Шри Ганеша Пуджа, Вашата невинност ще спаси този свят

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Шри Ганеша Пуджа

Кабела Лигуре, 16 септември 2000 г.

           Днес сме се събрали тук, за да проведем  Ганеша  пуджа.  Зная много добре, че Ганеша е символът на чистотата, на святостта и боготворенето на невинността. Когато боготворите Шри Ганеша, трябва да знаете, че той е въплъщение на невинността. Чудя се дали разбираме нейното значение или не. Невинността е вродено качество, което не може да бъде насилвано, не може да бъде тренирано вътре във вас. То просто е вродено в човека качество. Когато някой става последовател на Шри Ганеша, той се превръща в невинна личност. Може би си казвате, че невинните са атакувани от коварните, от агресивните. Но невинността е нещо толкова велико, че не може да бъде разрушена. Тя е качеството на Духа. Невинността е качеството на Духа. И когато Духът във вас е пробуден, придобивате силата на невинността, чрез която преодолявате всичко негативно, всичко неправилно, всичко, което е пагубно за вашето израстване, за духовното ви разбиране. Така че не е възможно да “станете” невинни. Трябва да сте невинни, в смисъл, че по рождение сте невинни. Това става след Сахаджа Йога, след Реализацията. И вашата сила за борба с тези неправилни, отрицателни чувства във вас, а също и отвън, е абсолютно подкрепяна, закриляна от  Майката на Шри Ганеша. 

           В наши дни е трудно да говориш на някого за невинността. И вие познавате живота на Христос. Той беше самата невинност. А не знаеше що за хора има край себе си. Мислеше, че всички са невинни. И им говореше по начин, по който един коварен човек не би говорил, тъй като коварният разбира коварството в другите. И казваше неща, които може би другите не са разбирали. Но каквото и да казваше, то имаше вибрациите на невинността. Това трябваше да постави тези хора на мястото им, да се отнасят подобаващо с Него. Обаче вероятно не им беше време да бъдат реализирани души. Бихме могли да кажем, че невинността на Ганеша не беше сразена, а в голяма степен беше създадена атмосфера на такава святост и красота, каквито можете да видите в живота на Христос. 

           Щастлива съм, че всички знаете за женитбите. Защо? Каква е потребността от женитби? В края на краищата в наше време хората живеят, без да се женят. Но женитбата означава святост на брака. Святост във вашето физическо, умствено и емоционално единение. Ако нямате святост и живеете с някого, тогава то не е съвършено. Децата, които ще създадете, няма да са наред. Ето защо е необходима женитбата. Както знаете, Христос посети една сватба. Защо й обърна толкова внимание? Защото сватбата освещава връзката помежду ви. Всичко бива, но връзката между съпруг и съпруга трябва да бъде осветена. В противен случай децата, които ще създадете, могат да станат всякакви. Могат да станат крадци, измамници, лъжци, могат да бъдат много, много жестоки, ако няма святост в женитбата. Ето защо той отиде да освети брачната институция.

        Но е абсолютно неправилно и глупаво, че е създал алкохола. Това, което направи, е, че придаде на водата вкус на гроздов сок. На иврит гроздовият сок се нарича алкохол. Може да кажете, че не се нарича така, но вино означава алкохол, а също така гроздов сок. Не е възможно, защото не можете мигновено да създадете алкохол. Направата на алкохол отнема време – да ферментира и да ферментира, да ферментира. Тогава става алкохол. И ако Христос го е създал по такъв Сахадж начин, спонтанно, как може да бъде алкохол, който опиянява? Толкова много хора, особено в християнската религия, вярват, че Христос освети вино, което е абсолютно погрешно. Никога не е освещавал алкохола. Той промени вкуса на гроздовия сок във вкус на вино. Онзи ден срещнах една личност, която познавате, Романо Баталия, и той каза: “Майко, Вие ми дадохте реализация.” Казах: “Добре, дай ми малко вода.” Той ми донесе вода. Поставих пръстите си в нея. След това той я опита и каза: “Майко, има вкус на вино.” Казах: “Ето това е. Това направи Христос.” Така че няма никаква святост в алкохола. Как очаквате Христос да направи нещо, чрез което вашето съзнание напълно се замъглява?

           Знаете, че тези, които пият, не са нормални хора. Има нещо нередно в техните мозъци. Когато карат кола, създават проблеми, когато говорят някому, можете да забележите, че не са нормални. Опитват се да бъдат много агресивни. А понякога могат да бъдат много пасивни. В повечето случаи са много агресивни и се държат по неподобаващ за човешкото същество начин. И така, трябва да разберем, че така нареченото вино е много лошо нещо и е насочено срещу духовния живот. Всички страни, в които алкохолът се смята за осветен, просто пропадат. Това е против Шри Ганеша, против невинността. И така, такава личност може да бъде много коварна, много проклета, много доминираща. Може да причини всякакви лоши неща. И не може да се вярва на този, който пие и се превръща в пияница.  Той може да досажда на жена си, на децата си, на когото и да е. И да се опитва да разруши живота им, тъй като знае, че той самият е разрушен.

           Така че човек трябва да разбере едно нещо – невинността не ви позволява да правите нещо, което отива срещу вашето съзнание. Вашето човешко съзнание е много важно и трябва да бъде уважавано. С каквото и да се захванете, ако разваля вашето съзнание или здравето ви, то това е изцяло неправилно, особено за Сахаджа йогите. Трябва да поддържате здравето си. Как да поддържате здравето си в ред? Като избягвате всички такива неща, които разрушават вашето здраве.

          Така че семейният живот е осветен живот. Той е благословен живот. Сега има мир. Трябва да кажа, че в Сахаджа Йога всички са благословени от Мен. Човек трябва да разбере, че това, което е получил, е нещо много голямо. Обаче има много хора, познавам много такива, които идват и казват: “Майко, искаме да се разведем. Опитваме се да създадем добър брак.” Всякакви неща говорят. Ако знаете, че това е осветен брак – женитба според всички церемонии на Сахаджа Йога– той не може да бъде лош. Но ако вие сте лоши, нищо не може да ви помогне. Ако имате странни идеи относно брака, трябва да се опитате да ги коригирате. Ако искате да се ожените в Сахаджа Йога, тогава моля уважавайте святостта на брака. Зная, че понякога е възможно жените да са лоши, мъжете да са лоши, може да има проблеми. Но мъдрият човек ще се опита да изтърпи всичко това. Защото той или тя иска да уважава святостта на брака.

           Много е спорен въпросът за раждането на Христос без женитба, а и Ганеша също беше роден без женитба. Самите те са святост. Не се нуждаят от никаква святост отвън. Те са невинни, а невинните хора не се нуждаят от какъвто и да е ритуал или церемония. Ето как бяха родени – от абсолютната чистота, от невинността. Но това не означава, че трябва да гледаме на тях като на пример за нас самите. Те бяха божествени личности и трябваше да бъдат родени по този начин. Защо? Ние трябва да бъдем осветени и да водим свят живот. Това е разликата между инкарнацията и човешка. Лесно е да се критикува инкарнация. Много е просто да бъдат критикувани. Всички инкарнации бяха критикувани от хората, защото човешките същества не могат да ги разберат. Но опитайте се да бъдете наистина много чисти и невинни и тогава ще разберете, че техният живот беше от друго естество, от друг стил.

           Ще кажете: “Майко, ние можем да развием невинност.” Не можете. Кой е начинът да станете невинни? В Сахаджа Йога имаме подходящ метод да станем невинни. Това става като останете в състояние на съзнание без мисли. Ако сте в състояние на съзнание без мисли, това, което става, е, че не реагирате. Не се въвличате в неправилни неща. Не се въвличате в никакви спорове или дискусии. А само наблюдавате. И невинността във вас се издига красиво, като лотос, издига се от блатото. Така че каквито и да са обстоятелствата, когато сте в състояние на съзнание без мисли, не реагирате. Това е белег на невинността. И хората, които не реагират, се запазват млади. Никога няма да им проличи възрастта, съхраняват се млади. Защото да се реагира не е много хубаво нещо. То ви кара да се въвличате в друга личност. А ако не реагирате, ако само наблюдавате, вие сте свидетел. Тогава не се въвличате в нищо. Стоите настрана от него. Ето как вашата невинност  расте и ставате много уверени. 

           Четох разказ за един китайски цар, който отишъл при един светец и го помолил да получи някакъв дар от него. “Какъв?” “Искам синът ми да стане личност, която може да се справя с всичко. Каквото и да правят хората, той да е в състояние да се справи.” Светецът казал: “Добре, остави сина си при мен.” И така, когато започвали спорове, когато започвали борби, синът просто стоял неподвижно, наблюдавайки всичко състояние на съзнание без мисли. И всички се оттегляли от арената. Не можели да устоят на невинността на това момче, което било толкова младо. А кралят се чудел как синът му можел да се изправи лице в лице с всички, срещу всичките им аргументи, срещу цялата им агресия и всичките ужасни неща, които му казвали. Ако някой ви каже нещо, просто трябва да бъдете невинни. През това време вашата сила на невинността ще покаже, че личността, която се опитва да ви доминира, да ви безпокои, е на много грешен  път. И самият човек е възможно да разбере: “Правя какво ли не, а този, когото се опитвам да доминирам, въобще не обръща внимание”. Така че ще се почувства много безсилен. Така е, защото няма никаква сила да доминира друг. 

          Това, което имаме сега като Сахаджа йоги, е, че можем да навлизаме в съзнание без мисли. Опитайте да намалите реакциите си, реакциите си спрямо каквото и да е. Хората имат такива смешни идеи за себе си, че реагират. Например, някой ми показа тези килими. Започнах да наблюдавам. Бях много щастлива. Казаха ми, че всички Сахаджа йоги са ги направили със собствените си ръце, толкова красиви. Наистина толкова радостно беше, че са ги направили. Но ако бях много обикновена личност, бих могла да кажа: “О, господи, какви цветове, какво нещо…” и всякакви такива неща. Така че каквото и да бяха направили, нямаше да мога дори да се наслаждавам. Първо, наслаждението е загубено. За детето наслаждението е пълно. Каквото и да вижда, си създава радост от него. Погледнете децата. Виждала съм деца, които, каквото и да намерят, си правят играчка от него. Онзи ден ходихме в Генуа и видях, че там имаше оставени пънове. Някакви деца се появиха отнякъде. Просто се покачиха върху пъновете и си направиха коне от тях. И им се наслаждаваха. Виждате ли, щом намерят нещо, някакво място, си правят от него нещо, което им доставя радост,  правят си игра. За тях животът също е игра. Просто нещо за наслаждение. И ви карат и вие да се наслаждавате. Ако не сте в добро настроение, те ще дойдат и ще се държат по такъв начин, че ще трябва да се превърнете в много обикновена, естествена личност. Така че когато видим обикновена, естествена личност, винаги казваме, че е като дете. Това означава, че те не разбират коварството. Не разбират човешката глупост и живеят в собствения си свят на невинност. По същия начин всички Сахаджа йоги трябва да развият такава аура около себе си. Нека хората да видят колко сте невинни, колко благи сте. Няма нужда от никакви спорове, никакви кавги, никакви борби. Остава само вътрешното удовлетворение в съзнание без мисли.

           Много хора казват : “Майко, не можем да останем без мисли.” Защо? Защо не можете да останете без мисли? Защото през цялото време каквото и да видите, искате да реагирате. Само ако постепенно започнете да спирате да реагирате… Самонаблюдавайте се, интроспектирайте се. Ако през цялото време се опитвате да реагирате, кажете на ума си да се държи естествено. Ако има някаква реакция, просто не казвайте нищо. Замълчете. Постепенно ще се удивите как оставате в съзнание без мисли. Колко красиви ставате и всеки, който ви види, ще знае, че сте нещо различно, че не сте обикновена личност. Но обичайната реакция на хората е например ако на улицата има кавга, всеки да се включи. Те обичат да се борят. Искат да бъдат част от кавгата или боя, или каквото и да е. Не искат да излязат от него. Ако в това време просто имате своята невинност, това ще подейства. Казах ви, че невинността е Духът и Духът е невинността, която не може да бъде разрушена от нищо. Факт е, че не може да бъде разрушена от нищо и че може да бъде възстановена чрез Сахаджа Йога. Възможно е да сте били много агресивна личност, възможно е да сте били много нещастна личност, личност, която непрекъснато е безпокояла другите – възможно е. Но след Сахаджа Йога можете да направите личността си толкова блага и красива, че не само вие да се наслаждавате, но също и другите.

           Невинността е абсолютна, почтена интелигентност. Тя не преследва никаква цел, няма корист. Тя е абсолютно безкористна. Постига такава височина в радостта, защото няма никаква корист, за каквото и да е. Тя вижда суетата във всички начинания и просто се наслаждава. “Защо хората тичат нагоре-надолу, защо се бият?” Тя просто застава и вижда защо вършат това. Ето така. Някои могат да си мислят, че са наред, че няма нищо нередно с тях, но не е така. Казах ви, невинността е нещо особено – тя е вродено качество и не бива да се мамите като си мислите, че сте невинни. Напротив, просто се интроспектирайте и разберете какво сте вършили досега, що се отнася до поведението ви спрямо другите. Какво е вашето отношение. Вече ви говорих за емоционалната интелигентност. Емоционалната интелигентност е израз на невинността. Тя е израз на Шри Ганеша в нас. Децата, които са надарени с нея, винаги се опитват да ви доставят удоволствие. Знаят какво искате, от какво се нуждаете; ще ви дадат цялата радост, която искате, ке направят всичко, каквото харесвате, само за да ви доставят удоволствие. Те нямат свои собствени желания. Не желаят да имат свои собствени изисквания. Никога не казват: „Искам това.” , “Направи това за мен.” Никога. Просто искат да разберат какво вие желаете, какво искате да имате. И полагат всички усилия да ви дадат това, което искате, каквото и да е то.

           Много е интересно как децата се държат с възрастните. Бих казала с голямо разбиране, като възрастни. Така че в невинността ставате крайно пораснали, помъдрели. Много помъдрели. Чрез тази зрялост знаете от какво се нуждае дадена личност и какво друга личност не трябва да има. Много е интересен начинът, по който те се установяват. Мисля, че децата са най-интересното нещо на света. За Мен розите са много красиви, но децата са най-интересното нещо и ви учат на толкова много неща, че се удивлявате на тяхната невинност. Толкова много шеги има за децата – как се държат, как говорят. Толкова са невинни, че казват всичко на всекиго, нищо не крият, а това е много трудно. Зная една шега. Един човек дошъл в един дом на обяд. Детето го гледало много настойчиво и казало: “Майко, той не се храни като кон, както ти ми каза.” И се засмяло. Всички били шокирани. Явно майка му е казала, че гостът се храни като кон, така че детето погледнало към госта и си помислило: “Той не яде като кон.” Те са толкова невинни, понякога казват неща, които напълно могат да ви злепоставят. Има толкова много шеги и ако пишете книги, пишете шеги за децата. Казвам ви, хората ще се наслаждават. Защото децата толкова невинно казват неща, които не са нищо друго освен истината. Не могат да лъжат. Изпълнени са с истина, която е качество на невинността. Никога не лъжат. ““Ти не направи това, нали?” “Не, не бях аз.” Никога не лъжат. Ние възрастните ги учим как да лъжат и мамят.

           Ние учим децата и на още едно лошо нещо – че трябва да притежават всичко. Особено на Запад. Казват на детето: “Това е твое. Не трябва да го даваш на никой друг, то е само твое.” Тъкмо обратното, трябва да им казвате: “Постъпи, както намериш за добре.” Оставете на тяхната невинност. Ще се учудите, че ще се откажат от всичко, което имат. Ще се държат по такъв прекрасен начин и ще се учудите как се опитват да доставят удоволствие на всеки, как се опитват да ви забавляват. Способностите им в това отношение са толкова големи, че се удивлявате как е възможно тези малки създания да имат такава способност. Това са благословиите на Шри Ганеша. Негова благословия е, че децата са толкова много сладки и толкова забавни, и толкова хубави. Опитайте се да станете като тях. Трябва да бъдем като тях.

           Можете да сте чели книги, можете да имате много титли, възможно е да сте нещо голямо, но не сте като дете. Трябва да бъдете личност, която е като дете. В противен случай никой няма да харесва компанията ви. Такива хора наричаме досадници. В действителност досадата идва от хора, които нямат никаква невинност в сърцата си. Опитват се да ви кажат: “Трябва да правите това. Ако искате да успеете, направете така.” Всички тези лекции са безполезни за децата. Чрез вътрешното си разбиране трябва да осъзнаете, че всичко, което ви казват, е глупост. Децата не ги е грижа какво им внушавате – да бъдат непослушни, да бъдат ужасни. По същия начин, ако сте невинни, няма да възприемате подобни работи. Може да слушате всякакви лоши неща. Оставете ги да ви говорят каквото си искат, няма значение. Никога няма да го направите, защото не можете, тъй като сте невинни. Невинността ще ви води, ще ви направлява по подходящия начин за това какво трябва да се направи и какво – не.

           Опитайте се да се самонаблюдавате и да разберете невинни ли сте или не. Хората си мислят, че някой се опитва да ги командва, да ги нарани, да ги унижи. Никой не може да унизи невинността. Невинността е качество, което устоява на всякакъв вид глупости. И не само това, но с възрастта вашите здраве, ум, мислене и емоции стават безкрайно невинни и вие се наслаждавате на себе си.

           В наши дни понякога се забелязва голяма вълна от безсрамие. Хората, които сме виждали, нямат никаква Ладджа. Не зная, някои мъже искат да привличат жените, а някои жени искат да привличат мъжете… Децата никога не правят така. Те не знаят какво е това да “привличаш мъжете” или да “привличаш жените”, или когото и да е. Те ще се опитат да доставят удоволствие  на кучето, на коня. Никога не съм ги виждала да правят всичко възможно, за да привлекат някого. Причината е че тяхното себеуважение е пълно. Те напълно познават себе си. Така че защо им  е да тичат подир жени, подир мъже и да си създават проблеми? Себеуважението им е пълно. Такава е невинността. Дава ви пълно себеуважение. Не се кланяте никому, нито пък карате някой да ви се кланя. Това е красотата на невинността, която така добре работи във вас. Ето защо винаги казвам да боготворите Шри Ганеша. Познавам един човек, който беше много високопоставен. И бях учудена, че внезапно се парализира. Какво се случи? Беше много добър човек, не би трябвало да се парализира. Тогава разбрах, че има много голяма слабост към жени и така си докара този проблем. Казах му: “По-добре е да боготвориш Шри Ганеша. Боготвори Шри Ганеша.“

            Боготворенето на Шри Ганеша подобрява вашата Муладхара, подобрява чувството ви за свян, подобрява собственото ви достойнство и себеуважение. Обличайте се по начин, който доказва, че уважавате тялото си. Говорете по начин, който показва, че уважавате езика си, речта си. Не може да имате непристоен език, ако сте невинни. Не може да имате ум, който да оскърбява, да казва ужасни думи. Виждала съм в Америка да говорят по такъв странен начин, че се шокирате. Не е необходимо да използвате такива мръсни думи, за да се изразите – с това езикът ви се разваля. Невинността си отива от вашия език. Ако сте загубили невинността на речта, каквото и да казвате, никога няма да е истина, никога няма да се сбъдне. Но ако сте невинни, езикът ви е невинен и уважава. Така че основното, което трябва да разберете, е да уважавате езика си по всякакъв начин. Например, когато трябва да се ядосате някому или да кажете нещо, най-доброто поведение е да замълчите. И още – трябва да уважавате езика си, да уважавате вашите очи. Някои хора имат много лошия навик да шарят с очите навсякъде, да гледат по жени. Някои жени са такива. Не уважавате очите си и развивате проблеми с очите си. Не само това, но и с ума. Умът ви толкова е развален от такова поведение, че няма никакво благоразумие. Не може да се наслаждава на нищо. Такава личност не може да се наслаждава на нищо. 

Ако сте личност, която уважава очите, носа, ушите си, казвам ви, ще бъдете изненадани. Всичко доставя толкова радост. В този свят има толкова много неща, на които можем да се наслаждаваме. Но хората не могат да чуят нищо, което е добро. Има птици, които чуруликат – те не могат да ги чуят. Има дървета, които растат – те не могат да ги видят. Има благоуханни цветя – те не могат да ги помиришат. Защото тяхното себеуважение е много слабо, защото са хора на много ниско ниво, бих казала, които не могат да се наслаждават на нищо наоколо. А би трябвало да са източник на наслада. Виждате как децата са извор на наслада. Как се наслаждаваме на всяко дете, което се появи на сцената и тича по нея. Защо? Защо се радваме на децата, които тичат наоколо? Не казваме, че детето е изпаднало в амок и че е пияно, а му се наслаждаваме. Защо? Каква е сладостта в това дете, която ни прави толкова щастливи? Това именно е невинността. Неговата сила е невинността. И чрез тази сила то изглежда толкова сладко, толкова красиво, че ни доставя истинска вътрешна радост.

           И така, на второ място, невинността дарява радост. Невинността дава радост на хората. Всяко нещо, казано невинно, направено невинно, доставя наслада. И виждате, че тази личност е толкова открита, толкова прекрасна и се наслаждавате на тази откритост, на тази свещена невинност. Ето затова боготворим най-напред Шри Ганеша. Защото Шри Ганеша беше първото Божество, създадено от Ади Шакти. Защото ако трябваше да създаде нещо, Тя сигурно е знаела, че то трябва да притежава силата на невинността. В противен случай хората ще поемат в неправилна посока, ще извършат всякакъв вид погрешни неща. Затова най-напред създаде Шри Ганеша, чиято невинност  – можете да я наричате вибрации – е толкова силна, че контролира. Разбира се, има хора, които напълно са обърнали гръб на своята невинност и си мислят, че са вечни. Просто забравете за тях. Но обикновено вашата невинност ви води, независимо дали го осъзнавате или не. И това е толкова сладко нещо. Толкова сладко, че кара хората да се издигат в тяхното благородство, в тяхното величие. И това е, което трябва да развиваме в нас, Сахаджа йогите. Когато Сахаджа йогите отиват някъде, опитвайте се да направите нещо, срещнете се с някого, свършете някаква социална работа, каквото и да е, и хората ще чувстват радостта, която носите в себе си. Само заради тази радост Ади Шакти създаде Шри Ганеша. Заради тази радост, невинна радост във вас, която не наранява никого, която не очаква нищо, не изисква нищо, не иска нищо, а просто излъчва радост навсякъде. Такава личност трябва да бъдете. Няма нищо лошо в това да носите хубави дрехи, да ядете хубава храна, да разговаряте. Но във всичко това трябва да има уважение към невинността. С тази невинност можем да разрешим проблемите, всичките проблеми на света могат да бъдат решени. Ето защо Шри Ганеша е толкова важен. Ако не разбирате правилно Шри Ганеша и ако вашият Шри Ганеша е в опасност, не зная какво може да ви се случи. Знаете, че в днешно време се появяват толкова ужасни болести, защото у хората липсва святост. Взаимоотношенията им не са святи. Всяка връзка трябва да бъде осветена от вашата невинност, каквато е с вашите сестра, майка, брат, баща. Всички тези връзки са толкова добри, толкова красиви и святи, защото са връзки на невинността. Обичате баща си невинно, обичате дъщеря си невинно и обичате майка си невинно. Защо трябва да обичате, за да спечелите нещо? Тогава това е подло. За да властвате? Тогава това е подло. Само от любов, в името на любовта. Това е възможно, ако сте невинни.

           И така, сега съм щастлива, тъй като утре всички ще се ожените. И тези, които ще се оженят, трябва да разберат, че това е свят брак. Много е важно. Не е като коя и да е друга женитба. Това е брак в мое присъствие. Така че бъдете внимателни. Ако не желаете да се жените, добре – приключете с това. Даде ви се възможност да се запознаете с другия, да го опознаете. Но ако след това се опитате да се държите странно, ще стане много трудно за вас и за Мен. Мога да се откажа да правя сватби. Не желая хората да говорят за развод още от първия ден. Но ако действително има проблеми, добре. В Сахаджа Йога разводът е разрешен. Не както например при католиците, които не разрешават развода. И тогава мъжете създават всякакви връзки, а и жените правят същото. Тук не е така. Вместо да вършите този вид глупост, можете да се разведете. Но това трябва да бъде много невинно събитие, в смисъл, че се развеждате с дадена личност, защото е била провокирана вашата невинност. Тогава  ще се съглася с вас, че трябва да се разведете.

           Така че пазете невинността си. В наше време е много важно да съхраните невинността си – Шри Ганеша трябва да бъде пробуден във вас, а и в другите. Това ще спаси този свят. Нищо друго освен невинността, която имате, не ще спаси света. Каквото и да знаете, каквото и да казвате, каквото и да пишете, моля ви, внимавайте да не нараните невинността във вас. Не е необходимо да водите живот на морализатор, това или онова. Това, което е необходимо, е вашата невинност. Самата невинност ви придава нравствената сила, разбирането за морал. Не е необходимо да четете книги за това, не е необходимо да ходите при който и да е гуру за това. Невинността ще ви води и ще ви казва: “Ето това е Сахадж, това е, което трябва да имате.” Всички получихте Реализация. Това е нещо много велико, което се случи на толкова много хора. И винаги съм искала да боготворите Шри Ганеша във вас. Шри Ганеша е вашата невинност. Той е  Духът във вас. Когато искате да опознаете вашия Дух, онзи, с когото ставате едно, е Шри Ганеша, ставате едно със Шри Ганеша. Това е във вас и е напълно възможно всички вие да бъдете напълно озарени от силата на Шри Ганеша.

          Щастлива съм, че приехте всичките женитби и решихте да се ожените. Но дори и сега, ако кажете не, по-добре е да приключите. А не да опитвате каквито и да е трикове. И не се опитвайте да ставате смешни, защото това по никакъв начин няма да ви помогне да се наслаждавате на брака си. Опитайте се да разберете още от първия ден, че трябва да бъдете много мили, много мили към своя партньор и да го уважавате много, да бъдете много грижовни, много любящи. Това е нещо много важно, което хората не разбират. И не го приемайте за даденост: “Всичко е наред, това е Сахаджа брак. “ Хората приемат всичко за даденост. Не, никога не го приемайте за дадено наготово. Ако искате да имате истинска радост, тогава изпитвайте невинна обич и се наслаждавайте един на друг.

Да ви благослови Бог. Благодаря.