Devi Puja – Hoe omgaan met nieuwe mensen

Hotel Cumulus Kaisaniemi, Helsinki (Finland)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Hoe omgaan met nieuwe mensen – Helsinki, Finland – 17/08/1989

Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so.
Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen.

We bevinden ons dus nu in Finland. Het is het einde van de landen, alle problemen komen en vestigen zich in het einde. Hier zijn zo vele zoekers, dus is er ook meer aantrekkingskracht voor de negatieve krachten om naar hier te komen en de zoekers aan te vallen.

Wanneer je naar Sahaja yoga komt moet je weten dat de Sahaja yogi’s van het licht houden dat hen geleidelijk alles laat zien wat ze hebben. B.v. in de duisternis kan je een slang in je hand houden, die je niet wil wegwerpen. Maar wanneer het licht in je komt, zie je de slang, je schrikt en werpt de slang weg. Maar iemand kan ook wegrennen omdat hij denkt dat de slang van Sahaja yoga komt. Nieuwe mensen die naar Sahaja yoga komen kunnen zo zijn en kunnen overstuur zijn over zichzelf. Ze willen de werkelijkheid niet onder ogen zien. Je moet dus zeer geduldig en zeer zorgzaam met hen zijn, want zij komen van volledige duisternis en onwetendheid. Je weet helemaal niet wat hun mentale toestand is. Misschien zij ze half gek of lijden ze aan een vreselijke ziekte of hebben ze een verschrikkelijke goeroe. Het kan ook zijn dat ze zo hard lijden dat ze het niet kunnen voelen. Het is dus zeer ingewikkeld. Het eerste principe in Sahaja yoga is om nooit ontgoocheld te zijn. Soms moet je hard werken. Ik heb ooit twintig uur op mensen gewerkt, en moest ondervinden dat ze zo ongevoelig waren als een steen. Maar uit een steen kon Ik zelfs nog een Ganesha creëren. Het kan zijn dat je ondervindt dat er geen resultaat is van al het harde werk dat je er hebt ingestoken. Er is dus niets om je gefrustreerd te voelen in Sahaja yoga. Wat we ook moeten doen, moeten we doen. We zouden ons geen zorgen moeten maken over de vruchten van ons werk. Dit is een van de hoofd principes van de Geeta: “Voer je karma uit, maar wees niet bezorgd voor de vruchten.’ Dat zal je op de juiste weg houden. Anders zou je wel eens gefrustreerd kunnen worden. In Boston waren ze daar ooit eens zeer bezorgd over en ze vroegen aan al de mensen of ze soms naar de hel wensten te gaan. Ik vertelde hen, dat ze toch hun hoop niet moesten opgeven. Tot het einde zouden we moeten trachten om hen te redden, en het is dan ook daar beginnen uit te werken. Zo moet je ook weten dat je in het begin nooit veel mensen zult hebben. Ook het goddelijke wil niet dat we te veel mensen hebben omdat er dan ook zoveel nutteloze mensen ons zouden vervoegen. Eerst en vooral moeten we werkelijk goede Sahaja yogi’s hebben. En zij die zich Sahaja yogi’s noemen moeten zichzelf op zo’n manier opbouwen dat ze werkelijk zeer goede Sahaja yogi’s worden. Dan zijn er geen blokkeringen, niets, en hun aandacht is goed. Eens ze gevestigd zijn, kunnen we het hele gebouw op hen bouwen. Want als de fundatie zwak is kan het hele gebouw omver vallen.

Dus we moeten enkele Sahaja yogi’s hebben. We kunnen ons niet permitteren om er veel te hebben, alhoewel je reeds hebt gezien wanneer Ik ergens ga, er een vloed van mensen is. Toen Ik naar Milaan ging, en alhoewel ze nog nooit mijn gezicht gezien hadden of wisten wie Ik was, was de hal vol. Zoveel duizenden mensen kwamen. Ik kon daar ook de toekomst in zien. Het resultaat was dat we tien mensen overhielden van al die duizenden. Daarna weer tien, en daarna opnieuw tien, en zo is het beginnen groeien. Omdat je in Sahaja yoga het moet “worden”. Anders ben je niet goed voor Sahaja yoga. Dit is een zeer groot probleem. Je zou nooit gefrustreerd of overstuur mogen zijn. Als iemand je iets zegt, heb medelijden met hem want hij is blind, maar wordt nooit kwaad. Er kunnen een aantal fanatiekelingen tegen Sahaja yoga zijn. Dat komt omdat ze de werkelijkheid niet willen. Je moet hen je geduld en je volledige verdraagzaamheid tonen. Het is zeer belangrijk om niet gefrustreerd te worden door welke aantallen dan ook. Tracht je te perfectioneren, want zo zal je onze fundering versterken. Die moet zeer sterk zijn, en eens de fundatie sterk is, kan je er volledig in doorgaan.

Om te beginnen, zou je niet teveel over Mij moeten praten. Je zou moeten zeggen dat we momenteel dat nog niet bespreken. Laat ons eerst onszelf kennen, dan zal je Haar kennen. Als je hen kan duidelijk maken dat het voor hun eigen voordeel, hun eigen energie en hun eigen zoektocht is, dat ze het voor zichzelf moeten uitzoeken, zullen ze daar gelukkig om zijn. Maar vertel hen niet teveel over Mij. De miraculeuze zaken van Sahaja yoga zouden niet moeten beschreven worden, of zou niet over gepraat moeten worden. Normaal gezien moet je hen geen mirakel foto’s tonen. Ze zullen toch zeggen dat je ze hebt getrukeerd. Je zou jezelf moeten beperken met spreken over Sahaja yoga, kundalini enzomeer. Hou het algemeen. Het is ook niet nodig om de kennis door te geven over Puja. Maar je kan hen vertellen over de chakra’s en hoe deze in evenwicht moeten gehouden worden, en hoe de kundalini te laten opstijgen. Je vertelt hen enkel, laat ons nu nog Moeders foto gebruiken, maar later wanneer jullie experts zijn, hoeven jullie deze foto niet meer te gebruiken. Dan zullen ze het nooit meer opgeven. Of ze zullen er ruzie over maken. Ten derde, zijn ze meestal bang van de collectiviteit. Dus moet je zeggen dat doordat we niet collectief zijn, we deze angsten hebben. Als goede en oprechte mensen samenkomen zullen ze geen angst hebben om collectief te zijn. Meestal zijn het de dieven en de boeven die zich verenigen.

De goede mensen doen dat niet. We moeten ons dus ook verenigen. Dan zullen ze het verstaan en zullen ze daar niet boos over zijn. Maar anders, als je hen verteld dat we een collectiviteit moeten hebben, zullen ze achterdochtig worden. Meestal als mensen samenkomen is het voor haat, of om te vechten voor kwaadaardige doelen. Niemand verenigt zich voor liefde. Dus als je hen dat vertelt, zullen ze zeggen, we weten wat soort verhaal deze liefde is. Als je hen werkelijk moet binnenhalen door discussie en argumenten, moet je eerst en vooral goed toegerust zijn met de kennis van Sahaja yoga. Je zou je in zo’n staat, in zo’n stemming moeten bevinden, zo’n persoonlijkheid moeten uitstralen dat zij kunnen zien dat er iets speciaal aan deze persoon is. Dan zullen ze het veel beter aanvaarden. Wees niet gefrustreerd. Het is enkel pret, dat is alles. Als we deze niet hebben, zal het een andere zijn, het speelt geen rol. Ik ben naar zo vele landen geweest. De eerste keer dat Ik naar Italië ging, wat nu een groot Sahaja yoga land is, betaalde Ik voor een zeer grote hal waar een grote vergadering en persconferentie zou worden gehouden. Toen we er naar toe gingen was er geen muis, zelfs niet voor de vergadering. En daarvoor had Ik zelf het posteren gedaan. Want wij waren de enige mensen daar, dus deed Ik al het posterwerk. En ondanks dat, kwam er geen enkele ziel. Maar het was prettig, zie je. En omdat het toen gebeurde kun je er vandaag om lachen. Zo zullen ze zich later realiseren, wanneer ze naar Sahaja yoga komen, wat ze gedaan hebben en hoe dom ze geweest zijn. Welk iemand ze geweest zijn en ze zullen er om lachen. Dus alle gebeurtenissen in Sahaja yoga zijn belangrijk, omdat het een variëteit geeft en een interessant thema. Alles moet worden opgevat als plezier. Ik zou wensen dat jullie dit konden begrijpen en volledig zouden ontspannen met betrekking tot dit punt. Als iemand niet in orde is of geen vibraties krijgt, zou je enkel moeten glimlachen en hem zeggen dat het in orde is en dat het de volgende keer zal goed komen.

Moge God jullie zegenen.