Adi Shakti Puja, Alçakgönüllülüğü geliştirmek zorundasınız

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Adi Shakti Puja. Cabella Ligure (İtalya), 21 Haziran 1998.

Rusya’da insanlar bir şekilde açık fikirliler, sadece onlar değil özellikle bilim adamları çok açık fikirliler ve çok baskı altında tutulmuşlar. Bu yüzden daha süptil şeyleri bulmaya çalışmışlar, sadece kimyasalların ya da ışığın bazı fiziksel özelliklerini bulmak için değil, daha süptil olan tarafa girmek istemişler ve hâlihazırda auralar hakkında oldukça kapsamlı bilgileri ortaya çıkarmışlardır. Ellerin ve vücudun etrafındaki auralar hakkında. Onlar çok fazla araştırma yaptılar ve bulguları da tüm dünya tarafından kabul edildi.

Şimdi bu bey sanırım bir uzman, çünkü çok bilinen, çok çok iyi tanınan bir insandır ve oldukça büyük bir pozisyona sahiptir.  (Anatoly Akimov- Rus Fizikçi)  (Anatoly Akimov and Gennady Shipov, beraberce Einstein – Cartan teorisi üzerine çalışmışlardır ancak çalışmalarını destekleyecek yeterli bilimsel kanıt sağlayamadıkları için bilim çevrelerinde  kabul görmemişlerdir) Kendisi 150 den fazla organizasyonu yönettiğini söylemektedir. Çok alçakgönüllü ve iyi bir insan ve bu buluşla ortaya çıkmasından Ben bir şekilde çok mutlu oldum çünkü bu bilimsel olarak ispatlanırsa kimse bunu sorgulayamaz. Hâlihazırda kanıtlamak istediği şeyin, bütün cebirsel komplikasyonlarını gösteren bir kitap yazmış durumda. O bir vakum olduğunu söylemektedir. Farkındalığın ötesinde bir vakum var ve sadece bu vakum içinde gerçeği bilebilirsiniz ve tüm bunlar gerçek olduğu zaman bilime dönüşür ve her şey bir şekilde bilime dönüşür.

O pek çok fotoğrafımı gösterdi, özelliklede biz bir teknedeyken çekilmiş Sahasraramdan çok fazla enerji çıkarken olanı. “O tüm kozmik enerjinin kaynağıdır” dedi ve bu tamda Adi Shakti’dir. O her şeyi yaratandır. Onun ne yaptığını anladığınızda bildiğimiz tüm bu atmosferin (çevre) tümü yapaydır. Onun ilk yaptığı -ve benim kitabımda da bu böyledir, onun hakkında yazmıştım ama anlatmak isterim- Onun ilk yaptığı, söylemeliyim ki, yaratma sol taraftadır.  Bu Mahakali’nin tecellisidir.  Yani O, Mahakali sistemi üzerinde geliyor. Ve orası Onun (Shri Mataji), Ganesha’yı yarattığı yerdir. Shri Ganesha yaratılmıştır çünkü O saflıktır, O masumiyet ve hayırlılıktır. Evrenin, Onun tarafından yaratılmasından önce bunun yaratılması gerekiyordu. Yani Onun ilk yaptığı şey Shri Ganesha’yı yaratmak oldu ve ardından sakinleşti. Sonra şüphesiz şekilde Virata’nın gövdesinde yukarı çıktı ve sonra O, diğer yöne, sağ tarafta dönerek yukarı çıktı ve böylelikle sizin Bhuvana’lar (dünyalar) dediğiniz bütün evrenleri yarattı. Bir evren, 14 tane Bhuvana vardır bunun anlamı çok, çok sayıda evren tek bir Bhuvana yapar. O tüm bunları sağ tarafta yarattı. Sonra yukarı çıktı ve daha sonra aşağı doğru alçalarak – Adi çakraları ve pitaları- çakraları yarattı.
Aşağı doğru geldi, tüm pitaları yarattı ve O, Kundalini olarak yerleşti. Fakat Adi Shakti tamamen Kundalini değildir,  Kundalini onun bir parçasıdır diyebiliriz. İşin kalan kısmı ise bundan daha da büyüktür. Yani ona artık (geriye kalan) enerji desek de,  tüm bu yolculuğun ardından O kıvrıldı ve Kundalini olarak devam etti. Bu Kundalini ve çakralar sayesinde O, adına bedendeki çakralar dediğimiz bölgeyi yarattı. Şimdi, önce baştaki (kafadaki) çakraları yarattı – biz onlara çakraların pitaları diyoruz. Ve sonra aşağıya geldi ve Virata’nın gövdesindeki bu çakraları yarattı.
Şimdi tüm bunlar olduktan sonra insanları yarattı. Fakat doğrudan değil – kendi kontrol ettiği evrimsel bir süreç ile ve işte evrim bu şekilde başladı ve sonra ilk andan itibaren bu, suyun içinde ufak küçük mikroskobik organizmaların gelişmesiyle harekete geçti ve sonra  evrimleşmeye başladı..  Yani suyu yarattığı  ve tüm bu evrenleri yarattığında, O kendi evrimsel sürecini sahnelemek için en iyi yer olarak Toprak anneyi seçti. Şüphesiz ki Ben bütün bunlar hakkında yazdım ve kitabım yayınlandığında ilk olarak  hidrojen, karbon ve oksijen, tüm bunlar nasıl karıştılar ve nitrojen (azot) oyuna nasıl katıldı ve yaşayan bu süreç nasıl başladı, görebileceksiniz. Tüm bu yaptıklarım, şimdi yazacağım başka bir kitapta olacak. Çoğunu bitirdim ama ilgilenilmesi gereken bazı çakralar daha var, demek istiyorum. Şimdi bu oluşumla, görüyorsunuz bir şey oluyor, şimdi ne yazarsam yazayım insanlar şüphe etmeyecekler, bilecekler ki bu bilimsel bir gerçek ve Ben ne diyorsam bu gerçektir.

Şimdi bir Anneye, Adi Shakti’ye inanmak mümkün değildi. Özellikle Hıristiyanlıkta, her ne şekilde olursa olsun anneden bahsetmenin yasaklanmış olmasına şaşırırsınız. Sonra, İslam dininde de aynı şekilde anneden bahsetmek yasaklanmıştır. Bu Anneye karşı tümüyle bir reddediştir. Fakat sadece Hint Felsefesinde Anne vardır ve Hintliler gerçekte Shaktiye ibadet ederler. Böylece bunun nasıl devam ettirildiğini ve şimdi, bu duruma getirildiğini anlayabiliriz. İnsanlar her şeyi anne prensibinin yaptığını tam olarak anlayabilirler.
Anne Prensibi hakkında Hindistan’da insanlar, her şeyi yapanın Anne olduğundan çok eminler ve bu yüzden Hindistan’da birçok şeye sahibiz, çok sayıda Swayambu’muz var,  bu o şeyin Toprak Anne tarafından yaratıldığı anlamına gelir. Örneğin biliyorsunuz Maharastra’da Mahakali’nin, Mahasaraswati’nin, Mahalaksmi’nin yeri var ve aynı şekilde Adi Shakti’nin de bir yeri var. Nasik e gitmiş olanlar (Pune’de) Chaturshringi’yi görmüşlerdir. İçinizden kaçınız Chaturshringiye gitti?  Bu iyi.
Yani bu Chaturshringi (Nasik’deki Saptashrungi) Adi Shaktiyi temsil etmektedir.Ancak bu gücün,  dördüncü boyutu olan, size bu yükselişinizi veren Adi Shakti ve nihayetinde Mahalaksmi kanalı üzeride  aydınlanmanızı alabilirsiniz. Bunun tamamı bir süreçtir ve hepsi Adi Shakti’nin gücü sayesinde yaratılmaktadır.
Bu büyük bir görevdir, öncekiler zor değildi çünkü orada yaratım için doğa vardı ve bu çok kolaydı.. Toprak Anne, Adi Shakti ile birlikteydi, tüm atmosfer Adi Shakti ile birlikteydi, tüm elementler Adi Shakti ile birlikteydi. Böylece bir zorluk olmadan O, bütün bunları  yarattı. Fakat insanlar geldiği zaman, onlar kendi özgürlüklerini elde ettiler. Onlar söylemeliyim ki, düşünme mayası (illüzyonu) içine düşen ve içlerinde ego olan tek türdür. Bu ego ile bir maya onlarda çalıştı ve söylemeliyim ki onlar bu evreni yaratan prensibi unuttular ve değerini bilmeden onu kabul ettiler. Orada olmalarının kendi hakları olduğunu, bunun kendi başarıları olduğunu ve her şeyin sahibi olduklarını hissettiler.

Bu akıllarında o kadar çalıştı ki onlar diğer ülkeleri işgal ettiler, çok sayıda insanı yok ettiler ve bununla ilgili kendilerini hiç kötü hissetmediler.  Tüm yaşamlarında  başkalarına  zulmetmeyi, onları kontrol etmeyi ve her türlü zararlı şeyi yapmayı düşündüler. Fakat asla düşünerek veya asla bir iç gözlem yaparak, yaptıkları şeyin çok – çok yanlış olduğunu ve bunun yapılmaması gerektiğini görmediler. Onların sahip oldukları bu özgürlük nedeniyle,  dünyada böyle bir kargaşa var ve bu olaylardan sorumlu olan insanlar çok, çok zalim ve aşırılar, onların diğer insanlar için bir duyguları yok. Ve olanlar, bu dünyada birçok kez oldu.

Şimdi Sahaja Yoga başladı. Sahaja Yoga başladığından beri, Adi Shakti’nin kutsamalarını doğrudan alan Sahaja Yogilerimiz var. Fakat hala söylemeliyim ki Sahaja Yogilerin arasında da, onlara tam olgun diyemeyeceğim insanlar var.  Onlar Sahaja Yogiler ama bazıları sadece moda olduğu için, belki de bu onların bakış açısıyla iyi bir şey olduğu için ya da kendi bencil bakış açılarıyla ya da her neyse. Bu çok yanlış bir şey. Eğer Sahaja Yogadaysanız, kendinizin  tüm dünyadan sorumlu olduğunuzu bilmelisiniz. Sadece öne çıkan sizlersiniz, sizler bir şeyler başaran insanlarsınız ve sizler bu önemli anda, büyük bir azize ya da aydınlanmış ruha yakışan bir şekilde davranmalısınız.
Fakat bazen onların öyle bir şekilde davrandığını görüyorsunuz ki, bazen şok edici olabiliyorlar. Kendilerine ve başkalarına saygıları yok ve tüm yaklaşımları çok saçma. Bazıları para, bazıları güç odaklı ve sanırım güç odaklı olanlar, para odaklı olanlardan daha tehlikelidir. Çünkü güç odaklı olanlar Sahaj Yoga’nın adını lekelemek isteyebilirler. Onlar aşağılayan, baskıcı ve korkunç insanlar.  Onların yaklaşımı Sahaja Yoga da güç elde etmektir ve bu gücü elde etmek için, her türlü yolu denerler.

Fakat onlar bir süre iyi görünürler ama bir süre sonra SahajaYoga’dan kaybolurlar. Bu sürüp gitmekte olan çok büyük bir arınma sürecidir.  Divine ile temasta olduğunuz çok yüksek seviyeli bir farkındalık içine girdiğinizi anlamak zorundasınız. Şimdi eğer siz içinde Tanrısallık olmayan sıradan insanlar gibi davranırsanız, bu şekilde daha ne kadar süre  devam edebileceksiniz? Bu yüzden meditasyon yapmaya ve kendinizi evriltmeye çalışmanız ve gerçekten iyi Sahaja Yogiler olmanız çok önemlidir. Bazı yerlerde biz, çok ama çok şanslıyız. Bazı ülkelerde siz, çok ama çok şanslısınız. Fakat bazı ülkelerde görüyorum ki, insanlar sağır ve kalın kafalılar. Onlar Sahaja Yogayı anlayamıyorlar, programıma geliyor ve ardından ortadan kayboluyorlar. Bundan,  aynı zamanda Sahaja Yogilerinde bundan sorumlu olduğunu düşünüyorum. Seçtikleri yol, Sahaj iş yapmak istedikleri yol, Sahaj değil. Bütün her şeyde kesinlikle yanlış olan bir şey var ve birçok yerde bu işe yaradığı gibi, başarılı olmamasının nedeni de budur.

Size söylemeliyim ki, her şey orada, Adi Shakti orada ve tüm olanlar Adi Shakti vasıtasıyla  olur. Fakat şimdi daha fazla iş sizin vasıtanızla  yapılmalı çünkü sizler kanallarsınız, insanları dönüştürecek olanlar sizlersiniz. Şimdi herkes anlamalı ve bilmelidir, biz kaç kişiye aydınlanmalarını verdik? Bunun üzerine düşünmeliyiz. Sahaja Yoga için ne yaptık?

Bir keresinde uçakla seyahat ediyordum yanımda oturan bir bayanla tanıştım. Anlayamadım, çok sıcaktı. Sonra Bana bir gurunun müridi olduğunu, bundan gurur duyduğunu ve onunla ilgili ve olaylarla ilgili şeyleri anlatmaya başladı. Şaşırdım, bakın şu kadına, o kişiden hiçbir şey almamış ve “ben ona çok para verdim, ona bunları yaptım ve tüm bunları” diyor. Onun bir şeyi yok fakat buna rağmen Bana, bir yabancıya gurusundan bahsediyor.  Fakat Ben Sahaja Yoga’da insanların daha çok utangaç olduğunu gördüm. Başkalarıyla Sahaja Yoga hakkında açıkça konuşmak istemiyorlar. Bu yaptığınız çok yanlış bir şey, çünkü bundan siz sorumlusunuz. Size aydınlanma verildi, şüphesiz arayış içindeydiniz, her şey tamam fakat başkalarına da aydınlanma vermeye çalışmalısınız.

Söylemeliyim ki erkekler bir şekilde bunun yapılamasında daha dinamikler. Sahaja Yoga’daki kadınlar henüz olmaları gereken seviyede değiller. Bu hususta daha hassas olmalı ve bunun üzerinde çalışmalılar. Onlar yapabilirler  ama sanırım tek sorun onların endişe ettikleri belli bazı ufak problemleri var. Hanımlardan sürekli o yanlış, bu yanlış diyen ve hep şikâyet eden mektuplar alıyorum. Bu mektuplardan öyle sıkıldım ki,  hatta şimdi bu mektupları okumanın gereksiz olduğunu düşünüyorum.  Şimdi hepinize söylemeliyim , bu önemlidir, erkekler çünkü onlar dinamikler, kadınlar onlardan çok daha iyi olmalılar. Çünkü onlar shaktiler ve Ben de bir kadınım. Yani erkekler bir şekilde Sahaja Yoga için daha aktif ve dinamikler ve kadınların neden böyle olmadıklarını bilmiyorum.  Kadınlar çok sayıda insanı dönüştürebilir, diğerlerine çok fazla iyilik yapabilir, onlara sevgi ve şefkat getirebilirler  çünkü bu sevgi ve şefkat bir annenin, bir kadının kalitesidir ve eğer kadında bu kalite yoksa yararsızdır.

Eğer siz her zaman moda gibi, yüz bakımı gibi gereksiz şeylerle meşgulseniz, bu durumda zaman tamamen boşa harcanmış olur. Şimdi az bir zamanımız var, aydınlanmanızı aldınız ve şimdiye dek ne yaptınız, neyi başardınız, buna karar vermelisiniz. Fakat şunu da söylemeliyim ki, Sahaja Yoga’da her türlü saçma fikrin burada da geliştiğini görüyorum. Tıpkı belli ritüeller gibi, onlarda bunları yapmaya başlayacaklardır. Sonra bazı ritüelleri tavsiye edecekler, onun hakkında konuşacaklardır- burada bir çeşit güç yönlendirmesi var. Onlar diğerlerine zulmediyorlar ve yönetimi ele geçirerek ve insanları korkutarak, sanki kendileri çok iyiymiş gibi davranıyorlar.  Bazıları “Mataji böyle söyledi, Mataji’nin fikri bu” demeye başlamış. Kendi güç yönlendirmeleriyle (uyduruk) şeyler üretiyorlar ve o şekilde konuşuyorlar. Fakat sorun onlara “siz kaç taneniz aydınlanma verdiniz?”  Belirlemeniz gereken ilk şey,  pozitif olarak  “kaç tane aydınlanma verdiğinizdir?”  Sahaja Yogada gördüğüm, sadece başkaları  hakkında konuşmak, diğerlerini eleştirmek, Sahaja Yoganın hatalarından bahsetmektir,  demeliyim ki bu önceden de olan ve şimdi bitmesi gereken ilkel bir şeydir.

Şimdi bu durumda, bu kitap bir kez çıktığı zaman,  tüm dünyada ne yaptığımız bilinecek ve bir daha engellenmeyecektir. Fakat kendimiz için bilmeliyiz ki, bu şekilde bir tanınmayı gerçekleştirebilirsek,  bizler de o seviyede olmalıyız, yeteneklerimiz o seviyede olmalıdır. Geride kalmamalıyız. Örneğin bazı Sahaja Yogilere, özellikle Sahaja Yoginilere sorsanız, onlar Sahaja Yoga hakkında fazla bir şey bilmiyorlar. Çakraları bilmiyorlar, Deytiler hakkında hiçbir şey bilmiyorlar, onlar nasıl Sahaja Yogi olabilirler. Tüm bunları bilmeniz gerekir. Farkına varamadığınız tek şey, sizin bir Sahaja Yogi olmanızın dışsal olmamasıdır, bu içeridedir.  İçinizde bunun nasıl çalıştığına, size nasıl yardım ettiğine dair, çakralara ve Sahaja Yoga’ya dair bu tür bir anlayışına sahip olmalısınız.

Şimdi diyelim ki, sizinde çok iyi bildiğiniz gibi, eğer Ben bu enerjinin kaynağıysam, o zaman sizde insanlarla ilgilenmekte ve onları Sahaja Yogaya getirmekte bir çeşit mükemmelliğe ulaşırsınız. Yapmanız gereken en önemli iş, Sahaja Yogileri  sizlerin Sahaja Yogaya getirmenizdir. Gördüğüm şey, hala bazı insanların geride kaldığı ve onlar bu ülkede yaşıyorlar, bu ülkenin parçasılar ve bundan rahatsız olmamaları çok şaşırtıcıdır. Bu şartlar altında onlar, bunu neden yapmadınız, en azından kendi ülkenizin insanlarını ikna edecek yollar ve metotlar bulamadınız şeklinde ayıplanırlar.

Yani büyümenin eşiğindeki Sahaja Yoga, sadece bir iki tane ülke ile büyüyemez, bütün ülkeler Sahaja Yogaya getirilmelidir. Çağırabileceğimiz tüm insanları Sahaja Yogaya getirmek çok iyi bir fikir. Ve sonra onları ikna etmek için, kitaplarımız var, onlarla bunun hakkında konuşmalıyız. Fakat Sahaja Yogilerde gördüğüm şey şu, Sahaja Yogayı yaymaya bir kez başladıklarında egoları yükseliyor ve kendilerini büyük Sahaja Yogiler, büyük liderler zannediyorlar, yanlış olan tüm bu aptalca fikirler zihinlerine giriyor. Sizler sadece çok alçakgönüllü bir tarzda düşünmelisiniz. Sizde daha fazla varsa, o zaman daha fazla alçakgönüllü olursunuz. Tıpkı bir ağaç gibi, ağaç meyve ile dolu olduğunda aşağıya doğru eğilir. Aynı şekilde, siz çok alçakgönüllü olmalısınız, fakat bu alçakgönüllülük bazen çok zordur çünkü Batının kültürü, alçakgönüllü bir kültür değil, o zulmeden ve baskı kuran bir kültürdür. Şu ana kadar onlar her yerdeydiler, yaptıkları baskı sayesinde bütün dünyaya yayıldılar ve birçok şey başardılar –  neyi başardılar? – hiçbir şey. Kendi ülkelerinde, eğer fark ederseniz uyuşturucu bağımlılığı var. İnsanlar niçin bu kadar çok uyuşturucu kullanıyor? Sonra onlar, bütün bu günahkârca şeyleri yapıyorlar, onların ne olduğundan bahsetmek istemiyorum ama siz onların ne yaptığını biliyorsunuz.

Daha fakir bir ülke olan Hindistan’da, kişi etrafında böyle şeyler olduğunu düşünemez bile. Dolayısıyla siz neyin yanlış olduğunu bulun, eğer onlara yardım edebilecekseniz, bunları nerede ve nasıl düzeltebileceğinizi bulun. Aslında şimdi, daha önce size söylediğim gibi, insanlar için  iyi şeyler yapacak bazı organizasyonlar başlatacağım, sizde katılabilirsiniz. Sizlerde kendi ülkelerinizde benzer şeyler başlatabilirsiniz. Fakat önce egonuzdan kurtulmalısınız. Gördünüz, bu sizde bir kez oluşunca, ancak o zaman dikkatiniz sabit kalır.  Bu ego sizin için kolaydır çünkü siz İsa’ya ibadet ediyorsunuz ve Agnya Çakrada olan,  İsa’dır. Hepiniz İsa’ya ibadet ediyorsunuz ama İsa’nın alçakgönüllülüğü orada yok, sadece bunun tam tersi var. Her yerde olduğu gibi, dinde ne söylendiyse,  insanlar bunun tam tersini yaptılar.
Örneğin Hindu dininde, Hindu felsefesinde diyeyim,  herkeste bir ruh vardır. Şimdi, eğer herkeste eğer bir ruh varsa, nasıl farklı kast sistemleri olabilir? Ve bazıları nasıl yukarıda ve nasıl bazıları aşağıda olur? Tam tersine. Şimdi, İsa affetmeniz gerektiğini söylemiştir, herkesi affedin ve alçakgönüllü olun ve kişi,  Hıristiyanların alçakgönüllülüğü bilmediğini görebilir. Onların alçak gönüllülük hakkında hiçbir fikirleri yoktur. Erkekler böyle, kadınlar  şöyle ve kadınlarla erkekler,  sonra onlar kavga ediyorlar, kişilerin alçakgönüllü, barışçı ve benzeri olmasıyla ilgili hiçbir soru yok. Yani onların kendilerini yardımsever gibi göstermeleri çok yapaydır, onların  kalplerinde kelimenin gerçek anlamı ile, sevgi ve şefkat bulamadım.

Dolayısıyla gerçekle uğraştığınız zaman, sadece yapay olan, başkalarını aldatan şeylerle ilerleyemeyeceğimizi bilmek zorundayız, fakat tamda onun gibi olmalıyız. (gerçek) Bir kez böyle olduğunuzda, gerçekten böyle birisi olduğunuz zaman, ancak o zaman onun için doğmuş olduğunuz bu çiçek açma döneminin eşiğinde bu işi yapabilirsiniz.  Aksi takdirde erken doğmuş olacak ve farklı birileri olacaktınız fakat siz özel olarak doğdunuz  ve dolayısıyla değerinizin farkına varın, kendinizin ne olduğunun farkına varın ve özsaygı sahibi olduğunuzu anlamaya çalışın ve Sahaja Yogiler olarak çok önemli olan şeyler yapmayı deneyin. Tabii ki bir iş yapıyorsunuz, başka şeyler de yapıyorsunuz fakat Sahaja Yoganın işini yapmaya başladığınızda, her şey için daha fazla vakit bulabileceğinize şaşıracaksınız. Tanrının işini yapmaya başlayınca, Tanrı da sizin işiniz yapacaktır ve bu doğru şeyi yapmak için, bu kadar çok zamanı nasıl bulduğunuza şaşıracaksınız. Şimdi kendiniz için, geri çekilin ve iç gözlem yapın.

Şimdi, Adi Shakti’nin bizzat kendisi geldi- fakat Ben çok sadeyim. Ben bakmak için çok sadeyim. Davranışlarımda çok ama çok alçakgönüllüyüm ve insanlar kıymetimi bilmiyorlar. Ben bir şey yapmadım, sizi cezalandırmak istemiyorum, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Fakat siz kendi kendinizi cezalandırılacaksınız, eğer siz kendinize bakmaz ve kendiniz büyümezseniz,  kendi kendinize gereksiz biri olacaksınız.

Bu keşif çok büyük ve bu adam Beni daha önce bilmiyordu. O iyi eğitimli fakat çok alçakgönüllü ve Bana dedi ki “hayal edin, ben bu dünyanın yaratıcısının önünde oturuyorum ve hala çok normalim.”  Bende ona, “ sana ne olmalı, ne düşünüyorsun”  dedim. O da Bana “Anne sizin burada olmanız ve sizin önünüzde oturduğumu fark etmem çok büyük bir şey” dedi.  Bende  “ Benim varlığımı ezici ya da baskıcı hissetmemen çok iyi, çok mutluyum” dedim. “Hayır,ben sadece sevgi, sadece şefkat hissediyorum, nedeni bu” dedi. Sadece sevgi ve şefkat sahibi olmamız gerektiğini bilmeliyiz. Bir şekilde kendimiz için de sevgi ve şefkat olmalı ki, bu sayede başkalarının kalbini incitmemeliyiz. Bir şey söylemek, birini incitmek çok günahtır, ama bazı insanlar bundan çok hoşlanırlar kendilerini pek akıllı sanırlar- öyle değil mi? Biriyle konuştuğunuzda söylediğiniz şeyler çok sakinleştirici ve iyi olmalı. Diğer bir şey ise, kişinin öfkesidir, burada ya da orada olan en küçük şeyde, hemen öfkelenirler.  Şimdi bu öfkeye şöyle denmelidir “ sessiz ol, benim seninle işim yok”, bu ilkidir. Sonra çok sinsi insanlar var, demeliyim ki güç odaklı insanlar var, çok süptiller. Diğerlerini kontrol etmeyi bildikleri oyunları var.(şeker mi şaka mı) Bundan ne elde edeceksiniz? Kazancınız nedir? Tüm bunları yaparak ne olacak? Tüm bu dünyevi şeylerle biraz popüler olur, bir pozisyon ya da bir şey sahibi olabilirsiniz, fakat nihayetinde bu nedir ki, bunun size yardımı dokunmaz. Size yardım edecek olan şey, kendinizi Sahaja Yoganın mükemmel bir kanalı yapmanızdır. Mükemmel kanal olunca, Onun size nasıl yardım ettiği, sizi şaşırtacaktır.

Dolayısıyla sizlere, Batıda olanlara söylüyorum, alçakgönüllülüğü geliştirmelisiniz. Bu çok önemlidir. Rusya’da çok şaşırdım, insanlar sadece alçakgönüllü değiller, öyle bir adanmışlık, öyle bir adanmışlık var ki, bu inanılmaz. Onlar Bana bakamadılar bile. Onların bu fikre nasıl sahip olduğunu anlamadım. Bu keşiften sonra değil, hatta ondan bile önce. Onlar öyle nazik,  alçakgönüllü ve sevgi ile dolular ki ve hatta çocuklar, Bana vermek üzere, bilirsiniz küçük, küçük hediyeler getirdiler.  Rusya’daki insanların böyle olmak kapasitesine nasıl ulaştıkları şaşırtıcıdır ve Rusya, Batıda ruhaniyette çok yüksek seviyeye ulaşacaktır ve bu onların en güçlü insanlar olacakları anlamına gelir. Bakalım, siz kendi ülkenizde ne yapıyorsunuz ve bu işi nasıl yapacaksınız? Eğer kendinizin Tanrının bir enstrümanı olduğunu, sonra  da mizacınızın, doğanızın değiştiğini ve herkesin bir azizin etrafta dolaştığını düşündüğü, sevilebilir, çok ama çok tatlı bir insan olduğunuzu görürseniz, kolaylıkla yapabileceğiniz birçok şey var. Bunun hakkında söyleyeceğim şey şudur,  keşif her neyse, bu Benim için bir keşif değil ama tüm dünya için bu bir keşiftir ve eminim ki, bu bir kez oturtulup dünyaya ifşa edildiğinde, olaylar sizin ve Benim içinde değişecektir.

Tanrı sizi kutsasın