Adi Shakti Puja: Toprak Anaya Saygı Gösterin

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share

Adi Shakti Puja. Cabella Ligure (Italya), 25 Mayıs 1997.

Bugün Adi Shakti’ye puja yapacağız. Adi Shakti, üzerinde konuşulması gerçekten zor olan bir konu çünkü Adi Shakti’nin, Sadashiva’nın gücü olduğunu anlamak kolay değildir. Sadashiva, Kadir-i Mutlak Tanrı’dır. Bazılarının dediği gibi Adi Shakti ise, O’nun nefesidir. Bazıları O’nun arzu olduğunu, bazıları da Sadashiva’nın bütün gücünün Adi Shakti olduğunu söylerler ve Sadashiva, Adi Shakti’nin güçleri olmadan hiçbir şey yapamaz. Bu konu, birçok insan tarafından değişik kitaplarda, farklı şekillerde tarif edilegelmiştir. Ama aslında bizim Adi Shakti’nin yaradılışı konusunun temellerine inmemize gerek yok, eğer bunu anlatmak gerekseydi, yedi derse ihtiyacımız olurdu. (Shri Mataji gülümser) Ama biz bu konuya, Adi Shakti’nin Toprak Ana üzerinde çalışmaya başlaması ile gireceğiz.

Onun ilk önce, Toprak Ana içinde bir Kundalini yarattığını ve Toprak Anadan ise  Shri Ganesha’yı yarattığını bilmek zorundayız, bu çok ilginçtir. O zaman, Toprak Ana bizim için çok önemli bir şey olur. Eğer biz Toprak Ana’ya nasıl saygı göstereceğimizi bilmezsek, kendimize de nasıl saygı göstereceğimizi bilemeyiz.

Adi Shakti’nin içimizdeki ifadesi hiç şüphesiz Kundalini’dir, bu Adi Shakti’nin sizdeki yansımasıdır. Ancak Toprak Ana’daki yansıması, bu da ifade edilmiştir, hepinizin bildiği gibi bu  değişik ülkelerde, farklı şehirlerde ve farklı yerlerde Adi Shakti’nin yarattıklarının ve çakraların biçim bulması şeklinde olmuştur.

İnsanoğlunun üzerinde doğacağı, çok kutsal Toprak Ana’yı yaratmak çok önemliydi. Bu durum, Adi Shakti’nin Kundalini olarak ilk yansımasıydı, bu Toprak Anaydı, demeliyiz ki Kundalini, Adi Shakti’nin küçük bir parçasıdır ya da şöyle diyebiliriz ki, O arzudur, Adi Shakti’nin saf arzusu. Bu durumda ise Adi Shakti arzudur, Sadashiva’nın mutlak arzusu. Kundalini, yani Adi Kundalini ise arzudur, Adi Shakti’nin tam arzusudur. Şimdi bu önce Toprak Ana’da, ilk olarak onun içinde ifade edilmiştir. Toprak Ananın içinde, Kundalini, Toprak Ana’nın iç kısımlarını yapabildiği ölçüde serinletecek şekilde yukarı doğru çıkmış ve sonrasında, yüzeyde de farklı farklı çakralar şeklinde tezahür etmiştir.

Yani Virata da, Toprak Ana ve insanoğlu arasında çok muazzam bir benzerlik vardır. Eğer bunların hepsi Adi Kundalini tarafından yansıtılmışlarsa; o zaman aralarında büyük bir bağ olmalıdır. Ancak, Toprak Ana ile aralarında nasıl bir bağ olduğu, insanoğlu tarafından anlaşılmamıştır. Kundalini, farklı merkezlerin içinden geçerek, Toprak Ana’da farklı merkezler yaratarak,  sonunda Kailash’ı yarıp geçti. Kaçınınız Kailash’da bulundu bilemiyorum ama oraya gittiğinizde, Kailash’dan akan olağanüstü vibrasyonlar göreceksiniz.   Toprak Anayı aşağılamamızla ne yapıyoruz, bizler Adi Shakti’yi aşağılıyoruz.  

Toprak Ana’ya saygımızı gösterebilmek için bir çok yol vardır. Demek istiyorum ki, bu başlarda bir Hint geleneğiydi, eğer siz, yatağınızdan kalktığınızda ve ayağınız yere, Toprak Ana’ya değdiği anda  ‘  Toprak Ana, lütfen beni bağışlayın! Çünkü ayaklarımla size dokunuyorum.’ demeniz gerekir.

Toprak Ana’nın tüm hareketleri, Adi Shakti’nin yansıması olan bu içsel Kundalini tarafından kontrol edilir. Sahip olduğu yerçekimi de, Toprak Ana’nın Kundalinisinin yansımasıdır.

Şimdi biz bu güzel gezegende neden acı çekiyoruz çünkü biz en çok saygı duymamız gereken şeye, saygı duymuyoruz. Toprak Ana’ya saygı duyulmalıdır. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı,  yeryüzü hareketlerine, deniz ve tüm elementler tarafından yeryüzünde yaratılmış olan her şeye saygı duyulması gerektiğidir. 

Günümüzün sorunu kirliliktir, insanların üzerine konuştuğu her tür şey. Bunun arkasındaki neden, yaşamımızı destekleyen bu beş elementin hepsinin önemini insanların halen kavrayamamış olmasıdır. Bu yüzden insanlar Toprak Ana’ya saygı sunmak için Bhumi (Toprak, Dünya) Puja yapıyorlar. Birçok insan bir yere ev yaparken önce Bhumi puja yapar, bu onların Toprak Ana’ya saygılı olduklarını gösterir, çünkü eğer Ona karşı saygılı olunmazsa, orada depremler olabilir, bunun anlamı Toprak Ana’nın anladığı, bildiği ve harekete geçtiğidir. O öyle bir şekilde hareket eder ki, insanlar bu tür şeylerin neden olduğunu anlayamazlar.

Şimdi, bu Latur denilen yerde, Shri Ganesha’nın 14.  günüydü ve buradaki insanların O’nun heykelini denize ya da nehre sokmaları gerekiyordu. Bu nedenle hepsi dışarı çıkıp, şarkılar söyleyip dans ettiler. Oradan döndükten sonra, hepsi içki içmeye başladılar ve içki içilmesi Toprak Ana’nın sevmediği bir şeydir. Eğer sarhoşsanız ve yolda yürüyorsanız yere düşersiniz. İçki içmeleri nedeniyle de bu oldu. Büyük bir depremle toprak yarıldı, içki içip dans edenler, Toprak Ana tarafından yutuldular. Sadece, bizim oradaki merkezimizin etrafı bir boşlukla çevrelendi ama merkezimize hiçbir şey olmadı ve tek bir Sahaja Yogi bile zarar görmedi.

Sahaja Yogiler olarak bizler Toprak Ana’nın nasıl hareket ettiğini ve Sahaja Yogi olan bu insanları nasıl kurtardığını anlayabiliriz. Toprak Ana’nın azizler ile ilgili anlayışı çok büyüktür. O kimin aziz olduğunu bilir, bir azizin ayaklarını tanır. Bu nedenle birçok şey yaratılmıştır. Tıpkı Musa’nın denize doğru ilerlemesiyle onların yürümeleri için Toprak Ana’nın yükselmesi gibi. Eğer tüm Yahudiler yürüseydi bile, bu olmayabilirdi. Ama O Musa idi ve O’nun kutsallığı ile Toprak Ana yükseldi ve yardım etti.

Aynı şekilde Rama, Lanka ve Hindistan arasına büyük bir köprü yapıyordu. Toprak Ana burada bir köprü olarak yükseldi.

 Yani Toprak Ana’yı bu Dünyadaki herhangi bir felaket için lanetlemeye çalışmamalıyız. Eğer insanlar azizler gibi olurlarsa,  her zaman Toprak Ana tarafından korunacaklardır ve ne isterlerse Toprak Ana, onlara daima verecektir.

Bir anda görebilirsiniz, şimdi farz edelim ki, burada Cabella’mızda güller o kadar büyükler ki,  öyle büyük boydakiler ki, tüm dünyada bu kadar büyük boyutta olanını bulamazsınız ama burada bu kadar büyük (güllerimiz) var. Pratishtan’da da bu kadar büyük, güne bakan çiçeklerimiz vardı,  bir adam onları tek başına kaldıramaz. Şimdi tüm bunlar belli yerlerde nasıl ortaya çıkıyor? Burada kimin yaşadığını, sırtında veya toprağı üzerinde kimin yürüdüğünü bilen Toprak Ana mı,  diyebiliriz, çünkü O vibrasyonları bilir. Şimdi bazı yerler için biz çok kutsal deriz. Buraların kutsal olduğunu onlar nasıl keşfettiler; manyetik güçler sayesinde. İngiltere’de Oxted adında yaşadığımız bir yerde,  manyetik güçlerin birbirleriyle kesiştiğini fark edince şaşırdım. Onlar uzun zamandır bir şekilde kesişiyorlardı ama biz, daha sonra orada yaşadık. Yani Toprak Ana bazı şeyleri aziz gibi olan insanlar için organize ediyor ve düzenliyor. Toprak Ana’nın size uygun bir biçimde nasıl rehberlik ettiğini görmek çok ilginçtir. Demek istiyorum ki, size daha kaç tane örnek verebilirim, bilemiyorum. Ama biz hala Toprak Ana’nın anlayışının değerini ve azizler için olan sevecen korumasını anlamıyoruz.

Aynı şekilde bütün atmosferin, yağmurun nasıl doğru zamanda geldiğini, ayın, güneşin, her şeyin böylesine güzel bir şekilde çalıştığını, çünkü onlar da kimin aziz olduğunu biliyorlar. Onlar burada oturanların azizvari insanlar olduklarını biliyorlar. Onların saf insanlar olduklarını, onların yaşamın özü olduklarını,  onlara bakılması, onlarla ilgilenilmesi, onların üzülmemesi gerektiğini biliyorlar. Bu durum işe yaramayan insanlar için rahatsız olmak gibi değildir.  

Örneğin, şimdi bu Hac konusu, birçok insan gitti ve pek çoğu öldürüldü. Bazıları Amarath’a (Amarath mağarası, 3888 metre yüksekliktedir ve genellikle karlarla kaplıdır. Tanrıça tapımının –Shakti Peetha– 51 önemli merkezinden birisidir)gittiler ve öldürüldüler çünkü onlar aziz değildiler, sadece ritüellere bağlı olan insanlardı, Toprak Ana’nın takdiri uyarınca,  onlara bir faydası ya da avantajı olmayan bir ritüeli uygulamaya  gidiyorlardı.  Ama kimse bunlardan bir şey öğrenmedi, hiç kimse. Amarnath’da birçok insan öldüğünde, Pakistan, “Gördünüz mü, onlar Amarnath’a gitmemeliydiler, orası sahte bir yer, neden oraya gittiler ki?  Ve buraya gidilmesiyle, buranın kutsal bir yer olmadığı kanıtlanmış oluyor” dedi. Ama bu Hac işi olduğunda (15 Nisan 1997 de, Mekke’de Hac sırasında 343 kişi öldü ve 1500 kişi de yaralandı), onların söyleyeceği bir şey yoktu, bu Hac işini ve öldürülmeleri – pek çok kişinin ölümünü nasıl açıklayacaklarını bilemediler. Bunun nedeni,  bu insanların sürekli olarak Hacca gidiyor olmasıydı. Bir keresinde bir izdiham esnasında 32.000 insan yaralandı ve öldü. (930 yılında Haccın ilk gününde İranlı Ebu Tahir Süleyman Al Cannabi tarafından yapılan saldırıda Mekke’de 30.000  hacı öldürüldü. 1757 yılında ise Mekke’den dönen hacılar kervanı Şam yakınında saldırıya uğradı ve 20.000 kişi katledildi.)  İşte olan budur. Şimdi burada Toprak Ana’nın demek istediği şudur, bu yerlere giderek, bu kutsal yerlere, oralar gerçekten kutsal, buna şüphe yok, bu yerlere giderek sizler, ruhani yükselişiniz adına hiçbir şey yapmıyorsunuz.

Gerçekte kutsal olan bu yerlere gitmekle siz hiçbir şeye ulaşmıyorsunuz. Bu yerlerin kutsal olduğu tartışmasızdır. Benim Chindwara’da doğduğumu biliyor olmalısınız ve Mekke ile Chindwara aynı yengeç hattı (dönencesi)  üzerindedir. Bu nasıldır? Mekke ile ilgili olan konu nedir? Mekke,  Macceshwarashiv’dir, O Shiva’dır. (Shiva Purana’da Mekke Kabe’de bulunan rengi siyaha yakın koyu kırmızı taş Mekkeshwara Shiva olarak tarif edilir) Muhammed Sahip neden insanlardan bir taşa ibadet etmelerini istemiştir? O, taşlara inanmadı ki! O her tür put tapımına karşıydı, peki neden, buraya giden insanların orada bulunan siyah bir taşa ibadet etmelerini istedi? Nedeni neydi? Çünkü O, vibrasyonları hissedebiliyordu. Dediğim gibi bunun bir swayambu olduğunu hissetti, bu yüzden bunu söyledi. Şimdi tüm Müslümanlar çılgınlar gibi buraya gidiyorlar. Buraya giden hiç kimse, daha iyi olmadı. Ben Mekke’ye gidince daha iyi olan birisini görmedim. Çünkü bu sadece bir ritüeldir. Onlar şöyle düşünüyorlar; eğer oraya giderlerse, ölecekleri zaman, yarın Tanrı’ya ‘Bak bizim sertifikamız var, biz Mekke’ye gittik’,  diyecekler. Papamızın bir zamanlar sertifika dağıtması gibi; cennete gittiğinizde, gerçek bir Hıristiyan olduğunuzu gösteren bu sertifikayı siz gösterebilirsiniz.

Bu şekilde tüm bu yapay şeyler yapıla geldi ama bunların arkasında gerçek vardır. Fark şuydu,  Gerçek, Gerçek insanlar içindir, sahte insanlar için değil. Ancak bu ritüalism çok fazla büyüdü. Örneğin Hindistan’da Kundalininin yaratmış olduğu birçok swayambu bulunuyor, tekrar söyleyebilirim ki, bunlar gerçektende ibadet edilmesi gereken swayambulardır. Ben bunların birçoğunda bulundum ve oradaki pujarilerin (Hintli Rahip) çoğunun bir tür ciddi bir hastalıktan dolayı sorun yaşadığını görünce şaşırdım. Örneğin birisi felçliydi. O kişi ‘ Biz burada Tanrı’ya hizmet ediyoruz ve Siz de bize bunun bir swayambu olduğunu söylediniz. O zaman Anne, biz neden bu hastalıklardan dolayı acı çekiyoruz.’ Ben de  ona ‘ Çünkü siz sadece para kazanıyorsunuz, Tanrı’nın üzerinden para kazanamazsınız. Tanrı’ya hizmet etmek istemiyorsanız burada kalmayın ama eğer Tanrı’ya hizmet etmek istiyorsanız burada kalabilirsiniz, fakat bundan para kazanamazsınız’, dedim.

Bu çok yaygındır, gördüm, bu şekilde para kazanan kişiler felç oluyor, Ben bunu gördüm. Bu çok derin bir anlayıştır, Toprak Ana, tüm elementler, herkesin her şeyi var. Ancak, onların Kundalinisi sizinki gibi değil, kendi içinde kundalini saf olsa bile, sizin insani uğraşlarınız, hatalarınız, ego ve süper ego ve tüm anlamsız şeyler nedeniyle Kundalini çok duyarlı değildir ve ne de olup biteni size söyleyemez.

İçinizde çok uyanık, hassas bir maneviyat olmalı, bununla herhangi bir şey hakkında ne düşündüğünüzü, ne bildiğinizi, ne anladığınızı hemen söyleyebilirsiniz ama problem şu ki bu durum mevcut değil. Neden bu kadar hassas olmayasınız ki?

Bunun tam tersine, bazı kişiler gördüm, eğer onların aklı birilerine karşı çalışıyorsa, o zaman ‘ Sen bunda catch ediyorsun, şunda catch ediyorsun’ demeye başlıyorlar. Aslında size bunu söyleyen kişi catch ediyordur. Yani bu şeyle birlikte kişi anlamalıdır ki,  eğer biz Adi Shakti’nin gerçek yansıması isek bizler saf olmalıyız, tamamen saf, tıpkı beyaz kar gibi. Siyah bir damla bile, beyazın üzerine düşerse görünür, bu nedenle Ben bugün beyaz sari giydim. O kadar beyaz olmalısınız ki, herhangi bir şey, herhangi bir anda, siyah lekeyi bile siz görmelisiniz ve başkalarında olanda sizin tarafınızdan hissedilecektir. Eğer bu yüksekliğe saf bir yaşamla, saf düşünmeyle, saf kalple ulaşılırsa, o zaman hiçbir şeyi yönlendirmek gerekmez. Her şey, tıpkı Toprak Ana gibi tamamen doğaldır. O bir şeyleri yönlendiriyor mu? Hiçbir şeyi yönlendirmez. Onun nasıl spontan olduğuna bakın. Toprağa bir tohum ekin, onun nasıl filizlendiğini izleyin. O çok doğaldır, tüm eylemleri çok doğaldır. Biz bununla ilgili hiç endişe etmeyiz. Farklı türlerde çiçekler, farklı türde kokular, ağaçlar ve fundalar görürsünüz, Toprak Ana her yerde böyle bir denge içinde büyür. Toprak Ana’nın her bir küçük molekül ve atomunda bir hassasiyet vardır.

Karşımızda duran Adi Shakti’nin en iyi yansımasıdır ve bu da Toprak Ana’dır. Bu durumda biz önce Toprak Ana’ya saygı göstermeliyiz. Sizden memnunum çünkü yerde oturuyorsunuz, bu çok iyi. Meditasyon için, eğer Toprak Ana’nın üzerinde oturabilirseniz, bu son derece iyi olacaktır çünkü Toprak Ana’nın özel kalitesi, maalesef buna Bende sahibim   Ben sizin sorunlarınızı içime çekerim. Oda sizin problemlerinizi içine çeker ve problemlerinizi emdiği zaman, her hangi bir zorlukla karşılaşmadan onlardan kurtulursunuz. Yani, eğer yapamıyorsanız, deyin ki, toprağa oturun, sonra bir taş alın, daha iyisi ya da bir mermer alabilirsiniz ya da üzerine oturmayı deneyebileceğiniz doğal olan bir şey alın. Ama eğer siz plastiğin üzerine oturup meditasyon yaparsanız, size neyin faydası olur bilemiyorum, plastik mi? işte bu yüzden sizden sürekli olarak doğal şeyler kullanmanızı istiyorum çünkü doğal olan şeyler sorunlarınızı çok iyi bir şekilde içine çekebilir. Doğal olmayan şekilde de başka türlü yaşıyoruz. Görüyorsunuz,   bu fiziksel çizgide de, aynı zamanda akli çizgide de.  Zihinsel çizgide biz ne yapıyoruz; tartışmaya, açıklamaya devam ediyoruz, bu devam ediyor, ediyor ve ediyor!  Bunun bir sonu yok. Bakın, bütün bu şeylerle gerçekte insanın başı ağrır, Ama eğer siz doğalsanız, eğer çok doğalsanız, diğer kişinin ne yapmaya çalıştığını ya da ne söylemeye çalıştığını ya da iletişim kurduğunu hemen bilirsiniz. Bununla ilgili çok fazla düşünmeniz gerekmez çünkü siz diğer kişinin düşüncelerini bile içinize çekebilirsiniz. İçine çekmek, kişinin olumsuz yönlerini alırsınız demek değildir ama bu süzgeçten geçirmeniz gibidir. Diğer kişi ne demek istiyorsa içinize çeker ve süzersiniz. Şimdi Adi Shakti’nin problemi budur, Ben hepinizin vücuduma girmenizi kabul ettim, hepinizi içime çektim. Bu tehlikeli bir oyundur,  biliyorum ama Ben oynadım çünkü zamanın bu kısmında, Benim bunu yapmam gerekiyordu; hepinizi vücudumun içine çekmeliydim. Yani sizinle beraber, tüm problemleriniz de Benim içime girdi, bütün sıkıntılarınız da Benim içime gitti.

Ama onu emerek, bakın, bu sanki sizin içine konulduğunuz ve temizlendiğiniz okyanus gibidir. Peki ya okyanusa ne demeli? Okyanus hala sizin problemlerinize ve süregelen şeylere sahip olmaya devam eder ve bunlar çok sıkıntı vericidir. Bu yüzden (yapılacak) en iyi şey kendinizi temizlemeniz olacaktır. İç gözlem vasıtasıyla temizlemek çok önemlidir. Ama bu düşünmek anlamına gelmez, asla düşünmek anlamına gelmez, iç gözlem meditasyon ve hepinizin meditasyon yapması gerektiği anlamına gelir. Size anlatmak zorundayım, liderlerle bir toplantımız oldu ve onlar çıkıp geldiler, misafir odasında oturdular. Onlar bir araya gelir gelmez midede çok şiddetli bir ağrı hissettim ve inanamayacağınız kadar kötü bir ishal yaşadım. Şimdi, kimin bu sorunları var, bilmiyorum. Bu sorunları kim getirdi, bilmiyorum. Ama bir Anne olarak, bir Anne olarak, hepiniz iyileşip arındığınız sürece hiçbir şey umurumda değil. Tıpkı Toprak Ana’nın size önem vermesi  gibi, Ben de sizlere önem veriyorum. Ve tıpkı Toprak Ana’nın sizi sevmesi gibi, Bende sizi seviyorum, kötü ya da iyi olmanız önemli değil. Ama Bana karşı nazik olmak için, gerçekten iyi Sahaja Yogiler olmaya çalışabilirseniz, gösteriş için değil, iş gibi değil, sadece bunu yapmayı düşünmeniz şeklinde değil, tartışmacı olarak değil, başkalarını eleştirerek değil; eğer siz sadece her gün on ila on beş dakika meditasyon yapmaya çalışırsanız, size bunu söylüyorum, Benim sağlığım birinci sınıf olacaktır. Çünkü Ben sizin enjeksiyonlarınızı içeri aldım ve onlar sebepsiz yere hayatıma işkence etmeye başladılar. Bakın, şimdi, bu bir risktir, Ben koştum ve eminim hepiniz çok duyarlı insanlarsınız ve Annenizin acı çekmemesi gerektiğini anlayacaksınız.

Bu Benim için her gün bir çarmıha gerilme, biliyorsunuz bazen ve ne diyeceğimi bilemiyorum. Örneğin geçen gün Delhi’de lider olan bir beyefendi Bana geldi, Beni görmeye geldi ve bir ayağım şöyle yapmaya ve Bana çok acı vermeye başladı. Demek istediğim şu, Ben ona “siz şimdi dışarı çıkın” diyebilmek için, ona ne diyeceğimi bilmiyordum çünkü onu incitemem, biliyorsunuz. Ama “Sorun nedir, sen neredeydin, ne yaptın sen?” dedim. Ve bunun üzerine fark etti ve dışarı çıktı ve gerçektende, bu şey düzeldi. Yakınlık da sanırım bir etkiye sahip, çünkü eğer bu durumdaki bir adam ya da böyle olan bir bayan, problemlerle dolu ise ve o kişi dikkatimin çok yakınına geliyorsa, o zaman Ben haçı dikmeliyim, (İsa’nın örneğinden hareketle, o şeyi içsel haçta ölmeye bırakmak anlamında)  bu böyledir. Çok basit bir anlayış olarak bu şöyle olmalıdır: “Biz neden Sahaja Yogadayız?”. Dün şarkıda söylediğiniz gibi yükselmek, daha ve daha yükseğe çıkmak için Sahaja Yoga’dayız. Dünkü, daha yükseğe ve daha da yükseğe çıkma isteğiniz üzerine konuşma şekliniz çok keyifliydi. Bu gerçektende çok neşe vericiydi, şüphesiz. Ama bu konuda ne yapıyoruz, bu konuda ne yapmayı deniyoruz, bunu görmeliyiz. Ciddi şekilde düşünmek zorundayız, meditasyon yapıyor muyuz, hepimiz başkalarını yükseltmek için, başkalarına aydınlanma vermek için bir şeyler yapıyor muyuz? Özellikle kadınlarda gördüğüm şu,  bu çok kötü ama onlar çok fazla şey yapmıyorlar, çünkü siz annelersiniz. Başkalarına aydınlanma vermek için hepiniz dışarı çıkmalısınız ama erkekler, bu anlamda daha aktifler, kadınlar ise aktif değil. Yani bu tam tersi yönde çalışıyor. Şimdi bir tarafta erkeklerde şöyleler, onların aktif olduklarını düşünüyorum fakat onlarda meditasyon yapmıyorlar. Kadınlar meditasyon yapıyor ve erkeklerse dışarıdaki işleri hallediyor, bu sanki bir tür yarı zamanlı çalışma ya da siz buna emek paylaşımı diyebilirsiniz, sen evde kal meditasyon yap, biz de dışarı çıkalım.

Bu işe yaramayacaktır. Yani kişi meditasyon yapmalı ve aynı zamanda Sahaja Yoga’yı yaymak içinde dışarı çıkmalıdır. Her ikisi de yapılmalıdır. Diyelim ki siz meditasyon yapıyor ve Sahaja Yoga’yı yaymıyorsunuz, asla yükselmeyeceksiniz. Çünkü nihayetinde bu Kundalini, bakın,  O mantıklı bir kadındır, O çok mantıklıdır. “Onu neden aziz yapmalıyım ki? Bunun ne yararı var? ” diye düşünür. Sahaja Yoga bireysel değildir, tek bir insanın aziz olması ve bir yere oturması değildir, böyle değil. Bu bir kişi için, kişinin kendisi için değildir, bireysel değildir. Bu kolektif bir olaydır. Bu yüzden eğer siz kolektiviteye yardım etmiyorsanız, Kundalini, “Tamam, olduğun halinle iyisin sen” diyor, tıpkı vücudumuz gibi, bakın, bedenimizde bir organ “Tamam, şimdi ben iyiyim, artık çalışmayacağım” diyorsa ya da bir hücre şöyle diyorsa, vücudumuzda “Şimdi büyümeyeceğim, her şey yolunda. Ben neden tüm beden için endişe edeyim ki? ”,  bu fikir çalışmaz. Bu bir yaşayan, bu bir yaşayan organizma, size yüzlerce kez söyledim, canlı bir organizma olduğu zamand ise büyümeli, büyümeli ve aynı zamanda içine de çekmelidir. Enerjiye sahip olmak için meditasyon yapmalı ve büyümelisiniz. Eğer büyümezseniz, işiniz bitti demektir. Artık bir Sahaja Yogi değilsiniz. Bir kişiye bile aydınlanma bile vermeyene, Ben bir Sahaja Yogi demezdim. O kişi bir Sahaja Yogi olamaz, Sahaja Yogi başkalarına aydınlanma vermelidir. Diğer faaliyetlerin yanı sıra, ana faaliyet, başkalarına nasıl aydınlanma verdiğimiz olmalıdır. Yaşamın bu tarafına gerçekten bakmadığımız sürece bizler asla ve asla Sahaja Yoga’da büyüyemeyiz.

Örneğin şimdi, Benim durumumu ele alın. Ben iyiyim, Ben tamım, sorunum yok ama neden bu kadar çok çalıştım ve bu kadar çok Sahaja Yogi istedim, neden? Niçin? Neden ki, Ben de büyümek zorunda değilim, zaten çok büyümüşüm. Bunu yapmak zorunda değilim, ama neden? Ne gerek var? Gereği şöyledir, bunun gereği sevgiden dolayıdır. Bende o kadar çok sevgi var ki,  onu bir yere akıtmak zorundayım. Eğer bunu yapmazsam, boğulurum, kendi kendimi sevemem. Bu yüzden bu sevgi yayılmalıdır. Bunun için bu sevgiyi başkalarına götürüp mutlu edebilecek insanlara, sizlere sahip olmalıyım. Bu Benim sahip olduğum bir tür vizyon ve bu özel zamanda, birçok insan tarafından, birçok aziz tarafından buna söz verildi ve hepinizin bu tür bir şey için özellikle seçildiğiniz, bu çok açık. Şimdi, sizin kendi öneminizi ne kadar anladığınız farklı bir husustur. Bunu kurtuluşunuz için yapıyorsunuz, tamam, meditasyon yapıyorsunuz. Fakat eğer siz sevgiyi, Tanrısal sevgiyi akıtmıyorsanız, bunun ne yararı  var? Şimdi varsayalım, Ben bir şeyi çok güzel bir şekilde tamir ediyorum. Bu makineyi güzelce onarıyorum, düzeltiyorum, her şeyi yapıyorum ve konuşmuyorum, o zaman buna sahip olmanın ne yararı var ki? Aynı şekilde, eğer çok sıkı çalışırsanız, Ben saat dörtte kalkan, banyo yapıp, oturup meditasyon yapan, gece tekrar meditasyon için oturan insanlar biliyorum. Ama onlar asla dışarı çıkmazlar, asla başkalarıyla konuşmazlar, Sahaja Yoga’yı asla yaymazlar. Tanrısal Sevgiyi başkalarına vermezler, o zaman dünyanın bu büyük sorunu olan sevgi yokluğu, nasıl çözülebilir? Tanrısal sevgi hiç bir zaman bilinmedi. Bu onlara verilmelidir.

Onlar bu Tanrısal sevgiyi, Adi Shakti’nin bu gücünü hissetmeliler. Bunu bilmeliler. Aksi takdirde, bencil davrandınız, diyebilirim ki, tüm bunlara sahip olmakla iyi zaman geçirdiniz ve bunu başkalarına vermediniz. Sahaja Yoga’nın bazen bir insanda münasip bir dengeli kişilik yaratmamasının nedeni budur. Bazı insanlar şöyleler, şimdi diyelim ki, bir Sahaja Yogi başka bir Sahaja Yogi ile evlendi, böyle bir pozisyon aldı. Şimdi Benim arzum şudur, onlar birbirlerini için tam bir anlayış geliştirmeli, birbirlerini sevmeliler ama Sahaja Yoga için, başkaları için duyulan bir sevgi. Sahaja Yoga’da evliliğin hakkını vermemizin tek yolu budur, aksi halde neden evlensinler ki? Ama böyle olmaz. Ne olur, önce evlenirler, sonra ya kavga edecek ya da boşanmak isteyeceklerdir; eğer şans eseri bu gerçekleşmezse, çünkü Sahaja Yoga’da evlenmek çok kolay, bilirsiniz. Eğer bu olmazsa, o zamanda kendi ailelerine, kendi evlerine sahip olmaya başlarlar, yeniden çok küçük, çok, çok küçük, çok sınırlı biri olurlar. Sahaja Yoga’ya siz bunun için mi geldiniz? Kendi sorumluluğunuzun farkında olmalısınız. Bakın, Toprak Ana, kendi sorumluluğunu nasılda bilir? O sadece topraktan, çamurdandır, başka bir şeyden yapılmamıştır, ama ona bakın. Nasıl bilinçli, nasıl titiz, nasıl da çalışıyor, nasıl özenli, nasıl da dikkatli. Siz ki, her şeyle çok kutsanmış olmanıza rağmen, siz başkalarına bunu vermeyi düşünüyor musunuz? On iki öğrenciyle, Hıristiyanlığın bu günkü sorunu her ne olursa olsun, demek istediğim bu iyi bir iş değildi, bunu söylemek zorundayım,  Hıristiyanlık yine de yayıldı.

İslam da çok iyi bir iş değildi ama yayıldı. Tüm bu kötü işler çok fazla yayıldı, o zaman neden Sahaja Yoga’nın iyi işi yayılmasın ki? Yayılmalı, çeşitli yerlere gitmelidir. Nereye gidip, bunun üzerine konuşabileceğinizi bulmaya çalışın ve başkaları için iyi bir şeyler yapın ve bir şekilde onların bu her yerde görülen sefalet, mutsuzluk ve yıkımın üstüne çıkmalarına yardımcı olun. Zaman çok kısa ve sanıyorum eğer zamanın akışına  bakarsanız,  bizim hareket etme oranımız uygun değil. Bizler çok daha hızlı olmalıyız, bizler çok ileri gitmeliyiz ve tutarlı, çok yoğun çabalarımızla çok daha fazla Sahaja Yogiler yaratmalıyız. Ama bizler – bu önemsiz bir konu gibi, görüyorsunuz, bu denk gelirse olan bir şey, Sahaja Yoga için bir fırsat bulunacak olursa.  Ve sorumluluğumuz hususunda başarısız olduğumuz nokta bu. Toprak Anneden öğrenmeliyiz. Şunu söyleyebilirsiniz, “Mataji, biz nasıl sizin gibi olabiliriz ki? Ne de olsa siz, Adi Shakti’siniz”.  Birçok insan bunu söylüyor. “Siz Adi Shakti’siniz, nasıl yani, bilirsiniz, siz tek parmağınızla nesneleri böyle hareket ettirebilirsiniz”. Ama Ben bunu neden yapayım? Neden yapmalıyım ki, buna ne gerek var? Yani bu yansımada, siz Bensiniz, bu yansımada Toprak Ana Benim, içinizdeki bu güzel yaratımda, dünyanın ihtiyacına karşı sizler çok duyarlı olmalısınız. Dünyanın neye ihtiyacı var? Bugün, eğer siz başarısız olursanız, her şey sonsuza dek başarısız olacaktır. Sadece çok azı orada olacaktır.

Yani sizin ihtiyacınız, Sahaja Yoga’yı yaymaktır, çünkü bu sevgi sadece sizin için değil. Bu sadece sizin keyif almanız için değildir, bütün dünyada mümkün olduğunca çok kişi bundan keyif almalıdır. Bu yüzden bugün, Adi Shakti’nin çocukları olarak, her yere, her köşeye gitmeliyiz, bağırmalı ve yüksek sesle yaşadığımız zamanın ne olduğunu anlatmamız gerektiğine karar vermeliyiz ve bu Sahaja Yogiler olarak yerine getirmeniz gereken sorumluluktur. Sizin burada bulunmanızın bir sebebi olmalı. Başlandığımız zamanlarda olduğu gibi, Sahaja Yogiler Bana “Anne, son yaşamımda ben bu muydum, son yaşamımda ben Shivaji miydim” diye soruyorlardı. Bende dedim ki, “Bunun ne yararı var? Herhangi bir şey olmuş olabilirsiniz, ama bugün olduğunuz şey çok daha yüksek ”.  Anlamaya çalışın. Siz belki de, diyelim ki, Napolyon,  olabilirsiniz, krallardan biri, belki de bir yerlerin kraliçesi. Peki, nedir, onlar ne yaptılar? Hiç kimsenin Kundalinisini yükselttiler mi? Herhangi bir güçleri var mıydı? İsa’nın müritleri bile ve hatta Muhammed Sahibin müritleri bile, bunu yaptılar mı? Kundalini hakkında herhangi bir anlayışları var mıydı? Başkaları için hiç sevgileri var mıydı, onlara aydınlanma vermeliydiler? Bazı Sufiler vardı ama asla hiç kimseye aydınlanma vermediler. Hiç kimseye aydınlanma vermeyen birçok aziz vardı. Muhammed Sahib asla hiç kimseye aydınlanma vermedi. Gautam Buddha hiç kimseye aydınlanma vermedi, düşünün. İsa asla hiç kimseye aydınlanma vermedi. Hiç kimseye. Krishna bunu yapmadı, Rama yapmadı. Hiç kimse – ama siz bunu yapabilirsiniz! Bunu yapabilirsiniz ve Kundalini hakkında her şeyi biliyorsunuz. Bu çok büyük bir şey çünkü sizler Adi Shakti’nin çocuklarısınız. Siz buradasınız ve Anneniz de burada.

Burada olmanız Benim için çok, çok hayırlı bir şey. Sizinle çok gurur duyuyorum, ama tekrar tekrar size şunu söylemeliyim ki,  işin daha hızlı yapılması gerekiyor, bizler daha hızlı hareket etmeli ve daha fazla insanı Sahaja Yoga’ya getirmeliyiz. Bu biraz zor, Benim için zorlayıcı bir şeyleri söylemek oldukça zor, Benim tabiatım bu değil, biliyorsunuz. Öfkelenemiyorum ve kızamıyorum ve size zorla bir şey söyleyemem, ama eğer başarısız olursanız, o zaman olacak olan tek şey, sizin Beni tamamen başarısız kılmış olmanız olacaktır. Bunun anlamı şudur, bundan daha aşağısı olmaz ve eğer siz Beni başarısız hale getirmek istemiyorsanız, o zaman hepinizden bugün, Sahaja Yoga’yı yayacağınıza, Sahaja Yoga’dan bahsedeceğinize, Sahaj Yogayı bileceğinize dair yemin etmenizi istiyorum. Hiçbir şey bilmeyen pek çok kişi var. Onlar Sahaja Yogi ve hiçbir şey bilmiyorlar, bu da çok şaşırtıcı. Ve Bana problem çıkarmayın, evliliklerdeki gibi: “Biz artık eşimle birlikte yaşayamayız, biz kocamla birlikte yaşayamayız”. İnsanların Sahaja Yoga’da Benim için yarattığı her türden saçma sapan problem. Siz sorun yaratmak için mi yoksa insanların sorunlarını çözmek için mi buradasınız? Yani genel olarak iyi iş çıkardık demeliyim ama bu son değil tabii. Daha coşkulu ve sevinçli şekilde daha hızlı çalışmalıyız. Birine aydınlanma verdiğiniz zaman, ne kadar neşe duyduğunuzu bilmiyorsunuz. En keyifli an, sizin başkalarına aydınlanma verdiğiniz andır. Sadece deneyin, bir kez olsun denemek zorundasınız, bundan hoşlanacaksınız, sonrasında daha fazlasını ve daha da fazlasını isteyeceksiniz.

Şimdi Sahaja Yoga’dan sonra gerçekten de istek, bu arzu içinde kaybolur, “Tanrım, bu adam gidiyor, ona seslenmeli ve aydınlanma vermeli miyim?” Sokakta ona sesleniyor gibi hissedeceksiniz, “Buraya gel, buraya gel, sana bir şey vermek istiyorum” diyip, sonra da onu oturtup, aydınlanma vereceksiniz.  Bu sizin tarzınız olacak, deli gibi – “Oh hayır, hayır, şuna bak, bu beyefendi aydınlanma almamış, hadi ona da verelim” diyeceksiniz. Kiliselere gitmeniz gerekecek, üniversitelere gitmeniz gerekecek, neye ulaşabilecekleri hususunda hiçbir fikri olmayan tüm cemaatlere gitmelisiniz ve sonra onlara korku duymadan, kötü bir niyet beslemeden anlatın. Onlarla konuşabilirsiniz ve onlara şunu söylemelisiniz: “Şimdi, biz size yardım etmek için buradayız, sizin iyiliğiniz için. Kendi iyiliğimiz için değil, sizin iyiliğiniz için geldik, şimdi bizi dinleyin ”. Ve içinizdeki Kundalini’nin bundan çok mutlu olacağından eminim. Gördüğünüz gibi, O mutlu değil, onu tam olarak kullanmayan insanlardan memnun değil. Bu yüzden de,  O size yardımcı olmaktan dolayı ve tüm dünyanın kurtuluşu için gerekli olanı yapmaktan dolayı mutlu olacaktır.

Tanrı sizi korusun.

[Puja başladı. Ganesha Atharva Sheersha okundu ve ardından liderler sahneye gittiler.)

Yogi: Hindi 63.

[Bhajans: “Jago Savera”. Bayanlar, Devi puja için sahneye gittiler. Bhajanlar: “Vandana Karuya Matajila”. “Jogawa”]

Yogi: Hindi 67. “Vishwa Vandita”.

(Sonra Aarti yapıldı ve bunu Mahamantralar takip etti.)

(Sonra da kolektif Namaskar)

Shri Mataji: Tanrı hepinizi kutsasın. Tanrı hepinizi kutsasın.

[Videonun sonu]