Интроспекция

Shudy Camps Park, Shudy Camps (England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Интроспекция, Шюди Кемпс, Англия – 18 юни 1988 г.

Тази година, мисля, че няма да имаме публични програми във Великобритания, поради някои обстоятелства тук. Каквото и да е това обстоятелство, което променя програмата ни, веднага трябва да разберем, че зад тази промяна стои някаква цел. И трябва да я приемем с отворено сърце. Божественото иска от нас промяна. Да речем, че Аз вървя по пътя, а хората казват: „Майко, изгубихте се по пътя”. Добре. Аз никога не се губя, защото съм със самата себе си. Но трябва да тръгна по определен път, в това е въпросът. Трябва да го направя. И ето защо се оказвам не на този път и сякаш съм се изгубила. Ако имате подобно разбиране, ако имате такова удовлетворение в сърцето си, тогава ще откриете, че животът си заслужава много повече, отколкото си мислите.

А иначе, мисля си каква беше причината да решим твърдо да правим публични програми през тази година, а накрая да нямаме. Причината е, че трябва да се консолидираме. При растежа на едно дърво, което е живо, се случва така, че то се движи в определена посока до някаква точка и после трябва да смени посоката, защото не му достига слънце или водата не стига на определени нива. Така че дървото се променя. По същия начин трябва да разберем, че сме в ръцете на Божественото. И ако някои планове се променят, това рефлектира върху нас и трябва да разберем защо се случва това. А причината за нас е, че трябва да се консолидираме.

Консолидацията в Сахаджа Йога е много важна. Първото нещо, за да консолидирате себе си, е да правите интроспекция. Трябва да правите интроспекция. Това е да отразите светлината в себе си и да видите за себе си какво сте направили в Сахаджа Йога, къде сте, докъде сте стигнали и колко далеч трябва да стигнете, какво липсва във вас. Ще се изненадате, когато започнете да виждате себе си по един непредубеден начин – без да се оправдавате, без да вините разни бхутове или бадхи във вас, или някого другиго. Ако имате нагласата да виждате какво не е наред във вас, та не можете да се консолидирате както трябва, ще се учудите, че все още има проблеми, които тегнат над вас и които трябва да коригирате. Можем да видим тези проблеми много ясно. Чрез светлината на Духа можем да видим много ясно какво не е наред с нас.

Едно от най-интересните неща, които съм забелязала, е, че Сахаджа Йога през цялото време се занимава с някакъв вид майа. А майа е невежество, понякога пълно невежество, а друг път – частично. Когато попаднете в Сахаджа Йога, ставате благословени. Благословени сте. Може и семейството ви да получава благословии. Децата ви също. Получавате благословии за физическото ви същество. А относно финансите, получавате работа, получавате пари. Получавате нещо изключително, което е истинско чудо. Така хората напълно се изгубват сред тези придобивки и започват да се отпускат, мислейки си: „О, това е благословията, която получихме. Не трябва да правим нищо повече, защото това е наградата ни за всичко, което сме направили”. Не е така. Това е вид подкрепа, която ви се дава, за да бъде установена напълно вярата ви в Сахаджа Йога. И по-специално, трябва да познаете Мен, коя съм Аз. Но ако продължите по течението, тогава може някои от тези благословии да се превърнат в проклятия. И тогава може да усетите какво проклятие ви се е стоварило и че сте тръгнали по грешния път. За някои хора е необходимо време да почувстват, да усетят благословиите. Например, според съвременните представи, повечето хора си мислят, че многото пари са най-голямата благословия – мнозина ги получават – но всъщност не е така. Истинската благословия е да получите мира вътре във вас, да стигнете до състоянието на свидетел, да усещате, че вибрациите ви са наред и да бъдете през цялото време в центъра, издигайки се. Защото чрез това постигате всичко останало. Цялостност е възможност само когато имате цалата радост, бълбукаща вътре във вас. В крайна сметка, всичко е просто средство за постигане на радост, за усещане на радост. Иначе, онези, които имат пари, които имат добро здраве, които са успели в работата си, би трябвало да са щастливи и умиротворени, а не са. Те страдат, страдат прекалено много. И по някакъв начин разрушават себе си, ден след ден, защото мразят живота си, защото не могат да го понасят. Не могат да разберат защо винаги са тъжни. Така че всички благословии, които получавате, всички промени, които настъпват при вас, всички нови предложения, които ви се правят, трябва да знаете, че са за ваше добро, всичко е за ваше добро. И вашето добро е вашето извисяване, нищо друго освен извисяването ви. Останалото е безполезно и безплодно. Щом разберете, че това е, което трябва да постигнете в живота си и на което трябва да се радвате, тогава то става.
В Сахаджа Йога виждате, че то е състрадание и любов. Няма толкова ограничения. Оставени сте на себе си, за да се развивате. Вашият Дух е този, който ви води. Няма постоянно увещаване и поправяне. А е оставено на вас да разберете себе си, да видите за себе си и да се справите.

Един от критериите трябва да бъде: „Какво съм направил за Сахаджа Йога? Какво съм направил за Майка?”. Тези две нещо са много важни за разбиране. Каквото и малко нещо да можете да направите за Сахаджа Йога, е важно, защото ако сте интелигентни, ще видите, че най-великото нещо, което трябва да направите, е да работите за Бог. Това е най-важното нещо, с което човешките същества са могли да се захванат. Това е най-висшето начинание, което някога човешките същества са имали шанса да предприемат. А какъв шанс е това! Може и да кажете: „Майко, ние сме посредствени, не сме добри, безполезни сме”. Но сте избрани. Вие сте избраните, така че трябва да има нещо във вас. Може и да не сте видели онази част от вас, която ще върши великото Божие дело. Така че трябва да локализирате и откриете: „Защо съм избран за Сахаджа Йога? Какво мога да направя за Сахаджа Йога?” Трябва постоянно да си напомняте защо сте избрани за Сахаджа Йога и че трябва извлечете пълната полза от Сахаджа Йога. Да предположим, че някой няма пари. Той очаква Сахаджа Йога да му даде пари, да му даде работа, да му даде това или онова, да има деца, добро здраве и всичко останало. Очакванията са хубаво нещо. Но тогава, какво и защо е Сахаджа Йога? Това е другият въпрос за интроспекция.

Много е важно да разберете, че трябва да правим нещо за Сахаджа Йога. Това не са парите, не е работата, не е мисленето. Не е някакъв вид подкрепа. Едно от най-важните неща е на колко души сте дали Реализация. Трябва да преброите на колко хора сте успели да дадете Реализация, на колко сте говорили за Сахаджа Йога. Може да мислите за това, че давате Реализация на някои хора. Те идват. Изчезват. Няма значение. В крайна сметка ще дойдат при вас. Днес опитвате върху някой, той се изгубва. Утре опитайте отново. Трябва неуморно да работите върху това.

Както знаете, работя много усърдно във Великобритания. Моето идване тук беше предопределено. Имаше нужда от Мен, да дойда тук и да накарам Сърцето (Англия е Духът в тялото на Вирата – бел.пр.) да работи по-добре. Но Сърцето е летаргично. Знаете го. А летаргичното сърце има всякакви проблеми. Но през всичките тези години – през цялата година, по всяко време, което можех да отделя за Сахаджа йогите – продължавах да работя и се опитвах да изработя техните проблеми, тези на Сахаджа Йога, най-дребния проблем, всякаква помощ, от която се нуждаеха, всичко. Пряко или косвено, всички вие сте благословени. Какво още за вас, хора, които сега сте йоги? Вие сте светци. Трябва да видите снимката, която имам – много интересна снимка – на която всички вие сте светци със сертификат. (йогите се смеят) Виждали ли сте тази снимка? Още не? По-добре я вижте. Нека я донесат. Снимката е в чекмеджето ми, мисля. Всички вие сте сертифицирани от Божественото светци, а не от някой кардинал или папа. (йогите и Майка се смеят) Каква е разликата с един светец, който е сертифициран от папата, който е изкуствено сертифициран? Знаете ли, огромна е. А какво става с вас, който сте сертифицирани от Всемогъщия Бог? Все още сте заети с работата си. Все още сте заети с ваши дребни, дребни нещица. Все още сте заети с дребното в живота и в семействата ви. За светец… (Майка продължава за кратко на хинди – бел.пр.), за човек с щедра природа, тоест за човек, който е светец, целият свят е негово семейство. Все още ли се притеснявате за собствените си семейства? Тогава все още не осъзнавате вашата святост. А светецът не се тревожи само за собствената си жена, за децата си, за дома си; той се тревожи за целия свят.

Като Сахаджа йоги вие сте могъщи същества. Вие сте могъщи хора. Имаме проблеми по целия свят. Знаете го много добре. Не е необходимо да бъдете велики интелектуалци или политици, или нещо подобно. Трябва да следите зорко за проблеми, който безпокоят този свят. Трябва да го направите. Не може да живеете в свой собствен свят, само защото сте светци. Тоест, не е възможно да се затворите в него. Не може просто да бъдете в аранха. Трябва да знаете, че трябва да живеете в този свят и да познавате всички проблеми на този свят. И да мислите за тях, а не само за вашите си проблеми – „Майко, как ще мога да направя това или онова?” А трябва да се тревожите за целия свят. Трябва да се замислите какво става по света, какви са проблеми на този свят. Вие сте отговорни за него.

Не само това, но трябва да се молите. В молитвите си трябва да кажете: “Майко, разреши този проблем”. Колективно и индивидуално трябва да отклоните вниманието си от себе си, от вашия дребен живот към нещо по-широко. Тогава сте светци. И трябва да мислите, че е ваше задължение да помолите за Божията помощ, така че всички тези проблеми да бъдат решени. Това е работата, за която сте избрани. Вашето искане ще изработи всичко, защото – както знаете – Аз съм без желания. Вие трябва да пожелаете. Което пожелаете, ще стане. Закрилата, привързаността, състраданието на Майка е с вас. Но вие трябва да се грижите за този свят и да покажете загрижеността си, а не да живеете в тесния си кръг и с ограничения. Както сега става с британците, които са тук. Те си мислят, че проблемите на Великобритания са само техни. Не. Вашите проблеми ще се разпрострат върху всички места, където има Сахаджа Йога. А трябва да се тревожите за всички тях. Имаме същите проблеми и в Австралия. Има някой, който създава много проблеми. Трябва да видите кой е и да го шубитирате и да го оправите. Лидерът трябва да каже кого да шубитирате. Аз ще направя останалото, независимо дали този човек е в Австралия, Америка или Индия. Където и да видите проблем в Сахаджа Йога, това е нападение срещу Сахаджа Йога и всички вие трябва да насочите вниманието си върху него и да го изработите.

Както виждате, има общи проблеми. Виждаме, че Америка се видиотява – или както искате го наречете – така че трябва да насочите вниманието си към Америка. Трябва да разпрострете вниманието си и навън, а не само вътре и да се притеснявате за себе си, за вашите семейства, къщи, деца. Веднага щом разпрострете вниманието си навън, проблемите ви в къщи се разрешават, до най-малката подробност. Трябва да насочите вниманието си вън от вас. Първо казахме да не се гледа телевизия, защото Сахаджа йогите нямат полза от гледане на телевизия. Когато гледат телевизия, те просто блокират. Но сега се случват важни неща, която сами трябва да видите. Можете да пресеете кои са световните проблеми и да видите за себе си накъде да насочите вниманието си. Ако осъзнаете личността си, това няма да е личност, която може да бъде напълно вкарана в малки граници. Вашата личност трябва да бъде въвлечена в проблемите на вселената. Там са всички проблеми. И ще се изненадате, че всичко може да се реши по много колективен начин.

И на това ниво, на което сте сега, може да видите за себе си, че всички Сахаджа йоги получиха вибрации на върха на главите си. Искате ли да проверите? Нека тези, които седят насреща, да видят. Разпрострете вибрациите си. Разпрострете вниманието си и ще се изненадате, че с всички други глупави проблеми е свършено. Нека проверим. Оставете първо децата да го направят. (едно дете плаче и Майка коментира, че може би е изморено. После кара хората да седнат и да усетят. Нещо в зала става и Майка казва: “оставете ги да пораснат. Аз просто ги чакам да пораснат.”)

Така че отношението към самите нас трябва да е да осъзнаем собствената си слава, собствената си позиция, да знаем, че сме светци, че сме достигнали най-висшия стадий и че сме станали светлината и сега трябва да даваме светлина на другите. Ако погледнете в Библията, Христос е казал нещо много важно – да не слагаме светлината под масата. Ето това е. Трябва да поставите светлината на пиедестал. Това е – трябва да поставите вашата светлина в цитаделата, на много високо място, та да дава светлина на другите. И това действа двояко ако разберете какво сте, какво трябва да осъзнаете, какво е вашата ситуация, какви са вашите сили, какво сте постигнали в Сахаджа Йога, какво дължите на Сахаджа Йога, какво трябва да дадете за Сахаджа Йога, как Сахаджа Йога ви е направила толкова способни, толкова добри, толкова мили. И дали сте достатъчно праведни, дали се държите подобаващо, дали правите правилните необходими неща. Защото само вие сте тези, които могат да го сторят. Вие сте хора с много, много специална енергия и специална връзка с духовния живот. И ако започнете да се държите като всички останали светски, глупави хора, ограничавайки себе си до семейството, децата, глупавите предишни животи, ще се погубите – изгубени за самите вас и за всички. Проблемите са много повече от това, което знаете. Това е разбирането което трябва да постигнете – “Майка ни е направила йоги. Ние сме светци. И трябва да покажем на света правилната пътека. Тя ни е казала, че сме светлината и трябва да показваме на хората по кой път да вървят, как да продължат напред”. Нали така? Иначе всеки ще бъде проблем, сякаш е в малък водовъртеж и се върти ли върти. Как може така?! Казвала съм толкова пъти да видите тези фалшиви гуру. Те нямат вибрации. Не знаят нищо за Кундалини, нищо за Сахаджа Йога. Но как действат?! А какво правим ние? Ние все още се борим със самите нас, с нашите проблеми, с нашите идеи, с нашия дребнав ум и страхливост.

Сега вие трябва да разберете. Трябва да решите за себе си. Вашето собствено желание, собствено величие, вашето собствено благородство трябва да излязат на преден план. Трябва да видите на какво сте способни, какво можете да направите. На хората им е много е лесно да казват: „Майко, това е прекалено. Нищо не мога да направя.” Или някой може да каже: „Майко, много съм зает със семейството ми” или „Много съм зает с децата ми”. За това ли сте дошли в Сахаджа Йога? За това ли съм ви дала Реализация? За това ли са ви изпратени всички тези благословии?

Така че консолидацията, която трябва да направите, е много важна. Може ясно да видите защо не можем да имаме никакви публични програми. Защото във Великобритания наистина се нуждаем от консолидация. Тъй като съм живяла много години във Великобритания, тук хората Ме приемат за даденост, защото Аз съм тук, стоя тук. Те си мислят, че е достатъчно да отидат на летището и край – „Преминахме през изпитанията и край.” „Бяхте ли на летището? Видяхте ли Майка?” и толкова. Каква е ползата да Ме видите? Какво съм ви дала? Разпространявате ли вашата светлина? Колко души са получили Реализация от вас? Просто вижте колко души са научили Сахаджа Йога от вас или от вашия живот, или от вашата мъдрост, или от вашето поведение? Това е начинът. Това е критерият. А не: „Добре, изпратих пари на Майка за Нейното пътуване”. На Моята възраст, ако видите някоя жена от Индия на Моята възраст, тя върви с бастун. Тя не може да изкачи дори едно стъпало. Индийките не могат поради горещината в тях. Но Аз пътувам. Знаете, че Аз пътувам и върша много неща. А Моето семейство? Аз ги лишавам от присъствието си. Лишавам съпруга си от Моето присъствие. Всички са без Мен. Аз пътувам, пътувам всеки ден. Знаете го много добре. И работя много усърдно. Понякога си лягам в два през нощта, друг път в три през нощта. Този път Хош беше с Мен и го видях, че беше капнал. Казвам ви, вие само разчитате на Мен. Аз съм в Австралия, добре. Австралийците работят. Или Австрия и австрийците работят. А другите си прекарват чудесно. Същото е и с британците. После си изкарват чудесно в Индия. А Аз? Правя маратон.

По същия начин трябва да усетите преди всичко какво печеля Аз от това? Какво печеля Аз от всичко това? Печеля нещо за вас. Върнах Моите деца към нормалните условия. Заведох ги в Царството божие. Вие трябва да направите същото. Трябва да отведете другите до Царството божие. Но ако самите вие сте въвлечени в собствената си майа, с всеки изминал ден ще падате все по-надолу. Може и да се скарам. Може и да ви кажа: „Чуйте, ако не ви дойде ума в главата, никога няма да се разберем.” Винаги ще сте откъснати, където и да сте, защото не искате да видите. Затова, трябва да кажа, че специално във Великобритания имате едно предимство. Всички вие сте много интелигентни хора. Интелигентни сте, без съмнение. Не сте идиоти като американците. Интелигентни сте. Тази интелигентност преди време се превърна в коварство. А сега сте изморени от коварството си. Индийците го научиха от вас. Те наистина станаха много лукави. Но се изморихте от коварството си, сега сте уморени, писна ви, капнахте и сте летаргични. Но с вашата интелигентност можете да разберете, че работата, която върши нашата Майка, е много важна. Тя ще остане в историята. И всяка казана от вас дума, всяко казано от вас нещо, начинът, по който се държите, всичко ще остане в историята. Не колко деца сте създали или каква е съпругата ви, а какво сте направили за Сахаджа Йога. Помнете това. Историята ще запечата всичко – всичко, което сте направили, което сте постигнали в Сахаджа Йога. Това не е хвалба. Не е просто някаква показност, не е големи приказки, нищо подобно. А какво всъщност, реално и напълно сте постигнали – това ще бъде записано. Поне Бог познава лицемерието и Бог познава надутото нехайство. Бог е този, който знае къде се намирате и какво се готвите да правите. Не може да заблудите Бог. Трябва да разберете едно – когато лъжете Бог, заблуждавате себе си, вашия Дух, вашата Реализация, вашето извисяване! Така че трябва да внимаваме.

Като Майка, трябва да ви кажа: „Опитайте се да се интроспектирате много внимателно!” Какво сте направили за Сахаджа Йога. Какво сте направили за другите Сахаджа йоги. Какво сте направили за другите хора, които се лутат. Какво е нашето поведение към другите Сахаджа йоги. Колко мир и любов, и състрадание сте дали на другите. Колко разбиране и толерантност сте проявили към другите. Ако някой тук спечели малко повече пари, става толкова надут, става толкова агресивен, толкова груб. Не мога да повярвам?! Как могат парите да ви подмамят към тези пороци? Вие не сте обикновени хора. Вие сте светци, чиито нозе за измити от река Ганг. Опитайте се да разберете вашата слава. Опитайте се да разберете собствените си сили, собственото си положение като святи хора, Сахаджа йоги, които са над всички светци, защото вие знаете как да давате Реализация. Знаете всичко за Кундалини. Знаете всичко за Реализацията. Колко хора знаят за това? В противен случай ще си помисля, че съм дала Реализация на куп глупаци, които не разбират нейната стойност. Както е казал Христос: “Не хвърляйте бисери на свинете”. Не мисля, че съм направила тази грешка. Не мисля, че съм сгрешила, като съм хвърлила бисери на свинете. Не съм го сторила. Но вие трябва да решите къде стоите, в коя категория.

Това е така очевидно във времената на опасности, през които преминаваме. Много е важно. Трябва да се преборим. Това е много повече от войните, които сме имали. Много повече от битките, които човешките същества са водили.

Светът се превърна в нещо ужасно и ние трябва да го трансформираме. Това е огромна задача. За целта трябва да работите много искрено и от сърце и душа. Сигурна съм, че един ден в историята на този свят имената на Сахаджа йогите ще бъдат написани със златни букви. Сигурна съм, че ще стане. Сигурна съм, че трябва да се получи. И това трябва да бъде постигнато от всички, с един, общ ум, с едно сърце. Какво мога Аз да пожертвам? Какво да направя? Как да помогна? Какъв е Моят принос? Желая да мога да видя тези времена през Моя живот. Така че днес е денят, в който трябва да интроспектирате. Да навлезем ли всички в медитация?

Моля, затворете очи. Всички да затворят очи. Сега всички ще проведем медитацията както сме го правили в залите по време на публични програми. Първо ще поставим ръка на сърцето. В сърцето обитава Шива, Духът. Трябва да благодарите на вашия Дух, че е донесъл светлината във вашето внимание, защото сте светци и светлината в сърцата ви трябва да освети целия свят. Моля ви сега в сърцата си да се помолите: “Нека светлината на моята любов към Божественото да се разпростре върху целия свят”. С цялата искреност и разбиране, че сте свързани с Божественото и че каквото пожелаете с пълна увереност в себе си, ще се случи.

Сега сложете дясната си ръка върху горната част на корема от лявата страна, на горната част на стомаха отляво. Тук е центърът на вашата дхарма. Тук трябва да помолите: “Нека Вишва Нирмала Дхарма се разпространи в целия свят. Нека хората да видят светлината чрез нашия дхармичен живот, чрез нашата праведност. Нека хората ги видят и приемат Вишва Нирмала Дхарма, чрез която да получат просветление и благоприятен, по-висш живот и желание за извисяване”.

Преместете дясната ръка в долната част на корема, на стомаха отляво. Притиснете. Това е центърът на чистото познание. Тук, като Сахаджа йоги, трябва да кажете: “Нашата Майка ни е дала пълна представа за Божествените дела. Тя ни е дала всички мантри и цялото чисто познание, за да можем да понасяме и разбираме. Нека аз и всички ние напълно да ги познаваме”. Виждала съм как някой е лидер, а жена му не знае и дума за Сахаджа Йога. Ако пък жената знае за Сахаджа Йога, съпругът й не знае нищо. “Нека бъда познавач и експерт в това познание, така че да мога да давам Реализация на хората, да ги накарам да разберат какво е божествен закон, какво е Кундалини и какво са чакрите. Нека вниманието ми бъде повече върху Сахаджа Йога, отколкото върху всички светски неща”.

Поставете дясната ръка в горната част на корема. Затворете очи. Притиснете тук отляво. Кажете: „Майка ми даде Духът и аз имам мой собствен водач, който е Духът. Аз съм свой собствен господар. Нека не се занемарявам. Нека да има достойнство в моя характер. Нека да има щедрост в поведението ми. Нека да има състрадание, любов към другите Сахаджа йоги. Нека да не се перча, а да имам дълбоко, дълбоко познание за Божията любов и дела. Така че хората да идват при мен и да съм в състояние да им разкажа за Сахаджа Йога и със смирение и любов да им предам това велико познание.”

Вдигнете дяната си ръка върху сърцето. Тук трябва да благодарите на Бог, че сте почувствали океана от радост и сте почувствали океана от прошка и способността да прощавате като нашата Майка, и както сте видели, е толкова огромна. „Нека сърцето ми се разтвори и обхване цялата вселена. В сърцето ми да отеква името на Бог.” Във всеки един момент, сърцето трябва да изразява красотата на Божията любов.

Преместете дясната ръка на Вишудхи, на лява Вишудхи, на ъгъла между врата и рамото. „Няма да се ровя във фалшивото чувство за вина, защото знам, че е фалшиво. Няма да бягам от грешките си, а ще застана лице в лице с тях и ще ги изкореня. Няма да се опитвам да търся грешките у другите, а с познанието ми за Сахаджа Йога нека се опитам да отстраня грешки им.” Имаме толкова много начини, скрито можем да отстраним чуждите грешки. „Нека колективността ми стане толкова голяма, че целият Сахаджа свят да стане мое семейство, мои деца, мой дом, моя същност. Нека напълно да почувствам вродено и изградено в мен, че съм част и частица от Цялото, защото всички ние имаме Атма. Нека моята загриженост се отнася за целия свят, така че да знам какви са неговите проблеми и как мога чрез силата на чистото си желание да ги разреша. Нека чувствам проблемите на света в сърцето си, искрено, за да ги отстраня от самата им основа, от корена, който ги поражда. Нека стигна до принципите на тези проблеми и да се опитам да ги отстраня чрез силите си, чрез святите си сили, дадени ми от Сахаджа Йога.”

Сега поставете дясната си ръка на челото, напряко. Преди всичко тук трябва да кажете: „Трябва да простя на всички, които не са дошли в Сахаджа Йога, на тези, които са в периферията, които идват и си отиват, които прескачат тук и там. Но най-вече трябва да простя на всички Сахаджа йоги, защото те са по-добри от мен. Аз съм този, който се опитва да им търси грешки, а съм на най-ниското стъпало. И трябва да им простя, защото трябва да зная, че все още трябва да извървя дълъг път. Все още съм много по-малко. Трябва да усъвършенствам себе си.” Смирението трябва да се установи в нас, така че тук трябва да кажете: “Нека смирението в сърцето ми, в истинския му смисъл, а не лицемерно, изработи чувството за прошка, така че да се поклоня на реалността, на Бог и на Сахаджа Йога.”

Сега преместете дясната ръка отзад на тила. Наведете глава назад. Тук трябва да кажете: „О, Майко, каквато и грешка да сме допуснали спрямо Вас, каквито и грешки да минават през ума ни и каквито и да е дребнавости да сме показали пред Вас, по какъвто и да е начин да сме Ви притеснили или предизвикали, моля Ви, простете ни”. Трябва да помолите за прошка. Чрез вашата интелигентност трябва да знаете коя съм Аз. Не трябва да ви го казвам отново и отново.

В Сахасрара трябва да Ми благодарите. Поставете ръка на Сахасрара, завъртете ръка седем пъти и Ми благодарете седем пъти: „Майко, благодаря Ви много за Реализацията. Майко, благодаря Ви много за това, че ни накарахте да разберем колко велики сме. Благодаря ви много за това, че ни дадохте благословиите на Божественото. Благодаря Ви много за това, че ни издигате по-високо, много по-високо, от това, което сме били. Благодаря Ви много също и за това, че ни поддържате и ни помагате да се усъвършенстваме и коригираме. И накрая, Майко, благодаря Ви много за това, че дойдохте на тази земя, че се родихте и че работите толкова усърдно за всички нас”. Благословени сърца (записът на аудиокасетата е неясен.)
(Речта продължава на хинди. После Майка кара йогите да си направят бандан. Издига им Кундалини. После ги кара да си завържат Кундалини, главите наведени назад, като светци. Първият възел да се прави много бавно. После да проверят вибрациите си. – бел. пр.)

Чудесно, получавам вибрации от вас. Нека Бог да ви благослови! Благодаря ви много.