu sana söylemeliyim. İlk disiplin, sizin Beni tanıyıp, Bana saygı duymanız gerekmesidir.

Sonra ikinci disiplin, sizin nasıl bir Sahaja Yogi olunacağını öğrenmenizin gerekli olmasıdır. İsa’yı düşünün, eğer burada oturuyorsa, O Bana karşı nasıl davranırdı ya da burada bulunan diğerlerine karşı O nasıl davranırdı. O’nun için herkesi kabul etmek çok zordur, herhangi bir kişiden gelen her tür saçmalık. O tahammül edemezdi. Ben pek çok şeyi umursamıyorum, “Tamam. Bu yavaş yavaş hallolacak. İşler iyi olacak”, derim Ama gördüğüm şey ne, hala sahip oldukları sorumluluğu anlamayan çok sayıda Sahaja Yogi var. O haçı taşıdı. Sahaja Yoga’da siz haç taşımak zorunda değilsiniz. Siz sadece kendinize garland (çelenk) takmalısınız, ama garlandlara layık olmalısınız. Kimse acı çekmek zorunda değil. Her şey onlar için çok iyi hale getirildi, dedikleri gibi altınla kaplı, ama bilmeniz gereken tek şey, onlarla nasıl yürüyeceğinizdir. Yani ikinci nokta, dediğim gibi, sizin ikili bir kişiliğiniz olmamalıdır. Sadece adanmak. Yirmi dört saat sürekli bunun içinde olmanıza gerek yoktur, sizin kendi aileleriniz, kendi çocuklarınız, kendi hayatınız var. Bununla sizin her zaman bağlantıda olmanız gerekir ama Sahaja Yoga kolektivitesine zarar vereceğiniz bir şekilde başka şeylerle çok fazla ilgilenmemelisiniz. Akrabalarınız – kız erkek kardeşler, anne, babalar, onlar tamam ama sizin asıl sorumluluğunuz Sahaja Yoga’dır. Sahaja Yoga yerine, eğer siz bu şeylerle uğraşırsanız, kesinlikle Sahaja Yoga kolektivitesine zarar verirsiniz ve siz bunun dışında bir politika yaratırsınız.

İkinci disiplin, sizin akrabalarınızın sadece Sahaja Yogiler olması ve başka hiç kimsenin akrabanız olmamasıdır. Bu çok önemlidir. Sahaja Yogiler dışında hiç kimsenin önemli olmadığını size açıkça söylemeliyim. Tabii ki sizler başkalarıyla tanışmalısınız, başkalarıyla konuşmalısınız, onlarla başa çıkmalısınız, onları Sahaja Yoga’ya getirmelisiniz, işte bu orada, buna şüphe yok. Fakat bir Sahaja Yogi’yi siz yüz üstü bırakamazsınız. Aranızda farklılıklar varsa, bunları çözmelisiniz ve dışarıda olduğunuz zaman, hepiniz bir olarak görünmelisiniz. Eğer gerçeği biliyorsanız, arada hiçbir fark olmamalıdır. Neden farklılıklar olsun ki? Eğer farklılıklar varsa, o zaman sizde bir şeylerin yanlış olduğunu fark etmelisiniz, kesinlikle ve yanlış olan her ne ise, kendinizin ben-merkezli olduğunuzu ya da Sahaja olmayan bir şey için endişe ettiğinizi fark etmelisiniz.

Benim örneğimi takip etmek bile zor olabilir. Şimdi, Benim çocuklarım ve torunlarım var, Ben onlara asla telefon etmem, asla. Gerçekte onlara asla telefon etmem, asla buna önem vermem. Kocamın onlar için çok endişelendiğini görüyorum, her zaman onlara telefon eder. Ben asla aramam. İlk olarak, Ben onların iyi olduklarını biliyorum. Öncelikle, Ben görevimi yerine getirdiğimi biliyorum ve hayatımı sadece çocuklarım, kocam veya ailem için harcamam çünkü Benim ailem bütün evrendir. Bu yüzden sizler genişlemelisiniz. Sahaja Yogiler kendilerini genişletmek zorundalar. Onlar sadece kendi aileleriyle, kendi çocuklarıyla, kendi mülkleriyle ilgileniyorlarsa, bu zor olacaktır. Öyleyse bu ben merkezciğin kaybolması gerekiyor. Bu ben merkezli olma hali tamamen kaybolmalıdır ve sizler çok daha geniş bir yaşam vizyonuna sahip olmalısınız. Bu, bizim için, Sahaja Yogiler olarak, bizim evren ailesine mensup olmamız çok büyük bir yükümlülüktür. Yani, şimdi evliliklerde olduğu gibi. “Ben bundan hoşlanmıyorum, bir Hintli ile evlenmek istemiyorum” demeye başladık. Bazı Hintliler de “ben bir yabancıyla evlenmek istemiyorum” diyorlar. Eğer siz çok dar kafalıysanız, evlenmek istememelisiniz. Bana, evlenmeniz gerektiğini söylememelisiniz, çünkü bizim kendi dinimiz hakkındaki, kendi ırkımız hakkındaki, kendi ülkemiz hakkındaki tüm bu küçük fikirleri tamamen aşmamız gerekiyor.

Eğer bunu yapamazsanız, siz bir Sahaja Yogi değilsiniz. Kalbinizde genişlemelisiniz. Bu çok önemlidir. Bu, Hindistan’daki bu sorun, siz söyleyin, kast sistemi – ki Ben bunu anlayamıyorum. Yüzlerce kez söyledim, Gita’da, herkesin içinde ruh olduğu tarif edildi. O zaman nasıl bir kast’a mensup olabilirsiniz? Yeteneğinize göre sahip olabilirsiniz ama bu farklı. Ama doğumunuza göre bir kastınız olamaz. Bunu kanıtlayacak pek çok örnek var, ama Hindistan’da bu kast sistemi laneti var. Batıda ise, daha da kötüsü, ırkçılık var. Bu ırkçılık denilen şey korkunçtur. Mesela Ben Romanya’ya gittim ve orada bir sürü Çingene gördüm. Onlara köpek muamelesi yaparlar. Onlar çok düşük seviyeli olarak görüldüler. Bu Çingeneler gerçekten iyi insanlar, onlarda yanlış olan bir şey yok. En azından karakterleri iyi. Kendi kadınları için kesin bir prensipleri var ve onlar iyi bir ahlaklı yaşam sürdürüyorlar. Onlar kolektif insanlar ama onlara çok kötü muamele edildi, çok sefil bir şekilde, Hindistan’da bile böyle bir şeyin olduğunu görmedim. Irkçılık. Şimdi, Romanyalılarında belli bir ırkı yok. Onların, Alman ya da İngiliz ya da Anglo-Saxon olduğunu söyleyemezsiniz, hiçbir şey. Bunun orada, her yerde olduğundan daha fazla olmasına şaşırmıştım. İngiltere’de de aynı şey.

Çok kötü muamele görüyorlar, onlar harika sanatkâr insanlar ve çok sevecen insanlar. Çoğunun programımıza gelmesine de şaşırmıştım. Yani dikkat daha geniş bir yaşam vizyonu üzerinde olmalıdır ve dikaktin acı çeken insanlar üzerinde olması çok önemlidir. Parasal olarak veya başka bir şekilde size yardımcı olacak insanlarla değil, acı çeken, başı belada olan, sizin yardımınıza muhtaç olanlarla ilgilenmek zorundasınız, ezilen insanlarla dost olmalısınız. Onların yukarı çıkmalarına yardım etmek için biz Sahaja Yogi olduk. Onlar için bir şeyler yapmalıyız ve Vashi’de fakir insanların ücretsiz olarak tedavi edilecekleri bir merkez kuruyorum. Bizler ortada olsak da, yaşamın ayrıcalıklarının hiçbirinden keyif almayan insanlara yardım etmeliyiz. Onları Sahaja Yogaya getirmeliyiz, mümkün olan her şekilde onlara yardım etmeliyiz. Şimdi, evlilik listelerinde yaptığım şeyin, gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasında uygun bir değişim sağlamak için, bir denge oluşturmak olduğunu siz fark etmiş olmalısınız. Sonra, bu konuda çok kibirli olan insanlar var. Şimdi, İngiliz kızların Hıristiyan olması gerekiyordu, Fransız kızların Hıristiyan olması gerekiyordu ve pek çok başkalarının da.

Ezilenler için çok şey yapan İsa, sonra bu insanlar, evlendikleri zaman, bu insanlar gösteriş yapmaya ve onlara tepeden bakmaya çalışıyorlar, onlar Sahaja Yogi ve şimdi, aynı nedenden ötürü İngiltere’den gelen bütün Hıristiyan kızları geri çevirdik. Eğer komik türde bir üstünlük kompleksi geliştirirseniz, bu hiç de Hıristiyan olmak değildir. İşte bu yüzden, Sahaja Yogiler olarak anlamamız gereken şey, Sahaja Yoganın ilkelerinden birinin, bizim ve başkalarının acı çektiği bütün bu küçük şeyleri ve tüm bu sınırlamaları aşmanız gerektiğidir. Biz bu kolektif olaya geldiğimiz zaman, insanların kolektif olması gerektiğini anlamalıyız. Çünkü biz gidip meditasyon yapabileceğimiz büyük saraylara sahip olmalıyız yoksa başka devasa şeylere mi sahip olmalıyız? Bu gerekli değildir. Her yer dua etmek ve meditasyon yapmak için uygundur. Her yerde, siz oradasınız, bunun keyfini çıkarabilirsiniz, orada tadını çıkarmalısınız. Bir şeyler talep etmemelisiniz. Ganapatipule’ye geldiğiniz zaman olduğu gibi, buranın çok rahat olmadığını biliyorum. Üç yıldızlı bir otel düzenlemesi bile değil, ama siz birbirinizden neşe duyuyorsunuz, birbirinizi seviyorsunuz ve her birinizin varlığı, size rahatlık veriyor. Size rahatlık veren şey, sevgi, şefkat ve  birlik, sizin aranızda olan birliktir. O zaman sahip olduğunuz konforu, sahip olduğunuz mutluluğu umursamazsınız. Bu sefer, aniden, bildiğiniz gibi, beklenenden daha fazla sayıda kişi geldi, bu yüzden sizin için bu geçici şeyleri koymak zorunda kaldık ve siz umursamadınız. Bunun için size çok müteşekkirim.

Yani vücudun tam bir toleransı ve konforu önemli değildir – ruhun konforu. Eğer vücudunuz konfor isterse, onun bunu bırakmayı öğrenmesini sağlamaya çalışın. Vücudunuzu köleniz yapmaya çalışın, siz bu vücudun kölesini değilsiniz. Bu, eğer siz bunu denemezseniz, o zaman Sahaja Yoga’da hiçbir yerde değilsiniz çünkü o zaman siz, yine de “Güzel bir arabaya sahip olmalıyım, sonra bir evim de olmalı, sonrada şuna sahip olmalıyım,” diyeceksiniz. Eğer vücudunuza çok fazla özen gösterirseniz, o zaman ruh, ruhun ışığı söner. Yüzünüzde bir parlama yoktur ve aklınızda huzur yoktur, çünkü siz sürekli olarak vücudunuz, konforunuz için, yemeğiniz için, bunun için, şunun için endişe ediyorsunuzdur. Siz tüm bunları Divine’a bırakabilirsiniz. Kendinizi görmeniz için yapmanız gereken şey şudur, davranışlarınızda, sizler dürüst olmalısınız, spiritüel olmalısınız ve teslim olmalısınız. Sizin işiniz budur. Görmelisiniz, “Ben teslim oluyor muyum yoksa olmuyor muyum? Tam olarak Sahaja Yoga’da mıyım yoksa değil miyim? Ben Sahaja Yoga için ne yaptım? Sahaja Yoga için ne yapmalıyım?” Eğer bu şekilde davranmazsanız, zihin tam tersi şekilde çalışacaktır. Akıl “Ah, bu benim çocuğum için iyi değil. Şu iyi değil. Bu budur”, diye çalışmaya başlayacaktır. Sahaja Yoga için ne yapmam gerek diye düşünmeye başladığınız zaman, Sahaja Yoga için neyi halletmeliyim? Sahaja Yoga’yı nasıl yaymalıyım? Aklınızın, spiritüelliğin aurasına girmesine ve hiç kimsenin size bir şey söylemesinin gerekmemesine şaşıracaksınız, bu sadece otomatik olarak çalışacaktır. Gücünüz var, her şeyiniz var, açılması gereken pınarınız var. Yani biz, ne olduğumuzu anlamamız gereken başka bir noktaya geldik. Bu Sahaja Yoga için bu çok önemlidir. İsa, “Ben Tanrı’nın Oğlu’yum” dedi. Tamam. O bunu açıkça söyledi, insanlar bu yüzden onu çarmıha germesine rağmen, O bunu söyledi. O bunu açıkça söyledi, “Ben Tanrı’nın Oğluyum. Ne isterseniz yapın” dedi. Bu bir gerçekti, bu söylemesi gereken bir gerçekti. Yani şimdi, Sahaja Yogiler, “Ben, Adi Shakti’nin oğluyum veya kızıyım” demek zorundalar. Bunu söylemeye bir kez başladığınızda, aniden değişmeye başlayacaksınız çünkü bu çok büyük bir pozisyondur. Bu çok kutsanmış bir pozisyondur. Bunu söylemeye bir kez başladığınızda, sorumluluğunuzun ne olduğunu anlamaya başlayacaksınız. Şaşıracaksınız. Yanlış gurulara yönelen bu insanlar, Sahaja Yoga’ya geldikleri zaman, onlar son derece cömert ve son derece adanmış, son derece mütevazı oluyorlar çünkü çok acı çektiler.

Bazen bunlar doğrudan doğruya size geldiği zaman, bu duygu yoktur. Kimi zorlu sınavlardan geçtiğinizde ise, neye sahip olduğunuzu daha iyi bilirsiniz, ama eğer bunu Sahaja şekilde elde ederseniz, o zaman onlar bunu anlamıyorlar. Bu yüzden, her zaman iç gözlem de yapmalıyız. İlk iç gözlem şudur: Ben mütevazı mıyım? Herkesten önce kendimi alçakgönüllü kılabilir miyim? Bu çok önemlidir, ama öfke en kötüsüdür. Krishna, “Öfkeden, kötü olan her şey başlar” dedi. Öfke karaciğerden başlar; yani siz karaciğerinizi iyileştirebilirsiniz. Ama öfkeyi siz kendinizde görebilirsiniz, öfkenizin ne kadar kötü olduğunu ve öfkeden nasıl kurtulmak istediğinizi, kendiniz görebilirsiniz. Öfke bütün kolektiviteyi öldürecektür. Öfke, spitirüelliğin bütün güzelliğini bulanıklaştıracaktır. Çok öfkeli olan ve Tanrı’dan bahseden biri olduğu zaman, insanlar, “Hadi bu adamın yanından kaçalım” diyeceklerdir. Öyleyse, sahip olduğunuz öfkeden kurtulmalısınız. Hangi noktalara öfkelendiğinize dair iç gözlem yapmak çok önemlidir. Bazı insanlar sinirlenmenin bir hak meselesi olduğunu düşünüyor. Tamam, ama Sahaj Yoga’da değil. Siz sinirlenmek zorunda değilsiniz. Kimseye bağırmak zorunda değilsiniz. Kimseyi dövmek zorunda değilsiniz. Herhangi bir sorun varsa, Bana söyleyebilirsiniz. Ama bazen, Ben kavga eden, tartışan insanlar gördüm ve bu insanların kendi aralarında nasıl kavga ettiklerini görünce, şaşırdım. Yavaş yavaş şundan eminim ki, siz spiritüellik içinde büyüdükçe, tüm bu kavgalar ve tartışmalar, sizin farklı grup fikirleri dediğiniz şeyin terk edileceğinden eminim. Fakat Sahaja Yoga, o sizin onun içinde kalmanıza izin vermeyecektir. Hemen afişe olacaksınız.

İnsanlar sizi bilecektir. Öyleyse neden sinirlendiğinizi, neden öfkelendiğinizi, bunun nedenini, başkalarında hoşlanmadığınız şeyin sizin içinizde de olabileceğini anlamaya çalışın. Aynı şey sizin içinizde de var olabilir. Yani bu Sahaja Yoga’da çok önemli bir temizlik sürecidir ve İsa’nın yardımına çok ihtiyacımız var. Çünkü Agnya’nızı kaplayan mantık var. Her şeyi mantığa uydurabilirsiniz. Her şeyi. Birini öldürseniz bile, bunu akla uydurabilirsiniz. Yani bu Agnya, eğer onu açık tutamazsak, bizim düşmanımızdır. Kesinlikle. Çünkü biz kendimizi haklı çıkarabiliriz. “Ne yapabilirim ki? Böyle oldu ve şu şey oldu” diyebiliriz. Bu bir kez başlayınca, kendinize gelin; tüm bu şeyler kaybolacaktır. Eğer çok fazla öfkeleniyorsanız, aynanın önünde durun ve kendinize kızmaya çalışın. Sonra bağımlılıklar. Bağımlılıklar çok süptildir. Eskiden, Batılı Sahaja Yogiler hakkında bildiklerim şudur, onlar çocuklarını çok fazla sevmezlerdi. Şimdi gördüğüm şey ise, onların çocuklarına yapışmış olduklarıdır. Ve Sahaja Yoganın tüm eylemlerini, çocuklarının kaprislerine göre yönlendirmek istiyorlar. Hintli Sahaja Yogiler de böyleler. Çocuklarına çok bağlılar. Hintliler, onlar çocuklarına her zaman çok bağlıydılar. Bağımlılığın sevginin ölümü olduğunu zaten size açıkladım. Eğer birisini seviyorsanız, o zaman herkesi bu kişinin ihtiyacına göre sevin. Hareket etmelisiniz, sadece tek bir noktaya yapışıp kalamazsınız.

Bu sizin sorumluluğunuz değildir. Bu, Tanrının sorumluluğudur ve siz onu Tanrıya bırakın, göreceksiniz. Çocuklarınız düzelecektir, ilişkileriniz düzelecektir, her şey düzelecektir çünkü bu sizin sorumluluğunuzda değildir. Sizin sınırlamalarınız tüm bu ilişkileri etkileyecektir ve aslında bu sınırlı ilişkinin, münasebetleri boğabileceğini de söylemeliyim. Bu yüzden Benim çok daha geniş bir vizyonum var ve bu sizin ne kadar uzak olduğunuza dair daha geniş bir vizyondur. Eğer doğaya bakarsanız, bunu çok iyi öğrenebilirsiniz. Suya bakın. O bütün ağaçlara gider. Herkes kutsanmıştır. Su herhangi bir ağaca veya herhangi bir yere yapışmaz. Bunu yaparsa, her şey bitecektir. Bir kolektivite düşünmeniz gerekirse, çok bağımsız olmalısınız, bir tür küçükcük ufak bir ilişkinin içine sürüklenmemiş veya buna ikna edilmemiş olmalısınız. Sahaja Yoga’yı takip etmek, dünyadaki herhangi bir kişiyi izlemekten çok daha kolaydır çünkü diğerleri, aydınlanmış ruh değiller. Hepiniz aydınlanmış ruhlarsınız. Başka bağımlılıklarda var – paraya bağımlılık. Sahaja Yoga’ya bazen bir dükkân ya da market gibi davranmaları çok şaşırtıcıdır. Bu yüzden, “Anne, bunu yarı fiyatına yapabilir misiniz? Çeyreğine yapabilir misiniz? Bize biraz tavizde bulunabilir misiniz? Biraz satış, biliyorsunuz”, diyeceklerdir. En az yüzde otuz beşi ücretsiz olarak geliyor. Ve ödeme yapabilenler de,  yarısını, yarıdan da daha azını vermek isterler ama Ben onlara ne diyeceğimi bilemiyorum.

Demek istediğim şu, sizin gerçekten para verebileceğiniz tek şans budur, elbette bu paylaşıldı, buna hemfikirim. Bunların hepsi, tek bir kişi için ihtiyaç duyulan para değil, ama siz başkalarıyla çok kolay bir şekilde paylaşabilirsiniz, çünkü onların bu ülkeye gelmek için o kadar paraları yok, burada yaşamak için çok fazla paraları yok. Global yaşamdan söz ederken, parayı onlarla paylaşmamız gerektiğini anlamalıyız. Eğer siz sadece bu kadarını bile anlamaya başlarsanız, size anlatayım, paraya olan bağlılığınız ortadan kalkacaktır. Sizin paylaşmanız gerekir. Hiçbir şeyi paylaşmak istemiyorsunuz. Crore’larınız (on milyonlarınız) olabilir ama paylaşmak istemezsiniz. Sahaja Yoga’da birçok insan çok zengin oldu, ama onlar paylaşmak istemiyorlar. Burada para ya da başka bir şey için bulunduğumuzu söylemiyorum, ama asıl nokta, temel nokta şu ki, gösterilen davranış şekli, başkalarıyla paylaşmak olmalıdır. Sahaja Yoga bize çok şey verdi. Biz bunun için ne yaptık? Nerede paylaşıyoruz? Diğer taraftan, daha fazlasını isteyen, çok çok açgözlü olan insanlar var. Ödünç para almaya devam eden insanlar var, kimileri insanları bunu kendi amaçları için kullanmaya devam ediyorlar. Bütün bu küçük, saçma sapan şeyler Sahaja Yogiler için değildir. Sizin ihtiyacınız yok. Neye ihtiyacınız olursa, sadece isteyin, onu elde edeceksiniz. Yani kimi insanlar bazı insanları sömürmeye, bazıları da kendilerini kurtarmaya çalışıyor. Açık bir akıl olmalıdır.

Sahasrara’nız burada açık olduğu için – biliyorsunuz, buradaki Kalp Çakrasıdır ve bu Kalp Çakrası açılıyor, ardından da Sahasrara açılıyor. Kalplerinizi açın, kalplerinizi açın, sonrasında sadece kendinizden neşe duyabilirsiniz.  Şimdi diyelim ki, Ben gözlerimle bir şeyler görmek istiyorum ve gözlerim kapalı, bir şey görüp bundan neşe duyabilir miyim? Kalbinizden bir şey hissetmeniz gerekiyorsa, kalbiniz kapalı, bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu nasıl hissedebiliyorsunuz? Öyleyse kalbinizi açın. Kalbinizi açın. Bu şekilde, bir şeylerin o kadar da zor olmadığını fark edeceksiniz. Bizim için hepsi çok kolaydır, ama kalbimizi açmalı ve birbirimize saygı duymalıyız. Sahaja Yogiler birbirlerine saygı duymalılar. Bir kişi siyah, birisi beyaz, birisi uzun, birisi kısa, birisi böyle. Tanrı bir çeşitlilik yarattı, yoksa hepimiz bir sistemli bir düzenleme içinde olurduk. Bu yüzden güzelliği meydana getiren bu çeşitliliğin tadını çıkarmalıyız, yaratılışın güzelliğini. Yani tüm bu dışsal şeyler hiçbir şekilde sizi etkilememelidir. İnsanlar temiz, düzenli, muntazam olmalı – bu farklıdır. Ama herkes sizin gibi olmamalıdır.

Özellikle Hindistan’da, siz eğer çok doğru şekilde İngilizce konuşamıyorsanız, o zaman belirli bir kasttan biri olarak, o kişi kınanır. Bu çok kölece bir zihniyettir, çok kölevari. Dilinizi bilseniz de bilmeseniz de, anadiliniz olsa da, olmasa da,  Hintçe olsun ya da olmasın, fark etmez. İngilizce bilmek zorundasınız. Eğer birisi “İngilizce” diyorsa, bitti. Japonca, Çince, Fransızcayı gördüm, herkes korkunç şekilde konuşuyor, yani garip bir İngilizce demek istiyorum, söylemeliyim ki ama en kötüsü, İngilizlerin kendileri. İngilizler, İngilizce algısını tamamen yitirdiler, ama bunda ne var ki? Bu, üç yüz yıldır burada olan ve sonra boş ellerle buradan ayrılan, kendisi için tek bir iyi şey yapmayan bir rejim için hissedilen kölece bir zihniyetten başka bir değil. Hindistan’daki Hıristiyanlar, İsa’nın bile İngiltere’de doğduğuna inanıyorlar, buna inanıyor musunuz? Onların çoğu böyleler. Öyleyse, bir yaşamın özü, doğduğumuz ülke ile gurur duymaktır, kendi ülkemizi sevmeliyiz, ama kendimizi onunla tanımlamamalıyız. O ülkenin tüm yanlışlarını eleştirmeli ve görmeliyiz. Onları kabul etmemeliyiz ve kendi sınırlamaları olan bu saçma insanların bir parçası olmamalıyız. Kendi ülkenizi aşar mısınız? Siz tüm bu sınırlamaları aştınız. Şimdi büyük oldunuz. Küçük bir gölde nasıl kalabilirsiniz? Sizin bir okyanusa ihtiyacınız var.

Boğulacaksınız. Başka bir şeyde şu ki, makine tarafından yapılan şeyleri çok fazla kullanmamalısınız. Mümkün olduğunca bundan kaçınmaya çalışın. Bu makineler bizim için çok fazla sorun yarattılar. Elle ya da küçük, ufak, bir tür, diyebiliriz ki, sıradan makineleri, çok fazla duman çıkarmayan makineleri kullanan insanlar tarafından üretilmiş bir şeyleri giymeliyiz. Sahaja Yogiler olarak biz ekolojik sorunların farkında olmalıyız. Fakat bildiğim bir şey şudur, Sahaja Yogilerin olduğu yerde, vibrasyonlardan dolayı ekolojik problemler de çözülür. Ama vibrasyonlar, ancak siz ekoloji ile savaşmaya istekli olduğunuz zaman savaşacaklardır. Gittiğiniz her yerde, çok fazla kirlilik, çok fazla çevre kirliliği görürsünüz. Bu kirlilikle nasıl mücadele edilir? Bu, ekolojiye dikkat koymaktır. Atmosferi bozan bütün bu şeyleri biz mi üretiyoruz? Bizler sorumluyuz, bunu biz yapmalıyız. Kim yapacak ki? Yani bir tarafı, size söylediğim gibi, bizden daha fakir olan, daha talihsiz olan insanlarla ilgilenmeliyiz. Bütün bu saçma sapan şeylerle dolu atmosferle ilgilenmeliyiz ve çok fazla şey kullanmadığımız, çok fazla araç kullanmadığımız, problem yaratan pek çok şeyi kullanmadığımız daha basit bir yaşam tarzını benimsemeliyiz. Dehra Dhun’da olduğu gibi, otobüslerin durduğu bu yerde, üç tekerleklilerin çok fazla olduğunu söylediler. Neden?

Çünkü üç tekerlekli arabalara, siz daha az para ödersiniz, bu yüzdende onlar üç tekerleklilerle giderler ve bu her yerde siyah bir kurum oluşturur. Bir Sahaja Yogi, biraz para tasarruf etmek için asla bir üç tekerlekliye binmemelidir. Bu şeylerden çıkarmayan bir araç kullanmak veya yürümek, daha iyidir. Bu ekolojik probleme bizim gerçektende destek olabileceğimiz pek çok yöntem var çünkü bu bizim sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Kırk yedi yaşına kadar, Ben sadece khadi (el dokuması pamuklu kumaş)giyiyordum, saf khadi, hatta ipek bile giymiyordum, kırk yedi yaşına kadar. Sonra, bu Sahasrara kırıldığı zaman, başka kıyafetler giymeye başladım. Yaşamımız, etrafımızdaki her ürüne karşı kendimizi duyarlı hissetmemiz gereken şekilde olmalıdır. Bu sadece bizim dikkatimizdir, dikkatinizi olaylara nasıl koyduğunuzdur. Şimdi olduğu gibi, Hindistan’da her yerde olan birçok yeni şey var. Bir gün birisine, neden Almanya’dan bıldırcın almıyorsun?, dedim. Oda, “Bilmiyorum. Almanya’da bıldırcın var mı?”, dedi. Bende, “Büyük bir bıldırcın endüstrisi var. Ne dersin?” dedim. “Siz nereden biliyorsunuz, Anne?” dedi. “Biliyorum” dedim. Bir ülkeye gittiğim zaman, onunla ilgili her şeyi bilirim, onunla ilgili tüm detayları. Bu kadar büyük bir endüstriye sahip olup,  bıldırcınlarının olduğunu bilmemelerine şaşırdım. Aynı şekilde, kendi ülkemizde de neye sahip olduğumuzu, ne gibi sanatsal şeylere sahip olduğumuzu, bunun ne olduğunu, yoksullara yardım edecek olanın ne olduğunu bilmiyoruz.

Bunu asla bilmeyiz. Neden İsa bu koşullar altında doğdu, çünkü O, bu zavallı insanlara kutsamalar vermek, maneviyat konusunda onlara yardım etmek istedi. Fakat biz aldırmıyoruz, yoksulluğun nerede olduğunu ve nasıl yardım edebileceğimizi görmeye aldırmıyoruz. Yapabilirsiniz, her anlamda, her köşede, her şekilde onlara yardım edebilirsiniz. Kendi ülkenizi anlamanız çok kolaydır, sorunun nerede olduğu, insanların neden fakir olduğu ve neden bizim onlara yardımcı olamadığımızı anlamak kolaydır. Bunu üstlenmeliyiz. Işığınız toplumda parlamadığı sürece, biz hiçbir şey yapmıyoruz. Biz sadece kendi Sahaja Yogamızdan, Ganapatipule’den ve bunlardan keyif alıyoruz. Ama ya diğerleri? Yani sanata duyarlılık, müziğe duyarlılık, oradaki tüm yaratıcı şeylere karşı duyarlılık ve biz bu yaratıcı şeylerle, başkaları için ne yapabiliriz. Dikkat, yararsız şeylerden daha çok, bu şeylere doğru olmalıdır. Politika için çok fazla endişe etmemelisiniz. Her şey açığa çıkacak ve bitecektir, her şey yoluna girecektir. Bırakın onlar kavga etsinler, bırakın istediklerini yapsınlar. Onlar aptal insanlar. Dikkatiniz, sizin nasıl yaratıcı olabileceğinizde, insanlara nasıl yardım edebileceğinizde, neyi nasıl yapabileceğinizdedir. Her şeyde, tek bir şey var – bu sevgidir, sizin şefkat dediğiniz şey, Anukampa (şefkat), sadece sevgi ve şefkatten dolayı ve bu yaşamın her alanında, her Sahaja Yogi’nin gerçekten doğuştan gelen bir ifadesi olmalıdır. Ben bundan hoşlanmıyorum, ben şundan hoşlanmıyorum, böyle diyen bu tür bir insan asla bir Sahaja Yogi değildir.

“Ben severim” diyen kişi. Benim boğazım iyi değildi, ama birisi meyve getirdi. Sadece onu memnun etmek için, Ben onu yedim. Ne olduğu önemli değil, azıcık yedim. Sadece sizi memnun etmek için, bu kadar ağır bir sari giydim. Hiçbiriniz bunu giyemezsiniz, size söyleyebilirim. Sadece sizi memnun etmek için. Peki, biz başkalarını memnun etmek için ne yapıyoruz? Siz, hoş bir şahsiyet olmalısınız. Kendinizin nasıl memnun edilmesi gerektiğini düşünmek yerine, ben bundan hoşlanmıyorum, ben şundan hoşlanmıyorum, bunların yerine, Ben başkalarını memnun etmek için ne yaptım? Divine’ı memnun etmek için karakterimiz, davranışlarımız kesinlikle temiz olmalıdır. Sahaja Yogilerin harika işler yaptığını ve çok iyi şeyler yaptıklarını biliyorum, ama onlar yaptıklarından çok, çok, çok daha fazlasını yapabilirler. Bu yüzden, İsa’nın doğum günü olan bu günde, Onun hayatını takip etmenin mümkün olmadığını söylemek zorundayım, bunda hem fikirim. Çok zor. Fakat en azından,  kişi O’ndan, Onun bizim önümüzde olduğunu öğrenmelidir ve Onun sadeliği, dürüstlüğü ve Onun yapabileceği fedakârlıklar içinde, bizler O’na doğru ilerlemeye çalışalım.

Tanrı sizi kutsasın.

H.H.Shri Mataji Nirmala Devi