Shri Ganesha Puja, 2001

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Ganesha Puja, Cabella Ligure, 22 Eylül 2001.

Bugün Shri Ganesha’ya ibadet etmek için burada toplandık. Shri Ganesha Masumiyetin Tanrısıdır. O masumiyet okyanusudur. Ve kendisi o kadar genç olmasına, küçük bir çocuk olmasına rağmen tüm dünya ile savaşabilir, tüm negativiteyi yok edebilir. İşte masumiyetin işareti budur.

Çok yüksekten düşen ama kendilerine hiç bir şey olmamış, tamamen korunmuş olan çocuklarla ilgili hikayeler vardır. Onların masumiyetleri öylesine güçlü bir şeydir ki zarar verilmeyecek olan hiç kimseye zarar vermez. Onda dünyanın tüm bilgeliği, dünyanın tüm anlayışı vardır. Masumiyete her kim zarar vermeye çalışırsa, dünya, tüm dünya – belki de onlar masumiyete o kadar da önem vermemiş olabilirler, belki de masumiyete çok fazla ibadet etmemiş de olabilirler – ama onlar ayağa kalkarlar, masumiyete zarar vermeye çalışan herkese karşı ayaklanırlar.

Çevrenizde, kendi yaşamlarınızda görebilirsiniz, (eğer) herhangi bir kişi çocuklara zarar vermeye çalışırsa – hepsi, kim olurlarsa olsunlar, nereden gelirlerse gelsinler, hangi ülkeden olurlarsa olsunlar, hepsi atlarlar, hepsi kontrol etmek için ve bu çocuğu korumak için atılırlar. Bu nedir? İçimizde bizi msumiyeti korumak için bu kadar fazla bilinçli yapan şey nedir?

Ne zaman bu dünyada masumiyete saldırı olduğunu görsek, bu bizim için gerçekten bir utançtır, büyük bir utanç. Başka her şey tolore edilebilir. Yanlış hiçbir şey yapmamış, hiçbir kötü niyeti olmayan, küçük çocuklar gibi yaşayan masum insanlar, demeliyim ki, eğer bir kişi tarafından saldırıya uğrarlarsa – tüm dünya sadece buna tepki göstermekle kalmaz, onların her biri herhangi bir masum insanın veya ‘masum bir varlığın’ zarar görmesine katlanamaz.

İçimizde orada, çocuklar için anlayış okyanusu ve sevgi okyanusu bulunduğunu anlamıyoruz. Neden? Neden böyle olmalı? Neden böyle hissedelim, özellikle de çocuklar için? Özellikle masumiyet için? Sürekli olarak masum insanlara, masum çocuklara saldıran insanlar var, varlar ama hiçkimse onları desteklemek istemez. Çocuklara kötü davranmanın uygun olduğunu hiçkimse düşünmez. Ve böyle yapan insanlar acı çekmeliler. Onların hepsi, bir tepki olarak acı çekerler.

İçimizde o tepkiyi yaratan, masumiyete karşı olanlar için o muhteşem tepkiyi yaratan şey nedir? Örneğin, normal bir savaş varsa ve bu normal savaşta savaşan insanlar varsa, onların çok fazla acıma duygusu olmaz. Dünya`da da, “tamam onlar bu anlayıştalar, onlar bu tür bir şey” derler. En büyük acıma duygusu masumiyete meydan okunduğu zaman ortaya çıkar. İnsanların sahip olduğu şey işte budur. Kendi içlerinde onlar güce sahipler, size o duyguyu, o yeteneği, masum olanı, masum çocukları, masum insanları korumanız gerektiği anlayışını veren Shri Ganesha’nın gücüdür. Ve masum olanı öldürmeye çalışan tüm bu gibi insanlara karşı bütün dünya ayağa kalkabilir. Hiçbir şüphe olamaz. Eğer böylesi bir saldırıya karşı gelemiyorlarsa veya böyle bir şeyi eleştiremiyorlarsa o zaman onlar henüz insan değiller demektir, demeliyim.

En yüce kişilik her şeyi feda edebilirler ve her şeyden vazgeçebilirler ama masumiyet için hissettikleri duygudan vazgeçemezler. Bu çok dikkat çekicidir. Masum olan için ne kadar büyük bir koruma okyanusu ve sevgi olduğunu idrak etmiyoruz. En büyük gücü cezbeden/çeken şey masum birininin, masum çocukların saldırı altında olduklarını gördüğümüz zamandır. İnsanoğlunun güzelliği işte budur. Elbette ki zalim olabilen, zalim olan pek çok insan var, Ben derim ki, onlara şeytanlar deyin – belki, belki de. Ama söz konusu çocuklar ve masum insanlar olduğunda, herkes kendi sorumluluğunu hisseder.

Normal insanlar için masum olmak zordur çünkü onlarda müthiş olduklarına, her şeyi anladıklarına, her şeyi analiz edebileceklerine dair bir çeşit anlayış var ve onlar dolandırıcı olabilirler, saldırgan olabilirler, baş belası olabilirler, her şey olabilirler – ve bunun için açıklama da yapabilirler, önemli değil – ama hala bütünde, asla saygı göremezler ve asla yaptıkları şeyden dolayı onurlandırılmazlar.

Bizim için, Sahaja Yoga, Sahaj kültür masumiyetinize saygı göstermektir. Kendinizi biraz aldatılmış, biraz hükmedilmiş, biraz küçük düşürülmüş hissedebilirsiniz, ama Sahaja Yogi masum olmalıdır. Çünkü onlarda Shri Ganesha’nın gücü yatar. Eğer kullanılmışlarsa, aşağılanmışlarsa, eziyet görmüş ve hükmedilmişlerse, onlar kendilerini üzülmüş hissetmemelidirler, sorun yok. Onlar başkalarının masumiyetini, hiç kimsenin masumiyetini yok etmeye çalışmamalıdırlar. Otomatik olarak bu çalışacak. Masumiyete karşı meydan okunduğunda, dünyanın tüm iyiliğinin bunu kurtarmaya geldiğini görüp şaşıracaksınız.

Bunun bir örneği de son günlerdeki savaş, sözüm ona Amerika’nın şavaşı. Masum insanlar, ki onlar yanlış hiçbir şey yapmadılar, onlar işkenceye uğradılar ve öldürüldüler. O anda, tüm dünya onlar için büyük bir destek verdi. Her ülke, o insanlara inansınlar veya inanmasınlar, bu suçu işleyenleri bulmak için büyük istek duyuyor. Aynı dine mensup olmayabilirler, aynı ülkeye mensup olmayabilirler, aynı suçlara dahil olmayabilirler ama o anda, masumiyetin yanında yer almayanlar tek tek belirlenecekler ve yok edilecekler – buna hiç şüphe yok. İlk ve son kez bir ders alacaklar: “Sizler masum insanlara saldıramazsınız”.

Size söyledim, Sahaja Yoga’da çocuklara asla sinirlenmemelisiniz.  Hiç bir şekilde onları cezalandırmamalısınız. Bizim başlıca amacımız, çocuklar için sevecen bir dikkat olmalıdır. Tüm dünyada, o ister sizin ailenizden olsun veya başka aileden olsun, bir tür bağımsız bir dikkati vardır sizde, çünkü o hala bir çocuktur, o masumdur, onun kendisinin içindeki masumiyet, sizin kendi masumiyetinizi korumaya çalışacaktır.

Masumiyete bir saldırı olduğu zmana, insanların nasıl da kendi yaşamlarını feda ettikleri çok şaşırtıcıdır. Çocuklara asla saldırı olmamalıdır. Onların korunmak için kendi güçleri vardır, şüphesiz. Ama sizler son derece uğursuz, son derece zalim ve son derece çirkin şeyler için enerjinizi boşa harcamamalısınız.

Eğer çocukları sevemiyorsanız hiçbir şeyi sevemezsiniz. Neyse ki şimdiye kadar Ben, çocukları sevmediğini söyleyen birisi ile karşılaşmadım! Ama belki bazıları “biz çiçekleri severiz” diyebilirler. Neden? Neden çiçekleri seviyorsunuz? Çünkü onlar masumlar. Çünkü masumiyetin o güzelliği onların içindedir. Doğayı seviyorsunuz – neden? Çünkü o masumdur. Ama en büyük masumiyet Sahaja Yogi olan insanlar arasında görülmüştür!

Kurnaz olmak kolaydır, kurnaz olmak çok kolaydır. Akıllı olmak çok kolaydır. Ama bilge olmak için, kişi masum olmanın güzelliğini anlamalıdır. Muhtemelen biri “Anne, eğer masumsan biri seni sömürebilirler” diyecektir. Kimse masum bir insanı sömüremez. Bunu yaptıklarına inanabilirler, çok saldırgan ve tüm bu şeyler olabilir ama yapamazlar.

O, tıpkı bir kaya gibidir. Kızgınlıkla veya her türdeki intikamın okyanusu tarafından yenilmeyen bir kaya gibi. Bu, Shri Ganesha tarafından gözetilen ve beslenen kayadır.

Size daha evvel de söyledim, içimizdeki masumiyet asla yok edilmez. Çok şaşırtıcıdır. Siz bir günahkar olabilirsiniz, siz çok zalim bir kişi olabilirsiniz, her şey olabilirsiniz ama masumiyetten sonra bu olmaz, olamaz. O Tanrı tarafından bizim içimize konan çok gizli bir şeydir.

Masumiyetimizle çok fazla oynuyoruz. Canımızın istediği her şekilde davranarak, “tamam, nihayetinde bu benim kendi arzum ve isteğim” diye düşünüyoruz. Ve sürekli olarak gücümüzü azaltmaya veya diyebiliriz ki masumiyet gücümüzü gizlemeye, saklamaya devam ediyoruz. Ve üç kağıtçı mizacımızla insanları aptal yerine koymakla çok iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Bu üç kağıtçı mizaç size hiç bir tatminkarlık veremez. Bu kendine yetmek değildir. Başkalarını aldatmaya çalıştığınız zaman, bu aldatmaca sizin üstünüzde çalışır, size geri teper ve sizin masumiyete olan inancınızı yok eder. – ki bu en büyük inançtır, en büyük yardımdır veya bu dünyadaki en büyük güçtür.

Kendilerini zayıflattığını düşündükleri için masumiyetlerine saygı duymayan o insanlar, masumiyetin gücünü görmemişlerdir – o nasıl çalışır, nasıl hareket eder. Dünyanın dört bir yanından, tepki gösterir bu. Ama şimdiye dek, insanların masumiyetin gücü ile ilgili olarak bilinçli olmadıklarını sanıyorum. Ama masum olmak en yüce şeydir. Ve sanki tüm anlayışa, varlığın tüm çalışmasına son derece güzel şekilde ulaşılmış gibi hareket eder.

Bugün bu dünyada görüyorsunuz , ne söylendi, insanlar neyi hatırlıyorlar, neye saygı gösterildi. Yüksek ideallere saygı duyuldu. Ama yüksek ideallerin insanı olan ve çok iyi bir karakterle, çok iyi bir mizaçla çok çok güzel bir yaşam süren bu kişilerin süptil tarafına bakarsanız, tüm bu insanlar belki de incitildiler, belki öldürüldüler – ama masumiyetleri yüzünden ışık saçıyorlar ve çağlar boyunca ışık saçıyorlar. Bu gibi tüm yüce insanların yaşamlarını bu şekilde görebilirsiniz; onların hepsi son derece sadeler, hiç bir şey tartışmıyorlar – hareketlerinde spontanlar ve spontan şekilde yaşıyorlar.

Ulus üstüne ulus yok edilebilir, ama masumiyetin gücü yok edilemez. Buna inancınız olsun. Kendinize tam bir inancınız olmalı ve bu “kendiniz” denilen, masumiyettinizden başka bir şey değildir. “Masum insanlar aldatılıyor” diyebilirsiniz. Kimse masumiyeti aldatamaz çünkü o ölümsüz değerde bir şeydir.

Sizi parasal olarak dolandırabilirler, başka bir şeyle dolandırabilirler ama en ölümsüz olan şey sizin masumiyetinizdir. Ve tamamen masum olduğunuz ve masumiyetinizi gözettiğiniz zaman siz dünyanın en başarılı insanı olacaksınız.

Size söylediğim gibi, o masumiyet asla yok edilmez. Sizin hastalıklı düşüncelerinizle, hastalıklı davranışlarınızla, bir süre için kapanabilir ama eğer masumiyetin gökyüzünden bulutları dağıtabilirseniz tüm dünyayı kazanmış olduğunuza dair her şey çok açıkça meydana çıkar. İsa’nın durumunu ele alabiliriz. O çarmıha gerilmişti, aşağılanmıştı, işkence edilmişti. Bunu yapanlar neredeler? Onları kim tanıyor? İsimlerini bile bilen yok. Kimse onlarla ilgilenmedi bile. Bu kadar kullanılan ve işkence çektirilen tek bir kişi. Ama buna rağmen ne oldu? O, tüm dünyanın saygısını kazandı. Tüm dünya Ona saygı duyar. Kimse “şuna bak, nasıl da çarmıha gerildi, O ne yaptı ki?…” demiyor. Bu tür şey yok. Onlar sadece saygı duyuyorlar. Ve neye saygı duyuyorlar? Öze, tam masumiyetin özüne.

Sahaja Yoga’da, Onun masumiyetin enkarnasyonu olduğunu söylerler. O Shri Ganesha’nın enkarnasyonuydu – ki bu ispatlanabilir. Dolayısıyla, kendi maceramızda ne istersek yapabiliriz ve hatta bunu hatırlamak bile istemiyoruz, bunu yapmanın yanlış olduğunu göz önünde bile tutmak istemiyoruz diye istemiyoruz diye düşündüğünüz zaman, bizler önümüzde ne olduğunu bilmiyoruz. Hitler’e de ne oldu? Tüm dünyayı yok edebileceğini, o kadar çok kişiyi öldürmeyi becerebileceğini ve hala büyük bir kişilik olarak kalacağını düşündü. Gerçekten saygı duyulan insanların kimler olduğunu anlamayan aptal insanlar onlar. Çağlar boyunca, tarih boyunca, kimse Hitler’den hoşlanmadı. Eğer tüm dünya üzerinde gerçek bir güce sahip olmayı istediğinde ve yüce bir adamın şöhretini elde etmek istiyorsa, kendisinin yüce insanları izlemesi gerektiğini anlayamadı. Ve bu yüce insanlar masumdurlar. Hangisini alırsanız alın, esas güç masumiyettir. Bu gücün hareket ettiğini nasıl söylemeliyim bilmiyorum, çünkü o pek çok şekilde hareket eder. Tarihi olayların üzerinden geçebilirsiniz, pek çoğunun ve siz ne bulacaksınız? Öylesine masum, sade ve bilge olan bir kişi tüm yaşamınız boyunca hatırlanır.

Bir çocuktum, çok küçüktüm, okuldayken kütüphaneye giderdim ve bizim için büyük şeyler yaratmış olan yüce insanların hayatlarını okurdum. Pek çoğunun. Ve bazılarının ne kadar sade ve çocuksu olduklarını görüp şaşırmıştım. Örneğin, Abraham Lincoln ki ona inanılmaz derecede, son derece büyük saygım var, kendisi karısı tarafından da eziyet edilen bir adamdı. Karısı “Sen bilmiyorsun, çok beceriksizsin, nasıl giyinileceğini bilmiyorsun, nasıl davanılacağını bilmiyorsun” derdi. Ve aslında ona karşı çok sertti, ona sürekli eziyet ederdi.

Nihayetinde Abraham Lincoln`da öldürüldü. Bu nedenle bir kişi, “Gördün mü? Abraham Lincoln olmanın yararı ne? Çünkü o öldürüldü, başarılı biri değildi.” diyebilir. Bugüne dek, tüm dünyada insanlar Abraham Lincoln’ün kim olduğunu bilirler. Karısını tanımazlar – belki de. (Shri Mataji güler) Ama Abraham Lincoln’ün kim olduğunu bilirler, herkes. Karısına göre o beceriksiz adamdı ve ona karşı her tür aşağılamayı yaptı ama hiç kimse karısına saygı duymuyor, kimse onun hakkında bir şey düşünmüyor. Bugün saygı gören kimdir, Abraham Lincoln’dür. Neden? “Aslında o öldürüldü, bu onun hayatta kalmaya gücü olmadığını gösterir” – ama o çağlar boyunca hayatta kaldı! Pek çok sene geçti, o hala hayatta.

Masum olan insanların, bütün yüce insanların durumunu ele alalımve işte bu yüzden onların idealleri vardı. Onlar için idealleri her şeyden daha önemliydi, kendi hayatlarından biledaha önemliydi, diğer her şey önemsizdi. Şimdi, ideal duygusu ve idealizm sadece sizin masumiyetinizden gelir. İşte size idealinizin ne olduğunu öğreten budur; nasıl var olmalısınız, ne tür bir yaşam sürmelisiniz. Büyük yetkilere sahip olmanızın veya bakanlar gibi çok büyük pozisyonlarınızın olmasının ve tüm bu şeylerin önemi yoktur. Gelen ve sonra ölüp giden pek çok kişi oldu. Hırsları olan pek çok insan vardı ve zalim olan pek çok kişi vardı, ama neredeler onlar? Kimse onlarla ilgilenmiyor, kimse onlara bakmak istemiyor. Eğer fotoğrafları ortaya çıkarsa insanlar gözlerini kapıyorlar “hayır, hayır, bu adamı görmek istemiyoruz”. Ama eğer son derece masum bir şekilde konuşan küçük bir oğlan çocuğu varsa, masum bir çocuk, tüm dünya o çocuğa hayran kalır. Ve o yüce insanlar, gerçekten de bu masumiyetin sembolleridirler. Onların esas nitelikleri masumiyetti, içinden bilgelik gelen masumiyet.

Ganesha’nın esas kalitesi bilgeliktir. Kendi masum nitelikleri sayesinde başarının ne olduğunu bilir. Bazen, masum insanlar masumiyet kalitelerinin farkında bile değillerdir. Çok sıradan biri olabilir, çok sade biri olabilir, öyle çok akıllı ve keskin biri gibi görünmeyebilir, iyi diplomatlar olmayabilir, her ne ise, masumiyet kalitesinin insanlar vasıtası ile nasıl parıldadığı çok şaşırtıcıdır. – onlar masumlar! İnsanlığın tüm zaferinin varacağı yer işte budur.

Masum olmak, – (çocuk ağlıyor ve Shri Mataji “Ne oluyor? dedi) – masum olmak için ne yapıyorsunuz? İnsanlar diyecek ki: “Anne, masum olmak için ne yapalım?” Öncelikle, kendiniz için, aklınızın nasıl çalıştığını görebilirsiniz. O ne yapar? Nasıl tepki gösteriyor? İşte bu kişinin seyretmesi gereken şeydir, Ben buna ‘iç gözlem’ diyorum. Aklınız ne çeşit planlar kuruyor? Neyin en iyisi olduğunu düşünüyor? Bu düşünmede, düşünme sürecinde, kendinize bakmanın en önemli yolu nedir? İlk ve en önemli şey, sizler birisine nasıl tepki gösterdiğinizi bilmelisiniz. Bu masum bir tepki mi? Yoksa kinci bir tepki mi?

Kendinizi görmeniz çok kolaydır çünkü şimdi hepiniz Sahaja Yogilersiniz. Kendiniz için, sizdeki her hangi bir öfke için reaksiyonunuzun veya başınıza gelen herhangi bir zorluğa karşı tepkinizin nasıl olduğunu kendiniz görebilirsiniz. Buna nasıl tepki gösteriyorsunuz? Davranışınız nasıl? Eğer çok güçlü bir kişi iseniz, o zaman davranışınız, o şeyden etkilenmemektir. Kendiniz için görürsünüz ki, insanların size yaptıkları şey sadece aptalcadır. Kesinlikle aptalca. Ve onlar aptalca şeyler yaptıkları zaman neden canınız sıkılsın ki? Neden enerjimizi onlar üzerinde boşa harcayalım? Aptallıklarının bulunduğu yer, onların tüm yaşamlarında ve sonrasında aşağılama içinde davrandıkları bir noktaya gelir. Aptallıklarının ortaya çıkacağı bir an gelir, öyle ki tüm hayatlarında ve sonrasında küçümsenirler. İnsanlar onların isimlerini ağızlarına almak istemezler, onların fotoğraflarını almak istemezler, onlarla hiçbir işleri olmasını istemezler.

Bu zamanda, böylesi nazik bir durumda sahtekar olan, masum olmayan, masumiyete karşı olan insanlara ne olur, onlar onları izlemeye başlarlar çünkü onlara yakışan budur. Saldırgan olmak, kurnaz olmak onlara yakışır ve ‘şeytani bir grup’ diye adlandırabileceğimiz yeni bir grup işte böyle oluşur. Ve bu şeytani grup da, ne olursa olsun, masum bir kişiliğe hiçbir şey yapamazlar. Ruh için, şöyle bir Sanskrit sloka vardır – Nainam chidanti saashtrani –‘o hiçbir silahla öldürülemez’. Nainam dahanti pavaka – ‘hiçbir ateş onu yakamaz’. Sayanam cleydayantaposh naso sathe marutha – Marutha havadır veya rüzgar diyebiliriz. ‘Rüzgar da onu içine alamaz’. O yok etmeye çalışan tüm tabiatın üzerindedir. Şaşıracaksınız ama doğa anlar. Size söyledim, doğa masumdur. O anlar ve doğru anda, saldırgan olana karşı, masum bir kişiye kötü davranan ve zarar verene karşı harekete geçer.

Bu şekilde, masumiyetimize ibadet etmemiz gerektiğini bilmeliyiz. Biliyorum bazen bundan dolayı üzerinizde egemenlik kurulduğunu düşünüyorsunuz. Bazen biri ‘sen neden başkaları tarafından böylesi bir davranışa maruz bırakıyorsun?’ diye üzüntü duyuyor. Aklınıza her tür şey gelir. Ama masumiyetinize ibadet ederseniz, bu durumda her zaman mutlu bir kişi olacaksınız, hep çok nazik, hep alçakgönüllü bir kişi olacaksınız. Öyleyse kişi dikkatli olmalıdır. Sizler kendi kendinizin yok edicisisiniz! Öldüren sizsiniz? Hitler’e ne diyeceksiniz? Hitler kendisini yok etti; kim onu yok etti? Demek istiyorum ki, bir şekilde herkes ölmelidir, o zaman o da ölmeliydi. Ama onu sonsuza dek yok eden kendisinden başkası değildi. Öyleyse, sizler kendinizi öldürüyorsunuz – bununla beraber, eğer masumsanız kendinizi kurtarabilir ve çok yüceltilebilirsiniz. Masumiyet gücüne inancınız olsun.

Önemli olan nedir, kendi hayatınızda masumiyetin gücünü nasıl gösterirsiniz, birbirinize nasıl davranırsınız ve bu her ne ise odur, Benim “sevgi” dediğim şey, işte budur. Kendinize karşı bu şekilde bir tavrınız olmadığı sürece şefkatli olamazsınız. Müşfik olamazsınız. Geçici olarak bunu hissedebilirsiniz ama kalıcı bir şefkat hali sadece masumiyetin karakterinizden sürekli olarak akması ile olur. Bir insanda bu son derece şeffaf bir şeydir ve bu kalır, tüm diğer şeyleri kuvvetlendirir, zamana bırakın – eğer masumiyetinizin gücünü ve değerini gösterirseniz, binlerce yıl boyunca insanlar siz Sahaja Yogileri unutmayacaklar.

Bu günkü programın bu kadar geç olmasından dolayı özür dilerim ama biliyorsunuz, Ben gelmeye hazırdım ama şimdi evlilikler asıl fonksiyon oldu artık. (Formlar) Çok geç geldiği için, son ana kadar biz evlilikler hakkında kararları veriyorduk. Ama size bunun son sefer olduğunu söylüyorum. Bir dahaki sefere bunu durduracağız. Başvurularınızı en geç 8 gün önce göndermek zorundasınız ve Ganapatipule için bu 2 hafta. Aksi takdirde, bir günde sadece 24 saat var ve bunu arttıramazsınız.

Yapmam gereken çok mütevazi bir istekte bulunacağım, eğer siz evliliğinizi ayarlamak istiyorsanız, o zaman lütfen bunu öyle yapın ki Benim bakacak zamanım olabilsin. Aksi takdirde, karar vermeleri için bunu başkalarına vereceğim.

İsterseniz, bu yapılabilir. Yani, evliliğin çok önemli olduğunu anlamak, kolay bir şeydir. Eğer evli iseniz, masum çocuklar yaratabilirsiniz. Ama bu şekilde davranırsanız, biraz, biraz sorumlu – o zaman sizden zamanın değerini anlamanızı rica etmem gerek çünkü gelecek seferden itibaren, eğer başvurularınızı böyle geç yollarsanız evlilikleri yapamayacağımızı size garanti edebilirim. Bu bir haftalık bir zaman içinde olmalı, umarım bunu anlayacaksınız.

Çok teşekkür ederim.