Ganesha Atharva Sheersha

(Location Unknown)

GANESHA ATHARVA SHEERSHA

Ganaların Lordunun En Yüce Methiyesi

Om namaste Gaṇapataye …………………………………. Om, sizi selamlarız ey Ganaların Lordu,

Twameva pratyakṣham tattwam-asi ………………….. Siz, tanrısal prensibin tezahürüsünüz.

Twameva kevalam kartā‛si ……………………………….. Her şeyi yapan ve yaratan sadece sizsiniz.

Twameva kevalam dhartā‛si ……………………………… Destekleyen ve sürdüren sadece sizsiniz.

Twameva kevalam hartā‛si ……………………………….. Engelleri ortadan kaldıran ve yok eden sadece sizsiniz

Twameva Sarvam Khalv-idam Brahmāsi …………….. Siz Herşey’siniz, hem bu dünya, hem de formsuz olan Tanrı sizsiniz

Twam Sākshāt ātmāsi nityam ……………………………. Ruhu sonsuza dek siz tezahür ettirirsiniz

Ritam Vachmi, Satyam vachmi ………………………….. Ben ilahi yasadan bahsederim, gerçeği söylerim

Ava twam mām ……………………………………………….. Siz beni koruyun

Ava vaktāram, Ava śhrotāram ……………………………. Konuşana ve dinleyene karşı cömert olun

Ava dātāram , Ava dhātāram …………………………….. Bu duayı okuyanı da, sunanı da gözetin.

Av‛ānūchānam-ava śhiṣhyam …………………………… Alim olana da çırak olana da lütuf gösterin.

Ava paschāt-tāt, Ava puras-tāt …………………………… (Beni) Arkadan koruyun, ön taraftan koruyun.

Av‛ottarāt-tāt, Ava dakṣhiṇāt-tāt ……………………….. (Beni) Sol yandan koruyun, sağ yandan koruyun.

Ava ch‛ordhvāt-tāt Av‛ādharāt-tāt ……………………… (Beni) Yukarıdan koruyun, aşağıdan koruyun.

Sarvato mām pāhi-pāhi sam-antāt …………………….. Beni, her zaman, her yönden, gözetin ve koruyun.

Twam vāñg-mayas-twam chin-mayaḥ ………………… Siz, konuşulan söz ve saf bilinçsiniz.

Twam ānanda-mayas-twam Brahma-mayaḥ ……….. Neşe, sizin özünüzdür, formu olmayan ruh sizin doğanızdır.

Twam sach-chid-ānand‛ādvitīyo-‛si ……………………. Siz, varoluşsunuz, bilinçsiniz ve emsalsiz neşesiniz.

Twam pratyakṣham Brahmāsi ……………………………. Siz, tezahür etmiş yüce ruhsunuz (Brahman).

Twam gñyāna-mayo vigñyāna-mayo-‛si ………………. Siz, tüm bilgi ve anlayışsınız.

Sarvam jagad-idam twatto jāyate ………………………. Bütün dünya sizden doğmuştur.

Sarvam jagad-idam twattas tiṣhṭhati ………………….. Tüm dünyayı destekleyen, sizsiniz.

Sarvam jagad-idam twayi layam-eṣhyati …………….. Bütün dünya, sizde eriyip bitecektir.

Sarvam jagad-idam twayi pratyeti ……………………… Bütün dünya, size geri döner.

Twam bhūmir āpō-‛nalō-‛nilo nabhaḥ ………………………….. Siz; toprak, su, ateş, hava ve etersiniz (5 element)

Twam chatvāri vāk-padāni ………………………………… Siz, konuşmanın dört bölümüsünüz

Twam guṇa tray‛ātīta ………………………………………. Siz, üç sıfatın (sat-chit-anand) ötesindesiniz

Twam deha tray‛ātītaḥ …………………………………….. Siz, üç bedenin ötesindesiniz

Twam kāla tray‛ātītaḥ ………………………………………. Siz, üç zamanın ötesindesiniz

Twam mūlādhāra sthito-‛si nityam ……………………. Siz, sonsuza dek Mooladhara da oturansınız

Twam śhakti tray‛ātmakaḥ, ………………………………. Siz, üç Shaktinin özüsünüz.

Twām yogino dhyāyanti nityam …………………………. Yogiler, her zaman sizin üzerinize meditasyon yaparlar

Twam Brahmā twam Viṣhṇus ……………………………. Siz Lord Brahmasınız, Shri Viṣhṇusunuz,

Twam Rudras, twam Indras……………………………….. Siz Lord Śhivasınız, Shri Indrasınız

Twam Agnis-twam Vāyus …………………………………. Siz, ateş tanrısı Agnisiniz, rüzgâr tanrısı Vayusunuz.

Twam Sūryas-twam Chandramās ……………………… Siz, güneşsiniz, Siz, aysınız.

Twam Brahma bhūr bhuvaḥ swar-om ………………… Siz; yüce ruhsunuz (Shri Brahma), topraksınız, atmosfersiniz, cennetsiniz ve Omkārasınız.

Gaṇādim pūrvam uchchārya …………………………….. Ganalar dediğimiz zaman ilk harf olan (G), başlangıçtadır.

Varṇādim tad-anantaram ………………………………….. Sonraki ise alfabenin ilk harfi olan (A) dır.

Anu-swāraḥ para-taraḥ …………………………………….. Ve bunun ardından geniz ses olan (M) gelir.

Ardhendu lasitam, tāreṇa ṛiddham …………………….. Yıldız (nokta) ile tamamlanmış olan hilal parlar.

Etat-tava manu swa-rūpam ………………………………. Bu, sizin mantranızın tabiatıdır.

Gakāraḥ pūrva rūpam ……………………………………… ‘G’, ilk formdur (ilk çıkandır).

Akāro madhyama rūpam …………………………………… ‘A’, orta form (ortada çıkandır).

Anuswāraśh ch’āntya rūpam ……………………………. Ve ‘M’, ise son formdur (en son çıkandır).

Bindur uttara rūpam ………………………………………… Bindu (nokta) ise üstte olan formdur.

Nādaḥ sandhānam, saṁhitā sandhiḥ ………………….. Sandhi’ye (telaffuz kuralı) göre birleşen seslerdir.

Saiṣhā Gaṇeśha-vidyā, Gaṇaka ṛiṣhiḥ ………………….. Bu, Gaṇeśha’nın bilgisidir. Onu besteleyen, Rishi  Gaṇaka’dır (mantralar sanatının üstadı).

Nichṛid Gāyatrī chhandaḥ …………………………………. Ölçü, karışık Gayatri Chhandah’tır .

Gaṇapatir devatā ……………………………………………… Yöneten, Deity Shri Gaṇapati’dir.

Om Gam Gaṇapataye namaḥ ……………………………. ‘Om Gam, ben, Ganaların efendisinin önünde eğilirim.

Eka-dantāya vidmahe ………………………………………. Bizler, tek dişli tanrıyı bilmeyi istiyoruz.

Vakra-tuṇḍāya dhīmahi …………………………………… Biz, Kavisli hortumu olan tanrı üzerine meditasyon yaparız.

Tanno dantī prachodayāt …………………………………. Tek dişi olan tanrı, ilham versin ve bizleri harekete geçirsin

Eka-dantam chatur-hastam,

pāśham ankuśha dhāriṇam ……………………………….. Tek dişi ve dört eli olan kement ve fil üvendiresi  (filleri yürütmekte kullanılan uzun çubuk) kullanan,

Radam cha varadam hastair bibhrāṇam …………….. Elinde kırık bir diş tutan ve elleriyle bereket veren

Mūṣhaka dhvajam …………………………………………… Amblemi bir fare olan (çok alçakgönüllü olan),

Raktam, lambodaram, śhūrpa karṇakam …………… Kırmızı Renkli olan, büyük bir göbeği olan,  kulakları harman yelpazesi gibi olan

Rakta vāsasam, ……………………………………………….. Kırmızı giysiler giyen,

Rakta gandhanu liptangam ………………………………. Kokulu kırmızı rakta-gandha ağacı macunu ile vücudunu yağlayan

Rakta pushpaihi Supoojitam ……………………………… Hayırlı şekilde kırmızı çiçeklerle ibadet edilen

Bhaktanu Kampitam Dévam

jagat Karanama chyutam ………………………………….. Ona ibadet edenlere, Tanrısal merhamet gösteren dünyanın ebedi kökeni

Aavir bhootam Cha Shristyadau ………………………… Ve yaratılışın başlangıcında tezahür eden

Prakritéhé Purushat param ……………………………….. Ādi Śhakti ve yüce ruhun ötesinde olan.

Evam Dhya yati Yo Nityam

Sa Yogi Yoginam Varah ……………………………………… Kim ki sürekli olarak bu şekilde meditasyon yapar, .yogiler arasında en mükemmeli olur.

Namo Vratapatayé Namo Ganapatayé ……………….. Cemaatlerin (Toplantıların / Bir araya gelenlerin ) .lordu ve Ganaların şefi olanın önünde eğiliriz.

Namaha Pramataha Patayé ………………………………. Lord Shiva’nın takipçilerinin liderine, secde ederiz.

Namasté Astu Lambodaraya Ekadantaya …………… Tek dişli ve büyük göbekli olana, hürmet edelim.

Vighna Nashiné Shiva sutaya ……………………………. Engelleri kaldıran, Lord Shiva’nın oğlu olan,

Shree Varada moortayé Namah …………………………. Hayrın ve kutsallığın en yüksek konumunun bedenlenmesi olana, tekrar ve tekrar hürmet ederiz.

Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah

Kutsal Ezeli Enerji, Tanrısal Anne ve Lekesiz Tanrıça olarak enkarne olan İlahi Annemiz,

Shri Mataji Nirmala Devi’nin önünde tekrar ve tekrar eğiliriz.

Ganalar: Lord Shiva’ya bağlı olan ve Shri Ganesha’nın komutası altında bulunan askeri birlikler

Konuşmanın dört bölümü:

1- Parā –’beyond’: bir fikrin özü, Mūldhāra’da Kuṇḍalinī ile başlar,

2-Paśhyantī-: kelimelerin nerede hissedildiğini görmektir, Nabhi / Void. Tanrısal ilham süreci, kişinin ilk önce kelimeleri görmesidir.

3- Madhyamā : burada sesler artık varsayılmaya başlar ve sözler, içimizde orta kalpte yankılanır.

4- Vaikhar olarak vishuddide “anlaşılır ifade” haline gelir.)

3 beden:

1-Sthūla : fiziksel,

2-Sūkṣhma : süptil

3-Kārana : diğerlerinin tohumunu taşıyan nedensel beden

3 zaman : Bunlar sağ, sol ve orta kanalla ilişkilidir.

1-bhūta : geçmiş,

2-bhāvya : gelecek

3-vartamāna : şu an

3 shakti: Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali

GAM, Shri Ganesha’nın bija mantrasıdır.

Gayatri: Bir şiir ölçüsü

Chhandah: bütün mantraların müziği

Rakta-gandha ağacı : sandal ağacına benzer ama kırmızıdır