Гуру Пуджа, Как Да Станем Гуру

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share

Пуджа на Гуру

Кабела, Италия – 20 юли 2008 г. 

Днес е много велик ден за всички Сахаджа йоги. Понеже Сахасрара се отвори във вас, можете да почувствате съществуването на Бог. Да се каже, че има Бог, не беше достатъчно. А да се казва, че няма Бог, беше също много, много грешно и хората, които са го казвали, са страдали. Само след получаването на Реализация знаете, че има Бог и че има вибрации. Това е много благоприятно събитие за целия свят. И ето защо казвам, че днес е един от най-великите дни за вас.

Мнозина от вас са почувствали хладния полъх върху ръцете си и от мозъка. Някои са израснали в Сахаджа Йога, други не са. Някои все още продължават да влачат старите си блокажи. Но сега трябва да кажа, че доста много от вас могат да станат гуру, тоест учители. И вие би трябвало да действате като учители. За да действате като учител, би трябвало да познавате Сахаджа Йога, нейната теория и практика, съвсем задълбочено. И тогава можете да станете велик гуру. Това е много голяма отговорност, голямо разбиране за един гуру. 

Вие не би трябвало да имате никакво его, първо. Не бива да имате блокаж в нито една чакра. Трябва да сте абсолютно чисти през цялото време. И тогава вибрациите би трябвало да текат и по двете ръце. Ако се движат по едната ръка и не по другата, вие не можете да станете гуру. Така че вие трябва да бъдете съвършени Сахаджа йоги, само тогава можете да бъдете гуру.  

А толкова много от вас могат да бъдат, но първо трябва да достигнете до това дали сте в състояние да бъдете гуру или не. Със смирение ще разберете; онези, които мислят, че могат да бъдат гуру, би трябвало да станат гуру, защото сега Аз не мога да пътуват от едно място на друго. А вие трябва да свършите Моята работа – да давате Реализация на хората. Но вие трябва да сте в състояние да давате масова Реализация, само тогава бихте могли да сте гуру. Ако можете да давате масова Реализация, тогава бихте могли да сте гуру. 

Можете да използвате Моята снимка, но Реализацията би трябвало да не е от снимката, а от вас; само тогава може да бъдете гуру. Може да са и жени, и мъже, те могат да станат гуру и да разпространяват Сахаджа Йога навсякъде. А пък при Моите пътувания пропуснах Канада и ще помоля някои вас да отидат в Канада, защото е много хубаво място. И там има много хубави Сахаджа йоги. 

Вие трябва сега да свършите Моето дело. Аз няма да съм в състояние да отида навсякъде, но вие трябва да ходите в други страни и да създавате нови Сахаджа йоги. Можете да го направите. 

За начало вие може да използвате Моята фотография, а по-късно може само да слагате снимка, но използвайте вашите собствени сили и давайте Реализация. Можете да го направите и ето как можем да разпространим Сахаджа Йога из целия свят. Аз направих всичко възможно до сега, но не мисля, че сега мога да пътувам повече. Та ви казвам, че вие трябва да поемете нещата в ръцете си и да свършите това. Определено можете да го направите. Това не значи да Ме зачеркнете, изобщо не, Аз съм тук с вас. И на всяко място, където работите, поставяйте Моята фотография. Но Реализация трябва да давате вие и се опитайте да давате масова Реализация. Ако не се получава, тогава би трябвало да знаете, че вие не сте гуру. Ако можете да давате масова Реализация, само тогава сте гуру, иначе не сте.

Казах, че можете да ползвате Моята фотография, но трябва вие да давате Реализация на хората. Това е признак за гуру. После вече знаете какво са различните центрове и какви неща липсват на хората. Аз съм го обяснила много ясно. По същия начин ще откриете, че онези, които идват за Реализация, имат някои недостатъци и ще разберете в кои чакри имат блокажи. Вие знаете как да изчистите тези чакри. Така че ще им кажете как да ги изчистят. Сега вие сте овладели Сахаджа Йога, така че би трябвало да знаете какви трикове да прилагате. Ако мислите, че сте я овладели, като вярвате, че сте я овладели, тогава можете да станете гуру; но преди всичко би трябвало да установите и разберете за себе си дали сте гуру или не. Ваша е отговорността сега да давате Реализация на хората. И вие можете да давате, ако имате вибрации като на гуру. Или жените също, те са наричани гуруи– не гуру, а гуруи. Но могат да бъдат наричани също „гуру”. И могат също да вършат тази работа много добре. Да се решават проблемите на хората тогава не е трудно. Щом хората получат Реализация, проблемите им ще бъдат решени. Това е голяма сила, която сте получили. Всички вие трябва да я използвате. Най-напред може да използвате група, ако желаете. А след това би трябвало да го правите индивидуално. Можете ли всички да си представите, ако станете гуру, колко Сахаджа йоги ще имаме по целия свят?  

На каквото и да учите, трябва да го практикувате. Човек, който пие, не може да бъде гуру. Човек, който флиртува и води разпуснат живот, не може да стане гуру. Така че първо изследвайте себе си дали сте чисти или не. Ако има някакви обсебени хора, които се опитват да станат гуру, няма да могат. Честно вие би трябвало да видите чрез снимката дали сте обсебени; тогава не може да бъдете гуру. Така че за да станете гуру, първо трябва да критикувате себе си, да разберете сами себе си, и тогава можете да станете гуру. Аз не желая да казвам на никого индивидуално. Но всички вие сами можете да разберете. Да речем четири-пет човека могат да се съберат и да разберат един за друг дали са наред или не, дали нещо липсва, дали имат блокажи. А ако те кажат кажат, че сте наред, тогава можете да станете гуру и да проповядвате Сахаджа Йога. Това е ваша отговорност. Ето как Сахаджа Йога ще расте, иначе след като Аз се оттегля или не ходя никъде, то Сахаджа Йога ще се похаби. Така че за вас е да носите факела, светлината. Това е ваша отговорност сега. Вие сте получили вашата Реализация. 

Аз се родих с отговорността. Аз се родих с цялото разбиране. А сега вие също разбирате себе си. Не се самообвинявайте щом започнете вашата собствена Реализация, но внимавайте – не ставайте егоисти. Вие трябва да бъдете много смирени, много смирени към всички. И да го изработите, защото ако те не са реализирани души, не бива да ги обвинявате, а да им кажете – много търпеливо и мило – че не са наред. Кажете им как да медитират, как да се подобрят, това сега е много голяма отговорност. Всъщност Аз съм свършила тази работа и вие също можете да я извършите. Така че всички вие трябва да станете гуру. Днес е денят на Гуру Пурнима. И Аз ви благославям всички вие да можете да станете гуру. 

Каквото и да сте получили досега, не го прахосвайте, не го изхвърляйте, а го използвайте за напредъка на хората. Ако искате сбирки, съберете заедно четири-пет човека, но тогава би трябвало да се отделите, трябва да оставите време за това. Вие сте получили вашата Реализация, но трябва да давате Реализация, иначе състоянието ви не е наред, не е нормално. 

Така че днес Аз искам да ви кажа какви са нужните качества за един гуру. Най-напред той трябва да е необвързана личност. Това не значи да се откажете от семейството си или нещо такова. А би трябвало да имате необвързано отношение. Така че ако някой от вашето семейство греши, вие би трябвало да се отделите от него или от нея. 

Второ, чрез вашата Реализация виждате, че можете да разпръсквате радост и да отстранявате проблемите им. Виждали сте, че каквото и да съм правила Аз, вие можете да го правите. Получили сте сила да го вършите, а не лицемерие. Без лицемерие, в противен случай ще развалите името на Сахаджа Йога. Така че ако сте сигурни в себе си, тогава наистина би трябвало да станете гуру и да водите делата на Сахаджа Йога. Мисля, че ви дадох всички Мои благословии и цялата Моя подкрепа, та сега да поемете нещата и да станете гуру. 

Можете също да правите всички пуджи и тогава можете да използвате снимка. Виждали сте как човек трябва да го  прави. А ако някой има някакъв личен недостатък или някои чакри са блокирали, тогава би трябвало да кажете на този човек как да го оправи – чрез снимката е най-добре. И много смирено да им кажете какво би трябвало да се направи и можете да спасите всички. 

Така че Аз вече не съм на разположение в този смисъл, Аз направих най-доброто и мисля, че няма да съм в състояние да го направя отново. Не е заради Моята напреднала възраст, а Аз искам да ви дам пълна свобода да разпространявате Сахаджа Йога. 

Вие я получихте безплатно и също трябва да я давате на хората безплатно, да не им вземате пари. Само в дните за пуджа внимавайте да не предлагате себе си за пуджа, докато не сте утвърдени и не сте сигурни, че сте създали поне сто Сахаджа йоги, добри Сахаджа йоги. Тогава могат също да ви направят пуджа. Но най-доброто е да чакате и да видите. Не влизайте в тая работа с пуджите, докато не сте…, докато всеки не е направил хиляда души, тогава имате правото да имате пуджа. Но би могло да правите пуджа с Моята фотография, докато напълно не станете наред. 

Да имате увереност е главното. Не се самообвинявайте. Всички вие сте реализирани души, но онези, които може да мислят, че могат да станат гуру, могат да станат и да пробват. Трябва да имате търпение с търсачите. Не може да се сърдите или избухвате. Докато те не ви затормозят, не бива да изпускате нервите си. Трябва да сте спокойни. 

Повечето гуру са или са били много избухливи преди и ето защо бяха много заети с нрава си и не можаха да създадат нищо смислено, според Мен. Никога не можаха да дадат Реализация. Така че Аз трябва да ви предупредя да контролирате нрава си. Наблюдавайте себе си дали се ядосвате, тогава не можете да станете гуру. Вие трябва да сте любяща личност, много любяща и разбираща. После трябва да сте смирени, да не злоупотребявате с хората, да не викате на хората. Ако не се държат подобаващо, можете да ги помолите да излязат. Но не викайте. Ако мислите, че някой се държи неподобаващо, може да помолите този човек да напусне. Но няма нужда да му викате или да му се ядосвате. 

Така че това е много голяма отговорност сега. Вие сте получили вашата Реализация. Та четирима-петима от вас би трябвало да се събират и образуват група по Сахаджа Йога, давайки Реализация на хората.  Но разбира се, Моята снимка ще бъде там. Но все пак трябва да опитате. Опитайте се да разберете каква е отговорността ви сега. Ако ви е даден пост, винаги трябва да носите отговорността на този пост. По същия начин, ако станете гуру, имате известно количество отговорност – че собственото ви поведение трябва да бъде много добро, като за начало. 

В началото не може да им казвате: „Не ходи на църква, не прави това, не прави онова”. Дайте им Реализация и после може да им говорите. В началото не бива да им казвате, или те просто ще избягат от вас. Приемете ги такива, каквито са. В началото също не бива да лекувате, ако е възможно. Можете да използвате Моята фотография, като за начало. Но не ги лекувайте. После ако сте уверени в себе си, после четири-пет души би трябвало заедно да лекуват този човек. Лекуването на хора не е много лесно и може да блокирате. Така че преди да действате върху някой, трябва да си правите бандан. Банданът е много добър; дори когато излизате, си направете бандан. 

Вие би трябвало да произнасяте много добри речи, ако е възможно. Сега знаете толкова много неща и можете да им говорите. Това е много голяма отговорност. 

Аз съм работила от 1970 година. И до днес толкова много години съм работила много усилено, но сега не мога да го направя. Трябва да се върна и да си взема малко почивка, както всички го казаха. И вие също ще се съгласите. А вие може да разказвате за Мен, ако е необходимо, но използвайте Моята снимка. Всеки път щом имате сбирка, ползвайте Моята снимка. 

Онези, които си мислят, че могат да бъдат лидери и като гуру първо трябва да видят собствените си вибрации. Медитирайте върху Моята снимка и разберете. Вие трябва да бъдете абсолютно честни, че сто процента сте наред и нямате блокаж, и тогава можете да станете гуру. Трябва да го направите. Първо може да вземете двама души, после трима; Аз започнах с петима. Можете да си представите как човек тръгва. Опитайте първо с двама, трима, петима и повече. Може също да правите реклама след това. Ако сте дали Реализация на хора, да речем, ако сте дали Реализация на десет души,  можете да създадете ваша собствена организация, или каквото и да е, и можете да я разработите.

Сега вие имате силата, имате правото, но също трябва да имате характер. В началото трябва да бъдете много търпеливи и мили, много любезни. След това постепенно ще откриете, че можете да лекувате хора. Можете да ползвате Моята фотография, като начало, а по-късно може да видите, че можете да лекувате. Преди всичко според вибрациите, с които се сблъсквате – кои чакри са блокирани, кои са добре и кои са зле. И тогава би трябвало да ги оправите. Ако нещо не е наред, трябва да го оправите и тогава ставате гуру. Това не е просто да приемете „Ще ставам гуру”. Но трябва да бъдете много… голяма власт над себе си. Трябва да преценявате себе си. 

Първо би трябвало да разберете дали можете да станете гуру. А после можете да Ми изпращате вашите отчети. Много ще се радвам да зная колко хора сте събрали. И ето така Сахаджа Йога ще се разпространява, без съмнение. Тя не може да остане в това състояние понеже Аз се оттеглям, а защото сега сте толкова много Сахаджа йоги, и тя ще расте и ще действа. Но сега мисля, че Аз не мога да пътувам, и се връщам. Аз няма да съм състояние отново да дойда обратно, не е възможно. 

Така че по-добре го направете за себе си. Трябва да Ми пишете ако имате някакви трудности. Ако някой има блокаж или нещо такова, или ако имате проблеми. Не мисля, че сега някой вестник ще ви критикува. Те са го правили към Мен, но не и към вас. 

Всички вие Ми обещайте, че ще се опитате да станете гуру. Не взех никакви пари от вас, нищо от вас. Аз просто искам вие да разпространявате Сахаджа Йога.

В началото дори като сте на пуджа, не вземайте никакви подаръци или някакви пари. Може да взимате само малко пари от тях, ако има нужда от зала или от голямо пространство, но това ще бъде доста по-късно. Най-напред опитайте с малко хора. Ще се разрастне много добре. 

Другото нещо е, че не бива да им позволявате да ви правят пуджа, като начало, докато не сте направили триста Сахаджа йоги; не можете да искате от тях да ви правят пуджа. Вие можете да ползвате Моята снимка, като за начало. Но бъдете много внимателни, защото сега имате сили и това може да разглези егото ви, когато се помислите за много велики. Не! Вие трябва да спасите света. Цялото Мое дело е това, и бих ви помолила да Ми пишете в Индия ако има някакъв проблем. Също Ми пишете как разпространявате Сахаджа Йога, какво се случва, бих искала да зная. Но мисля, че вие трябва да разберете, че сега Аз трябва да се оттегля, не мога да пътувам. Ако имате някакви въпроси, питайте Ме.  

Онези, които са уверени, че могат да станат гуру, вдигнете ръцете си. Ооо, толкова много?! Само една ръка, не две. 

Ако някой прави пари, би трябвало да му кажете да не го прави, а също да Ми пишете. Вие не може да взимате пари, като начало, но когато имате около три хиляди души, можете да празнувате всички дни за поклонение и за боготворене, но трябва да имате поне три хиляди ученика, тогава може да помолите за пуджа.

Има някои хора, които не могат да станат гуру, които имат блокажи и проблеми. Ако имате проблеми, не ставайте гуру, иначе ще бъдете засегнати. Но ако мислите, че сте чисти и отворени, тогава може да станете гуру. Има ли някакви въпроси?

Аз откривам център за международна Сахаджа Йога и когато сте направили триста Сахаджа Йоги, можете да ги помолите да направят пуджа и да вземете пари. Ако преди това вземете някакви пари, можете да ги изпратите до този център. Ще има около единадесет членове в този център и Аз ще го обявя. Ако имате някакви въпроси, питайте Ме сега.

От първите триста души не взимайте никакви пари, с изключение за залата или за други разходи. Но не взимайте пари за себе си. 

Сега може да вдигнете ръце колко от вас биха искали да бъдат гуру.

Нека Бог да ви благослови. 

Имате ли някакви въпроси?

Можете да вземате пари на организационна основа – ако трябва да имате зала, високоговорители и такива неща, но не бива да взимате за ваше лично ползване. Би трябвало да сте много внимателни. Докато имате триста Сахаджа Йоги. Можете да сформирате група от пет до десет души и да започнете работата си. Ще й се радвате. 

Ако някой има някакъв проблем, питайте Ме. 

Трябва да отида в Канада, (скоро) не съм била, но ще се опитам да намеря време. Сега първо трябва да отида в Русия и после мога да отида в Канада. 

Трябва да работите повече във вашите страни отколкото навън, като за начало, и тогава можете да разпространявате навсякъде.

Нека сега да видим колко искат да бъдат гуру. 

О, колко много. Много ви благодаря. Благодаря ви. Благодаря на всички…