Public Program, From Mooladhara to Void

(England)

1982-07-10 From Mooladhara to Void, Derby, England, DP, 76' Chapters: Arrival, Talk, Q&ADownload subtitles: CS,EN,ES,FI,FR,HU,HY,LT,NL,PL,PT,TR (12)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: View on Youku: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

1982-07-10 Q&A after the Talk, Derby, England, 6' Download subtitles: EN,TR (2)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: View on Youku: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Public Program, ”Mooladhara, Swadishthan, Nabhi, Void”. Derby (UK), 10 July 1982.

Kiitän kaikkia Derbyshiren ja Birminghamin sahaja-joogeja siitä, että sain tilaisuuden puhua täällä oleville etsijöille.

Meillä on etsijöitä nykyaikana, ja se on hyvin ainutlaatuista. Meillä ei ole ollut etsijöitä koskaan aikaisemmin, ei ainakaan monia. Ennen oli vain ihmisiä, jotka etsivät rahaa, niin kuin tänäkin päivänä, jotka halusivat valtaa ja kulkivat maasta toiseen. Oli vain harvoja, jotka etsivät Jumalan autuuden helmiä. Syy tähän oli tietoisuus; ihmisten kollektiivinen tietoisuus ei ehkä ollut riittävä, ja he ajattelivat, etteivät pysty tai tarvitse etsimistä. Mutta nyt tilanne on niin kauniisti järjestynyt, että maan päälle on syntynyt todella korkeatasoisia etsijöitä. Etsijöitä on massoittain. Heitä ei ole vain muutama siellä täällä istumassa vuoren huipulla, luolassa tai jossain yrittäen meditoida, vaan on todella paljon etsijöitä, jotka eivät ole tyytyväisiä itseensä ja siihen mihin ovat päässeet. He ajattelevat, että täytyy olla jotain korkeampaa. He tuntevat, että eivät ole vielä löytäneet tarkoitustaan, he tuntevat, että heidän on löydettävä merkitys elämälleen, he tuntevat, että on oltava jotain korkeampaa, kuin missä he nyt tekevät.

Kaikki sellaiset ihmiset ovat etsijöitä, eivät tämän ajan etsijöitä, vaan etsijöitä vuosituhansien takaa. Voisi sanoa, että Jeesuksen aikana ei ollut yhtään etsijää, koska heidätkin, jotka Jeesus otti oppilaikseen, piti oikeastaan pakottaa siihen. Hänen piti etsiä ja löytää heidät ja kertoa heille siitä. Nämä ovat siis hyvin tärkeitä aikoja luomisen historiassa, koska täällä on niin paljon etsijöitä. Tämän päivän etsijöissä on se vika, että he eivät tiedä mitä etsivät. Heillä ei ole aavistustakaan siitä mitä etsiä. Miten etsitään? Mitä tavoitellaan? He ovat astumassa tuntemattomalle alueelle. Se on heille täysin vieras.

Ja tällä tuntemattomalla alueella etsii nyt hyvin moni. Yksi sanoo: ”Minä voin viedä sinut perille.” Toinen sanoo: ”Vain minä pystyn siihen.” On luonnollista, että syntyy hämmennystä. Ja juuri nykyaika on hämmennyksen aikaa. Suuren hämmennyksen aikaa. Kun sellainen hämmennys syntyy, vasta silloin löydämme siihen myös oikean ratkaisun, pysyvän ratkaisun, jolla ongelma ratkaistaan lopullisesti. Ihmisten mielissä ei ole koskaan ollut niin suurta hämmennystä, oikeasta ja väärästä, kuin juuri tänä päivänä. Ei koskaan. Vaikka neuvottiin: ”Tämä ei ole oikein”, ihmiset tekivät kuitenkin, tietäen, että tekivät väärin.

Jos he olivat hyviä ihmisiä, he sanoivat: ”Tämä on oikein, tehdään siis oikein” Mutta kaikki tiesivät, mikä oli oikein ja mikä väärin. He saattoivat silti tehdä väärin. Mutta nykyään kukaan ei tiedä, mikä on oikein ja mikä väärin. Oikean ja väärän lisäksi on vieläkin korkeammalla oleva asia: teidän on tunnettava itsenne. Koska meidän sisällämme on tietoisuus, että emme tunne itseämme, niin emme tunne myöskään absoluuttia Me elämme suhteellisessa maailmassa, siitä kaikki näyttävät olevan tietoisia. Ehkä jossain alitajunnassa tai tiedostamattomassa, mutta varmasti meissä on jokaisessa tunne, että ”Me emme tiedä.” Ja se on hyvin aito tunne. On hyvin ylevää tuntea, että ”Meidän pitää tietää jotakin enemmän.” Kun sanomme ’tietää’, ajattelemme silloin kuten: ”En tiedä mitään Derbyshirestä, en ole koskaan ollut siellä.” Mitä se tarkoittaa?

”En tiedä mitään Derbyshirestä” – mitä en tiedä Derbyshirestä? Voin lukea siitä kirjoista, voin ottaa selvää. Voin lukea kaiken Derbyshiren historiasta. Voin selvittää, ketkä tekivät siellä kauniita posliiniastioita, voin selvittää koko heidän historiansa; voin lukea kaiken kirjoista. Miksi silti sanon, että en tiedä mitään Derbyshirestä? Koska en ole koskaan ennen käynyt siellä. En ole käynyt Derbyssä, en ole käynyt sillä alueella, en ole nähnyt sitä paikkaa enkä käynyt siellä. Minulla ei ole ollut mitään kokemuksia siitä paikasta, joten en tunne sitä. Juuri tällainen on tilanteemme. Tilanne on se, että emme tiedä mitään Jumaluudesta.

Olemme lukeneet siitä, olemme kuulleet siitä. Niin monet ovat kirjoittaneet siitä. Heti, kun ihmiset alkavat kysellä asiasta, siitä julkaistaan kirjoja – kirja toisensa perään. Aiheesta on kirjoitettu tuhansia kirjoja. Kuinka moni niistä on totta ja kuinka moni valhetta? Sitä on mahdotonta selvittää, koska emme todellakaan tiedä. Oletetaan, että joku sanoo, että Bedfordin herttua syntyi Derbyshiressä. Hyvä, mistä sen voi tietää? Minä en voi tietää ennen kuin tapaan jonkun, joka on kotoisin sieltä, ja tietää varmasti. Samalla tavalla tieto, joka meilläkin on Jumaluudesta, on hyvin hämmentävä; tämä ei kuitenkaan ole tietoa, se ei ole oikeaa tietoa.

Saamme käsityksen tiedosta, ikään kuin se olisi eräänlainen vastaus kysymyksiimme, mikä on järkiperäistä, minkä voimme älykkyytemme ja järkemme avulla ymmärtää. Mutta alue, mistä nyt on kyse, on älykkyyden yläpuolella, järjen tavoittamattomissa. Kaiken rajallisen ulkopuolella on ääretön ulottuvuus. Näitä äärettömiä alueita voi oppia tuntemaan vain omassa tietoisuudessa tapahtuvan kokemuksen kautta. Pitää ymmärtää, että tämä on hyvin hienovarainen asia, miten tuntea jotakin, saada kokemus tietoisuudesta. Ei sellainen kokemus, että yhtäkkiä näkee valon, niin tämä on se kokemus – ainahan voi nähdä valon. Ihmiset kokevat, että se on todella suurta, kun yhtäkkiä näkee jonkun valon säkenöivän edessään – ei siinä ole mitään suurta. Voi olla olemassa joku ulottuvuus, josta säkenöinti voi tulla ja ehkä siitä ei ole mitään hyötyä itselle, mutta saattaa tuntua, että on kokenut jotakin. Pitää ymmärtää, että näkeminen ei ole kokemista. Esimerkiksi, koira näkee tämän laitteen, mutta mitä se tietää siitä?

Se näkee sen. Ihmisen tietoisuudessa on monia hienoja piirteitä verrattuna eläimen tietoisuuteen. Esimerkiksi voimme sanoa, että eläimillä ei ole kauneuden tajua, eikä puhtauden tajuakaan ole eläimillä. Ihmisissä nämä ominaisuudet ovat olemassa sisällä, he voivat tuntea sen. He voivat tuntea sen keskushermostossaan. Millainen tietoisuus teillä sitten onkin, se pitää pystyä tuntemaan keskushermostonne avulla. Se ei ole mitään kuvittelua tai älyllistä keskustelua: ”Kyllä, kyllä. Tiedän, tiedän” – ei niin. Tiedon pitää tulla esiin teidän tuntemustenne kautta. Esimerkiksi voin tuntea, että tämä on kuuma tai kylmä, mutta kivi ei tunne mitään. Samalla tavalla tunteen pitää tulla keskushermoston kautta.

Tämä tarkoittaa sitä, että teidän tietoisuutenne pitää virittää. Sen pitää päästä uuteen ulottuvuuteen, teidän tietoisuutenne pitää yltää uuteen ulottuvuuteen. Nähkääs, muilla kokemuksilla ei ole evoluutiossa mitään merkitystä. Evoluution prosessissa tietoisuus on se, joka kehittyy ja vastaanottaa yhä paremmin uusia ulottuvuuksia. Nämä ulottuvuudet ovat saavuttaneet suurimman laajuutensa samaan aikaan, kuin teistä on tullut ihmisolentoja, kun tietoisuutenne on täysin valmis vastaanottamaan universaalin, kollektiivisen olennon tietoisuutta niin, että teistä tulee kollektiivisia olentoja Nyt haluaisin kertoa teille siitä, mitä meillä on sisällämme, mitä me olemme. Käytännön syistä teidän ei pidä uskoa Minua sokeasti, mutta teidän ei pitäisi myöskään tyrmätä sitä mitä kerron. Olkaa kuin tulisitte uuteen yliopistoon. Kuuntelette professoria ja yritätte ymmärtää mitä hän sanoo. Oletetaan, että hän esittää väittämän, hän esittää teille hypoteesin, ja sitten alatte arvioida sitä, tutkia asiaa. Jos se on totta, alatte kutsua sitä tieteen laiksi.

Samalla tavalla meidän pitää astua uuden ymmärryksen tasolle ensin tarkastelemalla sitä, ei kieltämällä. Jos se osoittautuu todeksi, meidän pitää uskoa siihen. Sahaja Yogaan ei pidä uskoa sokeasti. Sokea usko ei auta millään lailla. Ei pitäisi myöskään kieltää. Kuunnelkaa vain Minua iloisella, keveällä asenteella, ja ottakaa olettamuksena kaikki mitä kerron, eikä teidän tarvitse hyväksyä sitä totuutena juuri nyt. Minun on nyt aika todistaa teille totuus, ja totuus voidaan todistaa. On tullut aika todistaa Jumalan olemassaolo; todistaa se, mutta ei niin, että pidän siitä teille luennon, tai todistan asiasta oikeussalissa tai muuta sellaista. Mutta miten aion todistaa sen? Teidän tietoisuudellanne.

Se tulee olemaan teille kiistaton tietoisuuden kokemus, että tulette tuntemaan Kaikkivaltiaan Jumalan olemassaolon. Nyt on aika näyttää toteen kaikki pyhät kirjoitukset. Nyt on aika todistaa oman yhteytenne olemassaolo Jumalaan, teidän suhteenne Häneen, oma suhteenne tähän esiaikaiseen Olentoon Kuitsuittepa Häntä ’Jumalaksi’ tai miksi tahansa, Jumalalle Itselleen sillä ei ole mitään merkitystä. Kutsuittepa Häntä millä nimellä tahansa, Jumala on olemassa. Ja se Jumala ei ole sellainen, jollaiseksi te Hänet kuvittelette, ei sellainen, millaiseksi Jumalan ymmärrätte tai tiedätte, vaan Jumala on sellainen kuin Hän on. Vasta sitten, kun itse tunnette Hänet, te tulette uskomaan Häneen. Vaikka te tietyissä tilanteissa uskoisittekin, se on sokeaa uskoa. Kenellekään älykkäälle henkilölle sellainen ei merkitse mitään, ja tulee päivä, jolloin tällainen henkilö hylkää kaikenlaisen sokean uskon. Kuten sanoin, meissä on sisäänrakennettuna järjestelmä, joka on kehittynyt meihin ylösnousemisen kautta tietoisuuteemme eri vaiheissa, joka on kuin sisällemme kirjoitettu historia siitä, kuinka meistä tulee ihmisolentoja. Olemassaolomme oli jakautunut eri kehitysvaiheisiin Aluksi oli hiili, jolloin meihin tuli elämä; kuolleesta tuli elävä.

Se sijaitsee tässä kohdassa. Se on meissä olevan suuren voiman alapuolella, joka sijaitsee kolmioluussa, ja jota kutsumme Kundaliiniksi. Tätä voimaa on kuvattu myös Raamatussa nimellä Elämän Puu: ”Minä ilmestyn eteenne tulen liekkien lailla.” Koska Raamattu tarkastelee asiaa mikroskooppisesti, ei sitä ja sen symboliikkaa voi selittää, ennen kuin on saavuttanut uuden tietoisuuden värähtelyjen kautta, ennen sitä ei selitystä ole. Tämä voima on halun voima, äärimmäisen halun, ainoan, todellisen halun, joka meillä on sisällämme. Kaikki muut halut menettävät merkityksensä. Hyvinvointivaltioissa ihmiset ovat saavuttaneet hyvinvointia, he ovat rikkaita ja menestyviä, mutta eivät onnellisia. Ihmiset, jotka ovat äärimmäisen vauraita, kuten Ruotsissa ja Sveitsissä, kilpailevat keskenään siitä, kuinka moni nuori tekee itsemurhan. Kuulin äskettäin, että Sveitsi ’pärjää paremmin’ – Sveitsissä nuoret tekevät enemmän itsemurhia, kuin nuoret Ruotsissa. Olemme nyt sillä tasolla, että meidän pitäisi ymmärtää, että jos haluamme saavuttaa vaurautta, se ei ole oikea halu, koska tultuamme vauraiksi, meidän pitäisi olla hyvin onnellisia ja iloisia, mutta me emme ole.

Talouden perusajatuksia on se, että kaikki tarpeet ovat tyydytettävissä, mutta yleensä ne eivät koskaan tyydyty, joka tarkoittaa sitä, että materia ei voi tyydyttää tarpeita. Mikä siis on tarve, mikä on ihmisessä oleva etsiminen, joka on piiloutuneena tähän voimaan? Se on sen etsimistä, miten tulla yhdeksi Jumalan kanssa, päästä joogaan, päästä liittoon Jumalan kanssa, jota myös kutsumme kasteeksi. Koraanissa sitä kutsutaan nimellä ’pir’. Sinusta on tultava pir, ’kahdesti syntynyt’. Sitä on kuvattu monilla kielillä, mutta asia on sama kaikissa pyhissä teksteissä. Jos yritätte ymmärtää, mitä niissä tarkoitetaan, niin hämmästytte, koska kaikki kertovat samoista asioista. Nyt joku saattaa sanoa: ”Ehkä on muitakin menetelmiä, Äiti, ehkä jollain muullakin tavalla saavutetaan sama asia.” Ei ole muuta tapaa, koska tämä on kehittynyt teidän sisällänne tuhansien ja tuhansien vuosien aikana aina siitä asti, kun olitte hiiliatomeja ja luonto järjesti kaiken sisällenne. Niin kuin joku sanoisi, että siemenen pitää itää jollakin muulla menetelmällä.

Siemenelle ei ole mitään muuta menetelmää. Siemenessä on alkio, ja alkio täytyy herättää, se on ainoa tapa miten se toimii. Se tulee toimimaan teissä kaikissa samalla tavalla. Tätä voimaa pitää hieman ravistella sisällänne, sen pitää herätä sisällänne. Jos se herää, se nousee ylös. Mutta mikä tämä voima on? Tämän voiman pitää tulla yhdeksi hengen kanssa. Ja tämä voima tietää, että sen pitää tulla yhdeksi Jumaluuden kanssa. Koska meillä on myös paljon muita haluja, niin voimme kysyä, miten tämä suhtautuu siihen? Voimme esittää asian näin, että sanomme: ”Tulkaa Derbyshireen tapaamaan ihmisiä.”

Matkustamme siis pitkän matkan, saavumme raatihuoneelle, nousemme lavalle, mutta täällä ei olekaan ketään. Silloin tänne tuloni ja kaikki matkustamiseni on turhaa, koska en saanut tavata teitä. Sillä ei ole mitään merkitystä. Samalla tavalla kaikki muut halut vain täydentävät tätä halua, kaikkein suurinta halua, halua tulla yhdeksi Jumaluuden kanssa. Kundaliinista voidaan kertoa paljon. Olen puhunut Kundaliinista varmasti satoja kertoja. Jos haluatte tietää siitä enemmän, teidän on tultava mukaan Sahaja Yogaan ja opittava siitä enemmän. Mutta nyt olen kertonut lyhyesti, mikä Kundaliini on, ja missä se sijaitsee. Tässä yläpuolella on toinen keskus – oikeastaan me puhumme siitä kolmantena keskuksena, tässä näin – ja se on voima, se on meidän etsimisemme keskus. Tätä keskusta kutsutaan Nabhi-chakraksi, ja se saa meissä aikaan etsimisen.

Kun olimme eläimen tasolla, silloin etsimme ruokaa vatsamme kautta. Ja uskokaa pois, kun sitten tulimme ihmisiksi, niin me etsimme rahaa myös vatsamme kautta. Joudumme ehkä hieman eksyksiinkin, mutta loppujen lopuksi etsimme myös Jumalaa vatsamme kautta. Tämä vatsan ympärillä oleva alue pitää ylittää, ja tämä alue on oikeastaan esiaikaisten mestareiden alue. Kaikki esiaikaiset mestarit syntyivät tällä alueella, Kuten Mooses ja Sokrates. Täällä on kymmenen esiaikaista olentoa, jotka tulivat maan päälle, jotka tulivat kertomaan etsimisestä ja siitä, mitä meidän pitää tehdä. Oikeastaan he tulivat tänne opettamaan, kuinka saamme itsemme tasapainoon; kuinka päästä tasapainoon ja sitten nousta ylös. Kaikki nämä suuret profeetat, tai voimme kutsua heitä esiaikaisiksi olennoiksi, olivat mestareita. He tulivat kertomaan meille, että jos menemme liikaa vasemmalle tai liikaa oikealle, silloin ravinnon saanti heikkenee, silloin ihmisyyden laatu heikkenee. Ihmisolentoina teidän on saatava ravintoa ja tämä keskus muuttaa asteittain ravinnon saannin eläimen tasolta korkeamman eläimen tasolle, ja sitten ihmisen tasolle, jolloin yksilö alkaa ymmärtää, että ravinnon lähteet sijaitsevatkin sisällämme.

Näin ovat kaikki lakimme syntyneet. Raamatun kymmenen käskyä ovat kymmenen ravinnon lähdettä sisällämme. Nämä kymmenen gurua tulivat tänne maan päälle pelastamaan ihmiset luisumasta pois keskitieltä, ja joutumasta liikaa vasemmalle ja liikaa oikealle. Tämä vasen kanava, jonka näette tässä, edustaa kaikkia sisällämme olevia tunteita, ja siellä on myös halun voima. Se on meidän tunnepuolemme, josta syntyy piilotajunta ja sen yläpuolella on kollektiivinen piilotajunta. Oikealla puolella on toiminnan voima, jonka käynnistämme halumme avulla. Tämä toiminnan voima antaa meille tulevaisuuden, ja pitää huolta fyysisestä ja mentaalista aktiivisuudestamme. Tämän tuloksena päähämme kehittyy järjestelmä, jota kutsutaan egoksi. Kaikilla on sellainen, siitä ei tarvitse ollenkaan pelästyä. Kun saamme aikaan jotain, tunnemme, että me olemme tehneet sen.

Se on harhaa, mutta pidämme silti yllä tätä harhaa, koska emme vielä ole nähneet todellisuutta. Toinen voima sisällämme on vasemmalla puolella, ja tällä me otamme vastaan muilta tulevat aggressiot, ja siellä on menneisyytemme. Siellä syntyy tunnetoiminnan sivutuotteena järjestelmä, jonka näette tässä aivan kuin ilmapallon, ja sitä kutsutaan superegoksi. Nämä kaksi aluetta kohtaavat toisensa päässämme tällä tavalla, kun kasvamme. Päälaen alue umpeutuu aukileen kohdalta – se pehmeä paikka, joka lapsena sykkii – ja peittyy kokonaan. Sillä tavalla syntyy ’minä’-käsitys, teistä tulee herra se ja se. Teissä kehittyy oma vapaus. Tämä vapaus on tehnyt teistä herra X:n, herra Y:n, herra Z:n. Kun tämä on saavutettu, alatte käyttää toista keskusta, joka on teidän luovuutenne ja toimintanne keskus. Eläimillä ei ole egoa. Tietysti, jos ne elävät ihmisten kanssa, sellainen voi kehittyä, mutta muuten niillä ei ole ollenkaan egoa.

Jos teette jotain väärin, te alatte tuntea pahaa oloa, tunnette syyllisyyttä. Eläimet eivät koskaan tunne syyllisyyttä, koska niiden luontoon kuuluu toisen eläimen tappaminen ja toisen eläimen syöminen, joten ne eivät tunne siitä syyllisyyttä. Vain ihmiset sanovat: ”Voi, minun ei olisi pitänyt sanoa noin. Minun ei olisi pitänyt tehdä näin.” Vain ihmisluonteeseen kuuluu syyllisyyden tunteminen, vain ihmisluonteeseen kuuluu aggressiivisuus muita kohtaan. Tässä on siis toinen keskus, jonka kautta te ajattelette, ajattelette tulevaisuutta, suunnittelette. Teidän fyysinen … (Nyt on liikaa valoa, voisiko niitä sammuttaa? Voisiko ne sammuttaa? Parempi sammuttaa valoja, niitä on liikaa. Ne ovat olleet päällä koko ajan ja niitä on liikaa.)

… ja te ajattelette. Tähän ajatteluun tarvitaan energiaa, ja energia tulee rasvasoluista, joita on vatsassa, jotka muuntuvat sopiviksi aivojen käyttöön. Kun muuntumisprosessi käynnistyy, tämä keskus on kovalla rasituksella. Kun ajattelette, tämä keskus käynnistyy. Sen täytyy tehdä kovasti työtä vain yhtä tehtävää varten; se huolehtii rasvasolujen muuntumisesta. (Tuossa on liikaa valoja. Voisiko nämä valot sammuttaa – ne ovat vain päällä, tarkoitan, … ei, ei, vaan nämä kolme tässä … Kiitos … Nämä valot ovat vieläkin kovin kirkkaat – jos nämä kolme voisi sammuttaa, se olisi hyvä. Ei, vaan nämä kolme. Nämä kolme ovat liikaa. Ei näitä kolmea valoa tarvita ollenkaan, eihän?

Kylähän Minut voi nähdä muutenkin. Ettekö näe Minua? … Tuntuu ihan kuin kuvattaisiin elokuvaan!) Siis tämä keskus, jota kutsutaan Swadishthanaksi, antaa teille tulevaisuuden, energian, jolla voitte ajatella tulevaisuuttanne ja suunnitella. Se antaa energiaa toteuttaa fyysistä työtä, fyysistä liikkumista tai fyysistä tekemistä. Tämä keskus on kovassa rasituksessa yhtä tehtävää varten: muuntaa rasvaa aivojen käyttöön. Jos yksi keskus, jolla on monta tehtävää, alkaa suorittaa vain yhtä, kaikki muut tehtävät jäävät hoitamatta. Sen seurauksena alkaa muodostua ongelmia, koska sen pitäisi hoitaa myös maksaa, haimaa, munuaisia ja pernaa. Jos se suuntautuu vain yhden tehtävän hoitamiseen, se ohjelmoituu tätä tehtävää varten, eikä se voi huolehtia muista tehtävistään. Tällä tavalla kehittyy huono maksa, syntyy diabetes, munuaisongelmat ja verenpaine.

Silloin saattaa syntyä myös hyvin vakava sairaus, verisyöpä. Sahaja Yogan avulla voi parantua kaikista näistä vaivoista. Nämä ovat vain fyysisiä ongelmia, mutta Sahaja Yogalla voi hoitaa myös fyysisiä vaivoja, sillä jos tämä keskus saadaan tekemään normaaleja tehtäviään, jos se saadaan käyttäytymään normaalisti, voi helposti parantua kaikista tällaisista sairauksista, jotka syntyvät yliaktiivisuudesta, liiallisesta ajattelusta, liiallisesta mielikuvituksesta. Jatkuva tulevaisuuden ajattelu on hyvin vaarallista Esimerkiksi, nyt me istumme täällä, meidän pitäisi istua täällä mukavasti ja puhua toisillemme. Sen sijaan me mietimme, että mitä teemme huomenna. Tai mitä teemme sitten kun olemme päässeet kotiin, mitä ruokaa laitamme, mitä ruokaa syömme, tai millä junalla matkustamme. Kaikki tällainen tulevaisuuteen suuntautunut käyttäytyminen tekee teistä hyvin kummallisia. Teistä tulee niin futuristisia, että unohdatte menneisyyden. Tapasin kerran miehen, joka ei muistanut omaa nimeään. Hän ei muistanut isänsä nimeä, ei äitinsä nimeä, eikä vaimonsa kauhuksi hänenkään nimeään.

Ja vaimo alkoi itkeä. Hän sanoi: ”Mitä voi tehdä? Hän on unohtanut kaiken.” Mies oli joutunut tulevaisuuden alueelle. Hän eli vain tulevaisuudessa. Hänet piti saada takaisin keskelle. Sitten vähitellen hän alkoi muistaa asioita. Mies kertoi olevansa erään suuren alueneuvoston puheenjohtaja Intiassa. Ja hän sanoi, että hän oli – mutta korjasi sitten: ”Ei, minä olen.” Sanoin, ”Oikein hyvä.

Kuulostaa paremmalta. Nyt olet tilassa, jossa voit sanoa ’Minä olen'” Näin meille käy, ja näin käy meidän yhteiskunnallemme, joka on hyvin futuristinen. Sen lopettamiseksi voi yrittää kaikenlaista, voi kokeilla kaikenlaisia keinoja. Esimerkiksi, ihmiselle voi näyttää kuvia hänen menneisyydestään ja kaikkea sellaista, mutta sillä ei saa laukkaavaa hevosta pysähtymään, se menee menojaan. Ainoa toimiva keino on herättää Kundaliini. Kun Kundaliini herää itsestään, se saa keskuksen valaistumaan ja keskus palaa normaaliin tilaansa, normaaliin toimintaansa ja normaaliin kuntoonsa. Sen lisäksi se saa itseensä dynaamisuutta, jolloin tämä keskus, joka pitää huolta huomiostamme, valaistuu, ja meidän huomiomme valaistuu. Ja valaistunut huomio muuttuu dynaamiseksi, sillä tavalla, että kun nyt istutte siinä, voitte laittaa huomionne keneen tahansa – laittakaa vain huomionne johonkin, teidän ei tarvitse tehdä mitään Laittakaa huomio johonkin henkilöön, ja voitte tuntea sormenpäissä, mikä tämän henkilön tila on. Hän voi olla vaikka tuhansien kilometrien päässä. Kun Nixonilla oli ongelmia, niin en tiedä miksi, mutta sanoin: ”Ottakaa selvää miten Nixon voi.”

Ja minulle kerrottiin, ”Äiti, hän on sotkenut pahasti asiansa.” Jeesus on sanonut, ”Teidän kätenne tulevat puhumaan.” Nyt tämä aika on tullut. Nämä kädet, jotka näyttävät yksinkertaisilta, ovatkin niin monimutkaisia ja taidokkaasti rakennettuja ja hermojen päät ovat niin mikroskooppisia, että emme ymmärrä kuinka paljon ne voivat kertoa meille, kuinka pitkälle ne voivat mennä. Kun herääminen tapahtuu, alatte tuntea ympärillänne värähtelyjä, kaikkialla olevaa Voimaa, jota ette koskaan aikaisemmin ole tunteneet, tunnette sen omien sormenpäidenne kautta. Nämä sormenpäät, joita laiminlyömme, joita käytämme väärin, käytämme vääriin tarkoituksiin, nämä sormenpäät valaistuvat, ja alatte tuntea niiden kautta. Siitä puhuin teille, kun kerroin, että teidän pitää saada itsellenne valaistunut tietoisuus. Juuri tietoisuuden pitää vakiintua. Sillä tavalla alatte tuntea sen sormenpäidenne kautta – tässä on vikaa, tuossa on vikaa – voitte nähdä missä ongelma on. Kaikki sormet ovat yhteydessä keskuksiinne.

Nämä ovat viides, kuudes ja seitsemäs – seitsemän vasemmalla ja seitsemän oikealla. Tämä on yhteydessä tunnepuoleenne, ja tämä oikeaan puoleenne, fyysiseen ja rationaaliseen, tai voi sanoa mentaaliseen puoleen. Saatte tietää millainen henkilö joku on vain tarkkailemalla, tunnetteko kuumuutta tästä henkilöstä, tai tunnetteko kuumuutta tästä henkilöstä, puutuvatko sormet, tai tulevatko ne raskaiksi. Ja teille muodostuu yhteys kaikkialla olevaan Voimaan, joka kertoo ja antaa viestejä. Nämä viestit ovat niin oikeita, että jos vaikka otetaan kymmenen oivaltanutta lasta – nyt on olemassa jo monia syntymästään asti oivaltaneita sieluja. Me emme ymmärrä nykyään lapsia, mutta nyt he ovat suurenmoisia lapsia, ja he ovat syntyneet juuri nyt, koska aika on kypsä. Tämä on tuomion aika, tämä on ylösnousemuksen aika, tämä on aika, jota ihmiset ovat kuvanneet kaikissa pyhissä kirjoituksissa. Suurenmoiset ihmiset syntyvät tänne. Jos tällaisten lasten silmät sidotaan, ja heitä pyydetään kertomaan henkilöstä, joka istuu heidän edessään, että mikä tämän ihmisen ongelma on, niin kaikki nostavat ylös saman sormen. Kaikki nostavat saman sormen, vaikka heidän silmänsä ovat sidotut, vaikka he olisivat selin tähän henkilöön, he vain laittavat kädet tätä henkilöä kohden ja kertovat.

Nämä lapset ovat niin taitavia, he ovat niin taitavia. Kun lapset laittavat sormia suuhunsa, me ajattelemme joskus… Freud, joka oli mielestäni hyvin kypsymätön, eikä tiennyt paljoa Jumalasta ja elämästä eikä muustakaan, ja hän tiesi hyvin vähän – hänen mukaansa tässä olisi jotain seksuaalisuuteen viittaavaa. Hän näki kaikessa seksuaalisuutta, ja halusi kaikkien olevan vain seksuaalisia olentoja, ei ihmisiä. Sanoipa hän mitä tahansa, mutta totuus on, että tällä ei ole mitään tekemistä seksin kanssa. Koska lapset tuntevat kuumuutta sormissaan, he todella tuntevat sitä, ja siksi he panevat sormen suuhun. He ovat ihan pieniä lapsia. Täällä on yksi, joka on tullut Lontoosta ja tuolla on toinen, joka on jostain täältä päin. Keneltä tahansa heistä kysyy, he pystyvät välittömästi kertomaan, missä vika on, mikä chakra ei ole kunnossa. Lapsia ei pysty huijaamaan. He kertovat kaikki samalla tavalla, että tämä on tilanne.

Tietoisuutenne on siis valaistunut ja kätenne, joissa on sympaattisen hermoston päätepisteet, kertovat teille. Voimme nyt tuntea keskushermostollamme muiden tilan ja oman tilamme. Jos nyt kysyisin teiltä, kun olette täällä: ”Mitä ongelmia teillä on?” Vastaisitte: ”En tiedä mikä minun ongelmani on, en tiedä.” Mutta Minä osaan kertoa, mikä ongelma on. Jos menette käymään lääkärillä, hän sanoo: ”Kyllä, ongelma on tämä. Mistä tiesitte?” Teidän ei tarvitse mennä mihinkään tutkimuksiin, ei mihinkään patologisiin tutkimuksiin, missä kaikki hampaatkin vedetään ulos, ja silmätkin päästä, ja lopulta teille kerrotaan, että olette terve kuin pukki! Teidän ei tarvitse käydä läpi tällaisia kauheuksia, eikä tuhlata rahaa, ja kokeilla kaikenlaisia turhauttavia tutkimuksia. Tiedätte kaiken itsestänne vain avaamalla kätenne.

Ja sahaja-joogit voivat myös kertoa teille, että tämä asia ei ole kunnossa, ja tällä tavalla parannutte. Nyt on tullut se aika – elämme todella ihmeellisiä aikoja. Olemme parantaneet Sahaja Yogan avulla monia syöpää ja leukemiaa sairastavia. Aivan äskettäin eräs sahaja-joogi tyttö New Yorkista paransi leukemiaa sairastavan. Tämä poika oli kuolemaisillaan, ja lääkärit sanoivat, että hän kuolee pian. He arvioivat, että poika tulisi elämään ehkä parisen viikkoa vielä, ja sitten hän kuolisi. Tämä oli siis ainut, minkä he pystyivät tekemään. Mitä kaikkea tämä poika parka oli joutunut kokemaan: hän oli tullut Intiasta saakka ja maksanut paljon rahaa, ja sai sellaisen lausunnon, että hän tulisi kuolemaan parin viikon sisällä. Jotenkin nämä ihmiset sitten ottivat yhteyttä Minuun, ja pyysin heitä ottamaan yhteyttä New Yorkissa asuvaan sahaja-jooginiin. Ja he kertoivat, että siellä on poika nimeltä Rahul, ja hän on tuskin 16-vuotias, ja hänellä on leukemia.

Tämä poika ei vain parantunut, vaan tuli vielä tapaamaan minua Lontooseen, ja nyt hän on taas kotonaan. Kuulostaa todella ihmeelliseltä, miten joku, joka ei ole lääkäri, jolla ei ole mitään tekemistä lääketieteen kanssa, osaa parantaa? Kaiken lääketieteen ja kaiken muun yläpuolella on olemassa hienojakoinen Voima, Jumalainen Voima, josta kaikki on saanut alkunsa. Jos tällaisen Voiman, tavalla tai toisella, saa itselleen, tai jos tietää, miten sitä voi käyttää, voi parantaa kenet haluaa. Nykyään Minun ei tarvitse enää parantaa, Minun oppilaani parantavat. En tiedä, kuinka monta ihmistä Dr. Warren, joka oli lääkäri, on parantanut Sahaja Yogan avulla, joka ei ole lääketiede. Kuinka monta potilasta hän itse on parantanut, hän ei pysty laskemaan sitä. Koko järjestelmä tulee muuttumaan. Nyt teistä tulee oman itsenne ja omien voimienne mestareita, ja kaikki nämä voimat tulevat vapautumaan teissä. Kun kerromme, että oli olemassa guruja, jotka osasivat parantaa, oli guruja, jotka pystyivät esimerkiksi lopettamaan jonkin kauhean taudin leviämisen, ajattelemme, että se ei ole mahdollista.

Ajattelemme, että se on mahdottomuus. Miten sellaista voisi olla, miten voisimme uskoa sellaiseen? Se on täysin tuulesta temmattu juttu. Mutta kun itse näette sen tapahtuvan, ette voi muuta kuin ihmetellä. Matkustin kerran laivalla, ja annoin laivan kapteenille itseoivalluksen. Sattui niin, että eräs laivan työntekijä jäi vahingossa kylmähuoneeseen ja vilustui ja sai keuhkokuumeen. Ja tietysti olin arvovieras laivalla, koska mieheni oli sen laivayhtiön puheenjohtaja. Kapteeni ei pyytänyt Minua menemään alas, koska se olisi ollut liikaa pyydetty. Sanoin: ”Hyvä on, jos et anna Minun mennä alas, niin sinun pitää mennä heti katsomaan miestä. Älä lähetä mitään SOS-hätämerkkiä, että lääkäri tulisi laivalle, vaan mene alas ja laita käsi miehen rinnan päälle noin viideksi minuutiksi.”

Keuhkokuume parani täysin, ja kapteeni ei voinut uskoa sitä. Hän sanoi: ”Miten se voi olla mahdollista?” Sanoin: ”Se on.” Tämä on nyt tapahtunut teillekin. Te olette nyt tulleet sellaisiksi – hyväksykää se. Teidän pitää omaksua tämä voima, joka teille on annettu, kuten sanskritin kielessä sanotaan ’viraj’. Omaksukaa se. Olen antanut teille valtaistuimen, mutta ette tiedä, miten sen voima otetaan käyttöön, miten uskoa siihen, niin se on sama kuin kerjäläispoika pantaisiin istumaan valtaistuimelle, mutta hän näkee edelleen ihmisiä kulkevan ohi ja ojentaa kätensä: ”Antakaa viisi rupiaa. Antakaa viisi rupiaa.” Siihen saakka, kunnes otatte nämä voimat käyttöönne, olette edelleen epävarmoja, vaikka teillä on voimat olemassa.

Ja juuri tämä kohta on hyvin vaikea erityisesti länsimaisille ihmisille, koska he eivät voi uskoa, että heillä voisi olla tällaisia voimia. He eivät vain usko sitä todeksi. Vaikka sen kertoo, niin he sanovat: ”Miten se voi olla mahdollista?” Mutta niin se on. Otetaan esimerkiksi tämä laite. Jos sen vie jonnekin syrjäiseen kylään ja kertoo, että tällä voi saada äänensä kuulumaan kaikkialle. Tai vaikka televisio, ja kerrotaan, että siitä näkee kaikenlaisia elokuvia, näytelmiä ja esityksiä ja musiikkia – kyläläiset eivät usko sitä. He sanovat: ”Tästä laatikostako? Tämä näyttää ihan tavalliselta puulaatikolta.” Mutta kun siihen kytketään virta, se näyttää voimansa.

Samalla tavalla se, mikä nähdään ihmisissä hyvin tavallisena ja maallisena, me pidämme sitä itsestään selvyytenä itsessämme. Emme tiedä, miten yleviä ja suurenmoisia olemme, kuinka Jumala on luonut meidät suurella vaivalla, suurella huolenpidolla ja rakkaudella, aivan erityistä tarkoitusta varten, ja Hän haluaa antaa kaikki voimansa teidän käyttöönne. Hän haluaa teidän astuvan Jumalan valtakuntaan nauttimaan Hänen siunauksistaan ja rakkaudestaan. Tämä on sellaista, jota emme voi uskoa; olemme niin turhautuneita ja tympääntyneitä itseemme, yhteiskuntaamme ja kaikkeen. Mutta se ei ole niin, se ei ole. Tämän vain täytyy tapahtua. Teitä ollaan juuri yhdistämässä virtalähteeseen ja kaikki toimii. Se on toiminut aikaisemminkin. Se on toiminut tuhansilla, ja se tulee toimimaan myös teillä. Mutta ihmisillä on absurdeja päähänpistoja, kuten sellainen käsitys, että tästä voisi maksaa.

Miten mistään elävästä voisi maksaa? Oletteko koskaan maksaneet mistään elävästä? Oletteko esimerkiksi maksaneet siitä, että kukasta tulee hedelmä? Voiko siitä maksaa kukalle? ”Hyvä on, saat yhden punnan, anna minulle hedelmä.” Onnistuuko sellainen? Se on yhtä absurdia, sillä ei elävästä Jumalasta voi maksaa, ei elävästä kokemuksesta voi maksaa eikä evoluution prosessista voi maksaa. Se on spontaania, se on sisällämme, se toimii. Me ymmärrämme rahaa niin paljon, että emme voi ymmärtää, että jokin on ilmaista, vaikka olemme jo saaneet niin paljon ilmaiseksi. Meillä on niin paljon ilmaisia asioita, silti me emme ymmärrä ilmaisten asioiden tärkeyttä, koska ajattelemme, että mikään ilmainen ei voi olla hyvää.

Oikeastaan kaikkien hyvien asioiden pitää olla ilmaisia, muuten emme olisi olemassa, emme eläisi. Jos emme saisi vapaasti hengittää ilmaa, emme olisi olemassa. Jos näin joskus kävisi esimerkiksi lentokoneessa tai jossain, niin huomaisitte. Silloin ihmiset tajuaisivat niiden ilmaisten asioiden tärkeyden, joita pidämme itsestään selvyytenä. On ymmärrettävä, että se käsitys, joka meillä on Jumalasta, Hänen saavuttamisestaan, miten saamme Hänet itseemme, on myös virheellinen. Ajattelemme, että jos vaikka seisoisimme päällämme, niin saavutamme sen. Jos Jumalan voisi saavuttaa päällään seisoen, silloin koko evoluution prosessin ajan ihmisten olisi pitänyt seistä päällään! Tai sitten luulemme, että saavutamme sen kilpaa juoksemalla, tai syömällä sellaista tai tällaista ruokaa, tai tekemällä niin tai näin – ei pidä paikkaansa. Mutta sitten saattaa tulla kysymys, miksi kaikki uskonnot sanovat: ”Teidän ei pidä tehdä niin, teidän ei pidä tehdä näin”? Näin sanottiin, koska näitä asioita tarvittiin pitämään meidät kunnossa, ylläpitämään ihmisenä olemisen tasapainoa. Joudumme epätasapainoon, jos emme noudata näitä asioita.

Meillä pitää olla tasapaino. Siksi sanottiin: ”Älä tee niin”. Ihmisillä on taipumus mennä äärimmäisyyksiin. Jos heille sanoo jotakin… Tunnen ihmisiä, jos heille sanoo, että tämän keskuksen voi parantaa tekemällä tällainen ’asana’, tai että pitää tehdä sellainen harjoitus, niin he tekevät sen sata tai tuhat kertaa päivässä. En koskaan pyytänyt heitä tekemään niin, sanoin vain, että joskus silloin tällöin voi tehdä, tai kerran viikossa – mutta he tekevät sen sata kertaa. Me menemme äärimmäisyyksiin. Ja sen takia, että pääsisimme tasapainoon, nämä ihmiset sanoivat meille: ”Älkää tehkö sitä, älkää tehkö tätä.” Mutta egossamme sanomme: ”Miksi ei? Miksi ei voisi?” Hyvä on, siitä vaan.

Kun sanomme lapsille: ”Älkää polttako tupakkaa”, ”Miksi ei? Kaikki kaveritkin polttavat, siksi minä myös.” Hyvä on, siitä vaan sitten – polta, sairastu syöpään, sitten tehdään reikä tähän ja hengität sitten sitä kautta. Jonkin ajan kuluttua tämä leikataan pois, nenä leikataan pois, ja liikut kuin kone ja katselet muita ihmisiä; et pysty puhumaan, et voi elää normaalisti. Silloin ihminen tajuaa: ”Hyvä Jumala, kunpa en olisi polttanut.” Mutta Sahaja Yogassa emme sano: ”Älkää polttako”, koska puolet ihmisistä kävelisi heti tiehensä. Emme koskaan sano: ”Älkää juoko”, emme koskaan sano: ’älkää’. Sanomme: ”Hyvä on, te teette niin, ei se mitään. Annetaan ensin tämän kokemuksen tapahtua.” Ja heti kun se tapahtuu teille, luovutte ihan itse, koska löydettyänne kaikkein korkeimman, ette enää välitä tällaisista pienistä asioista.

Kaikki huonot tavat jäävät pois automaattisesti, eikä Minun tarvitse pakottaa teitä siihen Teillä on sisällänne kaikki mitä tarvitsette, se voima, joka ikään kuin nostaa teidät ylös. Kuin lootus, joka nousee ylös mudasta omin voimin, tekin nousette ylös, ja teistä lähtevä tuoksu leviää yli mudan, ja olette itsekin hämmästyneitä tästä. Olette ensin samaistuneet mutaan, ja ajattelette, että muuta ei ole – mutta näin ei ole. Kun lootus nousee ylös, se levittää kauniit terälehtensä, ja tuoksu antaa meille sen persoonallisuuden, joka leviää kaikkialle. Tämä tulee tapahtumaan teille. Kaikista teistä tulee sellainen lootus, joka on piilossa, joka on täysin näkymättömissä sisällänne, joka tulee aukeamaan, ja teidän jumalallisuutenne tuoksu tulee leviämään. Tänään en voi kertoa teille kaikista keskuksista, sillä jos alan kertoa teille niistä kaikista, se kestää hyvin kauan. Olen nyt kertonut kolmesta keskuksesta, kuten näitte, Muladharasta, Swadishthanasta ja Nabhi-chakrasta. Ja muista tulen kertomaa myöhemmin huomenna. Mutta Minun on puhuttava vielä Hengestä, josta on puhuttu jo iät ja ajat, että meidän pitää tulla hengiksi.

Englannin kielessä ’henki’ (spirit) voi tarkoittaa mitä vain. Se on hyvin monimerkityksinen sana: alkoholista käytetään tätä sanaa (spirits), kuolleita sieluja kutsutaan hengiksi, ja myös siitä hengestä, joka me olemme, siitä puhtaasta olennosta, josta käytetään sanaa ’atma’ sanskritin kielessä, käytämme sanaa ’henki’. Tässä puhun nyt siitä hengestä, joka on puhdas olento sisällänne, joka on kiintymätön, joka on sisällänne oleva todistaja, joka näkee teidät koko ajan, joka tarkkailee teitä, joka sijaitsee sisällä sydämissänne ilona ja onnellisuutena. Se sijaitsee sydämessä. Tämä henki ei ole tietoisessa mielessämme, se ei ole keskushermostossamme, se ei ole kontrollissamme. Vertaukseksi voisi sanoa, että sisällämme oleva vasen puoli on kuin jarru ja oikea puoli kuin kaasu autossa. Me opettelemme ajamaan autoa etuistuimella istuen, ja opettaja, mestari, tarkkailee takana ja näkee koko näytelmän. Joskus menette vasemmalle – tarkoittaa, että painatte jarrua – joskus painatte kaasua, teette virheitä, ja sillä tavalla opitte ajamaan. Ajamaan oppiminen on se viisaus, jonka saavutamme tasapainottamalla elämäämme. Tasapaino on kaikkein tärkein perusta.

Mutta vaikka tasapainoa ei olisikaan, olen nähnyt, että hyvin epätasapainoiset ihmiset tulevat tasapainoon Sahaja Yogan avulla. Tasapaino vasemman ja oikean, tai sanotaan, jarrun ja kaasun välillä, antaa tilan, jossa voi sanoa, että nyt hallitsette ajamisen taidon. Mutta edelleen mestari istuu takana tarkkailemassa. Sitten teistä tulee mestari. Tämä mestari on sisällänne oleva henki. Teistä tulee henki, ja alatte nähdä itsenne ajamassa autoa. Koko asia muuttuu näytelmäksi, draamaksi: tulette erilleen itsestänne ja alatte nähdä kaiken tapahtuvan silmienne edessä aivan kuin itsenne ulkopuolella olevana näytelmänä, jossa ette itse ole osallisena. Tulette oman itsenne ytimeen, ja reunalla olevat asiat eivät vaikuta teihin. Teistä tulee rauhallisia, tyynejä ja autuaita henkilöitä, jotka näkevät reuna-alueen, siellä tapahtuvan liikkeen, mutta eivät itse ole siellä. Näin teistä tulee mestareita, tällä tavalla teistä tulee profeettoja.

Sahaja Yogassa on se voima, joka voi tehdä Jumalaan uskovista ihmisistä profeettoja, ja näillä profeetoilla on kyky tehdä muistakin profeettoja – näin sanoo William Blake, tämän maan suuri runoilija. Ja Sahaja Yoga on täsmälleen tätä. Hän ennusti sen jo sata vuotta sitten. Ja jos tulette nyt Sahaja Yogaan, tulette hämmästymään siitä mitä olette. Kaikki mitä hän on ennustanut Englannista, että se on huomisen Jerusalem, se huominen on täällä nyt. Teidän maastanne, Englannista – joka on niin kaukana; en tiedä ymmärtävätkö ihmiset tai ovatko tietoisia, mikä tämä maa on, että se on maailmankaikkeuden sydän, joka on universumin kaikkein tärkein osa – siitä on tultava Jerusalem. Siksi englantilaisten on noustava ylös velttouden tilastaan ja nähtävä, mikä heidän potentiaalinsa on, ja noustava ylös omalle tasolleen, ja se tulee tapahtumaan. Sahaja Yoga toimii jo hyvin Lontoossa. Meitä ei tietysti voi olla kovin monia, koska muovia voidaan tuottaa koneilla tuhansittain, mutta jos halutaan jotain elävää, se vie enemmän aikaa. Mutta sitten, kun aika on kulunut ja kaikki on valmista, olen varma, että tämä maa löytää oman asemansa ja siitä tulee Jerusalem, paikka jossa palvotaan, johon ihmiset tulevat palvomaan.

On hyvin yllättävää, mitä kaikkea Sahaja Yogan kautta tapahtuu; päivänkakkara, joka ei koskaan tuoksunut täällä, mutta jos katsotte nyt, se on alkanut tuoksua. Melkein kaikki Englannin kukat olivat tuoksuttomia, ne olivat tunnettuja siitä. Nyt suurimmalla osalla kukista on hyvin voimakas tuoksu. Voitte nähdä sen itse. Luonto itse on saanut tämän kaiken aikaan Kukat muuttuvat, mutta entä ihmiset? Missä he ovat, mitä he tekevät, minne he ovat kadonneet? Tämä on hyvin surullista. Tulin Lontooseen aivan sattumalta, tai ehkä kaikki oli ennalta järjestetty. Mieheni valittiin virkaan tänne, ja hänen oli muutettava. Ja tämän YK:n osasto sijaitsi juuri täällä, täällä Englannissa.

Osastoa ei ollut missään muualla. YK:lla oli vain yksi tällainen osasto, ja se sijaitsi Englannissa, ja johon mieheni valittiin, ja niin Minä olen täällä. En usko, että olisin muuten tullut tänne kuin guru, koska Minulla ei ollut tänne muuta asiaa kuin tämä. Enkä olisi päässytkään tänne muuten, koska kutsumatta en mene mihinkään maahan Mutta Minut kutsuttiin tänne. Kaikki järjestyy itsestään. Teidän on nyt vain saatava se toimimaan itsellänne, ja ymmärrettävä, että ei ole kysymys vain dynaamisuudesta ja elinvoimasta, vaan kaikkein tärkein asia on se, että juuri tällä hetkellä seisotte tuhon tai eheytymisen rajalla. Englantilaiset elävät hyvin erikoislaatuisessa paikassa. Heidän on noustava tämän paikan tasolle, koska he ovat sydämen soluja. Pidän teille jälleen luennon huomenna. Toivottavasti pääsette kaikki tulemaan.

Pahoittelen ääneni käheyttä. Olen puhunut koko ajan, joka päivä. Kiitos hyvin paljon. Jos teillä on kysymyksiä, voisin vastata niihin. Esittäkää kysymyksiä ja vastaan niihin sitten. Sanoitte, että voitte parantaa itseoivalluksen jälkeen. Hänen äitinsä on kuuro. Voitteko parantaa kuurouden? Tämä on sellainen kysymys, että uskotte Minun olevan sellainen henkilö, jonka pitää parantaa kaikki. Olette erehtyneet pahan kerran.

Paraneminen tulee Kundaliinin heräämisen sivutuotteena. Olen pahoillani, jos teille on tullut sellainen käsitys, että olen tullut tänne parantamaan kaikki ihmiset. Sittenhän Minun pitäisi asettua asumaan sairaalaan? Pääasia on se, että Kundaliini pitää herättää, jolloin paranette. Ymmärsittekö? Jos äitinne olisi täällä, voisimme parantaa hänet. Mutta teidän on ymmärrettävä pääasia. Jumalalla on paljon tervettä järkeä, kuten meilläkin, ja Hän on kiinnostunut vain sellaisista valoista, kuin me olemme, jotka voimme toteuttaa Hänen työtään. Sellaiset, jotka esimerkiksi ovat hyvin sairaita, voivat parantua hetkessä. Tulette hämmästymään, sanon sen teille.

Intian presidenttimme meni Amerikkaan saamaan hoitoa, mutta he epäonnistuivat, ja hän oli lähdössä takaisin Intiaan. Menin muodolliseen tapaamiseen hänen luokseen. Lähettiläs kertoi presidentille nimeni, ja hän oli kuullut nimeni Intiassa. Hänen vaimonsa sanoi: ”Ettekö voisi parantaa miestäni?” Ja hän eli viimeisiä hetkiään .. Ja rituaaleja oli jo alettu järjestää Intiassa. Laitoin vain käteni hänen selälleen kymmeneksi minuutiksi, uskokaa tai älkää. Hän ei ollut saanut nukuttua päiväkausiin kivun takia. Hän sanoi: ”Kipu on hävinnyt. Haluan nukkua.” Ja hän nousi ylös ja oli täysin kunnossa.

Hän käveli alas, ja ihmiset olivat tuoneet hänelle jo paaritkin. Hän vain käveli alas. Ihmiset eivät uskoneet silmiään. Tämä tapahtui, koska häntä tullaan käyttämään Jumalan työssä. Jos talossamme on lamppuja, jotka eivät ole koskaan käytössä, emme tarvitse niitä. Me hankkiudumme eroon niistä. Samalla tavalla ei Jumaluuskaan paranna kaikkia ihmisiä. Hän parantaa tuhansia, mutta joillekin hyvin sairaille, Hän sanoo: ”Sinä saat tehdä vielä yhden kierroksen. Sopiiko? Tule takaisin puhdistuneena ja levänneenä, sitten se varmasti onnistuu.”

Kaikki eivät siis välttämättä parannu, eivät välttämättä. Mutta hyvin monet ovat parantuneet, ja kaikki on alkanut toimia. Mutta meidän päätehtävämme ei ole parantaa ihmisiä. Ei. Se on oivallusten antaminen ihmisille ja sivutuotteena, tietysti, jos äitinne saa itseoivalluksen, niin kuurous häviää. Monet ovat parantuneet kuuroudestaan. Vieläpä kaljutkin ovat saaneet hiuksensa takaisin. Eräällä miehellä ei ollut lainkaan hiuksia, kun hän tuli luokseni. Ero ennen ja jälkeen oivalluksen on niin merkittävä, että on parempi ottaa kuvia ennen oivallusta ja nähdä sitten itse. Joskus käy niin, että oivalluksen jälkeen ihmisillä on valokuvia ajasta ennen oivallusta, mutta he ovat heittäneet ne menemään Se on eri asia, mutta pääasia ei ole parantaminen, vaan itseoivallus – se on kaikkein tärkeintä.

Iällä ei ole mitään merkitystä. Eilen, muistaakseni Birminghamissa, annoimme oivalluksen eräälle hyvin vanhalle herralle. Iällä ei siis ole mitään merkitystä, terveydentilalla tai muulla sellaisella ei ole merkitystä. Kaikki voivat saada oivalluksen, ja kaikkien pitäisi pyrkiä saaman se. Ymmärrättekö? Jos tuotte hänet tänne, niin voimme hoitaa häntä. Mutta en lupaa mitään.

Jumala siunatkoon teitä.

Mutta itseoivalluksen voin tietenkin luvata teille. Jos olette kärsivällisiä, kuten Minä olen teidän kanssanne. Teidän pitää olla kärsivällisiä. Onko muita kysymyksiä? (Hänellä on ollut rinnassa ongelmia neljä, viisi vuotta. Voiko häntä auttaa mitenkään?) Tietysti voidaan. Siis rintaongelmia, kuten hengitysvaikeuksia, vai millaisia? Hengitysvaikeuksia? Onko hän intialainen? Astma. Oletteko intialainen?

Aa…, intialaiset. He ottavat niin paljon kylpyjä. He luulevat vieläkin olevansa Intiassa. Joka päivä kylpy aamuisin ja sitten ulos. Eikö niin? Niin ei pidä tehdä. Tämä on Englanti. Meidän pitää ottaa kylpy iltaisin. Meidän pitää elää kuin englantilaiset. He kylpevät koko ajan; intialaiset nähkääs kylpevät yhtenään.

Heidän pitää päästä kylpyyn joka päivä, olipa lämpötila nollassa tai miinus kahdessatoista. Kylpyyn pitää päästä. Siitä on muodostunut heille tapa. He eivät tunne oloaan hyväksi ilman kylpyä, ja siitä sitten tulee tällaiset vaivat. Mutta me hoidamme sinun astmasi joka tapauksessa. Eikö niin? Ei se ole vaikeaa. Mutta täällä Englannissa ei pitäisi kylpeä niin paljon. Ehdotan, että jos haluaa ottaa kylvyn, kannattaa ottaa se illalla, niin kuin englantilaisetkin tekevät, koska ilmasto täällä on hyvin salakavala. Jos otatte kylvyn ja nousette pois kylvystä, saatte varmasti ongelmia rintaanne.

Ja sen lisäksi saatte vielä niveltulehduksen ja kaikkea muuta. Tällaisia asioita ei ajatella tässä maassa. Ilmasto on sellainen, että on oltava varovainen. En tarkoita, että kylpemistä pitää välttää koko ajan. Koska sanoessani yhtä, Minun pitää puhua myös toisesta äärimmäisyydestä. Mutta me intialaiset olemme kyllä kovia kylpemään. Henkilökohtainen puhtaus merkitsee intialaisille liian paljon. Mutta yleinen siisteys, tai kollektiivinen siisteys on täällä parempi. Kuten nurmikoiden hoito ja katujen puhtaudesta huolehtiminen on paljon parempaa. Meidän pitää yhdistellä näitä asioita.

Se on tärkeää. Se voi toimia. Eikö niin? Astma ei ole niin vakava ongelma. Onko muuta? (Millä tavalla se tapahtuu?) Meillä on sisällämme keskus, joka on Shri Raman keskus oikealla puolella. Me kutsumme sitä oikeaksi Sydämeksi. Jos saamme sinulla sen keskuksen kuntoon, tulet paranemaan. Me laitamme sinut kuntoon.

Kerromme miten pitää tehdä. (Hän kysyy, kuinka monta tuhatta vuotta sitten jooga on syntynyt.) Mitä joogaa tarkoitatte? Jooga, spontaani jooga on ollut olemassa aivan koko ajan. Katsokaas, kaikki elävä on spontaania. Ja elävä prosessi on aina ollut olemassa. Emme siis voi sanoa, milloin se on alkanut. Voimme sanoa, milloin se on eriytynyt. Kun Jumala ja Hänen Voimansa menivät erilleen, ja Jumala alkoi tarkkailla kaikkea todistajana, silloin Jumala ja Hänen Voimansa alkoi toimia. Silloin syntyivät kaikki universumit, ja syntyi myös meidän universumimme, josta sitten ihmiset syntyivät.

Ja nyt kaiken pitää jälleen tulla yhdeksi. Luotujen täytyy tuntea Luojansa. Yksi, kaksi, kolme, neljä – on aina ollut muutama, jotka ovat saaneet tämän yhteyden, mutta nyt on koittanut evoluution hetki suurille massoille. Elämän kasvulle ei voi antaa mitään ajankohtaa. Ei voi sanoa, milloin se alkoi, kuinka monta vuotta se on jo jatkunut. Nyt on kukinnan aika, jolloin monet saavat itselleen joogan siunaukset. Kiitos paljon. Mitä kysyttiin? (Puhuitte Kundaliinista. Sen herättäminen tavallisille ihmisille on hyvin vaikeaa.)

Kuka teille on kertonut sellaista? Se ei pidä paikkaansa. Nämä epänormaalit ihmiset sanovat sitä epänormaaliksi, kun he puhuvat Kundaliinista, koska eivät tiedä, miten se herätetään. Sen herättäminen on todella helppoa. Se on todella helppoa, jos on oivaltanut henkilö. Lapsikin pystyy siihen. Ne ihmiset, jotka sanovat, että Kundaliini on vaikea, ovat niitä, jotka eivät tiedä Kundaliinista yhtään mitään. He eivät ole mestareita. Mikä mestarille olisi vaikeaa? Tavallisestakin ihmisestä voi tulla mestari, joten mikä on vaikeaa?

Nämä ihmiset eivät ole mitään mestareita. He ovat täysin naiiveja, rahanahneita, hyödyttömiä ihmisiä. He kirjoittavat kirjoja tietämättä mitään Kundaliinista. He johtavat ihmisiä harhaan. Kundaliinin herättäminen on todella helppoa. Se liikkuu kätenne liikkeen mukaan, näette, kuinka se nousee ylös, ja näette, kuinka se sykkii pään päällä. Se ei ole lainkaan vaikeaa. Kerroin teille, että se on elintärkeä tapahtuma, ja kaiken, mikä on elintärkeää, on oltava ilmaista ja helppoa – Sahaja. Intiassa meillä oli Nanaka, joka sanoi: ”Sahaja samaadhi laago. Sahaja samaadhi laago.”

Kukaan ei ole sanonut, että se olisi vaikeaa. Kabira ei myöskään sanonut niin. Hän sanoi: ”Paacho pachiso pakar bulau ek hi dor bandhahu.” ’Kokoan yhteen kaksikymmentäviisi ihmistä, ja yhdistän heidät yhdellä langalla.’ Sellaiset henkilöt, joilla oli arvovaltaa, puhuivat aina näin. Kukaan ei ole sanonut, että se olisi vaikeaa. Vain ne ihmiset, jotka eivät tiedä, miten se tehdään, joilla ei ole arvovaltaa, puhuvat tällä tavalla. Älkää uskoko heitä. Se on hyvin helppoa. Näette sen itsekin. Jos oletetaan, että se on helppoa, miksi sitten kieltäisimme sen?

Oletetaan, että haluaisin antaa teille timantin ilmaiseksi, ettekö haluaisi nähdä sitä, ettekö haluaisi sitä? Vai ajatteletteko: ”Voi, se on hyvin vaikeaa. Miten se voisi onnistua?” Mutta Minä sanon, että se on helppoa. Teidän ei tarvitse maksaa siitä. Ymmärrättekö? Mitä kysyitte? Aivan oikein. Istukaa alas, istukaa. Hyvä on, hyvä on.

Olkaa hyvä, ja istukaa. Minä kerron. Ihmiset ovat yrittäneet tällaista keinoa. Se ei toimi tällä tavalla. Sanotaan vaikka, että teidän autossanne on jotain vikaa? Saatteko korjattua sen istumalla auton sisällä? Saatteko sen kuntoon? Teidän on noustava ulos siitä. Aluksi Kundaliini pitää saada nousemaan. Ihmiset ovat sotkeneet kaiken.

Hatha Yogassakin, jossa on ’astangoja’, ensimmäinen asia on ’Ishwar Pranidhana’. Ensimmäinen on Jumalan vakiinnuttaminen, ensiksi teidän täytyy saada yhteys Jumalaan. Kristinuskossakin teidän pitää ensin saada kaste. Tietenkin se on siinä keinotekoista, sen voi unohtaa, mutta teidän on saatava kaste. Hindunakin teidät pitää tavallaan saada kaste, jota kutsutaan ‘yagnopavitaksi’, kahdeksan vuoden iässä. Oivallus tarkoittaa sitä. Ja Muhammed Sahib ja kaikki muslimit käyttävät ’sumtaa’ (vapautus ajatuksista ja mielestä) – se on sama asia. Aivan ensimmäiseksi teidän on saatava Oivalluksenne. Se ei tarkoita sitä, että teistä tulee mestareita. Mutta Kundaliinin heräämisen ja Kundaliinin kasvamisen jälkeen teistä tulee mestareita.

Tämä oli oikea tapahtuma, mutta nyt se on käännetty ylösalaisin. Miten voitte puhdistaa itsenne, jos ette nouse pois liasta? Jos esimerkiksi sarini likaantuu, Minun on otettava sari pois päältäni ja puhdistettava se. Eikö niin? Ja siksi se on vaikeaa. Siitä on kysymys. He ovat saaneet aikaan sekaannuksen. Älkää uskoko kaikkiin näihin tarinoihin. Jos yritätte tukahduttaa egonne, se pysyy tiukasti päässänne. Se ei koskaan juokse tiehensä.

Jos yritätte tukahduttaa superegonne, siitä ei ole mitään apua. Mutta täällä se tapahtuu automaattisesti, ja miten se tapahtuu, siitä kerron teille huomenna. Herättämällä nämä jumaluudet sisällänne, ego ja superego häviävät. Kundaliinin herääminen saa sen aikaan. Ja aivan lopuksi, jos haluatte Minun tunnustavan, Minussa on jotain erikoista, koska saan sen tapahtumaan. Täytyy olla jotain erikoista. Jos ette ristiinnaulitse Minua, sen verran voin sanoa, en enempää. On parempi, että otatte siitä selvää, koska muuten olette heti ristiinnaulitsemassa Minua. En halua sitä enää uudestaan. Ymmärrättekö?

Jumala siunatkoon teitä.

Niin, lapseni? Siihen ei tarvita mitään leikkausta. Meillä on Sahaja Yogassa tekniikoita, Jumalallisia tekniikoita, joilla avaamme sydämemme. Hämmennys on vaikuttanut myös toisella tavalla, ja tämä hämmennys on johtanut ongelmiin. Hämmennys siitä, millaiset suhteemme tulisivat olla omaan itseemme, muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan. Suuri sekaannus alkoi jo kauan sitten, kun ‘Smritit’ kirjoitettiin, tai voidaan sanoa silloin, kun uskontoa harjoitettiin, kaikki oli juuri päinvastoin. Aloimme tehdä kaikkea, ja siksi menetimme voimamme. Asenteemme itseämme kohtaan pitää olla sellainen, että meidän pitää yrittää tehdä itsestämme täydellisiä. Se on hyvin tyrannimaista.

Kun halusin tehdä Sahaja Yogasta täydellisen, olin samalla tyrannimainen Itseäni kohtaan. Se työmäärä, jonka otan irti tästä kehosta, ja ne ponnistelut, joita teen tämän kehon kautta, ja täydellisen kärsivällisyyteni venytys äärimmilleen – Minä pystyn siihen. Normaalisti ihmiset luovuttavat ja sanovat: ”Voi, Äiti, tämä on liikaa. Emme kestä enempää.” Olette varmaan huomanneet sen. On oltava tyrannimainen itseään kohtaan, jos haluaa tulla täydelliseksi. Tällä tavalla meidän pitää toimia itseämme kohtaan. Ja taas toisia kohtaan pitää luoda täydelliset suhteet. Kun nyt olette saaneet itsellenne veljen, hän on teidän veljenne, hänen pitää olla täydellinen veli. Jos hän on teidän isänne, hänen pitää olla täydellinen isä. Mutta mikä hämmennys!

Tavallaan mitä valaistuneemmiksi tulette, mitä korkeammalle nousette, sitä epäselvempää on: kuka on siskonne, kuka on äitinne, kuka on isänne? Myös sahaja-joogien väliset suhteet muuttuvat epäselvemmiksi. Te olette sahaja-joogeja, olette kaikki profeettoja, teidän on kunnioitettava toisianne. Olette kaikki profeettoja, puhutte samaa kieltä. Teidän pitää rakastaa toisianne. Se ei ole rationaalista, sen on tapahduttava teille, koska näiden suhteiden täytyy vakiintua, näiden ideaalisten suhteiden. Olette nähneet, kuinka monet ihmiset ovat vihaisia Minulle: ”Äiti, olette liian kärsivällinen sahaja-joogien kanssa.” Mutta he ovat Minun lapsiani. Minun on tultava täydelliseksi, ja suhteeni heihin pitää olla täydellinen. Minun on mentävä äärimmäisen pitkälle anteeksiannossani, jotta he pääsevät nousemaan ylös.

Eli, suhde muihin täytyy olla täydellinen Oletko täydellinen isä? Oletko täydellinen äiti? Oletko täydellinen sisko ja täydellinen veli? Oletko täydellinen kansalainen muita kohtaan? Yhteiskunnan on oltava pragmaattinen, käytännöllinen. Yhteiskunnan on saatava asiat toimimaan pragmaattisesti, ja pragmaattisuus tulee muutoksen kautta. Esimerkiksi nyt voisin sanoa, että Intia ei tarvitse vegetarismia. Englanti taas tarvitsee sitä. Se on pragmaattista. Yhteiskunnan on oltava pragmaattinen.

Täällä olemme pragmaattisia itsemme suhteen, mutta emme yhteiskunnan, vain itsemme suhteen. Kaikki toimii periaatteella: ”Mitä vikaa siinä on?” Nainen, jolla on kaksi lasta, karkaa toisen miehen kanssa. ”Mitä vikaa siinä on?” Tai sitten nainen, jolla on lapsia, voi pettää vaikka maansa lastensa vuoksi. ”Mitä vikaa siinä on?” Sisällä oleva hämmennys aiheuttaa ongelmia, ja siksi emme tiedä miten avautua. Jos pääsisimme eroon hämmennyksestämme, asiat voisivat tulla kuntoon. Se voi tapahtua Sahaja Yogan kautta. Mielestäni kaikki hämmennys on epäkypsien ihmisten aikaansaannosta.

Inkarnaatioissa ei ole mitään vikaa, eikä profeetoissa. Vika ei ole heissä, he ovat täydellisiä ihmisiä. Vika on meidän asenteessamme. Jos käytämme erotuskykyämme ja tarkistamme asennettamme itseämme, toisia ihmisiä ja yhteiskuntaa kohtaan, kaikki tulee toimimaan. Se tulee olemaan kaunista. Sydämemme on sulkeutunut tämän hämmennyksen vuoksi. Pelkäämme toisia ihmisiä. Mitä pelkäämistä muissa on? Suhde on täydellinen. Mitä voimme tehdä?

Mitä muihin ihmisiin tulee, teidän suhteenne heihin, teidän sydämenne on täydellinen. Se ei ole tärkeää, mitä ihmiset tekevät teille. Se mitä teette heille, sen täytyy olla täydellistä. Minun täytyy vain jatkaa heidän rakastamistaan. Minun täytyy jatkaa heidän ihailemistaan, kannustamistaan, ravitsemistaan, ja antaa heille se, mitä Minun kuuluu antaa. Otetaan esimerkiksi vesilähde, joka on Äiti Maan pinnan alla, miettiikö se, millaiselle puulle se vettään antaa, millaista tehtävää se on suorittamassa? Se vain antaa lähteestään, se antaa vettään. Samalla tavalla, koska te olette lähde, niin suhteenne muihin ihmisiin täytyy olla täydellinen. Tämä hämmennys on toiminut jo kauan, ja olemme alkaneet hyväksyä sen kaiken. Ja tämä on johtanut meidät sellaiseen ansaan, että sydämemme ovat sulkeutuneet.

Ymmärrättekö?