Ganesha Atharva Sheersha

(Location Unknown)

GANESHA ATHARVA SHEERSHA

Amin. Gana’ların Lordu’nu selamlarız.

Sen ki herşeyin (başlangıçtan beri varolan) temelisin.

Sadece  Sen, herşeyi yapansın.

Sadece Sen Toprak’ı destekleyensin.

Sadece Sen engelleri kaldıransın.

Sen her yerde olan Brahman’sın. Sadece Sen ebedi Ruh’un kendisisin.

Önden, arkadan, kuzeyden, güneyden, yukarıdan ve aşağıdan: her taraftan koru beni.

Sen konuştuğumuz dildesin,

Sen Bilinçtesin,

Sen Neşe’sin.

Sen Brahma ile bütün olansın.

Sen mutlak Gerçek-mutlak Bilinç-mutlak Neşe’sin (Sat-Chit-Ananda).

Sen bütün bilgilersin.

Sen herşeyi gösterensin.

Bütün dünya Senin temeline dayanır ve Senin tarafından desteklenir;

Sen’de biter ve Sen’de yeniden gözükür.

Sen topraksın, susun, hava ve gökyüzüsün.

Sen konuşmanın dört bölümüsün (para, pashyati, maghyama, vaikhari)

Sen üç Guna’nın da ötesindesin (Satwa, Raja, Tamo).

Sen üç zamanın da ötesindesin (şimdi, gelecek, geçmiş).

Sen daima Mooladhara’da hazır bulunansın.

Sen üç gücün içinde olansın (Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali)

Yogiler hep sana meditasyon yaparlar.

Sen Brahma’sın, Vishnu’sun, Rudra’sın (Shiva), Indra’sın, Agni’sin (Ateş Tanrısı), Vayu’sun (Rüzgar Tanrısı), Güneş’sin, Ay’sın ve üç Loka’sın (yeryüzü, gökyüzü, atmosfer).

Gana’ların sesisin, önce Varna (hece) sonra genizden gelen ses. Şeklin yarım ay ve yıldız’la bezenmistir. G (Gakar) ilk şekildir. A (Akara) orta şekil ve genizden gelen ses son şekildir. Bindu en üsttedir. Böylece, meydana gelen ses ile tüm Veda’ların bilgisi üzerine meditasyon yapılabilir. Bu Ganesha Vidya (Bilgi)’dır. Tek dişi olan Tanrı’nın bilgisine sahip olmak istiyoruz. Kıvrık hortumu olan Tanrı’ya meditasyon yapıyoruz.  Bilincimizi harekete geçirsin. Onun bir adet dişi, 4 kolu var ve bir kement ve bir balta tutuyor. Bir eliyle kutsama veriyor. O’nun aracı bir faredir. Teni kırmızıdır, kocaman bir karnı vardır ve kulakları yelpaze gibidir. Kırmızı renkli elbiseler giyer ve vücudunu kırmızı renkli ve güzel kokulu bir macun kaplar.

O’na kırmızı çiçeklerle tapılır. O Tanrı ki Kendisine adanmış olanlara karşı şefkat doludur ve O’nun için dünyanın varoluş sebebidir derler. O, mutlak Prakriti ve Purusha’dan gelerek yaradılıştan önce kendini gösterir. O, tüm Yogilerin en büyüğü, Yogiler tarafından ebediyyen tapınılandır.  Herşeyin birleştiricisi olan Lord’un önünde eğiliyoruz (Vrata-pati). Gana’ların Lord’unun önünde eğiliyoruz (Gana-pati). Küpidon’un Efendisi’nin önünde eğiliyoruz.  Kocaman göbekli Tanrı’nın önünde eğiliyoruz, ki O tüm engelleri ortadan kaldırandır, ki O  Shiva’nın oğludur.