Shri Krishna Puja, Dharma

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Krishna Puja, Cabella Ligure (Italy), 15 August 1993

Днес сме се събрали тук да празнуваме пуджа на Шри Кришна.

Трябва да разберем, че Шри Кришна е много, много важно божество в нас, защото Той е Вишну, който обитава във Воид, в Набхи. Той е този, който поражда дхарма в нас. Когато получихте Реализация, Аз не ви казах „Не правете това, не правете онова”. Никога не ви казах „Това не е добро, онова не е добро”. Вие просто го правехте, защото Шри Вишну беше събуден във вас. Той е във Воида и ако е пробуден, Той ви извежда до светлината, отстранява вашето невежество, отстранява мрака във вас, а вие започвате да виждате, че каквото и да сте правили, то е било разрушително за вас и ето как се установява дхармата. Разбира се, дхарма беше установена също от всичките Десет гуру, които дойдоха на тази земя, от пророците, които ни учеха за дхармата. Така че тази комбинация от Шри Вишну и десетте Гуру е за да се установи дхарма в нас. На дхарма учеха пророците, както навсякъде сте виждали. Те казваха: „Не правете това.

Не правете онова”. Те говореха за Десетте Божи заповеди. Всеки пророк е говорил за дхарма, какво трябва да се прави, до известна степен и Христос трябваше да говори за това и казваше: „Да нямате блудни очи”. Но Шри Кришна е този, който казва: „Аз идвам на тази земя, когато има глани, тоест отказ от дхарма”. Когато дхарма става слаба, тогава на Земята идва Той и после разрушава хората, които са отговорни за свеждането на дхарма до това гибелно ниво. Второто нещо, което е казал, е: „Аз закрилям светците. Закрилям светците и убивам всички онези, които са дяволи или сатанински, които са разрушителни”. Това са Неговите обещания, които направи много отдавна като Шри Кришна. Като Вишну ние Го знаем само като Даващия дхарма, най-вече. Но всички Негови могъщи качества бяха проявени, когато Той дойде като Шри Кришна.

По времето на Шри Рама тези качества не можаха да бъдат проявени по този начин. Така че първата част от живота си Шри Кришна прекара в Гокул и Вриндаван, където показа красивите проявления на характера си, като правеше лийла, лийладхара, която я наричаше, казвайки, че трябва да станете свидетели – да гледате на целия свят като на театър, бидейки свидетели, сакши сварупа. И когато после видите целия свят, както едно дете го вижда – в детско веселие и радост – вие се наслаждавате на живота. Това се е случило и на вас, сякаш сте станали граждани на Вриндаван и Гокул – радвайки се на себе си, наслаждавайки се на компанията си, на Божиите благословии. После убивайки Калия, убивайки Путана и други хора, Той показа, че ако някой се опитва да притеснява красивите деца на Бог, Той е този, който определено ще ги защити и ще убие онези зли сили, които създават трудности. А по-късно Той стана цар и когато стана цар, използваше силите си по различен начин. Най-напред ако погледнете, чичо Му, който е роднина – собственият Му чичо, братът на майка Му – беше Камса, толкова лош човек. Но Шри Кришна не го пощади, уби го. Той уби толкова много хора. Преди да стане цар Той уби толкова много хора.

Та какво означава това, че Той уби собствения си чичо? Едно от качествата, които Той има, които Христос има, и които – да речем – много светци имаха, е прошката. Той не вярваше в прошката. Той е единственият, който каза: „Аз трябва да накажа”. Трябва да имаме и някой, който също да наказва. Ако сте като Шива, то Шива даже обичаше ракшасите и в своята невинност, Той даже им даваше благословии. Но Шри Кришна изобщо не вярваше в прошката, понеже беше важно да има някой с много непреклонен ум, с такова твърдо разбиране, че дяволът е дявол и дяволът трябва да бъде убит. Ако погледнете, през живота си Той уби толкова много хора. Това не значи, че ние имаме право да убиваме някого. Той беше Шри Киршна, ние не сме.

Ние трябва да прощаваме, защото сме човешки същества. Щом като простим, ние прехвърляме целия наш гняв, цялата си нагласа за търсене на отмъщение на Шри Кришна. Той се заема. Щом кажете „прощавам”, Той се заема с това, защото не прощава. Той веднага се захваща вместо вас и ако е оправдано, ако е необходимо, ще накаже хората, които измъчват светците, които разрушават дхармата. Много е изненадващо, че каквото и да проповядва човек, тази сфера става точно противоположното. Много е изненадващо. Както например Христос е казал: „Да нямате лъстиви очи” – а християните са най-лошите, що се отнася до очите. По същия начин в хиндуизма се казва, че всеки един човек притежава Духа. Хиндуистите все още вярват в различните касти и общности и се бият помежду си.

и да беше проповядвано, то бе последвано от противоположното. Ако прочетете даже Корана, в Корана Мохамед Сахиб през цялото време говори за рахмат, тоест състрадание. Но не го откривате никъде. Той не е говорел за шариат, не е казвал нищо за много неща, които се практикуват от мюсюлманите, просто по тяхно желание. Той никога не е казвал, че жените трябва да покриват лицата си или да покриват главите си, но това се практикува и не се прилага друго освен отмъщение. Ето това ни показва, че каквото и да се проповядва, хората се опиват да правят точно обратното. И когато това се случи, дхармата запада. Знаете, че Кришна, Неговата страна е Америка. Той властва над Америка. Тя е богата страна, защото Шри Кришна е Кубера.

Той е Господарят на богатството. Така че Той даде богатство на Америка. После, Той е Вачана, тоест комуникация. Друго Негово качество е, че Той е този, който съобщаваше, общуваше. Той е и този, който танцуваше с гопите. И Той е този, който прехвърли силите си върху тях. Така че комуникацията е едно от Неговите най-велики качества, работещо в Америка. А те действат точно наопаки, та ако има война – да речем – със Садам Хюсеин, Америка е там. Ако има война в Кореа, Америка е там. Където и да има някакъв проблем, Америка трябва да иде там.

Тоест, човек може да запита: „Кои сте вие? Защо, какво ви засяга това? Гледайте си вашата страна и се радвайте. Защо изпращате войски навсякъде? Защо се грижите за всички?” Дори сформирането на ООН и всичко подобно е направено под ръководството на американците. Те играят много важна роля в създаването на Обединените нации и на единен свят, мир и всякакви такива неща. Но всъщност, ако погледнете, най-главното нещо, на което учеше Кришна, им липсва. Те са добри за комуникация. Стават за установяване на връзки между страните. Но най-лошото, което направиха, е, че при тях няма дхарма, няма представа за дхарма, няма морал.

Демокрация без морал. Да се говори за морал в Америка е нещо неочаквано. Те не могат да разберат никой, който говори за морал. Разбира се, спазмите от делата им наистина ги измъчват. И също осъзнават, някои от американците, че заради неморалното поведение са стигнали до точката, където 65 % от хората в тази страна, които са американци, може да страдат от някаква болест или могат просто да умрат в много ранна възраст. И когато това пристига като гола информация, е шокиращо. Но въпреки това, въпреки всичко това, те продължават все така и си мислят: „Не, добре сме си. Не се отнася за нас. За какво да се притесняваме?” Сега Той започна да наказва, а те не разбират, че наказанието е започнало. Да речем, че някой води аморален живот и в резултат развива някаква болест.

Сега тази болест е нелечима. Хората опитват всичко да намерят начини и методи за лечение на тези болести, които идват от аморалния живот. Но не могат. Непосилна задача за цялата медицинска наука в Америка е да открие как да лекува тези специфични заболявания, които идват от аморалността. Но най-лошото е, че те даже не могат да кажат, че аморалността е нещо погрешно. Те дори не могат открито да приемат, че аморалното поведение води до тези неща. И тази аморалност е напълно пренебрегвана в страната на Шри Кришна, където Той се роди, както казваше, само за да установи морала. Изкуствен морал – това има там – за който говорят мюсюлманите или за който говорят християните, или хиндуистите; това е нещо изкуствено, в което те са лицемерни. Те следват определени норми на поведение и имат други тайно приети за самите тях. Но Америка е нещо открито.

Каквото и да правят там, не го крият. Те казват: „Ние не вярваме в лицемерието”. Така че не се и крият. И това доведе тази красива страна – толкова обширна, красива, богата, просперираща страна – до такава дълбока пропаст, че Аз не зная как ще се възстанови, освен докато не се захване със Сахаджа Йога. Какво друго прави дхарма с един нормален човек? Нормална личност е тази, която по природа винаги е интроспективна. Тя се опитва да види дали добре прави нещата, дали е правилно. Не позволява на ума си да оправдава грешни неща. Това е един от признаците за наистина дхармична личност. Тя може да не бъде Сахаджа йоги.

Но ще се запита: „Това правилно ли е или е грешно?” А тази способност е напълно изчезнала в Америка. Там никога не се опитват да интроспектират. Напротив, винаги казват: „Какво лошо?”. Онези хора, които винаги правят така, определено ще се забъркат в нещо, което е без морален водач, морална насока. Интроспекцията е тази, която ви дава будна съвест. Съвестта е тази, която ви казва: „Това е грешно”. Американците може да имат определена насока. Например, може да кажат: „Ние сме добре в администрацията” – може би, или – „Ние сме добре с железниците, флота, други неща, или с икономическите банки и други подобни”. Но всички тези неща са изключително повърхностни за човешките същества и те са нещо външно. Всичко вътрешно се управлява от съвестта, а също и чрез моралната проверка на самия себе си.

Хората питат: „Майко, какво пък е това съвест?” Съвестта съществува. Тя е налице през цялото време, но човек трябва да я осъзнава – „Аз имам съвест”. И съвестта трябва да проговаря. Тази съвест, която е вътре в нас, е светлината на Шри Кришна в нас преди Реализация. Както знаете, издигането на Кундалини се осъществява през Сушумна, който се води от Махалакшми. Тя е силата на Шри Кришна. Вслушвайки се във вашата съвест, вие развивате подходящ канал за Махалакшми във вас. Но при хората, които нямат съвест, по дадена линия не е така; това е по всяка линия, по всякакъв начин. Иначе една чакра ще е наред, а друга ще е в опасност. Така че човек трябва да се обръща към съвестта, което е отвъд рационалността.

Тя не е рационалност. Нещо може да изглежда рационално, като например да убиеш някой или да отмъкнеш нечии пари, или да завладееш нечия земя. Може и да изглежда така. Но съвестта ще ви каже, че това не е правилно. По времето когато хората нахлуваха в толкова много страни и се опитваха да ги завладеят, Америка беше единствената страна, трябва да го разберете, която никога не напусна пределите си, за да става империя. Много изненадващо, нещо ги задържаше там. Защото по времето когато цялата тази глупост течеше по целия свят и в ерата, когато хората нямаха нищо против да подчиняват други хора, отнемайки им земите и намествайки се на тях, тогава Америка се спря. Преди да го направят, те бяха го направили веднъж завинаги. Бяха завзели тази територия, бяха станали господари на земите, станаха такива. Разбира се, че бяха чуждоземци.

Но след като го направиха, в епохата, когато другите започнаха да разширяват империите си, те не го направиха. Та каква е причината за това? Защо не го направиха? Би трябвало да си зададем този въпрос: когато другите разширяваха империите си, защо Америка не го направи? Причината е много проста. По онова време някои велики хора с велика съвест се родиха в тази страна и те водеха страната. Като например, може да кажете, (Джордж) Вашингтон. Разбира се, имаше още много хора, и ако спомена имената им, ще се получи дълъг списък. Но ако погледнете характера им, живота им, как са живели… Ако погледнете живота на Ейбрахам Линкълн, пълен е със съвест, изпълнен със съвест. И те не позволиха нацията да бъде отклонена към амбициите да завземат други страни и да ги правят свои роби и… Не го направиха.

Така че когато първо, бих казала, Колумб отиде там, завладя ги и се опита да… всъщност, той не направи много. Но испанците и после другите, а след това англосаксонците, всички те, когато превзеха тази страна, щом се установиха тук, сякаш тази епоха приключи за тях веднъж завинаги, и чак тогава започнаха да говорят за свобода, за демокрация, за висши ценности. Но кармата от тяхното минало, начинът по който избиха толкова много местни жители, толкова много червенокожи индианци, няма да им бъдат простени от Шри Кришна, докато те не се захванат със Сахаджа Йога. Въпреки времето, през което не се опитваха да се наложат над други страни и да разширят империята си и да вършат всякакви жестокости, като Хитлер; не го направиха. А винаги са заставали зад нещо, което е справедливо… поне се опитваха, така мисля. После също станаха лицемери, но като цяло, за пред хората се опитваха да покажат, че са за единството на целия свят. Те са против расизма, против фундаментализма, всякакви подобни, тоест разпространяваха някакъв вид идеализъм. Но въпреки всичко това, всички онези идеи за саморазрушение започнаха да работят в тях. Така че бих казала, че техните карми работят срещу тях. И ето как насилието се е загнездило така дълбоко в тях.

Толкова много болести, толкова неща, много е забележително, че всички тези проблеми започнаха съвсем наскоро в Америка, защото настъпва разобличаването. Трябва да се прибави и това, че там имаме много фалшиви гуру, които отидоха и хванаха невинни, простодушни хора, които истински търсеха истината. Изгубихме толкова много търсачи в Америка. А също там, бих казала, сред тази атмосфера, където проклятието на хората, които избиха, се появи като реакция и хората там се захванаха с погрешни неща. Защо им беше да се залавят с грешни неща, що се отнася до личния им живот? Беше им дадена свобода, но те си помислиха, че свободата е за да съсипят себе си или да превърнат живота си в пълна каша. Това е погрешната представа, която работеше в тях. После цялата идея стана колективна. Когато стана колективна, откриха, че хората харесват всички онези неща, които са разрушителни. Така че там имаме Холивуд, имаме всякакви подобни организации и музиканти и огромни разрушителни сили – може да кажем – които образуваха групи и организации от привърженици, които открито казват: „Ние сме такива”.

Например, само в Америка има сатанински, организации на сатаната, организации на дявола. После там има и магьосничество. Открито. Явно, те регистрират организации в Америка, докато никъде по света не може да имате подобно нещо като организация на черната магия, която е магьосническа организация, открито регистрирана там. Така че са стигнали до тази крайност; и това е колективно прието. Причината е наказанието. Ето защо Америка е най-трудното място за нас, за Сахаджа Йога. Човек трябва да има истинско съчувствие към тях. Сега те преминават през фазата на истинското наказание, защото техните предци вършеха всякакви грешни неща и те, също, никога не приеха дхарма като житейски принцип. Те си мислеха, че дхарма означава убиване на свободата, че дхарма значи да дадеш своя личен, частен живот в ръцете на нещо друго.

Така че за да установим дхарма в Америка, какво можем да направим? Била съм в Америка поне десет пъти повече отколкото съм била в Русия и наистина искам някак си да им обърна внимание, че са загубили своята дхарма. Но това никога няма да им допадне, защото са много егоистични. Ако им го кажете, тогава ще са много ядосани. Напротив, онези, които им казват – като Раджнеш и всички подобни – „О, без дхарма, не”, подхранват слабостите и глезят егото им. И тогава са много щастливи. Така че е трудна задача в тази страна да накараш хората да разберат, че са наказани, че това наказание може да бъде преодоляно само ако станат Сахаджа йоги. Със Сахаджа Йога тяхната дхарма ще бъде пробудена и с всички техни наказания и проклятия ще бъде свършено. Именно Америка се нуждае от Сахаджа Йога много повече от която и да е друга страна. Моята загриженост за Америка е поради същата причина.

Аз не говоря толкова за Южна Америка, а повече за Северна Америка. Но дори в Южна Америка откривам, че тя е население, което изобщо няма насока към дхарма, няма насоченост. Открито правят карнавали и разни такива. Чудя се как може да се прави нещо такова в страните? Те вървят по стъпките на Северна Америка. Като в Северна Америка и те имат тази глупост Хелоуин. Представете си, открито по улиците да се прави тая глупост Хелоуин. Така че там пък следват карнавала. За тях е нещо страхотно да отидеш в Рио, сякаш е голямо постижение и отвсякъде ходят на карнавала. Чак от Австралия идват хора.

Всичко това работи силно против тях. Положението им е толкова тежко в толкова отношения, че не е лесно да се обясни защо стигат до тази крайност. Например, 13-годишни момичета биват превръщани в проститутки в Бразилия. Открито. Всичките им дървета в Амазония са изсечени. Открито. Цялата контрабанда се върши открито. Политиците им са корумпирани. Има и толкова много черна магия там, толкова много черна магия. Съвсем открито.

Те просто следват стъпките на Северна Америка. Дхармата им е на Католическата църква там. На каква дхарма ще ги научи тая Католическа църква? Така че те ходят на църква, правят всичко това и после се връщат вкъщи със същите идеи, каквито са имали. Там има много страни, които са много бедни. Та това показва, че вниманието на Кубера не е върху тези страни. Обикновено бедните хора са дхармични, обикновено. Защото, вижте, парите им дават онези идеи да вършат глупости и за его. Обикновено бедните хора са дхармични, но там е различно. Прекалено се интересуват от черна магия.

Разказвали са Ми, че черната магия е дошла от Африка, а те са я приели. Но тя е толкова развита в Южна Америка, че е невъзможно да се разбере как са приели тази глупост така лесно, сами навличайки си проклятие. Сега трябва да разберем, че тези проблеми също съществуват в нас, на нивото на нашата Вишудхи чакра. Ако трябва да пазим нашата Вишудхи чакра наред, то имаме две страни, както знаете – лява и дясна. Така че дясната страна на Вишудхи чакра е говоренето, говореното за дхарма, е от агресивния аспект, можем да кажем. Хората, които са агресивни, които говорят по агресивен начин, които – да речем – се опитват да доминират другите с приказките си, те са десностранни хора. Виждала съм такива хора, които наистина вършат погрешни неща. Да речем, човек, прислужник открадне нещо. Вие го викате, а той е толкова груб, че направо се изумявате. Човекът е толкова груб.

Как може, как е могъл да открадне нещо? Той не се страхува, отговаря ви така нахално. Така че онези хора, които са десностранни, могат да покрият всеки грях, които са извършили, всичко погрешно сторено, всяко извършено от тях убийство, чрез приказките си. Може да са приказки, които са много агресивни, безочливи. Хората може и да си кажат: „Как може така? Този човек говори толкова високо за всичко”; а вие просто, вие сте потресени и си мислите: „Не, не е възможно. Как може човек, който казва такова нещо…” по този начин ние също, като обикновени човешки същества, се ровим във всякакви безсмислици и после се опитваме да ги оправдаем чрез приказки, чрез измъкване. колко престъпници, военни престъпници, са се измъкнали само чрез приказки, измисляйки си истории, показвайки нещо подобно. Това също го има при всички човешки същества – те имат способността да казват нещо, чрез което да прикрият каквато и грешка да са сторили. Но те никога не осъзнаха, че каквато и вреда да са нанесли, това няма да им бъде простено и още по-малко ще бъде простено, когато говорят така, защото е свършено с Шри Кришна.

Ако започнете да оправдавате, да рационализирате всички ваши грешки, тогава ще бъдете наказани и ще бъдете наказани много лошо по толкова много начини, че няма да знаете как да се измъкнете от това. Физически, умствено, емоционално, всячески ще бъдете наказани. Така че в нашата дясна Вишудхи трябва да имаме темперамент, култура, стил, поведение, където да го има качеството на Шри Кришна, наречено мадхурйа, тоест мелодичен, мелодичност. Би трябвало да говорим по такъв начин, че да е мелодично. Та човекът, който ви слуша, да ви слуша сякаш слуша флейтата на Шри Кришна. Гласът на един Сахаджа йоги трябва да е сладък като нея. Когато говорите с някого, то трябва да е мелодично. Не бива да е агресивно, изобщо, а напротив – би трябвало да е мелодично. Не бива да е саркастично, не бива да наранява другия човек. Всяка дума, с която наранява другите, не може да идва от една добра дясна Вишудхи.

Така че по никакъв начин не бива да наранявате. Пожелавам на всички Сахаджа йоги да развият мелодичния глас на Шри Кришна, след като тяхната Вишудхи е пробудена. Мадхурйа в поведението, мадхурйа е – вижте, докато говорите на някого, има толкова много жестове, чрез които можете да изразите вашата мадхурйа. Например, особено в Италия и на други места, съм виждала хората да използват твърде много ръцете си. Това също е стил на Шри Кришна. Така че те използват ръцете си по такъв начин, че понякога не разбирате какво имат предвид. А понякога това може да е доста агресивно – начинът, по който използват ръцете си. Така че ръцете трябва да се използват по такъв начин, че да създават мадхурйа. Виждала съм това в Русия или особено в Източния блок, където хората, когато трябва да изразят любовта си, правят така –сякаш им е студено – ако трябва да кажат намасте. Целият този израз е толкова мил, а също сърцата им преливат, когато Ме виждат.

Така че не знаят как да се изразят. И слагат ръцете си така. Или ако се срамуват, правят така. Много мили, сладки неща изразяват чрез ръцете си, чрез очите си. А сълзите, вижте, това наистина създава такива облаци от, бих казала, много гъсти облаци от състрадание в сърцето Ми, когато виждам техните очи, изразяващи любовта им към Мен. Всичко, сълзите, всичко – това са лицето, очите, ръцете – всички те принадлежат на Шри Кришна. Така че в тяхното поведение, в техните приказки как изразяват себе си. Можете да използвате същите очи да покажете вашия гняв и да се разсърдите. Мнозина използват очите си, за да контролират другите. Ще вперят очи, ще се втренчат в някого, опитвайки се да контролират.

Може и да използват очите си да обвиняват някого. Също понякога сякаш плюят по някого или се изплезват на някого, за да го обидят. Така че и в поведението си трябва да имаме един вид сладост. Както когато например отидох в Англия за първи път, Аз научих английски по собствен метод. Но когато отидох съвсем като нова, те казаха: „Сега, ако трябва да кажете думата ‘thought’ („мисъл”, „мислех”), трябва да го произнесете ей така. – „Какво? – учудих се”. „Трябва да си извадите езика и да го кажете през зъби, ей така. Отговорих им: „Абсурдно е. Защо трябва да си вадите езика?” А те отвърнаха: „Докато не си извадите езика така, няма да е правилно, подходящо произнесено”. Така че им казах: „Това са английски работи.

Развили сте някои безсмислени неща, за да си показвате езика, на всеки”. Даже едно дете, знаете, когато се ядоса, автоматично си показва езика. Така че виждате всички тези изражения – като да правиш физиономии, или както те казват, „да стиснеш устни”. Сигурно сте чували за носа нагоре за вирнатия нос или за правенето на физиономии, или за кривенето на лицето, само за да се подразни някой или да правите физиономия с носа си. Също хората правят и така, сякаш кихат върху някого. Всички тези неща, изражения, идват от милостта на Шри Кришна, но силата им е мадхурйа, сладостта, мелодичността. Обратната връзка би трябвало да е толкова сладка, че да създава страхотна радост и страхотно щастие. Като песента на Баба Мама за Моите очи: Аз само го погледнах, казах с поглед – и това породи онази красива музика в него. Така че, до колкото е възможно, до колкото е възможно, опитайте се да държите очите си върху зеленината, така е най-добре. После, това ви успокоява и също развивате успокояващото качество на зеленината.

Винаги казвам на хората: „По-добре гледайте зеленината наоколо, как успокоява очите ви”. По същия начин би трябвало да се опитате да успокоите другите, когато говорите с тях. Човекът пред вас трябва да се разтопи. Вместо това, ако започнете да спорите и да се карате с него, той никога няма да се разтопи. Напротив, вие ще наливате огън, още огън в този човек. Качеството на Шри Кришна беше мадхурйа и тя е изразена в Неговия живот – как красиво успяваше да се каже нещата в собствената си сладост, особено през детството си. Друго качество, което Шри Кришна притежава и можем да изразим чрез дясна Вишудхи, е дипломатичността. Но има два вида дипломатичност: едната е непресторена, а другата е изкуствена. При непресторената димпломация няма нужда да се придържате към определени стандарти или да четете някакви книги, за да знаете какво е дипломатичност. Тя идва във вас естествено.

И цялото нещо действа много мило, по такъв непринуден начин. Аз самата съм я използвала многократно и всички вие може да я използвате многократно. Това е възможно само ако не се ядосвате на хората; не е възможно ако сте ядосани. Има една история, която съм ви разказвала за Гагангири Махарадж. Отидох да се срещна с него, а той беше много ядосан, защото не можа да спре дъжда. А от него се очакваше да спира дъжда. А Аз цялата бях мокра. И той беше толкова ядосан, че каза: „Моето его ли се опитвате да контролирате?” и започна да се кара с Мене Рекох му: „Не, не това е причината”. Той попита: „Защо? Защо не ми позволихте да спра дъжда?

Цялата се измокрихте”. Аз му отвърнах: „Понеже си санйаси и си купил сари за Мен. Не бих взела сари от един санйаси. Така че трябваше да се измокря, заради тебе”. И всичко се свърши. Целият яд, гняв изчезнаха. Ето как трябва да разтопяваме хората. Дипломатичността не е да убеждавате някого чрез неговия интелект или гняв, или нещо подобно, а е да разтопите другия човек чрез вашата доброта, чрез добрите ви думи, чрез благи ви думи, чрез прощаващата ви природа. имаше това качество и се опита да го приложи върху много хора. При някои се получи; при други не проработи.

Той не го чувстваше като провал. Важно е да се види реакцията на другия човек. Така че вие трябва да имате това качество на дясна Вишудхи – да говорите с другите и да ги разтопявате. Надявам се, че в Америка хората ще развият това качество и ще се опитат да подобрят отношенията си едни с други. Всъщност, те са много благи да говорят, трябва да кажа. Стават много дружелюбни с вас. Дайте им колкото си искате подаръци и те ще са много щастливи, но никога няма да ви дадат никакъв подарък. Можете да ги поканите на вечеря, десет пъти ще дойдат в дома ви на вечеря, но никога няма да поканят вас на вечеря. Вижте, много са дружелюбни, поне докато вие правите нещо за тях. Но когато трябва да върнат жеста, им е трудно, не го правят.

Така че всичко се свежда до една много мила експлоатация на другите. Ето това трябва да се разбере – че чрез сладостта вие няма да експлоатирате никого, а чрез сладостта ще разтопите този човек до нивото, където той може да разбере какво е доброта. За Южна Америка вече съм ви казвала, че хората там изключително простодушни и невинни. Те са много бедни, обикновени, невинни, но онова, което ги вкара в черната магия и което те сега осъзнават, за щастие, е самата черна магия, която ги тормози. Но по някакъв начин те твърде много зависеха от нея, от Лявата страна. Те се чувстват много виновни за това, чувстват се много зле. През цялото време откривате, че се чувстват абсолютно виновни. Цялото им поведение е като че ли са сгрешили, но не знаят как да се поправят. Така че за нас е важно да не се чувстваме виновни за нищо. Всички ние сме Сахаджа йоги.

Как може да сме виновни в крайна сметка, след като сме Духът? Духът не може да има вина. Така че тази вина трябва да си иде. Но онова, което правим чрез вината, е, че губим силата си на свидетел, защото когато има вина, ние я слагаме тук, вината е тук. Но не можем да я видим. Не можем да видим какво не е наред и не искаме да се изправим срещу трудностите, нашите грешки или спънката, която имаме. Просто я сложете тук като вина и край. Складирана е там хубавичко, вината. Но не искаме да се изправим срещу нея. един мъж или, да речем, жена е много жестока по природа.

Изведнъж тя осъзнава, че е била много жестока или каквото е там. Така че го трупа тук – „О, аз бях много лоша. Бях много жестока” и т.н., но не застава лице в лице с това. Да застане лице в лице значи да знае „Защо бях жестока? Защо ми трябваше това? Не биваше да бъда толкова жестока и сега няма повече да бъда такава”. И така се слага край. Но вместо това – „Много съм виновна за това. Много съм виновна”. Това не помага.

Напротив, знаете какви са проблемите с чувството за вина и пред същите проблеми днес се изправя Южна Америка. Когато отидох там, се изненадах, че в Бразилия най-високопоставеният мъж Ми говореше така: „О, ние сме, знаем, че имаме много недостатъци. Знаем, че не сме добри” и други подобни. Това, което искам да кажа, е защо не се поправя? Ако той знае каква е грешката, каква е точно, защо да не я поправи? После той Ми каза: „Напишете ми всички грешки, които Вие намирате в нас”. И това беше наистина много мило от негова страна. А после дойде един журналист и ние му казахме. И сега, мисля, те правят нещо по въпроса. Опитват се да се подобрят и нещата определено ще се подобрят.

И напротив, откривам, че в Русия е много различно. В Русия никога не казват „Виновни сме” или нещо такова, нищо подобно. Никога не казват подобно нещо. Там казват: „Това време приключи. Ние сме в Царството Божие. Край. Всичко това свърши. Сега сме в Царството Божие. и трябва да се наслаждаваме на живота”. Всичко е положително.

Никога не говорят за миналото си, за техните управници, или за случилото се, или за Сталин и Ленин, или някой друг. Не ги е грижа. Те са над това – „Така че защо да се тревожим? Защо да се притесняваме? Нека да се карат. Нека да правят каквото си искат”. искат да знаят нищо за тяхната политика, за проблемите, за нищо. Те си мислят: „Проблемите ни са решени. Сега ние сме реализирани души. Ние се наслаждаваме на себе си.

Нека се радваме”. Много директен начин за разбиране на Сахаджа Йога. А съм виждала хора, които Ми пишат по десет страници с техните изповеди, че ли съм католически свещеник, разбирате ли – всичко за себе си, какво са направили, а Аз не искам да ги чета. Просто ги изхвърлям или изгарям. Та те се опитват да се изповядат. Няма нужда от изповеди. Няма нищо за казване. И не да се ровичкате какви грешки сте направили, а да се радвате на това, което сте получили сега. То е като да речем, един просяк да го направят цар, нали? Значи, той би трябвало да се радва на царуването си, да се държи като цар.

Но той повече си спомня миналото си, така че щом някои мине край него, той казва: „Дай ми пет рупии или пет лири”. Като това е. Щом сте в Царството Божие. знайте, че сте в Царството Божие, Но тая работа с черната магия е много, много опасна и може да действа чрез всеки. Може да действа чрез вашите близки, чрез приятелите ви, може да действа чрез всеки. Така че човек трябва да бъде много внимателен да не стане – поради тая работа с вината ви или нещо такова – да не стане уязвим за черната магия. Това може да ви погуби. Тя може да разруши семействата ви. Даже и да сте Сахаджа йоги, това може да ви съсипе. Така че трябва напълно да се откажете от тази работа с вината. Ни бива да сте виновни.

Вината е стоварена върху вас. Някой може да каже: „О, ти си толкова лош. Не направи това за мен. Не направи онова”, или нещо подобно. Те ви насаждат идеи. Тогава започвате да съжалявате – „О, трябваше да го направя за тях. Трябваше. Беше грешка от моя страна” или нещо такова, и после се появява вината. Вместо да направите нещо за този човек или вместо да разберете цялата тази глупост, започвате да си мътите главите с това, да се ядете отвътре и после внезапно откривате, че сте в беда, защото сте били обсебени или засегнати от черна магия. Та човек трябва да забрави за вината и да навлезе в атмосферата, в която знаете, че сте в Царството Божие.

Каквото и да трябва да се каже за Шри Кришна, то е по-малко от това, което Той винаги е казвал – винаги съм го усещала така – и Неговата основна работа е чрез мозъка. Това е Вирата. Той работи чрез нашия мозък. И както Шива работи чрез нашето сърце, Кришна работи чрез нашия мозък. А след Сахаджа Йога, след просветлението, целият финес на мозъка и на познанието започват да се проявяват и да се изразяват. Но най-великото нещо, което се случва, е интеграцията, която се осъществява в нашия мозък. Това не е като сърцето ви да иска едно, а мозъкът ви да иска друго. Осъществява се интеграция. И когато тази интеграция настъпи , е толкова лесно да се води много дхармичен живот. Без дори да мислите за това, без да четете за това, вие просто ставате дхармични.

Не се налага да ви се казва, че трябва да бъдете дхармични. По природа ставате дхармични, защото вашият мозък, който нормално се използва за рационалност, за оправдаване на всичко грешно, става дхармичен, става божествен. Това е най-великото нещо, което Шри Кришна прави с вас – да направи мозъка ви, самия ви мозък дхармичен. Той става средството за разбиране на дхарма, за водене на дхармичен живот и твърдо придържане към дхарма. Това е мозъкът, именно мозъкът, който наистина, основно, ви отвежда от дхармата, отделя ви от черната магия. Но щом вашата Сахасрара се отвори, Вирата се проявява. После сами се удивлявате на себе си. Онзи, който се въвличаше във всичко, мислейки си „Това е удоволствие. Мое право е. Трябваше да го направя. и всичко това, изведнъж става пророк.

Това е най-голямата благословия на Шри Кришна – че Той е Вират, а Вират е вашият мозък, а мозъкът на Всемогъщия Бог е Вират. Ето какво трябва да осъзнае човек – че след Реализацията човек винаги получава идеи, които са съзидателни, а ако не са, то още не сте Сахаджа йоги. Съзидателно и дхармично – това е много, много важно за нас да разберем към какво се насочва нашият мозък. Дали противоречи, дали казва нещо различно от това, което е всъщност? Трябва просто да следите зорко и ще се удивите да видите как вашият мозък е сменил начините си. Опакият мозък става нормален. Можете да получите това много лесно, ако просто медитирате всеки ден и видите за себе си как проявлението на вашата Сахасрара прониква във вашето същество и действа в живота ви. Тогава всичките сили на Сахаджа йоги ще се проявят и няма да има нужда да се съмнявате в себе си, а и другите никога няма да се съмняват във вас. Нека Бог да ви благослови.