Levá strana a pocity viny (3 min)

(Location Unknown)

19820513 – Levá strana a pocity viny

A jak jsem vám řekla minule, pocit viny je největším blokem. Je to největší blokáda, protože jakmile se začnete cítit vinni, toto centrum na levé straně se zablokuje. Je to velmi obtížné. A vy nevíte, proč se cítíte vinni. V jednom kuse se cítíte vinni, ale nevíte, proč se cítíte vinni, proč se k vám tyto myšlenky viny dostaly, že vám tento pocit viny brání radovat se, čímkoliv se těšit, být spontánní. Proč? Toto vysvětlí, proč se někdy zcela bezdůvodně cítíme mizerně. Ve skutečnosti nás Bůh nevytvořil proto, abychom se cítili mizerně. Vytvořil nás tak nádherně, tak pečlivě. Vytvořil nás s takovou láskou a milosrdenstvím, ne abychom byli nešťastní, ani náhodou. Nedal nám žádné nemoci, žádné problémy. My jsme si ale tyto věci způsobili sami tím, že zacházíme do extrémů nalevo nebo napravo. Protože dnes hovořím pouze o levé straně, řekla bych, že cítit se zcela bezdůvodně nešťastně je také špatné, je to vůči sobě samému nespravedlivé. Lidé, kteří jsou levostranní, musí vědět, že jsou Duchem, že jsou tou krásou, která musí rozpučet, která musí vyjádřit sebe sama. Že nejsou lidmi, kteří musí neustále trpět a žít jako ubozí a nešťastní lidé. Nejsou. Ale protože si toho na sebe tolik berou, tolik toho snášejí, tak se takoví stanou. A aby se tomuto tlaku vyhnuli, tak začnou s různými zlozvyky. Mnoho lidí se oddává alkoholu i proto, že nedokážou snést bolesti života, nedokážou je snést. Proto se na to dávají, ale když je uvnitř vás probuzen Duch, stanete se tak silnými. Stanete se tak radostnými, tak přirozenými, že všechny ty věci odpadnou, všechny ty věci – tzv. nemoci, tzv. zlozvyky – prostě odpadnou a vy se stanete novou, vzkvétající osobností.