Shri Ganesha Puja, bu dünyayı masumiyetiniz kurtaracaktır.

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share

Shri Ganesha Puja, “Bu dünyayı masumiyetiniz kurtaracaktır”, Cabella Ligure (İtalya), 16 Eylül 2000

Bugün, Ganesha Puja yapmak için burada toplandık.

Ben Ganesha’nın, saflığın, kutsallığın ve masumiyete ibadet etmenin sembolü olduğunu çok iyi biliyorum. Shri Ganesh’e ibadet ettiğiniz zaman, Onun masumiyetin vücut bulmuş hali olduğunu bilmelisiniz.

“Masumiyet” in anlamını anlıyor muyuz, merak ediyorum. Masumiyet, doğuştan gelen, zorlanamayan, eğitilemeyen bir niteliktir. Bu, insanda sadece bir kalitedir, doğuştan gelen bir niteliktir. Kişi, Shri Ganesha’nın müridi olduğu zaman, masum bir insan olur.
Belki de masum insanlara kurnazlık tarafından, saldırganlık tarafından taarruz edildiğini söylüyorsunuz, ama masumiyet, yok edilemeyecek kadar büyük bir şeydir. Bu, Ruhun kalitesidir. Masumiyet, Ruhun kalitesidir ve içinizdeki bu Ruh uyandığında, negatif olan her şeyin, yanlış olan her şeyin, büyümenize, ruhsal anlayışınıza zarar veren her şeyin üstesinden geldiğiniz, masumiyetin bu gücünü elde edersiniz.

Yani masum olmak mümkün değildir. Sizler masum olmalısınız, bu anlamda siz, doğuştan masumsunuz. Bu Sahaja Yoga’dan sonra, aydınlanmadan sonra olur. Ve içinizdeki ve dışınızda, bütün bu yanlış olan şeylerle, negatif duygularla bu mücadele etme gücünüz, Shri Ganesh’in Annesi tarafından kesinlikle desteklenir ve korunur.
Bu günlerde birisine masumiyetten bahsetmek zordur. Ama sizler  İsa’nın hayatını biliyorsunuz: O masumdu. Kendisinin etrafında, ne tür insanlar olduğunu bilmiyordu. O hepsinin masum olduğunu düşündü ve onlarla, kurnazlık yapan bir kimsenin yapamayacağı bir şekilde konuşuyordu çünkü kurnazlık, her zaman başkalarının kurnazlığını anlar. Ve O insanlar tarafından anlaşılmayan şeyler söyledi ama söylediği her şey, masumiyet vibrasyonlarına sahipti. Bu, bütün bu insanları, Onunla uygun bir biçimde, uygun bir ilişkinin içine sokmalıdır. Ama bir şekilde, belki de o zamanlar, henüz onların Aydınlanmış Ruhlar olmasının zamanı değildi.

Yani Ganesha’nın masumiyeti bu değildi, “mağlup” demeliyiz, ancak bu İsa’nın hayatında görebileceğiniz türden bir kutsallık ve güzellik atmosferini yarattı.

Hepinizin evliliklerinizi duymanıza sevindim. Neden evlilik? Bir evliliğe neden gerek vardır? Ne de olsa, bu günlerde insanlar evli olmadan da beraber yaşıyorlar. Ancak evlilik, bu evliliğin kutsallığı anlamına gelir: fiziksel, zihinsel ve duygusal entegrasyonunuzun kutsallığıdır. Eğer kutsallığa sahip değilseniz ve bir insanla beraber yaşıyorsanız, o zaman bu mükemmel değildir. Üreteceğiniz çocuklar, iyi olmayacaktır. Bu yüzden evlilik gereklidir. Ve bildiğiniz gibi, İsa bir düğüne katılmaya gitti. O bir düğüne neden bu kadar dikkat koydu? Çünkü bu, sizin birbirinizle olan ilişkilerinizi kutsar. Her şey yolundadır, ama karı koca arasındaki ilişkinin kutsanması gerekir, aksi takdirde ürettiğiniz çocuklar herhangi bir şey olabilir. Onlar hırsız olabilirler, hilekâr olabilirler, yalancı olabilirler, evlilikle ilgili herhangi bir kutsallık yoksa, onlar çok, çok acımasız insanlar olabilirler. İşte bu yüzden, İsa evlilik kurumunu onaylamaya gitti. Ama Onun alkol yaratması kesinlikle yanlıştır ve saçmadır. Onun yaptığı şey, suyun tadını, üzüm suyu tadı şeklinde değiştirmek oldu. İbranice de alkole “üzüm suyu” denir. Yani demek istediğim, yani buna böyle denir demeyebilirsiniz, ama ‘şarap’ kelimesi, ‘alkol’ ve ‘üzüm suyu’ anlamlarına gelir. Ama bu olamaz, çünkü siz bir anda alkol yaratamazsınız. Alkol zaman alır, onun çürümesi, çürümesi ve çürümesi gerekir, sonrasında alkol oluşur. Fakat eğer İsa, bunu böyle Sahaj bir manada yapmışsa, kendiliğinden, o zaman, bu yapılan şey nasıl sarhoş edici bir alkol olabilir?

Bu yüzden, özellikle de Hıristiyan dininde olan birçok insan, İsa’nın şarabı kutsadığına inanıyor ki bu kesinlikle yanlıştır. O alkolü asla kutsamadı. Suyu, şarap (üzüm) tadında değiştirdi. Geçen gün, biriyle tanıştım, onu tanıyorsunuz, Romano Battaglia. Ve o, “Anne, Bana aydınlanma verin!” dedi. Ben de ona, “Tamam, Bana biraz su getir!” dedim. Biraz su getirdi,  parmaklarımı suyun içine soktum, sonra o tattı ve “Anne, bunun tadı, şarap tadı gibi” dedi. Bende, “İşte bu! İsa’nın yaptığı şeyde buydu” dedim, yani, alkolün kutsallığı yoktur. Farkındalığınızın kesinlikle yanlış yöne gittiği bir şeyi, İsa’nın böyle bir şey yapmasını nasıl bekleyebilirsiniz? Bu içki içen insanlar – bilirsiniz onlar normal insanlar değiller. Beyinlerinde bir şey yanlış gidiyor. Araba kullandıklarında,  problem yaratırlar. Biriyle konuşurken, siz onların normal olmadıklarını anlayabilirsiniz. Çok saldırgan olmaya çalışıyorlar. Bazen de çok pasif olabiliyorlar. Çoğunlukla çok saldırgan davranırlar ve bir insana yakışmayacak şekilde davranırlar.

Bu nedenle, günlerce fermente edilen bu sözüm ona şarabın çok yanlış ve spiritüel hayata karşı olduğunu anlamalıyız. Alkolün çok kutsal bir şey olduğu kabul edilen tüm ülkeler, yanlış yapıyorlar. Bu Shri Ganesh’e aykırıdır. Masumiyete karşıdır. Ve böyle bir insan çok kurnaz, çok sinsi, çok hükmedici bir hale gelebilir – ondan her tür kötü şey beklenebilir. Ve kişi, içki içen ve sarhoş olan birisine güvenemez. Böyle birisi onun karısının, çocuklarının, herkesin peşine düşebilir ve onların yaşamlarını mahvetmeye çalışabilir çünkü o kendi kendisini yok ettiğini bilir.

Öyleyse, kişinin anlaması gereken bir şey var: Masumiyet, kendi farkındalığınıza aykırı bir şey yapmanıza izin vermez. Sizin insan farkındalığınız çok önemlidir. Buna saygı duyulmalıdır. Aldığınız herhangi bir şey, farkındalığınızı ya da sağlığınızı bozan herhangi bir şey, özellikle Sahaj Yogiler için yanlıştır. Sağlığınızı iyi durumda tutmalısınız. Sağlığınızı nasıl iyi bir şartlarda tutarsınız? Sağlığınızı tahrip eden bu tür şeylerden kaçınarak.

Yani evli bir hayat kutsanmış bir yaşamdır, mübarek bir yaşamdır. Şimdi huzura sahibiz, ancak Sahaja Yoga’da bunların hepsinin Benim tarafımdan kutsandığını söyleyebilirim. Öyleyse, kişi bunun sahip olduğunuz çok büyük bir şey olduğunu anlamalıdır. Ama “Anne biz bir boşanmak istiyoruz. İyi bir evlilik yapmaya çalışıyoruz” diyerek gelen bildiğim birçok kişi var. Bana her türden hikâyeyi anlatırlar. Eğer siz bunun kutsanmış bir evlilik olduğunu biliyorsanız – Sahaja Yoga’nın tüm seremonileri içinde yapılmış bir evlilik – bu kötü bir evlilik olamaz. Ama siz kötüyseniz, hiç  kimse size yardım edemez. Evliliklerle ilgili garip fikirleriniz varsa, bunu düzeltmeye çalışmalısınız. Sahaja Yoga’da evlenmek istiyorsanız, lütfen evlilik hayatının kutsallığına saygı gösterin.  Biliyorum, bazen kadınlar kötü olabilir, erkekler kötü olabilir, sorunlar olabilir. Fakat bilge olan bir kişi, erkek veya kadın, o kişi evliliğin kutsallığına saygı duymak istediği için, bütün bunlara sabretmeye çalışacaktır.

Bu, çok çelişkili bir şeydir, o zaman bu İsa’nın evlilik olmadan doğduğuna ve Ganesha’nın evlilik olmadan doğduğu meselesine gelir. Onlar kendilerini kutsallıktır. Onların dışarıdan herhangi bir kutsallığa ihtiyaçları yoktur. Onlar masumiyettir ve masum insanlar, herhangi bir ritüel veya bir törene ihtiyaç duymazlar. Onlar işte bu şekilde doğdular – kesinlikle saf – masumiyetin saflığı. Fakat bu durum, onların örneğini bizim kendimize uyarlamamız gerektiği anlamına gelmez. Onlar Tanrısal kişiliklerdiler. Bizim kutsanmamız ve kutsanmış bir yaşam sürmemiz gerekirken, onlar zaten böyle doğmuşlardı. Bir enkarnasyon ile bir insan arasındaki fark budur.
Enkarnasyonları eleştirmek kolaydır. Onları eleştirmek çok basittir. Tüm enkarnasyonlar insanlar tarafından eleştirilmiştir, çünkü insanlar onları anlayamazlar.  Ama siz gerçekten de çok saf ve masum olmaya çalışın ve sonra, onların hayatlarının neden farklı bir çizgide, farklı bir tarzda olduğunu anlayacaksınız.

Şimdi siz, “biz masumiyet geliştirebiliriz, Anne” derseniz, siz bunu yapamazsınız. Masum olmanın yolu nedir? Sahaja Yoga’da nasıl masum olabileceğimize dair, uygun bir yöntemimiz var. Bu bizim düşüncesiz farkındalığımızla olur. Eğer siz düşüncesiz farkındalık konumundaysanız, o zaman ne olur, siz tepki vermezsiniz, yanlış şeylere bulaşmazsınız, herhangi bir tartışmaya, münakaşaya katılmazsınız, sadece izlersiniz ve içinizdeki masumiyet güzelce yükselir, sanki kirli bir havuzdan yükselen bir nilüfer gibi.
Öyleyse koşullar ne olursa olsun, düşüncesiz farkındalık içindeyken tepki göstermezsiniz. Bu masumiyetin işaretidir. Ve tepki vermeyen insanlar genç kalıyorlar. Onlar asla yaşlarını göstermeyeceklerdir, onlar genç kalırlar. Çünkü tepki vermek çok iyi bir şey değildir, bu da sizin bir başkası ile ilgilenmenize neden oluyor. Fakat tepki vermezseniz, sadece izliyorsanız ve siz bir şahitseniz, o zaman hiçbir şeyle ilgilenmezsiniz, siz ondan uzaktasınız. Ve işte masumiyetiniz bu şekilde büyür ve bu konuda çok güvende olursunuz.

Bir azize giden bir Çinli Kral hakkında bir hikâye okudum ve kral azize ondan kendisi için bir nimet bahşetmesini istediğini söyledi. Aziz de ona  “Nedir istediğin?” dedi, “Ben oğlumun her türlü insanla yüzleşebilecek bir kişiye dönüşmesini istiyorum. İnsanlar ne yaparsa yapsın oğlum onlarla yüzleşebilmeli.“ dedi. Aziz “Tamam, oğlunu benim yanımda bırak” dedi. Yani, tartışma başladığı zaman, kavga başladığında, oğlu sadece dimdik duruyordu, düşüncesiz farkındalık içinde her şeyi izliyordu. Arenadaki herkes geri döndü, hepsi gittiler. Ve onlar çok genç bu çocuğun masumiyetine dayanamıyorlardı. Ve Kral, oğlunun, hepsi ile tüm tartışmalarla, onların tüm saldırganlıklarına ve kendisine söylenen her tür korkunç şeyle nasıl yüzleşebildiğine şaşırdı.

Eğer size bir şey söyleyen birisi olursa, sadece masum olmalısınız. O zaman masumiyet gücünüz, size hükmetmeye çalışan, sizi rahatsız eden kişiye, kendisinin yanlış olduğunu ona gösterecektir. Ve bu kişinin kendisi, “ben bütün bunları yapıyorum ve bu adam, hükmetmeye çalıştığım bu kişi, bunların hiçbirisini dikkate almıyor!” Bu durum yüzünden, karşıdaki kişi kendini çok zayıf hisseder. Kendisinde, başka birisine hükmedebilecek bir güç olmadığını düşünür.

Yani Sahaj Yogiler olarak şimdi sahip olduğumuz şey şudur- bizler düşüncesiz farkındalık içine girebiliriz. Reaksiyonlarınızı azaltmaya çalışın, hiç bir şeye tepki vermeyin. İnsanların reaksiyon verdikleri, kendileri hakkında garip fikirleri var. Şimdi örneğin, birisi Bana bu halıları gösterdi, Ben izlemeye başladım, çok mutluydum ve Sahaja Yoginilerin bunu elleriyle yaptıklarını Bana söylediler, çok güzel. Bunu onların yaptıklarını bilmek çok neşe verici. Ama eğer Ben çok normal bir insan olsaydım, ” Aman Tanrım! Ne renk ama! Nasıl bir şey bu!” ve bütün bu şeyler. Onlar her ne yaptılarsa, Ben bundan zevk bile alamıyorum. Olacak tek şey şudur, neşe kaybolur. Bir çocuk için neşe tamdır. O her ne görürse, bundan neşeli bir şey ortaya çıkarırlar. Çocuklara bakın. Ben çocukları gördüm, bir şeyler buldular, bundan bir oyuncak yaptılar. Geçen gün Cenova’ya gitmiştik ve orada büyük bloklar olduğunu gördüm. Bir yerlerden bazı çocuklar geldi ve onlar sadece blokların üzerine tırmandılar ve onlardan atlar yaptılar ve bundan keyif aldılar. Herhangi bir şey, herhangi bir yer bulurlar ve bundan kendileri için neşeli bir şey yaparlar, onlar için bir oyundur bu. Onlar için hayat da bir oyundur, sadece bir neşedir. Ve onlar sizin de her şeyden neşe duymanızı sağlarlar. Eğer iyi bir ruh halinde değilseniz, gelip size karşı öyle bir şekilde davranacaklardır ki, siz kendinize gelirsiniz, çok basit ve doğal bir insan olursunuz.

Basit ve doğal bir insanı görmek için, her zaman için, onlar çocuklar gibidirler, diyoruz. Yani bu onların kurnazlıktan anlamadıkları, insanların aptallıklarından anlamadıkları ve onların, kendi masum dünyası içinde yaşadıkları anlamına gelir. Aynı şekilde, bütün Sahaja Yogiler de çevrelerinde bu aurayı geliştirmelidirler. Bırakın insanlar sizi görsünler,  ne kadar masum ne kadar tatlı olduğunuzu görsünler! Tartışma yok, dövüşme yok, kavga gerekmiyor. Bu düşüncesiz farkındalığın, içsel tatminidir. .

Birçok insan, “Anne, biz düşüncesiz kalamıyoruz!” diyorlar. “Neden? Neden düşüncesiz kalamıyorsunuz?” Çünkü her zaman, her ne görürseniz, tepki vermek istiyorsunuz. Eğer reaksiyonuzu yavaş yavaş durdurmaya başlarsanız – iç gözlem yapın. Kendinizi görün. Eğer her zaman tepki vermeye çalışıyorsanız, zihninize kendisi gibi davranmasını söyleyin. Eğer herhangi bir reaksiyon varsa, siz sadece hiçbir şey söylemeyin. Sessiz kalın. Yavaş yavaş, nasıl düşüncesiz farkındalıkta olduğunuza, ne kadar güzel olduğunuza şaşıracaksınız ve hayret edeceksiniz. Ve sizi gören herkes, sizin farklı biri olduğunuzu bilecektir, siz normal insan gibi değilsiniz.

Fakat insanların normal tepkisi şudur, eğer devam eden bir kavga varsa, yani, sokakta, herkes bu kavgaya katılacaktır. Kavga etmeyi severler. Bu dövüşe ya da kavgaya katılmak ya da her neyse onun parçası olmak istiyorlar. Bundan kurtulmak istemiyorlar. O anda, siz sadece, eğer kendi masumiyetinize sahipseniz, bu harekete geçecektir. Size söyledim, masumiyet Ruh’tur ve Ruh, hiçbir şey tarafından yok edilemeyen masumiyettir. Gerçek şu ki, o hiçbir şey tarafından yok edilemez ve o Sahaja Yoga ile yeniden oturtulabilir.  Eskiden çok saldırgan bir insan olabilirdiniz, çok mutsuz bir insan olabilirdiniz, her zaman başkalarını rahatsız eden bir insan olabilirdiniz, belki, ama Sahaja Yoga’dan sonra kişiliğinizi o kadar tatlı ve güzel kılabilirsiniz ki: bu sadece bundan sizin neşe duymanız değildir, başkaları da bundan neşe duyabilir.

Bu masumiyet, mutlak olan, dürüst, zeki olan bir şeydir. Bu bir amaç için, işe yarayan bir şey değildir, o  amaçsızdır. Kesinlikle amaçsızdır. Ve böylece, sevinciniz bu yüksekliğine ulaşır, çünkü hiçbir şeyde amaç yoktur. O sahip olduğumuz her türlü çabanın boşluğunu görüyor ve o sadece neşe duyar. “Neden insanlar aşağı yukarı koşuşturuyorlar? Neden savaşıyorlar? ”Sadece ayağa kalkarlar ve şunu görürler,“ Bunu neden yapmalılar? ”- bu böyledir. Bazıları iyi olduklarını ve onlarda yanlış bir şey olmadığını düşünüyor olabilirler, ama bu böyle değildir. Masumiyet bir şeydir, size anlattım, bu doğuştan gelen bir niteliktir ve masum olduğunuzu düşünerek kendinizi aldatmamalısınız. Aksine, kendiniz biraz iç gözlem yapın ve kendiniz için, başkaları ile ilgili olarak ne yaptığınızı ve kendi tavrınızın ne olduğunu görün.

Sizinle duygusal zekâ hakkında konuştum. Duygusal zekâ masumiyetin ifadesidir. Bu içinizdeki Shri Ganesha’nın ifadesidir. Bu yeteneği olan çocuklar her zaman sizi memnun etmeye çalışırlar, onlar ne istediğinizi, neye ihtiyacınız olduğunu bilirler. Onlar size istediğiniz bütün neşeyi vereceklerdir. Sadece sizi memnun etmek için, istediğiniz her şeyi yaparlar. Onların kendi istekleri yoktur. Kendi taleplerine sahip olmayı istemiyorlar. Asla “ben bunu istiyorum”, “benim için yap” demezler – asla! Sadece sizin ne istediğini görmek isterler, siz neye sahip olmak istiyorsunuz ve ne isterseniz, onu size sağlamak için ellerinden gelen bütün çabayı gösterirler. Çocukların başkalarına karşı davranışları çok ilginçtir, büyüklerine karşı. Bu büyük bir anlayış derdim, çok yaşlı bir kişilik gibi demeliyiz.  Yani, masumiyette, siz son derece büyürsünüz, olgunlaşırsınız. Çok olgunlaştınız. Bu olgunlukla, bu kişinin neye ihtiyacı olduğunu ve diğer kişinin neye sahip olmaması gerektiğini bilirsiniz. Ve oturttukları yol çok ilginçtir.
Bence dünyadaki en ilginç şeyler, çocuklardır. Benim için güller çok güzeldir ama en ilginç olan şeyler çocuklardır. Ve masumiyetlerinde, size şaşırdığınız birçok şeyi öğretiyorlar. Çocuklar hakkında birçok şaka var – onların nasıl davrandıklarını, nasıl konuştuklarını. Ve o kadar masumlar ki herkese her şeyi anlatacaklardır. Hiçbir şeyi gizlemenin bir yolu yoktur, çok zordur bu. Bir şaka biliyorum: Bir beyefendi akşam yemeği için eve geldiğinde, çocuk ona çok dikkatli şekilde bakıyordu. Ve sonra “Anne, o senin bana söylediğin şekilde at gibi yemiyor!” dedi. Bunun üzerine herkes şok oldu! “Görüyorsunuz, o at gibi yemek yemiyor!”. Annesi ona “bu adam at gibi yemek yer” demiş olmalı. Bu yüzden adama baktı ve “Bir at gibi yemek yemiyor!” dedi. Görüyorsunuz, bazen onlar çok masumlar, tamamen afişe olabileceğiniz şeyler söylüyorlar.

Bununla ilgili çok fazla şaka var. Ve eğer bununla ilgili kitaplar yazarsanız, çocukların şakalarını yazarsanız, size söyleyeyim, insanlar bundan keyif alacaklardır çünkü onlar çok masum bir şekilde, gerçeklerden başka bir şey söylemezler. Ve yalan söyleyemezler. O kadar doğrudurlar ki, bu masumiyetin kalitesidir. Asla yalan söylemezler. “Bunu yaptın mı?” “Evet, yaptım.” “Bunu yapmadın mı?” “Hayır, yapmadım.” Asla yalan söylemezler. Biz, yetişkinler onlara nasıl yalan söyleyeceğini, nasıl hile yapılacağını öğretiyoruz. Sonra çocuklarımıza başka kötü bir şey de öğretiyoruz, bu da “sen her şeye sahip olmalısın.” Özellikle Batı’da yaptıkları bir şey bu. Çocuğa, “bu senin, sen bunu kimseye vermemelisin, bu sana ait” demektedirler. Aksine, siz onlara “ne istersen yapabilirsin” demelisiniz. Bunu onların masumiyetlerine bırakın. Şaşıracaksınız, sahip oldukları her şeyden vazgeçeceklerdir. Öyle güzel bir şekilde davranırlar ki, onlar herkesi memnun etmeye çalışırlar ve sizi eğlendirmek için bir şeyler yapmaya çalışırlar,  hayret edersiniz.
Kapasiteleri o kadar büyük ki,  bazen kişi bu küçük şeylerin, bu kapasiteyi nasıl geliştirdiğini merak ediyor. Bu Shri Ganesha’nın kutsamasıdır. Çocukların çok tatlı, çok eğlenceli ve çok güzel olması onun kutsamalarıdır. Onlar gibi olmaya çalışın. Bizler de onlar gibi olmalıyız. Pek çok kitap okumuş olabilirsiniz, çok sayıda dereceniz olabilir, harika bir şey olabilirsiniz, ama çocuk gibi değilsiniz. Çocuksu biri olmalısınız, aksi halde kimse sizin yoldaşlığınızdan keyif almaz. Onlara “sıkıcı” diyoruz, fakat aslında sıkıcılık, kalplerinde masum olmayan insanlardan doğar. Onlar size “Bunu yapmak zorundasınız. Başarılı olmak istiyorsanız, bunu yapın.” demeye çalışıyorlar. ”Tüm bu konuşmalar çocuklarda işe yaramaz.

Aynı şekilde, “bu insanları konuştukları şeylerin hepsinin saçma!” olduğu, sizin anlayışınız içinde olmalıdır. Çocukların pis olmak,  korkunç olmak gibi, onlara önerdiğiniz böyle şeyleri umursamamaları gibi, aynı şekilde, eğer masumsanız, sizde bunları kabul etmeyeceksiniz. Her şeyi dinleyebilirsiniz, size istedikleri şeyi söylemelerine izin verebilirsiniz, bu önemli değil ama asla bunu yapmayacaksınız, çünkü yapamazsınız, çünkü siz masumsunuz. Ve masumiyet sizi koruyacaktır, bu size ne yapılması gerektiği konusunda, neyin yapılması gerektiği konusunda rehberlik edecektir.
Şimdi iç gözlem yapmaya çalışın, masum musunuz yoksa değil misiniz? İnsanlar, birisinin size alt etmeye çalıştığını, size zarar vermeye çalıştığını, size yere devirmeye çalıştığını düşünüyor. Hiç kimse masumiyeti yere deviremez. Masumiyet her tür saçmalık karşısında hayatta kalan bir kalitedir. Ve sadece bu da değil, yaşınız, sağlığınız, zihniniz, düşünceniz ve duygularınız da son derece masumdur ve siz kendinizden neşe duyuyorsunuz.

Günümüzde, bazen büyük bir utanmazlık dalgası var. Gördüğüm insanlarda, onların lajjaları (utanma) yok. Bazı erkeklerin neden kadınları cezbetmek istediklerini ve bazı kadınların da neden erkekleri cezp etmek istediklerini bilmiyorum. Çocuklar asla böyle yapmazlar, bunun ne olduğunu bilmezler – erkekleri cezp etmek, kadınları cezp etmek veya bir kimseyi cezp etmek. Onlar köpeği memnun etmeye çalışacaklardır, bir atı memnun etmeye çalışacaklardır, ama onların birisini cezbedeceklerini hiç görmedim. Bunun sebebi şudur – bu onların özgüvenlerinin tam olmasıdır. Onlar kendilerini tamamen biliyorlar. Öyleyse neden kadınların peşinde koşmak, erkeklerin peşinde koşmak ve kendileri için problem yaratmak gibi, bütün bu saçmalıkları yapsınlar ki? Öz saygıları tamdır. Masumiyet böyledir, o size tam bir öz saygı verir. Hiç kimseye boyun eğmezsiniz, ne de siz başkasına boyun eğdirirsiniz. Bu, sizin içinizde çok iyi çalışan masumiyetin güzelliğidir. Bu yüzden hep şöyle derim, “Shri Ganesha’ya ibadet edin!”
Oldukça yüksek konumda olan birisini tanıyorum ve aniden onun nasıl olup felç geçirdiğine şaşırdım. Ne oldu? O çok iyi bir adamdı, felç geçirmemeliydi. Sonra, onun kadınlar hakkında çok kötü niyetleri olduğunu ve bu problemi nasıl çözdüğünü öğrendim. Ben de ona dedim ki, “Ganesha’ya ibadet etseniz iyi olur. Siz Shri Ganesha’ya ibadet edin! ”Bu yüzden o, Shri Ganesha’ya ibadet etti. Shri Ganesha’ya ibadet etmek sizin Mooladhara’nızı iyileştirir, utanma duygunuzu geliştirir, kendi saygınlığınızı, özgüveninizi geliştirir. Vücudunuza saygı duyduğunuzu gösterecek şekilde giyiniyorsunuz. Dilinize, lisanınıza saygı duyduğunuzu gösterecek şekilde konuşuyorsunuz. Eğer masum bir insansanız, kaba konuşan bir ağza sahip olamazsınız. İstismar edici veya korkunç kelimeler söyleyebilecek bir aklınız olamaz. Amerika’da bunu gördüm, onlar çok garip bir şekilde konuşurlar, şok olursunuz! Kendinizi ifade etmek için bu kirli kelimeleri kullanmanıza gerek yoktur; bununla diliniz bozulur, bunun sonucu olarak masumiyet dilinizden kaybolur. Dilinizden masumiyetini kaybederseniz, her ne söylerseniz, bunlar asla gerçekleşmeyecek, asla gerçekleşmeyecektir. Ama eğer masumsanız, diliniz masumdur ve saygı duyarsınız…

Yani temel olarak, gördüğünüz gibi: masumiyetinize her şekilde saygı gösterin. Mesela, birisine kızdığınız zaman ya da birisine bir şey söyleyeceğiniz zaman, sadece sessiz kalmak en iyi yoldur. Yoksa dilinize saygı duymak, gözlerine saygı duymak zorundasınız. Bazı insanların gözlerini dört yanda gezdirme alışkanlıkları vardır, kadınlara bakmak veya bazı kadınlarda böyledirler. Gözlerinize saygı duymuyorsunuz. O zaman gözlerinde problemler ortaya çıkar. Sadece bu da değil, akıl da, akıl hiçbir anlamı olmayan bu tür davranışlardan dolayı çok fazla zarar görür. Akıl hiçbir şeyden zevk alamaz. Böyle bir insan hiçbir şeyden zevk alamaz.
Gözlerinize, burnunuza, kulağınıza, saygı duyan bir insansanız, size söyleyeyim, her şeyin çok keyifli olduğuna şaşıracaksınız. Bu dünyada zevk alınacak çok şey var ama insanlar iyi olan hiçbir şeyi duyamıyorlar. Cıvıldayan kuşlar var – onlar bunu duyamıyorlar. Büyüyen ağaçlar var – göremiyorlar. Kokusu olan çiçekler var – koklayamıyorlar; çünkü özgüvenleri çok düşük, çünkü onlar çok düşük seviyeli insanlar, söylemeliyim ki, onlar etrafındaki her şeyden zevk alamazlar.

Ve bunlar bir zevk kaynağı olmalıdırlar. Bakın, çocuklar, onlar nasıl bir zevk kaynağıdır! Sahneye gelen ve etrafta koşan herkesten nasıl keyif aldığımızı. Neden? Neden koşuşturan bir çocuktan keyif alıyoruz? Biz onun bunalımdan dolayı ölüme meylettiğini ya da sarhoş olduğunu söylemiyoruz ama biz bir çocuktan keyif alıyoruz. Neden? Bizi bu kadar mutlu eden çocuktaki bu tatlılık nedir? Çünkü bu masumiyettir. Onun gücü masumiyettir. Ve bu güçle o sadece çok tatlı görünüyor, çok güzeldir, bu da bize kalbimizdeki gerçek neşeyi veriyor.
Bu yüzden ikinci şey, masumiyetin neşe verici olmasıdır. Masumiyet insanlara neşe verir. Masum bir şekilde söylenen herhangi bir şey, masum bir şekilde yapılan herhangi bir şey, çok, çok neşe vericidir ve bunda siz, çok şeffaf, çok güzel bir kişi görüyorsunuz, şeffaflıktan ve bu masumiyetten hoşlanıyorsunuz. İşte bu yüzden, ilk önce Ganesha’ya ibadet edilir, çünkü Ganesha, Adi Shakti tarafından yaratılan ilk Deity idi. Çünkü Adi Shakti eğer bir şey yaratmalıysa, onda masumiyet gücünün olması gerektiğini bilmek zorundadır,  aksi takdirde insanlar yanlış ilerleyeceklerdir, her tür yanlış şeyi yapacaklardır. Bu yüzden O, ilk önce masumiyet olan,  “vibrasyonlar” olarak adlandırabileceğimiz Ganesha’yı yarattı, o kadar güçlüdür ki, kontrol eder. Tabii ki, masumiyetlerini tamamen terk etmiş insanlar var ve kendilerinin bir hadleri olmadığını düşünüyorlar. Onları boş verin! Ama normalde, farkında olsanız da olmasanız da masumiyetiniz her zaman size rehberlik eder. Ve bu öyle tatlı bir şey ki, insanları asaletlerinde, büyüklüklerinde yükseltir.  Ve işte bizde geliştirmemiz gereken şey budur, Sahaj Yogiler de. Sahaj Yogiler her hangi bir yere gittiğinde, herhangi bir şey yapmaya çalışın, herhangi biriyle tanışın, herhangi bir sosyal çalışmada, herhangi bir şeyde, insanlar, kendi içinizde bu neşeye sahip olduğunu hissetmelidir.

Adi Shakti sadece bu neşe için, Shri Ganesha’yı yarattı. Çünkü içinizdeki bu sevinç, bu masum sevinç, hiç kimseye zarar vermeyen, hiçbir şey beklemeyen, hiçbir şey talep etmeyen, hiçbir şey istemeyen, sadece her yere neşe yayan – sizler bu tür bir kişiliğe sahip olmalısınız.
Güzel elbiseler giymekte yanlış olan bir şey yoktur, iyi yemek yemekte yanlış olan bir şey yoktur, insanlarla konuşmakta yanlış olan bir şey yoktur, ama hepsinde, masumiyete saygının, masumiyetin ifadesinin orada olması gerekir. Bu masumiyetle sorunları çözebiliriz. Dünyanın tüm sorunları çözülebilir. İşte bu yüzden Shri Ganesha bu kadar önemlidir.

Eğer Shri Ganesha’ya dair uygun bir anlayışınız yoksa ve Shri Ganesha’nız bir tehlikede ise, size ne olabileceğini bilemiyorum. Bugün, bugünlerde pek çok korkunç hastalığın geldiğini görüyorsunuz, çünkü onlar kutsanmıyorlar, onların ilişkileri kutsanmıyor. Her ilişki, masumiyetinizle kutsanmalıdır. Mesela bir kız kardeşiniz var, bir anneniz var, bir kardeşiniz var, bir babanız var, bütün bu ilişkileriniz var. Ve bütün bu ilişkiler çok iyi, çok güzel ve kutsanmışlar, çünkü masumiyet ilişkisi var. Babanızı masumiyet den dolayı seviyorsunuz ve kızınızı masumiyetten dolayı seviyorsunuz, annenizi masumiyetten dolayı seviyorsunuz. Neden sevmelisiniz? Bir tür kazanç için mi? O zaman bu bir kurnazlıktır. Bir çeşit ezici bir güç için mi? O zaman bu kurnazlıktır. Bu sadece sevgi adınadır. Eğer masumsanız bu mümkündür.
Şimdi mutluyum çünkü yarın hepiniz evleneceksiniz. Ve evlenenler, bunun kutsanmış bir evlilik olduğunu anlamalıdır. Bu çok önemlidir. Bu başka bir evlilik gibi değildir. Benim huzurumda gerçekleşen bir evlilik bu. Yani dikkatli olun! Şimdi, eğer evlenmek istemiyorsanız, tamam, bunu bitirin! Size onu tanımak, onu anlamak için bir şans verildi.

Fakat daha sonra, garipleşmeye çalışırsanız, bu sizin için ve Benim için çok zor olacaktır. Evlilik düzenlemekten vazgeçebilirim. Bu yüzden, insanların ilk günden itibaren boşanmaktan bahsetmelerinden hoşlanmıyorum ama ortada gerçekten bir sorun varsa, boşanma olur – Sahaja Yoga’da boşanmaya izin verdik. Yani, Katolik Kilisesi gibi değil, onlar boşanmaya izin vermiyorlar. Yani erkekler her türlü ilişkiye sahipler ve kadınlar her türlü ilişkilere sahipler. Bu orada değil. Bu tür bir saçmalık yapmak yerine boşanabilirsiniz. Ama bu çok masum bir olay olmalıdır. Eğer masumiyetinize meydan okunduğu için bir kişiyi boşanıyorsanız, bu sorun değil. Orada, bunun böyle olması gerektiği konusunda sizinle aynı fikirdeyim.
Öyleyse, masumiyetinizi koruyun. Bu modern zamanlarda, masumiyetinizi çok korumak çok önemlidir, bu yüzden Shri Ganesh içinizde uyanmalıdır ve diğer insanlarda da. Bu uyanma, dünyayı kurtaracaktır. Başka hiç bir şey yok, sahip olduğunuz bu masumiyet dünyayı kurtaracaktır. Her ne biliyorsanız, her ne söyleyebilirseniz, her ne yazarsanız yazın, lütfen içinizdeki masumiyete zarar vermediğinizi görün. Ahlaklı bir yaşam sürmeye, şuna buna gerek yoktur. Gereken şey masumiyetinizdir. Masumiyetin kendisi size ahlaki bir güç, ahlaki anlayış verir. Bunun için kitap okumak zorunda değilsiniz, bunun için herhangi bir guruya gerek yok. Masumiyet size rehberlik edecek ve şöyle diyecektir: “İşte Sahaj’ın olduğu şey bu, sahip olmanız gereken şey budur.”

Hepiniz aydınlanmanızı aldınız. Bu pek çok insanın başına gelen, çok büyük bir şeydir. Ben sizin içinizde her zaman Shri Ganesh’e ibadet etmenizi istiyorum. Shri Ganesh sizin masumiyetinizdir, O içinizdeki Ruhtur. Ruhunuzu bilmek istediğiniz zaman, bu Shri Ganesha’dır. Siz bir olursunuz, Shri Ganesh ile bir olursunuz. Bu sizin içinizdedir ve Shri Ganesha’nın gücü ile hepinizin tamamen aydınlanması kesinlikle mümkündür.
Bütün evlilikleri kabul ettiğiniz ve evlenmeye karar verdiğiniz için çok mutluyum. Ama şimdi bile, eğer hayır derseniz, bunu bitirmek daha iyidir. Ama hiç numara yapmayı denemeyin ve garip olmaya çalışmayın, çünkü bunun, hiçbir şekilde evliliğinizin tadını çıkarmanızda size faydası olmayacaktır. İlk günden itibaren, eşinize çok nazik ve kibar olmanız gerektiğini anlamaya çalışın; çok saygılı, çok ilgili, çok sevecen. Bu, insanların anlamadığı çok önemli bir şeydir. Ve evliliği size bahşedildiği için kabul etmeyin. Çünkü bu bir Sahaj evliliktir, insanlar onu bahşedilmiş bir şey olarak görüyorlar. Hayır, bunu asla bahşedilmiş bir şey olarak almayın. Eğer gerçek bir neşe yaşamak istiyorsanız, o zaman birbiriniz arasında masum bir sevginiz olsun ve kendinizden neşe duyun.

Tanrı sizi kutsasın. Teşekkür ederim.

H. H. Shri Mataji Nirmala Devi

Guido: Beş ila on dört yaş arası çocuklar sahneye gelebilirler.

Shri Mataji, Ayağını yıkarken bir çocuğa gülümsüyor: “Tamam”.

Bazı Yogiler: Ganesh Sthuti.

(Bhajanlar söylendi: “Ganesha Sthuti” ve “Tsala Cabella Pujela”. Shri Mataji sonra bir şeyler söyledi.  Yogiler “Jay Ganesha Ki Ma Ambe” (Hindi 11) söylemeye başladılar, ama Shri Mataji derhal kesti. O zaman Yogiler “Jai Ganesha Deva” (Hindi 1) söylediler)

Guido: Ev sahibi ülkelerden yedi tane evli Bayan, Avusturalya…

(Bhajan: “Tujhya Pujani”)

Guido: Jago Savera.

(Bhajan: “Jago Savera”)

(Bhajan: “Vishwa Vandita”)

Shri Mataji (aside): Aarti.

Shri Mataji: Tanrı hepinizi kutsasın. Tanrı hepinizi kutsasın. Tanrı hepinizi kutsasın.