Hamsa Çakra Puja Vancouver (Canada)

Hamsa Çakra Puja, Vancouver (Kanada), 13 Eylül 1992. Bugün Hamsa çakraya ibadet edeceğiz. Bu güne dek, her zaman bir Deity’e ibadet ediyorduk ve bu sizin Hamsa merkezine ikinci kez ibadet edişiniz. Biliyorsunuz, bu çakra iki kaşın arasına yerleştirilmiştir ve iki göz ise, sağ ve sol kanalı temsil ederler. Yani bu merkeze gözlerimiz, kulaklarımız, burnumuz, dilimiz, dişlerimiz ve boynumuz tarafından rehberlik edilir. Burası çok önemli bir merkezdir, çünkü on altı yaprakla, bu on altı yaprakla ilgilenmek zorunda kalan Vishuddhi, bütün bu kulak, burun, boğaz ve içimizde bulunan farklı, farklı organlara bakar ve onun ayrıca Viraat ile de iletişim kurması gerekir. Yani onun, Hamsa Çakranın bu merkezinden geçmesi gerekir. Hamsa Çakra, farkındalığımızdaki hayırlılığı ifade eden çok önemli bir merkezdir. Bunun anlamı şudur, eğer bu merkez tetikte ve uyanıksa, neyin hayırlı olup ve neyin hayırlı olmadığını derhal biliyoruz, ya da buna şöyle diyebiliriz, bizler Tanrısal ayırt ediciliği elde ederiz. İnsanların iyi ve kötü, yıkıcı ve yapıcı arasında ayırt edicilik sahibi olmalarının, onların genetiğin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Temelde bu orada olmalıdır ama dışarıdan koşullanmaları ve egoyu toplayan bütün bu organlar tarafından, onu kolayca bozabiliriz. İşte bu yüzden, bu merkez çok savunmasızdır. Diğer merkezler, bu merkezin bağlı olduğu kadar dışarısı çok fazla bağlantıda değildirler. Bu çakra, bütün bu organlardan tüm bilgilerini alır. Mesela şimdi sahip olduğumuz gözler. Gözler çok önemlidir, çünkü derler ki, göz Ruhun penceresidir. Ve Kundalini yükseldiği ve Ruh parlamaya başladığında, gözbebeğinde bir büyüme olduğunu sizler gördünüz ve siz masum bir çocuk gibi bakarsınız, gözlerinizde bir parıltı vardır. Fakat gözlerimizle sürekli olarak Read More …

Shri Hamsa Swamini puja ve iki konuşma Grafenaschau (Germany)

vardıShri Hamsa Swamini Puja, Grafenaschau (Almanya), 10 Temmuz 1988. Bugün Almanya’da bir Hamsa Puja (Hamsa=Kuğu) yapmaya karar verdik. Hintli ya da Doğulular için olduğundan daha çok, Batı dünyası için daha önemli olduğunu düşündüğüm Hamsa merkezine, henüz çok fazla dikkat koymadık. Bunun sebebi şudur, , İda ve Pingala’nın bir kısmı Hamsa çakrada açığa çıkıp tezahür eder. Bunun anlamı şudur, yani İda ve Pingala’nın kendisini ifade edişi, Hamsa çakra vasıtası ile sağlanır. Yani Hamsa çakra, İda ve Pingala’nın belirli kısımlarını veya belli bazı iplikçikleri, sanki onlar Agnya’ya gitmemişler gibi tutar. Ve onlar burnunuz vasıtası ile akmaya başlarlar, gözleriniz sayesinde kendilerini ifade ederek, ağzınız ve alnınız üzerinden akmaya başlarlar. Yani, Vishuddhi çakranın gözlere, buruna, boğaza, dile ve dişlere bakan on altı tane taç yaprağı olduğunu siz biliyorsunuz. Fakat tüm bunların ifade etme kısmı ise, Hamsa çakradan gelir. Yani Batılı bir aklın Hamsa çakrayı anlaması, çok, çok önemli bir şeydir. Bu konuda Sanskritçe güzel bir beyit var: “Hansa kshveta ha, baka ha kshveta ha. Ko bhedo hansa bakayo ho. Neera-ksheera vivek ve tu. Hansa ha hansaksh, baka ha baka ha.” Bunun anlamı: “Turna kuşu ve kuğu, onların her ikisi de beyazdır. Bu ikisi arasında fark yaratan şey nedir? Eğer siz su ile sütü karıştırırsanız, hansa [kuğu], sadece sütü emer. Yani kuğu, su ile süt arasında ayrım yapabilir. Bakha ise, yani turna kuşu, bunu yapamaz. ” Bu Sahaja Yogilerin anlaması gereken çok önemli bir şeydir. Sağduyu, (doğru, gerçekçi, akla uygun ve yerinde yargılar verme yeteneği) kendi içimizde çok derin şekilde anlaşılmalıdır. Sahaja Yogada sağduyumuzu nasıl Read More …