Kuran üzerine Konuşma Istanbul, Swiss Hotel (Turkey)

Swiss Hotel’de konuşma. İstanbul (Türkiye), 23 Nisan 2001. Shri Mataji: Yani, Din içeride olmalıdır. Bu Sufizm’dir. “Sufi” kelimesi  “saf” kelimesinden gelir. Yogi: Anne, Emin Bey, Marmara Üniversitesinde ve Kuran Tefsiri öğretiyor. Shri Mataji: İyi. Yogi: Yes. SHRI MATAJI: ama, bakın, Kuran da çok yeni. Emin Bey:  Kuranda bir ayet var. O, halk diyor, Allahın yasaklarından çekinselerdi, yani Allahın emirlerini yerine getirselerdi, yasaklarından çekinselerdi yani yapmasalardı, gökten üzerlerine bereket yağdığını göreceklerdi. Yani kuralları çiğnemeselerdi ve Allahın emirlerini yapsalardı. SHRI MATAJI: Bu şekilde değil, biliyorsunuz. Emin Bey: Yani bilmiyorum, Evet inansalardı, inansalardı ve yasakları çiğnemeselerdi, Emin Bey: Gökteki bereket kapılarının üzerlerine açıldığını göreceklerdi. SHRI MATAJI: Kimin üzerine? Yogi: İnsanların. SHRI MATAJI: Buna hiç şüphe yok ama bütün bunlar hakkında Benim hissettiğim şey, Kuran’ın Muhammed Sahib’in ölümünden kırk yıl sonra yazıldığı. SHRI MATAJI: ve aynı zamanda- Emin Bey: Yok, hayır, hayatında yazdı bunu. SHRI MATAJI:  ve siz bunu hatırlayamazsınız ama buna rağmen, Ben Kuran’ı mükemmel buluyorum ama daha süptil olan birçok şey eksik. Şimdi, örneğin Muhammed Sahib, beyaz bir ata binip yedi cennete gittiğini söyledi. Şimdi, insanlar bunu anlamıyor.  Emin Bey: Anlamazlar SHRI MATAJI: Yani, O Kundalini yükseldiği zaman tam olarak ne olduğunu tarif etti. Emin Bey: Hiç giden gelen yok aslında. Bir yere gitmiş gelmiş değildir. SHRI MATAJI: Ne diyor? Yogi: Aslında Onun hiç bir yere seyahat etmediğini söylüyor. SHRI MATAJI: Hayır, hayır, hayır, bu sizin içinizdedir. Emin Bey: Kendi içindeki dünyaları fethederek SHRI MATAJI: Kendi içinizde, o bunları geçiyor. Emin Bey: O Miraç tamamen ruhani bir hadise.. SHRI MATAJI: Evet, ama Read More …