Shri Mahavira Puja, Hell Exists Barcelona (Spain)

Shri Mahavira Puja. Barcelona (Spain), 17 June 1990.
Ngày hôm may chúng ta thực hiện puja của Mahavira. Chúng ta chưa bao giờ có puja này trước đây.
Lý do là vì cuộc sống của Mahavira thật khổ hạnh, giống như Đức phật vậy.
Mà có thể còn hà khắc hơn của Đức Phật nữa, bởi vì ở thời hai người được sinh ra, Brahminism (người đi theo brahmini, bước đầu của Hindu. Tầm năm 900 trước công nguyên) đang ở giai đoạn hỗn loạn. […]

Talk to Sahaja Yogis, Eve of Birthday Puja (Australia)

Eve of Birthday Puja. Sydney (Australia), 20 March 1990.
Vậy là chuyến đi Úc của Ta sắp kết thúc.
Hôm nay là một ngày mà Ta có thể nói rằng tất cả đều được làm rất tốt. Chúng ta đã nhận được hồi âm rất tốt. Ta không mong đợi điều đó ở khắp mọi nơi. Thật là tuyệt diệu. Trong chuyến đi này đã có những điều tuyệt vời xảy ra, cùng với một số phép lạ. […]