Adi Shakti Puja, You Must Develop Humility

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Adi Shakti Puja. Cabella Ligure (Italy), 21 June 1998.

В Русия хората са някак с много по-отворен ум.

И не само това – особено учените са с много отворени умове и бяха потискани много, така че се опитваха да открият най-фините неща; не е само да разкрият повече за химикалите или за някои физични свойства на светлината, но искаха да навлязат в по-финото ниво. Те дори са открили, вече откриха една голяма част от знанието за аурите – аурите около ръцете и аурите около тялото. Направили са толкова много проучвания, а откритията им са приети навсякъде по света. Но мисля, че този човек е специалист, защото е много известен, много добре познат и заема много висока длъжност. Казваше, че трябва да ръководи 115 организации; много смирена и много приятна личност. Когато излезе с откритието си, Аз бях някак много щастлива, защото ако нещо е научно доказано, никой не може да го оспорва. Той вече е написал книга с всички алгебрични изражения на това, което е искал да докаже. И казва, че има вакуум, че отвъд съзнанието съществува вакуум и само в този вакуум можете да познаете реалността. И щом веднъж всичко това стане реалност, то е наука и ето как се е превърнало в наука. Той показа толкова много от Моите снимки, особено тази, където от Моята Сахасрара излиза огромна енергия, когато сме на един кораб.

Той каза: „Тя е Източникът на цялата космическа енергия”. А именно това е Ади Шакти. Тя е тази, която създава всичко. Цялата атмосфера, която познаваме, е много изкуствена, но когато разберете какво е направила Тя… Първото нещо, което прави, е да – в Моята книга съм описала всичко това, но бих искала да ви го кажа – първата Й проява е в Лявата страна, бих казала. Това е проявлението на Махакали. Тя е отишла в системата на Махакали, Лявата страна, и там е създала Ганеша. Шри Ганеша е създаден поради Неговата чистота, невинност и благоприятност и това трябваше да бъде създадено преди Тя да сътвори вселената. Първото нещо, което прави Тя, е да създаде Шри Ганеша и тогава Той се установява. След това Тя се издига, разбира се в тялото на Вирата и после се завърта и се издига по Дясната страна, в обратната посока; и там Тя създава всички вселени, светове, или както ги наричате, бхувана. Има 14 бхувана, което значи, че много, много вселени правят една бхувана.

И Тя сътворява всички тези неща в Дясната страна. След това се издига и после се спуска надолу, създавайки всички чакри, Ади (първичните) чакрите или питхите. Спуска се надолу, създава всички питхи и тогава се установява като Кундалини. Но Ади Шакти не е изцяло Кундалини, можем да кажем – Кундалини е част от Нея. Останалата работа е много по-голяма от това. Така че цялата, както я наричаме, остатъчна енергия – тоест след като е преминала цялото това пътуване – чак тогава се връща и върви като Кундалини. Заради Кундалини и чакрите Тя създава области в тялото, които наричаме чакри. Първо Тя създава чакрите в главата, които наричаме питхи на чакрите, и тогава се спуснка надолу и създава тези чакри, които са в тялото на Вирата. След като е станало това, Тя сътворява човешките същества, но не директно, а Тя преминава през процеса на еволюцията и ето как започва еволюционният процес. И после това започва да се развива от малките съвсем микроскопични организми във водата, и започва да еволюира.

Когато създава водата, създава също и всички вселени, и избира Майката Земя като най-доброто място, на което да развие еволюционните Си процеси, и тук прави това малко микроскопично нещо. Разбира се, писала съм за всичко това и когато книгата Ми излезе, ще можете да видите как първо водородът, въглеродът и кислородът и всички тези неща са се смесили и как азотът влиза в действие, и как започва жизненият процес. Всичко това ще бъде описано в книгата, която ще пиша. Имам предвид, че е почти готова, но има още няколко чакри, с които да се справя. Има едно нещо, вижте, и то е, че каквото и да напиша, хората няма да се съмняват. Те ще знаят, че научен факт и че каквото и да казвам, то е научен факт. Да се вярва в … даже в Майката, в Ади Шакти беше невъзможно. Вие сигурно ще се учудите, че особено в християнската религия споменаването на Майката някак се избягва. После в исляма същото се избягва споменаването на Майката. Има пълно отрицание на Майката… Единствено в индийската филисофия Майката съществуваше и индийците всъщност боготворят Шакти.

Така Тя беше запазена и поддържана в това положение – хората да имат цялостна представа за Принципа на Майката, който е работил всичко. Следвайки този Принцип на Майката, хората в Индия са наистина убедени, че именно Майката е тази, която прави всичко и поради това в Индия, бихме казали, има много сваямбху, т.е. неща, които са сътворени от Майката Земя. Например, знаете, че в Махаращра има място на Махакали, Махасарасвати и Махалакшми, също така имаме място на Ади Шакти. Тези от вас, които са били в Насик, трябва да са видели Чатуршринги. Колко от вас са били в Чатуршринги? Добре. Чатуршринги представлява Ади Шакти – Ади Шакти, която е четвъртото измерение на тази Сила, която ви дава извисяването. А накрая само през канала на Махалакшми вие получавате вашата Реализация. Всичко това е процес, всичко беше създадено от силата на Ади Шакти.

Това е страхотна задача. Предишните не бяха трудни, понеже да се създаде природа беше много лесно. Майката Земя е едно с Ади Шакти, цялата атмосфера е едно с Ади Шакти, всички елементи са едно с Ади Шакти, така че Тя можеше да сътворява всичко това без никакви трудности. Но когато се появиха човешките същества, те получиха свободата си. Единствено те, бих казала, сред всички видове попаднаха в майата на мисленето и да имат его в себе си. С това его майа работеше върху тях, бих казала, и те забравиха за Принципа, който създаде Вселената, взеха го за даденост. Почувстваха, че това е тяхно право да са тук и че това е тяхно постижение и че те са собствениците на всичко. Това заработи толкова силно в умовете им, че хората нахлуха в другите страни, унищожиха толкова много народи, а никога не се почувстваха зле от това. Цял живот си мислеха как да нападат другите, да ги контролират и да вършат всякакъв вид вредни неща. Но никога не се замислиха или интроспектираха, за да видят, че това, което вършат, е много, много погрешно и не бива да се прави.

Поради свободата, която имат, в света има такава суматоха. А хората, които отговорят за важните дела, са изключително жестоки и нямат чувства към останалите. И това се е случвало толкова много пъти на тази земя. Сега Сахаджа Йога е започнала. И след като Сахаджа Йога е започнала, имаме и Сахаджа йоги, които сега получават благословиите на Ади Шакти директно. Но все пак трябва да се каже, че също сред Сахаджа йогите нямаме хора, които бих нарекла много добре съзрели. Те са Сахаджа йоги, някои от тях, само защото това е мода; може и да изглежда по-добре от техния ъгъл или от егоистичната им гледна точка, или каквото и да е. Това е много неправилно. Ако сте в Сахаджа Йога, трябва да знаете, че сега сте отговорни за целия свят. Вие сте единствените хора, които са излезли напред, вие сте единствените, които са постигнали нещо. И при тези обстоятелства би трябвало да се държите по начин, който подобава на голям светец или реализирана душа.

Но понякога откривате, че те се държат по такъв начин, че понякога е шокиращо. Нямат уважение към себе си или към другите и цялото им поведение е много странно. Някои от тях са ориентирани към парите, а други са ориентирани към властта. А онези, които са ориентирани към властта, са по-опасни, отколкото ориентираните към парите, мисля, защото ориентираните към властта се опитват да донесат лошо име на Сахаджа Йога. Те много обиждат, доминират и са ужасни хора. Цялото им поведение е насочено към постигането на власт в Сахаджа Йога и пробват всякакви трикове, за да постигнат тази власт. И за известно време излеждат добре, но след известно време ще откриете, че изчезват от полето на Сахаджа Йога. Тече много голям пречистващ процес. Трябва да разберете, че сте дошли в полето на много високо съзнание, където сте в контакт с Божественото. И ако тук се държите като обикновени хора, които нямат божественост в себе си, колко дълго ще продължите така?

Затова е много важно да се опитвате да медитирате, да развивате себе си и да станете наистина много добри Сахаджа йоги. На някои места имаме голям късмет. В някои страни имаме голям, много голям късмет. Но в други страни откривам, че хората са направо глухи и неми. Не могат да разберат Сахаджа Йога. За Моите програми идват, но след това просто изчеват. че за това също са отговорни Сахаджа йогите, Начинът, по който действат, по който искат да вършат Сахаджа работата, не е Сахадж. Определено има нещо погрешно в цялата работа, заради това не се получава по същия начин, както става на много други места. Трябва да ви кажа, че всичко е тук, Ади Шакти е тук и всичко това се е случило чрез Ади Шакти. Но по-нататъшната работата трябва да бъде извършена чрез вас, хората, защото вие сте каналите и вие сте тези, които трябва да трансформират хората.

Всеки би трябвало да разбере и да знае на колко души сме дали Реализация. Трябва да помислим какво сме направили за Сахаджа Йога. Веднъж пътувах със самолет и така се запознах с една жена, която седеше до Мен, и беше толкова гореща, че не можех да разбера защо. Тогава тя Ми каза, че е ученичка на един гуру и бидейки много горда от това, започна да Ми говори за него и за разни неща. Бях изумена: виж ти каква жена, не беше получила нищо от него, а Ми приказваше: „Дала съм му толкова много пари, направих за него еди-какво си.” и всякакви такива. А нямаше нищо (от него) и въпреки това разказваше на Мен, една непозната личност, за този гуру. Но в Сахаджа Йога съм забелязала, че хората са по-скоро срамежливи. Не искат да говорят открито за Сахаджа Йога на другите, което е много неправилно, което правите, защото вие сте отговорни за тази работа. На вас ви е дадена Реализация – разбира се, вие сте били търсачи, всичко е наред – но всички вие трябва да се опитвате да давате Реализация на другите. Трябва да отбележа, че мъжете са някак по-динамични и повече изработват нещата.

Жените в Сахаджа Йога все още не са достигнали това ниво, на което би трябвало да бъдат. Те трябва да са по-чувствителни към това и да го изработват. Наистина, те могат да го прават, но единственият проблем е, че имат някои дребни проблеми, за които се тревожат, мисля. Винаги получавам писма от жени, които Ми пишат, че това не е добре, онова не е добре, оплаквайки се през цялото време. Вече Ми омръзна от техните писма и намирам за безполезно да ги чета. Така че трябва да ви кажа всичко, което е важно, и то е, че тъй като мъжете са по-динамични, то жените трябва да са още по-динамични, защото са шакти и Аз съм жена. Както казах, мъжете са по-активни и по-динамични за Сахаджа Йога и не знам каква е причината жените да не са. Жените могат да трансформират толкова много хора, да сторят толкова добро на другите. Могат да дават толкова любов и състрадание, понеже любовта и състраданието са качества на майката, на жената. И ако жената няма тези качества, тогава е безполезно да е жена.

Ако през цялото време сте заети с разни повърхностни неща като мода, лице и така нататък, то цялото време е пропиляно. Сега имате малко време. Получили сте Реализация и трябва да решите какво сте направили досега, какво сте постигнали до момента. Трябва да кажа, че откривам да се развиват всякакви странни идеи в Сахаджа Йога. Като хората да се захващат с определени ритуали. После предписват определени ритуали, говорят за тях, а това е вид ориентация към власт. Те искат да потискат другите, да контролират и да плашат другите, и се държат така, сякаш самите те са много по-добри. Някои от тях започват да приказват: „Матаджи каза така. Това са идеи на Матаджи.” Посредством ориентацията си към власт си измислят различни неща и говорят така. Но попитайте ги: „На колко души сте дали Реализация?” Първото нещо, което определено трябва да установите, е на колко хора сте дали Реализация.

Иначе само да говорите за другите, да ги критикувате, да говорите за недостатъците на Сахаджа Йога, които виждате в Сахаджа йогите, бих казала, че това са много стари работи, които се случваха преди, а сега това трябва да се спре. След като книгата излезе, по целия свят ще се знае за нашата работа и няма да бъдем предизвиквани повече. Но все още трябва да видим за себе си дали сме постигнали този вид разпознаване и, после, би трябвало да сме на висота, способността ни да стигнем дотам трябва да е на висота. Ние не бива да изоставаме. Например ако попитате някои Сахаджа йоги, особено Сахаджа йогините, те не знаят много неща за Сахаджа Йога, не знаят за чакрите, не знаят нищо за Божествата. Не знаят нищо, тогава как могат да бъдат Сахаджа йоги? Вие трябва да знаете за всичко това. Единственото нещо, което не осъзнавате, е, че да сте Сахаджа йоги не е нещо външно, а е отвътре. Отвътре трябва да имате този вид разбиране за чакрите, а също за Сахаджа Йога – как работи, как ви помага. Да предположим, че Аз съм Източникът на тази енергия – като вие много добре знаете, че Аз съм – тогава и вие постигате своя източник на съвършенство в работата ви с хората и в привличането им в Сахаджа Йога.

Това е много важна работа, която вие трябва да вършите – да привличате Сахаджа йоги в Сахаджа Йога. Откривам, че някои хора все още изостават твърде много и е много учудващо, че те живеят в дадена страна, че са неделима част от нея, а не се безпокоят за нея. При тези обстоятелства те ще бъдат обвинени: „Защо не направите нещо? Защо не откриете начини и методи, за да убедите поне сънародниците си?” Сахаджа Йога е на прага на растежа, но не може да расте само в една или две страни. Всички страни трябва да бъдат привлечени в Сахаджа Йога. Да можехме да повикаме всички в Сахаджа Йога – ще е много добра идея. И после, имаме книги, за да убеждаваме хората; трябва да им говорим за това. Но това, което откривам също в Сахаджа йогите, е, че щом започнат да разпространяват Сахаджа Йога, егото им се надува и те си мислят, че са много велики Сахаджа йоги, че са велики лидери. Всички подобни глупави идеи влизат в главите им, което е неправилно. Вие просто трябва да мислите по много смирен начин.

Колкото повече имате, толкова по-смирени ставате – като дървото, когато е натежало от плодове, то се привежда. По същия начин и вие трябва да бъдете много смирени. Но това смирение понякога е много трудно, понеже културата на Запада не е смирена – тя е култура на агресията, култура на доминирането. Досега хората там са били такива, и си мислят, че поради доминирането са могли да ходят из целия свят и да постигат толкова много неща. Но какво са постигнали? Нищо. В техните собствени страни ако погледнете, има наркомания. Защо хората трябва да взимат толкова много наркотици? Освен това вършат всякакъв вид грехове, които даже не искам и да споменавам, но вие знаете какво правят; докато в Индия, която е по-бедна страна, човек дори не може да си помисли за нещо подобно. Такива неща стават около вас, така че открийте какво и къде не е наред, и как можете да го коригирате, ако можете да им помогнете.

Всъщност сега, както ви казах, ще основа едни организации, които ще правят добро на хората. Но вие също можете да се присъедините. Във вашите страни също можете да направите нещо подобно. Но първо трябва да се отървете от его си. Вижте, само когато това се случи с вас, вниманието ви ще бъде стабилно. А това его е много простичко нещо за вас, защото вие почитате Христос, а Той е този, който беше установен в Агнйа чакра. Всички вие почитате Христос, но Неговото смирение липсва във вас; точно обратното е. Случва се навсякъде, че хората правят точно обратното на това, което се проповядва в религията, вършат точно обратното. Например в индуизма – бих казала – във филисофията му се споменава, че във всеки обитава Духът. Щом Духът е във всеки, тогава как може да има различни кастови системи и как може някой да бъде по-висш или по-нисш? От друга страна, Христос е казал, че трябва да прощавате, да простите на всеки и да се смирите.

А това, което човек открива сред християните, е, че те не познават смирението, те нямат представа от него. „Мъжете са такива, жените са онакива” и после мъжете и жените продължават да враждуват. Не става въпрос някой да е смирен, умиротворен и т.н. Много е изкуствено как се перчат, че са филантропи и разни подобни, но в сърцата им не откривам да има някаква любов, някакво състрадание в истинския смисъл на думата. Когато боравим с реалността, трябва да знаем, че не може да продължаваме да правим неща, които са изкуствени и заблуждават другите, а трябва наистина да станем реалността. Веднъж щом станете това, когато наистина сте такива, само тогава сте завършили работата, за която сте родени в точката на тези времена на цъфтеж. Иначе можехте да бъдете родени по-рано и да бъдете нещо различно; но сте родени специално, така че осъзнайте вашата стойност, осъзнайте за себе си какво сте и се опитайте го да разберете; имайте себеуважение и се опитайте да правите неща, които са много важни за вас като Сахаджа йоги. Разбира се, вие си вършите работата и правите други неща, но ще бъдете изумени, че ако вършите нещо за Сахаджа Йога, ще намерите повече време за всичко. Започнете ли да вършите работата на Бог, Бог върши вашата работа. И ще бъдете изумени как имате толкова много време, за да правите правилното нещо.

Сега за вас е важно да се върнете и да интроспектирате, да видите за себе си. Сега е дошла самата Ади Шакти, но Аз съм много семпла, на пръв поглед съм много обикновена, а също в поведението Си съм много, много смирена и хората Ме вземат за даденост. Аз не правя нищо. Не искам да ви наказвам, не искам да правя нищо подобно. Но вие сами се наказвате, сами ставате безполезни ако не се грижите за себе си и сами не израствате. Това откритие е толкова велико, а този човек изобщо не Ме е познавал преди. Той е много ерудиран, но е много смирен. Това, което Ми каза, е: „Само си представете, седя пред Създателя на този свят и съм все още нормален”. Попитах го: „Какво е трябвало да стане, какво мислите?” А той отговори: „Майко, голямо нещо е да осъзная, че седя пред Вас и че Вие сте тук”. Казах: „Това е добре, че не усещаш присъствието Ми така подтискащо, така доминиращо.

Много съм щастлива.” Той отвърна: „Не, просто усещам любовта, просто усещам състраданието. Това е всичко.” Трябва да знаем, че би трябвало да имаме само любов и състрадание – състрадание и любов към себе си, така че да не нараняваме ничие сърце. Да се каже нещо, само за да се нарани някого е много грешно. Но някои хора много се радват на това, мислейки си, че са много умни, но не е така. Когато говорите с някого, трябва да кажете нещо много успокояващо и много хубаво. Друго нещо е човешкият гняв, гневът – при най-дребното нещо тук и там хората избухват. Трябва да се направи забележка за гнева, да се каже на човека: „Стой кротко. Аз нямам нищо общо с теб.” Това е едното. Другото е, че има хора, които са много фино и незабележимо ориентирани към власт. Те знаят много шмекерии, чрез които знаят как да контролират другите.

Но какво ще спечелят от това? Каква е изгодата ви? Правейки всичко това, какво ще стане? В тези светски неща може и да станете малко по-популярни или да придобиете положение; но в крайна сметка, какво е това? То няма да ви помогне. Онова, което ще ви помогне най-много, е да се превърнете в съвършен канал на Сахаджа Йога, да бъдете съвършен канал. И чрез това ще се учудите как ще ви се помага. За хората от Запада бих казала, че трябва да развиете смирение. Много е важно. Бях изненадана, че в самата Русия хората са не само смирени, но имат такава отдаденост, такава преданост – невероятна!

Те дори не вдигат погледа си към Мен. Не знам откъде им хрумна. Това не е вследствие на откритието, а даже преди него. Те бяха толкова мили и толкова смирени, изпълнени с толкова любов; децата даже Ми донесоха малки и сладки подаръчета, само за да Ми дадат нещо, много мило. Наистина е изненадващо как хората в Русия са постигнали тази способност да се променят. И мисля, че на Запад Русия е страната, която ще постигне много голяма висота в духовността, а това значи, че те ще бъдат най-могъщите хора. Нека видим какво правите във вашите собствени страни и как ще изработите нещата. Вижте, толкова неща можете лесно да правите, ако разберете за себе си, че сте инструментът на Божественото. Тогава и характерът ви ще се промени, природата ви ще се промени и ще станете едни много мили и приятни личности, и всеки ще си мисли, че минава някой светец. Това е всичко, което имам да кажа.

Каквото и да е откритието, то не е откритие за Мен, а за целия свят. И съм сигурна, че след като то се установи и бъде представено на целия свят, нещата ще се променят и за вас, и за Мен. Бог да ви благослови.