Talk to Sahaja Yogis, Eve of Birthday Puja (Australia)

Eve of Birthday Puja. Sydney (Australia), 20 March 1990. Vậy là chuyến đi Úc của Ta sắp kết thúc. Hôm nay là một ngày mà Ta có thể nói rằng tất cả đều được làm rất tốt. Chúng ta đã nhận được hồi âm rất tốt. Ta không mong đợi điều đó ở khắp mọi nơi. Thật là tuyệt diệu. Trong chuyến đi này đã có những điều tuyệt vời xảy ra, cùng với một số phép lạ. Và người ta phải biết rằng Sahaja Yogis các con phải có tiềm năng to lớn bên trong. Nếu không thì Ta không thể làm gì cho các con được. Chúng ta phải hiểu rằng trong Sahaja Yoga không có hy sinh gì dưới bất kỳ hình thức nào. Con không phải hy sinh bất cứ thứ gì. Đó luôn luôn là phước lành. Con không phải hy sinh bất cứ điều gì. Và con cũng không phải chịu đựng bất cứ điều gì. Không có gì đại loại như thế. Ta đã kể cho con về việc cha Ta , mẹ Ta phải vào tù – bao nhiêu lần – và chúng ta phải chịu đựng cuộc chiến giành độc lập như thế nào. Chúng ta đã mất mọi thứ, tất cả tài sản, mọi thứ, chỉ vì giành độc lập. Nhưng đây là sự độc lập, tự do của một bản chất tuyệt đối, không chỉ cho con mà cho cả thế giới, cho con cái của con, cho tất Read More …