Navarátri: 6.noc – O alkoholu (nekontrolováno)

Sydney (Australia)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Navarátri: 6.noc – O alkoholu, 17/10/2007,(nekontrolováno), Sydney, Austrálie

Ó, velice krásné. Kdo to dělal? Vy jste to dělali? Velmi dobré, velmi krásné, naprosto dobré. Všechno. Jaké je její jméno? Sue Williams. Děkuju ti velice, je to velmi krásně udělané. Můžete se posunout blíže? Vy všichni jste sahadžajogíni, a neměl by mezi vámi být nějaký spor. Všichni jste mysleli na totéž, že? Je Mi líto, tolik jich stojí venku. Pojďte dál, pojďte dovnitř. Můžete odstrčit ten klavír dozadu. Ty jsi z Como? Vidíte, podařilo se mu přijet! Jsem šťastná, že vás tady všechny vidím. Nechť vám Bůh žehná. Je vás tolik. A můžete si dovolit sál, všichni v něm sedět, a Já se budu cítit pohodlně. Konec konců, všichni jste sahadžajogíni, všichni bratři a sestry a nevadí vám nějaké nepohodlí, ale pokud můžeme udělat něco příjemným, tak bychom to měli udělat. Ne, ne, nemám žádné potíže, přijela jsem mimochodem z Indie! Kvůli Mému pohodlí si toho nevšímejte. Víte, ať jste kdekoliv, kdekoliv máte programy, Já tam jdu. Jak dlouho to bude možné, určitě tam půjdu. V současné době je život mnohem pohodlnější, než když jsem pracovala ve vesnicích. Jezdívala jsem s volským spřežením. Máte fotografii, můžete to vidět. S volským spřežením na míle daleko. Věděla jsem, že to musím dělat. Abych získala sahadžajogíny, musela jsem takto pracovat. A byla jsem docela připravená. Nikdy jsem se tím necítila vyčerpaná, nikdy. Naopak, když se setkávám s vámi všemi, cítím se tak šťastná.

Je tu někdo, kdo má problémy? Kdokoliv, kdo má problémy. Alkohol, pití, alkohol. Oni nejsou v Sahadža józe? – Ne. Proč nejsou? Ty jsi matka? Ano…a můj manžel. A co děti? Mám s ním dvě děti. Ty děti jsou…Jsou tvé děti sahadžajogíny? Ne, ty dvě starší ne. Kolik máš dětí? – Čtyři. Čtyři děti, čtyři děti. Nejsou sahadžajogíny? Pouze jen mé dvě nejmladší. Dvě mladší děti v Sahadža józe a dvě starší nejsou v Sahadža józe, a manžel není v Sahadža józe. Překvapující. Ale zde je rodinný systém dobře srovnatelný, řekněme s Anglií, kde se po nějakém čase rodina rozpadá. Aspoň zde je to o hodně lepší. Šrí Mátadží, my máme v Americe problém, že hledači v Sahadža józe nezůstanou. V Americe hledači dostanou realizaci a nezůstanou v Sahadža józe. To je náš problém. Nezůstanou. – Ano, Šrí Mátadží. Proč? – Já nevím, Šrí Mátadží. Není to úplné. Pokud mají úplnou realizaci, pak budou muset přijít. Nejsou úplní. Je to polovičaté. Pijí? – Ano, Šrí Mátadží. To je ono… Po příchodu do Sahadža jógy nemůžete pít. Ano, Šrí Mátadží. A to musí být důvod, proč nechtějí přijít. Ale dejte jim bandhany. A šubitujte je. Kdo jsou – tvá matka, otec? Má matka, můj otec, ano. Moji dobří přátelé – získali realizaci a nezůstali sahadžajogíny. Protože pijí. – Ano, Šrí Mátadží. Víte, všechny vaše země se oddávají pití. Všechny v celé Evropě, víte, a je to trochu boj, protože pro ně je pití jejich život. Musíme jim dát bandhany. Když jim dáte bandhany, všichni dohromady, pak nebudou utíkat pryč. Musí se dát bandhan. Všichni byste měli dát bandhan. Tak to vyřešili v Indii. A Indie je – vy víte, Sahadža jóga je tam silná. Důvodem je, že když zjistili, že rodiče nechodí nebo možná děti nechodí, ať už je to cokoliv, všichni to vypracovávají tím, že jim dávají bandhany. Ale nejdříve byste měli chodit pravidelně do Sahadža jógy. Pravidelně. Není to poloviční způsob, jakože dnes přijdete a pak nepřijdete. To není správné. Tak nemůžete dělat pokroky. Musíte chodit na programy pravidelně, vy všichni. Protože vy víte, že realizace není snadná věc. Nikdo ji předtím neměl. Teď jste ji získali. Tedy ji musíte udržovat a zachovávat. Když to jednou začnete rozvíjet, ženy v domácnosti se také změní.

Největším problémem Evropy je, skutečný problém, že pijí. Pití je hlavním problémem. A to je důvod, proč nechtějí přijít do Sahadža jógy. Mohou se ale vzdát svých rodičů, nikoliv však Sahadža jógy. To je ta potíž s nimi. V případě, že nepřijmou Sahadža jógu, je možné s rodiči přerušit styky. Měli byste ukázat, že se vám to nelíbí. Proč Sahadža jógu nechtějí? Protože pijí, Šrí Mátadží. Jakže? – Protože pijí. Je to teď prokletí Evropy, že všichni pijí. A pití je cosi velmi obtížného. Nevzdají se toho, chudáci, oni jsou otroci. Otroci pití. Takže svým chováním a svým jednáním jsem si jistá, že je z toho můžete dostat. K čemu to je, že lidé, kteří pijí, umírají tak brzy? Museli jste slyšet, že zemřou velmi rychle. Ale navzdory tomu si neuvědomují, že by člověk pít neměl. Ale tohle se teď stalo pro lidi otevřeným trhem. To je největší problém Evropy. Ale vy víte, že v Americe je to mnohem horší. Problém Ameriky je podivný tím, že lidé, kteří praktikují Sahadža jógu, neumějí přesvědčit svoje rodiče. A ti se domnívají, že mají svobodu dělat, cokoliv se jim zachce. A někteří ze sahadžajogínů ztratili svoje rodiče ve velmi mladém věku. Ve velmi mladém věku. Tedy měli rodiče, kteří měli srdeční… srdeční infarkt. Všechny druhy infarktů. Nejen srdeční, ale dostali všelijaké jiné choroby. Je to velmi směšné, že nechápou, jak je důležité, aby získali svoji seberealizaci. Tak zkuste s nimi mluvit o tomhle: „Jaký je cíl vašeho života?“ Musíte se jich ptát: „Co je cílem vašeho života?“ Chcete umřít nebo chcete žít? První otázka. Řeknou-li, že chtějí umřít, nechte je umřít. Měli byste říci: „Měl bych tě zásobit nějakým vínem, když umřeš?“ Dělejte si z toho legraci. Dělejte si legraci. Tak si uvědomí, jak jsou hloupí ti, kteří pijí a jsou otroky. Otroky pití. Nepijí proto, že jsou svobodnými lidmi. Jelikož pijí, zemřou. A zemřou velmi rychle. Komplikací ve společnosti je tolik. Také jsem viděla lidi, kteří byli bohatí, měli krásné děti, ale ztratili své rodičovství. Ztratili děti. A neměli také peníze. Jsou na ulici.

Pití je nejlepší cesta, jak promrhat své peníze. Myslí si, že když řeknete, aby nepili, že se možná zajímáte o jejich peníze. Bůh ví, co si myslí, protože Já nerozumím psychologii lidí, kteří pijí. Jsou tam nějací bhúti, myslím si, kteří jim takové nápady vkládají. A oni nemohou s pitím přestat. Je to velice špatné. Kde – ve které knize, myslím jako je Bible, nebo takové knize, je psáno, že pití je dobré? Pil Kristus? Budou následovat křesťanství, budou následovat křesťanství, ale nebudou následovat Krista Tak to je. Kristus nikdy nepil. Jeho rodiče nikdy nepili. Co to dělá, že se domnívají, že mají právo pít? Obzvlášť křesťané. Jsou hloupí, myslí-li si, že pití je jejich právo. A pak mají s pitím problémy. Třeba víte, jaké jsou zde problémy. Můžete zjistit, co se stane, když jsou lidé opilí. Co se jim děje, kam směřují, jaká je jejich situace. Zjistěte si jejich přátele, kde jsou, co dělají. Jak žijí. Budete překvapeni, že jsou už na cestě ven. Když jim ukážete svou moudrost s rozhodností, proberou se. Musíte jim to říct. Ostych není na místě. Musíte jim říci, co se jim pitím stane. Co je na tom tak velkolepého? Problémem Evropy je pití. To za prvé. Druhý problém je rodičovství. Rodiče nechápou odpovědnost za své děti, že po celý život budou vašimi dětmi. A musí se o ně starat. Není žádný způsob, jak se z toho vyvléknout. Především, proč byste měli mít děti? A pokud děti máte, musíte se o ně saframentsky starat.

Viděla jsem ale, že v Evropě jsou lidé skutečně hloupí. Nerozumějí tomu prostému faktu, že když se neumíme postarat o sebe, kdo se postará o naše děti? Velice nezodpovědní. Také společnost je taková, že také ve společnosti se věří jenom na pití. Všichni. Indové, kteří v Indii nepijí – přijdou sem a pijí. Když sem přijdou, domnívají se, že pití je cosi ideálního, a tak pijí. Znám mnohé takové, kteří přišli do ciziny, a začali pít. Je to velký problém. Měli byste o tom mluvit s každým otevřeně, jaké je pití hloupost, že si zaplatíme za to, abychom se stali hlupáky. Musíte zaplatit a stát se šílenci. Jen si to představte. Když si z toho děláte legraci a můžete-li jim říci pravdu, jsem si jistá, že všichni inteligentní to pochopí. Ale měli byste jim to po celou dobu říkat. Třetím problémem, který tu je, že jakmile jste dospělí, jdete pryč a jste volní. To ale nemohu pochopit. – narodili jste se svým rodičům, jak se můžete po osmnácti nebo v jakém věku to je, stát volnými? Jak je to možné? Je to jako strom, který rodí ovoce, a lidé ovce očešou a snědí je. My nejsme stromy. Jsme lidské bytosti. Nemůžeme se chovat jako stromy, které by neprojevily žádný zájem, o své děti po tom, kdy nastalo jakési odříznutí. Ale je to velmi překvapivé. Víte, pro nás, Indy, je to velmi překvapující, že mohou zapomenout na své vlastní děti? Jak to mohou dovolit? Měli jsme spisovatele, kteří psali příběhy, a napsali zde toho tolik, tak jak mohou být rodiče takhle hloupí? Ať je to jakkoliv, může to být váš otec nebo matka, mohou být chudí nebo bohatí, cokoliv – jsou vašimi rodiči! A rodiče jsou proto, aby se o vás starali. Hloupostí je, že naléhají, aby se dítě staralo samo o sebe. Když je mu osmnáct, vydělává si sám a rodiče: „Dobře, jdi si.“ Chtějí se zbavit své vlastní odpovědnosti. Nikdy jsem o něčem takovém neslýchala. Je to nejposlednější móda. Bylo to tak, když tu byl Abraham Lincoln? Stalo se to Kristovi, aby se Ho Matka vzdala a řekla: „Dobře, jdi a nech se ukřižovat“!? Jak se mohou rodiče takto chovat!? Nemají srdce? Že nemají žádnou lásku pro své vlastní děti? Indie možná není tak bohatá, ale lidé své děti milují. Zdejší děti také své rodiče neposlouchají kvůli tomu, že se o ně rodiče nestarají. Můžete si představit společnost, náboženství nebo jakkoliv to nazvete, kde lidé nejsou spolu vzájemně ve spojení.

Ale v Sahadža józe jsme všichni propojeni. Jsme všichni jeden. A chceme být spolu, se všemi takzvanými rozdíly. Jsme Indové, jsme Afričané, jsme Angličané, ale všichni jsme sahadžajogíni. Právě toto byste jim měli říci, co to mají za přátele, kteří přijdou jen za účelem pití a jdou pryč, kteří ani nebudou při vás stát. Ale naši přátelé jsou našimi drahými přáteli. Sahadžajogíni někdy dělají chyby, to nevadí. Ale jsou to sahadžajogíni, jsou neobyčejní a vzájemně si pomáhají. Podívejte, jak se v Sahadža józe mnohé země vzájemně sešly! A jeden s druhým mají spolu takové přátelství, jaké možná nemáte k lidem, kteří se narodili na stejné straně Země. Nerozpoznáte se navzájem. Je to hrozné. Víte, jsem někdy překvapená, jak rodiče nemají vysoké mínění o svých rodičích. Rodiče nemyslí na to, že jsou rodiči, a děti si nemyslí, že jsou dětmi oněch rodičů. Nevím, co to způsobilo. Jsou to peníze, jak říkají, jsou to peníze, které vydělávají. Dobrá, co uděláte s těmito penězi, ze kterých se stanete zbědovanými, a z každého dělají ubožáka? Už ani nerespektujete peníze, protože když pijete, kolik peněz vyplýtváte? Pomůže to nějak někomu? Pak to pití – byla jsem tady překvapena, že toho mnozí nechali, naštěstí přestali a jsou šťastní. To je jedna věc, že v Evropě je pití důležitý sociální projev. A každý se domnívá, že musí pít, jinak že nejsou lidskými bytostmi. Musí se zbláznit, jinak neexistují. Takže rodiče to pochopí, pokud se spojíte. Musíte je přivést k rozumu, existují lidé, kteří to tak udělali. Všichni sahadžajogíni společně zařídili, aby tyto chlapíky přivedli do Sahadža jógy. Když uvidí, že jste šťastní, že nelžete, a jste čestní a jste skromní – co víc si přát? Ale oni budou chodit do kostela, říkat si křesťané a chovat se jako satan. Podívejte se na jejich chování. Dokonce se ani nestarají o své děti, protože mají různé zlozvyky, které si rozvinuli. „Proč se nezbavíte těch špatných zlozvyků?“ Na toto byste se měli zeptat svých rodičů. Proč se nezbavíte těch hnusných věcí, které z vás dělají blázny. Pití dělá z lidí šílence, říkám vám, a ztratí se celý jejich hodnotový systém. Ať jste kýmkoliv, ať je jakékoliv vaše vzdělání, všechno to je k ničemu, pokud se dáte na pití. Nemáte potom žádnou osobnost. Není ve vás nic božského – způsob, jakým se chováte. A vidíte, že když se lidé opijí, že se chovají směšně. Prostě si to zošklivte a řekněte svým rodičům, že se vám pití nelíbí. Nechceme, abyste pili! Proč pijete? Můžete jim to říct! Proč pijete? Kvůli pití se z nich stanou šílenci…  Je lépe dostat ověření z blázince. Vy, sahadžajogíni, si nyní uvědomujete, že to je šílenství, musíte jim říci, že si myslíme, že vy všichni jste blázniví, kteří se posadíte a pijete. Co chcete? Co vám to pití dává? Především musíte hledat mír ve své mysli. To není možné, pokud pijete.

Slyšeli jste o někom, kdo měl mír v duši, protože pil? Když umře, možná! Mělo by se jim to říci rovnou, proč pijete, k čemu to je utrácet všechny peníze. Většinou jsem viděla, že pijí, protože jsou tak nevědomí, že nevědí, že existuje vyšší život a lepší život, kde můžete ovládat své tělo, vše ovládat. Jakmile to jednou zjistí, uvědomí si, že toto pití z nich dělá otroka. Víte, jsou otroky, a když Vám něco řeknou, měli byste říci: „Nechceme poslouchat otroky, všichni jste otroky“ – není v tom nic špatného říct to takto. „Jste otroci a my nechceme poslouchat otroky.“ Víte, v Indii, nevím jak, ale nějak jsme ten problém vyřešili. Lidé tolik nepijí, protože od prvopočátku je tam pití považováno za velmi špatnou věc. Pokud se dívka dozví, že mládenec pije, nevezme si ho. Společnost tedy pití neakceptuje, což je dobrá věc, zatímco vaše společnost žádnou společností není, protože zde není přátelství, není zde pochopení, a oni nepřemýšlejí o zlepšení života. Co si myslí? Jsou velice sobečtí a myslí na sebe. Sobeckými ve smyslu stát se bláznem – je to velmi velké sobectví. Stávají se šílenými a jejich šílenství se prohlubuje čím dál víc. Je to nemoc. Měli byste jim říci, že je to nemoc. „Jste už nemocnými lidmi a my vás nechceme následovat.“ Nebuďte hrubí, ale měli byste jim to říci. Pití je nemoc, řekněte, že jsem to Já řekla. Mně to nevadí. Viděli jste člověka, který je opilý? Co si o nich myslíte? Jsou víc než šílenci. Lidé jsou šílení, protože se něco pokazilo. Ale tihle jsou nemocní, protože pili. Tak jim to musíte říci: „Jste všichni šílení. A chystáte se zničit svou zemi.“ Viděla jsem tolik věcí, které se staly na Západě – ze své vlastní zkušenosti. Víte, pracuji v Maháráštře, pracuji v Indii na různých místech, ale není tu s nimi žádný problém, když to jsou realizované duše. Ale tady se setkávám s problémy i u realizovaných duší. V Indii problém není, pokud jsou tam realizované duše, jsou naprosto realizovaní, a zde jsou problémy, dokonce i s realizovanými lidmi. Jsou zde někteří sahadžajogíni, kteří vydělali peníze načerno.

Jsou to sahadžajogíni, vím to určitě, ale přesto takto jednali. Byli zachráněni, ale nikoliv v nebesích. Vypracují to, sami sebe zachrání, ale děje se mnohé. Někteří lidé říkají: „Matko, pijeme velmi málo.“ Ale proč? Velice časté. Pijeme velmi málo, ale proč? Proč chcete pít a utrácet své peníze. Především všichni plýtváte svými penězi. Je to velmi smutné, že všichni lidé, kteří jsou velice dobře vzdělaní, mají se dobře, se zblázní – tomu nerozumím. A když vaše rodiče pijí, jsou šílení. Musíte s nimi zacházet jako s šílenými lidmi. Pak si to uvědomí. Měli byste jim vyhubovat, že chtějí utrácet všechny své peníze za pití. V Indii máme v tomto velmi energické jogíny. Rozbijí láhve, když je přinesou domů. Nebo co udělají.. cokoliv takového rozbijí! Rodiče se stanou skutečně legrační, protože nerozumí, co se těmto dětem stalo. Ale oni jsou sahadžajogíni, tak se jim to nelíbí a prostě to vyhodí. Před šílenci není zapotřebí žádné pokory. Musíte vidět, jak zanechávají svého pití. Což je velice důležité a necítit ohledně toho ostych. Napravíte-li svoje rodiče, napravíte celý národ. Vy všichni byste to měli vypracovat, projednat to mezi sebou, a povědět: „Ach, můj otec hodně pije.“ Požádejte své přátele, aby přišli a dali ho do pořádku. Můžete si z nich dělat legraci, oni jsou blázni! Neberte je vážně, jsou to blázni, litujte je a takto to vypracujte. Máte dohromady tolik přátel. Pití je prokletím Západu. A jak to vzniklo – myslím, že na tom zapracovala nějaká satanská síla. Nikdy dřív tolik nepili. Nikoliv! Tedy nevím. Jdete po ulici a zjistíte, že tolik jich jde kolem vás. Takže sahadžajogíni by se měli postarat, aby sami nepili a nedovolovali nikomu pít. Svému otci, matce, bratrovi. Musíte jim říci: “ Jste šílenci! Jděte do blázince!“ Když jim to jednou řeknete, uvědomí si to. Pouze vy je můžete napravit. Mohu udělat cokoliv, ale nejdřív by všichni tito lidé měli zanechat pití, ano? Jako sahadžajogíni máte spoustu síly, a musíte to u svých rodičů vypracovat. Kolik z vašich rodičů pije? Zvedněte ruce. Tvoji rodiče také? Bah prai! Jen si to představte. Měli byste se postavit proti jejich pití. Otevřeně! Měli byste říci, že nerada hovořím k lidem, kteří pijí. Takto. Pokračujte v tom a budete překvapení, jak se vzpamatují. Závisí to naprosto na vás.

Pokud vaši rodiče pijí, musíte zaujmout velmi vyhraněný názor. A máte také tolik jiných přátel, aby vám pomohli. Dělejte si z nich legraci. Někdo by měl napodobit, jak se chovají, když se napijí, jak chodí. Neměli byste je urážet, ale napodobovat. Jakmile si jednou uvědomí, že zde není respekt a péče k rodičům, budou v pořádku. Ale když pijí, nezatěžujte se tím moc. Netrapte se, pokud pijí. Ale měli byste říci: „Jste všichni šílenci, a kam směřujete? Co se s vámi bude dít?“ Můžete s nimi mluvit jako starší lidé. A také se poohlédnout, zda nemají přátele, kteří pijí. Jestliže mají takovéto přátelé, bylo by lepší říci to jim. Víte, nejen, že jste přijali zodpovědnost, když jste dostali realizaci, ale je to vaše naprostá odpovědnost, abyste napravili svoje rodiče a napravili svoje bratry a sestry. Máte je na starost a musíte je vést. Musíte jim to říci, vůbec se nestydět. Protože jsou šílení, víte! Je to pro sahadžajogíny velice důležité. Moje zkušenost je taková, že jsou zde sahadžajogíni, kteří se narodili na Západě, kteří dostali realizaci, kteří jsou velmi dobří, kteří jsou vynikající, nemusím nic říkat. Ale jsou vůči rodičům pokorní. Snažte se ukázat, že se vám to nelíbí. Pokud pijí, neseďte tam, jděte z toho místa pryč. Měli byste se snažit celou záležitost kritizovat. To nikomu neublíží. Říká-li někdo příkrá slova, bráníte se. Ale co s těmi opilci, kteří sedí a zpíjejí se. Musíte jim to všem říci. Jste to pouze vy, kdo může napravit vaši společnost. Jsem zde, abych vám to řekla. Ale vy jste lidé velmi utlumení. Kolik z vás bojuje s rodiči, řekněte Mi. Zvedněte ruce. Málokdo. Bojíte se jich, těch pijanů? Oni by se měli bát vás. A někde se schovat. Jsou-li někde v domě láhve, rozbijte je. Samozřejmě! Vyhoďte je, rozbijte je. Takto s nimi musíte bojovat. Jak se nám podařilo, aby Britové odešli z Indie? Protestováním! Protesty proti jejich nadvládě, toť vše. Jak jednoduché! A oni odešli. Dovedete si to představit, nebyla zde žádná válka, nic a oni nás opustili. Neboť oni říkali, že je chladno a proto pijí. Není to potřeba, kvůli tomu není potřeba pít.

Znám tolik Indů, mnohé z nich, kteří nepijí, Nikdy takovou chladnou zemi neviděli. Teď také mnoho Rusů nepije. Velice studená země, Rusové. A nedovolí svým rodičům pít, víte, Rusové. Jsou velmi stateční, tak jak bojovali. Vy víte, jak se je Hitler snažil ovládnout, ale oni získali všechnu sílu. Tak ti Rusové nejsou, řekla bych, tak uhlazení. Ty jsi Rus, ne? Takže já… Ukrajinský lídr. Souhlasím. Rusové jsou velmi, velmi stateční lidé. A bojovali se svými rodiči. A nyní máme v Rusku takovou spoustu sahadžajogínů. Stane se, že se celé Rusko stane realizovanou duší. Zatímco zde všichni ti skvělí lidé, kteří si o sobě tolik myslí, skončí v blázinci. Dnes si tedy si z Mé přednášky zapamatujte, že máte veškeré právo se svým rodičům postavit, pokud pijí. Oni si totiž myslí, že chcete všechny peníze, tak proto. Ale měli byste říci: „Nechceme vaše peníze.“ Tedy nyní, pokud jste lídr, a jsou zde tací, měli byste si pamatovat, zda budete oponovat svým rodičům. Co se staráte? Musím říci, že Rusové jsou velmi stateční. Rodičům vyhubovali. Dokonce i úřadům. Proč? Protože jsou komunisty? Je to tak? Protože jsou svobodomyslní lidé. Konec konců, vy jste všichni sahadžajogíni, a jaké mají právo vám vládnout? Nemají žádné právo, jsou to opilci, jak vás mohou ovládat? Řekněte jim, že jsou opilci, ať nic neříkají. Není to nic špatného! Musíte bojovat, musíte bojovat se svými rodiči, je to velmi důležité. Jsem s vámi. Nechť vám Bůh žehná! Budou bojovat za demokracii a tak dále. Všechno je to démonokracie. Jaká je jejich demokracie? Když pijí, jaké mají právo, aby vás ovládali? Kdo jsou? Opilci? Zarazte je!

Musíte tedy bojovat. Ta doba nastala, mnoho času jste strávili a tolerovali je. Co dokázali? Nic. Musím říci, že Rusové jsou velmi chytří a velmi stateční. Ano! Víte, jak vyhnali Hitlera. Člověk, jako byl Hitler, odtamtud utekl. Jak to zařídili? Protože jsou v podstatě čestní a stateční. Takže – my nepijeme, proč bychom měli být zbabělci? Pouze opilci mohou být zbabělci. Vy nejste opilci, tak byste měli být stateční a říci to svým rodičům a napravit svůj rodinný život. Shledávám, že rodinný život zde je tak strašný. Rodiče jsou komičtí, matky jsou směšné, jak je to možné? Jak můžete být jejich dětmi? Měli byste říci, že se stydíte být dětmi opilců. Uvědomí si to. Rusové pití zanechali. Ti, kteří jsou sahadžajogíny, ti toho úplně zanechali. Nevím, co to způsobilo, že jsou takoví. Nezajímají je ani peníze nebo postavení, nebo cosi takového. Sahadžajogíni. Indové to dostali do vínku, ale také když přijdou do Anglie, pijí. Myslí si, že lidé nepijí, protože nejsou svobodní. Co je to za nápad? Jste-li svobodnými, měli byste umět pít, měli byste zešílet? Je tohle svoboda, ano? Můžete jim nyní říci: „Jste blázni.“ Pijete, tak jste blázni. Řekněte jim, že jsem to řekla. Dobrá, nyní jste přesvědčeni? Nyní… Každý dostává vibrace? Je tady někdo, kdo je nedostává? Prosím, zvedněte ruce. Pohleďte! Jak jste kolektivní a jak mocní. Ale viděla jsem, že se sahadžajogíni bojí svých rodičů. Seskupují se dohromady jako dva zbabělci. Měli byste být stateční a vyhubovat jim, získali jste síly, abyste to udělali. Můžete-li svoje rodiče změnit, uděláte pro ně velkou práci. Co ještě pro ně můžete udělat? Jestliže se rodiče změní, udělali jste velkou práci. Co říkáte? Jste takoví příliš měkcí. Vezměte dva, tři sahadžajogíny a krásně jim naplácejte. Jinak oni budou v každém případě po pití bít. Když se napijí, budou! Je to velmi smutné. Všichni jste lidé ze svobodné země, ale musíte bojovat, bez boje se to nevypracuje. Takže chci, abyste se vzájemně setkali, a měli naprostý smysl, že jste sahadžajogíni. Což znamená, že jste požehnáni Bohem.

Vy jste vyslanci Boha. A nebudete přijímat tyto nečisté věci. Važte si sebe. Respektujte se. Můžete říci svým rodičům, že si jich kvůli pití nevážíte. Řekněte jim to. Můžete jim říci, že jsem to tak řekla. Podívejte se na Krista, jak bojoval. Co je to za odrůdu křesťanů… Pijí, pijí a pijí. Ale v Indii – proč nepijí? Nepijí! Žijí bez pití a žijí si dobře. Myslím, že jste si ode Mne vzali tu odvahu postavit se svým rodičům. Až příště přijdu, nechci vidět nikoho, kdo řekne, že rodiče neposlouchají. Když jsou opilí, můžete je bít lžičkou. I v Rusku hodně pijí, ale ti, kteří dostali realizaci, nepijí, v žádném případě, nepijí. To je důvod, proč si myslím, že komunismus je dobrý. Protože oni mají tolik odvahy! Se vší tou demokracií jste se všichni stali démony, ničím, než démony. Tedy dnes přijímám váš slib, že zařídíte, aby byli vaši rodiče v pořádku. Děkuju vám velice. Pokud má někdo nějaké problémy, ať Mi řekne. Matko, v mojí škole je mnoho studentů, jejichž rodiny pijí a všichni se rozvedli. Jsou velmi mentálně narušení. Já ho neslyším. Říká, že v jeho škole mnoho přátel, rodin pije a rodiny se rozvedly. Kvůli pití. Kdy? Kdy mají volno? Všichni jsou narušení, studenti jsou mentálně narušení, Matko. Co chtějí? Studenti – jejich rodiče pijí a rozvádějí se. Mají spoustu problémů, a mladí studenti jsou rozčilení a naštvaní. Rozbijte jejich láhve. Řekněte jim, že to říkala Mahámája. Rozbijte jejich láhve, jakmile uvidíte láhev, rozbijte ji. Pak uvidíte. Udělali jsme to tak v Indii, víte, když jsme žádali o nezávislost. Děti rozbíjely jejich láhve. S láhvemi se nikdy nemůžete radovat ze svobody. Rozbijte je! Nějaká otázka? Neměli bychom je urážet, ale můžete rozbít jejich láhve, ano? Šrí Mátadží, děkujeme, že jste přišla do Burwoodu, děkujeme.

Nechť vám Bůh žehná!