Adi Shakti Puja 2002

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share

Adi Shakti Puja. Cabella Ligure (İtalya), 23 Haziran 2002.

Bugün hepiniz için farklı bir gün,  tamamen, çünkü bu Adi Shakti’nin pujası. Ve Adi Shakti Eksiksiz  Kişiliktir. O, bildiğiniz gibi sadece sol kanal değildir. Sizler yalnızca Shri Ganesha’dan sol kanalı biliyorsunuz, yükseliş-ascent vesilesiyle, sol kanaldaki farklı farklı Çakraları biliyorsunuz.  Size başlangıçta sağ kanalı anlatmak istemedim, çünkü sağ kanal vasıtası ile gidenler sadece kayboldular. Yazıtlardan Gayatri Mantra’yı aldılar. Ama onun ne hakkında olduğunu bilmiyorlardı. Bunu yalnızca ezberlemeye çalıştılar. Onun gerçek anlamını da bilmiyorlardı ve işte şekilde sağ kanala geçtiler ve – bilmiyorum – soluğu Agnya’da aldılar. Ve sonra Aydınlanma için çabalıyorlardı. Onlara, bu sağ kanalın gereklerini layıkı ile yerine getirirseniz, Aydınlanma’nın nihai hedefine ulaşacaksınız şeklinde söz verilmişti.

Ama henüz onların hiç biri buna ulaşmadı. Onların çoğu korkunç bir öfkeye kapıldılar, korkunç bir öfkeye, başkalarını lanetlemeye, başkalarını yok etmeye başladılar, sağ kanalın eylemleri ile bütün bu şeyleri öğrendiler. Kundalini uyanışı yoktu. Ve en fazla Agnya Çakraya kadar yükselirlerdi. Ve sonra tamamen cehalet olan, farklı yerlere düştüler. Bütün bu kitaplar anlamadan yazıldılar, sağ taraf üzerinden gitmek kolay değildir.  Ama en iyi şey Kundalini’nizi uyandırmaktı. Kundalini sizi doğrudan yukarıya götürür – bütün çakraların ortasında,  Agnya’ya kadar ve Agnya’yı geçer ve Agnya’nın ötesine, Sahasrara’ya gider. Ve sonra Sahasrara’yı delip geçer.

Şimdi onun delip geçtiği yer olan Brahmarandra`ya dair çok önemli olan şey nedir? Size bunu hiç anlatmadım. Ama şimdi, bir çoğunuz için zaman geldi diye düşünüyorum. Bakın, çocukta bir Thalu vardır, bu her zaman kalp gibi atan bıngıldak kemiği bölgesidir. Atar çünkü Ruh bu bölgeden girer ve onu kapattığınız zaman, Ruh Kalp’te yerleşir. Şimdi sizlerin Ruh merkezli kişiler haline gelmeniz lazım ama problem Sahasrara’ya nasıl girileceği idi. Orada bulunan  tantrikalar sağ-sol kanaldan geçerek gittiler ve bütün kara olan, sol kanal diyebileceğimiz uygulamaları geliştirdiler.

Bu sayede, sağ kanal olan kişiler son derece öfkeli oldular, son derece öfkeli, son derece hırslı, insafsız oldular diyebilirim ve lanet esasından hareket ederek insanları öldürmeye başladılar. İnsanları lanetlemekte çok iyidirler, her zaman öndedirler, insanları geriye iterler ve herkesin hakkını çiğnerler. Onlar en hırslı ve en güçlü insanlar olarak kabul edildiler. Şimdi brahminler ve bir dereceye kadar shatriyalar da, sağ kanalı izlediler. Şüphe yok ki, sağ kanal sayesinde çok güçlü oldular. Dünyanın tüm güçlerine sahip oldular ve son derece kuvvetli, muhteşem kişiler olarak kabul edildiler – ama değildiler. Çünkü çok öfkeliydiler. Öfkeli insanlar spiritüel olamazlar.

Ve onlara, ruhaniyeti elde edeceksiniz, merak etmeyin, siz devam edin dendi ve sağ kanaldaki yedi çakra onlara anlatıldı. Onlara göre Bhuh, Bhurvah vardır. Bhuh şudur, butri [?putri/bhutri/phutri], bu dünyadır – Bhuh. Bhurvah bütün Evren’dir veya biz ona Antariksha diyebiliriz. Swaha. Swaha Nabhi çakradaki tüketimdir. Ve Swadha, tüketimdir, içerde – o, absorbe etmek, içine almaktır. Swaha, Swadha. Sonra Minya`dır [? meyengya] – kalp. Mana. Mana’dan geldikten sonra, Agnya. Vişuddhi. Vişuddhi Jena’dır [? Jana], kolektivite, insanlar, insanlara gidin. Jena. Sonra Agnya’da o, Tapa’dır. Tapa’da, merkezde bizim İsa`mız var. Sol kanalda Jainizm’leri vardı, sağ kanalda Hıristiyanlık’ları. Onlar gerçekte ascent eden bir yolda değillerdi. Bunlar gerçeği aramaya çalışan insanların enerjisi için sadece yönler, çıkışlardı.

Şimdi, Hindistan’da asırlar boyunca bu oldu. Bütün gurular, bütün sadhular, bütün büyük tapaswiler, hepsi bunu yaptılar. Ama nereye ulaştılar? Tapaswiler insanlara keskin bir şekilde kshu verebilen yani lanetleyebilen insanlardı. Onlar birisini lanetleyebiliyorlardı. Kathakshay [? sanskrit] ile, gözlerinin bir bakışıyla bir kişiyi öldürebiliyorlardı, bir şeyi yakabiliyorlardı, bütün sağ kanal güçlere sahiptiler. Ama bu sağ kanal güçlerle nereye vardılar? Bir bakıma cehenneme diyebilirim – eğer değilse limbo -Araf’ta- diyebilirsiniz. Orada hiçkimse aydınlanma almadı. Eski kitapları okuyun, Hindistan’dan, hatta olmazsa Yunanlardan ve sonra Mısırlılarımız vardı. İngilizler. Her tür agresif insan. Almanlar. Hepsi çok agresiftiler. Katolikler. Ayrıca Roma’lılarınız da vardı. Hepsi saldırgandı ve diğer ülkelerin toprağını, mallarını alıyorlardı.

Son derece saldırganlardı, insanları öldürmeye inandılar. Had safhada hakaret eden, öfkeli insanlar. Peki onlar nasıl normale getirilebilir? Orta Yol’a? Bir yan yol size söylemiş olduğum gibi, Bhuh, Bhur, Swaha, Swadha,  idi, tüketimdi. Bu Guru prensibi ile yapıldı. Sonra bizde Mana var, Jena  var. Bu kolektiftir. Şüphe yok ki, onlar kollektif oldular çünkü o kadar güçlüydüler ki, onlarla birlikte olan çok fazla sayıda insan vardı. Zalim olanlar için savaşıyor, zalim mizaçları ile insanlara  saldırıp, onlara baskı yapıyorlardı.

Tarihten bildiğiniz gibi tümüyle bu tür bir knara–nesil geldi ve sonra bu kayboldu.  Savaşlar meydana getirildi..  sonrada pek çok kişi öldürüldü. Zalimliğin maksimumu olarak Hitlerimiz oldu. İnsanlığı hiç umursamadılar. Sonra sonunda Agnya’ya geldi. Agnya’da da İsa’yı öldürdüler. İsa’yı yok ettiler. Orta Kanal sayesinde gerçekten ermiş olan bir çok yüce azizi yok ettiler. Bazıları enkarnasyonlardı ve onları yok ettiler. Bütün bunlar Rama’nın zamanından beri olageldi. Tüm bu şeyler oldu. Birbiri ardına pek çok rakşasa geldi ve dünyanın huzurlu kültürünü yok ettiler.

Son derece küstah, çok agresif insanlar, onlara gösterişçiler diyebiliriz. Ve bu agresiflik geldi,  öylesi büyük bir güçle geldi ve her biri bir diğerini takip etti. Bir noktaya kadar gitti. İnsanlar tepki gösterdiklerinde öldürülüyor ve yok ediliyorlardı. Böylece korkunç insanlar yaratıldı.

(sessizlik. Mikrofon Shri Mataji’ye yaklaştırıldığı için sesi daha yüksek gelmeye başlıyor)

Bütün bu insanlar, agresif ve yıkıcılardı. Bu tabiat hala içimizde var, sağ kanalda oldukları için bazı insanlarda var. Bütün sağ kanal insanlarda bu problem vardı. Öfke, saldırganlık, başkalarını kontrol etmek ve büyüme durdu. Ruhani büyüme yoktu. Onlar ruhaniyet sahibi olmayı istiyorlardı ve geliştirmiş oldukları bu tür davranışlar nedeni ile ruhaniyet onlardan kaçıyordu. Pek çok enkarnasyonlarımız oldu. Hepsi öldürüldü, çarmıha gerildiler veya işleri bitirildi. İnsanları genel olarak kurtarmanın hiç mümkünatı yoktu. Bir kötü adam geldi ve o tüm dünyayı mahvetti. Gerçekten bütün insanlığı, bütün ülkeleri ve milletleri vuran bir Hitlerimiz oldu ve hepimizin işi bitirilmişti. Bütün bu olanlar sağ kanal hareketi benimsediğimiz için yaşandı çünkü ruhaniyet için bunun daha kolay olduğunu düşünüyorlardı, ki aslında değildi.

Böylece bütün limitleri aştılar ve öyle bir aşamaya geldiler ki, tamamen şeytanlar, rakşasalar haline geldiler. İnsanların onların rakşasalar olduğunu fark etmeden. İşte bu onların ne olduklarıdır. Onların guruları bile böyleydi ve Enkarnasyonlara bile işkence etmekten başka bir şey yapmadılar. Bütün Enkarnasyonlar onların zulmüne uğradı. Gerçekten kendilerini nasıl kurtardıkları dikkate değerdi. Ama nihayetinde hiçbir netice meydana getiremediler.

Bu nedenle Benim yapmaya çalıştığım ilk şey, Kundalini üzerinde araştırma yapmaktı. Kundalini’yi yükseltebileyim diye ve Ben bunun için gelmiş olduğumu biliyordum. Başka bir şey için değil, yalnızca insanların Kundalini’sini yükseltmek için, öyle ki onlar Orta Kanala gelsinler diye. Sağı veya solu değil. Ben size sol kanalın bilgisini anlattım, artı Kundalini’nizi yükselterek. Kundalini’nizi yükselterek, Sahasrara’nızı açtınız. Ve gerçek Neşe’nin krallığına, Hakikatin krallığına girdiniz. Bütün bu kötü kaliteler üzerinizden akıp gitmeye başladı. Orta kanalda önce Mooladhara geldi. Mooladhara’nın ve orta kanalın uyanmasıyla sizler çok saf insanlar haline geldiniz. Gözleriniz saflaştı, ahlaksızlığınız gitti. Ucuzluğunuz gitti. Ve siz çok çok, sanırım onlara Kutsal insanlar demeliyiz, Kutsal oldunuz. Bu olmadığı sürece Sahaja Yoga’da olamazsınız. Sahaja Yoga’da bir ahlaksız, bir flörtçü olamazsınız, başkalarının parasını almak isteyen bir adam olamazsınız veyahut çok agresif bir kimse Sahaja Yoga da olamaz.

Yani bütün böyle insanlar dışarı atıldılar. Bir kez dışarı atıldıktan sonra diyebilirim ki dişlerini gösteriyorlardı. Atılmak onların hoşuna gitmedi. Ama şimdi anlıyorlar ki,  bazıları,  bizler hata  yaptık. Öyleyse ilk şey, iffet duygunuzu geliştirmelisiniz. Ona saygı duyun. Ve ondan neşe duyun. Bu sizin Mooladhara’nız uyandığı için oldu. Bu sol kanaldaki ilk çakradır. Sizin Shri Ganesha`ya sahip olduğunuz yerdir.

Ancak sağ kanalda da Deity’lerimiz var. Her çakrada Deity’lerimiz var, telafi etmek için. Shri Ganesha için, bu merkezdedir. İşte bu şekilde bizler O’nun güçlü saflığıyla kutsandık. Ve saflığın güzelliğini, saflığın gücünü anlamaya başladık. İşte bu şekilde bizler sağ kanalımızı …, bitirdik. Sağ kanal savaşmak için, öldürmek için, öfke içindi. Bu insanlar için hiç huzur yoktu, bildikleri tek şey insanlara nasıl hükmedecekleri ve nasıl çekilmez olacaklarıydı.

Sonra daha yukarı bir düzeye, Swadishthan`ın daha yüksek düzeyine yükseldiler. Ve Swadishthan’da, yükseldiler,  yaratıcı insanların bir şey yaratmak için olan öfkeleri. Şimdi bile bizde bir çokları var. Onlar her türlü saçmalığı yaratıyorlar, kaba metinlerin bütün sahnesini  yaratıyorlar, ayrıca bir isim yapmak için,  söylemeliyim ki çok, çok pis şeyler yaratıyorlar. İşte Swadishthana’da bizde olan bir diğer şey bu, bir isim, bir pozisyon sahibi olmak isteyen insanlar, bu sağ Swadishthan’dan geldiler. Sonra üçüncü çakra oradaydı, Nabhi çakraydı. Nabhi çakrada hepsi para yapmaya gittiler, Laxmi değil, para. Her anlamda para. Ve bütün dünyayı aldattılar. Bu elde ettikleri parayla her tür kötü şeyi yaptılar. Ya hile yaptılar ya da agresif oldular. Hindistan gibi sol kanal ülkelerde çok sahtekarlık vardı, agresiflik de sağ kanal ülkelerde çoktu. Merkezde ne kalitemiz var. Swadishthana yaratıcılıktır. Sanatın yaratıcılığı çok güzeldir, çok derindir, mutlak ruhaniyettir.

Bu kayboldu. Ve insanlar Enkarnasyonları bile çirkin alışkanlıklarla dolularmış gibi göstermeye başladılar. Bu gelişmeyle her tür pislik geldi. Sonra söylediğim gibi, Nabhi var. Nabhi’de insanlar paranın peşine düştüler. Sol kanal insanlar para yapıyorlar, sağ kanal olanlarda paralarıyla agresif davrandılar. Eğer kazanıyorlarsa kendilerinin dünyadan tepesinde olduklarını zannettiler. Eğer paraları varsa hiç kimse bizden daha iyi değil diye düşündüler. Bütün bunlar onların işini bitirdi. Bu bitiyor. Bu öyle bir noktaya varacak ki,  onlar paranın yok etmek için değil, bina etmek için olduğunu fark edecekler. Ülkeyi inşa etmek – beraberce insanları inşa etmek, birbirleri arasında huzur ve sevgiyi getirmek için. Yardım etmek için, her türlü iyi şeyi yapmak için. Sonra aynı sağ kanal insanlar Anne’nin çakrasındaydılar. Hah (heh) ve onlar korkunç annelerdiler. Kendi çocuklarına baskı yapmaya çalıştılar, herkes üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştılar ve çocukları için hiçbirşeyden fedakarlık edemezlerdi. Kocalarına karşı agresif olan, çocuklarına karşı agresif olan bu kadınlardan yeterince oldu. Ve hatta insanoğlunda annelik bile öldü ve bitti.

Bütün bu türleri Ben Dünya’ya geldiğim zaman gördüm ve şok olmuştum. Ne tür insanlar bunlar? Ben bunlarla ne yapacağım? Onların Kundalinisini nasıl uyandıracağım? Nabhi çakra’da sadece  kaybolmuşlardı. Ama şimdi Anne’nin çakrası. Onlarda babalık yoktu, annelik yoktu, çocuklarını evden attılar, çok bencil, ben merkezci, hakimiyet kuran anne ve babalardı.

Bu… Kalp Çakra’ydı. Sonra kollektif çakra geldi, bizim Vishuddhi dediğimiz. Vishuddhi çakrada tüm dünyayı işgal etmek istediler. Kendilerininmiş gibi bütün dünyayı işgal etmek istediler, imparatorlar olmak istediler ve imparatorluklar kurdular ve öyle bir mertebeye kadar yanlış davranışlarda bulundular ki, insan olarak öyle davranmak mümkün değil. Onlar gerçekten rakşasalardı demeliyim ve bu rakşasa kaliteleri hala orada. Davranışlarında, her şeyde, nasıl davrandıklarını görüyorsunuz, insanlara karşı, onlara öyle davranıyorlar. Ruhaniyete aykırı ve agresif insanlar yaratıyorlar. İşte bunlar iki tarafı olan bir dünya var gibi bir hale geldi, saldırgan olan insanlar var ve işkence edilen insanlar var. Bu iki tarafı olan dünya şimdi bile var ama çok daha az. Kollektif anlayış sayesinde kurulmuş olan bir çok iyi kurum var ama çalışmıyorlar. Başarılı değiller. Çünkü onların başındaki adamlar kontrol ediyorlar ama neyi kontrol ediyorlar? Kendilerini değil. Başkalarını kontrol ediyorlar. Ve onların bütün davranışları bu çakranın bütün işlerini bozmuştur.

Kolektif olarak, eğer bugün etrafınıza bakacak olursanız, her yerde devam eden savaş var, kavgalar devam ediyor, öldürmeler devam ediyor, yıkım devam ediyor. Bu nasıl? Şimdi bu dünya üstünde çok sayıda spiritüel insan var. Nedeni şu ki, spiritüel insanlar çok sessiz oldular. Kendi ruhani yaşamlarından fazlasıyla zevk alıyorlar. Çok sessiz ve çok huzurlu insanlar haline geldiler. Ama bu huzur getirmiyor! Dinamik olmanız lazım! Ve dünyaya huzur getirmeniz lazım, bunun için bir şeyler yapmalısınız. Biz kendi gelişimimizle fazlasıyla tatmin oluyoruz ama başkalarının gelişmesinin ne olduğuna bakmaya zahmet etmiyoruz. Ne kadar ilerlediler. Biz onlarla nerede tanışabiliriz. Onlarda neyi değiştirebiliriz. Benim düzeyimde çok şeyi değiştirebilirim ama siz kendi seviyenizde kaç kişiyi değiştirdiniz? Ne yaptınız? Bunun görülmesi lazım. Siz hala egonuzla Agnya’da yaşıyorsunuz. Ve kendi huzurunuzla, Sahaja Yoga ile elde etmiş olduğunuz her şeyle çok mutlusunuz.

Bu, bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük tehlike. Spiritüel olan insanların, büyük yüksekliklere erişmiş olanların, iyi olarak neyin yapılması gerektiği hakkında en umursamayan kişiler olması! Onların yaptığı şey, kendi – ruhaniyetlerinin tadını çıkarmak, puja’ya gelmek, daha fazla, daha fazla almak. Ama insanları değiştirmek için kollektif bir iş yapmadılar. Bazıları çalışıyor, bir ikisi, bas (Hintçe, dur anlamında), geri kalanı iyi vakit geçiriyor, keyif alıyorlar, öyle ki, insanlar onların yüce ruhlar olduğunu, iyi insanlar olduğunu kabul ediyor ve hepsi bu. Şimdi iç gözlem yapmanızı istiyorum ve ne kadar kollektif iş yaptığınızı görün, öyle kaç kişiniz var. Kiminle konuşuyorsunuz? Kaç kişiye Sahaja Yoga’yı anlattınız?

Sadece pek çok kişi var. İsa’nın yalnızca 12 havarisi vardı, onlar sizden çok daha fazla dinamikler! Öyleyse siz şimdi sağ kanala geçmelisiniz. Ve sağ kanalda olduğunuz zaman bizler dinamik insanlar yaratacağız. Sadece kimi işe yaramaz, sabırlı, çok sessiz, huzurlu insanlar değil. Sahaja Yoga’nın amacı bu değildi. Sahaja Yoga’nın amacı değişmektir. Çok değişmek. Ve Benim bütün kutsamalarım bunu yapanlarla. Ama bunu yalnızca kendilerine saklayanlar, bu pek iyi bir şey değil. Sizin ülkenizde kaç kişi Sahaja Yoga’ya sahip oldu? Bir öğrenin. Kaç kişiyle çalıştınız?

Sizinki tam bir Yoga değil. Sizinki kısmi Yoga, sadece sol kanalın, siz orada çok sevgi dolu, çok iyi kalpli, çok vesairesiniz. Bir şekilde agresif olmalısınız demiyorum. Ama lider olmak isteyen insanlar bile gördüm, onlar üstün bir şey olmak istiyorlar ama kaç kişiye aydınlanma verdiler? Kaç kişiye Sahaja Yoga’yı anlattılar? Uçakta giderken bile, sokakta, herhangi bir yerde insanlar Sahaja Yoga hakkında konuşuyorlar. Ama biz burada Sahaja Yoga’yı kendi büyüklüğümüz için, kendimizi anlamak için yapıyoruz. Sahaja Yoga size bunun için getirilmedi. O size çok kişiye aydınlanma veresiniz diye getirildi.

Ben daha genç olan bütün insanlardan, daha genç olan nesilden rica ediyorum, Sahaj enerjilerini boşa harcamasınlar, yaşlı insanların yapmış olduğu gibi saçma şeyler üzerinde harcamasınlar. Sizin devam etmeniz ve insanlara Sahaja Yogadan bahsetmeniz ve Sahaja Yogayı yaymanız daha iyi. Onlar okul işletmekle, kimsesizlere bakmakla, şunu veya bunu yapmakla daha fazla ilgililer, bu sizin işiniz değil. Sizin işiniz daha çok Sahaja Yogi yaratmak. Daha çok Sahaja Yogini. Ama bu yok, gördüğüm şu ki bu yok. Sağ kanal eksik. Sağ kanala gelmelisiniz. Hepiniz ileriye gitmelisiniz. Size hiç birşey olmayacak.

Kimse sizi öldüremez, kimse sizi rahatsız edemez, kimse sizi tutuklayamaz, bunu Benden alın. Güçleriniz var, ama eğer onları kullanmazsanız, böyle oluyorsunuz. Biz bu durgunlaşmış noktaya bu nedenle geldik. Bilmeliyiz ki sağ kanalımızı kullanmamız gerekiyor. Sağ kanal çok önemlidir. Bir dahaki sefere size sağ kanalı anlatacağım, hangi sağ kanal özellikleriniz olduğunu, şimdi ne kadar uğraşsanız da sol kanal olamayacaksınız. O halde sağ kanallarınızı doğru anlayış ile, doğru yönde kullanın. Bir çeşit çok gaddarca veya çok baskıcı hitlerler gibi bir tarzda değil. Sahaja Yogiler arasında da bazı hitlerlerimiz oldu. Ama şimdi azizlerin daha önce yapmış olduklarından daha fazla bir şeyler yapmanızın zaman geldi. Onu bu şekilde çalışmak. Kendinize saklamak değil, bir aileniz var, çok güzel çocuklarınız var, sahip olmak, keyif duymak, v.s. – Sahaja Yoga bunun için değil.

Sahaja Yoga bütün dünyayı değiştirmek için. Bunun hakkında düşünmelisiniz. Siz ne yapıyorsunuz, neredesiniz? Ve Sahaja Yoga’da ne elde ettiniz? Sonra Agnya’ya geliyoruz. Agnya’da olan şu ki, Sahaja Yogiler öyle oldular ki her şeye tahammül edebiliyorlar, her şey için  acı çekebiliyorlar, bizim istediğimiz bu değil. Biz başkalarının acılarını, başkalarının saldırganlığını ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu tür bir organizasyon bizde yok, bizde yok. O tür bir anlayış bizde yok. Ve eğer bu işe yarasa sizler farklı insanlar olacaksınız. Yani bizler azizler gibi bir hale geldik bakın, inziva yerine çekilmiş biri gibi, öyle bir şey. Ondan daha fazla birşey değil.

O halde iyisi mi pozitif birşey yapmaya çalışın, saldırganlık olmaksızın. Bazılarınızın hala çok agresif olduğunu biliyorum. Onlar gösterişçiler, Ben bunu biliyorum. Ama eğer kollektif olarak çalışma moduna girerseniz o zaman hatalarınızın ne olduğunu fark edersiniz. Karakterinizde hala neyin noksan olduğunu. Bu çok önemli. Agnya Çakra’da bir çok Sahaja Yogi bocalar. Onlara ne olduğunu bilmiyorum. Agnya’da size affetmeniz gerektiğini söylemiştim. Ama bu insanların yanlış şeyler yapmasına izin vermelisiniz demek değldir. Siz affetmek istediğiniz için çok kolay, savaşmamak, bir şey söylememek, yalnızca olayın dışında kalmak, yalnızca affetmek, hayır! Gidin ve o kişiyle konuşun ve ona bunun yanlış olduğunu söyleyin. Bununla yüzleşmek zorundasınız. Eğer yüzleşemiyorsanız siz bir işe yaramazsınız. Tıpkı diğer insanlar gibisiniz. Sizlerin aydınlanmanızı almanızın ne yararı var?

Öyleyse şimdi anlamalıyız ki olay yalnızca bizim vibrasyonlarımız var, biz iyiyiz, bazı insanlara şifa verebiliyorsunuz, son söz bu değildir – hayır. Sizin bunu yaymanız lazım. Halkın içine çıkmanız lazım. Bu noktada kolektif olmalısınız ve Sahaja Yoga’yı yaymalısınız. Dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda Sahaja Yogi ile pek bir ilerleme kaydedemedik. Öyleyse sizin plan yapmanız lazım. Ne yapmak istiyorsunuz, bunu nasıl yapmak istiyorsunuz ve Sahaja Yoga’yı nasıl yaymak istiyorsunuz. Bu çok önemli. Çünkü diyelim ki sizler Sahaja Yoga’yı güzel anlatıyorsunuz, Sahaja Yoga şarkılarını güzel söylüyorsunuz, bütün bunlar eğer siz Sahaja Yoga’ya daha çok sayıda kişiyi getirdiğinizin somut ispatı yoksa hiçbir işe yaramaz, hiçbir işe yaramaz. Türkiye gibi küçük bir ülkede 25.000 Sahaja Yogimiz var, buna ne dersiniz? Onların hepsi Müslüman. Yirmibeşbin Müslüman Sahaja Yogi oluyor. Sizce neden, bu sayı diğer ülkelerde çok daha az? Onlar çok zengin değiller ama kendi aydınlanmalarına ve başkalarına da aydınlanma vermeye önem veriyorlar.

Nasıl çalıştığı, nasıl yayıldığı çok şaşırtıcı. Öyleyse problemlerinizi, düşmanlarınızı, güçlerinizi düşüneceğinize başkalarına güç vermeyi düşünün. Ve onları Sahaja Yogi yapmayı. Bu çok önemli. Siz eğer Sahasrara’daysanız o zaman sizde bütün güçler vardır. Sahasrara’da eğer Sahaja Yoga’yı yaymıyorsanız aydınlanma almanızın ne yararı var? Yalnızca kendiniz için mi? Bu çok bencil olmaktır. Öyleyse diyebilirim ki, kendi zaferinizi yaymak yerine, sizin kendi asık yüzünüzü, kendi adınızı yaymak yerine Sahaja Yoga’ya daha çok kişiyi kazandırmaya çalışın. Çok dinamik bir gücün içine girin.

Birçok kişi Bana Sahaja Yogilerin ölü insanlardan başka bir şey olmadığı yönünde şikayette bulundu. Siz bu musunuz? Benim gibi tek bir kişi bu kadar iş yaptı. Öyleyse neden sizler yapmayasınız? Ülkenizde her yerde çalıştınız mı? Yalnızca bir düşünün. Ve işte bu nedenle, siz bunu yapmadığınız sürece Sampurna değilsiniz, bütün değilsiniz ve Adi Shakti’nin güçlerini bütün formu içinde anlamış değilsiniz. İşte size bunun için bu gün, Bana Adi Shakti olarak ibadet ettiğiniz bu günün  çok önemli olduğunu söylüyorum. Ama Adi Shakti`nin bütün olan formunda olması gerektiğini bilmelisiniz. O yalnızca yarım, sol kanal olamaz, hayır. Eğer bu işe yaramazsa o zaman ne yararı var? Bu bir başkasının bir başka şey alması gibidir, aydınlanma.  Bu çok önemli değildir. Yalnızca yaymakla kalmamalı, onları da yapmalı ve bunu anlamalısınız.

[boşluk]

Bütün Kutsamalarımı, bütün Sevgimi, bütün Güçlerimi size verdim. Ama anlamaya çalışın. Tamam mı?

Çok teşekkür ederim.