Shri Kartikeya Puja, Kadın, kadındır. Munich (Germany)

Shri Kartikeya Puja. Grosshartpenning, Münih (Almanya), 13 Temmuz 1986. Geç kaldığım için üzgünüm. Bu programın, böylesine güzel bir yerde olduğunu bilmiyordum ve siz burada Michelangelo’nun Tanrının, Babanızın arzusunu ifade eden güzel bir resmini görüyorsunuz, sizi korumak için, size yardım etmek için ve de bu işe yarıyor. Almanya’da, çok saldırgan olaylar yaşadık ve bu Batı yaşamında, her yönden yıkıcı bir etki yarattı. Değerler sistemi yıkıldı, Dharma fikri rahatsız edildi, kadınlar erkek gibi davranmaya başladılar ve pek çok kişi öldü. Çok genç yaştaki insanlar öldüler, çok, çok genç. Onların arzuları gerçekleşmedi, yaşamları onlara, savaştan başka bir şey vermedi. Bu gelip, daha süptil olan şeylerin hepsini yok eden bir tür ısı dalgasıydı.  Doğa soluklanacağı zaman veya öfkeli olduğu zaman, sadece büyük şeyleri yok eder ama insanoğulları yok etmeye başlayınca, değer sisteminiz, karakteriniz, iffetiniz, masumiyetiniz, hoşgörünüz gibi daha süptil olan şeyleri dahi yok eder. Bu nedenle savaş şimdi daha süptil bir seviyededir.  Bütün bu şeylerin Batıda, Batı karakteri üzerinde çok büyük bir tahribat oluşturduğunu anlamalıyız.  Bu nedenlede kişinin gayret göstermesi gereken ilk şey, bunu tamir etmek, onu düzeltmek, onun kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamaktır. Çünkü insanlar kendi şahsiyetlerini, geleneklerini kaybettiler, gemilerini bağladıkları bir şey yok, kökleri yok. Ve bir tür entelektüel deneyim olarak, kendilerine getirilen her şeyi alarak ilerlemeye başladılar. Kadınlar çok bağımsız oldular ve kendi problemlerini halledebileceklerini düşündüler – erkekler gibi olabileceklerini düşündüler. En kötü şekli ile problem burada başladı çünkü kadın kadındır ve onun içindeki erkek denilen şey çok küçüktür ve kadın olduğu şeyden kaçınarak, kendisinde çok az bulunan bir şeyi geliştirdiği Read More …

Shri Mahalakshmi Puja: O sizi Tanrıya bağlar Munich (Germany)

Shri Mahalakshmi Puja. Münih (Almanya), 8 Eylül 1984 Bugün Mahalakshmi Puja’nın yapıldığı büyük bir gün. Mahalakshmi, Vishnu’nun gücü olan Lakshmi’nin enkarnasyonudur. O sadece enkarne olmuştur. Mahalakshmi prensibi, Shri Vishnu’nun gücü olan Lakshmi’den doğmuştur. Bir insanda, daha yükseğe çıkma arzusu ortaya çıktığı zaman, Lakshmi prensibi Mahalakshmi prensibine dönüşür. Batı’daki gibi, insanların Lakshmi’nin zenginliğine sahip olduklarını söyleyebiliriz, bu yüzden onlar bu ilkenin üzerine yükselmek ve Mahalakshmi olmak istediler. Farkındalıkta bu, estetik gibi bir mesele üzerinde çalışır; insanlar sahip olmaktan çok, estetik tarafı için endişe duyarlar. Ve kendi arayışlarının farkındalığında gitgide yükselmeye başladıklarında, dikkatin böyle olması gerektiğini, bir şeylerin estetiğine kaba değerinden daha fazla önem vermeleri gerektiğini görürler. Şimdi, bu arzu insanlarda belirgin hale geldiğinde, Lakshmi sadece o zaman, Mahalakshmi olarak enkarne olur. Bu yüzden Rama bu dünyaya ilk kez geldiğinde O da, Mahalakshmi olarak enkarne olmuştur. Ve Shri Krishna bu dünyaya geldiğinde ise, O Radha olarak enkarne oldu. Ve Meryem olarak geldiğinde ise, Rab İsa Mesih olan çocuğu doğuran da Mahalakshmi’ydi. Yani doğurduğu çocuk Mahavishnu’nun büyük kişiliğiydi. Bu Mahavishnu-tattwa aynı zamanda Sita’nın iki çocuğu olarak bu dünyada enkarne olan diğerleri tarafından da temsil edilir ya da bunun onun bir niteliği olduğunu söyleyebiliriz. Onlar Mahavira ve Buddha olarak, Hasan ve Hüseyin olarak enkarne olmuşlardır. Ayrıca peygamberler zamanında, Mahalakshmi onlarla saf bir ilişki içinde olarak enkarne olur. Raja Janaka’nın kızının Janaki olması gibi, yani Sita’nın; O daha sonra bu dünyaya Muhammed Sahib’in kızı olarak geldi; ve sonrasında ise dünyaya Nanaka’nın kız kardeşi olan Nanaki olarak geldi. Yani O, bu gurularla saf bir ilişki içinde Read More …