Adi Shakti Puja, Duygusal Zeka, Canajoharie, 2000

(United States)

Feedback
Share

Adi Shakti Puja. (Duygusal Zeka) Nirmal Nagari, Canajoharie, NY (USA), 2 Temmuz 2000.

Bu gün Adi Shakti Puja yapmak için buraya geldik. Adi Shakti’yi size zaten anlattım, Onun bu dünyada birçok şeyi nasıl halletmesi gerektiğini – ve bunların ilki de yaratmaktı ve sonra da evrim süreci vasıtası ile insanoğullarını yaratmaktı. Bundan sonra da, rahatlatmak, sonrasında da tavsiyeler vermek. Pek çok insan bu dünyaya, buraya, sadece öğüt vermek için geldiler. Onlar neyin yanlış olduğunu, neyin doğru olduğunu, ne yapmamız gerektiğini, neyi yapmamamız gerektiğini öz saygının ne olduğunu, en üstün yaratık olarak bir insanın görevinin ne olduğunu anlattılar. Pek çokları bu dünyaya geldi. Bir biri ardına, her ülkede. Geldiler ve onların nasihatleri dinleri biçimlendirdi. Tabii şimdi dinlerde olan kargaşaya bakın ve işte bu şekilde, bu kişilerin yaşamları boşa harcandı ve onlar sonunda, sadece insanların bölündüğü, birbirlerinden nefret etmeye varana dek bölündüler ve din üstüne din ortaya çıkardılar.

Nefret dolu, birileri X dininde doğdu, o kişi,  Y dininden olan birisinden nefret eder. Öğüt vermek için gelmiş olanlar, tam bir birlikten, insan ırkının tam bir bütünlüğünden bahsetmişken, bütün bunlara rağmen, insan beyninin kendi özgürlüğü içinde, her tür yanlış şeyi yaptılar ve bir ülke yarattılar veya buna siz bütün dünya diyebilirsiniz, dinden kaynaklanan pek çok problemle dolu bir dünya.  Dinin sizi nasıl birilerinden nefret ettirebilir ki?  Din sevgiyi anlamak için oradadır, sevgi ve şefkati içinize çekmek için vardır.

Bu yüzden üçüncü şey şu ki, kişi Adi Shakti’nin işini yapmalıdır ve bu içimizdeki Kundalinidir. Ve uyanışla birlikte, bizler saf bilgiyi elde ederiz, mutlak bilgiyi, meydan okunması mümkün olmayan saf bilgiyi. O mutlaktır! Aydınlanma sonrasında her ne biliyorsanız, bu mutlaktır. Eğer bunu biliyorsanız, o zaman anlamanız gereken şey, her şeyin birleşmesi gerektiğidir. Kavga edemezsiniz ve hiç kimseden nefret edemezsiniz. Eğer bu nefret etmemek, gerçekleşmeye olmaya başlarsa, dünyanın bütün problemleri bitecektir. Bu yüzden de, ilk şey kötülükten kurtulmaktır, bu da Adi Shakti’nin kalitesidir, insanların başkaları hakkında sahip oldukları bütün yanlış fikirlerinden kurtulmalarıdır. Öncelikle bildiğimiz gibi, altı düşmanımız var. Bu altı düşmanı yenmediğimiz sürece, dindar birisi olamayız. Söylenmiş olan budur ama aslında zaten tüm dinler, içimizde bulunan bu altı düşmanın yenilmesi üzerine kurulmuştur. Bunu açıkça gördüğünüz zaman, aramaya başlarsınız, aramaya başlarsınız, içtenliği, gerçeği aramaya başlarsınız. Ve gerçeğin açığa çıkması, mutlak gerçeğin açığa çıkması, sadece evriminiz sayesinde gerçekleşir, reformasyonunuz (dinsel devrim) sayesinde olur ve bununla birlikte  gerçeği bilen kişi olursunuz. Bunun için, içinizdeki Kundalini olan Adi Shakti’nin yükselişi önemlidir. Ve bu gerçekleştiği zaman, sahip olduğunuz altı düşmanı otomatikman terk eder ve güzel bir insan olursunuz.

Bir Lotus gibi, filizlenme aşamasında o da diğer bütün bitkiler gibi görünür veya küçüktür, diyebilirsiniz ki, göletteki çok, çok küçük olan pis şeyler gibi. Ve sonra bu bir kez gelmeye başladığında, bu korkunç su gelmeye başladığı zaman, o kadar güzel bir çiçek olur ki, (bunun içinde) yükselir ve açar. Aynı şekilde bir Sahaja Yogi’de süregelen tüm bu korkunç şeylerle birlikte yaşıyor olsa da, o lotus gibi bir çiçektir. O içinde yaşadığı tüm bu haşerelere, tüm bu kire, sudaki bu pisliğe sahip değildir. O sadece saf suyu emer ve kalıntılar, yani diğer şeyler oldukları gibi kalırlar. Yani içinizde kalan şey sadece saflık, güzellik ve güzel kokudan başka bir şey değildir, tıpkı bir lotus gibi. O zaman suyun içindeki bütün bu küçük küçük yaratıklardan veya suyun içindeki bütün bu pis şeylerden,  saldıran şeylerden kaynaklanan problemler olmayacaktır.

Amerika’da pek çok kişinin, şimdi ulaşmış olduğunuz bu konuma ulaşmış olmasından dolayı çok mutluyum. Bakın, çok büyük bir kutsama bu çünkü Amerika birçok açıdan önderlik eden bir ülke. Birisi onun çok fazla parası olduğunu söyleyebilir. Bu iyi bir Sahaja Yogi olmanın kriteri değildir. Elde ettiğiniz şey tatmindir, sahip olduğunuz her ne ise ve başkaları her neye sahipse, bundan dolayı sizin neşe duyduğunuz tatmin. Size olacak ikinci şey ise kesinlikle kolektif olmanızdır. Bu olmalıdır ama hala kolektivitenin anlamını anlamayan insanlar görüyorum.

Mesela, burada aile çok zayıftır. Sizde,  olması gereken doğal ilişkiler tarafından meydana getirilmiş olan aileye çok fazla saygı gösterilmiyor. Bütün bunların nedeni ise, her şeyin para üzerine kurulması, bu yüzden insanlar tartışmaya, kavga etmeye ve hatta birbirlerini öldürmeye başlıyorlar. Ailenin temeli sevgi ve şefkattir. Buna sahip olmayanlar, iyi ailelere sahip olamazlar. Sahaja Yogiler arasında bile bazen bunu gördüm, para için çalışan eğitimli insanlar, çok varlıklı olmayan insanlara bazen tepeden bakarlar. Veya belki de evde çalışan, çocuklara bakan, aileyi bina eden ev hanımlarına, bazı organizasyonlarda çalışmakta olan kimi sekreterler kadar saygılı şekilde muamele edilmez. Nedendir bilmiyorum, bu tür bir erkeksilik kadınlarda neden oluştu. Neden onların, evin işleri için çok çalışan, pişiren, çocuklara bakan, toplumun darbeleri ile mücadele eden kadınlardan daha üstün olduklarını düşünmeleri gerekiyor. Bu şöyle bir şey, Ben hissediyorum, Amerika’da ve Batı ülkelerinde de çok fazla zayıflamakta olan bir şey bu. Para önemli olduğu zaman, eğer para önemli ise, o zaman Lakshmi prensibine saygı duyulmuyor. Bu çok şaşırtıcıdır. Para Lakshmi’nin kutsamasının bir kısmıdır ama Gruha Lakshmi ev halkından birisidir ve buna saygı duyulmuyor. Ve bununla, size söyleyeyim ki, çok, çok yanlış şeyler olabilir. Çalışabilirsiniz, eğitimli olabilirsiniz ama ailenize de bakabilmelisiniz, onların refahı ve beraberlikleri ile ilgilenebilmelmesiniz. Bunun yerine eğitimli kadınlar, Ben onlara erkeksi kadınlar diyorum, kendilerinin daha yüksek olduklarını düşünürler ama ne yazık ki yanılıyorlar. Hiç bir şekilde bir erkek, bir kadından daha yüksek değildir. Bu yüzden de, bu tür bir eşitsizlik var ve birileri, “biz para kazanıyoruz, bizler eğitimliyiz” diye düşünmeye başlarlar, bu kişiler gerçekten de erkeksi kadınlar, bunu söylemek zorundayım. Ama, bir evde sevgi ile çok çalışan, çocuklara bakan, aileye bakan kadınlar, ofiste çalışanlardan daha aşağı değildir. Bu yüzden de, böyle kadınlara kocaları tarafından, erkekler tarafından, aile üyeleri tarafından saygı gösterilmelidir – sadece bu da değil, bütün Sahaja Yogiler böylesine zor bir işi yapan bu gibi kadınlara saygı göstermelidir.  Ben bir ev kadını oldum ve evde koşturmanın, çocuklara bakmanın, bütün organizasyonla ilgilenmenin ve eğer sınırlı bir paranız varsa,  masraflarla da ilgilenmenin ne demek olduğunu bilirim. Bu ego yok olmalıdır.

Geçen gün bir bayan röportaj için geldi ve Bana şunu sordu, “Nasıl oluyor da, siz bu erkekler dünyasında bu kadar çok saygı görüyorsunuz?” Erkeklerin dünyası, Ben gerçekten gülüyordum. Onun,  erkeklerin dünyası diye düşünmesine ne sebep oldu anlayamıyorum. Kadınlar olmadan  onlar var olabilirler mi? Ama onun sorusuna hayret ettim çünkü dedi ki, “hapishanedeki  suçlular bile size çok saygı gösteriyorlar, bu nasıl mümkün olur?” Bende dedim ki, “bir şeyi anlayamıyorum, bu suçluların anneleri var mı, yok mu?” Hepsi erkek onların, bir anneleri yok mu? Hepsinin bir annesi var ve onlar anneye saygı gösterirler.

Kişinin bilmesi gereken şey şu ki, çocuklar söz konusu olduğunda, kadın erkekten daha önemlidir. Ama çok yetkin olduklarını düşünen, her şeyi kontrol etmeye çalışan ve problem yaratan bazı kadınlarda gördüm. Annenin işi kontrol etmemektir. Onun işi sevmek, şefkat vermektir ve sözde gelişmiş batıda, bu kadınların kaybolmuş bir kalitesidir. Bu çok tehlikeli bir şeydir, Şahsen şunu düşünüyorum, eğer böyle bir şey olursa, aileler yok olacaktır. Ailesine bakan kadına hiç kimse saygı göstermeyecektir. Kadın, bir ailede bir başbakandan daha fazlasıdır ve o anlaşılmalı ve ona saygı duyulmalıdır. Bu gün, ev kadını olan bayanların değerini hepinizin anlaması gerektiğini söylemek önemli, sanırım. Bir ev kadını olmak muhteşem bir iştir. Ben bunu yaşadım ve bunun ne olduğunu biliyorum. Eğer ev kadınına saygı gösterilmezse… Kadın aynı zamanda çocuklara da bakacaktır. Çocuklar yarının vatandaşlarıdır. Onları kim koruyacak? Onları kim büyütecek?

Bütün bu erkeksi kadınlar, bazen çocuk sahibi de olmazlar, bu yüzden de onlar çocukların problemlerinin neler olduğunu bilmezler. En azından kendi çocuklarının problemlerini çözenler, sizler onları sorumluluklarını anlamak zorundasınız. Sanırım, çökmekte olan bütün Batı toplumlarında bu çok, çok kritik bir noktadır, çünkü onların kültürlerinde anne için bir yer yoktur. Bu yüzden de kadınlar, eğer anneyseler ve aile efradına bakıyorlarsa, kendilerini hiç bir şekilde daha eksik hissetmemeliler. Kendisinin büyük bir şey olduğunu düşünen her hangi bir kimseden  daha aşağı birisi gibi hissetmemelidirler. Aslında, aileler iyi olmalılar. Kolektivite ilk olarak aile içinde çalışmalıdır. Çocuklar uygun bir şekilde yetiştirilmelidirler. Onlar aile içinde uygun bir şekilde büyütülmelidirler. Bu günlerde gördüğünüz gibi, çocuklara ne olduğunu biliyorsunuz.  Okuduğum zaman gerçekten şok oldum, çocuklara onlar sanki istenmeyen şeylermiş muamelesi yapılıyor. Onlara dikkat edilmiyor. Sonunda da çocuklar uyuşturucu bağımlısı oluyorlar, serseri veya bunun gibi bir şey oluyorlar. Onlar her şey olabilirler çünkü o kadar çok ilgisizlik ve çocuklara karşı o kadar çok nefret var ki. Bu yüzden kişi şunu hatırlamalıdır, kolektivite için çocuklarınızla ilgilenmek zorundasınız. Sadece bu da değil sevgi ve şefkatle olmalı,  despot olmaya çalışan birisi gibi değil, bir kaynak olan, sevgi ve şefkatin kaynağı olan birisi olarak.

Konuşmalarımdan birinde sizlere duygusal zekâdan bahsettim. Bu bizlerin özümsemesi gereken bir şeydir. Duygusal zekâ, duygulara dayanan zekâ anlamına gelir. Duygusal olarak zeki olan insanlar olmadığımız sürece, toplumumuz çalışamaz. Duygusal zekâ ile siz, ilgilenirsiniz ve ilgilenmekten de keyif alırsınız. Büyük bir duygusal anlayış içinde, başkaları için her şeyi yaparsınız. Tek bir çocuk için değil, tek bir oğul için değil, herkes için duygusal zekânız olmalıdır. Kimi çocuklar böyle doğmuştur ama kimilerinin de duygusal olarak zeki olacak bir hale getirilmeleri gerekir. Çünkü eğer anne ve baba para düşkünü iseler ve çok bencilseler, onlar kendi çocuklarının başkalarına hiç bir şey vermesine izin vermeyeceklerdir. Böyle bir çocuk, çok komik tip birisi olarak büyüyecektir ve hiç kimse için hiç bir şey yapmayacaktır, kendi ülkesi için bile. Neden yapsın ki? Her şey bencillik için. Sonrasında,  böyle insanlar yolsuzluğa meyilli olurlar, bencil bir tutum olan her tür şeye meyilli olurlar sadece.

Şimdi kolektiviteden bahsediyoruz. Kolektivite içinde, başkaları için bir şeyler yaparız. Kendimiz için değil, başkaları için bir şeyler yapmaktan keyif alırız çünkü çocuklarınızda sizin gibi olacaklardır ve onlar da sadece kendileri ile ilgileneceklerdir. Bu duygusal zekâ, yaşamımıza getirilmelidir. Sahip olduğumuz örnekte, duygusal olarak zeki miyiz veya sadece zeki miyiz veya duygusal mıyız? Her ikisi de oradadır. Eğer sadece zeki iseniz, çok kuru birisi olabilirsiniz. Belki de sadece bir kaç arkadaşınız olabilir, belki de olmayabilir ve kendinizi her zaman kolektiviteden uzak tutabilirsiniz. Eğer duygusalsanız, sadece tek bir kişiye, tek bir çocuğa bağlanırsınız, tek bir kişiye bağlanırsınız, hatta toplum içinde birisine. Bir sağduyu veya mantık olmaksızın, Neden? Neden tek bir kişiye bağlanasınız ki? Neden sadece tek bir kişi ile ilgileniyorsunuz? Böyle olan bütün insanlar, bu tür bir korkunç oyunun içinde düştüler. Politikacıların, bu insanların  sadece kendi oğullarına ve kendi kızlarına, şuna, buna, nasıl yardım ettiklerini gördünüz. Biz Hintliler bu tür duygusal bağımlılıklardan dolayı çok acı çektik. Yani etik kurallarına göre, duygusal zekâ en yüksek kalitedir, bununla başkalarına verirsiniz, başkalarına önem verirsiniz, herkese verir ve çok çok kolektif olursunuz.

Şimdilerde seçkinlik başka bir moda, bu çok sefilce, bu seçkin, çünkü siz kalabalığın içinden  olmak istemezsiniz. Seçkin olmak istersiniz. Sizler diğer şeylerde değil, duygusal zekâda seçkin olmalısınız. Bu sahip olabileceğiniz en iyi şeydir. Kabul ettiğim gibi, Ben sadece bir kadın ve sadece bir anneyim ama gerçekte Benim sahip olduğum şey, duygusal zekâdır, bu onun okyanusudur ve bu sayede Ben herkesi bilirim, herkesi anlarım.

Ve bütün bu iş, Benim kafamda bulunan  bu kalite sebebiyle yapılmalıdır. Ben tek bir kişiye veya tek bir tarza bağlı değilim. Her ne söylerseniz, anlayabilirim çünkü yaptığınız her şeyi anlayabilecek bir seviyedeyim. Buna erişmek için, duygusal zekâyı geliştirmeye çalışmalısınız. Burada çocuklar, oynaması için birisine bir tane oyuncak bile vermezler. Hatta anne bile böyledir, baba da böyledir, o son derece bencildir ve onlar “bizimkilere sahip olmalıyız, her şey bizim olmalı”, derler. Bu gitmelidir. Bu özellikle de Amerika’da ortadan kalkmalıdır çünkü onlar bu tür bir bencilikte başı çekiyorlar. Hangi bencillikleri yaptıklarını Benim saymama gerek yok, bunu biliyorsunuz. Gidip bütün bunları Kanada, Meksika, Peru halklarına sorun, onlar size anlatacaklardır. Onlar bencil olmaktan dolayı utanmazlar. Onlar sömürürler ve utanmazlar. Hiç kimse de onlara bir şey söyleyemez çünkü çok zengin insanlar olduklarını düşünürler. Ama tüm bu zenginlik, onlara bir yaşam neşesi vermez.

Yaşamın neşesi sadece duygusal zekâdadır. Eğer buna sahip değilseniz, bu çok kuru hale gelir. Yaşam çok garip, dayanılmaz, korkunç bir hale gelir ve eğer ailede duygusal zekâ yoksa, hatta aile bile dağılır. Üç evlilik, beş evlilik yapmış pek çok kadın biliyorum. Bunu nasıl yapabildiklerini bilmiyorum ama duygusal zekâ zayıflığı nedeni ile bunu yaptılar. Bu verme duygusu olan bir şeydir. Bu sizin tatmininiz değildir, hiç bir şey,  hayır. Sizin buna dayanmamız gerektiği de başka bir fikirdir, bu tür bir şey değildir.  İsa’nın yaşamına bakın, O kendi yaşamını verdi. Neden? Onun bunu yapmasına ne gerek vardı? Onun arkasında gerçek vardı. Gerçek sizde olduğu zaman, gerçeğin ışığı, gerçeğin gücü, gerçeğin direnci sizde olduğu zaman, duygusal olarak zeki olursunuz. Eğer bir şeyi gerçekten severseniz, bunu anlarsınız, o zaman her tür sıkıntıyı atlatırsınız. Bir sürü saçmalığı tolere etmelisiniz. Bunu söylemek çok fazla biliyorum ama şunu düşündüm, bu özel puja için Ben aile yaşamına dair bir şeyler söylemeliyim. Ashramlarımızda veya programlarımızda veya her nerede isek, bu noktayı hatırlamalıyız, “Sahaja Yoga içinde konuşurken duygusal zekâmız var mı?” Onlara her yerde neden bunu anlatmama gerek var? Neden gerek var buna? Onlara anlatabilirsiniz. Eğer duygusal zekânız varsa, herkes sizi dinleyecektir. Neden olmasın? Her yere gidip Benim onlarla konuşmama gerek yok. Ben kaç ülkeye gidebilirim? Buna gösterilen reaksiyon çok güzel, çok hoştur. Bu çok şaşırtıcıdır.

Benin gibi bir ülkede, bütün Müslümanlar oradalar, bütün siyahlar, onların hepsi Sahaja Yogi oldular.. Dokuz bin kişi. Bunu nasıl yakalayabilirim? Düşünün bunu sadece. Dokuz bin kişi size geldiler! Sonrasında diğer ülkeleri de gördüm. İnsanların kalplerini yakalayan şey, duygusal zekânın gücüdür.  Her hangi bir mülkünüz, paranız, her şeyiniz olabilir, insanlar sizden nefret edecektir. Tamam. Bu yüzden de diyebilirsiniz ki, “Yanlış olan ne? Bunda yanlış olan ne?” Siz en büyük şeye zarar veriyorsunuz, bu da insanoğludur. Politikacılar, dedikleri gibi korkunçtur onlar. Neden? Çünkü onlarda duygusal zekâ yoktur. Ayrıca yöneticiler, onlar çok zordurlar çünkü onlarda duygusal zekâ yoktur. Tüm bu insanlar, duygusal zekânın büyük kalitesinden yoksundurlar. Eğer ülkeniz çok ilerici ise, söylemek zorundayım ki, sizde duygusal zekâda gelişmek zorundasınız. Bu şekilde, onlarda hayırsever kişiler var, biliyorum. Amerikanlar hayırsever olarak bilinirler. Ama bunun arkasında, güç sahibi olmayı isterler. Bu para ile insanları yönetmek isterler. Bu duygusal zekâ değildir, onlar sadece yönetmek isterler. Eğer bir hayır işi başlatırlarsa, bu sadece televizyonda büyük bir isimleri olması içindir veya bu konuda büyük bir reklam yapmak içindir, “Ah, o kişi!” ve sonra her yerde bir kodaman gibi hareket eder. Bizler onların şeytanının bir parçasıyız, onların mülkünün bir parçasıyız, çalışırlar ve bu konuda büyük bir yaygara kopartırlar çünkü her şeyi paraya çevirmek isterler. Nakit, bir sürü nakde çevrildi.

Sizler Sahaja Yogilersiniz. Sizler, duygusal zekâ dalgaları yaymalısınız. Tüm dünyaya sevgi göndermelisiniz. Sevgiyle nasıl kazanabileceğinizi göstermek zorundasınız. Eğer çok fazla bağımlı değilseniz bu mümkündür. Eğer bağımlı iseniz, deyin ki ülkenize karşı sadece, şimdi bu daha büyük bir meseledir, sonrasında siz diğer ülkeleri aşağılamaya alışacaksınız, onlardan faydalanmaya çalışacaksınız, onları aşağı indirmeye çalışacaksınız. Ama eğer ülkenize duygusal olarak bağlıysanız, gerçekten iyi bir iş yaparak ülkenizin ismini yücelteceksiniz. İnsanların neden ayırt edemediklerini bilemiyorum. Neden bu kadar benciller, büyümeye çalışmak, bütün iyi şeyleri kendileri için yapmak?

Kendi içinizde buna ulaşabilmek için, hepiniz için geçerli olan, büyük bir fırsat var çünkü hepiniz Sahaja Yogilersiniz. Lotus çiçekleri gibi oldunuz ve Lotusun her yere yayılan bir kokusu vardır ve günlerce suda kalır, bu pis suyun içinde kalır ve koku yayarlar. Bu kokuyla da, pek çok şey yapabilirsiniz, arılar oraya gelirler, lotusun bu güzel evinde uyurlar ve çiçek, gece çok dikkatli bir şekilde kapanır.  Çiçekten gelen bu güzelliği almak üzere gelen her şey, diyebiliriz ki, çünkü sizde kokusu olan bu özü sağlayabilirsiniz. Sizde bundan biraz bal alabilirsiniz. Her ne mümkünse, herkes bu çiçeğe gelir. Bu durum, hiç bir şekilde çiçeğin zayıf olduğunu göstermez ama bu onun kalitesidir, onun dayanıklılığıdır, onun anlayışıdır. İşte sizin olduğunuz şey budur. Hepiniz bu lotuslara dönüştünüz. Bir tür yaltakçı olmak veya bir tür aptal eşekler olmak üzere yapılmadınız, hayır! Sizler sevginizin kokusunu, şefkatinizin kokusunu başkalarına verecek olanlarsınız. Bunun için mutlu olmalısınız. Bu, şunu bırakın, bunu bırakın anlamına gelmez. Bu tür bir şey değildir ama her neye sahipseniz, imkânlarınız, kapasiteniz her neyse, bunu başkalarına vermeye çalışmalısınız, bunu onlara verin.  Ve bunu,  bu kolektivitede yapmalısınız. Bu çok önemli, en azından Amerika için çünkü herkes Amerika’yı takip etmeye çalışıyor, para yapma işini, bu işi, şu işi. Ama hepiniz Sahaja Yogilersiniz, bu yüzden de yapmanız gereken şey, ulaştıklarınızın avantajını kullanın ve bunu başkalarına verin. Aydınlanma alan pek çok kişi, buna aldırmaz bile. Onlar gidip Sahaya Yoga’yı yaymazlar ve Benim için bazen bu çok şok edici çünkü Benim bütün bu yaşayan delilerle dolu bu dünyanın her yerine gitmeme ve onlara Sahaja Yogayı anlatmama ne gerek vardı?

Aynı şekilde, sizde, “bizler bu işi yapmalıyız, dünyayı değiştirmeliyiz, onları Sahaja Yoga’ya getirmeliyiz” diye hissetmelisiniz. Neden yapamayalım bunu? Bir sürü insanız. İsa’nın sadece 12 müridi oldu ve onlar Hıristiyanlığı ne kadar da yaydılar? Size ne demeli? Çok iyi donanımlısınız, çok fazla bilgi sahibisiniz, mutlak bilgiye ve deneyime sahipsiniz. Bu yüzden de, eğer deneyiminiz ve bilginiz varsa, insanları yakalayabilirsiniz.

Ama Sahaja Yoga kültürüne karşı olan bir tür gizli bir hırs var. Lider olmak istersiniz veya birilerini indirmeyi istersiniz veya kendinizin bir haddi olmadığını düşünürsünüz. Bu iyi değil. Ve bir taraftan da  onlar Sahaja Yoga yapar veya Sahaja Yogayı yayarlar çünkü kendilerini abartmak isterler. Bunun yolu bu değildir. Bunun yolu tam bir adanmışlıktır, Sahaja Yoga işine olan tam bir adanmışlıktır. Bu mümkündür, hiç bir şekilde zor değildir, size anlatıyorum. Bu çok çok basittir. Anlamanız gereken tek şey, tüm evrende bu gün özel bir yeriniz olduğudur. Bozulmazsınız, yaşamınızı boşa geçirmezsiniz.

Evlilikleri başlattık ve Amerika’da da, Ben, “tamam evliliklerimiz olacak” dedim ama bu evliliklerin getirisi ne olacak? Eğer onlarda tüm bu diğer evlilikler gibiyseler, ne yararı var bunun? Başkaları için ne yapıyorlar? Ne tür çocuklar üretecekler? Bunu görmelisiniz, sizler Sahaja Yoga’da evli çiftler haline geldiniz. Aileniz farklı bir tipte olmalıdır, ailenize duyduğunuz sevgi farklı bir türde olmalıdır. Bütün Sahaja Yoga ailesinin de, sizin ailenize ihtiyacı var. Bu yüzden de siz, herkes için sevgi ve şefkat duymalısınız. Çok hızlı büyüyen bazı insanlar biliyorum ama kimileri de büyümüyorlar çünkü onlar, duygu ile zekâ arasındaki bu denge hususunda zayıflar. Bu denge tamamen kurulmalıdır. Ve biliyorum ki, bir gün, bu Amerika, pek çok kişiye önderlik edecektir, pek çok kişiye, binlercesine, Sahaja Yoga içinde. Şimdiye dek, yanlış olan ne varsa, bunlar kabul edildiler, uyuşturucu bağımlılığı başlar, sonra başka bir şey başlar. Bu ülkede her tür saçmalık başladı. Neden?  Şimdi orada yeni lotuslar var, onlar her tür pisliğin geldiği, ahlaksızlığın geldiği, bütün dünyayı yok eden bu gölün atmosferini değiştirmeliler. Yani genel davranışlarda da, “gerçekten takip ediyor muyuz?” hususunu görmeye çalışmalıyız. Yapılması gerekeni gerçekten yapıyor muyuz? Ahlak için ne yapıyoruz? Bu, Sahaja Yoga’da çok önemli bir noktadır, nasıl giyindiğiniz, nasıl yürüdüğünüz, nasıl konuştuğunuz, her şey çok önemlidir ve sahip olduğunuz her şeyi denemelisiniz.  Nasıl yaratmalısınız ve farklı farklı çakralardaki bütün bu şeyleri, onlar üzerinde konsantre olmaya çalışmalı ve kendiniz için ne yaptığınızı görmelisiniz. Bu yaşamdan ne elde ediyorsunuz? Sizler Sahaja Yogilersiniz. Sizler özel insanlarsınız. Sıradan değilsiniz. Kendinize saygınız olması gerektiğini söylemek istiyorum. Kalitenizin ne olduğunu, ne olduğunuzu anlamaya çalışın.

Çok teşekkür ederim.

Tanrı sizleri kutsasın!