Shri Mahavira Puja, Hell Exists Barcelona (Spain)

Shri Mahavira Puja. Barcelona (Spain), 17 June 1990. Ngày hôm may chúng ta thực hiện puja của Mahavira. Chúng ta chưa bao giờ có puja này trước đây. Lý do là vì cuộc sống của Mahavira thật khổ hạnh, giống như Đức phật vậy. Mà có thể còn hà khắc hơn của Đức Phật nữa, bởi vì ở thời hai người được sinh ra, Brahminism (người đi theo brahmini, bước đầu của Hindu. Tầm năm 900 trước công nguyên) đang ở giai đoạn hỗn loạn. Con người đã trở nên rất cứng nhắc khi tuân theo tôn giáo một cách rập khuôn. Họ thờ cúng tất cả các hòn đá và mọi thứ, thay vì chỉ những swayambhu. Shri Mataji: Ai đang ăn uống suốt ngày thế? Có một người đàn ông đang ăn uống suốt. Hãy nói với ông ta. Cuộc sống khổ hạnh của Mahavira vô cùng vô cùng tự nhiên. Mahavira sinh ra trong nhóm của những chiến binh, Kshatriyas, và sau đó cũng lập gia đình. Mahavira có một cô con gái và Ngài đã quyết định làm sanyasa, bởi vì Mahavira biết mình phải làm công việc của Thượng Đế. Ngài xin phép anh trai bởi bố mẹ đã qua đời. Ngài là nhà vua, vì thế Ngài đã từ bỏ mọi của cải vật chất và làm một sanyasi. Ngài đã rời bỏ gia đình, nhà cửa, bỏ lại mọi thứ và ra đi với một cái bát và bắt đầu hành khất. Có Read More …

Talk to Sahaja Yogis, Eve of Birthday Puja (Australia)

Eve of Birthday Puja. Sydney (Australia), 20 March 1990. Vậy là chuyến đi Úc của Ta sắp kết thúc. Hôm nay là một ngày mà Ta có thể nói rằng tất cả đều được làm rất tốt. Chúng ta đã nhận được hồi âm rất tốt. Ta không mong đợi điều đó ở khắp mọi nơi. Thật là tuyệt diệu. Trong chuyến đi này đã có những điều tuyệt vời xảy ra, cùng với một số phép lạ. Và người ta phải biết rằng Sahaja Yogis các con phải có tiềm năng to lớn bên trong. Nếu không thì Ta không thể làm gì cho các con được. Chúng ta phải hiểu rằng trong Sahaja Yoga không có hy sinh gì dưới bất kỳ hình thức nào. Con không phải hy sinh bất cứ thứ gì. Đó luôn luôn là phước lành. Con không phải hy sinh bất cứ điều gì. Và con cũng không phải chịu đựng bất cứ điều gì. Không có gì đại loại như thế. Ta đã kể cho con về việc cha Ta , mẹ Ta phải vào tù – bao nhiêu lần – và chúng ta phải chịu đựng cuộc chiến giành độc lập như thế nào. Chúng ta đã mất mọi thứ, tất cả tài sản, mọi thứ, chỉ vì giành độc lập. Nhưng đây là sự độc lập, tự do của một bản chất tuyệt đối, không chỉ cho con mà cho cả thế giới, cho con cái của con, cho tất Read More …