Talk to Sahaja Yogis, Eve of Birthday Puja (Australia)

Eve of Birthday Puja. Sydney (Australia), 20 March 1990.
Vậy là chuyến đi Úc của Ta sắp kết thúc.
Hôm nay là một ngày mà Ta có thể nói rằng tất cả đều được làm rất tốt. Chúng ta đã nhận được hồi âm rất tốt. Ta không mong đợi điều đó ở khắp mọi nơi. Thật là tuyệt diệu. Trong chuyến đi này đã có những điều tuyệt vời xảy ra, cùng với một số phép lạ. […]