Yeni gelenler için atölye çalışması, mum tedavisi Sydney (Australia)

Sahaja Yogilerle Konuşma, Yeni başlayanlar için atölye çalışması, Mum çalışması, Burwood Ashramı, Sydney (Avusturalya) 20.03.1983

Sahaja Yogi: Tam olarak bu noktayı kapatmak için, Anne sık sık jet uçakları var ve çok hızlı arabalar var, şeklinde bu ifadeyi kullanır. Hepimiz aynı seviyeye yükselmeliyiz ve işte Kolektif Bilincin olduğu şey [yanlış yorumlama] budur.

Ben, Aydınlanmamı aldığımda, sizin Aydınlanmanızı aldığınız zamandan daha yüksek bir seviyede değilim. Çakralarımı sizden biraz daha fazla temizlemiş olabilirim ama hepimiz bir araya gelmek zorundayız; […]