Sahasrara Puja 2002

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Sahasrara Puja. Cabella Ligure (Italya), 5 Mayıs 2002.

Bugün, demeliyim ki, Sahasrarayı kutlamak için – Sahasrara Puja’yı kutlamak için çok büyük bir gün. Bunun olması, Sahasrara’larınızın açılması çok nadir olan bir şeydir. Bu koca dünyada çok az sayıda insan vardı- bazı sufiler vardı, bazı azizler vardı, Çin de başka insanlar vardı ve hepsi. Ama çok azı, çok azının açılmış Sahasrarası vardı. Öyle ki, onların ne dediğini ve yazdığını halk asla anlamıyordu. Gerçekte onlara işkence ettiler, çarmıha gerdiler, korkunç şeyler yaptılar çünkü aydınlanmasını almış birisine dayanamıyorlardı.

Sahasrara kolektif olarak açıldığı için, bugün çok büyük bir gün. Hepiniz buna eriştiniz. Aynı zamanda da, dünyanın her yerinde Sahasraraları açık olan bir çok insanınız var. Sahasraranın kollektif açılmasının ne denli büyük bir olay olduğunu anlamak için, tabii ki çok daha fazla sayıda insana ihtiyacımız var. Bazıları aydınlanmalarını aldıktan sonra çok geliştiler, çok fazla. Onlar Sahaja Yoga`yı gayet iyi anladılar ve kendi derinliklerini geliştirdiler, onların bilinçleri de Tanrı ile bir olmanın farkındalığına içinde.

Tanrı ile bir olmak, insanoğlunun karşılaşabileceği en yüce kutsamadır. Şimdiye dek onlar var oluşun daha alt seviyesinde bulunan insanlardı. Bu seviyenin bütün sorunlarına sahiptiler- bunlar kıskançlık, nefret, günümüzün tüm savaş, başkalarını rahatsız etme, mahvetmek ve sevmemek gibi sorunlarıdır. Bütün bu sorunlar,  Sahasraraları açılmadığı için meydana geldi.

Esas sorunumuz tüm dünyadaki insanların Sahasrarasını açmak, bu çok  kolay, hepiniz bunu yapabilirsiniz, ve eğer bunu kolektif olarak yaparsanız daha da etkili olur. Eğer kolektifseniz, bunu gayet iyi çalıştırabilirsiniz.

Sahasraraları tamamen açık olan bir çok insan Sahaja Yoga’ya geldi ve onlar kendi derinliklerini hissettiler.  Öncelikle kendi derinliğinizi hissetmelisiniz. Eğer kendi derinliğinizi hissetmezseniz ve çok derin olan o kendi kişiliğiniz ile bir olmazsanız, o zaman aydınlanmanın tadına varamazsınız.

Öncelikle kendinizi anlamalısınız. Eğer kendinizi anlamazsanız, başkalarını nasıl anlarsınız. Anlayamazsınız. Bu yüzden ilk önce Sahasrara tamamen açılmalıdır. Tamamen demek, Tanrı ile tam bir birlik halidir. Bu zor değil. Sadece biraz meditasyon yapmalısınız, o zaman çalışır. Bir çok insanda bu çalıştı. Bu kadar büyük kolektivitiye ulaşan, aynı zamanda aydınlanmış bir ruhun farkındalığına erişen kişileri Sahaja Yoga içinde görüp tanımaktan dolayı çok mutlu oluyorum.

Öyleyse aydınlanmış bir ruhun farkındalığı nedir? Bugün anlamamız gereken şey bu. Söylediğim gibi bugün çok önemli bir gün. Farkındalık, dünyada neler olup bittiğini bilmek ve sizin buna nasıl yardım edebileceğinizi bilmenizdir. İnsanların bu farkındalığa ulaşmalarını siz nasıl yardım edebilirsiniz- kendiniz hakkında bu tam, tam bilgiye erişmeden, kendi gücünüze ve kendinize olan güvene tam olarak erişmeden bunu yapamazsınız.

Sahasrara Günü Tanrı ile bağlantınızı kuvvetlendirmek için kutlanmalıdır, bu sayede  bilinciniz tamamen aydınlanır ve herşeyin içindeki doğru noktayı görürsünüz.

Bir çok ülkede bu oldu, gördüm, insanlar bunu çok, çok hızlı aldılar. Şaşırtıcı şekilde  çok gelişmiş bir bölge olarak kabul edilmeyen Afrikada, bu iyi, çünkü binlerce kişi aydınlanmalarını aldı. Gelişmiş olanlar, düşünüyorum da, yükselmenin (ascent) ötesine geçtiler. İşte nokta bu olmalı, onlar bu gelişmiş konumlarından yükselebilecekleri bu konuma doğru geri gelmeliler. Bu yüzden, aydınlamasını aldıklarını düşünenler, henüz gelişmemiş olan ve modernleşmemiş olan kişiler kadar hızlı yükselemiyorlar. Buna rağmen bu çalıştı, bir çok kişi de çalıştı ve bir çokları bu yükselişi gayet iyi elde ettiler.

Ancak söylemeliyim ki, meditasyon yaptığınız zaman dış mekanlarda da, bir şahit konumu geliştirmelisiniz. Meselenin ne olduğunu, sizde neyin yanlış olduğunu, başkalarında nelerin yanlış olduğunu ve sizin başkalarına nasıl yardımcı olabileceğinizi bulmaya çalışmalısınız. Sadece vibrasyonlarınızla ülkenizde, ailenizde, her yerde bir çok şeyi değiştirebilirsiniz.

Şimdi görüyorsunuz, Sahaja Yoga nasıl büyüyor, aydınlanma almaya nasıl bir ihtiyaç var, aydınlanma almak için nasıl bir arzu var. Ancak tek şey şu ki, yaklaşımınız sevgi dolu ve anlayış dolu olmalıdır. Onlar cehaletin karanlığından  geliyorlar ve Tanrı nın elementine, doğasına giriyorlar, bu da… onlar için aşırı parlak olabilir. Bu şekilde, eğer onlar için sabırlı bir yumuşaklık, bir sevgi geliştirirseniz, eminim ki onların yükselişine daha fazla katkıda bulunabilirsiniz. Cahil oldukları için, onlara kızmanız bir işe yaramaz, onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar ki. Isa’nın dediği gibi, “Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar”

Bu yüzden yapmanız gereken şey, her ne yapıyorlarsa, her ne anlıyorlarsa, bunun hala yeterli olmadığını anlamalarını sağlamaktır. Onların anlayışları henüz, eğer aydınlanmış ruh olsaydılar, bu haldeyken olabilecekleri kadar büyümüş değildir. Aydınlanma sonrasında bile insanlarda bir sorun olduğunu görüyorum. Onlar hala, bitmiş olan, ölmüş olan geçmiş hayatlarının sorunlarını taşıyorlar ve bilinç, bu kadar aydınlatma bile onlara kendilerinde neyin yanlış olduğunu göstermiyor.

Örneğin ego durumunu ele alın. Ego o kadar gelişmiş ki. Çok gelişmiş olan batı ülkelerinde, ego da gelişiyor. Onlar kendilerinde neyin yanlış olduğunu bulmalılar. Bu ego belli bir bilinçden kaynaklanıyor, işte siz büyük bir şey oldunuz, şusunuz, busunuz, belki anne babanız büyük kişiler, belki mülkleriniz büyük, belki çok büyük bir konumdasınız veya her neyse. Bu her şeyden kaynaklanabilir ve bu bilinç  farkındalığınıza aykırıdır çünkü gerçek değildir. Sizler bu dış şeyler tarafından şekillenen bir şey değilsiniz. Fakat- siz kendi içinizdeki, kendi farkındalığınız tarafından  şekillendirildiniz. Bu farkındalık büyümelidir. Nereden? Anlaşılması gereken şey, bizlerin bu  egoyu nasıl edindiğimizdir, hangi noktadan.

Dün hissettim ki etrafta çok sağ kanal olan bir çok insan vardı. Bu sağ kanal fayda sağlamaz, size sorun yaratır, hastalık yaratır, ayrıca sağ kanal Sahaja Yogilere sahip olmanın da bir yararı yoktur.

Esas mesele sevginin gücünü anlamaktır. Sevginin gücü en yüksek ve en büyük olandır ve eğer siz şu veya bu şekilde öfkenizi terk ederseniz, hırsınızı ve egonuzu terk etmenin yolunu bulabilirseniz, bunu yapabilirseniz, Sahasrara’da olabilirsiniz. Şimdi sadece egonun oyununa bakın. O yükselişinizi durdurur. Egoda, insanlar sadece kayboluyorlar, zira egoda, onlar sadece sola veya sağa giderler veya aşırı sağa veya aşırı sola gidebilirler. Onlar bu ikilinin aşırı uçlarına kaçabilirler. Bu yüzden ilk olarak  egolarımızı düzeltmeliyiz. Bu ego için ne yapmalıyız? Bu ego için kendimizi gözlemlemeli ve kendimizle alay etmeliyiz! Amma da egomuz var? Neden? Bizler insanız – şimdi Tanrısallaştık! Şimdi içimizdeki Tanrı ile, içimizdeki ışık ile, kendimizin Tanrı’nın bir parçası olduğumuzu, sevgi okyanusu içinde bir damla olduğumuzu anlamalıyız. Eğer egonuzu küçültebilirseniz, eğer onu kendi varlığınızdaki gerçek konumuna getirirseniz, o zaman her şey daha iyi çalışır.

Batıda bu ego çok güçlü, çok, çok güçlü olduğunu gördüm. Her ne yanlış yaparlarsa bunun doğru olduğunu sanıyorlar, çünkü ego sizi her şekilde destekleyebilir. Ancak tersine şekilde, gelişmekte olan kişilerde, henüz gelişmemiş olan ülkelerde, sorun ego değil superego`dur. Bu düzeltilebilir. Fakat ego kendinizin yarattığı kendi düşmanınızdır. Onunla savaşmalı ve kendiniz için onun nereden kaynaklandığını bulmalısınız. Ülkenizle ilgili olabilir, ailenizle ilgili olabilir, her hangi bir yerden olabilir. Eğer girmemiz gereken yer Sahasrara ise, her şeyden önce egomuzu seyretmeliyiz.

Ben Sahasrara açılışının kolektif olmasını araştırırken, Beni aşağı çeken şeyin insanların egosu olduğunu gördüm. İnsanların egosu ile mücadele etmek zorunda kaldım. Çok basit alışkanlıkları olan, gururu olmayan, hiç birşeyi olmayan bir kadın olduğum için  insanlar Beni baskı altına almak istediler, Bana her türlü şeyi söylediler, fakat Ben onları anlıyordum, zira onların ego sorunları vardı. Ve bu ego bir kez gelişip domine etmeğe başladığında, bu ülkede Hitler’lerimiz olabilir, dünyanın her yerinde tüm bu korkunç insanlar yetişir.

Anlamanız gereken ilk şey, ego’su olanlara boyun eğmeyin. Tabii ki onlarla kavga etmeye başlamayacaksınız ama içinizde aydınlanma almış insanlar olduğunuza dair bir inanç var. Sizler onlardan çok daha güçlüsünüz. Benim güçlerim, ancak sizler aydınlanmış ruhlar olduğunuz zaman çalışır. Şaşırırsınız o güçler, insanların ego ile halledemeyecekleri bir çok şeyi hallederler.

Geçen günkü gibi, Afrika’dan duydum ki, insanlar birdenbire görünmez olmuşlar. Bir hükümet darbesi vardı ve Başkan da Sahaja Yogi idi. O görünmez olmuş ve onu hiç kimse onu bulamamış. Çünkü onlar çok teslimiyet içindeler. O kadar çok teslimiyet içindeler ki güçlerimi kullanabiliyorlar. Hepiniz Benim güclerimi de kullanabilmelisiniz, korunmak için. Bu koruma gücü çok, çok kuvvetlidir, özellikle ‘Sahaja Yoga’nın çok içinde ve ‘orada’ olanlar için. Bu yüzden, öncelikle egoya değil, kendinizin Sahaja Yogi olduğunuza dair tam bir inancınız olmalı-. ‘Sahaja Yogi’ demek, egonuz olamaz demektir.

Bu ego konusu biliyorsunuz, bir çok farklı kaynaktan geldi. Fakat bu temizlenmelidir. Nehir aktığı zaman, her tür pisliğin, kirin de onun içinde akması gibi. Ancak denizle buluştuğu zaman, nehir deniz olur. Aynı şekilde sizde öyle olmalısınız. Deniz olabilmek için unutmanız gereken şey, içinize gelen bu ırmağa karışmış şeyler ve size gelen tüm bu  yanlış fikirlerdir. Herhangi bir kaynaktan olabilirler. Onları nasıl adlandırırım bilemiyorum, zira onların kaynağı için uzun bir liste var. İnsanlarda bazen bu ego ile deliriyorlar.

Evet, esas konu, sizin egonuzu nasıl izleyip, ona nasıl şahit olduğunuzdur, nasıl çalışıyor, sizin davranışlarınızı nasıl bozuyor, ilişkilerinizi nasıl bozuyor, sizi nasıl aptallaştırıyor. Ego, onun yaptığı ilk şey, sizi çok aptal yapmasıdır ve siz de öyle davranmaya başlarsınız ki, insanlar “Oh, sen yaşayan en büyük aptalsın” diye düşünmeğe başlarlar. Ancak bu bir işe yaramaz, eğer aptal olduğunuza inanırlarsa ne olacak? Bunun tersine, eğer bilgeliğiniz varsa, huzurunuz varsa, yaşamda herşeyden neşe duyan özel bir mizacınız varsa, kolektif bir mizacınız da varsa, bu çalışacaktır. Etkileceklerdir. Çünkü o ışıkta kendi aptallıklarını, kendi sahteliklerini, herşeyi görürler ve düşündüklerinin doğru olmadığını fark ederler. “Bu bey benden çok daha derin. Onda bende olmayan ne var?” Bu hepimiz için esas meseledir.

Sahaja Yoga’da liderlerimiz var. Bu onların gerçekten lider haline geldiklerini anlamına gelmez ama onların daha büyük bir derinlikleri olduğu anlamına gelir. Eğer olmazsa, dışarı çıkarlar. Eğer derinlikleri varsa o zaman liderdirler, diğerlerinin onları görmekten dolayı gerçekten neşe duyarlar, onların orada bulunmasından dolayı gerçekten neşe duyarlar. Herşeyde kendiniz görebilirsiniz. Özellikle liderler için söylüyorum, çünkü insanlar onları görüyorlar ve onlar, kendileri için ideal oluşturuyorlar. Benim için, “Anne ne de olsa Anne, bizler onun gibi olamayız” derler. Fakat liderlerden ders alabilirler ve bunun yanlış olduğunu, bunun uygun olmadığını anlarlar.

Öncelikle siz bir model olmalısınız- Sahaja Yoganın modelleri. Ve size hep söylediğim gibi, “Egonuzdan kurtulun”. Bu en kötü şeydir çünkü her şeyden önce öfkeyi beraberinde getirir. Kendinizin büyük bir şey olduğunu sanırsınız, Sahaja Yogi olduğunuz için şunu bunu yapabileceğinize inanırsınız. Bu doğru değildir. Aksine çok alçak gönüllü olun, çok alçak gönüllü ve sizler doğru işler yaparsınız. Artık daha fazla, daha fazla kibirli ve aynı zamanda öfke dolu bir insan olmazsınız. Öfke sizi terkeder, tamamen, tamamen. O size bir denge verir, bir bilgelik verir ve siz bununla  görevinizin ne olduğunu görürsünüz, neden bu dünyada olduğunuzu, bu enerjinin size neden geldiğini, neden Tanrısal bir kişilik olduğunuzu görürsünüz. Bu çok, çok büyük bir sorumluluktur. Siz artık kendinize bakmak zorunda değilsiniz, hayır, Tanrı size bakacaktır. Kesinikle. Sizi koruyacak, bakacak, sizin için gereken her neyse yerine getirecektir. Fakat eğer, eğer bu egonuz varsa, kendinizi gerçeğe kapatırsınız, hakikate kapatırsınız ve çok öfkeli, kibirli kişiler olursunuz. Bu yok olmalıdır.

Sahaja Yogiler azizdirler, yok aziz değil, azizden daha fazlasılar, çünkü kendilerini daha iyi ifade edebilirler. Içlerinde kullanabilecekleri güçler var, böylece başkalarına sizlerin ne kadar güçlü olduğunuzu ve bir şeyleri düşündünüzden çok daha iyi yapabileceğinizi gösterebilirler.

Örneğin, diyelim ki tüm dünyanın üzüntü duyduğu bir sorun var. Tek şey, eğer nasıl şahit konumunda olacağınızı bilirseniz, bu sorun yok olur. Bütün dünyada yok olur! Orada kalamaz. Bugünlerde dünya karışıklıklarla dolu, gördüğünüz gibi, ortaya çıkan saçma sapan insanlarla dolu, kavgacı insanlarla dolu, domine eden aşırı güc kullanan insanlarla dolu. Bu zamanda eğer şahit konumunda izlerseniz, bu yok olacaktır. Çünkü siz çok güçlüsünüz, siz çok güçlüsünüz. Fakat öncelikle gücü kullanmak için donanmış  olmalısınız. İçinizde bu donanım varsa yapabilirsiniz. Fakat egonuzla yapamazsınız. Ego sizin yükselişiniz (ascent’iniz) için en büyük engeldir. Bakın, bu ego tam sizin Sahasraraya geçeceğiniz noktadadır. Aksi halde Sahasrara’nın açılması çok kolay. Fakat ego varsa, sizler zaten bu egonun içinde kaybolmuşsunuzdur.

Böylece bütün bunlara karşı, kişi bu ‘kendini gözleme işini anlamalıdır. Egoist mi? Kendisi hakkında ne düşünüyor. Ego çok sınırlıdır. Sizi sınırlı yapar ve yaşamınızın amacını görmezsiniz. Neden aydınlanmış bir ruh oldunuz? Anlamazsınız, sadece kendi konularınızla ilgili olursunuz, ailenizde, çocuklarınızda, bunlar gibi şeylerde işte. Çok düşük. Ama eğer sizde varsa, sizin egosuz bir kişiliğiniz varsa, o zaman çok etkin olursunuz- tüm güç çalışır. Gördüğüm şey şu ki, Sahasrara’nın gücü çok büyük. Bazı insanlarda mucizeler yarattı. Büyük bir şekilde çalıştılar. Ego nedeniyle bir çok insan Sahaja Yogi diyebileceğimiz bu seviyeye gelemediler. İşte bunun gibi, size bundan bahsetmek için buradayım. O günlerde, bu azizlerin geldikleri zamanda, orada onlara yol gösterecek, bir şeyler söyleyecek kimseler yoktu. Aksine çevrelerindekiler tarafından çok hırpalandılar ve kimse onların neden bu kadar alçak gönüllü olduklarını, neden egolarının olmadığını anlayamadı. Sonuçta onları hırpaladılar. Fakat şimdi güçleriniz var. Güçlerinizi nasıl kullanacağınızı bilmelisiniz. Fakat güçlerinizin olması hiç bir şekilde sizde ego yaratmamalı. Aksine alçak gönüllü olmalısınız. Alçak gönüllü olabilme gücünüz var. Eğer siz alçak gönüllü olabilirseniz ve diğerlerinin henüz aydınlanmış ruh olmadıklarından daha alt konumda olduklarını, egolarının onları engellediğini ve onların yükselmelerinin gerektiğini anlayabilirsiniz. Bunu anladığınız zaman sadece onlar için üzülmekle kalmayacaksınız, onları anlayacaksınız da ve size sorunlarınızı çözecek bir tür yardım Tanrıdan gelecektir.

Bazen, bir çoğunuzda çok düşük seviyeli sorunlar olduğunu görüyorum. Ve o zaman da, bu sorunlarla neden bu kadar meşgul olduğunuza şaşıyorum. Bakın, sizler o kadar güçlüsünüz ki. Sahasrara da, hangi güçlerinizin var bilmelisiniz. Bin adet güç var, sizin içinizde aydınlanmış bin adet güç var. Eğer bunu anlayabilirseniz, o zaman egolu olmanın ne faydası olacağını anlayacaksınız, çünkü içinizde henüz kullanmadığınız, ama kullanmanız gereken o kadar çok gücünüz var ki. Ama ego yüzünden bunu kullanamazsınız. Sevgi ile kullanabilirsiniz. Sevgi ile yönetebilir ve bir çok şeyi yapabilirsiniz.

Bu yüzden bu gün hepinizden bir yemin etmenizi isteyeceğim, “Bizler egomuza artık şans tanımıyacağız. Bizler onu bırakıyoruz. Bizler egomuzu terk ediyoruz.” Çünkü aramızda bir engel olmasının anlamı yok. Sahasrara çalışmak istiyor, ego engeli yüzünden çalışamaz. En iyisi hiçbir şey nedeni ile, ego sahibi olmayın. İyi bir şarkıcı olabilirsiniz, yaşamda her hangi bir şey olabilirsiniz, belki de büyük bir adam veya sözüm ona benzeri bir şey- bunun hiçbir anlamı yoktur. İşte bizim bugün egosuz ve  güçlerin bütünüyle onlara doğru aktığı insanlara ihtiyacımız var.

Sahasrara’nın açılması ile, bütün bu güçler akmalıdır, eğer Sahasrara bütünüyle açıldıysa. Sevginin tüm bu güçleri akmalıdır. Şaşırırsınız, nereye gitsem, insanlar Bana aşık oluyorlar, neden anlamıyorum, onlara bir şey yapmıyorum, fakat onlar sadece sevgimi ‘hissediyorlar’. İşte olması gereken şey bu, insanlar sevginizi hissetmeli ve sizin sevecen bir kişi olduğunuzu bilmeliler.

Konu şu ki, sizler tüm bu dünyanın kurtuluşu için özel insanlar olarak meydana getirildiniz, çok özel. Sizin işiniz bu, yoksa para toplayıp her tür saçma şeyleri yapmak  değil. Sizler bu çok, çok hassas işi yapmak, insanların Kundalini’sini uyandırmak ve onları kendi büyüklüklerinin farkına vardırmak için buradasınız. İnsanoğlu yanlızca savaş ve kavga için yaratılmadı, orada politika oyunlarını oynasın, her tür pis hileler yapsın diye yaratılmadı. Onlar böyle, pis ve kirli diyebileceğim bir yaşam sürmek için de yaratılmadılar. Bizler, bizi yaratan Tanrı’nın büyük bir işini yapmak için varız bu dünyada.

Eğer Sahasrara’nızın açıldığının farkına varırsanız bu mümkündür ve bu Sahasrara da sizin endişe duyduğunuz küçük şeyler değil, saflık vardır. Bazıları “Oh, onlar daha iyisini yapabilirler, başkalarından yardım alabilirler” diye düşünerek Sahaja Yoga’dan yararlanmaya kalkışırlar – olmaz öyle şey. Kendiniz,  kendinize yardım edebilirsiniz, başka hiç bir yardıma ihtiyacınız yoktur. Aksine sizler başkalarına yardım etmek zorundasınız. Başka bir yerden her hangi bir yardım beklemenin gereği yoktur. Bana bakın, basit bir ev kadınıyım, fakat bu bütün dünyada nasıl da çalıştı. Ne ile? Sadece sevginin gücüyle. Tek sorun şu ki, Ben kendi sevgi gücünü kullanabiliyorum fakat sizler nasıl kullanılacağını bilmiyorsunuz. Tek sorun bu.

Eğer siz kendi sevgi gücünüzü kullanmak istiyorsanız, meditasyon sırasında bu sevgi gücünü geliştirebilirsiniz. Onunla insanları yakalayabilirsiniz. Onunla anlayabilirsiniz. Onların sorunları şu ki, Sahaja Yogi değiller, Tanrı ile olan bağlantının tüm kutsamasını almış kişiler değiller. Düşünün sizler Tanrı ile bağlantıdasınız. Ve Tanrı öyle büyük bir şey ki, bütün bu evreni yarattı, sizi yarattı ve bütün büyük işleri yaptı. Peki, siz nesiniz? Sizler Tanrı’nın bu gücünün bir parçasısınız. O zaman sevgi ile, anlayış ile neden içimizdeki Tanrı’nın gücünü tamamen kullanmayalım ve bu sayede içinizdeki bu bilgeliği geliştirirsiniz.

Kendinize söylemeniz gereken şudur, “Biz aydınlanmış ruhlarız. Bu kişi özel birisidir, çok özel.” Bu dünyada aydınlanmış ruh olan çok az sayıda insan var. Fakat şimdi bizler bir çoğuna sahibiz, onları görebiliyorum. Ama hala, eğer bir zayıflık varsa… egomuz yüzünden bazı sorunlar var. Kişinin egosu olmamalı, her şey geçicidir. Geçici olmayan şey Tanrısal sevgidir. Geçici olmayan şey Tanrısal kişiliktir. Her zaman görürsünüz, azizleri ve onun gibilerini, insanlar ölmüş olmalarına rağmen anımsarlar. Bütün şiirlerini anımsanır. Çok fazla Sahasrara işi yapamamalarına, insanlara aydınlanma vermemelerine rağmen, kişilikleri nedeniyle hala saygı görürler. Halk bu insanların muhteşem işler, mucizevi işler yaptıklarını bilirler.

Aynı şekilde siz de kendi mucizelerinizi görebilirsiniz ve şimdi, Tanrı ile bağlantıda olduğunuz için, neler yapabileceğinizi kendiniz görebilirsiniz. Bu bilmeniz gereken bir gerçek. Ne zaman tehlike varsa, ne zaman bir sorun varsa, sizler, ‘Kurtarılacaksınız’ diyeceksiniz. Şüphe yok ki, bir çoğunuz kurtarıldı.

Fakat bu yeterli değil. Ne için kurtarıldınız? Hayatınızın değeri ne? Neden yaşıyorsunuz? Ne oluyor? Tanrı sizi neden kurtardı? Neden bütün bunları size verdi? Çünkü bu dünya için yapacak çok şey var! Sizler de, demeliyim ki hakikatin askerlerisiniz, iyiliğin askerlerisiniz ve bütün bunlar büyük bir cesaretle ve kendinizi anlayarak yapılmalıdır.

Bu yüzden, yapmanız gereken şey kendinizi bilmektir. Kendinizi bilmelisiniz. Öz bilginize sahip olmalısınız, siz nesiniz.  Eğer buna sahip değilseniz, Sahasrara’yı açmanın ne faydası vardır? Kendini bilmek size gurur vermez, bir şey vermez fakat size ne yapmanız gerektiği, neyi çalıştırmanız gerektiği görevini verir.

Sahaja Yoga sadece sizin için değil, ama siz bütün dünya için varsınız, lütfen anlamaya çalışın. Bazen Sahaja Yoga’yı kendi iyiliğimiz için, sağlıklı olmamız, şu, bu  için var diye düşünüyoruz. Bu böyle değil. O başkalarının iyiliği için! Kullanmadığınız güçleriniz orada. Sizler hala meşgulsunuz- mektuplar alıyorum, diyorlar ki “Bizde şu yanlış, bu yanlış” Neden kendinizi düzeltemiyorsunuz? Kendinizi düzeltemiyorsanız, başkalarını nasıl düzeltirsiniz? İşte bu böyle.

Diyebilirim ki, kişi sizlerin büyük olduğunuza dair anlayışınızın içine giren, bir anlayış olduğunu görebilir. Sizler sıradan insanlar değilsiniz, bu pratikte uygulanmalıdır ve  Sahaja Yogi olduğunuzu gösteren bir şekilde kullanılmalıdır. Siz herhangi bir Sufiden veya herhangi bir aydınlanmış ruhtan veya herhangi bir azizden daha az değilsiniz, daha az değil. Fakat onlarda bulunmayan, onların farkında olmadıkları güçler sizde var. Bu güçler sizde varken, hangi güçlerinizin olduğunu anlamaya çalışın. Fakat bunu anlayarak asla bununla gurur duymamalısınız veya her durumda sizin işiniz bu, bunu siz yapmak zorundasınız. Siz oradasınız ve bu ego ile birlikte olmadığı için egosuz işten dolayı siz neşe duyacaksınız. Bu kadar çok fazla yapabilirseniz, çok iyi olacak.

Şimdi ego çok aşağıya indi, söylemeliyim ki, çok fazla. İnsanlardan, egonun aşağıya inmiş olduğunu duyuyorum.  Fakat bazen hala endişe ediyorlar, kavga ediyorlar, şunu bunu yapıyorlar. Fakat bütün bunlara rağmen, demeliyim ki, bütün bu yıllar boyunca her ne yapıldıysa, insanlar kendi aralarında hallettiler.

Kendinizi gözlemelisiniz. Ve bakın bakalım, ‘Hangi egonuz var, neden egoist olmalısınız?’ Bazı insanlarda kendi ülkelerinin egosu var, bazılarında… demek istiyorum ki bu tümü ile efsanevi! Bu tamamen efsane. Neden… siz herhangi bir yerde doğmuş olabilirdiniz. Belli bir ülkede doğduğunuz için bu egonuz var ve bu bir şey, demelim ki, kişi bundan dolayı utanmalıdır. Çünkü ülkeniz, artık hangisi ise, çok iyi yapmıyor. Ruhani olarak gelişmemiş, bu durumda ülkenizle neden gurur duyacaksınız ki? Siz bu çalıştırdığınız zaman, ruhani olarak gelişecekler, tabii o zaman ülkenizle gurur duyabilirsiniz. Fakat bunun olduğunu görmüyorum. Ve sizler bu işi halletmelisiniz.

Ve, şimdi Sahaja Yoga’nın her yerde bu kadar çok yayılmasından dolayı da çok mutluyum. Çok hızlı yayılıyor. Hiç beklemediğim ülkelerde yayılıyor. Dünyanın her yerinde ona ulaşmak isteyen insanlar var. Aydınlanmalarını almak istiyorlar ve bu insan yaşamının ötesinde neyin var olduğunu bilmek istiyorlar. Artık onlar yaşamlarını insan olarak harcamak istemiyorlar, ‘süper-insan’ varlıklar olarak yaşamlarını sürdürmek istiyorlar ve Ben onlara Sahaja Yogiler diyorum.

Egomuz görülmelidir, nasıl çalıştığı ve nasıl bizi doğru yoldan saptırmaya çalıştığı şahit konumunda seyredilmelidir. Kişi bu noktada çok dikkatli olmalıdır, zira bu açılması gereken son merkezdir. Bir kez tamamen açılırsa, siz Tanrı ile bir olursunuz ve bütün sorunlarınız çözülecektir. Bu sorunlar çok boştur ve anlamları yoktur. Sahasrara’nızı çalıştırırsanız, çok kısa sürede yok olacaklardır.

Bugün, bu üç yıldızın bir araya gelmesi ile çok özel ve hoş bir gün ve bu özel bir kutsama. Eğer güçleriniz artarsa, bütün bu kötü adamlar, politik saçmalıklar ile toplumu ele geçirmeye çalışanların hepsi yok olacaklar. Onların gücü yok, hepsi yok olacaklar.

Bu yüzden sizin ego-suz tabiatınız faydalı olacak, herkese yardım edecektir.

Tanrı sizi kutsasın.