Hamsa čakra púdža Vancouver (Canada)

Hamsa čakra púdža, 13/09/1992, Vancouver, Kanada Dnes budeme uctívat Hamsa čakru. Doposud jsme vždy uctívali Božstvo a dnes podruhé uctíváte toto centrum Hamsy. Tato čakra je, jak víte, umístěna mezi oběma obočími a dvě oči představují levou a pravou stranu. Takže toto centrum je velmi ovlivněno našima očima, ušima, nosem, jazykem, zuby i hrdlem. Jedná se o velmi důležité centrum, protože Višudhi se musí starat o šestnáct okvětních plátků. Plátků, které pečují o naše uši, nos, hrdlo, o naše nejrůznější orgány, a také musí komunikovat s Virátou. Musí tedy projít tímto centrem Hamsa čakry. Hamsa čakra je stěžejní centrum, které do našeho vědomí šíří příznivost. To znamená, že pokud je toto centrum bdělé a probuzené, okamžitě víme, co je a co není příznivé, nebo lze říci, že dostaneme Božské rozlišování. Myslím, že se jedná o součást genetické výbavy, že lidé mají schopnost rozlišovat mezi dobrým a špatným, destruktivním a konstruktivním. Ze své podstaty to tam být musí, ale můžeme to snadno pokazit všemi těmi orgány, které shromažďují podmíněnosti a ego zvenčí. Proto je toto centrum velmi zranitelné. Jiná centra nejsou tak propojená s vnějškem jako toto centrum, které přijímá veškeré informace ze všech těchto orgánů. Například máme oči. Oči jsou velmi důležité, říká se, že to je okno Ducha. A viděli jste, že když Kundaliní stoupá a Duch začne zářit, dojde k rozšíření zorniček a vypadáte jako nevinné dítě a oči vám září. Ale tím, jak si pořád hrajeme s očima, jak je používáme bez soudnosti, s chtíčem a chamtivostí, Read More …

Projev k jogínům: Ego a jeho následky New Jersey (United States)

Projev k jogínům: Ego a jeho následky, 27/10/1985, New Jersey, USA Budu mluvit o Sahadža kultuře, ano? Už jsem vám vysvětlovala, co je to Sahadža kultura, ve které musíte růst. Včera večer… Kde je Judy? Pojď dál, pojď. Pusťte ji tam sednout. Včera večer jsem vám vyprávěla o egu. Jak se ego projevuje a jak je obtížné se ega zbavit. Zbavit se podmíněností, superega, je snadné, ale zbavit se ega je velmi těžké, protože ego napadá ostatní, ne vás. A vám se ta agrese líbí. Víte? Dnes vám chci povědět o tom, jak ego historicky, tradičně, trýznilo lidi okolo sebe. Rozpoznáte tedy projevy ega a pochopíte, že pokud si jakkoli zahráváte se svým egem, mohli byste se stát součástí té destruktivní síly. Začneme tím, že když toto ego začalo v člověku narůstat, tak nejprve začalo růst pod ochranou. K jogínce: nedávej do coly žádný led. Do další ho nedávej. Tato bude dobrá. Tedy… V pořádku, nech to tu. Tedy hypofýza, která je uvnitř nás, začala růst, když jsme zvedli hlavu – takto. Když jsme byli zvířaty, měli jsme hlavy takto dolů. A tehdy šišinka, jak se jí říká, byla velmi mocná. Říká se, že u lidí šišinka nefunguje, to ale není pravda. Funguje, oni ale nevědí, jak funguje. Pojď dál, ráda tě vidím. Takže tato šišinka uvnitř nás byla velice aktivní, když jsme byli ještě zvířaty. A když jsme zvedli hlavu, tak uvnitř nás proběhla chemická změna ve smyslu, že náš mozek začal růst do pyramidy, což jsem vám říkala, Read More …