Shri Ekadasha Rudra Puja: Rudra is the destructive power of Shiva Como (Italy)

Пуджа на Екадеша Рудра

Комо, Италия – 16 септември 1984 г.

Взехте ли новото записващо устройство? Това ли е? Насочено ли е добре?

Днес правим специална пуджа, извършваща прослава на Екадеша Рудра. Рудра е разрушителната сила на Шива, на Духа. Една сила, която е Неговата природа, е прошката. Той прощава, защото сме човешки същества, правим грешки, вършим грешни неща, изкушаваме се, вниманието ни се нарушава, така че Той ни прощава. Прощава ни също когато разваляме нашето целомъдрие, […]