Veřejný program, 11/06/1985, Švýcarsko (nekontrolováno) Geneva (Switzerland)

Veřejný program, 11/06/1985, Ženeva,  Švýcarsko Klaním se všem hledačům Pravdy. Pravda má ale dvě stránky: iluze, kterou vidíme, může vypadat jako Pravda, a podstata iluze se také může jevit jako Pravda. Ale druhá strana je absolutní a musí být vnímána, musí být zažita ve vašem centrálním nervovém systému. Není to duševní představa, o které můžeme přemýšlet, nebo emocionální představa, ale Pravda je to, co je, a nemůže být změněna. Nemůže dělat kompromis. Abychom poznali Pravdu, musíme se pokořit. Tolik věcí jsme ve vědě objevili díky pokoře, že toho dosud moc nevíme. Cokoliv znáte zvnějšku, například – strom musí mít kořeny, ale o těchto kořenech nevíte, pokud se pouze na strom díváte. A když někdo mluví o kořenech, jsme rozrušeni, protože jsme o nich předtím nic nevěděli. A tak jsme podmíněni vidět pouze strom a nedokážeme přimět naši mysl, aby pochopila, že u něho musí být i nějaké kořeny. Takže můžeme říct, že lidé ve vědě celkem dost pokročili, postupovali dopředu a stali se rozvinutými zeměmi. Ale nevědí, že když nebudou hledat svoje kořeny, že budou naprosto zničeni. Když jsem nyní před vámi, nemějte v žádném případě pocit, že jsem tu, abych se vás dotkla, ale přišla jsem sem, abych vám řekla o kořenech, ohromném jmění, které máte uvnitř sebe. Známe mnohé energie kolem nás, jako například elektřinu, gravitaci – na vědeckém poli vědění. Ale uvnitř nás existuje jemnější energie, které bychom se měli pokusit porozumět se stejnou pokorou vědce a s otevřenou myslí. Měli bychom se pokusit porozumět, jakým problémům Read More …