Пуджа на Вирата

Camp Wonposet, Litchfield (United States)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Личфилд, Кънектикът, САЩ – 11 юни 1989 г.

Днес решихме да имаме пуджа на Вирата в земята на Шри Кришна. Както знаете, в развитието на проявленията си Шри Вишну идва като десет инкарнации и накрая се проявява като Вирата. Вирата е мозъкът на съществото, което можем да наречем Всемогъщ Бог. Така че цялата централна нервна система се работи чрез Шри Кришна като Вишну, а после от всичките тези инкарнации първо е Шри Кришна, а накрая e като Вирата. Това е развитието на нашия мозък и когато боготворим Вирата, трябва да знаем, че в нас също имаме мозък – проявление на тази сила на Вирата. Това проявление, което имаме, можем да го наречем Вирата. 

Ако Шри Кришна е Махавирата – всички вие знаете за Вирата много повече, отколкото мога да ви кажа днес – то това е цялостното и тоталното всичко. Ако това е Вирата, тогава то е във вашия мозък, но реалността е във вашето сърце. Така че можете и да виждате, може и да сте свидетели на тоталното; а реалността е финото зад него. Така че мозък, който не е управляван от сърцето, който не е подхранван от сърцето, е много опасно нещо, защото създава отклонения и подобен човек, който се опитва да прави нещата без никакво сърце, не струва изобщо нищо и може да бъде много опасен. В нас може да го има и точно обратното – ако позволите на сърцето си да управлява живота ви само чрез емоциите и не използвате вашия разум, тогава можете да станете наистина много опасни хора за себе си, в смисъл че ставате летаргични, въвличате се в грешни неща. И днес се усеща, че тук в Америка има повече господство на Лявата страна отколкото на Дясната. 

Дясната страна е нашето внимание, а дясната страна на вниманието е – можем да кажем – черният дроб на Всемогъщия Бог. Така че когато говорим за тоталното, когато сме част и частица от тоталното и когато вече сме пробудени за това наше съществувание като част и частица от цялото, то трябва да осъзнаем, че за да станем цялото, трябва да направим нещо за това. Особено в земята на Шри Кришна трябва да изработим тази страхотна задача да създадем от Сахаджа йогите такива Вирата.

След като минах през различните опитности на американската Сахаджа Йога, стигнах до заключението, че трябва да говорим по-честно за нещата, отколкото сме говорили преди. Защо има такъв неуспех на Сахаджа Йога в тази велика страна, при все че има толкова много търсачи? Главното е, че не осъзнаваме, че Лявата страна взима силно надмощие в тази страна. Има хора, които са активни, но процентът е много нисък поради прекалената заможност, твърде многото свобода, идеята „какво лошо“ във всичко. Хората вървят към безсрамие, аморален живот, самоугаждане. И с това самоугаждане – за да го защитят – хората винаги развиват един вид его, в което няма динамизъм. 

Та проблемът се крие в Сахаджа йогите, не в Сахаджа Йога като такава. Когато виждате, че почвата не е толкова плодородна и трябва да работите много усърдно, отговорността на всички Сахаджа йоги в Америка е да се задълбочите. Можете да видите, че където земята не е плодородна, дърветата вървят много надълбоко, дълбаят надълбоко в Майката Земя за сокове, които да погълнат. И по същия начин израстват много високи, защото силата на тяхното задълбочаване им дава тази голяма височина. Така че израстват много високи и също са много дълбоки. По същия начин Сахаджа йогите на Америка трябва да работят, защото има толкова много повърхностност и толкова много лекомислие, а също безсмислие в живота им. Изобщо няма никакъв смисъл в него и те просто прахосват живота си с всички тези глупави представи за емоциите и любовта си и всички онези неща.   

Това, от което имаме нужда днес, е Сахаджа йоги, които са десностранни – онези, които ще донесат резултат, които ще са динамични. Те не трябва да се притесняват, че някой е десностранен и ще стане десностранен. Всъщност това е нужно днес. Докато нямате хора, които са динамични, не можем да изработим нещата. Това е реакция в тази страна, както и в Англия, в много страни, които са доминирали други хора. Както виждате, че на това място, което в началото е принадлежало на някои индиански племена, дойдоха англичаните, испанците и всички тези европейци, убиха индианците и завзеха земите. Това си е чист грабеж, абсолютно явен грабеж. Поради арогантността и агресивността си, не можаха да видят, че вършат нещо ужасно. Имам предвид, защо да ги наричаме хитлеровци – те са по-лоши от Хитлер, защото поне Хитлер беше взет на мушката, беше осъден и хората знаят, че това беше грешка. А какво да кажем за онези, които дойдоха от толкова далече и убиха толкова много хора тук, а сега си прекарват чудесно тук като велики американци? И сега се опитват да се перчат навсякъде. Всъщност е такъв грях това, което сториха, че всички тези душù, които умряха, ги обсебиха – мисля – и днес Америка е наляво. Дясната страна на американците е свършена, те са наляво – виновни; чувствайки се виновни, започват да си угаждат. Когато отидете надясно, разберете, вие сте много дисциплинирани и ставате много аскетични по темперамент – бих казала – и искате да доминирате другите, и искате да ги хванете. 

Но днес положението в Англия и Америка е точно едно и също. В Англия откривам същото при Сахаджа йогите – те са само някакви влюбени гълъбчета, разберете, и само Ме обичат, и Ме обичат, и Ме обичат. Направо не го разбирам това. Какво става? Те всички Ме обичат и Ми носят цветя, и – край. Това ли е начинът, по който ще изработим Сахаджа Йога в тая Англия или в тая Америка? „Майко, много Те обичаме!“ И какво от това? 

Така че за да станете част и частица от цялото, капката трябва да стане океана, вие трябва да станете велики хора, трябва да бъдете отговорни. А тая работа с влюбените гълъбчета трябва напълно да излезе от ума ви, иначе Сахаджа Йога не може да се получи в тези две страни, а вие един след друг ще бъдете прокълнати. Ще идват удар след удар върху тази страна, както и върху Англия. 

Но хората не научават никакви уроци от това – все още са си добре. Хващате болести – добре, а после го възхвалявате. Ако страдате от екологични различия, пак се величаете. Ако използвате твърде много машини – вън от всякакъв баланс – пак се величаете. Защото просто искате да си угаждате. Само заради угаждането хората не искат да видят главното, а то е какво не е наред с тази страна; а то е, че не искат да видят нищо, което е реалност. А реалността, въпреки че е в сърцето, въпреки че работи в сърцето, трябва да действа. Това трябва да действа, а ако не действа, този тип пасивно поведение няма да ви помогне. 

Сега на тия Мои години пътувам от място на място и върша толкова много. Нека се замислим какво сме направили за Сахаджа Йога? Онези, които ви виждат, ви виждат просто като някакви хипита с разчорлени коси или нещо от сорта. Това е обратната връзка от хора, които идват във вашите центрове и казват: „О, това са някаква банда хипита“. Точно това казват. 

Така че първото нещо, което един Сахаджа йоги трябва да направи, е да промени нещо в личността си – в Америка това е много важно. Те не учат, без работа са, правят разни неща. Този сорт хора изобщо няма да помогнат на Сахаджа Йога, те ща са пасиви върху Сахаджа Йога. Ако наистина искате да направите нещо, трябва да станете нещо. Трябва да учите, трябва да станете нещо, трябва да имате някаква степен, диплома, нещо прикачено към вас, трябва да означавате нещо. Хипитата не могат да въртят Сахаджа Йога; може да го правят по-добре в Индия, но не и тук. 

Така че трябва да се осъзнае, че онова, което се е объркало при нас, е, че сега следваме по един много фин начин същите тенденции, които сме следвали преди. След Реализацията си мислим, че сме реализирани души, че сме станали йоги, че сме реализирани. Но човек би трябвало да види, че сме станали реализирани души – без съмнение – но каквито обвързаности сме имали преди да дойдем в Сахаджа Йога те са станали по-фини. Те не се изразили като светлини; ние само си мислим, че сме Сахаджа йоги. Вярваме, че имаме вибрации и че можем да усещаме вибрациите. Но все още не сме достигнали това състояние, в което сме станали тоталното. Все още трябва да растем. И ако вие вибрациите ви са се установили и си мислите, че сте наред, то горчиво се лъжете. Каквито и да са били условията ви преди да дойте в Сахаджа Йога… Да речем сте били хипи – просветлението е дошло, но представата за тия работи с любовта все още я има. Да предположим, че сте били бизнесмен, а просветлението е дошло при вас, но вие си мислите, че Майка би трябвало да ви помогне в бизнеса. Ето това става. Да речем, че не сте били женени и се жените в Сахаджа Йога, тогава искате вашият брак в Сахаджа Йога да бъде успешен. Ако е имало проблем със здравето ви или нещо такова, то сте станали по-фина личност, та си мислите: „Помолих за помощ от Майка за това“. Но не мислите с какво сте допринесли за Сахаджа Йога. 

Имали сте неща, за които сте мислили, че са грешка – може и да е така – но в Сахаджа Йога не виждате, че тези неща са във вас, все още продължавате с тях. За да станете Вирата трябва истински да изследвате себе си – без никакъв гняв, без злоба или нещо подобно, а да видите за себе си. Познавам хора, които са дребнави, които изпитват ревност и тяхната ревност продължава. Да речем, някой е добър музикант – те няма да оценят ако другият е музикант, няма да го оценят, няма да го насърчат. Няма да кажат: „Наистина, аз съм музикант, той също е музикант – нека му помогна“. Така че дребнавостта, която е съществувала преди, все още славно се проявява. Този човек ще си мисли: „Добре, аз съм музикант и пея много добре, и пея във възхвала на Майка“. Но няма да цени до такава степен друг, който пее добре, при все че се очаква вие да сте част и частица от цялото. Ако тази ръка я боли, другата ръка веднага ще й помогне. Виждате, че в цялото тяло системата е така тотално свързана. Щом хапнете храна, храносмилателната система започва да действа. 

А ние би трябвало да гледаме себе си. Ако искате да станете по-дълбоки, трябва да гледате себе си какво ви липсва. Как расте едно дърво? Разказвала съм ви много пъти историята, че има една малка клетка на края на корена и тя знае и си знае едничката цел – че трябва да се превърне в дърво, така че заобикаля нещата. Вижда скала или някакъв камък – заобикаля го, не се бие с него. Защото в крайна сметка това, което трябва да постигнем, е да станем дървото, така че трябва да държим това пред погледа си, така че да станем дървото, а не някакъв сорт дребна жаба, квакаща тук и там за Сахаджа Йога. Не, това няма да проработи! И ето какво откривам, което си е съвсем истина за хората, да речем, в Англия – същото нещо. 

Лидерите се борят, лидерите се опитват да открият начини и методи как да се подобри качеството на Сахаджа йогите, но именно Сахаджа йогите трябва да знаят, че отговорността е тяхна. Те трябва да растат, те трябва да станат Вирата. А това е Америка, където е мястото на Шри Кришна – казах ви – където Шри Кришна стана Вирата. Докато не видите за себе си, че трябва да направите това, трябва да станете това, вие все още сте заети с вашите дребни, глупави проблеми. Омагьосан кръг е – веднага щом започнете да се тревожите за глупавите си проблеми и разни стари неща, които величаете в Сахаджа Йога, тогава откривате, че порочният кръг започва да работи. Той не постига нищо, не ви дава добър шанс, не ви дава увереност. Ей такова нещо е – като пакетна услуга, както му казват. 

Но щом решите, че ще направите каквото трябва, вие хора сте Сахаджа йоги. Знаете всичко за Кундалини, знаете всичко за пробуждането, знаете всичко за по-висшите нива за постигане; всички вие, всеки един, е способен да дава Реализация на хората. Знаете къде е „заседнала“ Кундалини, всичко знаете. Но сега просто се замислете колко от вас да били способно да направят нещо по въпроса. Когато хората ви видят, тяхната представа за вас е много лоша. Те си мислят, че вие сте заседнали при жените си, че жена ви е много доминираща; това се случва. Изведнъж изчезвате, гледате детето си, тревожите се за този, вие …. Понякога съм изненадана, че щом като се оженят, имат дете, стават нищо друго освен родителите на това дете – край, със Сахаджа Йога е свършено. Тогава детето става важното. Благословията става връзване. 

Така че трябва да погледнете вътре в себе си, че ние сме тук за освобождение, за пълна свобода. Но по един фин начин всички тези неща продължават да ви връзват и вие сте прикрепени към тях и не знаете, че те все още ви влачат надолу, не ви позволяват да полетите, не ви дават свободата, която е ваше право. Така че дори и да направя аероплан, Аз правя всичко – наливам му гориво, казвам всичко – но той не иска да лети. И какво правите със самолет, който не иска да лети? Ситуацията тук е от този сорт и тази ситуация ви прави толкова ограничени и като джуджета. Как ще израснете?

Докато не израснете и не го покажете в ежедневието си, във вашата личност, във всичко, уверявам ви – никой няма да бъде впечатлен от вас. Сахаджа Йога няма да работи чрез реклама, нито чрез Моята фотография; тя ще работи чрез вашата работа, чрез вашата отговорност, като давате рамо на Сахаджа Йога. Ваша е отговорността да разпространявате Сахаджа Йога и да я установите. Но най-напред вашите рамене трябва да са здрави. Все още сте без работа, все още сте някакво си нещо, висите във въздуха, вие сте някой, когото никой даже няма да погледне. Тогава как можете да носите нещо на плещите си?

Така че първото нещо е да изградите себе си вътрешно, както и външно. Но сте в такъв омагьосан кръг, казвам ви. Ако не навлезете дълбоко в себе си, не можете да получите външното, така че тези неща работят ръка за ръка. Щом започнете да изграждате себе си отвътре, ще се изненадате как ще се получат нещата, как ще станете динамични, как ще станете велики. Но вие се въвличате в неща, които са много дребни и преходни. А както ви казах преди, вие търсим вечното. Така че преходните неща следва да се използват само много временно – това, от което имаме нужда, не е важно. Ако можехте ясно да разберете това нещо, че все още не сте свободни, не сте необвързани към всички неща, които сте имали преди Сахаджа Йога и че те са станали все по-фини и по-фини. Все още само използвате Сахаджа Йога за тази цел, а не за разпространението на светлината. И какво ще се случи?   

Това абсолютно трябва да разберете в себе си, абсолютно. Понякога Моите лекции, вижте, са малко остри. Хората мислят, че Майка трябваше да каже тези неща. Това също е от Моята любов към вас и от любов към тази страна. Вие наистина трябва да видите за себе си какви сте и къде сте. Няма да си сложим край заради Сахаджа йогите, които имахме и бяха под нормата в обществото. Ако погледнете как онези гуру се разпростират, въпреки че са фалшиви и са безполезни, но всеки знае за някого, който се появява. За два месеца време по целия свят може да слушате за него. Това, което правят, е, че най-напред отиват и се виждат с хората, които са успешни, които са  имените в града. Никога не се притесняват за хора, които са наркомани или страдат от болести, а не за безделници – с тях нямат никаква работа. Те просто ще нападнат хората, които са много успешни, които са много богати, понеже тези хора са на върха на обществото. Така че ще отидат и ще направят контакт с тях и ще ги поразпитат, а после ще им се обадят за програмата, ще им окажат цялото внимание, всичко. След това хората започват да си мислят: „О, боже! Колко велико е да съм тук“. После погалват малко егото им и така се разпространяват. Но няма реалност в това, няма нищо, нищо специално в това – то е съвсем безполезно, напълно изкуствено. Но ето как се продават. 

Въпреки че ние не искаме да се продаваме, трябва да знаем, че докато нямаме някакви забележителни качества, хората няма да ни погледнат, защото случилото се е вътре в нас и никой не вижда светлината. Това е като горяща светлина, която е изцяло покрита. 

Това го видях, когато ходих в Колумбия. В Колумбия, ще се изненадате, хората никога не бяха знаели за Мен, никога не бяха чували Моето име, но не зная защо, но тълпите бяха толкова големи, че не можех да вляза в комплекса, а по един или друг начин бях избутана вътре. После в залата беше невъзможно… хората висяха по… Помислих си, че висях от тавана, седейки там, за да Ме наглеждат. Открих толкова много хора във всички посоки, на всякаква височина; не знаех как да ги успокоя. Но те Ме слушаха много внимателно. Два дни имахме програми, два дни тълпата беше там. А след това, когато трябваше да има последващо събиране, дойдоха, а на следващия ден изчезнаха. Същото нещо е в Гърция, същото нещо е в Турция. Така че определено нещо не е наред с нас. 

Сега се задава курс, хората се опитват да правят тая работа с курсовете, но би трябвало да се знае, че те не са знание без любов, а са любов и познание. Така че го има това как говорите с тях, как общувате с тях, но вашият динамизъм ще ги впечатли. Можете да видите във филма, който гледахме вчера, каква беше музиката. Каква беше? Във филма енергията беше динамична, енергията беше динамична, с музика и всичко останало, и това си личеше. Така че, вижте, вие бяхте погълнати от него, така че движението на тази енергия, динамизмът на тази енергия наистина ви погълнаха. 

А да се страхувате, че ще станете десностранни е безсмислено. Сега сте в центъра, как може да станете десностранни? Този тип аргумент е само в подкрепа на летаргията, а после да нямате никаква дисциплина. Бях изненадана, че в Шъди Кампс, където основахме школа по медитация, хората идват в края на седмицата просто да си прекарат уикенда; стават в 10, в 11, в 12 ч. сутринта, когато си пожелаят, и са на почивка в Шъди Кампс. И два дена си стоят там без никаква медитация, без нищо. „Дошли сме в дома на Майка“ – и край. Майка трябвало да върши цялата работа за тях.  

Имам предвид, че за един Сахаджа Йоги минимумът е да става рано сутринта, да се изкъпе и да седне за пуджа. Това е нещо обикновено, всички индийци правят така, това е практика. Изведнъж тази страна или тези страни навлязоха в този вид летаргичен живот, иначе в тази страна хората преди правеха същото нещо. И със спънете е същото – трябва да си лягате рано, ако искате, но би трябвало да се замислите, че трябва да промените начина си на живот, да промените отношението си, толкова много неща; разберете го. Например казах нещо просто: в деня, в който искате да си миете косата, сложете много масло върху косата си и после я мийте. Иначе ще оплешивеете. Представите си всички Сахаджа йоги да ходят плешиви. Хората ще се чудят, че вашата Майка има толкова много коса, а какво става с вашата. 

С храната също, прекалено е. Например не зная какво е положението тук, но откривам, че в Англия се пие толкова много чай, през цялото време чайникът е там (на котлона – б. пр.). Хората се изненадват когато отидат на Ганапатипуле, също в Индия, че ние не пием чай по толкова пъти – най-много два пъти на ден – а другите по цял ден искат чай. Индийците не разбират как другите искат да пият чай в един през нощта. Както алкохолът е станал по-фин, така е и с чая – иначе как ще си го обясните. Не можете да пиете алкохол, така че пийвате чай. После се настанявате удобно – „Ще пийнем по чашка чай“ – в Англия е често срещано това: „Поседнете. Чаша чай?“ Каква работа сте свършили, та се настанявате така? После, когато и да си дойдат, въздишат тежко, като че ли са копали или са завършили Ламанша. Даже по телевизията ще видите хората да сядат, въздишайки. не мога да го разбера. Никога няма да откриете никой индиец да го прави, дори в жегата, никога няма да го направи. Тъй като вие мислите ли мислите прекалено много, не правите нищо. Както със списъците – правите списък за утрешната пуджа на Майка, добре. Записвате си: „Ще вземем това, това, това“ – записвате го. А на пуджата нещата ги няма, защо? Ами те са в списъка. 

А всичко, което е преди вашата Реализация… Например хора си имат представа как да се избягва работата, видите ли, да си пестят труда. Икономията на труд е голям актив за западняците. И как си пестят труда? Да речем помолите някого да се обади по телефона на друг. А той: „Майко, мисля, че може и да го няма“. Божичко, обадете му се и разберете! Така че обясненията идват от ума – „може и да не…“ Така че не може да се постигне нищо. Така че първо пестенето на труд беше нещо от сорта на: „О, това е анти-култура, това е толкова лошо, всичко е толкова лошо. Ние би трябвало да започнем естествен живот, да водим много естествен живот, та да станем първобитни.“ 

Ако тръгвате да растете в Сахаджа Йога от тази сфера, това става по-фино. Така че по-фините неща действат по този начин, както е в момента: „Не бива да правим от нищо по твърде много. Прекалено е, твърде много е.“ Ако говорите на някого за Сахаджа Йога, той ще каже: „Прекалено е за мен.“ Хей, нямате мозък или какво? Кое е прекалено много? Не можете да схванете ли? Много често го преживявам, когато говоря с хората, а те казват: „Твърде много е“. Имам предвид, че вашият ум е ограничен ум. Или как така не можете да Ме чуете какво се опитвам да ви кажа? И щом започнете да развивате този тип отношение, подхранването не може да стигне до вас. Да предположим, че дърветата кажат, че им идва много – какво ще прави тогава? 

Нищо не е прекалено много. Кажете си: „Трябва да израствам, трябва да поема цялото подхранване, трябва да стана нещо. Имам да върша толкова много. Какво съм свършил?“ Нищо до момента. Никога не бъдете доволни от себе си. Имам предвид, че някои хора, които видяха Моята програма, всичките бяха шокирани как Майка ще я направи. Казах им: „Знам, че ще я направя. Ако трябва да я направя, ще я направя“. 

Ето какво трябва да е отношението: щом Ме обичате, Аз съм вашият идеал. Трябва да знаете това. Ако Ме обичате, то какво правите за това? Аз съм вашият идеал. Вие трябва да постигнете Моя стил, иначе Сахаджа Йога няма да проработи в тези страни, които са изпаднали в летаргия, сякаш тя е някаква велика култура. Попитах един йоги: „Какво става с къпането, защо не си се къпал?“ А той отговори: „В наши дни не е на мода да се къпеш“. Изглежда всичко не е на мода; каквото е на мода, е ужасно. „Много е модерно, – казват други – много е модерно“. А каквото е модерно, на Мен ми изглежда грозно. 

Ако трябва да се захванете със Сахаджа културата, трябва да знаете, че трябва да имате дисциплина в живота си. Трябва да имаме образование, трябва да имаме място, трябва да имаме положение в обществото. Защото сега не седим по Хималаите, изгубени някъде да седим по Хималаите и да си правим тапасйа. Тапасйа е тук, където живеете. Иначе може да кажете, че трябва да ходите в Хималите и да правите тапасйа на студения вятър и че това е хубаво нещо. Защото изглежда добре – разбирате ли – може и да имате име или нещо подобно. Но тапасйата е тук, необвързаността трябва да се отработи тук. Вие все още се ангажирате с всичките тези неща по начин, който Ме изненадва – ангажираните сте с куп неща, които съществуваха в груба форма, станали са по-фини, а вие все още сте прикрепени към тях – липсва свобода. 

И ето защо когато видите да се случва нещо абсурдно, да се случва нещо странно в Сахаджа Йога, то просто е симптом, че това нещо е станало по-фино в нас и то се изразява. Както понякога може и да не виждате огъня, но той съществува и внезапно откривате пожара. Така че трансформацията, разбира се, означава еволюция, но тя също значи, че трябва да еволюирате върху основата, която сте имали. Както цъфтящият цвят после се превръща в плод, но трябва да се откаже от много неща. А после трябва да се види този унисон с природата. В природата, ако погледнете, тя попива водата. След това водата се изпарява чрез слънцето. А после става на облак и след това облакът чака, понеже листата окапват. През зимата те подхранват дървото с азота си. Когато времето е готово, тези облаци после се изпиват и отново подхранват дърветата. Такова пълно равновесие има в природата. 

А ако го няма, казвам ви, щяхме да кажем, че всички „гологлавци са струпали тук“. Ако отидете в която и да е гора, където и да е гората, е толкова чисто; никога никъде няма да усетите каквато и да е лоша миризма. Има животни, има тигри и други такива – няма да се усети никаква миризма никъде, никога няма да усетите миризма на тигър. А ако поставите тигъра в клетка, тогава започва да мирише – иначе така добре се къпе в природата, живее сред природата и е в такова равновесие. Има такова разбирателство сред всичките животни, всичко. Не зная как я поддържат така чиста, но щом усетите някаква миризма, ще откриете, че има някакво човешко същество наоколо или някаква мръсотия. Толкова е организирано как листата растат според слънчевите лъчи, как се организират, как се изграждат. 

Така че ако действително трябва да стигнете до природата на Сахаджа Йога, би трябвало да получите всички тези благословии, чрез които да просперирате. Не, имам предвид не само пари и тези неща, а всячески. Така че не бива да е купчина хора, които са някакъв сорт паразити. 

И ви пожелавам да разберете какво казвам днес, и ви моля, всички вас, да бъдете нащрек и динамични, и да изработите нещата. Всеки един трябва се издигне. Няма да проработи ако носите шафранови дрехи и пеете „Харе Рама, харе Кришна“ по улиците. Не! Няма да се получи. Нито пък ще проработи ако говорите: „Ние сме Сахаджа йоги, ние сме такива и такива“. Нищо подобно. Вие трябва да бъдете нещо. Така че от една страна динамизмът трябва да бъде използват за самите вас, и динамизмът да се използва за Сахаджа Йога. Няма нужда да се тревожите за десностранността. Това е често срещано даже в… Това се случва и открих, че в Холандия, го казват. Омъжих едно момиче, много динамично момиче там, а съпругът каза: „Майко, тя не ми помага“. Попитах ги защо. А тя отговори: „Защото се страхувам, че ще стана десностранна“. Попитах момичето: „Но защо се ожени за този левостранен мъж? Да станеш левостранна ли?“. 

Левостранността е много хубаво нещо, защото не трябва да правите нищо, а просто да кажете: „Не искаме да ставаме десностранни“. Това е всичко. А десностранност означава, че трябва да гледате, трябва да сте нащрек, трябва да сте умни и трябва да знаете всичко. А вие си седите, горите си кожата, но гледате към слънцето. Вие на линията на слънцето ли сте, или на линията на луната? 

Така че залитането на западните хора е наляво. Пиене, кръчми, или пък спане по 24 часа, може и по 14 или по 18 часа; а през останалото време пият – това е всичко. Когато се преместихме, до нас строяха къща и казаха: „На практика е завършена“. Все още я довършват; ще отнеме поне още три години, а може и да не я завършат. Както по математика – има да се свърши някаква работа, идва някой и свършва една десета и бяга; после идва друг и свършва една десета и бяга; след него идва друг и свършва една двадесета и бяга, а после друг свършва една четиридесета и после бяга. Кога ще се завърши работата? Никога няма да се завърши с такива бягащи хора, никога няма да приключи. 

Същото нещо е Сахаджа Йога. Ако пресметнете математически, Сахаджа Йога не може никога да се установи в Америка ако добавяте все повече и повече хора от този тип. Толкова много неща се случват в тази страна, но вие трябва да видите онези хора, трябва да се срещнете с онези хора, които са начело на делата, хора от значение, които са учени, които говорят за нещо смислено. Трябва да говорите с тях, да стигнете до тях. Ние нямаме нужда от кино актьори и актриси, а имаме нужда от хора, които са динамични. И това може и да проработи ако насочите ума си към нето и имаме нещо да им покажем. 

Бих казала, че Австрия е едно място, където Сахаджа Йога проработи много добре. Милано е друго място и където повечето йоги са професионалисти. Много е изненадващо, живеем в модерни времена. Не живеем в онези древни времена, когато риши и муни си седяха по дървото, а царете ходеха при тях и докосваха нозете им. Точно обратното е – тези риши и муни трябва да отидат и говорят на царете. 

Така че когато вярвате, че сте Сахаджа йоги, трябва да знаете, че по един фин начин все още сте хванати в мрежите на собственото си разбиране за живота. Така че трябва да се промените. Животът за нас не е нищо друго освен Сахаджа Йога, а Сахаджа Йога не е нищо друго освен просветление на себе си и на другите. 

Така че се надявам, че ще чуете Моята лекция днес, ще си вземете записите у дома и ще ги слушате отново и отново. Също и някои от вас Ме предупреждават: „Майко, това, което правят, е да си вземат една касета за един център и всички я слушат, и после – край“. Имам предвид – всички вие поотделно би трябвало да имате касети. Дори това не правите. Не само това, но може и след известно време само една касета да циркулира из дадена страна. Да обикаля, да речем, днес в Ню Йорк, утре в Бостън – ей така. Вие трябва да ги слушате отново и отново. Седнете и с лист хартия и молив вижте за себе си какво казвам. 

Всяка една касета би трябвало да имате. Имам предвид, че може да се чуят касетите на онези ужасни гурута във всяка кола, навсякъде, всеки ги има. А защо Сахаджа йогите нямат никакви касети в себе си? Можете да направите копия. Но ако ще ви ги дават безплатно, искате да ги имате. Това е първото нещо – какво можете да получите безплатно, евтино, лесно. Ако се опитвате да пестите пари, парите се опитват да ви се спестят. Взаимно разбиране е. Просто е като това: да речем, че отворите само една врата, никакъв въздух няма да влезе. Отворете и другата врата и въздухът ще потече. Ще има циркулация. 

Всичко това може да бъде също ваше собствено познание. Няма нужда да казвам нещо – всичко е в мозъка ви, само трябва да отворите себе си; вие не сте свободни хора. Ако сте свободни като Мен, ще видите всички тези неща да идват от мозъка ви. Особено за Америка, наистина. Както знаете, Аз работя много усърдно и искам да го изработя, защото ако Америка не е наред, Моята Вишудхи няма да е наред. Ще Ме притеснява навсякъде. Така че трябва да го поемете върху себе си. Не казвам да носите кръста. Не трябва да жертвате нищо, а трябва просто да осъзнавате какво сте, какво правите, къде сте. 

А на всичкото отгоре Сахаджа йогите си мислят, че Сахаджа Йога им е длъжна и Аз също. Това вече е сериозно. А трябва да се обясни по следния начин: Аз нямам нужда от Сахаджа Йога – вие имате нужда от Сахаджа Йога и всеки се нуждае от Сахджа Йога. В тази страна имахте хора като – имам предвид велики, големи хора, няма нужда да ги споменавам – като Абрахам Линкълн, който даде такива страхотни идеи на целия свят. Защо вие хора да не сте велики? Той беше реализирана душа, хубаво, но той не знаеше нищо за Ида, Пингала и Сушумна. Защо не можете да станете велики като него?

Така че на Вирата пуджа трябва да решим, че всички ние ще проявим в живота си като реалност замисъла, който Вирата беше някога. Именно за това трябва да се молим от сърце. И днес е много подходящ повод да го направим, защото седим на място, където е имало толкова много коренни жители, или както искате ги наричайте. Те бяха толкова разумни, както казвате в Америка – „по същество“. Те знаеха принципа как да водят наистина духовен живот. Те бяха много свободни хора, изключително свободни и необвързани. 

Така че ако не коригирате себе си, ще има проблем за колектива. Ако има проблем в колектива, той ще се отрази на вас, защото вие сте част и частица от цялото. Ако има проблем в цялото същество, има проблем за вас. Ако има проблем в една част, има проблем за цялото същество. Даже Рузвелт, който беше ваш президент някога, каза: „Бедността, където и да е, е заплаха за просперитета навсякъде“. Той можа да види този проблем много ясно. Разберете, всички тези думи ни показват, че това е страна на Вирата, където се говори за колективност; имате всички комуникации, които са важни. Всеки вид общуване е важно, но за Сахаджа йогите то трябва да е много фино, много динамично, много красиво, много любящо, много впечатляващо, магнетично. Само тогава комуникациите ще работят. Не е вредно да се носят много хубави дрехи. Няма вреда да се носят – „хубави“ не значи скъпи, а означава смислени, достойни. Трябва да изградим личността си, така че хората да усетят, че има нещо (в нас – б. пр.).  

А децата ви също ще се учат от вас. Не става и дума да се вкарате в его или нещо подобно. С това сега е свършено, край на егото тук, няма его. Онова, което откривам тук, е оправдания за правенето на нищо – „Не искаме да правим нищо, защото ще ни се появи его“. Много умно!? 

Така че с всичко това трябва да се знае, че ние сме избрани хора, избрани от Бог хора. Той трябва да ви е избрал с определена цел, иначе има толкова много хора в тази страна. Вие сте основата и трябва да бъдете солидни хора, за да бъдете основите. Трябва да знаете собствената си слава, собствената си специалност -защо сте избрани, измежду всички хора защо сте тук. И после, какво правите за целта. В нормалния живот гледате на нещата така. Ако някой е избран на даден пост измежду много други, си казва: „О, трябва да има нещо в мен. Трябва да покажа, че струвам нещо, трябва да покажа стойността си, трябва да покажа работата си“. Разбирате ли, този човек работи здраво, за да докаже, че изборът е бил добър. А в Сахаджа Йога правите точно обратното – приемате го за даденост – „О, ние сме нещо велико“. Така че се настанявате удобно – да пийнете по чаша чай. 

 Надавам се, че разбрахте защо казвам така. Защото Аз действително съм загрижена за Америка. Толкова много негативни сили работят тук и трябва да се подобрим. Толкова много неща, такава отговорност, такава голяма страна, толкова обширна страна, толкова много извращения, толкова много нелепи идеологии – нямат край. Дори и да вземете 15 човека като Горбачов, не можете да промените тази страна. Съвсем е побесняла. Всеки е индивидуалист, това място е лудо. Един Горбачов може да промени онази страна, която има много повече хора. Но никой не може да промени тази страна, докато вие не решите да направите нещо по въпроса. 

Казаха Ми, че някои са силно разочаровани, защото много Сахаджа йоги не идват тук. Но може и нещо да не е наред с вас. Може и да не сте достатъчно дълбоки и така да не впечатлявате особено. Трябва да промените начина си на живот, трябва да бъдете умни и спартанци. 

Надявам се, надявам се отново и отново, че след тази Вирата пуджа всички вие ще появите на сцената като велики Вирата.  

Бог да благослови всички вас!