Szívtől a Sahasraráig

(England)

1982-07-11 Kundalini from Anahata to Sahasrara, Public Program, DP, 94' Download subtitles: BG,CS,DE,EL,EN,ES,FA,FI,FR,HY,IT,LT,NL,PL,PT,RO,RU,SK,TH,TR,ZH-HANS,ZH-HANTView subtitles:
Download video (standard quality): View and download on Vimeo: View on Youku: Transcribe/Translate oTranscribe


SZÍVTŐL A SahasrarÁIG
Derby, Anglia, 1982. 07. 11. (nyilvános program)

Örülök, hogy Dr. Warren el tudta mAgnyarázni nektek mindazokat a csakrákat, amiket tegnap
ismertettem, hiszen egyetlen rövid előadás alatt nem lehet ennyi mindent átvenni. Ha megkapjátok az
önmegvalósulást és jól fejlődtök, azután meghallgathatjátok a kazettáimat, ezek már százával léteznek,
akkor megértitek, hogy a tudás olyan hatalmas, mint az óceán. Ahogyan azt már tegnap mondtam, ha
megvilágosodtok, akkor a tudássá váltok. Ez egy nagyon zavaró kijelentés, és az emberek nem értik, mit
jelent „tudássá válni”.
Nemrégiben egy úr eljött hozzám és azt mondta, hogy „Az én gurum már megadta nekem a
tudást.”
Azt kérdeztem: „Hogyan?”
„Mert azt mondta, hogy megadta nekem a tudást”.
Azt kérdeztem, „De mégis mit jelent az a tudás? Miért hiszed, hogy megadta neked a tudást?”
Azt mondta, hogy „Nem, Anyám, ő megérintette a homlokomat és fényt láttam.”
Azt válaszoltam, hogy „Még mindig nem értem, hiszen fényt más módon is láthatsz. Hogyan lehet,
hogy megkaptad a tudást?”
Ekkor elgondolkodott rajta. Azt kérdezte: „Minek kell történnie, ha megkapom a tudást?”
Azt válaszoltam neki: „Látod, itt ül melletted ez a másik ember, ő egy Sahaja jógi. Tudja, hogy mi
a Kundalini, azt is tudja, hogyan lehet felemelni a Kundalinidet. Tudja, hogy mik a te problémáid, melyik
csakrádban van akadály. Azt is tudja, hogy mik az ő saját problémái.”
Azután azt kérdezte: „Honnan tudja?”
Azt válaszoltam: „Mert ő maga a tudássá vált.” Mint ahogyan azt már tegnap mondtam, a központi
idegrendszereteken keresztül képesek lesztek érezni másokat, és azt a magatokat, ami bennetek van.
Most például vegyünk valakit, aki őrült. Amikor elkezd megőrülni, ő maga nem érzékeli. Nincs
tisztában vele, hogy már megszállott lett, megőrült és kezelésre szorul, semmit sem érzékel ebből.
Fokozatosan megőrült és már az őrültek házában van. Vagy másvalaki, aki rákos, nem tudja, hogy
kifejlődött benne a rák, egészen addig, amikor már azt mondják neki: „Már csak 15 nap van hátra az
életedből.”
Ez így van fizikai szinten és mentális szinten. Egy egoista ember nem tudja, hogy ő egoista, hogy
elnyom másokat és mások az ő szerves részei. Ahogyan például Hitler sem tudta, hogy ő maga milyen
szörnyen ördögi és a pokolra fog jutni, és azok, akik akkor Hitler közelében voltak nem tudták, hogy egy
ördög élt és növekedett abban a társadalomban, azt, hogy egy ördög jön majd el. Senki nem látott előre
mindent, azt sem, hogy 11 év után úgy tért vissza, mint egy szörnyű, pusztító, ördögi erő. Ha elolvasod
azokat a könyveket, amiket a hatalomra kerülése előtt írtak, akkor láthatod, hogy ténylegesen támogatták
őt. Mert azt mondták, hogy „Dekadensekké váltunk, a társadalmunk dekadens. Szükségünk van egy olyan
emberre, aki a mértékletességhez vezet, aki egy kis fegyelmet tanít nekünk; Szükségünk van fegyelemre,
fegyelmezetteknek kell lennünk,” és az emberek kedvelték őt, még a fiatal egyetemisták is szerették.
amikor meglátogatta az egyetemeket, akkor elbűvölte őket azzal, hogy „Fegyelmezettnek,
önmegtartóztatónak kell lennünk, ne együk meg ezt, vagy azt az ételt, nagyon mértékletessé kell válnunk.”
A fiatalok nagyra értékelték ezt. Nem látták tisztán, hogy ez az ember egy ördög volt, vagy sem.
A tudás azt jelenti, hogy látjátok a magatok és mások finom, legbelső lényegét. A legbelső lényetek
és mások legbelső lénye a csakrákban lakozik. Ezek a csakrák bennünk vannak és a csakrák azok, amelyek
gondoskodnak a szükségleteinkről egy vészhelyzet esetén. Például, ha nagyon gyorsan kell futnunk, akkor
tudunk nagyon gyorsan futni. A szívünk erősen kezd verni, a szimpatikus idegrendszer akcióba lendül,
azután ezek a csakrák állítják majd vissza a normál állapotba, azzal, hogy megfelelő energiát adnak annak a
résznek, amelyet túlhasználtunk. Ők állítják vissza a normál állapotot. A bal oldalon és a jobb oldalon a
szimpatikus idegrendszernek két kiáramlása van. Ha ez a kiáramlás túl erős a csakrákon, akkor a csakrák
szétválnak. Minden csakrában egy istenség lakozik, ha ez az istenség elalszik, elválasztódunk az egésztől,
mert ily módon kapcsolódunk az egészhez. Tegyük fel, hogy ez a gerincoszlop, ez ilyen, és ha megtörik,
akkor elszakadtok az egésztől, a kontroll elvész. Amikor a kontroll elvész, akkor egyedül, önállóan kezdesz
működni. Amikor egy sejt önállósul, akkor rosszindulatúvá válik. Elveszíti azt a kapcsolatot az egésszel,

amely az egyensúlyt adja, az arányérzéket és az együttműködést, hogy mennyit kell növekedni. Így jön
létre a rák.
A társadalomban is manapság, mivel a társadalom ego-orientált, egyre csak azt mondogatjuk, hogy
„Mi a gond? Mi a gond ezzel? Mi a gond azzal?” Mint ahogyan ma ezt Warren elmondta, a dharma
bennünk lakozik. Tíz dharma, tíz fenntartó erő van bennünk, a Tízparancsolat, amiknek
engedelmeskednünk kell. Miért? Mert ha nem tartjuk be a Tízparancsolatot, akkor felbomlik az egyensúly
bennünk. Ha létrejön az egyensúlyhiány, akkor keletkezhetnek az olyan problémák, amelyek az
egyensúlyhiányból erednek. Ez az oka, amiért nem tudják a rákot gyógyítani, mert nem tudják
visszaállítani a sejtek normál állapotát. A legtöbb, amit tenni tudnak, hogy eltávolítják a testből azokat a
sejteket, amelyek megtámadták a többi sejtet és azokat is ego-orientálttá változtatták, de nem tudják újra
normális állapotba hozni a sejteket. Csak a vibrációkon keresztül tudjátok ezt megtenni, amikor
megvibráljátok ezeket a központokat, akkor ezek erőre kapnak, kiterjesztik az aurájukat, és az a kör, ami
eddig csak kicsi volt megnövekszik, magába olvasztja mindkét oldalt, újra összeköti őket, az istenségek
felébrednek, a sejt újra elkezd utasítást kapni az egésztől.
Ez egy nagyon egyszerű elv, nagyon finom elv, de egy ember honnan fogja tudni, hogy rákos-e
vagy nem? Mert sehogyan sem tudhatja. De amikor a tudássá válsz, és elkezded kifejleszteni az érzékelést
az ujjaidban, amelyek maguk a kódfejtő szavak, a kódfejtő nyelv, mely megmondja, hogy melyik
központban van akadály és hogyan kell azt meggyógyítani. Ekkor azonnal készenlétben vagy, mert tudod,
hogy mi történik.
Azok az emberek, akiknek mentális problémájuk van, nem tudják, hogy mentális problémájuk van.
Vannak, akik egyáltalán nincsenek tudatában, aztán felfogják, hogy mentális problémájuk van. Egy
pszichiáter eljött hozzám, pont ma volt velem, ő egy Sahaja jógi, és kezelt egy mentálisan sérült embert. Ő
egy pszichiáter. A jelenlétemben mindig remegni kezd ez az ujja. Ez az ujj (bal gyűrűs ujj) és ez a
hüvelykujj (bal). Ha ez ég, és ez remeg, akkor azt jelenti, hogy megszállottság dolgozik benned, ez ilyen
egyszerű. Most ez az ember ki tudja ezt tisztítani, mert egy Sahaja jóginak alig telik két percbe ezt
kitisztítani. De azt az embert, aki megszállott, őt is ki lehet tisztítani, mert ha tudod, hogy melyik központot
érinti, ha ismered az istenségeket, amelyeket fel kell ébreszteni és hogyan kell felébreszteni, akkor ki tudod
tisztítani. Így az őrülteket is meg lehet gyógyítani.
Van itt egy ember kint az utcán, most beszélt, amikor itt voltam a teremben, azt mondogatta:
„Keresned kell Krisztust, keresned kell Istent” mindezt az utcán mondta. Látjátok, ő maga is őrült. Egy
őrült, aki a többieket vezeti hová is, az elmegyógyintézetbe? Így beszél hangosan: „Keresned kell az Urat,
keresned kell Istent” Hogyan? Hogyan keresed? Csak előadást tartasz, hogy „keresd az Urat, keresd Istent.”
Ez a módja? Ha most azt mondom, hogy fordítsátok befelé a figyelmeteket, most itt, előttem ülve – ez egy
egyszerű dolog – épp rám figyeltek, most pedig fordítsátok befelé a figyelmeteket. Meg tudjátok tenni?
Mondhatjátok, hogy „Igen, ezt tesszük”, de nem így van! Valójában egyáltalán nem azt teszitek.
Valaminek történnie kell belül. Addig, ameddig valami nem történik, a figyelmetek nem tud befelé
fordulni. Sok ember olyasmiben hisz, ami hamis. Mindaddig hisznek benne, amíg nem kezdenek el
szenvedni miatta. Sok hasonló ember láttam. Fanatikusokat. Öreg korukra teljesen erőszakosakká, vagy
haszontalanná, vagy agresszívvé, vagy unalmassá váltak. Néhányan félig, néhányan teljesen megőrültek.
Tehát hinni valamiben anélkül, hogy a tudással rendelkeznénk róla ez egy vakjátszma. Kell lennie egy
belső fenntartó erőnek.
Például vegyük Indiában a szikh vallást, ami egy nagyszerű vallás. De a szikh vallás követőinek
egyáltalán nem szabadna inniuk. Hiszen Guru Nanaka, amikor azt mondta, hogy „Nem szabad innotok.”, Ő
pontosan tudta, hogy miről beszél. A Legfelsőbb Lény inkarnációja volt. Ősmester volt, és amikor azt
mondta, hogy „Nem kellene innotok”…, most pedig azt mondták nekem, hogy Angliában a szikh vallásúak
többet isznak, mint a skótok. Ez nagyon meglepő. Képzeljétek csak el! Ugyan ez van az iszlámmal, hiszen
Mohammed Sahib és Nanaka Sahib egy és ugyanaz. Ugyanazt mondták. Mózes is ugyanazt mondta.
Kérdezzétek meg a zsidókat, mit tesznek? Azt mondta: „Az erős italokat, az alkoholt és hasonlókat kerülni
kell.” Mohammed Sahib idejében nem volt cigaretta, tehát Ő nem beszélt a cigarettáról, és a muszlimok azt
mondják: „Ó a cigaretta az rendben van, nem számít”.
Látjátok, így megy ez, és olyan sok a kiskapu. Indiában sok olyan közösség is van, ahová ha
elmész, elcsodálkozol. Mint a dzsáinok, akik nem esznek húst, de isznak (alkoholt). El tudjátok ezt
képzelni? Az ivás árt a tudatosságotoknak, ez tény; és Mahavira semmi másról sem beszélt, mint a
Chaitanyáról. Buddha soha sem mondta, hogy „Ne egyetek húst.” Ez nem azt jelenti, hogy húst kellene
ennetek, hanem azt mondom, hogy Ő sohasem beszélt erről, mert ez nem olyan fontos. Ő maga, Buddha

azért halt meg, mert nyers disznóhúst evett. Elment valakihez – tudjátok, Buddha önmegvalósult lélek volt,
egy nagyszerű személyiség, inkarnáció volt -, és elment egy házba, vendégként. Váratlanul betoppant. A
házigazda, aki csak egy vadász volt azt mondta, „Ó Buddha, eljöttél a házamba, mit is adjak Neked, mit is
tegyek?”
Azt válaszolta: „Nagyon kevés időm van, bármid is van, adj abból.”
„Megöltem egy vaddisznót, de az ételt még meg kell főzni és az időbe telik.”
Azt mondta: „Rendben, add ide félkészen”, és ettől halt meg.
Még a dzsainizmusban is, meglepődnétek, hogy Neminath volt az első. Ő Shri Krishna
unokatestvére volt. Az esküvőjén nagy vacsora volt, ahova sok madarat hoztak. – úgy értem, hogy dzsainok
voltak, képzeljétek csak el! Amikor látta, hogy milyen sok madarat és minden mást megölnek, ellenérzést
váltott ki belőle és azt mondta, „Rendben, elég ebből.” Ők a vegetarianizmus egy másik szélsőséges
formáját követik, úgy értem, ők maguk nagyon kegyetlenek tudnak lenni. Ezt nem bánják, attól még
vegetáriánusok, olyan mértékig, hogy azt el sem tudjátok képzelni.
Ez a probléma a vallásokkal, hogy szélsőségesekké váltok. A legelső dolog a vallással
kapcsolatosan, hogy ne legyetek szélsőségesek, ez minden vallás alapja. A kereszténységgel kapcsolatban,
tudjátok, hogy Krisztus azt mondta, „Tartsátok magatokat távol a halottaktól, nincs közötök hozzájuk.” A
halott lelkeket a disznókba tette és a disznókat a tengerbe űzte. Mindannyian ismeritek ezt a történetet, és
mégis mindegyik templomban ott fekszenek a holtak a lábunk alatt. Nem is tudod, hogy menj be egy
templomba, mert ott fekszenek lent. Szerencsére vagy mondhatnám inkább szerencsétlenségemre, míg
Angliában éltem, mindig egy templom szomszédságában laktunk, és éjszaka láttam őket kijönni a
sírjukból, és azt mondtam, „Ó Istenem!” Itt ülnek a gyerekek, imádkoznak Istenhez, és aztán mi lesz velük?
Nem csoda, hogy a katolicizmus és minden úgynevezett kereszténység katasztrófához vezet. Úgy
értem, hogy minden vallás alapjainak ellentmondtak a tanítványok. Mert Krisztus az, aki uralja a holtakat.
Ő az, aki magába szívja a holtak káros hatását, és teljesen kitiltotta őket. De itt bárhová is mégy, bármilyen
templomba, – csak Indiában nem tesznek ilyet; nem tudom hogyan, de sikerült ezt elkerülniük – de itt
minden templomban, halott lelkek vesznek körül. A Sahaja jógik nem járnak templomba, mert félnek. Ha
egy Sahaja jógit megszáll egy szellem, akkor ő ezt azonnal tudja, megfájdul a feje és nem akar oda menni.
De egy olyan ember, aki nem Sahaja jógi elmegy a templomba, megszállja egy bhoot, és ő nem is tud róla.
Az egyik tanítványomnak az anyja katolikus volt, rendíthetetlen katolikus, és tudjátok, egyetemet
végzett matematikus is volt és hasonló, és nagyon hűséges katolikus. Eljött hozzám, és azt mondtam neki,
„Abba kellene hagynod ezt a fanatikus templomjárást, mert a templomban vannak eltemetve a halottak.”
De nem akart rám hallgatni. Most öreg korára, körülbelül 60 évesen megbolondult. Elkezdte a bidét
használni a WC helyett és ehhez hasonló dolgokat művelt, problémák merültek fel. De minden vasárnap
felkelt, felöltözött és templomba ment, majd szépen visszajött. Minden egyes vasárnap felkelt, felöltözött
szépen, elment a templomba, majd visszajött. Mintha csak valaki elvinné őt oda és vissza is hozná. De
egyik nap az történt, hogy elveszett, és a lánya felhívta a rendőrséget és azt mondta: „Mit tegyek, mert ez a
hölgy elveszett, az anyám elveszett.” Nagyon aggódott. Felhívott engem, és azt mondtam, hogy „Meg
fogod találni őt, ő jól van, vissza is fog jönni.” Három nap múlva megjött valahonnan, Isten tudja honnan.
és elkezdte ugyanazokat a dolgokat: mindent összekevert, mindent fordítva használt, teljesen, mint egy
őrült. A rendőrség azt mondta, nem kérdés, el kell helyezni őt egy idősek otthonában. Tehát elhelyezte a
lánya egy ilyen idősek otthonában. Marie, a tanítványom elmondta, hogy meglepő, akik ott vannak
többségében katolikusok vagy keresztények. Mindannyian hasonlóan őrültek. Az ápolóknak nehéz dolguk
van, de mindannyian felöltöznek vasárnap reggel, hogy elmenjenek a templomba, amelyet nekik tartanak
fent. El tudjátok képzelni?
Nézzétek meg ezt a megszállottságot, ez egy rögeszme, és fel kell ismernünk ezeket a rögeszméket.
Nem vagyunk szabad emberek, ezek rabszolgái vagyunk. Ha egyszer átkerülsz erre az oldalra, a
rabszolgaság másik oldalát a szokásaink alkotják, a szokásaink rabszolgái vagyunk. Rabszolgává tesznek.
Láttam ilyen embereket. Egyszer egy miniszter ült mellettem – egy orosz miniszter, máskülönben
nagyhatalmú ember volt -, és hirtelen felállt – ő volt a házigazda – , hirtelen felállt: „Ó, mennem kell.”
„Mi történt?”
„Beteg vagyok.”
„Mi baja van?”
„Látja, futballszurkoló vagyok, és nem vagyok képes tovább itt ülni, mert a meccs biztosan
elkezdődött.”

Képzeljétek el ő volt a házigazda, olyan sok ember volt ott, és mégsem tudott ott ülni. Úgy értem,
hogy nem volt képes ülve maradni, fel akart állni és menni. Nem bírt magával. Elámultam, hogy mennyire
nem volt tartása, nem volt a maga ura. Úgy gondoltam, hogy valamilyen futball megszállottságot szerzett,
vagy mi ez? Egy ilyen felnőtt, érett ember így viselkedik!
Ez még semmi, más szokások sokkal rosszabbak, sokkal rosszabbak és rabszolgává tesznek
bennünket, nem tudunk nélkülük élni. Minden ebben a világban értünk van, és nem mi vagyunk érte. Ha
bármi is leigáz bennünket, jobb ha tudjuk, hogy mi vagyunk mindennek a mestere. Ha egy szék kényelmes
neked vagy nem kényelmes, az nem fontos. Az a fontos, hogy ne válj semminek a rabjává. Semminek nem
szabad a rabjává válnod. Az, aki király, aki uralkodó, őt nem zavarja semmi. Ha az utcára kerül, akkor jól
fog aludni. Bárhová is kerül, boldog lesz ott. Ilyen egy igazi uralkodó. De nem uralkodó az, aki nem tud
teljes kényelem nélkül élni. Ha a kényelem rabja, akkor nem uralkodó.
Mindezt megtanulhatjuk, amikor ez a központunk, a Nahbi csakra felébred. Amikor a fény
szétterjed ezen a területen, a Voidban, látjátok, a zöld színű területen, ekkor hirtelen a fényben nem látsz
semmit, de a fény dolgozik. A megvilágosodás működésbe lép, a fény maga cselekszik. El tudjátok
képzelni? A fény maga cselekszik bennetek.
Volt egy orvos közöttünk, aki nagyon szerette a bort és mindenféle italt… Sohasem mondom
nektek, hogy ne igyatok. Sohasem mondom, mert nem akarom, hogy az emberek elfussanak. Nem, nem,
semmi ilyesmit. Csak üljetek le kényelmesen, kapjátok meg az önmegvalósulást, és majd meglátjuk. Ez az
ember már másnap abbahagyta az ivást, de azután el kellett mennie Németországba és azt gondolta, hogy
jobb lenne, ha kipróbálna egy különleges bort, amit szeretett régebben. Tehát megkóstolta, azután csak
hányt, hányt és hányt, nem bírta elviselni. Azt mondta, „Szörnyű volt az íze, soha életemben nem ittam
ilyen borzalmas dolgot.” Én soha sem mondtam ezt neki, csak megtörtént. Ezzel pénzt takarított meg,
másra tudta költeni a megtakarított pénzt, szabad volt, mint a madár.
De jobb, ha nem mondom ezt nektek, mert annyira függők vagyunk, azonosulunk dolgokkal, hogy
elég csak azt mondanom „Ez megtörténhet a Sahaja Jógában,” sok ember már el is utasítja. Az
azonosulásaink annyira mélyen a lényünkbe ivódtak, olyan mélyen, – nevezhetjük rögeszméknek -, hogy
egyáltalán nem vagyunk szabad emberek, talán politikailag szabadok vagyunk, ez igaz, de ez annyira
felületes. A Lélek az egyetlen dolog, ami szabad bennünk, aminek nincsenek rögeszméi, nincsenek
szokásai, nem ragaszkodik semmihez, teljesen mentes a kötődésektől és örömet sugároz. Ez teszi a
figyelmünket is megvilágosodottá.
A megvilágosodott figyelem, ahogyan azt már mondtam, nem az a figyelem, amit úgy értünk, hogy
„Fény van, és mi látjuk a fényt,” semmi ilyesmit nem jelent. Hanem ezzel a megvilágosodott figyelemmel a
tudatosságunk megvilágosodik, és elkezdjük érezni a kezünkön a többi embert. Mint ahogyan az az ember,
aki itt ült tegnap, biztosan láttátok. Volt itt egy úr és azt mondta Nekem, „A Te energiáid különböznek az
enyémtől”, de semmi ilyesmiről nincs szó. Ha negatív energiáid vannak, akkor remegni fogsz,
kétségtelenül remegni fogsz egy ideig, ha túl sok negatív energiád van.
Ahogyan egyszer egy programunkon történt. Néhány brahmin volt ott és nagyon ellenem voltak,
mert én nem vagyok brahmin. Azt mondták, „Mi nem veszünk részt Anyánk programján.” Nem tudtam
minderről, mert nem mondták el Nekem, de amikor elém jöttek, elkezdtek így remegni. Megkérdeztem,
„Miért remegtek annyira?”
Azt válaszolták, „Mi brahminok vagyunk és megértettük, hogy Te Shakti vagy, tehát remegünk.”
Azt mondtam, „De miért remegtek? Itt senki sem remeg.”
Rámutattak másik négy emberre, és azt mondták, „Látod, ők is remegnek.”
Azt mondtam, „Menjetek és derítsétek ki, hogy honnan jöttek?”
Odamentek és megtudták, hogy ezek az emberek az őrültek házából jöttek. Azt mondtam, „Most
láthatjátok összehasonlítva, hogy ki remeg, ti és ezek az emberek; senki más. Tehát, ha vannak negatív
erőitek, akkor remegtek egy kicsit.
De látnunk kell, hogy mire jó, mire jó ez az energia bennünk? Ez azért nagyon fontos, mert a
hasznosság motivál bennünket. Mindennek hasznosnak kell lennie. Valójában mink van, ami hasznos
ebben a világban? Semmi. Ha lett volna valamink, ami valóban hasznos, akkor nem sóvárognánk többé
semmi más után. De a sóvárgás még ott van. Le kell vonnunk azt a következtetést, hogy bármink is van, az
nem a legvégső. A legvégső igazság azért hasznos, mert ha egyszer elértétek a legvégső igazságot, akkor
minden viszonylagossá válik, minden relatív lesz. Minden, ami változik, viszonylagossá válik. Minden,
ami mulandó, minden, ami megpróbál a rabul ejteni bennünket, minden olyan dolog, ami kívülről nézve
vonzó, de belülről valójában kígyószerű. És így, egy független személyiséggé válunk.

Az elképzelésünk, a megértésünk a vallással kapcsolatban csak addig terjed, hogy elmegyünk egy
bizonyos templomba, egy bizonyos társaságba, egy bizonyos klubba, pontosan azt tesszük, mint a többiek;
ugyanolyan ruhát, ugyanolyan sapkát viselünk, és azt gondoljuk, így egy valláshoz tartozunk. Ez egyáltalán
nem így működik, ez csak ember alkotta, ez mind mesterséges. Minden, ami ember alkotta az mesterséges,
ezt ti is tudjátok. Ez rá is van írva, még a ruhákra is ráírják, amiket készítenek, hogy ember alkotta
anyagból készült, nem Isten alkotta. Ugyanígy mi hoztuk létre a saját vallásainkat és most harcolunk értük.
A vallás bennetek van, a lényetek belsejében. Ennek semmi köze azokhoz az ostobaságokhoz,
amivé mi emberek alakítottuk őket. Ez az embernek egy olyan tulajdonsága, mint ahogyan a szénnek 4
vegyértéke van, nektek 10 vegyértéketek van, és ha ezek közül bármelyik hiányzik, akkor az történik, mint
ahogyan az anyagok kémiai kapcsolódásakor láttátok már; ha egy vegyérték hiányzik, akkor negatívvá
válik, és azután így kapcsolódik egy másikhoz, tehát vannak negatív és pozitív vegyértékek. Tehát, ha
neked van fölösleges vegyértéked, akkor rá fogsz ugrani más emberekre, ha hiányzó vegyértéked van,
akkor másokat vonzol magadhoz. Ez pontosan ugyanígy történik a kémiai vegyületekben.
Ezek a vegyértékek azért vannak bennünk, hogy egyensúlyban tartsanak bennünket, ez az, aminek
a jelentéséről Warren beszélt nektek. Amikor megkapjátok az Önmegvalósulást, akkor a dharmátok, a
Tízparancsolatotok megvilágosodik. Ez azt jelenti, hogy felhatalmazást kaptok és eggyé váltok vele.
Felülemelkedtek a valláson, már nem kell követnetek senkit, mert eggyé váltok vele. Teljessé váltok.
Például néhány embernek nem tesz jót a burgonya, egyszerűen nem fogják szeretni a burgonyát,
egyszerűen nem szeretik majd. Az Önmegvalósulás előtt ez pontosan fordítva van, ha nem kellene
burgonyát enniük, akkor még több burgonyát fognak enni. Az Önmegvalósulás után, egyszerűen nem
fogtok enni belőle, nem esztek belőle, teljesen integráltak lesztek.
A belső fenntartó erő annyira megvilágosodik, hogy a prioritásaink teljesen megváltoznak, mindent
a vibrációkon keresztül kezdünk megítélni. Láttátok, van itt velünk egy kislány, Olympia, ő nagyon keveset
eszik, gyakorlatilag szilárd ételt nem eszik. De ha Én adok neki valamit enni, azt megeszi és senki mástól
nem fogadja el, de ha Én adok neki bármilyen ételt, azt megeszi és kér még belőle. Meglepő, de ő megérti a
vibrációkat. Ha megértitek a vibrációkat, akkor nagyon könnyű megőrizni a vegyértékeitek épségét, mert
képesek vagytok rá. Nemcsak erről van szó, hanem arról is, hogy nem fogtok semmi mást szeretni, mert
élvezitek, ahogyan a vibrációk áramlanak. Amikor a vibrációk áramlanak, akkor a Lélek, a központi
idegrendszeren keresztül, örömöt sugároz, ami a Lélek tulajdonsága. Az öröm, az amit elkezdtek érezni, és
amikor elkezditek érezni az örömöt, akkor nem akarjátok ezt feladni semmiért sem, egyszerűen nem
akarjátok feladni. Élvezni akarjátok. Így tehát a tudássá váltok és a figyelmetek, ami tulajdonképpen ezen a
területen van és a májatok táplálja, megvilágosodottá válik.
Ahogyan azt tegnap már elmondtam, ha itt ülve, meg akarjátok érezni egy másik ember állapotát,
akkor képesek vagytok rá. Mint például éppen most láttam egy urat, aki kicsit furcsán ült, azt gondoltam,
nem ül rendesen és azt mondtam, „Üljön rendesen.” De azután ráfigyeltem és már tudtam, hogy nincs jól és
megkérdeztem, „Van valamilyen problémája?”
„Igen.” felelte,
„Akkor ülhet így.” mondtam.
Tehát a figyelmetekkel azonnal megértitek egy ember állapotát, mi a probléma azzal az emberrel.
Itt ülve megnézhetitek bárkinek a vibrációit. Például mondhatjuk – ha nincs itt senki orosz – (Nem is tudom,
hogy elmondjam-e vagy sem?) Brezsnyev megszállott, ő most egy megszállott ember. Megyek
Oroszországba és remélem, hogy meg tudom szabadítani a megszállottságtól. Egy megszállott ember! A
parapszichológiával foglalkoznak. Ugyanígy megtörténik ez majd Amerikában is, megtörténik majd
mindenhol, ahol kipróbálják a szellemidézést, a spiritizmust és mindazt, amit mi ‘preta vidya’-nak vagy
‘smashana vidya’-nak nevezünk, amelyek teljesen borzalmas dolgok, és nagyon szofisztikált néven nevezik,
mint parapszichológia, – Még milyen más néven nevezik? – Karizmatikus mozgalom és hasonlók… ezek
semmi mást nem jelentenek, csak halott lelkeket, csak halott lelkeket. Csak a halott lelkekkel foglalkoznak.
Megidézik a halott lelkeket és Szentléleknek nevezik. El tudjátok ezt képzelni?!
Ez a karizmatikus mozgalom egy másik szörnyű dolog. Nem is tudom, hogy mondjam el nektek,
de azt el kell mondanom, hogy ez az egész tudomány már olyan körmönfonttá vált, hogy senki sem ismeri
fel, hogy ez az a szörnyű skorpió, az a sátáni erő, amely rajtunk keresztül működik és odavonz bennünket
ezekhez a lelkekhez. Néhányan azt mondták, „Anyánk, vannak jó lelkek és gonosz lelkek.” De miért, miért,
miért fordultok a halottak felé? Nem tudjátok, hogy melyik jó és melyik gonosz. Honnan fogjátok tudni?
Miért fordultok a halottak felé? A jelenben kell lennünk, nem a múltban. Tehát az egyik dolog, ami
történik, ha elveszíted a vegyértékeidet, hogy a bal oldalra kerülsz.

Amikor a jobb oldalra kerülsz, akkor lehet, hogy nagyon önmegtartóztatóvá válsz, nem eszed meg
ezt az ételt, vagy azt az ételt és így tovább, nagyon ego-orientálttá válhatsz. Ekkor egy olyan oldalra
kerülsz, amit tudatfelettinek hívnak, ez a kollektív tudatfeletti. A bal oldalon van a kollektív tudatalatti, a
jobb oldalon pedig a kollektív tudatfeletti.
Amikor elkezdtem a munkámat, akkor úgy határoztam, hogy nem fogok a halott lelkekről beszélni.
Azt mondtam, „Boldogulok anélkül is.” De ez nem volt lehetséges. Három éven keresztül sohasem
beszéltem erről. Nem beszéltem az istenségekről, nem beszéltem semmi ilyesmiről. Három éven keresztül
ez sikerült is, de azután jött közénk egy olyan hölgy, aki alkalmazta mindezeket, és oly sok embert került a
hatalmába, emberek ezrei jártak hozzá. Elmondta nekik, hogy melyik ló lesz a befutó, hol van az elveszett
pénz. Minden ilyesmit. Tudjátok, emberek ezrei tódultak oda. Itt csak olyan kevés ember van, de engedjünk
be ide egy tantrikát, és nem győzzük majd a forgalmat irányítani. Ilyenné válik a helyzet, ha bárki ilyen
szörnyű ember idejön. Ez a hölgy késztetett engem arra, hogy ezekről a dolgokról beszéljek. Ez a helyzet.
Léteznek. Tehát, ha a bal oldalra vagy a jobb oldalra kerülsz, akkor problémába ütközöl, mert egy
ismeretlen területre lépsz, ami nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes.
Tudnotok kell, hogy a rákot is a bal oldalra csúszás okozza. Még egyetlen olyan beteget sem
láttam, akinél ne így lett volna. Például ezek a hamis guruk, vagy az ilyen szörnyű emberektől származó
beavatások, vagy az ilyen baloldalas dolgokról szóló könyvek olvasása, mint például, hogy is hívják,
Rampa, Sampa és mindezek az úgynevezett buddhisták, ezeknek bármelyike okozója lehet a ráknak.
Nemrégiben láttam egy nagyon jó filmet erről itt az angol tévében. Azt mutatták, hogy néhány orvos
kutatást végzett erről és azt mondták, hogy megfigyelték, hogy a rákot fehérjék okozzák, amelyeket ők
azonosítottak, úgy hívják őket, hogy 52-es, 52, 58-as fehérje, ezt a nevet adták nekik. De azt is felismerték,
hogy ezek a fehérjék egy olyan területről származnak, amely a teremtésünk óta belénk épült. Tehát ez a
kollektív tudatalatti és erről képeik is vannak, fotók.
Most pedig ők is azt mondják, amit én már 10 éve mondok. De már lassan elérik azt a pontot és
csak át kell lépniük a határaikat. Csak meg kell kapják az Önmegvalósulást. Mivel az orvosok maguk nem
képesek elérni ezt a területet, ezért nem tudják a rákot meggyógyítani, legfeljebb megállítják, csökkentik a
kiújulás lehetőségét, de teljes gyógyulást nem tudnak elérni, mert nem tudják kihúzni az embereket erről a
területről. Mindig előfordulhat, hogy bevonzza őket, ha ez a terület ilyen. Nagyon érdekes látni, hogyan
keletkeznek ezek a dolgok bennünk.
Ez a központ a legfontosabb központ, mert ez felelős a keresésünkért, és a tiszta keresés tárgya a
Lélek kell hogy legyen, semmi más. De azok az emberek, akik rossz irányba fordulnak, akik rossz emberek
előtt hajtanak fejet, az ő esetükben azt láthatjátok, hogy megjelenik egy kiemelkedés a homlokukon és itt
van tizenegy központ, amik úgy jelennek meg, mint egy kitüremkedés. Ezt a tizenegy központot úgy
hívják, hogy Ekadesha Rudra-k, amelyek a pusztításért, a végső pusztításért felelősek. A Kalki, ahogyan
nevezik, vagy hívjátok Maitreya-nak, vagy az eljövendő Krisztusnak fehér lovon. Ha ez a kitüremkedés
kialakult, akkor egyre jobban kifejlődik, és a pusztítás elindul. Azt kell mondanom, hogy a tudattalanból
sok ember kap ötleteket. Láttam, hogy emberek rajzoltak vagy mutattak olyan képeket, ahol az ördögi
embereket ezzel a szörnyű kitüremkedéssel és egy szögletes dologgal ábrázolták. Nem tudom, honnan
származnak ezek az elképzelések, de ez az igazság.
Most a pusztító erők is munkálkodnak. Felépítik az erőiket. Nagyon óvatosnak kell lennünk,
nagyon bizonytalan helyzetben vagyunk. Azelőtt, ha túlságosan átmentél a bal vagy a jobb oldalra, nem
kerültél olyan rossz helyzetbe, és az emberek nem is foglalkoztak ezzel annyira. De ma már olyan
bizonytalan helyzetben vagytok, érzékenyek vagytok és sérülékenyek, tehát rendkívül óvatosnak kell
lennetek. A pusztítás sebessége nagyon gyorsra állt be, az építés ütemének gyorsabbnak kell lennie.
Ha körülnéztek – úgy értem, ha azt nézem, hogy mi az, ami építő, akkor semmit sem látok. Ha
olvasod az újságot, reggeltől estig egy jó hírt fogsz találni, hogy a hercegnő egy gyönyörű kisfiúnak adott
életet. A többi borzalmas. Ha arra kéred őket, hogy publikáljanak valami szépet, mondtam, hogy írjanak a
Sahaja Jógáról, az nem érdekli őket. Csak a szerencsétlenségek érdeklik őket, a balesetek, ha néhány ember
meghal, néhányat megölnek, és arról akarnak fotókat közölni, hogy hogyan ölték meg az embereket,
milyen háború tört ki és minden ilyesmit. Nincs idejük a jó hírekre, a szép üzenetekre, valamire, ami
reményt ad. Nem akarnak ilyet.
Ezért, látjátok bármilyen szervezet, ami ma működik, ego-orientált szervezetet épít. Mindegyik,
még a jótékonysági szervezetek is ego-orientáltak. Én magam is voltam sok ilyen szervezetben és
dolgoztam velük. Meglepődtem, ezekben az emberekben nincs jótékonyság! A jótékonyságnak olyannak

kell lennie, mint a könyörületességnek, ami csak áramlik belőled, de itt ez csak egyfajta álca, hogy jobb
pozícióhoz, előnyösebb státuszhoz jussanak. Mindez csak ostobaság. Egy jótékony ember
valójában olyan, mint egy folyó, áramlik belőle a jótékonyság. Ki is az a másik, akivel jótékonykodunk?
Ha ők az én részem, akkor kihez is leszek könyörületes? Ha ez az ujjam fáj, akkor irgalmas leszek ehhez az
ujjamhoz? Bizony gondoskodnom kell róla, mert nekem fáj. Meg kell dörzsölnöm, meg kell tennem, ami
csak szükséges. Ez az, amit az emberek nem értenek meg. Az ilyen álarcok egyszer lehullnak, majd
rájövünk, hogy valami nagyon, nagyon triviálisra pazaroltuk az energiánkat.
Tulajdonképpen a Mindenen-Átható Erő tesz mindent. Mi nem teszünk semmit, higgyétek el
nekem, mi nem teszünk semmit. Hány virágból lesz éppen most gyümölcs? Ki végzi el ezt a munkát? Hány
mag csírázik éppen most? Ki végzi ezt a munkát? Hány csecsemő születik ebben a pillanatban? Az emberi
testben nem marad meg semmilyen idegen anyag, semmilyen idegen anyag. A test megpróbálja kilökni az
idegen anyagot, de amikor a magzatról van szó, a test nemcsak, hogy megtartja, de fenntartja, táplálja,
növeszti, és amikor eljön az ideje, akkor kiveti magából. Ki végzi ezt a munkát? Mindent természetesnek
veszünk. Vegyük például a szemünket. Ha orvos vagy, tudod, hogy mennyire bonyolultan megteremtett
dolog a szemünk, hogy látjuk az embereket a szemünkkel. Ki alkotta mindezt? Mi alkottuk? Tudunk csak
akár egyetlen szemet készíteni? És olyan sokféle szemet láthatunk! Ez az Isteni könyörületesség, ez az
Isteni Erő, ami mindenen áthat.
Amikor megkapjátok az Önmegvalósulást, először érzitek ezt az együttérzést, érzitek a vibrációkat,
érzitek a Mindenen-Átható Erőt. Most már tudjátok, hogy a Mindenen-Átható Erő létezik, és láthatjátok a
munkáját. Ki tudjátok dolgozni, ki tudjátok dolgozni. Használjátok, ti vagytok az eszközök, ahogyan
mondtam. Ti vagytok a mesterek, csak azzá kell válnotok. Vállaljátok fel ezt az erőt!
Warren remélem elmondta, hogyan jött el hozzám. Nem tudom, hogy elmondta-e, csak egy
telefonhívás volt. Megvolt neki a telefonszámom, és az az ember, aki hozzám küldte, túlzott velem
kapcsolatban, hogy Ő nem elérhető, és minden ilyen ostobaságot. Én vagyok a legelérhetőbb ember. Csak
felhívott, és azt mondtam neki: „Gyere el”. Eljött a házamba és megkapta az Önmegvalósulást. Most
Ausztráliában ő formált át annyi embert. Hét városban van ashramunk Ausztráliában. Anglia a
legletargikusabb, azt kell mondanom. Ausztrália hét városa már ott tart, hogy készek arra, hogy megkapják
ezt. Olyan sok ember dolgozik ezen, mert ha egyszer megkaptátok a fényt, akkor átadjátok másoknak.
Most pedig továbbhaladunk egy másik központra efölött, az az Univerzum Anyjának a központja.
Az apa pedig az előbbi központban van, a Nabhi csakrában, innen felemelkedik és megállapodik a jobb
oldalon – ez az apaság. Egy úr tegnap azt mondta nekem, hogy asztmája van. Nem tudom, hogy visszajött-e
vagy sem. Itt van? Igen. Tehát ennek az úrnak asztmája van. Persze, elmondtam neki, hogy az indiai fürdési
szokások miatt van ez a baja, az indiaiak túl sokat fürdőznek. Ettől eltekintve ez a betegség abból
származik, hogy az apját gyászolja. Az apja meghalt, és maga az apa sem akarja őt elhagyni, aggódik érte.
Ez megtörténhet bármelyikünkkel, ha egy apa nem kedves a fiához – ez az apai elv-, ha a fiú nem kedves az
apjához, tehát az apa megbántódik. Ez az apai elv; ha ezt bármilyen módon is megsértik, vagy ha hirtelen
az apa meghal, akkor érzed ezt a szorítást egész életedben, minden itt mutatkozhat meg és érzed ezt a jobb
szívedben. Ezzel kialakul az asztma. A homeopátiában úgy gondolják, hogy a megnövekedett feszültség
miatt alakul ki, mert amikor feszültebb vagy, akkor az apád jut eszedbe, ha itt lenne, akkor segített volna
neked. Ez sokszor csak a tudatalattiban jelenik meg, és így ez hozzáadódik a problémához.
Annyira egyszerű ezt kidolgozni, el fogtok ámulni, hogy csak fel kell emelnetek az apai elvet egy
ilyen emberben, aki lehet, hogy egy lehangolt apa, vagy egy kegyetlen apa, vagy egy fiú, aki elveszítette az
apját, bármi ilyesmi lehet; csak rá kell tennetek a kezeteket arra a részre és csak el kell mondanotok egy
mantrát, egy imát, és ez fel fogja emelni, vagy fel fogja ébreszteni az apaságot teljes szépségében, és
meggyógyulsz. Ez nagyon egyszerű.
A Középső Szívet az Univerzum Anyja irányítja. Ő adja a biztonságérzetet. Tizenkét éves
korotokig az a csont, ami itt elöl van, antitesteket bocsájt ki, antitesteket termel tizenkét éves korotokig, és
ezek az antitestek az Univerzum Anyjának igazi katonái, Jagadambának hívjuk szanszkrit nyelven. Az
antitestek szétáramlanak a testedben, és ha támadás ér bennünket, értesítik egymást és harcba szállnak.
Ezeket az antitesteket a szegycsont termeli, úgy mondhatjuk, hogy itt elöl a bordáknál, ahol a bordák
találkoznak a mellkas területén, itt vannak és itt termelődnek tizenkét éves korig.
Ami még megtörténhet a hölgyeknél különösen, mert ők anyák is. Amikor az anyaságuk kihívással
néz szembe, akkor problémájuk lesz. Mondjuk egy nő, akinek a férje flörtöl, állandóan a nőket nézi, vagy
ilyesmi, akkor a feleség bizonytalan lesz. Ekkor az anyaságuk is kihívással néz szembe, és amikor ez
megtörténik, akkor ott problémája keletkezik, azután valamilyen betegség jelenik meg a mellében; a

mellrák és hasonló betegségek oka a nő biztonságérzetének hiánya. Ha egy nő nem érzi magát
biztonságban, bármi legyen is az oka, akkor kialakulhat a mellrák. Volt egy lány, aki férjhez ment egy
katolikushoz vagy hasonlóhoz, tehát vallási szempontból vegyes házasság volt, és a férj rokonai és
ismerősei sok bajt okoztak neki. Ez nagyon gyakori Indiában, de már itt is láttam hasonlót. Megpróbáltak
mindenfélét mondani róla másoknak, majd neki és a szüleinek is mindenfélét mondtak. Végül a feleség
olyan bizonytalan lett, hogy kialakult a mellrák. Amikor kegyetlenek vagyunk másokhoz, akkor nem
vagyunk tisztában azzal, hogy rákot okozhatunk nekik. Mibe kerül nekünk, hogy kedvesek legyünk egy
lányhoz, aki beházasodott a családunkba? Nagy szakértői vagyunk annak, hogy bántóan beszéljünk
másokhoz. Gyerekkorunktól megtanuljuk, hogyan beszéljünk úgy az emberekhez, hogy igazán megbántsuk
őket. Azzal, hogy megbántjuk őket, rákot okozhatunk, de ennek csak akkor leszünk a tudatában, ha
megkapjuk az Önmegvalósulást. Azután igazán megértitek, hogy mennyire szenvedhet egy másik ember,
mert ti is éreztek itt egy kicsi fájdalmat, a beszédstílusotok, a viselkedésetek másokkal teljesen
megváltozik.
Ez a központ nagyon fontos. A bal oldala az anyai oldal, az anya maga, és ha az anya őrült, akkor
itt problémátok lesz. Amit szívnek hívunk, az valójában két szív, az egyik a Lelketek Szíve, a másik a Szív
csakra. Ha egy anya fanatikus, olyan, aki nagyon fanatikus az étellel vagy hasonló dologgal kapcsolatban,
akkor a gyerekeknek problémájuk lesz itt. Nagyon veszélyes dolog úgy nevelni a gyerekeket, hogy teljes
szigorúságot alkalmazunk velük szemben, „Csak egyenesen szabad járnotok, mint egy ló, akinek két
szemellenzője van.…” A gyerekeknek meg kellene adnunk a szabadságot. Valójában, ha túlságosan
elnyomjuk őket, akkor huligánokká válnak. Ezen a téren az indiaiak jobbak, tudják, hogyan kell a gyereket
nevelni. Teljes szabadságot engednek nekik, úgy, hogy megtanítják nekik, hogy mi a méltóság, Amikor
ilyen szabadok a szülőkkel kicsi korukban, négy vagy öt éves korukra, már ők is rendkívül
méltóságteljesek lesznek.
Például látok olyan gyerekeket, akik azt mondják, hogy „Kifelé, tűnj el!” Vajon honnan tanulják
ezeket? A szülőktől vagy a barátoktól, mert biztosan tanulják valakitől, mert normális esetben nem
mondanak ilyet a gyerekek. „Menj a francba!” Láttam, amikor ezt mondta egy pici gyerek, „Menj a
francba!” Nem lehet így beszélni másokkal. De sajnos megtörténik, mert nem értjük meg, hogy hogyan
kellene beszélnünk a gyerekek előtt, mennyire illedelmesen. Lehetünk a legilletlenebb emberek, nem
számít. Lehet, hogy teljesen romlottak vagyunk, még egy rabló is tudja, hogy a gyerekei előtt helyesen kell
viselkednie, mert különben a gyerekei is rablók lesznek. Még egy prostituált is megérti, hogy nem szabad
úgy viselkednie, hogy a gyerekéből prostituált legyen. Józan ésszel belátható, hogy akármit teszünk, azt a
gyerekeink nagyon könnyen átveszik tőlünk, tehát bármit is akarsz átadni nekik, bármit is akarsz nekik
megtanítani, nekünk pontosan úgy kell viselkednünk előttük. De manapság, a társadalom jelenlegi
állapotában, az emberek egyáltalán nem fordítanak elég figyelmet a gyerekeikre. Arra gondolok, hogy a
hölgyek még mindig, az anyák is még mindig olyanok, mint a menyasszonyok, akik azzal foglalkoznak,
hogy új férjet találjanak. A férjek, még mindig akár a vőlegények, új feleséget keresnek. és a gyerekek,
szegény gyerekek azt se tudják, hogy hová nézzenek. Isten tudja csak, milyen árvaházba kerülnek majd a
végén.
Még az ipar is ilyen, tegnap egy tiszta pamutból készült ruhát akartam venni egy kisgyereknek, de
sehol sem találtam. Egyetlen ruhát sem találtam egész Derbyshire-ben és még Londonban sem, amelyik
tiszta pamut lett volna. Úgy értem, nem gondolunk arra, hogy a gyerekek nem tudják elviselni ezeket a
mesterséges, műszálas anyagokat. Ezek nagyon veszélyesek, árt a bőrüknek. Amikor ti fiatalok voltatok, ti
pamutot viseltetek, itt valamikor pamut szövödék voltak, akkor miért adjátok ezt a szörnyű anyagot a
gyerekeitekre, olyan anyagot, amit ti sohasem viseltetek? Mikor annyi idősek lesznek, mint most ti, tele
lesz az arcuk kiütéssel. Talán még,… nem is tudom, milyen bőrbetegségeik lehetnek, senki sem veszi észre,
hogy ez a fajta alsónemű, ez a fajta anyag, amit rájuk adtok, nagyon veszélyes. Nem is tudom, hogy mi lesz
majd velük. Ezeket a ruhákat, amiket most hordanak, ti sohasem hordtátok, amikor fiatalok voltatok,
higgyétek el nekem. Most jött el az az idő, amikor a gyereknek teljes figyelemre van szükségük, és pont
most kínozzátok őket.
Még az ipar sem törődik velük. Miért nem készítenek tiszta pamut ruhákat a kisgyerekeknek?
Valójában azt gondolom, hogy a kormánynak olyan törvényt kellene
hoznia, ami kimondja, hogy „A gyerekeknek készült ruhák nem lehetnek műszálból.” Az idősebbek
hordhatnak ilyet, nem számít. De a gyerekekre nem adhattok olyan ruhát, mint egy atombomba. Ez túl sok,
és ezek a modern idők azt hiszem a legkegyetlenebbek a gyerekek számára, ezért van az, hogy a fejlett
országokban ilyen kevés gyerek akar megszületni. Indiában kell viselnünk a sok születés terhét. Ha nem

vagytok kedvesek a gyerekeitekhez… képzeljétek csak el, két gyereket is megöltek a szülei, hát milyen
társadalom ez itt? Minden héten csak Londonban – először azt gondoltam, hogy Angliában, de azután
elmondták, hogy csak Londonban két gyereket ölnek meg a szülei és nem hallottam egyetlen ilyen esetről
sem Indiában.
Ezzel a gyerekek iránt tanúsított kegyetlenséggel nem tudom, mi a nők szándéka. Mire mennek az
alakjukkal, a szépségükkel és mindenükkel Isten színe előtt? Az ilyen kegyetlenség, az ilyen önzés,
mindezzel a gyereknek küzdeniük kell és szívproblémáik lesznek. Nagyon gyenge a szívük. A gyermekek
rátok vannak bízva, Isten ilyen gyönyörű gyermekeket adott nektek, hálásnak kellene lennetek. Ők nem
felesleges létszámok, akik csak úgy megjelentek nálatok, hanem Isten áldása, hogy gyermekeitek vannak.
Ha egy indiai nőnek nincs gyermeke, akkor sírva megy és kéri az összes istent, az összes prófétát,
mindenkit, hogy gyermeke születhessen. Ugyanakkor Németországban most már a népszaporulat mínusz
5% felé közelít. Egy nő, akinek öt gyereke van, olyan sok támogatást kapna az államtól, mint a
miniszterelnök fizetése vagy még többet is, de nem vállal ennyit, mert azt mondja, hogy „Elveszítem az
alakomat.” Mire mennek az alakjukkal, nem értem. Mire való az alakotok, kit érdekel az alakotok?
Miért, miért, miért alacsonyítjuk így le magunkat? Anyák vagyunk és büszkének kell lennünk az
anyaságunkra. Az anyaság a legmagasabb dolog, amit egy nő elérhet. Úgy értem, hogy Én elértem ezt, mert
ezreknek vagyok az Anyja. És azt hiszem, hogy a legnagyobb dolog, ami egy nővel történhet az, hogy anya
lesz. Anya és Guru, el tudjátok képzelni a helyzetemet? Sokkal nehezebb, ha azt kell mondanod a
gyerekeidnek, hogy végezzenek el valamit, és te annyira szereted őket, hogy nem akarod ezt elmondani
nekik, inkább kedves kis trükkökhöz folyamodsz, hogy mégis rávedd őket a munkára. Annyira érdekes és
annyira gyönyörű élet az anyáé, büszke anyának kellene lennünk. De azt kell mondanom, hogy a férfiakat
is okolhatjuk ezért, mert őket nem érdeklik az anyák, őket a fiatalabb és fiatalabb lányok érdeklik – ez a
perverzió jele, azt kell mondanom, hogy ez a teljes perverzió jele.
Mohammed Sahib idejében nagyon, nagyon sok nő volt és nagyon kevés férfi, mert sokakat
megöltek, és Mohammed Sahib nem tudta, hogy mit tegyen. Tehát azt gondolta, – mert ők pragmatikusak
voltak, tegnap már mondtam, hogy a társadalommal kapcsolatosan pragmatikusnak kell lennünk – tehát azt
mondta, hogy „Rendben van, ki kell házasítani őket”, mert házasság nélkül bármilyen fajta kapcsolat
adharmikus, az értékeink ellen való. Tehát azt mondta, hogy „Szükségünk van a házasságra. Rendben van,
sok nő van, tehát osszuk el őket arányosan a férfiak között. Ha több férfi lenne, akkor fordítva tennénk. De
meg kell házasodnunk.” Azt jelenti, hogy ez egy kollektív szentesítés, szükség volt a kollektív
megerősítésre, hogy áldást hozzon. Azt mondta, hogy „Rendben, vegyetek feleségül öt nőt.” De még Ő
maga is meglepődött, hogy abban az időben az emberek olyan érzékenyek voltak, hogy az idős férfiak nem
vettek volna el fiatal lányokat. Azt mondták, „Hogyan is vehetnénk el ezeket a fiatal lányokat?”
Azt mondta, hogy „Rendben, akkor én feleségül veszek egyet”, mert hová lesznek ezek a fiatal
lányok, ha nem maradt elég fiatal férfi. Mit lehet ilyenkor tenni? Manapság, ha megkérdezel egy nyolcvan
éves öregembert, ő bezzeg szívesen elvenne egy tizennyolc éves lányt. Vén bolond az ilyen, mert nem érti
meg a lényeget. Nem érti meg, hogy ez a fiatal lány nem fogja őt férjként tisztelni, és ő nem élvezheti a férj
szerepét. Ő egy nAgnyapa, vagy mondhatjuk, hogy dédnAgnyapa, akinek dédnAgnyapaként kellene viselkednie,
mert ez lenne az ideális kapcsolat közte és egy fiatal lány között.
Mindezek az eszmények a kapcsolatainkat érintően mára összezavarodtak. Minden nőnek
vonzónak kell lennie, miért? Minden férfinek vonzónak kell lennie, miért? Mi értelme van? Mit fogsz
ezáltal elérni? Mi haszna ennek? Vonzónak lenni rendben van, ha nem vagy visszataszító, és ha tiszteletben
tartod az ideális kapcsolatot másokkal. Ha egy kapcsolat olyan lesz, mint egy kutya és egy szuka közötti
kapcsolat, akkor jobb, ha elfelejtitek. Teljesen helytelen valami olyasmi után futni, ami nem nekünk való.
Az emberi lényeknek méltósággal kell élniük és az eszmények iránti teljes érzékenységgel, ami az emberi
kapcsolataikat illeti. Ha csak azt mondod, hogy „Mi a baj?” Ez már önmagában is vitát gerjeszt, mert az
egész úgy rossz, ahogy van. Ha virágzó társadalmat szeretnétek, akkor ragaszkodnotok kell a családi élet
eszményéhez, ez nagyon fontos, de ez automatikusan is megtörténik veletek az Önmegvalósulás után. Nem
kell előadást tartanom nektek erről, mert ez enélkül is megtörténik veletek, nagyon kedves férjek és nagyon
kedves feleségek lesztek. Gyönyörű családok születhetnek a Sahaja Jógából, sok ilyen van, majd
meglátjátok. Olyan sok gyönyörű család van most a Sahaja Jógában és nagyszerű gyermekek, nagy
bölcsek, akik újra akartak születni és most megszületnek ezekben a családokban.
Sok nagyszerű gyermek akar most Angliában megszületni. Sokan már meg is születtek, de nem
tudom, hogy bánnak velük és megértik-e őket az emberek. Az embereknek nincsenek vibrációik, hogy
felismerjék a szenteket. De az önmegvalósultan született gyerekek sokan vannak Angliában, és sokszor

sajnálom, hogy milyen méltatlanul bánnak velük. Senki sem tudja, hogy születésüktől fogva
önmegvalósultak. Ahogyan beszélnek, és amit mondanak az maga a bölcsesség. Mindezeket a gyerekeket
sok inzultus és megaláztatás éri azok részéről, akik tudatlanok velük kapcsolatban. Azt kell mondanom,
hogy ezek a gyerekek nagyon bátrak, nagyon hősiesek, hogy olyan országokban születnek meg, ahol nem
értékelik őket és nem gondoskodnak róluk megfelelően.
A másik véglet a mi országunk, ahol az emberek eladnák az egész országukat a gyermekeik
érdekében. Úgy értem, hogy ez túlzás, ez is egyfajta ostobaság, amire képesek vagyunk. De a két véglet
közötti viselkedés az, ha szeretitek a gyerekeiteket, tisztelitek őket; rátok vannak bízva, hiszen ők
önmegvalósult, bölcs lelkek. Ők az eljövendő új világ alapjai, és ez az, amit egy anyának meg kell tanulnia.
Az anyai méltóságot tisztelni kell. Biztos vagyok abban, hogy ti mindannyian nagyon tiszteltétek
az édesanyátokat. De most, amikor ti anyák vagytok, nem tudom, hogy benneteket tisztelni fognak-e. Ha
egyszer ez majd megalapozódik, hogy az anyaság maga a legmagasabb pozíció, amit egy nő elérhet, és őt
ezért tisztelni kell, akkor a nők prioritásai is megváltoznak majd. Mert mit is tehetnek most? Anyaként
nincs megfelelő helyük, és így elegük lesz a gyerekeikből és azt gondolják, hogy „Mi értelme van az
anyaságnak? Ez hálátlan szerep.” Mindez csak akkor tud megváltozni, ha a férfiak önmaguk megváltoznak,
amikor az átalakulás megtörténik. Ez most nem több számotokra, mint egy prédikáció, amit valami nagyon
ortodox helyen hallhattok. De ez az ortodox gondolkodásmód a részetekké válik és teljesen ráhangolódtok
majd. Tetszeni fog nektek. Tetszeni fog, hogy úgy szeretitek a feleségeteket, ahogyan senki mást. A férjnek
tetszik majd, hogy különleges módon szereti a feleségét, és a feleség is különleges módon akarja majd
szeretni a férjét. Ez egyszerűen csak megtörténik. Nincs semmilyen bizonytalanság. Máskülönben egyszer
arra jössz haza, hogy a feleséged megszökött valakivel. Képzeld csak el, hogy milyen is lehet ez a helyzet!
Amikor az első évben idejöttem, sokkot kaptam. Volt egy 48 éves szomszédunk, a fia körülbelül 22
éves volt, és a fiúnak volt egy 20 év körüli barátja. A hölgy megszökött azzal a 20 éves fiúval és otthagyta
három másik gyerekét is. A házat el kellett adni, az egészet, mert a törvény szerint az övé volt a fele, a fele
tulajdon vagy valami hasonló és a három lánya, most utcára került, a három fiatalabb gyereke az utcára
került, ki fog most gondoskodni róluk? A hölgy, a 48 éves idős hölgy pedig most menyasszony, el tudjátok
ezt képzelni? Elmegy a templomba és férjhez megy. Ebben nincs méltóság, nincs szeretet, nincs kötődés.
Krisztust követjük és Krisztus azt mondta: „Ti azt mondjátok: Ne paráználkodj! Én pedig azt mondom
néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő
szívében.” Krisztus ezzel egy magasabb, finomabb szintet mutat. Mi követjük Krisztust, keresztet hordunk,
templomba járunk. De hol vagyunk mi valójában?
Most rátérek egy másik központra, a Vishuddhi-ra. Ez egy nagyon fontos központ az emberekben,
mert amikor ez a központ felébred, akkor tanúvá váltok. Kollektívvá váltok. Ez a kollektív lét központja.
Kollektívvá váltok, ismétlem, kollektív lénnyé váltok, amikor ez a központ felébred. Ez egy nagyon fontos
központ és most, hogy itt vagyok veletek, el kell mondanom nektek, hogy mi mitől szenvedünk, mert
amitől az indiaiak szenvednek, vagy a keleti emberek szenvednek az egy más dolog. Például a keleti
emberek a túl sok beszédtől szenvednek – jobb oldali Vishuddhinak hívjuk ezt – és a nyugatiak a túl kevés
beszédtől szenvednek, különösen az angolok, egyáltalán nem beszélnek. Tulajdonképpen meg kell csípni
őket, és ráadásul ők sohasem nevetnek, ez a gond velük, csak mosolyognak, és ez számít a helyes
viselkedésnek, de ez sokszor nagyon unalmas.
A bal Vishuddhi egy olyan dolog, ami sokkal finomabb szintű annál, mint ahogyan gondoljuk.
Nagyon furcsa helyzet az, amikor bal Vishuddhitok lesz, ez nagyon gyakran előfordul a nyugati emberek
között, mert ők egy újfajta bűntudatot fejlesztettek ki. Úgy értem, hogy mindenki bűnös. Anélkül, hogy a
bíróság elé kerülnétek, anélkül, hogy bármilyen bűnt követnétek el, mindig mindenki bűnös.
Mint amikor egy hölgy azt mondta, „Ó, bűnös vagyok.”
„Mi történt?”
„Nem mondtam neki, hogy köszönöm.” De ez valójában nem számít. Miért kell bűnösnek érezni
magunkat egyáltalán?
„Ó, bűnös vagyok.”
„Mi történt?”
„Kiöntöttem a kávét.”
Rendben van, ez nem számít, ki lehet tisztítani, minek ez a bűntudat? Ez valamilyen ismeretlen
bűntudat az emberekben, nem tudják, hogy miért bűnösök, hogy miért érzik magukat mindig bűnösnek. „Ó,
Istenem, nem kellett volna ezt tennem, nem kellett volna azt tennem.” Mi ez? Milyen bűntudatunk is lehet
valójában? Ez a bűntudat egy borzalmas dolog. Láttam, hogy Amerikában, Angliában, Portugáliában,

Spanyolországban, Olaszországban, Svájcban, mindezeken a helyeken, mindenütt a bal Vishuddhi az első
és az utolsó probléma, amit le kell győznöm.
Egy hölgy felállt és azt mondta, „Anyám, én bűnös vagyok Vietnám miatt.”
Azt válaszoltam, „Ennek már régen vége és mit is tehetnél érte?”
„Nem, de én bűnösnek érzem magam miatta”.
„De miért, mit akarsz ezzel kezdeni, hogyan érint ez téged, milyen kapcsolatban vagy vele, miért
vagy bűnös?”
„Egyszerűen bűnösnek érzem magam.”
Azt válaszoltam, hogy „Ez értelmetlen.” Úgy tűnik, hogy mindenki kifejlesztette ezt a bűntudatot
magában, de honnan jön ez? Nézzük meg a forrását, az első forrása a Biblia, amelyet nagyon rosszul
értelmeztek, amikor azt mondták, hogy „Bűnös vagy, született bűnös.” Úgy értem, hogy ez teljesen
abszurd! Ez valójában azt jelenti, hogy csak az ember az, aki tisztában van a bűn fogalmával, az állatok
nem. Ti vagytok azok, akik tudatában vagytok a saját tudatlanságotoknak, az állatok nem, ti vagytok azok,
akik tudatában vagytok a saját vakságotoknak, mások nem, az állatok nem. Miért? Mert csak bennetek
fejlődött ki az „Én”. Tegnap már elmondtam nektek, hogy az „Én” tudat azért fejlődött ki, mert az ego és a
szuperego találkozott itt, mert felemeltétek a fejeteket, és mert ennek a csakrának meg kellett világosodnia.
Felemeltétek a fejeteket és ez az ego és a szuperego itt találkozott, becsontosodott és megkaptátok az „Én”
tudatot és ezért gondoljátok, hogy „Hibáztam.” vagy „Helyesen cselekedtem.” Az állatok nem
gondolkodnak így, őket nem zavarja, azt teszik, amit tenniük kell, azt teszik, amit akarnak, és sohasem
ülnek le azon gondolkozni, hogy „Bűnös vagyok.” Találkoztatok már olyan állattal, ami ezt mondta?
Kivéve az embereket, akik állandóan ezt teszik.
Ez már egy mítosszá vált, egy hatalmas mítosszá, amelyben éltek, ez teljesen így van, higgyétek el
nekem. Nincs olyan, hogy bűn, és ez a bűn az, ami belülről felemészt benneteket, tehetetlenné váltok
miatta, elveszettnek érzitek magatokat. Nagyon fontos, hogy ez a központ kinyíljon.
Tehát először is, mielőtt elkezdek bármilyen programot, azt mondom, hogy mondjatok egy
mantrát, azt, hogy „Anyám, én nem vagyok bűnös.” Tizenhatszor kell elmondani, és ez a büntetése a
bűntudatnak. Ha bűnösök vagytok, akkor büntetést kell kapnotok. Tehát ez a büntetésetek, azt kell
mondanotok, hogy „Anyám, én nem vagyok bűnös.” Mondjátok el tizenhatszor és így megszabadultok tőle.
Ez nagyon praktikus és működik. Ez okozhat nektek csigolyagyulladást, vagy fájhat a szívetek, vagy lehet
merev kezetek, mindenféle problémátok lehet miatta, és mindez azért, mert kifejlesztitek a mitikus
bűntudatot magatokban.
Most egy másik mítosz, aminek a forrása a pszichológus, az úgynevezett pszichológus. Nincs
érzékük a pszichéhez, mert nem tudnak behatolni a psziché területére. Amit valójában tesznek az, hogy
feljegyzéseket készítenek, találgatnak, és próbálnak gyógyítani. Hány őrültet gyógyítottak meg eddig? A
Sahaja Jóga százakat gyógyított meg. Ők hány őrültet gyógyítottak meg? Senkit nem tudtak
meggyógyítani. Ellenkezőleg, ha elmész egy pszichológushoz, akkor talán még inkább őrült leszel, hiszen
ők maguk is őrültek, mert a pszichológusok, amikor beszélgetnek az emberekkel nincsenek tudatában
annak, hogy mennyire kóros esetekkel foglalkoznak, mennyire abnormális esetekkel. Amikor ilyen kóros
esetekkel foglalkozol, akkor az átterjed rád, vagy úgy is mondhatjuk, hogy megfertőződsz, és nem tudjátok,
hogy hogyan védekezzetek.
Jung az egyetlen igazi pszichológus, azt is mondhatnám, ő maga is elég bölcs volt, miután
megkapta az Önmegvalósulást, beszélt arról, hogy az orvos maga is megbetegedhet. Olyan kóros esetekké
is válhatnak, mint ez a szegény sületlen Freud. Ő volt az, aki a szexről és hasonló dolgokról kezdett
beszélni, de ő maga perverz volt. Rákban halt meg, és hová is jutott a saját életében? Annyira perverz volt.
Úgy értem, képzeljetek el egy nyomorult lelket, aki rákban halt meg. Hogyan is tudna utat mutatni bárkinek
is bármivel kapcsolatban? Most pedig bármit is mondott, úgy tekintünk rá, mint a Bibliára, sőt a Bibliánál
jobban hisznek az emberek Freudban. Jobban, mint Krisztusban tulajdonképpen, és ha a tételeinek a
magvát nézzük, akkor ő mindenkit csak szexuális tárgynak tekintett. Ezen túl te semmi más nem vagy,
semmi több, semmi más csak ez. El tudjátok képzelni, hogy a méltóságotokat valaki ilyen szintre
alacsonyítsa le! Mint Anya csak kegyelemből mondom, hogy szegény ember, bizonyára olyan sok kóros
esettel dolgozott, hogy valamit elkapott tőlük és ezért terjesztett téveszméket. Ő csak a pszichével
foglalkozott, ami a bal oldal, és ami ott kezdődik, de fent végződik, a szuperegóban végződik. A szex
függőség átvisz benneteket a szuperegóba, ez azt jelenti, hogy a tudatalattitokba, a kollektív tudatalattiba.
Az összes szexszel kapcsolatos problémátok emiatt van. Az érzelmi viselkedés és az összes perverzió
átvisz benneteket a kollektív tudatalattiba.

Volt egy lány Indiában, egy nagyon abnormális eset, aki azzal jött oda hozzám, hogy a lányokat
szereti, és egy lányt szeretne feleségül venni és fiúként szeretne öltözködni. Megkérdeztem tőle, hogy
„Igazán?” A Sahaja Jóga segítségével kezeltem és rájöttem, hogy egy férfi lakik benne. Már nem volt
önmaga, ez a férfi teljesen megszállta őt, és tőle származott minden elképzelése, azért beszélt így,
megszállott volt. Az ilyen abnormitások akkor alakulnak ki, ha megszállott vagy.
Egy lány eljött hozzám Kubából Amerikába, egy alacsony, csinos lány volt, akinek a férje azt
mondta, hogy „Anyám, nagyon meglepő, de a feleségem egy egész üveg whiskyt így, tisztán képes
felhajtani.”
Azt mondtam, hogy „Rendben, ülj le.” Adtam neki egy bandhant, ahogyan mi hívjuk, és láttam egy
hatalmas – olyat, mint egy Globe Trotter – egy óriás feketét kijönni belőle, ránéztem és azt kérdeztem,
„Ismersz valamilyen feketét?”
Azt válaszolta, „Anyám, látod őt? Látod őt? Ő az, aki iszik, nem én.” Ezt mondta, és amikor
megszabadult tőle, akkor egy kedves feleség vált belőle.
Mind, az ilyen abnormális viselkedés, amikor túlzásba viszed, akkor átvisz a kollektív tudatalattiba,
és ott összeszedhetsz ilyen szörnyűségeket, vagy átvihet a kollektív tudatfelettibe, ha nagyon, nagyon
egoistává válsz. Akkor olyan lehetsz, mint Hitler. „Mi a baj? Mi a baj? Mi a baj Hitlerrel?” Semmi baj vele,
igaza volt mikor azt mondta, hogy azért jött, hogy megmentse az ária fajt, és hogy az ő orra különleges,
úgy értem, hogy Isten bizonyára meglepődött, amikor hallotta mindezt. Hiszen szükség van a
változatosságra, nem igaz?
De ez van és azt gondolom, ha ilyen abszurd dolgokat műveltek az életetek során, azt mondogatva,
hogy „Mi a baj?”, akkor olyan csapdákba estek, ahonnan terhes következmények nélkül nem
szabadulhattok, és ezek a következmények vezetnek ahhoz, hogy abnormálissá váltok. Azután pedig
kiálltok az utcára, úgy kiabálva, mint az őrültek, akiket ha provokálunk, akkor még rosszabbak, jobb, ha
nem beszélünk és nem vitatkozunk velük. Felejtsétek el őket. Az összes ilyen fanatikus, semmi több, mint
megszállott. A legtöbbjük megszállott. Azt mondanám, hogy sokan az elnökök és a zsarnokok közül, a
többségük megszállott. Amikor találkozom velük, és kezet fogunk, akkor remegnek, és tudom, hogy
megszállottak, de hogy kerültek oda? Nem kellene ott lenniük, megszállottak, akik uralkodnak a többi
emberen, végrehajtatják az akaratukat, és mindez az agresszió a megszállottságukból ered.
Tehát ez a központ az, ami visszahoz benneteket a normális állapotba, és azután, ha a Kundalini
felemelkedik és megérinti a kutacs területét és megnyitja, akkor a kezedből ezen a központon keresztül a
kollektív személyiség elkezd megnyilvánulni. Kollektív személyiséggé válsz, hangsúlyozom, hogy azzá
válsz. Ez ténylegesen megtörténik, ez nemcsak annyi, hogy „Mi testvérek vagyunk és alapítsuk meg az
Egyesült Nemzetek Szervezetét és keressünk belőle jó pénzt.” Ez egy tényleges történés, amikor elkezded a
másik embert érezni magadban, és ez az, ami a legfontosabb.
Ennek a központnak, úgy értem – erről órákig tudnék beszélni, – ennek a központnak 16 ideg
alközpontja van, ami a szemeteket, az orrotokat, a fületeket, a torkotokat, mindent, még a nyakatokat is és
az arcotokat is irányítja. Egy kollektív személyiségnek, egy kollektív lénynek olyan az arca, van benne egy
olyan tényező, amitől még az arca is vibrációkat áraszt, de ezt érzékelni csak a vibrációkon keresztül lehet,
ezen keresztül fogjátok tudni, hogy ki a kollektív személyiség.
A fejnek az a legfontosabb része, ezt elmondtam már, hogyha rossz dolgoknak behódoltok, ez a
legnagyobb akadály, ami képződik, itt az agy alsó lemezén, amit szanszkrit nyelven Murdha-nak neveznek.
Ez nagyon fontos, mert ha ez megdagad, akkor egy nagy akadály képződik, és olyan személyiséggé válsz,
aki teljesen elszakadt a Mindent-Átható Erőtől. Ez azt jelenti, hogy minden védelem, minden útmutatás,
minden tápláló dolog, minden elkezd eltűnni az életedből.
Most folytatjuk ettől a központtól eddig a központig itt, ami nagyon fontos, és beszélnem kell róla,
bár már ideje befejeznem az előadást, hogy ez az Agnya csakra, ami az Agnyalapi mirigy és a tobozmirigy
között helyezkedik el, ami irányítja az egótokat és a szuperegótokat, a látóidegek kereszteződésében van
ez a nagyon finom központ. Néhányan ezt hívják a harmadik szemnek, de az a harmadik szem, amit ők
látnak, nem az, amiről én beszélek. A harmadik szem azt jelenti, amelyikkel befelé látunk, nem kifelé. Ez a
központ nagyon fontos, és ezt a központot Mahavishnu ékesíti, ami az indiai neve és angol néven pedig
Urunk Jézus Krisztus. Ez egy nagyon fontos központ. „Keresd az Uradat.” Hol keresd, hol van Ő? Őt fel
kell ébreszteni és ez az Ő székhelye (Shri Mataji az Agnya csakrára mutat). Mivel legtöbben ebből a
kultúrkörből érkeztetek, ezért akarok beszélni róla, bár Mahavira és Buddha is bennünk vannak, Mahavira
itt van, Buddha meg itt, de Krisztus itt van középen az agyban.

Ez az a fontos dolog, amivel a keresztény intézmények nincsenek tisztában Krisztussal
kapcsolatban. Krisztusnak bennünk kell megszületnie. Fel kell, hogy ébredjen bennünk. Ez csak a
Kundalini felébresztésével lehetséges. Amikor Krisztus felébred azon a helyen, az egót és a szuperegót is
magába szívja, ez az eredménye felébredésének és ez nagyon nagy dolog. Ezért mondja azt, hogy „Én
vagyok a kapu.”
Persze, Őt keresztre feszítették, de a keresztre feszítés a dráma része volt, mert az ego és a
szuperego ezt a pontot annyira összenyomta, hogy ahhoz, hogy át lehessen haladni valaki Istenire volt
szükség. Ő maga volt az Omkara, egy Isteni személy, aki sohasem halt meg és áthaladt azon a ponton.
Krishna, aki ezen a helyen van, azt mondta „Nainam chhindanti shastraani, nainam dahati paavakah.”. Azt
mondta, hogy „Ez az Isteni Erő, ez az Omkara, Őt senki nem tudja megölni, senki nem tudja elpusztítani.”
Ő maga született meg Jézus Krisztusban, hogy létrehozza az átjárót számunkra, és azt is bebizonyította,
hogy ezt az erőt nem lehet megölni.
Ők mind egyek és kapcsolódnak egymáshoz. Ezt a Sahaja Jógában meg fogjátok tapasztalni. Mert
amikor a kapcsolat létrejön, akkor kérdéseket kell feltennetek. Mi a kapcsolat Jézus és Krishna között? A
vibrációk megadják majd a választ. Ők mindannyian nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Krisztus
azt mondta, „Aki nincs ellenem, az velem van.” Senki nem próbálta meg kitalálni, hogy kikről beszélt. A
Bibliában meg van írva, „Lángnyelvekként jelenek meg előttetek.” Senki nem próbálta meg kitalálni, hogy
mit jelent ez, vagy az Élet Fája. Ez az Élet Fája, itt. (Shri Mataji a Viráta képére mutat.)
Tehát Ő fel kell, hogy ébredjen bennetek, ez a legfontosabb. Azt mondta erről, „Valaki eljön majd
és felébreszt, és akkor felismeritek az Atyát mindörökre.” Most melyek azok az intézmények, amelyeket
Urunk Jézus Krisztus nevében működtetnek és elvégzik-e ezt a munkát? Amit ők tesznek az csak ünneplés,
karnevál, pénzgyűjtés és templomépítés, semmi más. Minden emberi lényt úgy kell felépíteni, mint egy
templomot, azzal, hogy Krisztust felébresztjük bennük. Ezt jelenti a keresztelés, a keresztség. De valójában
a Kundalini felébredése jelenti a valódi megkeresztelkedést, amikor áthalad a kutacson keresztül, amit
Brahmarandrának neveznek. Ki az, aki megtette már ezt? Senki.
Elmentem egy egyházközösségbe, amit Unity Egyháznak hívnak, ők egyesítették az összes
egyházat, azt hiszem, és a világ összes kóbor lelkét is összegyűjtötték. Mindenféle hamis guru működik ott,
mindenféle. nincs egyáltalán józan ítélőképességük. Tudjátok, meg vagyok döbbenve. Krisztus nem volt
nagyon diplomatikus, azt kell mondanom, mert ahogy kigúnyolta az ilyen embereket, majd ezt mondta,
„Ha forróak, akkor megbirkózunk velük,” – ami azt jelenti, a forrónak akadálya van – „ha hidegek, akkor
szeretjük őket, de ha, sem ez, sem az, akkor ki fogom köpni őket.”1 Ezek az Ő szavai. Mert ezek a sületlen
emberek kompromisszumot kötnek az ördöggel, miközben Istenről beszélnek. Hogyan is lesznek képesek
elvégezni a munkájukat?
Inkább miért nem ébresztitek fel Krisztust magatokban, hogy magatok tapasztaljátok meg?
Elámultok majd azon, hogy amikor felemelitek a Kundalinit és a Kundalini eléri ezt a pontot ahol nem tud
továbbhaladni – az összes kereszténynél ez a probléma -, akkor meg kell kérnetek őket, hogy mondják el a
Miatyánkot, és ez működik, mert ez egy mantra. Amikor ebben a központotokban akadály van, mert
Krishna a Kollektív Lény, és „Allah ho akbar” is ugyanazt jelenti. A fületekbe kell tenni az ujjatokat és azt
mondani, hogy „Allah ho akbar.” Ha megvalósult lelkek vagytok, akkor a Kundalini fel fog emelkedni.
Láthatjátok a Kundalini lüktetését a keresztcsontban, láthatjátok a felemelkedését, érezhetitek, ahogyan
áttör a Sahasrarában, ott, ahol felemelkedik és áttör. Tehát ekkor léptek át Krisztus kapuján, aki ezt a két
képződményt magába szívja és létrehoz egy utat. Amikor a Kundalini az Agnya csakra fölé emelkedik,
akkor gondolatnélkülivé váltok.
A limbikus terület ez az Isteni Királyság, ahová elvezetnek benneteket és a Kundalini áthalad itt.
Ez volt az utolsó feladat, amit el kellett végezni, és ez most megtörtént. Ez most tömegesen is megtörténik.
Ennek meg kell történnie, ennek meg kellett történnie, megígérték, és eljött az idő. De néha azon
töprengek, hogy hol vannak az emberek? Most itt vagyok veletek Angliában, és elámulnátok azon, hogy
Indiában, – ezek az emberek látták -, ezrek és ezrek jöttek, hogy Önmegvalósulást kapjanak a falvakban. Itt
pedig olyan embereket találtam, akik nem a valóságra kíváncsiak, csak cirkusz kell nekik. Legalább az
angolok eljöttek, de indiaiak nagyon kevesen és ők is lemorzsolódtak. Ez meglepő és érthetetlen.
Elképesztő, hogy működnek a dolgok. Mikor fogunk már hozzá? Úgy értem, hogy ingyen van, semmit sem
kell fizetnetek, ez a sajátotok, spontán és ott van bennetek. Az emberek megkapják az Önmegvalósulást, de
ennek ellenére elvesznek.
1″Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Így mivel langyos
vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból.” (Jelenések 3:15–16)

Ez annyira megdöbbentő, már tíz éve dolgozom itt, nem is hiszitek el. Illetve nyolc éve? Nyolc
éve. Négy évig, az első négy évben hatan voltak akik felemelkedtek majd visszasüllyedtek, felemelkedtek
majd visszaestek. Azt mondtam, „Miféle emberek ezek?” Négy évig, el tudjátok képzelni? Indiába
elmegyek három hónapra, és ezrek kapják meg az Önmegvalósulást. Csak néhányan lesznek megmentve,
ahogyan János jövendölte? Ő azt mondta, hogy csak néhány ezren lesznek megmentve. Ez vár ránk
Nyugaton? Meglepő, de Angliában vannak a legkevesebben, még Olaszországban is jobb a helyzet,
Svájcban, Genfben is sokkal jobb. Mi történik itt? Itt rajonganak egy olyan emberért, aki egy Rolls Royceot
kér, aki egy 59-es Rolls Royce-ot kér a követőitől, akik éheznek és megszerezték neki a Rolls Royce-ot,
és amikor ő megérkezett, akkor odaadták neki. El tudjátok ezt képzelni? És azt mondják róla, hogy ő a
tökéletes mester. Nem maradt józan eszük, hogy megértsék hogyan is kaphatnák meg a Lelket ezért az
értelmetlen Rolls Royce-ért cserébe? Legalább a derbyshire-i lakosokat nem kellene, hogy lenyűgözze egy
ilyen autó, hiszen itt készítik. Nem tudtok Istent készíteni, ugye? Rolls Royce-ot tudtok készíteni, ez
rendben van, de elcserélhettek-e egy Rolls Royce-ot Istenért cserébe?
Az emberek rajonganak az ilyen szörnyű dolgokért, mint például egy olyan szörnyűségért, hogy
valaki megtanítson benneteket repülni. Itt ül az igazgató felesége aki epilepsziától szenved, a férje
epilepsziás lett, a lánya epilepsziás lett, mindannyian megbetegedtek és fontok ezreit fizették ki, háromezer
fontot, azért, hogy repüljenek és elkezdtek ugrálni, mint a békák. El tudjátok képzelni!? Ésszerű lenne
megkérni azt a gurut, hogy ugorjon le a pisai ferde toronyból, – azt hiszem, hogy ez csakis ezért épült – és
meg kellene nézni, hogy tud-e akár egy centivel is magasabbra emelkedni. Miért nem használjátok az
eszeteket? A legkiegyensúlyozottabb és legintelligensebb embereknek kellene lennetek.
Tegnap elmondtam nektek, hogy hol vagytok. Az Univerzum legfontosabb helye a Szív, és Anglia
az Univerzum Szíve, és a Szív letargikus. Mit tehetnék? Nektek kell megmondanotok, hogy mit tegyek.
Hogyan pumpáljam át ezt a Szívet a valóságba? Vannak keresők, nem mondanám, hogy nincsenek, Mikor
megjelentek a hippik, ezrek váltak hippivé. Minden abszurd dolgot nagyon könnyen elfogadnak. Miért nem
fogadják el azt, amit valójában keresnek? Ezt nem vagyok képes megérteni, egyszerűen nem értem.
Nem bevándorlóként jöttem ide, ezt elmondtam nektek. Azért jöttem, mert valami történt és a
férjemet ideszólította a munkája, ami nagyon fontos volt, és azt hiszem, hogy előre elrendeltetett. Ennek
így kellett történnie. De most könyörögnöm kell nektek, hogy fogadjátok el ezt és értsétek meg, hogy ez az,
amit William Blake mondott: „Próféták lesznek majd ebben az országban, az Isten emberei prófétákká
lesznek és képesek lesznek arra, hogy prófétákká tegyenek másokat.” Ez a Sahaja Jóga semmi más, csakis
ez. Annyi mindent megjövendölt, még azt a házat is leírta, ahol lakom, leírta a ház pontos helyét, ahol most
lakunk. Leírta azt az ashramot is, ahol lefektetjük a Sahaja jóga alapjait, olyan részletességgel, hogy
elámulok, milyen nagy bölcs, milyen látnok született ebben az országban, és senki nem akarja ezt
felismerni. Most mit tegyek? Remélem, hogy hamarosan az emberek felismerik majd, hogy milyen óriási
szerepet, milyen nagyon fontos és életbevágó szerepet kell felvállalniuk az egész emberiség átalakításában
és megmentésében, ebben a katasztrófa sújtotta korszakban. Ők azok, akik el kell vezessék az embereket az
Isteni Királyságba. Ezt remélem és erre adom az áldásom.
Isten áldjon benneteket!
Szerencsére nagyon jól megalapozott Sahaja jógik vannak Derbyshire-ban, ez valóban meglepő, és
Blake sokszor megemlíti Derbyshire-t, ezért akarták, hogy Derbyshire-be jöjjek. Azt mondtam,
„Birmingham elég nekem, nem fogok elmenni Derbyshire-be.”
Azt mondták, „Kérünk Anyánk. Blake beszélt arról, hogy Te eljössz Derbyshire-be.” Így kerültem
ide és remélem, hogy ebben a központban nagyon sok jó Sahaja jógi lesz majd. Nagyszerű próféták
származhatnak innen, hiszen Blake hangsúlyosan említette és ajánlotta Derbyshire-t. De ma azt láttam,
amikor autóztunk, hogy nagyon sok itt a fekete mágia, az emberek szörnyűséges, szörnyűséges dolgokba
merülnek bele. Nagyon aggódtam, eléggé aggódtam. Ez egy nagyon veszélyes dolog, veszélyes nektek, a
gyerekeiteknek, a családotoknak, mindenkinek. Láttam ezt a gazdagságot, és elámultam azon, hogy
mennyire virágzik itt ez az üzlet. Isten adjon nektek erőt és megfelelő bölcsességet ahhoz, hogy
megértsétek, hol van a helyetek Isten nagyszerű munkájában.
Ha van kérdésetek, akkor szánhatunk erre öt percet. Tegnap sok ember sok kérdést tett fel,
tulajdonképpen csak az első napon engedem meg, hogy kérdezzenek, mert a második napon ez már csak
időpazarlás. Ne tegyetek fel személyes kérdéseket, az égre kérlek titeket, ne tegyetek fel semmilyen
személyes kérdést. Erre majd később lesz lehetőség, személyesen foglalkozhatunk ezzel, de most, ha
valami általánosat akartok kérdezni, kérlek, tegyetek fel átfogó kérdéseket.

A hallgatóság kérdez: Láttad már Te magad Istent?
Shri Mataji: Miért kérdezel ilyet? Jogod van ezt a kérdést feltenni? Először is lásd meg a
Lelkedet, és azután beszélhetünk róla. Miért kellett egy ilyen kérdést feltenned? Indiai vagy? Akkor
legalább viselkedj helyesen. Kérlek, ülj le! Egy ilyen arrogáns kérdést nem lenne szabad feltenni: „Láttad
Istent?” Hogy kérdezhetsz Tőlem ilyet? Milyen jogod van ahhoz, hogy ezt kérdezd Tőlem? Nekem kell
megkérdeznem tőled: már érezted a Lelkedet? Rendben? Először a Lelked érezd! Ezért nem beszélt
Buddha soha Istenről – pont tegnap mondtam ezt nektek -, mert most hirtelen te Istent akarod látni. Képes a
szemed arra, hogy meglássa Istent? Még Engem sem látsz, akkor hogyan láthatnád Istent?
Először is válj a Lélekké, és azután beszélünk majd róla. Egy kisgyerek nem megy oda beszélni
egy királlyal és nem üti Őt arcon, ugye? Viselkedhet így egy gyerek? Ismernünk kell a korlátainkat, a
‘maryada’-kat. Az indiaiaknak különösen tudniuk kell ezt, bár néha meglepődöm. Feltenni egy ilyen
kérdést: „Láttad-e Istent?” Hogy láttam-e vagy sem, miért kellene elmondanom neked? Mit mond? Nem
illik ilyet kérdezni, nem illik. Nagyon arrogáns. Meg vagyok lepődve, hogy ilyen viselkedést tanultál itt,
egy indiai sohasem tesz ilyet, ez nagyon kínos. Csak képzeld el, ha láttam Őt, hinni fog Nekem? Vagy nem
láttam Őt… Úgy értem, micsoda kérdés ez: Láttad Őt, vagy sem?
Indiában nem találkoztok ilyen emberrel. Nem is tudom, hogy honnan kerülnek ide ezek a
materialista, durva emberek, Hogy lehet ilyen kérdést feltenni Nekem? Ez még sohasem fordult elő. Azért
vagyok itt, hogy Önmegvalósulást adjak nektek, ez minden. Ezt meg kell kapnotok, és ehhez jogotok van.
Tegyük fel, hogy ez egy bank és alá kell írnom a csekkjeiteket, ez minden. Ha aláírom a csekkjeiteket,
akkor kész, vége. Ennyi a kapcsolatom veletek, Nem fogok magamról beszélni, hogy újra keresztre
feszítsetek. Krisztus megpróbált magáról beszélni, és keresztre feszítették.
Ha most azt mondanám neki, „Természetesen ismerem Istent”, nem fogadná el. Ha azt mondanám,
„Nem ismerem” azt sem fogadná el. Buta. Az indiaiak egyáltalán nem buták, hanem nagyon is bölcs
emberek, azt kell mondanom. Meg vagyok döbbenve honnan jön ez a butaság. Nagyon bölcsek, az indiaiak
nagyon bölcs emberek, mert ez a jóga földje; olyan ősi ország a miénk. Ti nem ismeritek ennek az
országnak a dicsőségét, el sem tudom mondani. Ne ítéljétek meg (Indiát) az ilyen emberek láttán, ne, ne,
ne. Ez egy nagyszerű ország, nagyszerű, spirituális, teljességgel spirituális ország. Látjátok ők itt, nem
tudom, mi bajuk lehet, nagyon felületes emberek jöttek ide, szerfelett felületesek. Persze van itt néhány
nagyszerű lélek is, elmondhatom, de ne ítéljétek, ne ítéljétek meg ezt a nagyszerű országot.
Egyszer Indiába utaztam a férjemmel és azt mondtam neki: „Elértük az országunkat.”
Azt kérdezte: „Honnan tudod?”
Azt válaszoltam: „Csak nézd meg a vibrációkat.” Az egész országból áradnak a vibrációk, az
atmoszférában áramlanak a vibrációk.
Azt kérdezte: „Tényleg?”
Mondtam: „Menj és kérdezd meg a pilótát.” Az első osztályon utaztunk, lement és megkérdezte.
A pilóta azt válaszolta: „Uram, körülbelül egy perce értük el a légteret”.
Ilyen nagyszerű ez az ország. Az egész Univerzum Kundalinijének székhelye ez az ország. El
tudjátok ezt képzelni? A Kundalini! Nincs vágyuk a keresésre, pedig a vágy ereje lakik ott, és nekik még
sincs erejük a kereséséhez. Magam is meglepődöm. Azok, akik idejöttek, mint guruk, olyan szörnyűséges
emberek, akik csak pénzt keresnek. Néha szégyellem magam, hogy indiai vagyok egyáltalán, vagy amikor
szégyellem magam néha úgy érzem: „Mit tettek ezek a mi örökségünkkel?” Olyan hatalmas az örökségünk.
Ti csak a fa hajtásai vagytok, ti csak a külső, ti vagytok a fa és mi vagyunk a gyökerek. Nem tudtok
nélkülünk élni. Mi vagyunk a gyökereitek, de a gyökereket, amiket itt látok nem tudom megérteni. De
rendben van, ez csak az Anyai aggódás.
Legyen most meg, tartsátok Felém a kezeiteket, vegyétek le mind a cipőtöket, biztosan keresők
vagytok, ha nem akkor mi értelme van annak, hogy eljöttetek a programomra?