Guru Puja, Jij moet het voorbeeld zijn (Switzerland)

Guru Puja – Jij moet het voorbeeld zijn – Leysin, Zwitserland – 14/07/1984 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Ik buig voor alle Sahaja Yogi’s in de wereld. Het is zeer hartverwarmend zovelen van jullie hier samen te zien om de Guru puja te houden. Je Guru in persoon te aanbidden wordt aanzien als de grootste zegening. Maar wat Mij betreft, is het een heel andere combinatie, omdat Ik én jullie Moeder én jullie Guru ben. Dus kunnen jullie begrijpen hoe Shri Ganesha zijn Moeder aanbad. Jullie zijn allen geschapen naar de beeltenis van Shri Ganesha, die zijn Moeder aanbad en aldus de Adi Guru werd, de eerste Guru. Hij is de oorspronkelijke essentie (eerste = oudste, wezenlijke) van het meesterschap. Alleen de moeder kan van het kind een meester maken. En enkel het moederschap in iedere guru, of het nu een man of een vrouw is, kan van de discipel een guru maken. Jullie moeten dus eerst profeten worden en dat moederschap in jezelf ontwikkelen; dan kun je ook van anderen profeten maken. Wat moeten we dan na onze realisatie doen om een guru te worden? Guru betekent zwaartekracht. Zwaartekracht betekent iemand die ernstig is, die diepzinnig is, die aantrekkingskracht heeft. Jullie hebben in Sahaja Yoga geleerd dat de realisatie volledig moeiteloos plaatsgrijpt. Zodus tracht een Guru zijn discipelen te maken zonder moeite, hetgeen Prayatna shaitilya genoemd wordt, wat betekent: “Ontspan je Read More …