Sayın Mikhaïl Gorbatchov’a Mektup

(Location Unknown)

Upload transcript or translation for this talk

Mikhaïl Gorbatchov’a Mektup

21 Ağustos 1990, Salı

Yüksek Sovyet Başkanı (1988’den 1990’a kadar) ve Sovyetler Birliği Başkanı (1990’dan 1991’e kadar).

Gelecekteki bir küresel sistem için mütevazı planlarım şunlardır:

Bunlar, Sahaja Yoga’nın “kolektif bilinç” farkındalığını oluşturmasından sonra, bireysel ve toplumsal dönüşüm husunda sahip olduğum bazı  fikirlerdir.

Bu, kişinin aydınlanma alması sayesinde geçirdiği içsel dönüşümünün bir sonucu olarak elde ettiği durumdur. Aynı zamanda, kişi tüm yaşayan işleri yapan Sevginin Her Şeyi Kaplayan Gücünü de hisseder. Kişinin dünyayı tek bir ulus olarak görmesinin bir sonucu olarak, insanlar hakkındaki ve onların farklı ideolojileri hakkındaki tek gerçeği görür. Kişi gerçekten küresel bir bakış açısı geliştirir.

Bu bakış açısına sahip olabilecek ve ortak geleceğimizi planlayabilecek bir insan olduğunuza inanıyorum. Bahsettiğim bu ‘kolektif bilinç’ konumu bize Küresel Hükümet arayışında ihtiyaç duyduğumuz sürdürülebilir gücü ve bilgeliği verecektir. Bu bilinç konumu sayesinde, kolayca gelişebiliriz:

1) Bencilce çıkarlara göre değil, Gerçeğin yasalarına göre gelişen karar alma süreçlerine etkin katılımı kolayca sağlayacak bir siyasi sistem.

2) Takas sistemine dayalı insan tüketiminin temel gereksinimlerini karşılayan dengeli bir ekonomik sistem. Gerçek anlamda küresel bir sistem, arz ve talebe bağlı olarak doğru dağıtım oranını, ama daha da önemlisi, bunu gerçektende insani bir temelde gerçekleştiğini değerlendirmek için gerekli mekanizmaları sağlayacaktır.

3) Adil ve asil değerlere dayalı bir sosyal sistem, herhangi bir problem veya uyumsuzlukla karşılaşmadan geliştirilebilir, çünkü kolektif bilinç ile her birey ancak tüm kolektivite memnun olduğunda kendini tatmin olmuş hissedebilir.

4) Makine yapımı ürünlerin imalatı, Toprak Ana ve ekolojik sorunlar göz önünde bulundurularak, el yapımı ürünlerle dengelenmelidir. Daha fazla miktarda sanatsal değerde mal üretilirse, maddi tüketim daha az olacaktır, çünkü insanlar bu tür şeyleri muhafaza etmek isteyeceklerdir.

5) Teknolojik sistemler, insanın şehvet ve açgözlülük gibi zayıflıkları tarafından körüklenen bu sözde ilerlemeyi güçlendirmek yerine, hayırseverlik yasasına göre en yüksek insani ihtiyaçların yanı sıra temel ihtiyaçları sağlamak için gerçekten hayırsever bilim adamları tarafından geliştirilebilir.

6) Doğası gereği hayırlı olan tüm kültürleri korumak, her tür ırk ve kültür arası karşılıklı saygı ve işbirliğini teşvik etmek için küresel bir sistem kurulabilir.

7) Küresel bir eğitim sistemi çocuklar için daha basit hale getirilebilir ve onları şefkatli, dinamik, kendi dillerinde ve bir veya iki tane uluslararası dilde yetkin hale getirmeye daha fazla odaklanabilir.

8) Olgun, azizvari, esnek, kendini düzeltme yeteneğine sahip kişilerce yönetilen bir yönetim sistemi geliştirilebilir.

Bu idealist fikirler kulağa fantastik ve uygulanamaz gelebilir, ancak kollektif bilinç farkındalığımızla dokunduğumuz boyutlarda, kişisel deneyimlerime göre bunların uygulanmasının aslında çok kolay olduğunu gördüm. Sahaja Yoga’da en az kırk beş farklı ulustan gelen binlerce Yogimiz var ve bu fikirlerin onların arasında çok gerçekçi bir seviyede, çok düzgün şekilde çalıştığını gördüm. Böylece idealler, görkemli gerçekliğin ışığında somut gerçekler haline geldi.

Sahaja Yoga’nın kapısı herkese açıktır ve her insan kolektif bilince ulaşabilir. Tek sorun, bireyin seçme özgürlüğüne saygı duyulması gerektiğidir, çünkü kişi eninde sonunda tam bir özgürlük alanına girmek zorundadır. Bu nedenle, içtenlikle kurtuluşlarını aramayan birçok kişi olabilir. Ama eğer daha sonraları çok sayıda aydınlanma almış Ruhun mutluluk veya kolektif bilinçten neşe duyduğunu görürlerse, onlar da daha yüksek tekamül süreçlerine girmeyi arzu edebilirler. Doğadaki tüm evrimsel süreçler böyle işlemiştir.

Eylemde bulunan yol gösterici ve kontrol eden güç Ruh’tur. Bu, dikkatimizde tezahür eden ve bizi kolektif olarak bilinçli kılan, içimizdeki kolektif varlıktır. O zaman süptil merkezlerimizi ve diğerlerinin merkezlerini parmak uçlarımızda hissedebiliriz. Onları nasıl düzelteceğimizi öğrendikten sonra tüm fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal sorunlarımızın üstesinden kolaylıkla gelebiliriz. Bu şekilde, insan yapımı tüm kolektif sorunları nihayetinde çözen yeni bir meleklerden oluşan bir toplum yaratıyoruz: Ahlaksızlık ve yoksulluk, şiddet ve yolsuzluk, alkolizm ve uyuşturucu kullanımı gibi insanların yıkıcı kişisel alışkanlıkları, ekolojik sorunlar, ekonomik sömürü ve saldırganlık, dar milliyetçilik, dini köktencilik ve savaş belası. Bunlar modern zamanların kanserleridir, çünkü bu sözde insan özgürlüğü, insanın körü körüne daha büyük bir cehalet karanlığına atlamasına yol açmıştır.

Acil önlemler için mütevazı önerilerim: –

Tüketim malı üretiminin büyük fabrikalarda işçileri hissedar hale getirilerek özelleştirilmesi. Bu daha küçük fabrikalarda, işçilere yeni fabrikalar açma konusunda tam bir özgürlük verir. Tüketim malları üretmeyen çok büyük endüstriler için teknoloji, yönetim ve sermaye yatırımı konusunda yabancı işbirliği sağlanmalıdır.

Hükümetin altyapıyı iyileştirmeye odaklandığı küresel bir politika duyurusu yapılmalı: ulaşım, iletişim, enerji, su, endüstriyel konularda tahkim ve uzlaştırma için özel mahkemeler kurulmalıdır.”

H.H. Shri Mataji Nirmala Devi