Šrí Kubéra púdža: Vzdejte se ze srdce

Canajoharie (United States)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Šrí Kubéra púdža: Vzdejte se ze srdce, 18/08/2002 Canajoharie, USA

Parampúdžania Šrí Mátadží, Tvé děti z celého světa se dnes sešly zde, v tomto Vrindávanu čisté radosti. Šrí Mátadží, nabízíme Ti lotosové květy svých srdcí a svých Sahasrár a modlíme se, aby byly důstojným sídlem pro Tvá nezměrně příznivá chodidla. Šrí Mátadží, tak jako pták čátaka čerpá svou výživu pouze ze zářícího měsíce, i my snažně prosíme o Tvá Božská požehnání v podobě čaitanji z Tvé Prapůvodní formy – svarúpy. Šrí Mátadží, v radostné naději spolu s celým Stvořením očekáváme tento Božský okamžik vesmírné oslavy. Šrí Mátadží, v tento nesmírně příznivý den pokorně žádáme o Tvé svolení uctít Tvou naprosto velkolepou bytost jako Šrí Virátu. Džej Šrí Mátadží! Dnes budeme oslavovat Šrí Krišnu jako velkolepou osobnost. A vy víte, proč přišel na tuto Zemi. Aby vybudoval novou formu ne Viráty, nikoli Viráty, ale formu, díky níž tato země tak prosperuje. A pouze svým příchodem vytvořil nádhernou schopnost lidí, rozvíjet tuto zemi pomocí dharmy. Měli jste významné vedoucí osobnosti, které Ho následovaly a které Ho jistým způsobem uctívaly a vytvářely z této Ameriky nový svět. Ale naneštěstí, jak čas plynul, Jeho podoba se z mysli lidí vytratila. To proto, že Krišna zde byl zastupován velice špatným typem lidí, kteří o Šrí Krišnovi neměli ani ponětí. O tom, že byl velký mistr bohatství, že věděl, jak bohatství používat a jak vytvořit bohatství dharmicky, nikoli adharmicky. Všichni na to úplně zapomněli a postupně začali používat manipulativní síly. Nejrůznější adharmické věci – podvádění, hromadění peněz, utrácení peněz za naprosto zbytečné věci. On je Kubéra. On samozřejmě žádné peníze nepotřebuje. On peníze získává, a nejen to, On žije, On žil v penězích. Říká se, že pro sebe vytvořil zlatý dům, celý ze zlata, ve Dvárace. Vše se však potopilo do vody v moři a nikdo nevěřil, že je to pravda. Nyní však Jeho dům pod vodou našli. Velmi hluboko. Takže všechny jejich domněnky o Něm byly špatné, všechny byly mylné, protože On byl zcela jistě člověk, který vydělal mnoho peněz dharmicky. Byl také synem krále a vystavěl tuto Dváraku ze zlata. Je tam stále a lidé už ji objevili, je však pod vodou. Uplynuly tisíce let, ale je tam stále. Možná jen proto, že my patříme ke Šrí Krišnovi, stále existuje. Tak to je, protože On byl tím, kdo byl především pro pravdu – satja. On podporoval pravdu a všechno vypracoval na principu pravdy. Se vším, co nebylo pravda, se snažil skoncovat. Vše, co bylo destruktivní, se pokusil odstranit. A svou pozici založil jedině na pravdě. On je tím, který představoval pravdu, absolutní pravdu a to, jak může pravda ve všem zvítězit. Já jsem Jeho pravý opak, protože Já nerozumím penězům vůbec, ale On se stará o tuto oblast Mého života. Já jsem v tom tak beznadějně špatná, nerozumím bankovnictví, nerozumím penězům, dokonce ani nedokážu peníze spočítat. Co na to říct? Ale On je tu, aby se staral. A Já jsem nikdy neměla nouzi o peníze, nikdy nouzi o jakékoli bohatství, všeho je dostatek. Přichází to také přes vaši schopnost mít v sobě spokojenost. Pokud máte tuto schopnost být spokojení, nestaráte se o peníze. Co se stalo ve vaší zemi, že někteří lidé získali peníze? Pokud máte trochu peněz, pak v těch penězích najdete zálibu. Takoví lidé nejsou spokojení. Takže jako šílení neustále utrácejí za nesmyslné věci. To je něco typicky lidského. Po dosažení vaší lidské evoluce, poté, co dosáhnete určitého stupně osvícení, všechny tyto ponižující věci, jako je chamtivost, se z vaší povahy vytratí. Už v sobě nemáte tu chamtivost a stanete se nesmírně spokojeným člověkem. Pro vás tady peníze jsou, v pořádku, ale nejsou tak důležité. Je to zkrátka tak, že si myslíte, že je nepotřebujete, ale získáte je. To všechno všude dělá Šrí Krišna, umíte si to představit? Dělá to všechno, stará se o vás a pomáhá vám s penězi. Začali jsme Sahadža jógu bez halíře. Nemám, nikdy jsem neměla žádný problém. Takže zaprvé, jako Kubéra poskytuje bohatství. Stará se o lidi, kteří nemají peníze. Dává peníze lidem, kteří stojí při pravdě, kteří se těší životem v pravdě. To je Jeho práce, že si lidé užívají bohatství, jinak si je neužijí. Mají určité množství a chtějí mít ještě více, to znamená, že si to bohatství neužívají. Mají trochu, chtějí mnohem víc. Proč? Protože si neužívají to, co mají. Ale po seberealizaci uvidíte, že si budete užívat všechno, co máte. Užíváte si to naplno, zcela a neprahnete po něčem, co tady není. Nevadí, když to nemáte. Mnohokrát se Mě lidé ptali: „Matko, proč nemáme púdžu ke Krišnovi ve formě Kubéry?“ Řekla jsem: „Právě teď se každý snaží stát se Kubérou, tak ať se nejdříve poučí a pak budeme mít púdžu ke Kubérovi.“ A proto jsem dnes souhlasila, že budeme mít tuto púdžu. Protože teď už víte, co se stane, když jste chamtiví. Neustále se dopouštíte všech možných hříchů, všech možných špatných věcí, které vaši zemi mohou zničit. Tak bohatá země se nyní stala tak chudou. Kam se poděly ty peníze? Oni jsou velmi chytří. Někdo Mi dnes říkal, že ty peníze jsou na pojištění. „Můj Bože,“ řekla jsem, „zákony jsou takové, abyste se k těm penězům nemůžete dostat.“ Dále řekli, že jsou někde v zahraničí a tak dále. Řekla jsem: „Ale uvědomte si, oni se nikdy nebáli, že budou dopadeni, a pokračovali v tom tolik let. Jsem si však jistá, že jednoho dne budou všichni odhaleni samotným Kubérou.“ Takže dnes, když uctíváme Kubéru, děláme to, že nastolujeme, upevňujeme tu pravdu o penězích, která leží za penězi – jaký smysl je v tom mít peníze. Tato země měla peníze. Kvůli tomu sem přišlo pracovat mnoho dobrých lidí. A měli jste i spoustu dalších věcí. Měli jste tolik lidí, kteří vás doplnili, protože si myslím, že v něčem byli Američané trochu pozadu. Ne v inteligenci, ale myslím, že jim poněkud chyběla genialita. Takže získali opravdu geniální lidi ze zahraničí. A také to byli velice cílevědomí lidé, a tak to velmi dobře vypracovali. Rovněž si vážili lidí, kteří byli chytří. Toto se tedy stane, když zapomenete, že jde především o pravdu. Pokud nestojíte na pravdě, nemají peníze žádný smysl. Pro peníze jste totiž šířili všechno možné, nejrůznější věci. Nedávno jsem cestovala přes Las Vegas, loni, a když jsme přistáli na letišti, nastupovala do letadla spousta lidí a všichni vypadali, jako kdyby jim umřel někdo z rodiny, něco takového. Nejprve jsem tomu nerozuměla. Pak Mi řekli: „Matko, přišli o všechny své peníze.“ Takže když mají peníze, tak skáčou, a vzápětí pláčou, jelikož o ně přišli. Jaký smysl mají takové peníze, které jsou tak pomíjivé, tak bezcenné? Ale to je lidská povaha, honit se za iluzí. A vlastností peněz je, že vám dávají máju. Máju v tom smyslu, že nějak vydělají trochu peněz; s tou trochou peněz si něco koupí. Pak si myslí, že peníze jsou velmi důležité. Víte, můžete si koupit mnoho věcí, můžete si koupit auta, můžete si koupit letadla, to a ono. Tohle je tedy sféra, kde na vás působí mája. Tak se začnete honit za těmi šílenými penězi, které z vás dělají blázny. Je hezké, že v tomto klíčovém okamžiku odhalili tu faleš těchto iluzorních peněz. A Já jsem tak šťastná, že všichni dostali želízka a veškerá jejich finanční nadvláda skončila. Takže tento Kubéra způsobuje všechny tyto triky. Krišna je velmi ošidný, je extrémně ošidnou osobností. On předvádí triky, jeden za druhým. Nejdřív ve vás vzbudí klamný dojem, že na penězích záleží, takže se za nimi honíte, a pak zkrátka zjistíte, že to byla hloupost. V naší zemi máme jeden příběh zvaný „Sheikh Chili“. Ten získal trochu peněz a pak se chytil do pasti této iluze. Myslel si: „To velmi dobře zvládnu.“ Takže začal snít o tom, co by měl dělat. Šel a koupil hodně vajec a řekl si: „Teď tato vejce budou mít malá, malinká kuřátka, která vyrostou, pak je prodám a vydělám tak spoustu peněz,“ takto hovořil. A zatímco to přemílal v mysli, usnul a pak ve spánku na ta vejce spadl a všechna se rozbila. Takže iluze byla pryč. Toto by se mělo stát co nejdřív, ale pokud se to nestane, pak skončíte ve vězení nebo něčem podobném. Sahadža jóga je něco co vám dává úplnou vizi, absolutní vizi destrukce, která může následovat po tomto iluzorním podnikání. Je to něco jako vhled, že s tím nemusíte mít nic společného. Já jsem jiná, říkala jsem vám, že tomu vůbec nerozumím. Ale i když rozumíte hodnotě peněz, i když chápete, že peníze vám mohou přinést mnoho věcí, přesto na ně nehledíte, prostě odvrátíte obličej – to je známka skutečného sahadžajogína. Jeho přirozeností je, že mu na nich nezáleží. Není to tak, že pro to něco dělá nebo říká: „To je moje,“ nic takového. On se jen svým založením nestará o peníze. Prostě proto, že je nad tím. Ten, kdo je nad penězi, je skutečný sahadžajogín. Ten, kdo je ponořen do toho nesmyslu a do té iluze peněz, není sahadžajogín. Samozřejmě jsem viděla, že většina sahadžajogínů je naprosto poctivá, hlavně na Západě. Ale v Indii je to jakási choroba. Tak jako tady máte nějaké nemoci, i my v Indii máme určité nemoci. Takže oni se stále honí za penězi, pro ně jsou peníze důležité. Ale v evolučním procesu, pokud dosáhnete určitého stupně, kde vystoupíte nad svou Nábhí čakru, překročíte svou Nábhí čakru, pak už peníze nejsou tak důležité. Nejsou tak důležité. Já osobně shledávám, že si nemohu kupovat věci zbytečně. Samozřejmě tím míním, že mám nashromážděno mnoho zbytečných věcí, protože vy Mi zde dáváte dárky, to a ono. Ale Já sama, možná vás to překvapí, jsem nervózní nebo spíš váhavá, nebo by se dalo říct, že vše, co souvisí s byznysem nebo obchodováním, je mi naprosto vzdálené. Pojďte sem a připevněte to, prosím. Padá to, takže to držím! Dobře, teď je to v pořádku. Stejným způsobem musí sahadžajogíni připevnit svoji mysl ke svému Duchu a těšit se silami svého vlastního čistého Ducha. Jakmile jednou získáte toto potěšení, už nepadnete zpět do chamtivosti. To je něco velice prostého, ale někdy to neděláte. Něco vás okouzlí, možná auto, možná letadlo, Já nevím co, může to být cokoli. Je to bolehlav mít tolik aut, ne? Ale lidé je mají. Myslí si, že to lidi ohromí, a jsou díky tomu nafoukaní. Ale nic takového! Pokud to lidi ohromí, co z toho máme? Co tím získáte? Sahadžajogín má svého vlastního Ducha, aby se jím těšil, více než čímkoli jiným. Nechce nic vlastnit. Je to také bolehlav, vlastnit věci. Druhá strana toho je Mahálakšmí. Pokud je ve vás ten princip, Mahálakšmí princip, nebudete mít nikdy problém s penězi. Naopak, nebudete vědět, jak to zastavit. Co se Mě týče, už mám svého Mahálakšmí principu dost, protože nevím, odkud se bere, jakým způsobem se rozvíjí. Bez jakéhokoli úsilí. Ale svým založením se o to vůbec nezajímám, svou přirozeností. Je to však… nevím, co tento jev způsobuje. Takže dejme tomu, že koupím nějakou drobnost, jen maličkost. Bude se to prodávat minimálně za desetkrát vyšší cenu. Bude to mít minimálně desetkrát vyšší hodnotu, nevím proč. Je to velmi překvapivé. Automaticky. Koupím úplnou maličkost a pak zjistím, že je to velmi drahé. Myslím, že to, jak to pracuje, musí být zázrak Mahálakšmí. Takže vám musím říci, že byste si neměli dělat starosti o svou finanční situaci, vůbec žádné. Nepočítejte, nedívejte se, kolik peněz máte v bance, co s těmi penězi máte dělat, kam máte investovat. Viděla jsem, jak lidé při plánování toho všeho zešílí. To není třeba dělat, jakmile jste sahadžajogín. Všechno to pracuje automaticky. Ta chamtivost je ve vás, zrovna tak jako každá jiná nemoc. Tak jako máte nemoci, máte v sobě i chamtivost. Jako se vaše nemoci mohou Sahadža jógou vyléčit, vaše nemoci, zrovna tak zmizí vaše chamtivost. Nebudete vědět, co je chamtivost. Jediný způsob, jak to vyvážit, je stát se extrémně štědrým. Pokud jste extrémně štědří, chamtivost uteče. To může být další způsob, jak to udělat. Řekněme, že dostanete něco do svého domu a myslíte si, že už je toho moc. Ne že byste se toho chtěli zbavit, jen vám to už připadá příliš. Měli byste to někomu dát. Začnete přemýšlet, komu to můžete dát, a okamžitě si vzpomenete: „Aha, tamten člověk toto nemá. Dám mu to.“ A pokud mu to dáte, bude tak vděčný, tak vděčný a bude vám říkat spoustu milých věcí, které by vám normálně nikdo neřekl, nikdo. A je s podivem, jak je to radostné, jak se lidem vaše štědrost líbí. Takže musíte být štědří, prostě štědří. Ne k sobě, ale k ostatním. Buďte štědří, jak jen to jde. Štědrost je velmi láskyplná, je to jeden z projevů vaší lásky. Mnohokrát se Mi stalo, že jsem viděla, že někdo něco potřeboval, a zapamatovala jsem si to. Pak jsem tu věc koupila a dala to tomu člověku. A to množství lásky, které Mi ten člověk dal, bylo tisíckrát větší, než bych měla, kdybych si tu věc koupila pro sebe. Pro Mě to bylo úplně nezajímavé, ale pro něj to bylo… Řekl to mnoha lidem: „Matka mi dala toto. Matka mi dala.“ Překvapilo Mě to. Pak se Mě ptali: „Matko, proč jsi mu to dala?“ Řekla jsem: „Jen z pouhé lásky.“ Mnoho lidí se dalo na Sahadža jógu, protože si myslí: „Jaká to štědrost!“ Takže být štědrý je ten nejlepší způsob, jak žít v tomto světě. Koneckonců, je to bolehlav mít příliš mnoho věcí. Lepší je se jich zbavit, ale z lásky. Pokud to uděláte, zjistíte, jak moc si vás budou považovat. Další věc, jak se zbavit chamtivosti, je zkusit nějakou formu kolektivní sociální práce. Řekněme, že přijdete na nějaké místo, kde je mnoho chudých lidí, řeknu vám, že vaše chamtivost jednoduše zmizí. Budete ohromeni, jak tito lidé žijí, v jakých podmínkách. „Proč se starám o celý ten blahobyt a všechno?“ Bude to prostě šokující. Někdy, víte, vidíte lidi, také v Indii, ve velmi špatných podmínkách. Jednou jsem jela do Kalkaty a náhodou, víte, náhodou jsem se ocitla v místech, kde lidé žili v otřesné chudobě, dokonce i děti. A budete se divit, celé dny jsem nevzala nic do úst. Plakala jsem a nic nejedla, nevěděla jsem prostě, co mám dělat. Protože jsem si říkala: „Jak je to možné? Proč jsou tito lidé tak chudí?“ A byla jsem bezmocná, tak jsem prohlásila, že jednoho dne se pro ně pokusím něco udělat. Je skutečně pozoruhodné, že jsem ve velmi raném věku založila domov pro malomocné, otevřela nemocnici, tábor pro uprchlíky, všechno možné. A nikdy Mě ani nenapadlo, že ať už mám jakékoli množství peněz, pokud je dám těmto lidem, budu se možná muset něčeho vzdát. Také jsem prodala nějaké své věci, protože je to tak potěšující, řeknu vám, tak potěšující, tolik radostné, být štědrý. Být štědrý se v každém směru vyplatí. To je kvalita Kubéry. On je extrémně štědrá osobnost a takovou osobností byste měli být. Viděla jsem, že sahadžajogíni jsou velmi štědří. Dosud Mi nikdo neřekl, že je někdo lakomý. Až dosud, doposud. A jsem si jistá, že přijde den, kdy budeme mít lidi velmi vysoké kvality. V Sahadža józe na rozdíl od nějakých sekt neříkáme, že se máte vzdát svého oblečení, své rodiny, že máte bydlet v lese nebo v nějaké boudě či v něčem podobném, nic takového. Ničeho se nevzdávejte. Musíte se odevzdat ze srdce. Jen toto by se ve vaší osobnosti mělo odehrát. Nemusíte se ničeho vzdávat. A pokud to v sobě máte zabudováno duchovním způsobem, ani vás nenapadne někoho obrat. Naopak, budete se chtít všeho vzdát. Můj otec byl dokonce ještě horší než Já, řekla bych. Vždy nechával dům otevřený, všechny dveře otevřené. Říkával: „Žádný zloděj nepřijde, pokud necháte dveře zavřené.“ Tak jednoho dne přišel zloděj a odnesl si jeho gramofon, ten starodávný, s velkou troubou. Odnesl ho. Druhý den otec seděl a byl velmi smutný. Matka se ho tedy zeptala: „Proč jsi tak smutný, kvůli tomu gramofonu?“ „Ne, jsem jen smutný že to vypadá na znalce hudby, vzal si gramofon, ale žádné desky.“ Takže matka řekla: „No tak, co uděláme? Dáme do novin inzerát, aby si odnesl i tvé desky?“ Myslím tím – je to taková krása, že i po těch letech, když vám to vyprávím, máte z toho radost. Jak nádherně štědrou měl povahu! Ale když to vynutíte přes náboženství, přes nějaké nápady typu: „Vzdej se toho, vzdej se.“ Nemusíte se vzdávat. Vzdáte se toho z nitra. Pokud k tomu nejste připoutáni, pak jste se toho vzdali. To by tam mělo být, a pokud si všichni užíváte svou štědrost a dobročinnost, není nad to! Znám lidi, kteří jsou velmi bohatí a tak dále, ale chybí jim štědrost. To je další kvalita Kubéry. On možná rozumí bankovnictví, možná. Tehdy nebyly žádné banky, ale Já myslím, že musely být, protože to, jak ovládá banky, víte, zdá se Mi, že to celé zastřešuje. a díky tomu v bankách zatím není problém. Já nevím. Je však velmi chytrý, velmi inteligentní, velmi bdělý, což je důležité, pokud se musíte zabývat penězi. I když byl od peněz naprosto odpoutaný. A jen se podívejte na Jeho život, co dělal. V dětství žil se svým guruem a brával, jak se říká, krávy a stáda ven do džungle. Takto žil v dětství a později si hrál s chlapci, kteří se starali o krávy. Tím chci říct, že vyrůstal ve velmi obyčejné rodině. Nikdy netoužil po penězích. Kradl, kradl máslo, protože ho ženy prodávaly Kamsovým vojákům. Takže On ho jedl, aby je ty ženy nemohly dávat vojákům. Jen si to představte, takový malý chlapec. Takže jim vlastně uděloval lekci. Ty ženy byly chamtivé a chtěly to dát těm hrozným vojákům a On to máslo snědl celé sám. Ve všem, co dělal, vidíte neobyčejnou štědrost, mimořádnou štědrost. Při veškeré své inteligenci byl tak hodný. A zabil svého vlastního strýce, musím říct. Pro Něj to ale nebylo důležité, takzvaní příbuzní nebyli důležití. Ale zejména u nás v Indii vidíte, že na tom, kdo je váš příbuzný velmi záleží. Otec je zloděj, jeho syn je zloděj, jeho vnuk je zloděj, všichni jsou zloději. Umíte si to představit? Ještě jsem neviděla, aby v rodině, kde jeden člověk je zloděj, byl kdokoli z jeho potomků čestný. Je to něco naprosto absurdního, jenže jim se vkrade do hlavy taková chamtivost, že to nepovažují za nic závažného. Myslí si prostě, že krást je jediný způsob, jak se dá žít. Ačkoli v Indii jsou lidé, kteří jsou extrémně poctiví. Viděla jsem naše sluhy, nikdy nic neukradli, nic, nikdy. Nevím, nemají k tomu žádný důvod, je to věc přesvědčení. Nikdy nic neukradnou, je to až překvapující. Proč, proč nekradou? Žijí šťastný život, nechtějí jej měnit. Nechtějí mít tyto hrozné věci, které je mohou uvrhnout do vězení. Ani o tom nevědí, vůbec na to ani nepomyslí, zkrátka to nedělají. Proč? Protože mají smysl pro stud. V chudších lidech je smysl pro stud velice rozvinutý. Taková společnost si ohromně váží lidí, kteří jsou poctiví, a oni jsou všichni poctiví. Jeden z nich možná není, ale takového člověka si neváží, protože sebeúctu považují za to nejdůležitější. Dokážete si představit tyto chudé lidi? Mají jídlo jednou denně, ale jejich sebeúcta je pro ně nade vše. Takže třetí řešení pro tento druh nesmyslné chamtivosti je vaše sebeúcta. Proč byste měli krást, proč byste měli mít něco, co je kradené, nebo proč byste měli mít něco, co patří jinému člověku? Pokud v sobě máte tu sebeúctu, nedotknete se ničeho, co není vaše. Když to mohou dokázat sluhové, proč ne lidé, kteří na tom nejsou tak špatně? Řekla bych, že to je povaha vyšší úrovně, kterou si vybudovali, že jejich sebeúcta je mnohem důležitější, než jakékoli jiné věci které mohou uspokojit jejich chamtivost. O chamtivosti platí jedno, nikdy není uspokojena. Nikdy není uspokojena. Viděla jsem lidi, kteří byli kdysi velmi bohatí a obrovsky zchudli. Takže se pro ně život stal peklem. Nemohou žít bez své chamtivosti, své okázalosti a předvádění se. Nechápou však, že to bylo špatné. Oni se zkrátka dál cítí velmi ublížení, když přišli o své peníze. Potom existují lidé, kteří chtějí mít peníze. Udělají cokoli, aby získali peníze. Je to naprosto absurdní věc, ale stejné je to s mocí. Pokud máte své vlastní síly, netoužíte po této moci. Ale oni chtějí mít moc, protože chtějí mít peníze a s penězi získávají moc. Umíte si to představit? Kde jsou lidské bytosti, na jaké úrovni? Na jaké úrovni vývoje jsou? Chodí stále dokola v tomto kruhu peněz. To je Nábhí čakra, která se musí napravit, která vám dává spokojenost. Pokud je vaše Nábhí čakra spokojená, dosáhli jste stavu Kubéry. Je velmi důležité vědět, že vaše Nábhí by mělo být spokojené. Je tolik jiných druhů věcí, které máme, ale Já si teď myslím, že nejhorší je chamtivost. A pokud se toto nějak zvládne, přivede na správnou úroveň, pak se podle Mého názoru svět velmi zlepší. Nechť vám Bůh žehná.