Navarátri: 10.noc – Dašera (nekontrolováno) Sydney (Australia)

Navarátri: 10.noc – Dašera, 21/10/2007, (nekontrolováno), Sydney, Austrálie Takže dnes je den Dašera, v Indii je to velmi významný den. Povídá se, že v tento den byl zabit Rávana. Byl nejhorším nepřítelem lidských bytostí. A byl zabit. Ale ať je to jakkoliv, na památku Šrí Rámy, tohoto velkého muže, se dnes oslavuje Dašera. Říká se, že v tento den, dustové, tj. špatní nebo můžeme říci negativní lidé, jsou zabiti. Dovedete si to představit? Takže tento den je v Indii uctíván jako velmi důležitý. A zhotovili obrovskou sochu Rávany. Víte všichni, kdo byl Rávana? Ano, Šrí Mátadži. Ten, kterého zabil Šrí Ráma. Byl to hrozný člověk, a unesl ženu Šrí Rámy, Sítu, násilím. Ale ona byla tak cudná žena, že se jí nemohl dotknout. Zkoušel to, ale nemohl se jí dotknout. Nemohl nad ní nijak zvítězit. Naopak, ona byla velmi mocná. Takže v té době Šrí Rámova tchýně – měla bych říci, která byla manželkou Dašrathy, řekla (o Sítě), že byla… že je jako velká „saadhuni“ (svatá žena). A řekla, že od tohoto dne, nejsou povolena dvě manželství, pouze jedno. Takže mezi hinduisty je jen jedno manželství. Nemají dvě manželství a považují za velmi hříšné mít další ženu – podle indické kultury. Jsou lidé, kteří to tak dělají, je to špatně, nejsou to Indové. Tchán ustanovil zákon, protože trpěl – měl dvě ženy a jedna z nich se pokusila poslat Šrí Rámu do pralesa. Byla tak krutá, protože chtěla, aby se její syn stal králem. A protože to byla chyba otce, Read More …

Navarátri: 6.noc – O alkoholu (nekontrolováno) Sydney (Australia)

Navarátri: 6.noc – O alkoholu, 17/10/2007,(nekontrolováno), Sydney, Austrálie Ó, velice krásné. Kdo to dělal? Vy jste to dělali? Velmi dobré, velmi krásné, naprosto dobré. Všechno. Jaké je její jméno? Sue Williams. Děkuju ti velice, je to velmi krásně udělané. Můžete se posunout blíže? Vy všichni jste sahadžajogíni, a neměl by mezi vámi být nějaký spor. Všichni jste mysleli na totéž, že? Je Mi líto, tolik jich stojí venku. Pojďte dál, pojďte dovnitř. Můžete odstrčit ten klavír dozadu. Ty jsi z Como? Vidíte, podařilo se mu přijet! Jsem šťastná, že vás tady všechny vidím. Nechť vám Bůh žehná. Je vás tolik. A můžete si dovolit sál, všichni v něm sedět, a Já se budu cítit pohodlně. Konec konců, všichni jste sahadžajogíni, všichni bratři a sestry a nevadí vám nějaké nepohodlí, ale pokud můžeme udělat něco příjemným, tak bychom to měli udělat. Ne, ne, nemám žádné potíže, přijela jsem mimochodem z Indie! Kvůli Mému pohodlí si toho nevšímejte. Víte, ať jste kdekoliv, kdekoliv máte programy, Já tam jdu. Jak dlouho to bude možné, určitě tam půjdu. V současné době je život mnohem pohodlnější, než když jsem pracovala ve vesnicích. Jezdívala jsem s volským spřežením. Máte fotografii, můžete to vidět. S volským spřežením na míle daleko. Věděla jsem, že to musím dělat. Abych získala sahadžajogíny, musela jsem takto pracovat. A byla jsem docela připravená. Nikdy jsem se tím necítila vyčerpaná, nikdy. Naopak, když se setkávám s vámi všemi, cítím se tak šťastná. Je tu někdo, kdo má problémy? Kdokoliv, kdo má problémy. Alkohol, pití, Read More …

Navarátri: 2.noc – Uspokojte Svádhištánu (nekontrolováno) Sydney (Australia)

Navarátri: 2.noc – Uspokojte Svádhištánu, 13/10/2007, ašrám v Boorwoodu, Sydney, Austrálie Slyšíte Mne všichni? Ti, kteří Mne nemohou slyšet, zvedněte ruku. Vše je v pořádku, děkuji. Takže je lepší zazpívat jednu písničku. Je mi líto, že Mi to řekli teď, lidé už tam čekají. Velmi ráda vás tady všechny vidím tak šťastné. Dnes je druhý den a je to velmi důležitý den z hlediska evoluce. Jak víte, naše druhá čakra je velmi důležitá. To je důvod, proč je dnešek velmi důležitý. Takže co to je druhá čakra? Víte, která z nich je druhá čakra? Svádhištána. Ach? Co říkali? Svádhištána. Musíte to říct nahlas. Svádhištána. Svádhištána je čakra, která je velmi důležitá, protože v této Kali juze Svádhištána pracuje nejvíc. Máme tolik faktorů, které ji nutí, aby pracovala a pracovala velmi tvrdě. Víte, co je v druhé čakře. Co se děje v druhé čakře – že jsme chyceni, skrze naše ambice a ambice způsobují, že jdete nahoru a dolů, a viděla jsem mnoho sahadža- jogínů, kteří se také ztratili, takže je to velmi důležitý den pro všechny z vás. Takže druhá čakra je důležitá, protože v moderní době je velmi univerzální stejně jako aktivní. Jsme velmi aktivní, hyperaktivní a začínáme přemýšlet o všem, co se nás netýká, a trápíme svoje hlavy. Takže dnešní čakra je důležitá, protože zatěžuje vaši hlavu, působí vám hodně starostí a začínáte o nich přemýšlet. Začnete přemýšlet, co máte říct, co se stalo, kdo je naštvaný, všechny druhy nesmyslů. Všichni jste sahadžajogíni, takže byste se neměli bát Read More …

Mahášivaratri púdža: Motivujte svou pozornost Bundilla Scout Camp, Sydney (Australia)

Mahášivaratri púdža: Motivujte svou pozornost, 3/3/1996, Bundilla Scout Camp, Sydney (Australia) Dnes budeme dělat púdžu k Šivovi, ke Šrí Šivovi. Jak víte, Šrí Šiva je odrazem Sadášivy v nás. Už jsem vám o tom odrazu říkala. Sadášiva je Bůh Všemohoucí, ten, který se dívá na hru Ádi Šakti. On je ale Otec, který dává pozor na každé Své či Její stvoření. Jeho podpora Ádi Šakti je naprostá, zcela podporující. V Jeho mysli nejsou žádné pochybnosti o schopnosti Ádi Šakti. Zjistí-li však, že ve hře Ádi Šakti se Ji lidé světa, jakožto takoví, pokoušejí rušit nebo ničit Její práci, dostává se potom do Své rozhněvané nálady a všechny takové lidi zničí a možná zničí celý svět. Na jedné straně je nepochybně hněvivý, na druhé straně je oceánem odpuštění a radosti. Proto když se v nás zrcadlí, získáváme svoji seberealizaci. Získáme světlo svého Ducha a dostáváme se do oceánu radosti. On je také oceánem vědění. Takže ti, kteří se seberealizují, dostávají Božské vědění, které je velmi subtilní, které proniká do každého atomu a molekuly a je tam síla tohoto poznání. Jeho styl je takový, že ve svém milosrdenství odpouští dokonce velmi krutým rakšasům, pokud se Mu sami oddají, jelikož Jeho milosrdenství nemá žádné hranice. A někdy stejní lidé, kterým On požehnal, se pokoušejí soužit oddané Ádi Šakti. Ale to jen kvůli tomu, aby se vytvořilo drama, událost. Dokud a pokud nenastane nějaké drama, lidé to nepochopí. Museli jsme mít Rámajánu, museli jsme mít Mahábháratu, museli jsme mít ukřižovaného Krista, museli jsme mít Read More …

Velikonoční púdža: Čistota, mravnost, děti Bundilla Scout Camp, Sydney (Australia)

Velikonoční púdža: Čistota, mravnost, děti, 31/03/1991, Sydney, Austrálie Dnes jsme zde, abychom uctili Krista, Jeho vzkříšení ze smrti. Existuje mnoho teorií o Jeho smrti, ve skutečnosti však vzkřísil sám sebe a pak odešel do Indie a usadil se tam se svou Matkou. Období po Jeho vzkříšení není popsáno v žádných knihách jako takových, ale v jedné z Purán, kde se píše o Šaliváhanovi, jednom z králů dynastie, ze které pocházím. Potkal Krista v Kašmíru a zeptal se Ho: „Jak se jmenuješ?“ Řekl: „Mé jméno je Issa.“ A král se Ho dále zeptal: „Ze které země pocházíš, z jakého místa?“ On řekl: „Přicházím ze země, která je cizí pro tebe i pro Mě, a nyní jsem zde ve své vlastní zemi.“ Myslím, že tím vyjádřil ocenění Indii. A pak tam léčil lidi. A je tam Jeho hrob a také hrob Jeho Matky. Existují také další příběhy, vytvořené lidmi, kteří o Něm mnoho nevěděli. Ale ať je to jakkoli, zjistíte, že pro Krista bylo velmi důležité a zásadní zaníceně vyučovat o morálce, tak jako v indických spisech, velmi důrazně. Pro Něj byla morálka nejdůležitější věcí v životě, protože jak víte, byl inkarnací Šrí Ganéši. Proto byl pro Něj princip Šrí Ganéši extrémně důležitý. A toto vyjádřil slovy: „V deseti přikázáních je řečeno: ,Nedopustíš se cizoložství,‘ Já vám však přímo říkám: ,Nebudeš míti smilné oči.’“ Až do takové krajnosti, že ani oči nemají být cizoložné. To je velmi dobré porozumění charakteru lidí, zatímco v dnešní době vidíme, že většině z nich pozornost smilně Read More …

Narozeninová púdža: Upřímnost (nekontrolováno) Curzon Hall, Sydney (Australia)

Narozeninová púdža: Upřímnost, 21/03/1990, Sydney (Australia) Tolik nadšení po celém světě! Myslím, že celá Sydney musela přijít o všechny své květiny. Tak milá slova, pohlednice, dopisy a krásné básně a jak krásně děti zpívaly. Slova nemohou dostatečně vyjádřit ten pocit radosti a ten opravdový pocit štěstí. Potřebovali jste Matku, aby se o vás starala, aby o vás pečovala a aby vás byla schopna proměnit velkou moudrostí. Každé narozeniny shledávám, že sahadža jogíni mají čím dál větší srdce a uvědomují si, že nejsou ničím jiným než kapkami v oceánu a že jsou tohoto oceánu nedílnou součástí. A že ten oceán je sám o sobě posiluje a pečuje o ně. Je to oceán, který je bude vyživovat. Je to ten samý oceán, který je bude vést. Takže spojení mezi kapkou a oceánem musí být plně stanoveno. Omezení jednotlivé kapky se musí úplně rozpustit ve velikosti oceánu. S péčí a milými slovy můžeme prohlubovat naši kolektivitu, s upřímným přáním, aby se kolektivita prohlubovala. To přání musí být úplně upřímné. Pak se vaše bytost začne rozpínat. Nejdříve je zapotřebí být k sobě upřímný. Samozřejmě, naše prvotní stadium je kapka. A z malé kapky, z malinké omezené kapky, z tohoto stádia jsme pohlcováni znova a znova v našich omezeních. Musíme si udržet naši vlastní vizi: čím se v budoucnosti stanete, čím v budoucnosti chcete být. Pak se to upřímné přání stát se kolektivem, stane ničitelem všech překážek. Jestliže jste upřímní ve sledování jakéhokoliv cíle, zapomenete na čas. Budete zapomínat na práci, na všechno. Chcete toho Read More …

Projev k jogínům: Potřeba jít hlouběji (nekontrolováno) Burwood Ashram, Sydney (Australia)

Projev k jogínům: Potřeba jít hlouběji, 06/05/1987, (nekontrolováno), Sydney, Austrálie Jsem ráda, že jste tu všichni meditovali a snažili se rozvíjet svoji hloubku. Všichni máte hloubku, velmi hlubokou osobnost ve svém nitru. Ale musíme se jí dotknout, to je velmi důležité, protože víte – zpíváme, provozujeme hudbu, to je moc dobré; radujeme se ze vzájemné společnosti, což je také velmi dobré a to je pěkná věc. Ale musíme si užívat svoji vlastní společnost také meditací, tím, že jdeme do svého nitra. A teď: „Jaký to má smysl?“ Někdo se může zeptat: „Matko, teď máme realizaci, máme pěkný život, těšíme se sami sebou, máme se tak dobře.“ Čím hlouběji jdete, tím hlouběji se dotknete podstaty všech věcí, stejně jako všech elementů. Když jste skončili meditaci, viděli jste, jak déšť padal dolů, jak najednou přišel déšť. Takže déšť ucítil vaši hloubku, nebo vy jste ucítili hloubku deště. Nyní víte, že pokud si zapálíte jednu malou svíčku a dáte prst směrem k ní s Mojí fotografií tamhle, ona jedná, reaguje a dává vám plamen, který hoří, někdy dává kouř, někdy plápolá. Takže jste si všimli, že je tu reakce a to i v ohni. Takže všechny prvky mají vliv, pokud světec chce mít vliv. Ale v první řadě je třeba dosáhnout své vlastní podstaty. Jakmile se dosáhnete své vlastní podstaty, pak dosáhnete podstaty všech elementů a pak můžete zvládnout všechny prvky, jak se vám líbí nebo si je můžete objednat, jak se vám líbí. Nejprve budou jednat, vyjádří, že byly dotčeny, jako dnes Read More …

Narozeninová púdža: Překonání šesti nepřátel Sydney (Australia)

Narozeninová púdža: Překonání šesti nepřátel, 21/03/1983, Sydney, Austrálie Je opravdu báječné být tu dnes s vámi, v tento příznivý den, s Australany, kteří prokázali, že jsou velmi dobrými sahadžajogíny, kteří dokázali udělat tak rychlé pokroky ve svém duchovním vývoji. Dělá Mi obrovskou radost být dnes tady se svými dětmi. Jak víte, mám po celém světě tolik dětí, kromě těch, které jsem skutečně porodila. Dnes musíme myslet na všechny, kteří jsou od nás tisíce mil daleko a modlí se k Bohu všemohoucímu za svůj duchovní růst. Člověk by se měl modlit pouze za duchovní růst. Jakmile totiž vyrostete, všeho ostatního se vám dostane. Ale protože nestoupáte, nedostává se vám toho, co byste potřebovali. A proto jsou pak problémy. Dokonce i dnes jsem musela řešit nějaké problémy, než jsem se mohla vydat na púdžu. Ale rozhodnete-li se, že musíte duchovně růst ve svém nitru, pak získáte cokoli, co je třeba, všechna požehnání, která si vám Bůh přeje seslat, abyste se stali obyvateli, tohoto velkolepého království, kde už nejste souzeni, trestáni, ani už nejste nijak zkoušeni, kde přebýváte ve věčné Boží lásce a v Jeho nádheře. Asi před deseti lety bych nevěřila tomu, že během deseti let budu schopna dosáhnout těchto výsledků. Neměli byste posuzovat vývoj Sahadža jógy podle srovnávání s jinými nepravými guruy. Vytvořit i jen jediného světce vyžaduje, aby prošel tisíci životy. A z tolika se už stali proroci, je to pro vás nesmírná událost. Pojďme zapomenout, jaké si v sobě neseme otřesy. Musíme vědět, že jsme proroci. Toto přijetí je Read More …

Praktický seminář pro začátečníky: Léčení svíčkami Sydney (Australia)

Praktický seminář pro začátečníky: Léčení svíčkami Ášrám v Burwoodu, 20/03/1983 Sydney, Austrálie Matko, říkají, že pršelo, když jsi přijela. Jen ještě k předchozímu bodu: Matka často používala příměr, že existují tryskáče a volská spřežení. My všichni musíme vzestoupit na stejnou úroveň. Kolektivní vědomí je právě o tom. Když já dostanu realizaci, nejsem na o nic vyšší úrovni než vy, když dostanete realizaci. Možná jsem si vyčistil čakry trošku víc než vy, ale my všichni se musíme spojit, my všichni to musíme společně vypracovat. Musí tu být kolektivní prožitek. Jasné? Není to tak, že já jsem skvělý jogín a vy nejste nic. Nechme teď Matku odpovědět na tuto otázku. Otázka: Když mají lidé i před realizací jistou úroveň vědomí, jsou blízko realizace, jaká je jejich pozice, když se s Vámi vůbec nesetkají? Musíte vědět, že vy všichni jste byli hledači už dříve, není to poprvé, kdy hledáte. Už jste tedy získali určitý stav, v němž cítíte a jste si vědomi toho, že se vám musí stát něco víc – jste na to už připraveni. Někteří z vás se narodili právě proto do této doby. Protože nebudu mluvit o vaší minulosti, minulost skončila, musíme myslet na přítomnost. Musíte vědět, že vy všichni získáte realizaci. Někteří lidé mají nějaké problémy na různých čakrách, jak jsem vám říkala. Lidé mají různé problémy. Díky těmto problémům se Kundaliní vrací ke své pozornosti, protože Kundaliní musí řešit vaše problémy. Je to vaše matka, takže tam jde, postará se o problém a znovu stoupne. Musíte se však Read More …

Déví púdža: Individuální cesta k Bohu Sydney (Australia)

Déví púdža: Individuální cesta k Bohu, 14/03/1983, Sydney, Austrálie Nyní jste si všichni uvědomili, že uvnitř nás leží mír, krása a sláva naší bytosti. Je tam toho spousta. Nemůžete to hledat vně. Musíme jít dovnitř, jak se říká – do stavu meditace, abyste to hledali, abyste se tím těšili. Tak jako když máte žízeň, jdete k řece, nebo k moři a snažíte se svou žízeň uhasit. Ale ani moře vám nemůže dát sladkou vodu. Jak vám tedy něco, co se rozprostírá vně, může dát tu hloubku, která je uvnitř vás? Snažíte se to najít vně, kde to není. Je to v našem nitru, zcela nepochybně v našem nitru. Je to tak jednoduché, protože to vlastníte. Máte to na dosah. Je to tam. Ať už jste doposud dělali cokoli – vycházeli ven, abyste našli radost, takzvanou radost a takzvané štěstí, takzvanou slávu světské moci a světského vlastnictví, teď to celé musíme obrátit zpět. Musíte to projevit v sobě. Nebyla to chyba, že jste vycházeli ven, nebylo to správné, že jste vycházeli ven. Neměli byste litovat toho, co jste doposud učinili. Nebyl to správný způsob, jak získat skutečnou radost ze života, skutečnou slávu své bytosti. Pracovalo to v mnoha lidech, že jste pronikli do tohoto jemnějšího porozumění. Někteří lidé jsou možná jen na mentální úrovni, nevadí. Někteří jsou možná jen na fyzické úrovni, kde to mohou vnímat, nevadí. Ale jste na správné cestě, pohybujete se správným směrem. Pokuste se meditovat, meditovat víc, abyste dospěli ke své vnitřní bytosti. A tato vnitřní bytost Read More …

Šrí Gruha Lakšmí púdža: Manželství je v Sahadža józe velmi důležité Sydney, Sydney (Australia)

Sahadža svatby a púdža ke Šrí Gruha Lakšmí, 7/4/4981, (nekontrolováno), Sydney, Austrálie Dnes je výročí dne svatby a Já jsem povolila tyto oslavy, protože manželství je v Sahadža józe velmi důležité. V Sahadža józe je to jedna z nejdůležitějších věcí, měli byste se vdát či oženit. Za prvé, manželství vám dává rovnováhu porozumění, pokud máte o manželství správné představy. Jestli máte podivné představy a jestli se vdáváte či ženíte jen pro zábavu a nechápete hodnotu manželství, pak je to jen žert. Není to manželství. V Sahadža józe ale především pochopíte opravdovou hodnotu manželství, to, co to znamená. A dnes budeme šťastnou shodou okolností slavit i sahadžajogínské svatby, během kterých uvidíte, jak se můžete pokoušet naplnit božské zákony manželství, a můžete se podle nich nechat oddat. V Austrálii a i v jiných zemích vidím, že manželství ztratilo svůj posvátný charakter. Lidé nechápou, že když páchají hřích proti manželství, tak páchají tak obrovské hříchy, že kvůli tomu bude trpět mnoho generací. Člověk musí chápat, že věrnost je základem manželství. Bez věrnosti nemá manželství žádný význam. Jestliže nejste schopní být věrní, znamená to, že jste se ještě nestali lidskou bytostí. Člověk musí být věrný. Manželstvím stvrzujeme, že je tento problém vyřešen, že jsme skončili s vybíráním a že se teď usadíme s jedním člověkem. Sdílení života, nejsoukromějšího života, je s jedním člověkem. Takže musíte být s tím člověkem úplně sladění, musíte mít úplné pochopení a musíte si vybudovat pro druhého naprostou věrnost. Jak se říká, manželství slouží rozmnožení druhu. Protože vy jste jiný Read More …