Vánoční púdža (nekontrolováno) Ganapatipule (India)

Vánoční púdža 25/12/2002, (nekontrolováno) Ganapatipule, Indie Veselé Vánoce vám všem! Podle Sahadža jógy je Kristus usazen ve vaší Ádžňa čakře. Celý jeho život popisuje kvality člověka, který je realizovanou duší a On již za svého života doporučoval, že byste neměli mít žádnou chamtivost ani chtíč. To, jak jsou lidé v dnešní době chamtiví po celém světě, je velmi šokující. Již od dětství se naše děti učí říkat si o všechno možné. Ale jen celková spokojenost v životě vám může dát vyrovnanost, rovnováhu, v níž nebudete dychtit po věcech. V této době se dokonce i Indie stala velmi „západní“ v tom smyslu, že Indové také chtějí mít kdeco. Vlastně dnes se v USA stává, že se lidé obrací ke spiritualitě. Přicházejí ke spiritualitě, protože si myslí, že zatím nikde nenašli spokojenost. Ale musíme se podívat na Jeho život, skvělý Kristův život. Narodil se v malé chýši, (mnoho takových jste viděli, když jste přijeli sem) velmi spokojený a byl položený do kolébky, která byla celá vystlána suchým senem. Dokážete si to představit? A nakonec obětovat svůj život na kříži. Celý příběh je příběhem obětování, protože měl moc, moc ducha, že byl schopen obětovat cokoliv. Dokonce obětoval svůj vlastní život. Takže můžete rozumět, že velikost Krista pocházela z Jeho velké osobnosti a spirituality. Ale ten samý Kristus je uctíván na celém světě, zejména v západních zemích a budete ohromeni, když zjistíte, jak zdejší lidé jdou po věcech. Veškeré jejich průmyslová odvětví běží s velkými příběhy o tom, co dělají a jak se lidé Read More …

Vánoční púdža Ganapatipule (India)

Vánoční púdža, 25/12/1990, Ganapatipule, Indie Dnes máme významnou příležitost oslavit narození Krista. Narodil se ve žlabu. Všechny tyto věci byly předem naplánované, i to, že se má narodit ve žlabu za těžkých podmínek, aby se ukázalo, že ať už se narodíte do chudoby, nebo bohatství, ať už se narodíte do nesnází nebo problémů, pokud v sobě máte Božskost, ona září sama o sobě. Jelikož křesťanství nabralo velmi špatný, vychýlený kurz, nikdy nebyli schopni pochopit Kristův význam. Pro ně je neposkvrněné početí něco zcela nemožného. Většina lidí si myslí, že je to mytický příběh. Ale v Indii věříme, že Gaurí stvořila Šrí Ganéšu ze svých vlastních vibrací a že se stal Božstvem Múládháry. Tak to přijímáme. Ne však na Západě. Oni takovou věc nikdy nepřijmou, protože jejich mentálno je přespříliš vyvinuté a ovládá je. Jejich historie možná není tak prastará jako Indů, aby chápali, že Bůh je nade vším. I jejich pojetí Boha je dosti mentální. Navíc to, jak se křesťanství projevovalo, jim neposkytlo žádné řádné vedení. Naopak, o tom co nedokázali vysvětlit, řekli: „Je to záhada.“ Pro Indy je ale zcela prosté přijmout, že Bůh může cokoli. Koneckonců je to Bůh! On je Bůh všemohoucí. A kvůli tomuto mentálnímu přístupu, který je o mnoho nižší než vědění vašeho Ducha, toto obyčejné, běžné, všední, povrchní smýšlení nikdy člověku nedovolí připustit velikost Boha. Měla jsem babičku, byla to teta mého otce. Kdysi nám vyprávěla příběh o člověku, který se měl setkat s Bohem. Samozřejmě, v Indii to všichni chápali. Neptali by se: Read More …

Šrí Maháganéša púdža (nekontrolováno) Ganapatipule (India)

Šrí Maháganéša púdža, 01/01/1986 Ganapatipule, Dadar, Indie Dnes jsme se zde všichni shromáždili, abychom vyjádřili svoji úctu Šrí Ganéšovi. Ganapatipule má speciální význam, protože On je Maháganéša. Ganéša v Múládháře se stává Maháganéšou ve Virátě, což je mozek. To znamená, že je to sídlo Šrí Ganéši. To znamená, že Šrí Ganéša z tohoto sídla ovládá princip nevinnosti. Jak velmi dobře víte, je umístěno vzadu v oblasti očního thalamu, ve zrakovém centru, jak to nazývají, a je dárcem nevinnosti očím. Když se inkarnoval jako Kristus, což je zde vpředu v Ádžně, řekl velice jasně, že: “Nebudete mít chtivé oči.” Je to velice subtilní výrok, ve kterém lidé nerozumí tomu, co znamená slovo “chtivé”. “Chtivý” znamená “nečistý” – obecně řečeno. “Nebudete mít” žádnou nečistotu v očích. Je to velice obtížné. Místo aby řekl, abyste získali realizaci a vyčistili si zadní Ádžňu, řekl to ve velmi zkrácené formě: “Nebudete mít chtivé oči.” A lidé si mysleli, že je to bezvýchodná situace. Protože Mu nebylo umožněno, aby žil dlouho, ve skutečnosti byl Jeho veřejný život omezen jen na tři a půl roku. Takže cokoliv řekl, mělo velmi velký význam, že vaše oči by neměly být chtivé. Když je v nich nevinnost, tak v nich není žádná chtivost, to znamená žádná nečistota. Například, něco našima očima uvidíme a chceme to vlastnit. Začneme přemýšlet. Myšlenky začnou jako řetěz, jedna za druhou. A pak se dostaneme do sítě hrozných myšlenek, pak se staneme otroky těchto myšlenek. Aniž bychom si to uvědomili, jsou naše oči nasměrovány na věci, Read More …

Projev Dr. Rustoma (nekontrolováno) Ganapatipule (India)

Projev Dr. Rustoma, 30/12/1985, (Nekontrolováno), Ganapatipule, Indie (Projev začíná v 16 min) Víte, jsme tu na semináři, všichni jsme sahadžajogíni a dobře se bavíme, vtipkujeme, diskutujeme o věcech a tak dále. Ale… to je všechno v pořádku, chci říci, že se lze těšit, člověk by se měl vskutku těšit, protože celé stvoření bylo vytvořeno tak, abychom se radovali. Od počátku tvoření započala Ádi Šakti vesmíru drama – s pomocí božstev a všech sil, které stvořila, aby vytvořila tak nádherný svět, ve kterém dokážeme žít v naprosté radosti a úplné radosti z vlastního bytí. Když uvedeme příklad, včera jsme seděli u poslechu rág. Těmito rágami inspirovala sama Ádi Šakti realizované duše, které je daly světu. To celé tvořila skrze své různé aspekty, abychom se radovali, abychom nebyli bídnými nebožáky. Proč chtěla, abychom byli šťastní? Když jste totiž šťastní a uvolnění, Boží síla může uvnitř vás působit tak, aby vás pozvedla k velkoleposti, ke které jste byli předurčeni. Víte, celá ta hra okolo není hrou bez záměru. Skrývá se v ní něco nesmírně důležitého. A to nesmírně důležité je vědomí nejvyššího Boha, Boha všemohoucího. To je celý záměr Sahadža jógy. Všechny nejrůznější techniky, které používáme, jsou k němu mostem. Víte, musíte porozumět tomu, kým Šrí Mátadží na této Zemi je. Ona je Ádi Šakti. Kolik lidí ale vlastně ví, co znamená Ádi Šakti? Ádi Šakti je Síla samotného Boha všemohoucího. Je to to nejvyšší projevené ve vesmíru. A když se něco takového prvně ve vesmíru inkarnovalo, musí za tím být nesmírně důležitý Read More …