Шри Ади Шакти Пуджа, Използвайте Дясната Страна за Даване на Реализация

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Шри Ади Шакти Пуджа

Кабела Лигуре, Италия – 23 юни 2002 г.

Днес е различен ден като цяло за всички вас, защото е пуджа на Ади Шакти. И Ади Шакти е напълно завършена индивидуалност. Тя не е само Лявата страна, която познавате. Всички знаете само за Лявата страна, от Шри Ганеша чрез издигането му през различните чакри на Лявата страна. Отначало Аз не исках да ви разказвам за Дясната страна1, защото онези, които са преминали през Дясната страна, само се изгубват. Те са получили Гайатри мантра от писанията. Но не знаеха за какво се отнасяше тя. Просто я учеха наизуст. Те не знаеха също истинското й значение и именно така отидоха надясно и незнайно как се озоваха в Агнйа. А след това се опитваха да получат Себереализация. Обещаваха им, че ако работят правилно по Дясната си страна, ще достигнат крайната цел – Себереализацията. Но все още нито един от тях не я е достигнал. Повечето от тях придобиха ужасен нрав да проклинат и унищожават другите. Всички тези неща те научиха чрез движението си в Дясната страна. Липсваше събудената Кундалини. И бяха създадени да достигнат най-много до Агнйа чакра. И тогава паднаха в различни ями на пълно невежество. Всички тези книги бяха написани без разбиране, затова не е лесно да се върви по Дясната страна. Но най-добре беше да се събуди вашата Кундалини. Кундалини ви издига направо през центъра на всички чакри, до Агнйа, пресича Агнйа и стига отвъд Агнйа в Сахасрара. И тогава пронизва Сахасрара.

Какво е толкова важно относно Брахмарандра, откъдето преминава Кундалини? Аз никога не съм ви говорила за това. Но мисля, че сега за болшинството от вас е дошло времето. Знаете, че като малко детето има талу, областта на фонтанелната кост, която винаги пулсира. Тя пулсира, защото Духът е влязъл през тази област и когато тя се затвори, Духът се установява в сърцето. Сега трябва да станете ориентирана към Духа личност. Но проблемът беше как да навлезете в Сахасрара. Тантриците преминаха от Дясната в Лявата страна и развиха – трябва да кажем – всички черни практики на Лявата страна.

И така, десностранните станаха изключително избухливи, изключително избухливи – трябва да кажа това – извънредно амбициозни, свирепи и започнаха да убиват хора чрез проклятия. Те са много добри в това да бъдат винаги напред, да избутват всички хора назад и да погазват правата на останалите. Те бяха считани за най-амбициозните и най-властните хора. Сега брахмините и до известна степен кшатриите2 владеят Дясната страна. Заради Дясната страна, без съмнение, те станаха много силни. Получиха цялата власт над света и бяха считани за извънредно мощни и величествени хора, но не са. Тъй като бяха много избухливи. Гневливите хора не могат да бъдат духовни.

Беше им казано, че ще получат своята духовност; да не се тревожат, а да продължават да действат. А седемте чакри бяха описани в Дясната страна. Според тях има Бхух, Бхурвах. Бхух това е бхутри, този свят е бхух. Бхурвах е пълният Космос или можем да го наречем Антарикша. Сваха. Сваха е горенето (изразходването на енергия – бел.пр.) в Набхи чакра. А Свадха е вътрешното потребление, поглъщането. Сваха, Свадха. След това е Мъна, сърце. Мъна. След Мъна идва Агнйа. Вишудхи. Вишудхи е Джанах – колективност, хората. Отидете при хората. Джанах. Тогава на нивото на Агнйа е Тапах. В

Тапах Христос е в центъра. Лявата страна е джайнизма, а Дясната – християнството, но те всъщност не бяха път към израстването. Бяха само страна, може да се каже – изход, за енергията на хората, които се опитваха да търсят истината.

Това се е случвало от векове в Индия. Всички гуру, всички садху, всички големи тапасви (правещи покаяние – б.пр.), всички те правеха това. Но докъде стигнаха? Тапасвите бяха хора, които можеха да изричат проклятия, да проклинат, кшуд-шап, резки хора. Можеха да прокълнат някого. С катх-акшай (урочасване – бел.пр.), с поглед можеха да убият някого, можеха да изгорят нещо. Притежаваха всички сили на Дясната страна. Но с тези сили на Дясната страна докъде стигнаха? Донякъде до ада – бих казала – или до пъклото, предверието на ада, както го наричате. Там никой не получи Себереализация. Вие четете древните книги на Индия, а дори и на Гърция. Освен това има египтяни, англичани и всякакви други агресивни хора. Германците. Всички те бяха агресивни. Католиците, а също и римляните. Всички те бяха агресивни и вземаха земята и собствеността на другите страни. Изключително агресивни, те вярваха в убийството на хората. Изключително оскърбяващи, избухливи хора. Тогава как да ги върнем към нормалното, към централната пътека? Едната страна беше – както ви казах – Бхух, Бхур, Сваха, Свадха, което е горенето, потреблението. Това беше направено от Принципа на Гуру. После имаме Мъна, Джанах. Това е колективът. Те станаха колективни без съмнение – тъй като бяха толкова силни, с тях имаше много хора, чрез които да се борят за подтискане на другите чрез своя деспотичен характер; да се борят с хората и да ги подтискат.

Цялото това канада (горд – бел.пр.) поколение се появи в историята, както знаете, и след това изчезна. Бяха създадени войните и после толкова много хора бяха убити. Хитлер беше върхът на жестокостта. Те никога не се интересуваха човечеството. Това в края на краищата стигна и до Агнйа. Те също убиха Агийа, Исус Христос. Унищожиха Исус Христос. Унищожиха толкова много велики светци, които чрез централната пътека бяха наистина светци. Някои бяха инкарнаци, а ги унищожиха. Всичко това започна още по времето на Рама. Всичко това се случи. И един след друг дойдоха толкова много ракшаси и разрушиха изпълнената с мир култура на света.

Изключително арогантни, перчещи се – както бихме ги нарекли – много агресивни хора. И агресията се появи с такава сила и следваше една след друга. И стигна до определена степен. Когато хората реагираха, те биваха убивани, унищожавани… Толкова ужасни хора бяха създадени. Всички такива хора като тях бяха агресивни и разрушителни. Тази природа е все още в нас, в някои хора, защото те са надясно. Всички десностранни хора имат този проблем. Гневът, агресията, контролът върху другите – с това растежът спря. И нямаше духовен растеж. Те искаха да имат духовност, но с поведението, което бяха развили, духовността избяга. Имахме толкова много инкарнации. Всички те бяха убити, измъчвани, разпъвани на кръст или избити. По принцип нямаше възможност за спасяване на човешките същества. Един лош човек дойде и разруши целия свят. Имаше един Хитлер, който наистина порази всички хора, всички страни, всички нации и с нас беше свършено. И всичко това – защото хората възприеха десностранното движение, мислейки си, че то е по-лесно за духовността, което не е така.

Така че хората преминаха всякакви граници и достигнаха стадия, когато се превърнаха в абсолютни дяволи, ракшаси. Без да разберат, че тези човешки същества са ракшаси. Такива станаха. Дори техните гуру бяха съвсем като тях, а не нещо друго и даже измъчваха инкарнациите. Всички инкарнации бяха измъчвани от тях. Наистина е забележително как спасиха себе си. Но в крайна сметка не постигнаха никакви резултати.

И така, първото нещо, което Аз пробвах да изуча, беше Кундалини – това, че Аз трябва да мога да издигам Кундалини. И Аз знаех, че съм дошла за това. Не за нещо друго, а само да издигам Кундалини на хората, така че да тръгнат по централната пътека – не надясно или наляво. Но Аз ви дадох знанията за Лявата страна, плюс издигането на вашата Кундалини. Издигайки се, Кундалини разчупи вашата Сахасрара и вие навлязохте

в Царството на истинската радост, на реалността. И всички лоши качества започнаха да отпадат. В централната пътека първо се появи Муладхара. Чрез пробуждането на Муладхара и Централния канал, вие станахте много чисти. Очите ви станаха чисти, вашата разпуснатост си отиде. Ефтиното си отиде от вас. И вие станахте много – мисля, че трябва да кажем – свети хора. Докато това не се случи, вие не можете да бъдете в Сахаджа Йога. Не може да бъдете разпуснати, не може да флиртувате, не може да бъдете човек, който иска да обере парите на другите или нещо подобно, или някой, който е много агресивен, не може да бъде в Сахаджа Йога. Така че всички такива хора бяха изхвърлени. Веднъж изхвърлени, бих казала, те показаха своите зъби. Те не харесваха това, че бяха отхвърлени. Но сега някои от тях разбраха, че са направили грешки.

И така, първото нещо, което трябва да развиете, е вашето чувство за целомъдрие. Уважавайте го. И му се наслаждавайте. Това се случва заради пробудената ви Муладхара. Това е първата чакра от Лявата страна, където имате Шри Ганеша. Но в Дясната страна също имаме божества. На всяка чакра имаме божества за компенсация. Шри Ганеша е в центъра. И по този начин сме благословени чрез Неговата могъща чистота. И започнахме да разбираме красотота на чистотата, силата на чистотата. Ето как приключихмехме с нашата Дясна страна. Дясната страна беше за борба, за убийства, за гняв. За тези хора нямаше мир. Единственото нещо, което знаеха, беше как да доминират другите и да бъдат нетърпими.

Така че после те се издигнаха на по-високо ниво – Свадхистхан. В Свадхистхана се издигнаха до агресивността – даже сред творците – да се създаде нещо. Дори и сега има много такива. Те създават всякакви глупости, създават всякакви сайтове с груби текстове и много – бих казала – мръсни неща, за да си създадат име. И така, това е друго нещо, което получичаваме чрез Свадхистхан, е хора, които искаха да имат име, положение; това идва от дясна Свадхистхана.

После идва третата чакра, която е Набхи. На нивото на Набхи хората тръгнаха да правят пари, не Лакшми (щедрост – б. р.), а пари. Пари чрез всякакви средства. И измамиха целия свят. С парите, които получиха, правеха всякакви лоши неща. Или мамеха, или бяха агресивни. Измамите ги има по-скоро в левостранни страни като Индия, а агресивностите – десностранните. Качеството, което притежаваме в централна Свадхистхана, е творчеството. Създаване на изкуството, което е много красиво, което е много дълбоко и абсолютно духовно. Това изчезна.

И хората започнаха да показват дори инкарнациите изпълнени с мръсни навици. С прогреса се появиха всякакви мръсотии. Както вече ви казах, съществува Набхи. В Набхи хората тръгнаха подир парите. Левостранните хора правеха пари, а десностранните бяха агресивни с техните пари. Ако печелеха, мислеха, че са върхът на света. Ако имаха пари, си мислеха, че няма по-добри от тях. Всичко това ги довърши. Унищожи ги. Но ще се стигне до момент, когато те ще разберат, че парите не са за разрушение, а за съзидание. За изграждането на страните, за всеобщото изграждане на хората, да носят мир и любов сред тях. За помощ, за правене на всякакви добрини.

После същите десностранни хора стигнаха до чакрата на Майката и бяха ужасни майки. Опитваха се да доминират децата си, да доминират всеки и не можеха да жертват нищо заради децата си. Имали сме достатъчно такива жени, които са агресивни с мъжете си, агресивни с децата си. Сред тези хора дори майчинството е мъртво и изчезнало.

Най-различни и доста от тези неща видях, когато дойдох на Земята и бях шокирана. Що за хора бяха тези? Какво да правя с тях? Как да събудя тяхната Кундалини? Те се бяха изгубили още в Набхи чакра. Но сега идва чакрата на Майката. Те нямаха нито бащинство, нито майчинство, пропъдиха децата си – много егоистични, много егоцентрични, доминиращи родители. Това беше за Сърдечната чакра.

После идва колективната чакра, която наричаме Вишудхи. На нивото на Вишудхи чакра хората искаха да завладеят целия свят, искаха да владеят целия свят като техен собствен, да станат императори. Създадоха империи и се държаха до такава степен лошо,

че не е възможно човешко поведение като тяхното. Това действително бяха ракшаси, трябва да кажа, и тези качества на ракшаси все още ги има. В тяхното поведение, във всичко можете да видите как се държат спрямо хората, как ужасно се отнасят с тях. Създавайки хора, които са против духовността, които са агресивни. Превърнаха света в двуполюсен, където имаше агресивни и измъчвани хора. Този свят на противоположностите съществува дори и сега, но в много по-малка степен. Благодарение на колективносто разбиране бяха създадени много добри институции, но те не проработиха. Те не са така успешни. Защото хората начело контролират, но какво? Не себе си, контролират другите. И цялото им поведение развали цялата работа на тази чакра.

Ако се огледате наоколо на колективно ниво, днес навсякъде войната продължава, продължават да се бият, продължават да се убиват, разрушението продължава. Как така? Има толкова много духовни хора сега на този свят. Причината е, че духовните хора са станали много спокойни, тихи. Наслаждават се прекалено на своя духовен живот. Станали са много тихи и много мирни хора. Но това не носи мир. Вие трябва да бъдете динамични! И трябва да носите мир на света, трябва да направите нещо относно това. Ние сме много доволни от нашия напредък, но не си даваме труда да видим колко са напреднали другите. Колко далеко са стигнали. Къде можем да се срещнем с тях. Какво можем да променим в тях.

От Моето ниво Аз мога да променя много неща, но от вашето ниво колко хора сте промененили? Какво сте направили? Това трябва да се види. Все още живеете с вашето его в Агнйа. И сте много щастливи с вашия мир, с всичко, което сте получили чрез Сахаджа Йога.

Това е най-голямото бедствие, пред което е изправен светът днес. То е, че онези, които също са духовни, които са достигнали големи висоти, ни най-малко не се тревожат за това какво е добре да бъде направено. Онова, което правят, е да се наслаждават на собствената си духовност, да идват на пуджа, да имат повече и повече от това. Но те не са вършили колективна работа да променят хората. Някои от тях – един или двама – работят и толкова. Останалата част си прекарват добре, наслаждавайки се на себе си и то по такъв начин, че хората ги възприемат като велики души, като добри хора, това е всичко. Аз бих искала сега да си направите интроспекция и да разберете каква колективна работа сте извършили, колко хора сте довели. С кого разговаряте. На колко хора сте разказали за Сахаджа Йога. Толкова много хора сте тук.

Христос е имал само 12 ученика, но те са били много по-динамични от вас. Сега трябва да се заемете с Дясната страна. И когато го направите, ще създадем динамични хора. Не просто някакви безполезни, търпеливи, много тихи и мирни хора. Това не беше целта на Сахаджа Йога. Целта на Сахаджа Йога е да променя. Да промени мнозина. И всички Мои благословии са за тези, които го правят. Но онези, които я пазят само за себе си, не вършат много добро нещо. Колко хора във вашата страна са дошли в Сахаджа Йога? Само разберете. И с колко хора сте го постигнали?

Така вашата Йога не е пълна. Вашата Йога е частична, левостранна, където сте много обичащи, много любезни и такива неща. Аз не казвам, че трябва да станете агресивни, в никакъв случай. Но дори съм виждала хора, които искат да бъдат лидери, искат да бъдат нещо голямо, но на колко хора са дали Реализация? С колко хора са говорили за Сахаджа Йога? Виждам, че дори в самолета или докато вървите по улицата, навсякъде бихте моогли да говорите за Сахаджа Йога. Но ето ни сега – използваме Сахаджа Йога за нашето величие, да разберем само себе си. Не за това ви е дадена Сахаджа Йога. Тя ви е дадена за даване на Реализация на много хора.

Аз моля всички по-млади хора, най-вече младото поколение, да не пилеете вашата Сахаджа енергия за глупости, както направиха по-възрастните. По-добре излезте и говорете с хората за Сахаджа Йога и разпространявайте Сахаджа Йога. По-възрастните са по-заинтересовани да се грижат за училища или приюти, да правят това или онова. Това не е вашата работа. Вашата работа е да създавате повече Сахаджа йоги, повече Сахаджа

йогини. Но това липсва, откривам, че го няма. Дясната страна липсва. Вие трябва да отидете в Дясната страна. Действайте. Нищо няма да ви се случи. Никой не може да ви убие, никой не може да ви пречи, никой не може да ви арестува – Аз ви го казвам.

Вие имате силите, но ако не ги използвате, е напразно. Ето защо стигнахме до застой. Затова е нужно да знаем, че трябва да използваме нашата Дясна страна. Дясната страна е много важна. Следващия път ще ви разкажа за Дясната страна – какво има в Дясната страна. Сега не можете да станете левостранни, каквото и да опитвате. Използвайте вашата Дясна страна в правилна посока, с правилно разбиране. Не както някои – бих казала- много произволно, своеволно или много доминиращо като Хитлер. Имали сме даже хитлеровци сред Сахаджа йогите. Но сега е дошло времето да направите нещо повече от това, което направиха светците преди. Да довършите делото им. Не да я пазите само за себе си – да имате семейство, да имате много хубави деца, да имате, да се радвате. Не за това е Сахаджа Йога.

Сахаджа Йога е за трансформация на целия свят. Трябва да помислите за това какво правите, къде сте. И какво сте постигнали в Сахаджа Йога.

После стигаме до Агнйа. В Агнйа какво се случва? Сахаджа йогите стават… имат… те могат да понесат всичко, могат да изстрадат всичко. Ние не искаме това. Онова, което искаме, е да отстраним страданията на другите, да отстраним агресията у другите. Но нямаме, нямаме този вид организация. Нямаме подобно разбиране. И ако това проработи, вие ще бъдете различни хора. Иначе сте станали като светци – седнали в техните отшелнически килии, нещо подобно. Но не повече.

Така че по-добре опитайте да направите нещо положително, без агресия. Аз знам, че някои от вас са все още много агресивни и се перчат, знам го. Но ако сте настроени да работите колективно, тогава ще осъзнаете какви грешки правите. Какво липсва все още във вашата личност. Това е много важно.

На ниво Агнйа чакра много Сахаджа йоги залитат. Не зная какво се случва с тях. Казах ви, че в Агнйа трябва да простите. Но това не означава да позволявате на хората да правят грешни неща. Понеже искате да простите, е много лесно да не се борите, да не казвате нищо, само да стоите настрани, само да прощавате. Не! Идете и говорете с този човек, кажете му какво не е правилно. Трябва да се изправите лице в лице. Ако не може да се изправите лице в лице, тогава сте безполезни. Точно както всички други хора. Каква е ползата от вас, които сте получили Реализация?

Сега трябва да разберем, че работата не е само да имаме вибрации, да сме добре, да излекувате някои хора – не е това целта. Вие трябва да разпространявате. Трябва да отидете сред хората. Трябва да бъдете колективни по този въпрос и да разпространявате Сахаджа Йога. С толкова много Сахаджа йоги по целия свят не сме напреднали много. И така, сега трябва да планирате какво искате да правите, как искате да го правите и как да разпространявате Сахаджа Йога. Това е много важно. Защото сте добри – да речем – в приказките за Сахаджа Йога, в пеенето за Сахаджа Йога. Всички тези неща са безполезни докато нямате конкретно доказателство – идването на много повече хора в Сахаджа Йога. В малка страна като Турция имаме 25000 Сахаджа йоги. Какво ще кажете? Всички те са мюсюлмани, 25000 мюсюлмани стават Сахаджа йоги. Защо откривате, че числото е много малко във всяка друга страна? Те (турците – б.пр.) не са много богати, но се грижат за своята Себереализация и също дават Себереализация на другите. Много учудващо е как се е развило това и как се е разпространило.

Така че вместо да мислите за вашите проблеми, за вашите врагове, за вашите сили, помислете да дадете сили на другите. И да ги направите Сахаджа йоги. Това е много важно. Ако сте в Сахасрара, тогава имате всички сили. Ако сте в Сахасрара и ако не разпространявате Сахаджа Йога, каква е ползата от получената Себереализация? Само лично за вас ли ? Това е много егоистично. Така че, бих казала, вместо да разпространявате собствената си слава, собствената си усмивка, собствено си име, опитайте се да привлечете повече хора в Сахаджа Йога. Станете много динамична сила.

Толкова много хора Ми се оплакват, че Сахаджа йогите не са нищо друго освен мъртви хора. Такива ли сте? Дори само една отделна личност като Мен свърши толкова много работа. Защо да не го сторите и вие, хора? Работихте ли из цялата ви страна? Само помислете за това. Защото докато не направите това, вие не сте сампурна, не сте завършени и не сте разбрали силите на Ади Шакти в пълната им форма. Ето защо ви казвам днес, че това е много важен ден, в който Ме боготворите като Ади Шакти. Но трябва да знаете, че Ади Шакти трябва да е цялостна форма. Не може да бъде само левостранна, не. Ако не стане това, то каква е ползата? Това е като всеки друг само да получи Реализация от когото и да е. Това не е толкова важно. Вие не само трябва да я разпространявате, но също трябва да ги направите реализирани и осъзнати за това.

Давам ви всички Мои благословии, цялата Моя любов, всички Мои сили. Но опитайте се да разберете. Съгласни ли сте?

Благодаря ви много.