Šrí Mahákálí púdža: Ona je Duch svatý (nekontrolováno) Salvador-Bahia (Brazil)

Šrí Mahákálí púdža: Ona je Duch svatý, 14/10/1992, (nekontrolováno), Salvador, Brazílie Je tak příjemné být tady v Brazílii, zejména v Salvadoru. Před časem jsem byla u jednoho pána z manželovy kanceláře z Brazílie a jeho žena trpěla strašnou černou magií. A opravdu se z těch potíží vyléčila. Tak mi řekl: „Musíš jet do Brazílie, protože je plná spousty negativních věcí, speciálně černé magie, takže tam musíš nějak jet.“ A tak to byla moje velká touha sem jet, a tak jsem se sem dostala, před několika lety. Také tu byl Duilio a myslím, že věci byly nějak zařízeny, tak nějak sahadž, takže jsem tu přijela. Problém této země je větší, je to ta černá magie, kterou sem přinesli lidé z Afriky. Tak mne napadlo, že dnes budeme mít Mahákálí púdžu. Mahákálí je silou levé strany v nás. Takže Ona je vlastně Ádi Šakti. Pouze když vstoupí do levé strany Viráty, říkáme jí Mahákálí, ale je to síla čistého přání Boha. Pak jako prvního upevňuje Šrí Ganéšu. Pak přechází na pravou stranu jako Mahásarasvatí. A pak vstupuje do středu, kde je Mahálakšmí. Takto na sebe Ádi Šakti bere tři podoby. Ale Mahákálí je čistá forma, protože ještě nepřevzala… míním tím, že Ádi Šakti, je síla Mahákálí. Takže první věc, kterou stvořila předtím, než stvořila tento vesmír nebo cokoli jiného, stvořila Šrí Ganéšu. A nejprve šířila, projevovala nejen svatost, ale také příznivost a čistotu. Takže než bylo cokoli stvořeno, byly stvořeny tyto duchovní síly, aby chránily stvoření, které mělo následovat. Takže tato síla Read More …

Šrí Durga-Mahákálí púdža: Francie stále klesá a klesá (nekontrolováno) Paris (France)

Šrí Durga-Mahákálí púdža: Francie stále klesá a klesá 25/07/1992, (nekontrolováno), Paříž, Francie (malé dítě nahlas volá: „Mátadží! Džej!“) Dnes jsme uspořádali púdžu pro Durgu nebo Kálí. Je to destruktivní forma Bohyně ničící všechno zlo a negativitu. Děláme ji ve Francii, protože velmi silně cítím, že všeobecně ze dne na den Francie stále klesá a klesá. Zatímco vy lidé rostete, zbytek Francie zůstává v žalostném stavu. Nejprve, jak chápete, je tu katolická církev. Nejste si toho třeba vědomi – možná – protože nečtete v žádných jiných jazycích, prostě v této zemi musíte číst francouzsky. Takže nemáte žádné mezinárodní pohledy ani mezinárodní znalosti, že tato katolická církev v minulosti udělala tolik strašných věcí, že je nepravděpodobné, aby to mělo něco společného s Bohem. Upálili na hranici mnoho kardinálů – upálili je. Nejen to, zabili tolik lidí, kteří se o nich jen pokusili promluvit. Byli mnohem horší než muslimové. Šli do jiných zemí, jako je Jižní Amerika, Amerika – všechna tato místa jsou katolická – dokonce i do naší země. A zabili miliony a miliony lidí. Teď, když Krita juga začala, jednou z věcí je – jak jsem řekla včera, že budete muset platit za vše, co jste udělali – hromadně či jednotlivě. Pokud je to tento případ, pak musíte vědět, že Francie musí platit draze a že tato katolická církev musí platit ještě víc. Katolická církev jednoduše vybájila teorii prvotního hříchu. Odsoudit každou další Inkarnaci, každého dalšího proroka – že všichni byli s prvotním hříchem. A dokonce řekli, že Marie se narodila Read More …

Šrí Mahakálí púdža: Věřím ve Šrí Mátadží (nekontrolováno) Bengaluru (India)

Šrí Mahakálí púdža: Věřím ve Šrí Mátadží, 09/12/1991, Bangalore, Indie Všichni jste nyní přišli do Bangalore a včera jste byli v Mysore, kde vládl Mahišásura. Proto jste tam nedostali jídlo – což vás rozladilo. Na takových místech je lepší nejíst, tak je to v pořádku. Bangalore je opravdu nádherné místo. Klima je tu nádherné. Rakšasové vždycky žili právě na takových místech. Jako v Puně, víte, že tam žil Radžníš. – tady je stále ještě Mahišásura. Vždycky se snaží najít chladná místa, protože mají ve svém těle tolik horkosti. Jak víte, žije ještě jeden rakšasa, který má být odhalen. Měli bychom toho docílit naší dnešní púdžou. Za starých časů, kdy proti těmto rakšasům bojovala Bohyně, se rakšasové o lidské bytosti tolik nezajímali. Nedělali ze sebe guruy a podobně. Nyní, v Kali juze, vstoupili do mozků svých sadhaků, svých oddaných. Je velice těžké je odstranit. Jakmile vstoupí do mozků svých sadhaků, pak se sadhakové, samozřejmě, stanou posedlými, trpí a mají různé problémy. Přesto k té osobě přilnou, protože jsou zhypnotizováni, velmi zhypnotizováni. Díky této hypnóze jsou velmi tvrdohlaví, a i kdyby měli umřít, svých guruů se nevzdají. Hlavní věcí je, že v Kali juze je mnoho takových sadhaků, kteří tady zmateně pobíhají. Běhají všude možně ve snaze najít nějaký způsob k nalezení pravdy. Když probíhá nějaký trh, vždy se najdou prodejci. Proto se jich tolik objevilo a pokoušejí se provádět na všech lidech různé triky. Většina z nich odešla do západních zemí, protože tam lidé mají peníze. Díky Bohu, že Indie není Read More …

Šrí Mahákálí púdža: Čistota a kolektivita (nekontrolováno) Centre Culturel Thierry Le Luron, Le Raincy (France)

Šrí Mahákálí púdža: Čistota a kolektivita, 12/09/1990, (nekontrolováno), Le Raincy, Francie Šrí Mahákálí púdža, Le Raincy ášrám, Francie, 12.09.1990 V Belgii jsme měli púdžu k Bhairavovi a teď jsem si myslela, udělejme dnes púdžu k Mahákálí, protože včerejší zkušenost, zážitek z minulé noci, byl dílem Mahákálí. Má vždy dvojakou roli. Je ve dvou extrémech. Na jedné straně je plná radosti, je dárkyní radosti, je velmi šťastná, když vidí, že Její následovníci jsou radostní. Radost je Její vlastní charakterový rys, je to Její energie. Včera jste museli žasnout, když jste viděli tolik francouzských žen středního věku se usmívat a smát se. Nikdy jsem je neviděla se usmívat! Je velice překvapivé, jak šťastné byly. Je to energie Mahákálí, která vám dává veškerou radost po realizaci, radost, kterou si navzájem užíváte. To vše jsou vlastnosti Mahákálí, a když budou číst jména Mahákálí, dozvíte se, jak se Její síly projevují v Sahadža józe a jak vám to všem pomohlo nasát oceány radosti. Na začátku vám musím říct jednu věc. Když děláte púdžu k Mahákálí, musíte ve svém nitru cítit radost a radovat se z ostatních sahadžajogínů. Když to necítíte, znamená to, že jste ještě nevyrostli a máte stále nějaký problém. Možná se svými rodiči nebo se svými dětmi, možná se svojí rodinou, se svojí zemí. Ať je to cokoliv, existuje nějaký druh podmíněnosti, který působí a bere vám radost. Růst v Sahadža józe je velmi důležitý, což lidé nechápou, i když žijí v ášrámech. Nechápou, že musíte být kolektivní. Pokud nebudete kolektivní, postupně budete Read More …

Šrí Mahákálí púdža: Nejprve si upevněte Múladháru (nekontrolováno) San Diego (United States)

Šrí Mahákálí púdža: Nejprve si upevněte Múladháru, 19/06/1989, (nekontrolováno), San Diego, USA Dnes jsme se rozhodli uspořádat Mahákálí púdžu. Musíme pochopit, že Mahákálí v celé své úplnosti je odrazem Ádi Šakti, v celém Jejím rozsahu, nebo lze říci, že skrze ni Ádi Šakti působí, má na starosti všechny tyto tři síly. Ale Jejím projevením v úplnosti je Mahákálí v tom smyslu, že je to upřímné přání Boha všemohoucího. Takže především je Ádi Šakti zodpovědná za všechny tři síly a proto můžeme říci, že když je v potenciálním stavu, pak je Mahákálí a následně se rozdělí do dalších dvou sil jako Mahásarasvatí a vzestupná síla, kterou můžeme nazvat jako parasympatický nervový systém, v nás vyjádřený jako síla Mahálakšmí. Ve skutečnosti má v sobě všechny tři síly, Mahákálí má všechny tyto síly, ale Ona se projevuje, Ona si přeje konat, a když chce konat, Její potenciální síla se stává těmito dvěma dalšími silami. Takže když pořádáme púdžu k Mahákálí, musíme rozumět, že vrozenou silou uvnitř nás je touha, přání; Můžeme si přát cokoli. Jestli chceme, můžeme si přát všechno, můžeme si přát, řekněme, radost, nebo si můžeme přát znalosti, můžeme si přát být soucitnými a milovat, a můžeme si přát také zničení těch, které jsou negativními silami. Ale síla Mahákálí je tou, která vytváří konstruktivní sílu, avšak v této konstruktivní síle musí být také ničení, protože pokud něco vytvoříte a existuje něco ničící, které se snaží zničit to, co jste vytvořili, pak musíte tuto ničivou osobnost zničit; A to je to, co Read More …

Šrí Mahákálí púdža: Niterné přání, havan (nekontrolováno) Lonavala (India)

Šrí Mahákálí púdža: Niterné přání, havan, 19/12/1982, (nekontrolováno), Lonawala, Indie Vítám vás všechny, sahadžajogíny, v této skvělé zemi jógy. Dnes bychom měli v sobě upevnit přání, že jsme hledači a musíme dosáhnout svého úplného růstu a zralosti. Dnešní púdža je pro celý vesmír. Celý vesmír by měl být vaším přáním osvícen. To přání by mělo být tak intenzivní, aby vydávalo čisté vibrace Mahákálí šakti, což je čistá touha po dosažení Ducha. To je skutečné přání. Všechna ostatní přání jsou přelud. Jste lidé vyvolení Bohem. Nejprve vyjádříte svoje přání a poté ho dosáhnete. Intenzivní touhou po čistotě musíte očistit celý svět. Nejen hledající, ale i ti, kteří jimi nejsou. Musíte vytvořit kolem tohoto vesmíru auru touhy po dosažení toho nejvyššího, Ducha. Bez přání by tento vesmír nebyl vytvořen. Tato Boží touha je tou, která je Duchem svatým, je všepronikající silou, je to Kundaliní ve vás. Kundaliní má jen jediné přání, být Duchem, a pokud si přejete cokoliv jiného, Kundaliní nevzestoupí. Pouze tehdy, když ví, že toto přání chce někdo splnit, někdo, kdo je tváří v tvář hledajícímu, pouze tehdy se probudí. Pokud nemáte přání, nikdo vás nemůže přinutit. Sahadžajogíni by nikdy neměli vnucovat toto přání ostatním lidem. První utrpení, kterému čelíte, jakmile dosáhnete své realizace, je, že začnete myslet na svou rodinu. Začnete si myslet: „Moje matka to nemá, můj otec to nemá, moje žena to nemá, moje děti to nemají.“ Musíte vědět, že tyto vztahy jsou světské, v sanskrtu ‚aloukik‘. Tedy nejsou ‚aloukik‘ (Božské), nejdou nad rámec světských vztahů. Jedná Read More …