Navaratri’nin 8. Günü, Shri Mahakali’nin Güçleri

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Navaratri Puja. Cabella Ligure (İtalya), 17 Ekim 1999.

Bu akşam Devi’ye Puja yapmak üzere toplandık, -Ona Devi yada Durga diyebiliriz. O sıkıntı yaratmaya, engel çıkarmaya çalışan ve hatta nazik ve iyi insanların büyümesini engellemeye çalışan, negatif güçleri öldürmek üzere çok çeşitli formlar almıştır. Bilebildiklerimiz içinde, Onun çok sayıda rakşasayı ve kötülük yapanı yok ettiği, çok farklı formları vardı. Hatta bilmediğimiz ise şudur, geçirdiğimiz Dünya Savaşları sırasında O doğru tipteki insanları korumak için oradaydı. İşte O bu şekilde tüm o (iyi) insanlar, zalim ve şeytani insanların kötü niyetli, gayri meşru planlarından bu şekilde kurtuldular. Kötü insanların bir nefret etme kapasitesi ve onların mümkün olan her yolla nefretlerini ifade etme kapasiteleri vardır. Onlar gerçekte şeytani olarak kötü olarak doğdular ve aynı zamanda, şeytani olmuş olanlar da var. Şeytani olarak doğdukları zaman, onları dışarı atabilirsiniz, onların tarzı tamamıyla çok agresiftir ve olaylar karşısında onlar çok kindardırlar. Fakat nefretin sınırı yoktur, kesinlikle sınırı yoktur. Çünkü eğer nefret ederlerse, eğer birisinden nefret ederlerse, o zaman sırf bu nefreti haklı çıkarmak için, her tür şeyi söyleyeceklerdir. Sadece haklı çıkmak için. Fakat bazen, haklı çıkmak dahi istemezler. Sadece nefret ettiklerini hissederler ve nefret etmeleri onlar için temel bir hak gibidir. Fakat bu güçler, bazen de insanlara işkence yapmak ve onları rahatsız etmek için, ortak bir şeytani kişilik yaratmak üzere bir araya gelirler. Onlar kendilere herhangi bir isim verebilirler. Kendilerine, herhangi bir şey diyebilirler, fakat kesin olarak, onlar yüzde yüz kötüdürler ve bu tür insanlar için Her şeye Kadir Tanrının hiçbir acıma ve şefkati yoktur. Bunlar yok edilmelidirler. Ve onları yok etmek, tamamen sevgi ve şefkat dolu bir Anne olan Tanrıçanın işidir. Tanrıçanın bu insanları öldürmek zorunda olması çok çelişkili gözüken bir şey olmakla birlikte, daha büyük bir fayda sağlamak anlamında, bu gibi kötü insanların hepsinin, tamamen yok edilmesi önemlidir. Fakat onlar yok olmazlar, sanki belli bir süre için hapse girerler. Tıpkı böyle, belli bir süre için cehenneme giderler, acı çekerler ve tekrar çok daha güçlü olarak geri dönerler ve tekrar iyi, aziz gibi olan insanları rahatsız etmeyi denerler. Bu çok yaygın bir tarzdır, onlar dünyanın her yerindeler. Onlar çok iyi bir insan formunda, nazik bir insan formunda yada “Tanrı hakkında çok şey bilen” bir kişi formunda dünyaya gelebilirler yada hatta onlar size Aydınlanma verebileceklerini de söyleyebilirler. Her türlü yalanı söyleyebilmeye muktedirlerdir çünkü onlarda bu kötü güç, kötülük yapabilme gücü vardır. Bu sayede her türlü yanlışı yaparlar ve “biz böyleyiz, ve biz şöyleyiz” ve “size onu yada şunu verebiliriz” diye beyan ederler. Aslında insanları mahvetmek için dünyaya gelmişlerdir. Bizde bu yanlış insanlardan çokça var ve bir çok aptal insanda onları takip etti. Onlar asla birbirleri aleyhine konuşmadılar. İsa, “şeytan kendi evi aleyhinde konuşmaz” demiştir. Onlar sanki, hepsi tek bir evin içindeymiş gibidirler. Ve yaşadıkları bu tek evin içinde, kendi kolektivitelerini yada kardeşliklerini rahatsız edecek bir şey konuşamazlar, konuşamazlar. Kardeşlik öyle büyüktür ki, her nerede olurlarsa olsunlar, beraber olduklarını bilirler. Bu sadece gözünüzde canlandırın. Bütün bu kötü insanların bir araya gelmeleri ve bu şekilde davranmaları çok şaşırtıcıdır. Bu şekilde onlar çok kolektiflerdir. Varsayalım ki, bir kişi bir arazinin belirli bir kısmını almış olsun, bu kişi sonrasında orada tahakküm kurar ve bir diğeri de, başka bir yolla bunu yapmaya başlar. Üçüncüsü de bunu benimser. Hiç bir rekabet yoktur. Nihai amaç, şöyle veya böyle yada başka bir yolla, Tanrının yaratımını, en sonunda Aydınlanmalarını alacak olan ve Gerçek hakkında bilgiye sahip olacak, dünyanın iyi insanlarını yok etmektir. Kali Yuga sırasında bu çeşit bir atmosfer en kötüsüdür ve insanlar basit olabilirler, iyi mizaçlı olabilirler belki ama, çok sayıda aptal, kafası çalışmayan insan var. Fakat onlar, bu insanların şeytani işlerinin içine çekilirken, bazen iyi insanlarda onları takip ediyor. Onlarda, onları takip etmeye çalışırlar. Bu çok şaşırtıcıdır. Niçin iyi insanlar, neyin iyi neyin kötü olduğunu anlamıyorlar ki? Çünkü bir çok iyi insanda eksik olan şey, ayırt ediciliktir ve bu nedenle yanlış şeyler yapıyorlar. Ve sonra sanki, her ne yaparlarsa doğru bir şeymiş, en iyi şeymiş, bunun kanıtı onlarda varmış gibi, sürekli olarak kendilerini haklı çıkartıyorlar. Şimdi bildiğiniz gibi, Kali Yuga da bunlardan çok vardı ve bir çoğu bu dünyadan gittiler ve onlar şimdi bizi sıkıntıya sokamazlar. Fakat bu ne olduğu açığa çıkmış olanlardan, hala biraz daha var. İnsanlar onları öyle teşhir ettiler ki, hiç kimse diğer bir kimseyi, her hangi kanıt olmadan teşhir edemez. Fakat onlar o kadar cesur, o kadar güven dolular ki, ne istiyorlarsa yapabilirler ve kimse onların ne olduğunu açığa çıkarmayı denemez, onlar bu kişiye kesinlikle zarar vereceklerdir.

Onlar birkaç şey yaparlar. İlk önce aklınıza yanlış fikirler sokarlar. “Biz büyük insanlarız, biz buyuz, biz şöyleyiz, bizi Tanrı gönderdi” derler. Her çeşit şeyi söyleyeceklerdir ancak söyledikleri şey hakkında bir kanıt yoktur. Ve insanlar, “siz bu nasıl söylüyorsunuz? Kanıt nedir?” diye sorup, asla kanıt istemezler, bu yüzden çözüm Sahaja Yoga’dır. Sahaja Yoga’da sizde deneyim var. Sizde kanıt var. Sonra, siz onun içinde büyüdünüz. Hemen büyük bir Sahaja Yogi olamazsınız, bu bir gerçek, olgunlaşmanız gerekir. Bu bazı insanlar için biraz zaman alır. Başkaları için biraz daha fazla zaman alabilir. Önemi yok fakat olgunlaşırsınız. Bu arada eğer siz bu düzmece insanlara gitmeyi denerseniz, sizi tekrar yetiştirmenin bir yolu yoktur. Özellikle Sahaja Yoga’da yükselmiş olanların sanırım. Eğer düşerlerse onlar çok alçak seviyede bir noktaya düşerler. Sonra, sıradan bir Sahaja Yogi bile “Anne ona bak! Taa nereye gitmiş”, diyebilir. Dolayısıyla tüm bunlar olurken, bizim işimiz, kendi içimizdeki Mahakali’ye ibadet etmektir. Çünkü, O ne yapar? Belki biz çok farkında değiliz. Onun ilk ve en önce yaptığı şey, bizi korumaktır. Nerede olursanız olun, ne yapıyor olursanız olun, hangi tehlikenin içinde olursanız olun, her ne şekilde olursa, yaşamın içinde tehlikeli bir konumda olun, O sizi korur. İlk şey, Onun sizi korumasıdır. Bana yazan tüm bu insanlar, nasıl korunduklarını, nasıl iyileştirildiklerini, kendilerine nasıl yardım edildiğini anlattılar. O budur, onlar bütün bunların, hepsinin, sizin içinizde bulunan Mahakali gücü nedeniyle olduğunu bilmeliler. O sizin içinizdedir. Mahakali’ye ibadet ederken, siz kendi içinizde bulunan Mahakali’ye ibadet ediyorsunuz. Kusura bakmayın ama şunu bilmelisiniz ki, Mahakali çok hassas bir kişiliktir. O çok hassastır. Eğer birisine yanlış bir şey yapmaya çalışırsanız, O size (doğruya yönelmeniz için)rehberlik edecektir. Size bir çok yolla: “Bu yanlış, sen ne yapıyorsun? Neden bazı insanlara karşı yanlış yapıyorsun?” diyecektir. Fakat eğer siz pişman olmaz ve normal halinize geri dönerseniz, sizi bırakır. Mahakali sizi bir kez bırakırsa, hemen tehlikeye maruz kalır ve her çeşit kötü şeye karşı meyilli bir hale gelirsiniz. Diyebilirim ki… .. “Bebeğin nesi var?” .

Yani Ona ibadet ettiğiniz zaman, Ondan ne istersiniz? Sizi korumasını istersiniz. Kendi ayırt ediciliğiniz içinde, kendi hatanızla, yanlış bir şey yapıyor olabilirsiniz. Sizin için iyi olmayan, sizin için çok tehlikeli olan bir şey yapabilirsiniz. Fakat O sizin tüm bu tehlikelerden kaçınmanız için, siz yön veren kişidir. O hayatınızı korur, bedeninizi korur, bedeninizdeki tüm organları korur, O yaşamdaki tüm emniyeti size verendir. Onun krallığında, kendinizi tamamen emniyette hissedersiniz. Hiçbir şeyden asla korkmazsınız. Onun krallığını terk ettiğiniz için, oradan çıktığınız için, bunun sebebi budur, işte bu yüzden korkarsınız. Fakat eğer siz, Onun güzel rehberliği ve kutsamaları altındaysanız, herhangi bir şeyi yaparken, asla korku hissetmezsiniz. Asla yanlış da yapmayacaksınız. Siz yanlış bir şey yapmaya kalkar kalkmaz, O elinizi tutacaktır. O, gerçekten size yol gösteren kişidir. O aslında bize, varoluşumuzu verendir. O olmadan, biz var olamayız çünkü O Shri Shiva’nın Gücüdür. O bize bir çok şey verir. Örneğin bize rahatlama, uyku verir. Size Gerçeği verir. O size, neyin Gerçek olduğunu, neyin olmadığını söyler. Bazen insanlar egoları etkisi altında çok fazla kalırlar ve her zaman “Ben her ne düşünüyorsam, gerçek budur” diye inanmaya başlarlar. Sonrasında, bir ‘maya’, bir çeşit karışıklık yaratarak buna dikkat çeken O’dur, siz “nedir bu?” diye düşünmeye başlarsınız. Yani Ona bize ‘Bhranti’ veren de denir bunun illüzyon demektir. O aynı zamanda sizi illüzyonlara sokandır. Size anlatır, sizi illüzyonlara sokan odur ve en sonunda sizi illüzyonlardan çıkaran da Odur. Sizi rahatlatan O’dur, çünkü sizin tüm sorumluluklarınızı O üstlenir. Sizin tüm problemlerinizi üstlenir. Tüm problemleri çözen O’dur. Tüm problemlerimizi ona bırakmayı unutan bizleriz. Eğer problemleri sadece Ona terk ederseniz, tüm problemleriniz halledilecektir. Sadece buda değil, hatta kendinizi gerçekten kutsanmış hissedersiniz. Bu sadece fiziksel değildir, zihninizi endişelerden tamamen arındıracak şekilde aklidir de. O endişe etmez ve sizin endişe etmenizi de istemez. Eğer endişe ederseniz, endişenizle onu reddettiğinizi, onu Kabul etmediğinizi size göstermeye çalışır. Endişe etmek çok yaygın bir şeydir ve insanlar “oh, ben endişelendim” demekten gurur duyar. Anneniz “Sakshat Mahakali” iken, siz nasıl olur da endişelenebilirsiniz. O bütün şeytanları öldürebilir. Onların hepsini bitirebilir. O işlerin nasıl yapılacağını bilir. Ve siz onun önünde bir çocuk gibiyken, olaylar karşısında nasıl endişe duyarsınız? Yani tüm endişeleriniz bitti. Sizin için O endişelenir, sizin kendiniz için endişelenmenize gerek kalmaz. Onun özelliği budur. Onun (sağladığı)güvenlik çok muhteşemdir, kendisi öyle güven doludur ki, ihtiyaç duyduğunuz tüm güven hissini size verir. Onun ayağına tutunabilirsiniz. Onun görüntüsüne veya herhangi bir şeyine tutunabilirsiniz. Hatta ona dua edebilirsiniz. Pek çok insan sadece Ona dua ederek iyileştiler çünkü O sizi iyileştirir. O sizin çok karmaşık (komplike) hastalıklarınızı tedavi edebilir. O tedavi edebilir. Şimdi, O neyi sever? Mahakali ışığı sever. Ona gece ibadet edilir çünkü bu durumda ışığı açabiliriz (koyabiliriz). O aydınlanmış insanları sever. Işığı da sever, güneşi sever. O tamamen aydınlatılmış ve parlatılmış şeyleri sever. Şey denilen insanları duymuş olmalısınız, onlara ne demeli bilemedim fakat özellikle Batıda, onlar bunları kullanırlar. Onların büyük dişleri var.

(Seyirciler arasından biri “vampirler” diye bağırdı.)

Ve onlar öyleler ki, hayal edin, güneş altında var olamıyorlar. Güneş ışığı yükselir yükselmez, onlar sadece gidip uyumak isterler. Evet onlar Güneşe bakamazlar, çünkü ışığa dayanamazlar. Şimdi, orada olan nedir, bu Mahalaksmi’nin oradan ayrılmasıdır. Mahakali onları terk etmiştir. Ve Mahakali ayrıldığı zaman, onlar korkarlar. Ve bu gibi insanlar, onların korktuğunu bilen bu insanlar (vampirler) tarafından saldırıya uğrar. Güneşin kendisi, bu Mahakali durumunu halletmek için çok önemlidir. Fakat halihazırda olduğu gibi, özellikle Batıda biz çok çalışıyoruz ve çok fazla Güneş odaklıyız ve Güneşe ibadet ediyoruz. Yaptığımız her şey, Güneşe ibadet etmektir ve aynı zamanda çok fazla sağ kanala gidiyoruz. Sonra Bize dengeyi veren O’dur. Bizi tamamen rahatlatarak ve koruyarak dengeyi veren O’dur. Bazen rekabetçi oluyor ve yapamayacağımız bir şeyi yapmak isteyip, gerçekten endişe ediyoruz. Sonra üzülüyor ve ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sonra bize uyku veren O’dur. Yani uyuduğumuz zaman O bize bakar, bizi yatıştırır ve problemlerimizi bizden uzaklaştırır. O bir çok şey yapıyor. Fakat biz onun için ne yapıyoruz, bunu görmeliyiz (fark etmeliyiz). Esas şey, bizim Ona ibadet etmemizdir. O çocuklarının kendisine ibadet etmesini sever, öyle ki bu seviyede, O onlarla bir olabilir. O onlara(çocuklarına) şefkatini, sevgisi verebilir ve tüm kötülüklere karşı onlara koruma verebilir. Fakat hala tam oturmamış olanlar, tamamen Mahakali’nin güvenli bölgesine ait olmayanlar, saldırıya uğrayabilirler. Ve bir kez onlar bu bölgeyi terk ettikleri zaman, kötü bir şekilde yaralanabilir, öldürülebilirler, her şey olabilir. Yani Kali Yuga’da, çok tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz. Bu yüzden her şey olabilir. O nedenle çok dikkatli olmalıyız. Zihnimizi nasıl çalıştığını görmek için izlemeliyiz. Bu size ne öğretiyor? Bu size ne söylüyor? Elinde oyuncak olduğunuz bu şeytani kişinin planının ne olduğunu anlamaya çalışın. Siz nasıl onun elinde oyuncak olursunuz ve onun yapmanızı istediği şey her neyse, bunu nasıl yaparsınız? İkinci olarak Mahakali’nin karşı olduğunu şey ise, egodur. Günümüzde en büyük problem egodur.

Ego gösteriş yapacaktır: “hayır hayır, ben bunu yapabilirim. Ego der ki: “Ben bunu hallederim.” Ego der ki: “bu yapılacak” Fakat insanlar, bakın, onlar egoya teslim oluyorlar. Egolarının bu kadar güçlü olması, onlar için büyük bir tatmin konusudur. Ve onlar Mahakali güçlerini dinlemek istemiyorlar. Örneğin dışarıdaki çocuğu ele alın (Anant). O Beni istiyor, bakın. Çocuklar böyledir. Sizi bir an için bile bırakamazlar. Sizler çocuklar gibi olmalısınız. Gerçekten de, bu çocuklar gibi masum olmak, en iyi yoldur. Mahakali masum insanları sever. O kendisi Masumdur. O masum insanları sever ve siz masum olduğunuz için sizinle daha çok ilgilenir. Siz kurnaz değilsiniz. Siz egonuzu diğerleri üzerine oyun oynayan …….. çok fazla değilsiniz.. Eğer masumsanız O size yardım edecektir. O kesinlikle size yardım edecektir. Fakat bu ego kontrol altına alınmalıdır çünkü bu Onun sahip olduğu en büyük düşmandır. O sizin egonuzu sevmez. O sizin egosuz olmanızı, masum olmanızı ister. Bildiğiniz üzere ilk O gelmiştir ve Shri Ganesha’yı O yaratmıştır, biz bu yüzden Shri Ganesha’ya ibadet ediyoruz. Biz masum olmalıyız. Bunun anlamı: biz iyi yada kötü yada herhangi bir şey yapmayı planlamıyoruz, herhangi bir eğilimimiz (arzumuz) yok, demektir. Biz sadece … Bu zamansız(zamandan bağımsız) bir eylemdir. Siz sadece yapacağınız, yapmayacağınız, ne yapmanız gerektiğiyle ilgili endişe etmezsiniz. Bu tür bir şey değildir. Siz sadece eksiksiz masumiyetiniz içinde var olur, neşe duyar ve diğerlerinin neşe duymasını sağlarsınız. Eğer evde bir çocuk varsa, bu çocuk 100 kişinin dans etmesini sağlayabilir. Bu böyledir. Çünkü çocuklar masumiyetin gücüne sahiptir ve bu, Mahakali’nin saygı duyduğu bir şeydir. Biz bazen insanların nasıl bizi kandırdıklarını hissediyoruz. Bizleri nasıl kandırdıklarını. Onlar nasıl tüm bu, demeliyim ki, bu saldırganlığı onlar nasıl yapıyorlar. Bazen nasılda yalan söylemeyi deniyorlar. Onlar tüm bu şeyleri yapacaklar ve hala sizden, çokça bir beklenti içinde olacaklardır. Fakat tüm bu olanlar, oluyor, olacak. Siz bu şeyler için endişe etmemelisiniz. Masumiyetinizi korumalısınız ve tamamen korunuyor olmanıza şaşıracaksınız Nasıl? Çünkü Mahakali çevrenizde olacaktır. Eğer masumsanız size bakacaktır. Masum insanlar öfkelenmezler. Öfkelenmeye ne gerek var ki? Masumiyetin, demeliyim ki, onun kendine ait gücü, kuvveti vardır. O son derece güçlüdür. Zalim bir adam bile, bir çocuk gördüğü zaman, biraz dahi olsa, bunun farkına varır: “Burada bir çocuk var.” Tüm dünya çocuklara hiç bir şekilde eziyet edilmemesi ve onların sıkıntıya sokulmamalarının gerektiğinin farkındadır. Neden? Çünkü çocuklar çok masumdur. Dolayısıyla masumiyet kalitesinin gerçekten de size çok faydası olacaktır çünkü Mahakali, masumiyet kalitesi[ys1] ni takdir eder. Sonra, Onun sizde sevdiği başka bir şey ise, şefkattir. Birbirimize duyduğumuz şefkat. Birbirimize duyduğumuz sevgi. Aynı zamanda başkaları için hissetiğimiz  yardımseverlik duygusu. Bu, onun sevdiği bir şeydir. Eğer siz bir Sahaja Yogi iseniz, eğer Aydınlanmış bir Ruhsanız, O her zaman sizinle birliktedir. Fakat O sorar: “Şefkatinle sen ne yapıyorsun?” Kaç insana aydınlanma veriyorsun? Kaç insanı iyileştiriyorsun? Kaç insana yardım ediyorsunuz?” O ne yaptığınızın tamamen farkındadır. Demeliyim ki, Mahakali’nin yaptığınız her şeyi bilmesi, Onun muazzam bir gücüdür. Her şeyi! O sizin zihninizi bilir. O kalbinizi bilir. O sağlığınızı bilir. O her şeyi bilir. Aslında O, her şekilde küçük çocuğun iyiliğini sağlayan Annedir. Bu şekilde O, çocuğun bir şey yapmayacağını bilir. O (çocuk) çok masumdur. Yani sanki, siz çok küçükken annenizin size bakması gibi. Aynı şekilde, Mahakali de size bakar. Sonra da, Mahasaraswati gücü içeri gelir ve O sizi eğitir. O size bilginin diğer düşüncelerini verir budur, şudur gibi…. Fakat içinizdeki çocukla ilgilenmek, masumiyet ve şefkatinize göz kulak olmak, bu Mahakali gücü tarafından yerine getirilir. Yani O, Kendi çocuğu için fazlasıyla hassastır. Hiç kimse Onun çocuğuna dokunmaya cesaret edemez. Onun için herkes çocuk gibidir. O özellikle Aydınlanmış Ruhların, Mahakali onların çocuk olduklarını ve hiç bir şekilde incitilmemeleri gerektiğini düşünür. Onların başına hiçbir şey gelmemelidir. Her zaman onları takip eder. Birisi çıkıp “Eğer Mahakali tek bir kişi ise, onların hepsini nasıl takip ediyor?” diyebilir çünkü o omnipresent’dir(aynı anda her yerde olabilen). O her yerde mevcuttur. O yaşamınızın her alanında  vardır. Özellikle Sahaja Yogilerle, iniş çıkışlarda onları takip eder. Her yerde, siz her ne yapıyorsanız. Kaza yaptıysanız, O sizi kurtarmak için oradadır. Eğer kalbinizin derinliklerinde ona gerçekten ibadet ederseniz, O tıpkı arkanızdaki bir melek gibidir ve size hiç bir şey olmaz. Bir kazanç yada başarı için değil, onun kutsamaları için. Onun kutsamaları çok büyüktür ve insanları zenginleştirir. Onlar bu dünyayı zenginleştirirler. Mahakali’nin kutsamalarından dolayı onlar her şeyi zenginleştir. Tabii ki, ondan sonra Mahalakshmi gelir. Onun özelliği budur, öyle ki Mahalakshmi prensibinde siz bir nevi bağımsız biri olursunuz. “Her şeyin ötesinde, bütün bu dünya nedir ki?“ siz bunu bulmaya başlarsınız ve bir çeşit bağımsızlık(bağımlı olmama) duygusu oluşur ve “daha iyi olan bir şeyler olmalı, bunun ötesinde başka bir gerçek olmalı”, diye düşünmeye başlarsınız. Özellikle kötü insanlar tarafından zulme uğramış insanlar, hep böyle düşünürler. Öyle ki: “Bizi bunun üzerine yükselecek (kurtaracak) biri olmalı”, derler. Şimdi burada, Yükseliş Tanrıçasının prensibi olan siz bulunan Mahalakshmi prensibi gelir. Sizde öyle fikirler yerleştirir ki: “Sıradaki ne? Ne yapmalıyız? Her şeyin ötesinde bu yaşamımızın sonu mu? Yaşamımızın amacı nedir? Bu dünyaya niye geldik? Bu dünyada yaşamamızda özel olan şey nedir?” Tüm bu temel sorular yükselmeye başlar ve kişi arayışa başlar. Bununla birlikte, Mahalakshmi prensibinin insanların anladığından çok, çok, çok farklı olduğunu anlamanız gerekir. Onlar eğer arayış içindeyseler, bunun anlaşılabilir, zihinlerinden süzülebilir yada rasyonel yada bilimsel olması gerektiğini düşünüyorlar. İşte onlar gerçeği ararken bu şekilde hareket ederler. Bu mümkün değildir. Mahalakshmi prensibi şöyledir: siz Gerçeği, ve Gerçeği, ve Gerçeği, ve onun dışındaki hiçbir şey bilmemeyi, en samimi şekilde arzu etmelisiniz. Bu şekilde düşünürseniz, başka bir şeye yönelmezsiniz. Bir çok insan uyuşturucu alıyor, böyle düşünerek, böyle yaparak Aydınlanmalarına ulaşabileceklerini düşünüyorlar. Bu yanlış bir fikirdir. Kendi farkındalığınızdan nasıl uzaklaşırsınız? Böyle başarabilir misiniz? Farkındalık en önemli şeydir. Eğer farkındalık alemine girebilirseniz, temel farkındalığın kaybedilmemesi gerektiğini anlamak zorunda kalırsınız. Eğer temel farkındalığınız, içki içerek yada uyuşturucular yada insanların yaptığı tüm bu şeylerin içinde kaybolursa? Onlar bunları yaparken, aradıklarını düşünüyorlar, işte bu yüzden bunları yapıyorlar. Dolayısıyla bazen yanlış şeyler yapmak için ‘arayış’ bahanesini kullanıyorlar. Bunun kendinize dönük bir intikam gibi olduğunu düşünüyorum öyle ki, şimdi ‘arayış’içinde olduğunuz düşünüp, siz kendinizden intikam almayı mı istiyorsunuz. Bu gerçek arayış değildir. Gerçek arayışta kişi, sadece meditasyon yapmalı ve doğru yolun ne olduğunu bulmalıdır. Fakat bu sadece, bazı kitaplar okuyarak ya da bazı sahte guruları dinleyerek olmaz. Aslında, Kundalininin uyanışı, kişinin Gerçeği bilmesinin tek yoludur. Bunun başka bir yolu yoktur. Fakat kimse onlara bunun Kundalini uyanışı olduğunu söylemez. Onlar size: “Biz bu yere, sonra şu yere, sonra da o yere gideceğiz sonrasında daha da fazla gidilecek yer var”, derler. Ve en sonunda, nereye geliyorsunuz? Başladığınız yere. Bu tıpkı bir yerden bir yere gitmek gibidir. Bir yanlıştan başka bir yanlışa, başka bir yanlışa,… başka bir yanlışlığa. En sonunda arayış içinde olan bir çok kişi, kayboldu. Bir çoğu kayboldu çünkü belli bir tipte olanlar… bunun değerli(bedelli) olduğunu, arayışın değerli olduğunu düşünüyorlar, çünkü guruya siz bunun için çok miktarda para ödeyebilirsiniz. Demek istiyorum ki guruyu satın alabilirsiniz. Ve böylelikle: “Tüm zengin insanlar aydınlanmış oluyor.” Olan bu şey, ne anlama geliyor. Fakat Ben bu iyi insanlar oranının, sadece zenginler içinde olduğunu düşünmüyorum. İyi olan insanlar, iyidir. Zengin olsun yada olmasınlar, mesele bu değildir. Fakat bu tarz insanlar, sanıyorum ki paralarının süptil(görünmeyen)egosu nedeniyle: “biz bunu satın alabiliriz, şunu alabiliriz” düşüncesiyle onlar bir kişi etrafında toplanmaya çalışıyorlar. Bir keresinde Amerika’daydım ve bir hanım Beni görmeye geldi ve Benim spiritüel bir insan olduğumu bilmiyordu. “Şimdi, Amerika’ya gelen çok iyi bir guru var” dedi. Bende “Gerçekten mi? O ne yapıyor” dedim. O, “Şimdi indirime girdi” dedi. Bende “gerçekten mi?” dedim. “Ona yarı ücret ödüyorsunuz ve o size kutsamalarını veriyor. Tamam mı?” Bir sonraki hafta ise, “Şimdi indirim dörtte bire geldi, eğer esas  miktarın dörtte birini ödersen, o size ‘eksiksiz’ bilgiyi veriyor”, dedi. Bende “ Bu nasıl tam karşılığıymış gibi oluyor? Bu karşılıklı orantıda değil!” dedim. “Sen ona yarım ücret ödüyorsun, oda sana yarısını veriyor ve şimdi sen ona dörtte birini veriyorsun ve o sana tamamını veriyor” dedim. Bayan, “İşte budur” dedi. “ bu çok muhteşem, görüyorsun, bütün mesele bu” dedi. Bende “ Gerçeği satın alabileceğini düşünen tüm bu insanlar, ona ulaşamazlar. Siz onu satın alamazsınız. Kundalininin uyanması için siz para ödeyemezsiniz. Hayır! yada siz bunun için bir ödeme alamazsınız. Aydınlanma kesinlikle Tanrısal Lütuftur ve bunun için para alamazsınız. Onu satamazsınız. O satılacak kadar ‘ucuz’ değildir. Eğer bunu anlarsanız Mahalakshmi gücü çalışmaya başlar. Ve Mahalakshmi gücü gerçekten hakiki arayış içinde olan, gerçekten samimi şekilde arayış içinde olanlar için yaratılmıştır. Çok güzel hareket eder ve çalışır öyle ki, onlar bir çeşit çok, çok kendiliğinden bir şekilde meydana gelen Aydınlanma gerçekleştirirler. Bu spontane Aydınlanmayı, hepiniz aldınız. Himalaya’lara gitmenize gerek kalmadı. Buna benzer bir şey yapmak zorunda kalmadınız. Tüm bunların hepsi bitti. Siz bunu gerçekleştirdiniz. Önceki yaşamlarınızda bunu gerçekleştirmiş olmalısınız. Şimdi bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Onu alabilirsiniz, onu sadece burada oturarak alabilirsiniz. Dünyanın her neresinde olursanız olun, onu alabilirsiniz ve bu çok hızlı yayılıyor. Şimdi Sahaja Yogayı yayma işi de, Sahaja Yogilerin işidir. Şimdi, Mahalakshmi ve Mahakali’nin, her ikisinin ele ele birlikte gittiği anlaşılmalıdır. Ne zaman ki, bakın, Mahakali sizi kutsadığında, sizinle birlikte olduğunda ve siz onun Krallığında olduğunuzda, Mahalakshmi öne çıkar ve aydınlanmanızı almanıza kesinlikle yardım eder. Size yardım etmek için, problemlerinizi dahi iyileştirir. Demek istiyorum ki- siz ona bunun finansal tarafı da diyebilirsiniz yada her şekilde, bütün problemleri O çözer. Onun çözdüğü en büyük sorun, sizin en büyük arzunuz olan Aydınlanma almaksa, bu size bahşedilmiştir. Dolaysıyla aralarında herhangi bir rekabet yoktur. Bu üç güç, birlikte çalışırlar ve her neye ihtiyaç varsa, onlar bunu hallederler. Fakat yardımın nereye gitmesi gerektiği hakkında yol gösteren Mahakali’dir ve bu nedenle Mahakali gücüne çok saygı duyulur. Halihazırda O, bir çok şeytanı ve çok sayıda rakşasayı öldürdü ve hala daha fazlası var, bazıları yaşıyorlar fakat eminim ki hepsi bitirilecekler. Bu korkunç şeylerin hiçbiri var olmayacak. Fakat bizler, yine de çok dikkatli ve uyanık olmalıyız ve biz bu insanlarda neyin yanlış olduğunu bulmalıyız. Ne yapıyorlar ve neyin propagandasını yapmaya çalışıyorlar? Öyle bir şekilde olgunlaşmalısınız ki, siz bütün bu şeytani kişiler hakkındaki her şeyi bilmelisiniz. Bu yanlış yapan insanların ne yaptığını bulmalısınız. Bakın bu çok kolaydır çünkü siz aydınlandınız. Ve bu aydınlanmış dikkatinizle, kesinlikle hangi organizasyonda, hangi şeytani kişide, kötülük yapanda, neyin yanlış olduğunu bulacaksınız. Bu olacak.. en iyi yol meditasyon yapmaktır. bir şekilde saldırgan olmak değil. Fakat meditasyon yapmak ve Mahakali’den “Yok et! Dünyayı yok ettiği için onu yok et. Sen lütfen onu yok et” şeklinde istemektir. Bu Onun işidir ve O bunu yapmayı sever, fakat birinin ona söylemesi ve bunu Ondan istemesi gerekir. Bu çok iyidir, çünkü onlardan çok sayıda var, siz işaret edene dek, muhtemelen Onun dikkatini oraya koyması mümkün olmayabilir. En iyisi, sizin Ondan, size yardım etmesini istemektir, kişisel bazda, ulusal bazda, belki de kolektif bazda ya da belki de global bazda. İşte bu, budur. O her yerde vardır. O global olarak ulaşılabilendir. Her yerde. Siz herhangi bir renge, herhangi bir ırka, herhangi bir ulusa, her şeye mensup olabilirsiniz ama O içinizde her zaman vardır. Ve Ona ibadet etmek, Onu uyandırmak sizin yapmanız gereken tek şeydir, bu sizin yegane görevinizdir. Eğer içinizde uyanırsa, alçakgönüllü bir insan olursunuz. Siz işlediğiniz hataları görür ve onlar için kendinizi kötü hissedersiniz. Suçlu hissetmeyeceksiniz ama kötü hissedeceksiniz, öyle ki: ben asla bir daha böyle bir şey yapmam, diyeceksiniz. Ben büyük bir yanlış yaptım. Ve sonra onu düzeltmeye çalışırsınız. Bunların hepsi kalbiniz saf olduğu zaman, çok güzel bir şekilde çalışır. Kalbiniz saf olmalıdır. Eğer kalbiniz saf değilse, eğer Sahaja Yogayı başkalarıyla rekabet için yada bir çeşit materyal kazanımlar için yapıyorsanız, bu işe yaramayacaktır. Bunu siz, tıpkı masum bir davranış gibi, annesini seven ve ona ibadet eden küçük bir çocuk gibi, Annenize ibadet eder gibi yapmalısınız. Bu, annemizi nasıl sevmemiz gerektiği, onun rehberliği ve koruması altında nasıl olmamız gerektiğini hissettiğimiz, çok yalın bir ilişkidir. Bu sizin çocukluğunuzda bildiğiniz ve eğer Anneye gerçekten ibadet ederseniz, çocukluğunuzun size geri döndüğü çok yalın bir şeydir.

Tanrı sizleri korusun.

H.H. Shri Mataji Nirmala Devi


 [ys1]