Sahasrara Puja, Tanrının kutsamaları ancak Sahasrara açıksa dökülür, Cabella, 1998

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Sahasrara Puja. Cabella Ligure (İtalya), 10 Mayıs 1998.

Bu gün büyük bir gün çünkü Sahasrara günü ile Anneler günü bir araya geldi. Çok Sahaj bir olay bu ve sanırım, işte anlamamız gereken şey de, Annelik ve Sahasraranın nasıl bir arada gittiğidir.

Sahasrara kesinlikle açılmıştı ve Anne bunu yapmalıydı çünkü eskiden bu dünyaya gelmiş olan kişiler, insanlara dharmayı öğretmeye ve onları orta yola getirmeye çalıştılar, yükselişin basit/dolaysız olan yoluna. Her şeyi denediler, onlar her ne öğrettilerse bunlar belli bir toplum, belli bir bölge, belli bir ülke için iyiydi. Onlar bundan bahsettiler ve bunun hakkında pek çok kitap ortaya çıktı ama bütün bu kitaplar dindar, spritüel ve birleşmiş bir mizacı olan insanlar yaratmak yerine, hepsi birbirinin aleyhinde olan insanlar yarattılar. Saçma,  saçma bir şey bu ama bu oldu.

Yani yazılmış olan bütün bu kitaplar, verilmiş olan bütün bu bilgi, insanoğulları tarafından kötüye kullanılmıştı, sadece kendilerinin kuvvetlenmeleri için kullanıldı demeliyim. Yani bu tamamen güç odaklıydı, aynı zamanda para odaklı olan oyunda devam ediyor. Tüm bu dinlerin çıktılarını gördüğümüz zaman, hepsinin boş olduğunu hissediyoruz. Sevgiden bahsederler, şefkatten bahsederler ancak bunların hepsi bir amaç içindir. Hepsi bazen politik bir oyundur çünkü onlar hala kendilerinin güç sahibi olması gerektiğini hissediyorlar, spritüel güç değil, dünyevi güç ve bu sayede tüm dünyaya hükmedebilirler. Bu yüzden de, bu hükmetme (hırsı) insan aklında çok fazla çalışmaya başladı ve bir sürü savaş, cinayet, her tür şey oldu.  Ve bu azaldığı zaman, Ben şunu hissettim ki, belki de şimdi Sahasraranın açılması insanların gerçeği görmesine yardımcı olabilir.

Sahasrara seviyesinde, siz gerçeği bilirsiniz. Yani her tür illüzyon, her türden yanlış anlama, kendi yarattıkları cehalet, bunların hepsi kaybolmalıdır çünkü siz gerçeğin ne olduğunu bilirsiniz. Gerçek keskin değildir, sert değildir, özümsenmesi zor olan bir şey değildir. İnsanlar, gerçeğin çok zarar veren bir şey olacağını veya çok sert olabileceğini, insanlar arasında problemler yaratabileceğini düşündüler. Olmamalıdır, olmamalıdır, böyle olmamalıydı ama onlar ne zaman Gerçekten bahsettiyseler, insanlar bunu yanlış amaçlar için kullandılar. Bir şeyleri, yanlış bir davranış, yanlış bir mesaj için kullanmaları, bu şeyi kendi amaçları için kullanmaya başlamaları, insanoğullarına has bir şey. Diğer insanlar üzerinde güç sahibi olmayı istemek, insanoğulları arasında o kadar yaygın bir şey ki.

İnsanlar ayrı uluslara sahip olmak istedikleri zaman, bunu kendi ülkemde de gördüm. Ayrı uluslara sahip olmak isteyen bu insanlar, aslında büyük olan hiç bir şeye ulaşmadılar. Sadece bunu isteyen bir kaç kişiden biri olabilmeyi başardılar, kendi ülkelerinde büyük birileri olacaklardı. Yani onlar hiç bir zaman kendilerinin bu kadar yükselemeyecekleri bir ülkede kalmayı asla istemediler, Ben bunu gördüm, bütün bu ülkeler acı çekiyorlar, çok fazla acı çekiyorlar, büyüme yok. Finansal problemleri var, her tür problem var orada ve onların ayrıldıkları ülke de acı çekiyor çünkü şimdi bir düşmanlık da geliştirdiler ve bütün bunlar ana ülkeye karşı çalışıyor.

Yani ayrılıkçı fikirlere sahip olmanın kendisi zaten Sahaj’a aykırıdır. Diyelim ki, örneğin, ağacın üzerinde büyümekte olan bir çiçek, çok güzel görünüyor, çiçek orada gelişir, orada olgunlaşır ve tohumlar üretir. Ama varsayalım ki, siz çiçeği kestiniz ve alıp götürdünüz, ne olur o zaman? Ağaç çiçeğini kaybeder, buna şüphe yok ama çoğunlukla bu durum çiçeğin kaybıdır. Şimdi bu, onlar bunların hepsini yaptılar ve bunu yaptıkları zaman, netice ne oldu? İnsanlar kendi ülkelerine, kendi memleketlerine sahip olmaya çalıştılar, öldürüldüler, katledildiler, taciz edildiler ve bazıları da hapisteler.

Yani Sahaja Yoga dışındaki bir davranış bile, bunun bir faydası olmadığını gösterdi. Bu yüzden de biz,  bir olmayı öğrenmeliyiz. Sahaja Yogadan sonra, aydınlanmanızdan sonra, hepimizin bir olması, tek bir birim, tek bir beden olmamız gerektiğini mesajını anlayamazsak, eğer bir olmazsak, kendimizi başka şeylerle tarif edersek, o zaman büyümenizin bir yolu yoktur, sizler olgunlaşmamışsınız demektir.

Kişinin Sahasrara gününde, yedi çakranın hepsinin, Sahasrara içinde kendi pithaları (temel, taban, kaide, oturulan yer)  olduğunu anlaması gerektiği, çok önemli bir noktadır, yedi çakranın hepsinin. Onlar beyninizin zarı içine güzelce yerleştirilmişlerdir ve her nerede bulunuyorlarsa, bu alan vasıtası ile çakralar üzerinde hareket eder ve çalışırlar.

Bütün bu yedi çakra, demeliyim ki bir olurlar veyahut  onlar bir uyum içine girerler. Bu merkezlerde tam bir bütünleşme gerçekleşir çünkü bunlar, bu yedi temel çakra tarafından yönetilirler, onlara diyebiliriz ki, onlara her hangi bir isim verebilirsiniz ve onlar tüm diğer çakraları yönetirler. Ve onlar uyum içinde oldukları için, tamamen bütünleştikleri için, işte bu yüzden, sizin çakralarınız da bütünleşir.

Bunlar aydınlanmış pithalardır, Kundalini tarafından aydınlatılmış demeliyim ve onlar aynı zamanda Tanrısal Güç tarafından da kutsanmışlardır, derhal bütünleşirler, şunu anlatırlar, sanki bir ipe dizilmiş inciler gibi. Bu, bundan daha fazlasıdır, bundan daha fazlasıdır. İçinizdeki bütün bu pithalar, sanki onların tezahürlerinde bir fark yokmuşçasına bütünleşirler. Varsayalım ki, sizin iyi durumda olmayan bir çakranız var, bir şeyler yanlış, fiziksel olarak, zihinsel olarak, duygusal olarak, her neyse, diğer çakralar hasta olan bu çakraya yardım etmeye çalışırlar ve bir şekilde bütünleşmiş bir Sahaja Yoginin kişiliğini geliştirmeye çalışırlar.

İçinizdeki bütünleşme çok önemlidir. Kendi içinizde bütünleşmediğiniz sürece, dışarıda da bütünleşemezsiniz ve içinizdeki dişi olanın bütünleşmesi, Sahaja Yoganın öyle bir kutsamasıdır ki, aydınlanma alan bir kişi, normal bir şahsiyetin çok üzerinde bir kişilik kazanır. Bütün negatif güçlerden, yok edici güçlerden bağımsızdır, normalde bırakılması zor olan pek çok şeyi bırakır.

İçimizde sahip olduğumuz bu yedi çakranın hepsine, birbirleri ile uyum içinde olan bu pithalar tarafından rehberlik edilir. Sadece bu ahenkten gelen yardımla, çakraların hepsi tamamıyla bütünleşir.  Bu böyle olmasına rağmen, bizler bütünleşemedik çünkü aklımız bir tarafa gider, bedenimiz diğer bir tarafa gider, kalbimiz başka bir tarafa gider, duygularımız da farklıdır. Yapılacak doğru şeyin ne olduğunu, yapılacak en iyi şeyin ne olduğunu bilmiyoruz ama aydınlanmadan sonra, ruhun ışığında, gerçeği elde edersiniz ve ne yapılacağını bilirsiniz.

Örneğin, aydınlanmadan sonra, insanları vibrasyonları ile yargılayabilirsiniz, bunun için beyninizi kullanmaya gerek yoktur, sadece vibrasyonlarınızla, derhal kendinizde veya başkalarında yanlış olanın ne olduğunu bilirsiniz. Yani burada bu, çifte bir düzeltmedir. Birisi kendinizi görmenizdir, kendi özünüzü görmenizdir, kendinize ait bilgi size gelir ve ikinci olarak da, başka bir insanı fark edebilirsiniz, onun ne tür bir şey yaptığını. Eğer birileri Sahaj değilse ve Sahaj olduğunu iddia ediyorsa, siz kolayca onun Sahaj olmadığını, davranışlarının Sahaj olmadığını fark edebilirsiniz. Yani hepimiz için en iyi şey, bizlerin içinde kesinlikle çalışan bu bütünleşmeyi elde etmektir. Bundan kaçınmamalıyız, hatalarımız neyse kabul etmeliyiz, yanlış yaptığımız her ne varsa, yanlış düşündüğümüz ne varsa, yok edici her ne aldıysak, bütün bunlar kaybolmalıdır çünkü sizler Sahaja Yogilersiniz.

Sahaja Yogilerin yapacakları özel bir işler var, onlar sadece para için çalışan, güç için çalışan, hükmetmek için çalışan diğer insanlar gibi değiller, sizler böyle değilsiniz. Sizler, insanlığın kurtuluşu için Sahaja Yoga’da çalışıyorsunuz.

Yani, bütün her şey şu ki, içine girdiğimiz bu Sahasrara global bir aladır. Global bir alana girersiz ve orada olduğunuz zaman, kendimiz de global bir şahsiyet oluruz. Yani bütün bu küçük şeyler, ırkınız, ilkeniz, dininiz ve insanoğulları arasındaki bütün bu yapay engeller akıp gider ve siz aydınlanmış bir ruh olursunuz ve insanlığın ne olduğunu bilirsiniz, insanlığı anlarsınız. Bir arada olduğumuz zaman, bunun bütün Sahaja Yogilerin başına gelmesi gerekir, onlar sıradan olmadığımızı anlamalılar. Bizler özel insanlarız, yapılması en önemli şey olan, çok özel bir iş için seçilmiş özel insanlarız.

Bildiğiniz üzere, Kali Yuga’da ne oluyor, bütün bunları size tarif etmeme gerek yok. Ama Kali Yuganın hastalıklarını ortadan kaldırmak için ne yapabileceğinizi size gösterecek olan ruhun ışığı nedir? Kendinizden başlayarak,  büyük bir eğlence içinde sadece kendinize bakın, ne yaptıysanız bunların hepsi aptalcaydı. Yapmamalıydınız ama yapıyordunuz, bunda sorun yok, bunu yapanları siz affedebilirsiniz. Ve bunu yapmakta olanların da, tüm bunları cehaletten dolayı yaptıklarını anlayacaksınız.

Şimdi Sahasraranız açık ve açık bir Sahasrara ile siz alıyorsunuz veya Divine lütfünü her zaman akıtıyor. Bu kabul ederek, bununla beraber, demeliyiz ki, Sahasraranızın beslenmesi, her ne oluyorsa bu gerçektende muhteşemdir, size olan tek şey şu ki, kendinizden bağımsızlaşıyorsunuz, kendinizi görebilirsiniz, geçmişinizi görebilirsiniz, kendinizi anlayabilirsiniz, yanlış şeyler yaptığınızı ve insanları yanlış anladığınızı görebilirsiniz. Bu bazen sizi kendinizden çok uzaklara götürür ama bu ışık bir kez gelir ve Sahasrara beslenirse, bu ışıkla açıkça kendinize neyi yanlış yaptığınızı görürsünüz.  Sonra da bir kişi olarak, kendi hatalarınızı görürsünüz ama aynı zamanda yaşadığınız toplumun hatalarını da görürsünüz. Ben bunu hemen gördüm, insanlar aydınlanmalarını aldıktan sonra, “Anne ben bir Hıristiyan’dım ama bakın, Hıristiyanlık bu”, demeye başlarlar. Birileri de, “Anne, ben çok vatanseverdim ama şimdi vatanseverliğin ne olduğunu görüyorum”, diyecektir. Herkes kendi geçmişini görmeye başlar, yaşadığı kendi tarzını görmeye başlar ve bundan kurtulur. Bir kez bundan kurtulunca, bu durum artık sizi tanımlamaz.

Ve bu spontane bir olaydır. Tek şey sizin spontane olmayı öğrenmenizin gerekmesidir. Ve Benim fark ettiğim şey şu ki, Sahaj’da, insanlar hala, bu illüzyonun dışında olsalar bile, bu illüzyon okyanusunun, hala, bazen bir ayakları hala orada, okyanusun içindeler, hala ayaklarını sokup çıkartıyorlar. Bu olmamalıdır.  Bu sadece insanlar meditasyon yapmadıkları için böyle. Şimdi, “sizler meditasyon yapmak zorundasınız”, demekle, insanlar bunun bir tür dinsel tören olduğunu veya belki de, bunun bir tür Sahaja Yoga tarzı olduğunu düşünürler. Hayır! Kendi derinliklerinize gitmek üzere meditasyon sizin içindir, Sahasraranızın size vermek istediklerinin hepsine ulaşmak içindir, anlayışın, bağımlı olmamamın, bu yüksekliğine ulaşmak içindir. Bu ancak  meditasyon sayesinde olur.

Yani, meditasyonda olan şey nedir? Sizin farkındalığınızın Agnya’nın ötesine geçmesidir, o yukarıya çıkar ve şimdi düşüncesiz farkındalıkta, Sahasrara da konuşlanmalısıdır. Sonra, Sahasrara’nın gerçeği, Sahasraranın güzelliği kendi karakteriniz, kendi davranışlarınızın üzerine akmaya başlar. Siz meditasyon yapmadıkça…., sadece iyi hissetmek veya “meditasyon yapmak zorundayım” diye meditasyon yapmayın, Sahasraranın güzelliğini içinize çekecek şekilde Sahasraranızı geliştirmek için meditasyon, hepiniz için çok önemlidir.

Sahasraranızı bu şekilde kullanmazsanız, bir süre sonra Sahasraranızın kapandığını göreceksiniz, vibrasyonlarınız olmayacak ve kendinize dair bir anlayışınız olmayacaktır. Bu yüzden, meditasyon yapmak çok, çok önemlidir. Meditasyon yapan ve yapmayan birisini derhal fark ederim, çünkü meditasyon yapmayan birisi hala şunu düşünür, “tamam, ben şunu yapıyorum, ben bunu yapıyorum”. Kendinizi gerçeğin güzelliği ile zenginleştirebilmenizin yegâne yolu meditasyondur. Başka bir yolu yoktur. Meditasyon dışında, sizin Tanrının Krallığına yükselebileceğiniz başka bir yol bulamadım.

Örneğin şunu söyleyebilirim, yaptığım şey her neyse, Ben kitlelere nasıl Aydınlanma verileceğinin bir yöntemini bulabildim, diyebilirim. Ama bu, eğer kitlelere aydınlanma verdiysem, onların hepsinin Sahaja Yogi oldukları anlamına gelmez. Görmüş olmalısınız, her ne zaman program yapsanız, Ben orada olduğum zaman aydınlanma alırlar, bir süre programlara gelirler ve sonra da bırakırlar. Bunun nedeni, meditasyon yapmamalarıdır. Eğer meditasyon yapsalardı, kalitelerinin ne olduğunu, kendilerinin ne olduğunu bilirlerdi. Meditasyon olmadan, sizin için en iyi olanın ne olduğunu bilmezsiniz.

Yani bu gün, her gece, her akşamüstü ve belki de sabahları da, meditasyon yapacağınıza dair Bana söz vermeniz gereken bir gün. Ne zaman mümkün olursa, eğer meditasyon moduna girerseniz, siz bu Tanrısal güç ile bağlantıdasınız. O zaman, sizin için iyi olan ne varsa, ülkeniz için, toplumunuz için iyi olan ne varsa, hepsi bu Tanrısal güç tarafından yapılır. Tanrısal güce boyun eğdirmeniz gerekmez. Emretmeniz, ondan istemeniz gerekmez, sadece meditasyon yaparsanız, bizler için bir başka büyük kutsama olan bu Her Yeri Saran güç ile bir olursunuz.

Sahasraranız açılmadığı sürece, Tanrısal gücün kutsamaları size ulaşamaz, ulaşamaz. Biraz para kazanabilirsiniz, bazı işler bulabilirsiniz, şunu bunu elde edebilirsiniz ama kişisel gelişiminiz ancak meditasyon yaptığınız ve Sahasrara tamamen açık olduğunda, gerçeğe açık olduğunda mümkündür. Gerçek, Tanrısal gücün şefkat olduğudur, sevgi olduğudur. Bu gerçektir. Tanrının Sevgi olduğunu söylerler, Tanrı Gerçektir. Bu yüzden de eşitlik şöyle kurulmalıdır, Gerçek Sevgidir ve Sevgi Gerçektir. Ama bu sizin bağımlı olduğunuz, kendi çocuklarınızın olması, ailenizin olması gibi bir gerçek değildir.

Bağımlı sevgi, gerçek değildir. Eğer birisine bağımlı iseniz, o zaman bu kişideki kötü noktaları asla göremezsiniz. Eğer birisine kızgınsanız, o zaman asla bu kişideki iyi hususları göremezsiniz. Ama bu tamamen bağımsız bir sevgidir. Ve bu sevgi son derece güçlüdür çünkü ne zaman bu sevgiyi birilerine yansıtırsanız, şaşıracaksınız ki, bu kişinin problemleri çözülecektir, onun kişiliği düzelecektir, her şey çok büyük bir şekilde hallolacaktır ve onun yaşamı değişecektir. Ama sizi o şey her ne ise, bir şeye bağımlı iseniz, bu bağımlılığın kendisi problemlere yol açar ve Sahaj’ın büyümesine izin vermez. Bu bağımlılık her türde olabilir, mesela, ülkenize bağımlı olabilirsiniz, toplumunuza bağımlı, ailenize bağımlı olabilirsiniz. Bu her türde olabilir ama Sahasrara açık olduğu zaman, öğreneceğiniz tek şey bağımlı olmamaktır. Bağımsız hale gelirsiniz, bu sadece olur, gerçi, demek istiyorum ki, siz kaçıp gitmiyorsunuz.

Sahaja Yoga’da olduğu şekli ile cemiyetten kaçıp Himalayalara giden insanlara inanmıyoruz, Ben bütün bunlara “gerçeklerden kaçmak” diyorum. Mesele bu değil. Olan şey şudur ki, siz oradasınız, herkesi görürsünüz, herkesi izlersiniz, herkesi bilirsiniz, herkese yakınsınız ama bağımsız bir kişisiniz. Bu Sahasrara açık olduğu zaman ulaştığınız, aklın bir konumudur. Bu konumda, insanlarla uğraşıyorsunuz, problemlerle uğraşıyorsunuz, durumlarla uğraşıyorsunuz ama siz buna dahil değilsiniz, buna dâhil olma durumu yoktur ve daha önceki müdahil oluşlarınız hiç bir durum hakkında size asla ne olduğuna, gerçeğin ne olduğuna dair tam bir anlayış veremez. Yani bu bağımsız olma hali size yardım eder.

Bağımsız olmaktaki en büyük şey, sizin etkilenmiyor oluşunuzdur. “Ohhh, Anne, siz etkilenmediniz, öyleyse siz başka bir insanı nasıl hissedebilirsiniz­? Başka birisi için nasıl şefkat duyabilirsiniz?” demenin bir yararı yoktur. Çünkü eğer bir başka kişiyi hissederseniz, ancak o zaman problemi çözebilirsiniz. Ama sizin sahip olduğunuz duygu,  yine bir tür bağımlılıktır. Bu gerçek bir his değildir çünkü bunun bir faydası olmaz. Kişi ağlıyor, sizde ağlıyorsunuz, kişinin başı dertte, sizinde başınız dertte ve bu durumun kimseye faydası olmaz ne de bunun size bir faydası olacaktır. Bu yüzden bağımlı olmamak, hiç bir şekilde, sizin başka birisini hissetmeyeceğiniz anlamına gelmez, hissedersiniz.  O kişinin ıstırabını, kişinin sıkıntısını, bazen de bütün toplumun ve bütün ülkenin sıkıntısını hissedersiniz. Ama duygularınız o kadar bağımsızdır ki, Her Yeri Kaplayan güç bu durumu devralır.

İlk olarak bizler bu Her Yeri Kaplayan Gücün kabiliyetine dair tam bir inanç taşımalıyız. Siz bağımsız hale gelir gelmez, ona “bunu sen yap” deyin. Bitti! Bir kez siz, “bunu sen yapacaksın, bunu yapacak olan sensin!” dediğiniz zaman, her şey tamamen değişir çünkü bütün sorumluluklarınızı, bütün problemlerinizi çok güçlü olan, çok yetenekli olan, her şeyi halledebilecek olan bu Tanrısal Güce devredersiniz. Bu yüzden, her ne zaman bu problemi sizin çözeceğinizi, bunu yapacak olanın siz olduğunuzu düşünürseniz, o zaman Tanrısal Güç der ki, “tamam, sen şansını bir dene!” Ama eğer gerçektende bu problemi Tanrısal Güce bırakabilirseniz, problem hallolacaktır.

Sahaja Yoga’da her tür problemimiz var, özellikle de insanların Sahaja Yoga ile çok fazla ilgilenmediklerini gördüğümüzde, onların sayıları az ve o zaman, siz bu konuda kendinizi kötü hissedersiniz ama hiç bu konuda meditasyon yapmayı denediniz mi? Ve bu problemi Tanrısal güce bırakmayı denediniz mi? Sahasraralarımız vasıtası ile ulaşabileceğimiz Tanrısal Gücümüz varken neden endişelenmemiz gereksin ki? Neden endişelenelim ki, neden bu konuda düşünmemiz gereksin ki? Bunu sadece Tanrısal güce bırakın. Eğer bu mümkünse, eğer buna ulaşabilirseniz, bakın, insanoğulları için bu çok zordur çünkü onlar egoları ile yaşarlar, onlar şartlanmaları ile yaşarlar ama eğer bütün bu şeylere olan bağımlılık kaybolup giderse, yapmanız gereken şey nedir, bu şeyleri sadece bu güce bırakmaktır.

Krishna, Gita’sında dedi ki, “Sarva dharmanam parityaja, mamekam sharanam vraja” – “bütün dharmalarınızı unutun”. Ondaki karşılığı ile dharmanın anlamı şudur, bizler bir eşin, bir kocanın, toplumun bir üyesinin dharmasına sahibiz, onların hepsinin kendi dharmaları vardır ama O der ki, “bırakın onları, onları Bana bırakın, Ben halledeceğim”. Bu odur, bizler öğrenmeliyiz, “problemlerimizi çözecek olan bu Tanrısal Güçtür” demeyi öğrenmeliyiz. İnsan olarak bu çok zor bir konumdur ve bu konuma sadece meditasyon sayesinde ulaşılabilir. Ama Ben oturup saatlerce hep beraber meditasyon yapın demiyorum, buna gerek yok ama kendinize ve Tanrısal Güce tam bir inanç içinde eğer bunu hallederseniz, eminim ki, bilincin bu seviyesine yükselmek zor değildir.

İşte ulaşmamız gereken şey budur. Bu kadınlar için olduğu kadar erkekler içinde mümkündür. “Nasıl yapabiliriz Anne, nihayetinde siz bunu yapın?” diye düşünmemeliler. Bakın, bu tür insanlar Sahaja Yoga için iyi değildir. Kendisine güvenmeyenler hiç bir şey yapamazlar ama teslim olanlar ve yapabileceklerini düşünenler, kendi güçlerini, Tanrısal Güce aktarma işini halledebilirler. Bunu sadece Tanrısal güce bırakın. Şimdi varsayalım ki, Beni aşağıya götürebilecek bir arabam var. Yani eğer bir arabam varsa, o zaman onun önüne öküzleri bağlamam, arabamı itmem, sadece içinde oturup arabayı kullanırım. Aynı şekilde, etrafınızda bu büyük güce sahipseniz, eğer Sahasraranız kesinlikle ve tamamıyla onun içine dalmışsa, o zaman ne bir şeylerin sizin için nasıl hallolduğuna bakıp şaşıracaksınız.

Size bir Sahaja Yogiden örnek vereceğim, o şimdi yok artık. Kendisi bir balıkçıydı, sıradan bir balıkçı ama aynı zamanda eğitimliydi de, bu nedenle bir bankada çalışıyordu. Bu bir gün bazı Sahaja Yoga işleri yapmaya gidiyordu ve oraya bir tekne ile gitmesi gerekiyordu. Yani, dışarıya çıktığı zaman her tarafın bulutlu olduğunu gördü ve büyük bir yıkım meydana getirecek şekilde patlamak üzereydi.   Bu nedenle “nedir bu?” diyerek çok kaygılandı. Derhal,  onun Sahasrarası o kadar açık ve iyiydi ki – derhal dedi ki, “şimdi olan biten bütün bu şeyleri ben Tanrısal Güce bırakmalıyım. Ben eve geri dönüp uyuyana dek, yağmur yağmasını veya herhangi bir problem çıkmasını istemiyorum” dedi. Ve bu şaşırtıcı, insanlar Bana şunu dediler, “Anne, bulutlar, her şey oradaydı, her yerdeydi ama yağmur yağmadı, hiç bir şey yapmadı ve hiç bir şekilde kaos yoktu”. Gitmesi gereken diğer adaya gitti, Sahaja Yoga yaptı ve geri döndü. Ve sonra uyudu, ancak ondan sonra her şey yağmaya başladı. Yani, tabiat, her şey, her bir yaprak, her bir çiçek, her şey Tanrısal Güç vasıtasıyla çalıştı. Bu yüzden, bir şeyleri kendi kendimize yapabileceğimiz, kendimiz halledebileceğimiz şeklinde egolar sahibi olmamalıyız. Böyle bir şeye sahip olduğunuzda, demek ki o kadar gelişmemişsiniz, Sahaja Yogada o kadar da büyümemişsiniz demektir ama Sahaja Yogada büyümek sizler için zor olmamalı çünkü rehberleriniz var. Aydınlanmasını alan bu insanlar, Sufiler gibi pek azı ve Hindistan’da bazı azizlerimiz oldu, hepsi, onlar ne kadar da çok mücadele etmek zorunda kaldılar! Onlara rehberlik edecek hiç kimse yoktu, onlara yardım edecek hiç kimse yoktu, ne elde ettiklerini hakkında onlarla konuşacak hiç kimse yoktu. Buna rağmen, onlar çok tatminkâr insanlardılar, çok mutlu insanlardılar ve bunu çok güzel hallettiler. Bütün Dünyayı, sizlerinde görebileceğiniz başka bir açıdan gördüler. Ama üzgün değildiler ve öyle bir kendine güvenleri oldu ki, meditatif süreçleri ve yolları sayesinde ulaşmış oldukları, kendilerine dair öyle bilgi sahibi oldular ki, kitaplar yazdılar. Bunların bazıları o kadar muhteşemdir ki. Böylesine bilgi dolu dizeleri nasıl buldukları çok şaşırtıcıdır. Kişi, onlara rehberlik eden olmadığını, hiç kimsenin onlara bir şey anlatmadığını anlayamaz. Ancak onlar da olan tek şey şuydu ki, onlar her zaman Sahasraralarına ilgilenmeye çalıştılar.

Şimdi orada bir şey var, Sahasraranızı engelleyen şey Agnyanızın düşünceler içerisindeki hareketidir. Tek şey budur, sizin Sahasraraya girmenizi engelleyen tek şey budur. Her zaman düşünceler geliyor çünkü her şeye karşı reaksiyon gösteren bir insan doğdu, buna reaksiyon göster, şuna reaksiyon göster. O zamanda düşünceler gelip, gidiyor. Büyük bir düşünce kalabalığı var. Bu yüzdende, sizin dikkatiniz Agnyayı geçip, Sahasrara da yerleşemez.

Yani kişi her şeyden önce, ne tür düşünceler geldiğini görmelidir. Bazen kendinizi ayıplamalısınız. Kendinize, “Bu ne saçmalıktır! Ne yapıyorum ben? Ne oluyor bana? Ben bütün bunları nasıl yapabilirim?”, demelisiniz. Bunu bir kez yapmaya başlayınca, düşünceler kaybolmaya başlayacaktır. Bu düşünceler iki açıdan geliyorlar, birisi ego ve diğeri de şartlanmalarınızdan ve bunlar içinizde o kadar yerleşmişler ki, Agnyanızın geçilmesine izin vermiyorlar. İşte bu yüzden iki tane bija mantramız var, “hum’, ‘kshum.” İlki, bu şey şartlanma olduğu zaman, yani siz bu tür bir korku ile donatılmışsınızdır. “Ben böyle yapmamalıyım, şöyle yapmamalıyım, buna izin verilmiyor, şuna izin verilmiyor”. Şartlanma kısmı budur. Şartlanma pek çok şekilde olabilir ama ego kısmı şudur, “Ben herkese boyun eğdirmeliyim, şunu almalıyım, herkesi yönetebilmeliyim”. Sürekli olarak karşı karşıya gelen bu iki şey orada, akıldadır. Bu yüzden de düşüncesiz farkındalık içine girmemiz önemlidir ve Sahasraranızın Kundalini tarafından beslenmesinin gerçek yolu bu düşüncesiz farkındalıktır. Çünkü Kundalini içinden geçemez, içinden geçemez. Ve bunun için, söylediğim gibi, iki tane bija mantra var, birisi ‘Hum’ ve diğeri de ‘Kshum’. Yani eğer şartlanmanız varsa, korkmuşsanız, çekiniyorsanız ve kendiniz hakkında fikirleriniz varsa. İnsanların bu günlerdeki tarif etme şekli ile onlar derler ki, “ben dışadönüğüm”, birileri de diyecektir ki, “ben içe dönüğüm”, birisi de diyecektir ki, “ben hippiyim, ben şuyum, ben buyum”. Her tür şeyi kendilerine atfedebilirler.

Ancak bu fikirlerin hepsi dışarıdan geliyor, bunlar içeriden değiller. Kendinizin içsel tarafına, varlığınızın süptil tarafına ulaşmak için, Kundalininin Agnya içinden geçmesine izin vermek zorundasınız ve modern zamanlarda Agnyayı geçmek çok önemli bir şey ve bunun içinde meditasyon yapmalısınız. Kendinize tam olarak inanarak meditasyon yapabilirseniz, bu Agnya açılabilir – Divine’a teslim olmakla. Kendinizi Divine’a teslim etmelisiniz ve Agnya açıldığı zaman, şaşıracaksınız ki, Sahasraranız sadece aktarmak için bekliyor, Her Yeri Saran Güç vasıtası ile ihtiyaç duyduğunuz bütün desteği size vermek için bekliyor. Her Yeri Saran Güçle, Sahasrara ile olan bağlantınız kurulduğunda, bununla beraber bütün bu yedi çakranın nasıl sizin için çalıştığını, size nasıl yardım ettiklerini, her şey hakkında gerçek bilgi olan her ne ise, bunu nasıl size vermeye çalıştığını görüp hayret edeceksiniz.

Elde ettiğiniz bu bilgi çok keyif vericidir. Bu gerçek bilgiyi her şeyde görebilirsiniz. Bu konuda herhangi bir kitap okumaya başlamanıza gerek yoktur. Her durumda ve her kişide, her çiçekte, her doğal olayda, Tanrının elini açıkça görebilirsiniz.

Bir kez Tanrının elini görünce, bir kez “Bu Sensin, her şeyi yapan Sensin” dediğiniz zaman, egonuz kaybolmaya başlar. Kabira bunun hakkında muhteşem bir şey söyledi. Şunu dedi, bir keçi hayattayken, “ben, mee, mee, mee, ben, ben”, demeye devam eder. Ama kesilip, bağırsakları kurutulup pamuk temizlemek için kullanılan hallaç yayına sicim şeklinde gerildiği zaman, “Tu hi, tu hi,” sesini çıkartır, yani “sensin, sensin, sensin.”

Bakın, bu sembolik şekilde, onlar size bu Tanrısal Güç içinde çözünmeye başlamanızı önerdiler. Her şeyi yapan bu Tanrısal güçtür. “Neyim ben? Sadece bir damlayım ve Tanrısal gücün bu farkındalık okyanusuna düştüm ve o her şeyi üzerine alıyor ve hallediyor.” Bu, büyük bir Sahaja Yogi olmanıza yardım edecektir. Şifa güçleri geliştirirsiniz ama yine de bundan gurur duymazsınız. Tabii ki uyandırma güçleri geliştirirsiniz, bundan gurur duymazsınız. Pek çok yaratıcı güç geliştirirsiniz, bundan dolayı gurur duymazsınız.  Gerçekten de çok, çok yaratıcı, son derece yaratıcı olursunuz.

Ama size olan en muazzam şey, global bir şahsiyet haline gelmenizdir. Bu sayede her ülkenin, diğer bütün ulusların problemini görmeye başlarsınız, nerede problemleri olduğunu görürsünüz. Ama siz bu problemleri gördüğünüz zaman, başka insanlar gibi görmezsiniz çünkü başkalarını bunları kendi amaçları için kullanmak isteyebilirler, basın için veya bir şeyler için. Sizin görmek istediğiniz şey, bu problemlerin çözülmüş olduğudur.

Bakın, bu tür bir akılla güçleriniz muazzamdır, demeliyim ki, tamamen bu Tanrısal güç tarafından hükmedilen güçler, sizi her ne rahatsız ederse, derhal bunu üstlenir ve halletmeye başlar.

Sahaja Yoga ile çok, pek çok problem çözüldü ve eğer siz global bir şahsiyetseniz aynı zamanda çok evrensel bir seviyede de çözülebilir. Eğer global bir kişilikseniz, o zaman olan şey nedir, siz bir tür araç olursunuz veya hareket edecek olan bu Tanrısal Güç için bir kanal gibi olabilirsiniz çünkü saf bir şekilde global bir şahsiyetsiniz, şuna bağımlı olan, buna bağımlı olan birisi değil, bu Tanrısal güç tarafından çok kolayca kullanılabilecek saf bir Sahaj kişilik.

Bunun için, size öğleden sonra anlattığım gibi, sahip olduğumuz bir kaç şey hakkında dikkatli olmalıyız. İlki öfkedir. Öfke, sahip olduğumuz en kötü şeydir. Ne için öfke? “Çok öfkeliydim” diye konuşan insanlar var. Öfkeleri ile gurur duyarlar. Öfke, tam bir aptallığın, mutlak bir aptallığın işaretidir. Öfkeniz nedeni ile hiç kimseye kızmaya gerek yoktur, problemi çözmezsiniz.

Öfke ile kendinizi bozarsınız. Öfke ile kendi tabiatınız içinde bunu yaparsınız. Öfke ile gerçekte durumu berbat edersiniz. Bu yüzden hiç bir şey için öfkelenmenin yararı yoktur. Ama sizi kızdıran herhangi bir şey olursa, sakinleşmelisiniz ve yanlış olanın ne olduğunu, sizi rahatsız edenin ne olduğunu kendiniz görün. Sizin görmenizin kendisinin, problemin çözümüne faydası olacaktır.

Her şeyden önce, kendinizin özel bir şahsiyet olduğunu anlamak zorundasınız, sanki Tanrının Krallığına girmişsiniz gibi, Sahasraranız tüm bu Tanrısal güce açıldı. Tanrının malikânesinin büyük avlusundaki en muazzam konuksunuz. Siz sıradan birisi değilsiniz.

Ve böylece, neden Sahaja Yogaya sahip olduğunuzu ve neden aydınlanma aldığınızı bir kez anlarsanız, bunda özel bir şey vardır ama bu size herhangi bir ego vermemelidir. Buna sahip olmak zorunda olmanız, ego için değildir, oyunu Tanrının ellerinde oynamanız gerektiğini anlamanız içindir. Budur, bu oyun bu şekilde açıklayabileceğim bir şeydir, eğer siz, diyelim ki bir sanatçı var, sonra da sanatçının elinde fırça ve fırçanın kendisi asla bir şeyler yaptığını düşünmez. Her şeyi yapan sanatçıdır. Aynı şekilde Divine ile bir olduğunuz zaman, sadece “ben hiç bir şey yapmıyorum. Yapan sanatçı. Yönetmekte olan sanatçı”, diye hissedersiniz. Ve sanatçı kimdir? Sizi seven, size önem veren, size bakan, kesinlikle sizinle tanımlanan, tarif edilen bu Tanrısal Güçtür.

Şaşıracaksınız ki, insanlardan pek çok mektup aldım- Sahaja’nın onlara nasıl yardım ettiği, tam bir yıkım noktasında, en doğru anda nasıl yardım aldıkları, nasıl kurtarıldıklarına dair. Pek çok kişi Bana yazdı. Ben şaşırmadım çünkü eğer Tanrı ile birseniz, O sizinle ilgilenir. Onda tüm güçler vardır, bütün güçler. Sahip olmadığı tek bir güç vardır, o da sizi kontrol etmektir. Kendinizi mahvetmek istiyorsanız, O size özgürlük verir, tam bir özgürlük. Eğer kendinizi tahrip etmek istiyorsanız, “mahvet o zaman!” Eğer Tanrısal gücü kabul etmek istemiyorsanız, “tamam, kabul etmeyin!” Kendinizle ne yapmak istiyorsanız, bunda tam bir özgürlük vardır. Bu Onun size verdiği bir şeydir ve işte bu yüzden, bu özgürlüğe gem vurmalı ve Tanrısal güce saygı göstermelisiniz.

Bu gün, Annelerin olan günü seviyorum, demeliyim ki, Anneler gününü de. Çünkü sanırım ancak bir Anne bu şekilde çalışabilir. Kişinin insanlara karşı çok sabırlı olması gerekir. Gelmiş olan bütün büyük enkarnasyonlarda gördüm. Çok kısa sürede kayboldular, çok kısa süre yaşadılar. Birisi yaklaşık 33 yaşındayken çarmıha gerildi, birisi 23 yaşındayken samadhi aldı çünkü sanıyorum onlar insanların aptallıklarına dayanamadılar. İnsanlar için bir şeyler yapabilecekleri noktasını göremediler.  Sanıyorum kendilerine olan güvenlerini kaybettiler veya belki de, “bu insanlar için uğraşmanın bir faydası yok” diye düşündüler. Bu şekilde, kaybolup gitmek daha iyi şeklinde bir pozisyon aldılar.

Ama bir Anne’nin pozisyonu farklıdır. O çocukları için mücadele etmeye ve savaşmaya devam edecektir. Anne sonunda çocuğun bütün avantajları elde ettiğini görene kadar mücadele edecektir ve bu sabır, bu sevgi ve bu affediş bir annenin içinde doğuştan bina edilmiştir çünkü onun davranışı çok farklıdır.  Herhangi bir başarı değil, herhangi bir büyük isim değil veya herhangi bir ödül veya bir şeyler diyebileceğiniz bir şey değildir. O sadece bunu yapar çünkü O bir Annedir ve her hangi bir annenin işareti budur, eğer gerçek bir anne ise, en azından kendi çocuğu için, her şeyle ilgilenecek, çocuğunu bir felaketten kurtarmak için gece gündüz her şeyi halledecektir. Ama Sahaja Yoga çok büyük bir ailedir ve siz bunun için gerçekten de Annelik prensibi ile çalışmalısınız. Herhangi başka bir prensibi benimseyemezsiniz.

Orada sahip olduğumuz çok büyük savaşçılar gibi, onlar savaşçılar olarak çalıştılar ve aynı zamanda çok büyük bir işte yaptılar. Sonrasında kimi çok fedakâr insanlarımızda oldu. İnsanlarda dharmayı yerleştirmek için çok çalıştılar ama yapamadılar.  Ben tek bir şey düşündüm, dhramayı oturtmanın bir faydası yok. Her şeyden önce onlara aydınlanma ver, Ruhun ışığı içinde onlar neyin yanlış olduğunu görürler ve otomatikman dharmik olurlar. Bu yüzden de en iyi yol bunu yapmak, dharma için onları zorlamamak. Çünkü eğer dhramayı onlara bırakırsan, onu nasıl taşıyacaklarını bilmiyorlar, hazmedemezler. Bu yüzden onları, sadece kendi ruhlarının farkına vardırmak en iyi yol olacaktır. Önce ruhun ışığı gelsin, ışığın altında onlar her şeyi açıkça görürler, o zaman da orada problem olmaz. İşte bu yüzden bu Anne kalitesi çok yardımcı oluyor.

Demek istiyorum ki, her ülkede Anne Prensibinin tezahürü olmuştur, her ülkede ve bu tasvir edilmiş ve söylenmiştir ama daha sonraları, bu Anne hakkında konuşmak istememiş olan kişilerce üstlenilmiştir çünkü onlar kendi davranış şekillerini haklı çıkartamadılar. Bu yüzden de, en iyisi Anneden bahsetmemek dediler. Diğer taraftan çok gelişmiş insanlar, çok olgun olanlar, gerçek enkarnasyonlar olanlar, her zaman Anneden bahsettiler ama hala konuşmak (sadece) konuşmaktı. Şimdi bu, çalışması gereken bir Anne olarak halledilmelidir.

Yani, sizin kendi tarzınızda, Sahaja Yoga yaparken, aynı zamanda sizlerde bir anne olmalısınız. Babanın kalitelerinden çok annenin kaliteleri, hırs yok, yarış yok, kıskançlık yok, hiç bir şey yok. Sadece çocuklarınızın kendi ruhaniyetleri içinde ortaya çıkmalarını ve büyümelerini istiyorsunuz. Sahip olduğumuz tutum sadece bu ise, o zaman kendinizi nasılda tatmin olmuş hissedeceğinize hayret edeceksiniz çünkü bu, insanların ruhaniyet içinde büyüdüklerini görmek çok, çok neşe veren bir şeydir sadece bunun hakkında konuşmak değil, bu konuda okumak değil, gerçekte bunun olmasıdır, içinizde bunun gerçekleşmesidir. Yani bu kalite, size çok yardımcı olur ve bu her Sahaja Yogiye sabırlı olmak, kibar olmak, alçak gönüllü olmak hususunda gerçektende yardımcı olur.

Ama düzeltmelisiniz de. Ama başka bir insanı düzeltmenin bir yolu vardır, Tanrısal dünyadan değil de normal dünyadan gelen insanları, yani onları düzeltmek zor bir iştir. Kimi insanlar çok öfkelidirler, onlar buna tahammül edemezler- önemli değil, siz onları affetmelisiniz. Ama en iyisi basit, sevecen, müşfik insanlar üzerinde konsantre olmaktır ve sonrasında yavaş yavaş bütün bu çetrefilli insanlarda onlara katılacaktır.

Başkaları ile bir şeyleri halletme şekliniz bir anne gibi olmalıdır. Anne gibi ilişkiler olmalıdır. Batı edebiyatında bir çocuk ile annenin ilişkisi ile ilgili hiç bir tanımlama bulamadığımda hayret etmiştim. Bu çok şaşırtıcıdır. Annenin çocuğu nasıl gördüğü, çocuğun nasıl yürüdüğü, nasıl düştüğü, sonra nasıl tekrar ayağa kalktığı, nasıl konuştuğu hakkında hiç bir tanımlama yok. Her tür güzel şey tarif edilmiş ama Batı ülkelerinde değil. Bilmiyorum, sanırım bu noktayı asla görmedim, bir annenin dikkatini tarif etmek çok önemlidir, onun nasıl sevdiği, nasıl şefkatli olduğu, bir sürü saçmalığı nasıl tolere ettiği, bunları nasıl içinde tuttuğu, bir tür affettiği şey olarak. Çocuğa karşı kullanmak için veya rahatsız etmek için değil. Bazen düzeltmelisiniz, onlara söylemelisiniz ama eğer doğru zamanda,  doğru yerde onlara söylenirse, orada her ne varsa meseleyi çocuk da görür.

İlk ve en ikna edici şey annenin sevgisi ve şefkatidir. O affetmeye ve “benim bir annem var, benim başıma hiç bir şey gelemez” güvencesini vermeye devam eder ve bu güvence çok işe yarar. Ama siz aynı güvenceyi, sizden aydınlanma alan diğer Sahaja Yogilere de vermelisiniz. Sizin onlara kızgın olmadığınızı hissetsinler. Onlar aptallar, biliyorum, bazen berbatlar. Her tür insanın arasında bulundum ama işe yarayan tek şey saf sevgidir. Saf sevginin, karşılığında bir şeyler bekleme özelliği yoktur. Siz sadece sevgi verin ve tüm dikkatinizle bu kişiyi düzeltmeye çalışın. Ama Tanrının işi içinde, bu kişiye bağlanmamalısınız.

Diyelim ki bu noktada olmayan birisi var, aynı zamanda sorun çıkartıyor, size öfkeleniyor, kızgın, sizi aşağılıyor, her şeyi yapıyor, o zaman onu unutun gitsin, pek çok başka kişi var. Tek kişinin peşinden koşmaya, bu kişiye takılmaya ve onlara ün kazandırmaya gerek yok. Şimdi, esas şey şu ki, Ben Sahaja Yogilerin her zaman Benim onlara ait olduğumu hissettiklerini seziyorum, ki bu bir gerçek. Sizinle konuşsam da, sizinle bir araya gelsem de veya her ne ise, şunu bilmelisiniz ki, Ben sizin Annenizim ve sahip olduğunuz her problemi her zaman Bana anlatabilirsiniz. Ama bazen insanların problemleri bana söyleme şekillerinde de, onların ne kadar düşük seviyede olduklarını hissediyorum.  Zihniyetleri o kadar düşük ki. Benden ne istiyorlar? Diyelim ki bir krala gittiniz ve ondan, deyin ki, yarım dolar istediniz, o zaman kral size ne diyecektir? “Bu kişinin nesi var? Ne istemesi gerektiğini bilmiyor!“,

Aynı şekilde, kişi şöyle hissediyor, Annenden bir şeyler istediğin zaman, bunun bir değeri olmalıdır, büyük bir değeri olmalıdır. Onun tam bir tatmin sağlama değeri olmalıdır. Bir şeyler istediğin zaman, bunu sana tam bir tatmin vermesi gerekir. Ama şunu, bunu isteyen insanlar gördüm. Demek istiyorum ki, bu öyle bir raddeye varıyor ki, bazen, “Tanrım, bu çok düşük seviyede, çok kaba, tatsız şeyler arzu eden bütün bu insanları nasıl etrafıma topluyorum”, diye hissediyorum. Ama eğer Sahasrara ile bir iseniz, o zaman Sahasraranın kendisi çalışır. O sizi insanlarla irtibata geçirir, böyle insanlarla irtibatta olarak bunun nasıl işlediğine şaşarsınız.

Türkiye’ye gittim ve Türkiye deneyimim şüphenin ötesinde olduğunu kanıtladı. Asla beklemedim ama dünyadaki bütün insanlar arasında Türkler, Sahaja Yogayı rüzgârla düşen bir meyve gibi kabul ettiler. Beni nasıl kabul ettiklerini anlayamıyorum. Devam programında en azından 2000 kişiydiler ve insanlar onları bir araya getirmeyi imkânsız görüyordu ve çok yakın toplantıları olduğu zaman da, pek çok insan vardı ve orada olmaya devam ettiler. Belki de çok rahatsız bir ülke, aşırı tutuculuk çok fazla ama her yerin, her ülkenin problemleri var ve söylemeliyiz ki, çok yıkıcı bir imaj bu.

Her ülkede var, ama bazı ülkelerde nasıl ateşlendiğini bilmiyorum ve bir kez Sahaja Yogi oldular mı, problem kalmıyor. Eğer Sahaja Yogi iseler, hiç bir şey konusunda problem kalmıyor, onlara anlatmanız gerekmiyor, kendileri hallediyorlar, bunu anlıyorlar, bunun ne olduğunu. Problemleri olan, insanları çok yüksek seviyede olmayan, insanları büyük arayışçılar olmayan her ülkemizde olduğu gibi. Belki de bazı ülkelerde, İngiltere gibi yerlerde, büyük arayış içinde olan insanların kaybolduklarını hissediyorum, bütün arayış içindekilerin uyuşturucularda, hippilikte, bütün bu saçmalıklarda kaybolduklarını hissediyorum. Pek çoğunun yanlış arayış içinde kaybolduğu Amerika, hepsi içinde en kötüsü ve doğru arayış içinde olan insanları bulmak zor orada.

Yavaş yavaş bu halloluyor ama hala, söylemek zorundayım ki, hiç bir ülke için Sahaja Yoganın çok fazla çalışmadığını düşünmemeliyiz veyahut kimi yerlerde çok fazla çalışmadığını. Düşünmemiz gereken şey, global olarak Sahaja Yoganın büyüdüğünü ve Sahaja Yoga olan bu toplumun sizin bir parçası olduğunuzdur. Bu, daha önce asla var olmamış olan çok nadir bir topluluktur. Orada burada sufiler var, sadece acı çekmiş olan bir veya iki tane aydınlanmış ruh var. Bütün yaşamlarında onlara işkence edildi ve hiç kimse onlara bakmadı.

Maharashtra için büyük umutlarım vardı ama o kadar hayal kırıklığına uğradım ki, çünkü onlar memleketin her yerinde bütün bu büyük azizlere eziyet ettiler, biliyorsunuz, çok kötü şekilde,  bu şekilde sanırım hala bunu ödüyorlar. Bu gerçeğe rağmen Ben orada çok fazla iş yapmalıydım, hissettiğim şey onların karmalarının iyi olmadığı çünkü onlar hala, söylemeliyim ki, burası kokuşmuş bir memleket, o kadar kokuşmuş hale geldi ki. İnsanların davranışlarından ve her şeyin kötü olmasından bunu görebilirsiniz, Sahaja Yoga orada olsa da, şüphe yok ama Kuzeyde olan seviyede olduğunu söylemezdim. Hindistan’ın kuzeyi, çok şaşırtıcı, Kuzey Hindistanlılar asla Sahaja Yoga hakkında hiç bir şey bilmediler. Onlar öyle dindar insanlar da değildiler ama kuzeylilerin Sahaja Yogayı nasıl olup da kabul ettikleri çok şaşırtıcı.

Yani ışığın nerede kendisini göstereceğini söyleyemezsiniz. Ve her nerede kendisini gösterirse onu kabul etmeliyiz, nerede kendini göstermezse de bu konuda kendimizi kötü hissetmemeliyiz. Ne yapabilirsiniz? Bir şekilde Sahasrara için onların kafasını kıramazsınız, (gülüyor) Sahasraraları açılmalı ve sizin anne gibi sevginizle, anne benzeri anlayışınızla eminim bunu yapabilirsiniz. Her ülkede belki de aynı ölçüde değil ama hissettiğime göre eminim ki, belki de, bu büyük azizlerin punyaları işe yarayacak ve belki de biraz hayal kırıklığı hissettiğim her yerde, Sahaja Yoganın büyüyeceğini ve bütün bu yerlerde çalışacağını hissediyorum. Ama ilk ve en önde gelen şey Sahasraranızdır.

Ancak sizin Sahasraranız Tanrının ışığını yansıtabilir. Bu yüzden de Sahasraranız son derece önemlidir. Sahasraranızı kuvvetlendirmek için, onu iyileştirmek için ve onun Kundalini tarafından tamamen beslenmesi için meditasyon yapmalısınız. Bir sürü tören yapmaya gerek yok ama meditasyon yapmalısınız ve birazcık da bandhan, şimdi bile, bu gün, gereklidir, sanıyorum, dışarıya çıktığınız zaman çünkü Kali Yuga hala kendi azapları ile çalışıyor ve Satya Yuga da ortaya çıkmaya çalışıyor.

Satya Yuga ile ilgilenecek olan, destekleyecek olan bizleriz ve işte bu yüzden de Sahasraranın açıklaması, çok, çok önemli. Bu çok önemli ve büyümek isteyenler her gün meditasyon yapmalılar, eve ne zaman gelebilirseniz, belki sabah, belki akşamüstü, her zaman.

Ama şunu bilmelisiniz ki, düşüncesiz farkındalıkta olduğunuz zaman meditasyon yapıyorsunuz, o zaman bileceksiniz. Reaksiyonunuz sıfır olacak. Bir şeylere bakın, siz sadece bakacaksınız. Reaksiyon vermeyeceksiniz çünkü düşüncesizsiniz. Reaksiyon vermeyeceksiniz. Reaksiyon olmadığında, o zaman her şey, şaşıracaksınız ki, bu Tanrıdır çünkü reaksiyon sizin Agnyanızın probleminizdir.

Bir kez tamamen düşüncesiz farkındalıkta olduğunuz zaman, Tanrı ile birsiniz. O kadar çok ki, Tanrı her aktiviteyi, yaşamınızı her anını üzerine alır ve size bakar, kendinizi tamamen güvende, Tanrı ile bir hisseder ve Tanrının kutsamalarından neşe duyarsınız.

Tanrı sizi kutsasın!