Veřejný program, 11/06/1985, Švýcarsko (nekontrolováno) Geneva (Switzerland)

Veřejný program, 11/06/1985, Ženeva,  Švýcarsko
Klaním se všem hledačům Pravdy. Pravda má ale dvě stránky: iluze, kterou vidíme, může vypadat jako Pravda, a podstata iluze se také může jevit jako Pravda. Ale druhá strana je absolutní a musí být vnímána, musí být zažita ve vašem centrálním nervovém systému. Není to duševní představa, o které můžeme přemýšlet, nebo emocionální představa, ale Pravda je to, co je, a nemůže být změněna. Nemůže dělat kompromis. Abychom poznali Pravdu, musíme se pokořit. […]